Kopacz har avlagt sitt vittnesmål

Förra premiärministern Ewa Kopacz. Foto: PO, flickr.

Förra premiärministern Ewa Kopacz avlade på onsdagen sitt vittnesmål i samband med den återupptagna Smolenskutredningen. Frågan gäller varför det inte var polska myndigheter som genomförde obduktionerna av offren efter flygolyckan vid Smolensk i västra Ryssland 2010.

Det beslutet hade jag inte befogenhet att fatta, säger Kopacz, som då var hälsominister. Det måste fattas av åklagare. När jag flög till Smolensk var det för att hjälpa offrens familjer.

Kopacz har fått mycket kritik från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och från en del av de anhöriga för hur offren hanterades efter flygkraschen. Haveriutredningen sköttes enligt Chicagokonventionen om olyckor i internationell luftfart av ryska myndigheter eftersom president Kaczyńskis plan störtade i Ryssland. En parallell undersökning drevs av polska myndigheter – och PiS har underkänt dem båda. Partiets egen teori är att planet utsattes för ett politiskt attentat på initiativ av Moskva.

Åklagarna utreder nu om myndigheterna begått tjänstefel som inte krävt att polska läkare skulle genomföra obduktionerna i stället för ryska. Även dåvarande premiärministern Donald Tusk har kallats som vittne.

När man år 2011 öppnade nio av offrens gravar visade det sig att kroppsdelar från offren i flera fall hamnat i fel kista.

Smolenskutredningen beslöt förra året att samtliga gravar skulle öppnas för ännu en provtagning – proverna skickas nu runt till olika laboratorier i världen för att se om det finns spår av sprängämnen på offrens kvarlevor. (Polskie Radio och wB 31 maj 17)

Förra regeringschefen Ewa Kopacz kallas att vittna

Förra premiärministern Ewa Kopacz. Foto: PO, flickr.

Trots att protester från många av Smolenskoffrens anhöriga och kritik från delar av prästerskapet har Smolenskutredningen låtit öppna de omkomnas gravar för nya obduktioner. Resultatet av undersökningarna tillkännagavs på måndagen och utredarna uppger att de ryska obducenterna begått fler fel än man tidigare trott. Kort efter begravningen av offren öppnades flera gravar på de anhörigas begäran – man misstänkte att kvarlevorna blandats ihop i kistorna. Det visade sig då att åtminstone i sex fall hade kroppsdelar kommit fel.

Riksåklagaren vill nu också ha ett vittnesmål från förra premiärministern Ewa Kopacz, som då var hälsominister. Hon flög själv till Smolensk för personligen övervaka att kvarlevorna hanterades på rätt sätt och rapporterade om vad hon sett i parlamentet.

Jag såg våra patologer arbeta med stor omsorg i detta svåra arbete, sade Kopacz, som själv är läkare. I början behandlades våra polska läkare som observatörer, men sedan tog de på sig förklädena och stod bredvid de ryska läkarna.

Det har tolkats som att polska läkare deltog i obduktionerna och kunde bekräfta att det gick rätt till. Senare har Kopacz klargjort att de polska läkarna inte deltog i obduktionerna utan hjälpte till att ställa kropparna i ordning när de skulle visas upp för sina anhöriga.

Smolenskutredningen vill nu klargöra om den förra regeringen begått misstag när man inte krävt att polska läkare skulle delta i obduktionerna.

Tidigare har Europeiska rådets ordförande Donald Tusk hörts som vittne – han var premiärminister i Polen vid tiden för olyckan.

Den 10 april 2010 störtade president Kaczyńskis plan utanför Smolensk i västra Ryssland, varvid alla ombordvarande omkom. Den ryska haverikommissionen kom fram till att planet störtade under landningsförsök i svår dimma, och den polska besättningen begått misstag. En parallell statlig polsk utredning fann att även de ryska trafikledarna i kontrolltornet begått misstag.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser i stället att planet sprängdes i luften, förmodligen av Ryssland, och den återupptagna utredningen syftar till att bevisa den teorin. (Natemat.pl och wB 30 maj 17)

Kopacz: Kaczyński bör öppet vara regeringschef

Förra premiärministern Ewa Kopacz. Foto: wikipedia.

Förra premiärministern Ewa Kopacz.
Foto: wikipedia.

Beata Szydłos regeringsombildning blir bara kosmetisk. Det säger förra premiärministern Ewa Kopacz från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). Jag är säker på att regeringschefen måste stämma av sina förändringar med landets verkliga makthavare, PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Men det kommer en tid när polackerna kräver att den som fattar besluten också är den som leder regeringen. Det finns ingen anledning till att Kaczyński låtsas som att han inte styr landet. Han bör ha modet att stå upp för det han gör genom att stå i spetsen för regeringen.

Den som i verkligheten styr landet är den som sitter i Żoliborz (den stadsdel i Warszawa där Kaczyński bor). Han måste ta sitt ansvar, sade Kopacz.

Redan när Beata Szydło av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess ordförande utsågs till premiärministerkandidat inför valet i oktober 2015, ansåg många att hon att hon bara var en skyltdocka. Inom kort skulle Kaczyński själv ta över rodret, som han gjorde 2005, när Kazimierz Marcinkiewicz var partiets affischnamn. Marcinkiewicz fick avgå efter nio månader eftersom han inte till punkt och pricka följde partiledarens instruktioner. Szydło har suttit elva månader och hennes aviserade ommöblering i regeringen följs med spänning.

Att Kaczyński inte själv ställer upp som kandidat i valen beror på hans dåliga opinionssiffror. Det finns ett ganska stort antal polacker som i opinionsundersökningarna säger sig har förtroende för honom. Men på frågan om vilken politiker de är mest misstrogna inför är PiS-ledaren den som får i särklass flest röster. Därför håller han sig i bakgrunden men håller stats- och regeringschefen i strama tyglar. (TVN24 och wB 25 sept 16)

PO behöver en ny partiledare inför nästa val

Förra premiärministern Ewa Kopacz. Foto: wikipedia.

Förra premiärministern Ewa Kopacz. Foto: wikipedia.

Det splittrade oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) har inte ens en bra kandidat för premiärministerposten om det skulle bli aktuellt. Det skriver tidskriften Newsweek Polska, som gjort en opinionsmätning om partiets toppnamn.

Var femte tillfrågad, 20 %, vill se den förra ordföranden och premiärministern Ewa Kopacz som partiledare, och bara 10 % tycker att den relativt nyvalde Grzegorz Schetyna ska stanna kvar. Nästan hälften skulle föredra om någon helt annan ledde partiet, visar undersökningen, som gjorts av SW Research. Drygt var fjärde 27 %, har inte bestämt sig – även det en hög siffra.

Undersökningen visar att det inte finns någon stark ledare i Medborgarplattformen, säger samhällsvetaren Jacek Knopek i Torun. Därmed finns heller ingen idealisk premiärministerkandidat. Så länge det inte finns lär partiet inte ha stora möjligheter att vinna i nästa val.

När dåvarande partiledaren och premiärministern Donald Tusk 2014, ett år före det polska parlamentsvalet, valdes till ordförande i Europeiska rådet handplockade han Ewa Kopacz, då talman i parlamentet. Kopacz var väl förberedd – men många ansåg att Tusks gamle rival Schetyna borde ha tagit över. Efter valförlusten, då en stor del av de tidigare sympatisörerna i stället röstade på det unga liberala partiet Moderna (Nowoczesna) hoppade Kopacz av. Schetyna valdes till ordförande, men partiet är splittrat i olika falanger och efterhand har det nu visat sig att allt fler vill ha tillbaka Kopacz. Men allra flest vill att partiet ska hitta en helt ny ledare. (Newsweek Polska och wB 30 juli)

Kopacz ställer inte upp för omval

Ewa Kopacz. Bild: wikimedia.

Ewa Kopacz.
Bild: wikimedia.

Mitt huvudsakliga mål har varit att behålla enigheten inom partiet. Det sade förra premiärministern Ewa Kopacz, som inte ställer upp för omval i det ordförandeval som Medborgarplattformen (PO) drar igång inom kort. Valet sker via en medlemsomröstning som pågår i två månader.

Men förre utrikesministern Grzegorz Schetyna ställer upp – för många var det självklart att det var Schetyna som skulle ha tagit över när Donald Tusk för ett år sedan gick vidare till Europeiska rådet. Men Tusk och den falang inom partiet som stödde honom förberedde i god tid Kopacz, som då var talman i parlamentet, på att bli regeringschef. Hon var alltså handplockad av Tusk och har inte själv valts till ordförande. När Sławomir Nowak i förra veckan valdes till ordförande i parlamentarikergruppen blev det tydligt att Kopacz inte själv har det stöd som krävs för att leda partiet.

Den som kan bli Schetynas främsta konkurrent är förre försvarsministern Tomasz Siemoniak, som också var biträdande premiärminister under Kopacz tid. Även han har stort stöd i partiet. (Warsaw Voice och wB 16 nov 15)

Kopacz avgick

Ewa Kopacz. Foto. Regeringens webbplats.

Ewa Kopacz.
Foto. Regeringens webbplats.

Idag tar Lag och Rättvisa (PiS) över regeringsmakten. Jag önskar den nya regeringen lycka till i ambitionen att göra allt bättre än Medborgarplattformen (PO), men jag varnar er, det kommer inte att bli lätt!

Det sade den avgående premiärminister Ewa Kopacz på det nyvalda parlamentets första dag. Vi ska inte säga att Polen nu inte längre är Polen, men vi minns alla era vallöften, och vi kommer att följa era minsta steg.

Hon varnade också den nya regeringen för att ändra i grundlagen, som PiS lovade i valrörelsen.

Efter en sluten omröstning valdes Sławomir Neumann till ordförande i POs parlamentarikergrupp – vilket visar att stödet för Kopacz nu sviktar även bland parlamentarikerna. (Polskie Radio och wB 12 nov 15)

Duda: Kopacz är inte välkommen

Ewa Kopacz. Foto: wikipedia.

Ewa Kopacz – inte välkommen hos Duda.
Foto: wikipedia.

Ingenting har förmått den nyvalde presidenten Andrzej Duda att godta ett möte med den avgående premiärministern Ewa Kopacz. Den 11 november, på Självständighetsdagen, var det emellertid annorlunda – stående intill varandra deltog stats- och regeringschefen i samma ceremoni vid Den okände soldatens grav.

Duda böjde sig fram och viskade några ord i Kopacz öra – premiärministern såg häpen och bestört ut. Länge lyssnar hon bara och svarar sedan kort. Presidenten går tillbaka till sin plats.

Senare meddelade presidentens kansli att Duda sagt till Kopacz att hon inte var välkommen på mottagningen i presidentpalatset efter parlamentets högtidliga öppnande.

Den avgående regeringens talesperson Cezary Tomczyk gick också ut med ett pressmeddelande där han tillkännagav att Kopacz kommer att avgå före parlamentets öppnande. (TVP 11 nov 15)

PO diskuterar ordförandebyte

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz försvarar Ewa Kopacz. Foto: wikipedia.

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz försvarar Ewa Kopacz.
Foto: wikipedia.

Spekulationerna om vad som nu ska hända i det avgående regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) är många. Det finns de som anser att allt ska fortsätta som förut med Ewa Kopacz vid rodret, och det finns de som anser att hon måste avgå. Till de senare hör förre utrikesministern och talmannen Radosław Sikorski. När avlyssningsskandalen briserade sommaren 2014 fick han lämna UD och i stället bli talman i sejmen. Och sommaren 2015 när förhörsprotokoll och annat material från utredningen om avlyssningen lades ut på Facebook i somras fick han också lämna parlamentet.

Han drog sig hem till Bydgoszcz för att slicka sina sår och mumlade något om att göra sig nyttig i lokalpolitiken. Men Kopacz ansåg honom för komprometterad och bad honom avstå från det.

Det behövs ett nytt ledarskap, säger Sikorski nu, och jag förutsätter att Ewa Kopacz vet hur man ska agera i den här situationen.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, som är borgmästare i Warszawa och tillhör samma parti går nu till angrepp mot Sikorski.

Han kan gå och köpa sin bläckfisk på Lidl, fnyser Gronkiewicz-Waltz och syftar på de luxuösa krogmåltider som Sikorski ätit på skattebetalarnas bekostnad – vilket avslöjades just i den omskrivna avlyssningsskandalen. Ewa Kopacz fick fler personliga röster i Warszawa än Jarosław Kaczyński!

Bland dem som nämnts som tänkbara efterträdare till Kopacz är utrikesminister Grzegorz Schetyna och försvarsminister Tomasz Siemoniak. (gazeta.pl, TVP info och wB 28 okt 15)

Kopacz – tråkig men effektiv

Ewa Kopacz. Bild: wikimedia.

Ewa Kopacz.
Bild: wikimedia.

Premiärminister Ewa Kopacz framställs som en föga karismatisk person – men i opinionsmätningarna ligger hon bättre till än både närmaste konkurrenten Beata Szydło och det egna partiet, liberalkonservativa Medborgarplattformen (PO).

Inför valet har hon fört en ojämn kamp mot partiets vikande opinionssiffror och det största oppositionspartiet PiS påståenden om att det polska ekonomiska undret bara finns på papperet. Men Polen har den högsta tillväxten i Europa och huvudstadsborna ligger inkomstmässigt över EU-snittet. I flera andra regioner är tillväxten emellertid betydligt lägre, där har det varit svårt att få folk att investera och där finns då naturtillgångar.

Läs vidare >>

Förtroende för Kopacz fortsätter att öka

Nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) leder rejält över liberalkonservativa regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) i opinionsmätningarna men när det kommer till de politiker som tävlar om posten som premiärminister, Medborgarplattformens Ewa Kopacz och Lag och Rättvisas Beata Szydło, är det tvärtom.

In en färsk mätning från Millward Brown får Kopacz 50 % av rösterna mot 30 % för Szydło. Kopacz har ökat med 8 %, Szydło har tappat 7 %.

Väljarna vill alltså att PiS ska bilda regering men har störst förtroende för Kopacz. Vad detta kan innebära för Szydło kan man bara spekulera om, men många är ju övertygade om att Szydło egentligen inte kommer att bli regeringschef – eller i alla fall inte under någon längre tid. Man förutsätter att partiledaren Jarosław Kaczyński ganska snart kommer att ta över och om Szydłos popularitet fortsätter att sjunka kan det bli det argument han behöver för att själv ta hand om rodret. (Polskie Radio och wB 10 okt 15)

Kopacz: vi har gjort vad vi lovade

Min regering har drivit igenom över trettio förslag som förbättrar polackernas livskvalitet. Det sade premiärminister Ewa Kopacz på onsdagen, när hon sammanfattade sin tid vid rodret i Polen.

Arbetslösa föräldrar har fått högre barnbidrag, vi har fått hundra nya daghem och vi har ratificerat Europakonventionen mot våld i hemmet, sade Kopacz. Vi har kortat köerna i vården, vi har ingripit mot onyttig mat i skolan, vi föreslår ett stöd till företagare som drabbats av det ryska embargot mot polska varor. Vi har höjt anslagen till försvaret upp till 2 % av bnp vilket betyder 800 miljoner złoty mer till utrustning för de väpnade styrkorna – vi har uppfyllt det vi lovade inför 2015.

Däremot har vi misslyckats med att förbättra relationerna med oppositionen, sade regeringschefen. Oppositionen ville inte ha en dialog och därför finns det ingen dialog. (Warsaw Voice 1 oktober 15)

Kopacz: Vi måste hjälpa till

Det är vår plikt att ta emot flyktingar som flyr från kriget. Det sade premiärminister Ewa Kopacz i sitt tal på Economic Forum i Krynica. Vi har själva varit flyktingar och utnyttjat andra länders solidaritet och vi kan inte vara likgiltiga för flyktingarnas misär. Det här är en test av vår anständighet – vi kan inte räkna med en solidaritet som bara går åt ett håll.

Det ligger i vårt intresse att agera tillsammans med EU i den här frågan, sade Kopacz, men det får inte bli så att det kommer en okontrollerad flyktingström till Europa. EUs yttre gränser måste stärkas, ekonomiska migranter ska skickas tillbaka till s.k säkra länder. Och Polen vill själv sköta säkerhetskontrollen av dem som kommer till landet.

Hon återkom vad hon sagt tidigare – man måste gå tillbaka till orsakerna till flyktingvågen och försöka åtgärda dem. Terrorism, krig och fattigdom måste elimineras.

Premiärministern påminde också om risken för att många ukrainare kommer att fly till Polen. Det kan handla om hundratusentals människor, sade hon, och vad gör vi då?

President Duda och Beata Szydło från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) är eniga med de synpunkter Kopacz lägger fram och Szydło uppmanar regeringschefen att stå emot EUs krav på att Polen ska ta emot fler flyktingar. PiS ställde dock inte upp när Kopacz för ett par dagar sedan bjöd in samtliga partiledare i parlamentet till samtal om en gemensam hållning i flyktingfrågan. (Warsaw Voice och TVP info 10 sept 15)

Kopacz svärson fick snabbt medborgarskap

Premiärminister Ewa Kopacz svärson Andriy Petranyuk uppges ha haft lätt att snabbt få polskt medborgarskap. Två dagar innan president Andrzej Duda tillträdde lämnade Petranyuk in sin ansökan om medborgarskap, och redan dagen därpå var det beviljat.

Allt gick till som det skulle, säger Kopacz dotter Katarzyna, min man har länge haft alla nödvändiga papper klara och vi är glada att han fick sitt medborgarskap under Bronisław Komorowskis presidentperiod.

Under sina fem år som president beviljade Komorowski 12 702 polska medborgarskap. (Polskie Radio 24 aug 15)

Kopacz avvisar tillägg till folkomröstning

En het fråga i den politiska debatten just nu är folkomröstningen den 6 september.

Den utlystes av den förre presidenten Bronisław Komorowski i ett försök att få fler röster inför andra omgången av presidentvalet i maj. Frågan om enmansvalkretsar hade blivit viktig sedan uppstickaren Paweł Kukiz med denna enda fråga på programmet fått 20 % av rösterna efter det första valet.

Komorowski utlyste folkomröstning i tre frågor: enmansvalkretsar, offentligt finansierat partistöd och möjligheten för skatteverket vid konflikt att ha en positivare inställning till privatpersoner.

Ett av den nye presidenten Andrzej Dudas viktigaste vallöfte var att sänka den nyligen höjda pensionsåldern. Han föreslog genast att polackerna den 6 september skulle ta ställning till fler frågor: pensionsåldern, när barn ska börja skolan och hanteringen av de statliga skogarna. Han stöds av sitt (ex)parti, nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), vars politiker pläderar för detta som ett inslag i dels kampanjen inför folkomröstningen och dels inför parlamentsvalet den 25 oktober.

Liberalkonservativa regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) känner inget behov av att låta Dudas kärnfrågor dominera folkomröstningen.

Jag kan inte se att man kan lägga till ytterligare frågor, säger premiärminister Ewa Kopacz. Om vi ska rösta om andra frågor måste det utlysas en ny folkomröstning.

Även andra politiker av olika kulör har kommit med förslag. Mest anslående är högerextremisten Janusz Korwin-Mikke som tycker att väljarna ska säga om de vill avskaffa inkomst- och bolagsskatt, offentligt finansierat partistöd och obligatorisk socialförsäkring.

Grundlagsexperter tycks ha lite olika åsikter om hur man kan göra – men även de som är positiva anser att det nu är för sent eftersom det bara är tre och en halv vecka kvar.

Den förre presidenten Bronisław Komorowski har tidigare avvisat förslaget att lägga till nya frågor, men den nye, Duda, vill gärna ha stöd för sina vallöften om sänkt pensionsålder. (PAP, Rzeczpospolita och wB 13 aug 15)

Stödet för Kopacz ökar lite

Premiärminister Ewa Kopacz. Foto. Regeringens webbplats.

Premiärminister Ewa Kopacz.
Foto. Regeringens webbplats.

Idag är 28 % av polackerna positiva till premiärminister Ewa Kopacz och hennes koalitionsregering, medan 33 % är missnöjda. Det visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Cbos.

34 % är nöjda med att det är just Kopacz som är regeringschef, och 47 % skulle ha föredragit någon annan.

Det innebär att stödet för den sittande regeringen har ökat lite sedan i juni.

Kopacz har mest stöd bland de relativt välbeställda, välutbildade i städerna, medan de som är missnöjda med sin ekonomiska situation är negativa. Hon uppskattas mer av kvinnor än av män. (gazeta.pl 15 juli 15)

Kopacz laddar upp inför valet

Ewa Kopacz tar nya tag. Foto: wikipedia.

Ewa Kopacz tar nya tag.
Foto: wikipedia.

På regeringspartiet POs (Medborgarplattformen) valkonvent i helgen bad premiärminister Ewa Kopacz än en gång väljarna om ursäkt för det som uppenbarades i samband med avlyssningsskandalen förra sommaren.

Vi har regerat i nästan åtta år, och här och där har det skett misstag, sade Kopacz. Några av oss svek er helt enkelt. Jag tillstår det och jag ber om ursäkt. Vi ber om ursäkt och accepterar ödmjukt varje missnöjd röst och kritik.

Men låt inte någon säga till er att Polen är en ruin och katastrof, sade hon med syftning på den kritik som nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) nu hamrar in inför parlamentsvalet i höst. Jag får ofta höra att det var PO-regeringen som räddade Polen ur krisen, att vi idag har en av de största ekonomierna i Europa, att vi har byggt 100 kilometer vägar och motorvägar, att våra städer har förskönats, att vi har byggt arenor och gett polska familjer Europas längsta föräldraledighet.

Och det är sant, men det var vår skyldighet att göra det, underströk hon. Min nästa uppgift blir att ta itu med skräpkontrakten, de jobbkontrakt som företag skriver för tillfällig arbetskraft, där arbetsgivarna inte betalar in avgifter till socialförsäkringarna.

Med bara 25 % av väljarna bakom sig i den senaste opinionsmätningen sätter Kopacz och PO nu till alla klutar för att försöka vända opinionen. Avlyssningsskandalen för ett år sedan gick hårt åt förtroendet för regeringspartiet, och när åklagarens utredningsmaterial lades ut på Facebook i förra veckan tappade polackerna tilltron även till rättsväsendet.

Kopacz var snabb med att ersätta de mest komprometterade regeringsmedlemmarna med nya friska ansikten men oppositionen anstränger sig att hålla kritiken vid liv.

När PiS kandidat Andrzej Duda nu vunnit presidentvalet och PiS ligger 5 procentenheter över PO i väljaropinionen har regeringen ett tufft arbete framför sig inför valet i oktober. (Polskie Radio och wB 20 juni 15)

Avlyssningsskandalen >>

Kopacz tar nya tag inför valet

Ewa Kopacztar nya tag. Foto: wikipedia.

Ewa Kopacztar nya tag.
Foto: wikipedia.

Jag tänker kämpa hårt för att vinna parlamentsvalet i höst. Det sade premiärminister Ewa Kopacz vid partikonventet på lördagen.

Många har redan begravt regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) som den senaste tiden gått ner i opinionsundersökningarna. Men nu går partiet till offensiv.

Kopacz har bytt ut en rad ministrar som komprometterats i den s.k avlyssningsskandalen och nu lade hon fram partiets nya program.

Det verkar som att partiledningen äntligen har fattat att många polacker är missnöjda efter POs åtta år vid makten. Det är till dem PO nu vänder sig med sitt program.

Vi måste investera i att förbättra polackernas levnadsstandard, sade Kopacz.

Under de fyra månader som återstår till valet ska regeringspartiet arbeta intensivt för att lösa problemet med ”skräpkontrakt”, d.v.s med usla anställningsvillkor. Minimilönen ska höjas successivt så att de unga får en bättre start i livet och möjlighet att skaffa egen bostad.

Det nya programmet ska presenteras i sin helhet i september. Tio arbetsgrupper förbereder nu de olika frågorna (ekonomi, sjukvård, säkerhet, Europapolitik, de unga, de gamla mm).

Inte oväntat var det främst unga politiker som hamnade i rampljuset under kongressen. Det ska naturligtvis visa på förändringen inom partiet. Kopacz har dessutom lovat att införa såväl köns- som ålderskvotering på vallistorna.

I oktober är det alltså två kvinnor som ska kämpa om valsegern: POs Ewa Kopacz och oppositionens Beata Szydło. Polen har haft kvinnliga premiärministrar förr, men det blir första gången i historien som kampen utspelas mellan två kvinnor.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kopacz besökte Vatikanen

Situationen i Ukraina, den illegala immigrationen och Islamiska staten nästa år stod på agendan när premiärminister Ewa Kopacz på fredagen träffade påve Franciskus i Vatikanen.

Kopacz bjöd in också påven till Warszawa nästa år när han besöker Kraków och Världsungdomsdagarna, som är ett stort arrangemang för katolska ungdomar över hela världen.

Jag bad påven om en bön för polackerna och för Polen. Till honom hade jag hade med mig hälsningar från polackerna. Jag sa att vi älskar honom på samma sätt vi älskade vår påve Johannes Paulus II, sade premiärministern efter audiensen.

Ewa Kopacz hade med sig ett äppelträd till påven Franciskus. Det är ett äppelträd med goda polska äpplen. Han blev mycket glad åt denna ovanliga gåva, sade hon.

Påven Franciskus är en mycket varm och glad människa, men man ser att han är mycket trött, sade hon.

Dorota Tubielewicz Mattsson

 

Kopacz en av världens mäktigaste kvinnor

Ewa Kopacz håller i de polska tömmarna. Foto: wikipedia.

Ewa Kopacz – en av världens mäktigaste kvinnor.
Foto: wikipedia.

På Forbes lista Världens 100 mäktigaste kvinnor kommer premiärminister Ewa Kopacz på fyrtionde plats – snäppet över drottning Elizabeth i London.

På årets lista över mäktiga kvinnor finns åtta statsöverhuvuden och en monark som styr länder med över 600 miljoner invånare och en sammanlagd bnp på 9,1 triljoner dollar, bland dem Polens nya premiärminister, Ewa Kopacz, skriver Forbes på sin webbplats.

Bland de nitton som kommit med sedan förra året finns inte bara Kopacz utan också EUs höga representant i utrikesfrågor.

Tysklands kansler, Angela Merkel toppar listan, tätt följd av Hillary Clinton, f.d utrikesminister i USA som ställer upp i nästa presidentval. (Polskie Radio 28 maj 15)

Kopacz summerar sitt första halvår

Ewa Kopacz håller i de polska tömmarna. Foto: wikipedia.

Ewa Kopacz summerar sina första sex månader som regeringschef.
Foto: wikipedia.

Under det halvår jag har varit premiärminister har oppositionen vägrat varje form av samarbete i frågor som är viktiga för det polska folket. Det sade Ewa Kopacz på tisdagen i en summering av sina sex månader som regeringschef, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Regeringen har arbetat med frågor som enligt min uppfattning inte delar polackerna, frågor som kräver samarbete. Men jag kommer även i fortsättningen att vara öppen för dialog, sade Kopacz, samtidigt som hon beklagade att oppositionen stoppat hennes förslag om mer pengar till förskolor och utbildning i årets budget.

Samtidigt konstaterade hon efter dagens regeringssammanträde att mer än hälften av hennes politiska planer har verkställts sedan hon tog över efter Donald Tusk, som utnämndes till ordförande i Europeiska rådet i höstas.

Jag tog över som premiärminister vid en ovanlig tidpunkt – ett år före parlamentsvalet, och jag lade fram en plan som jag lugnt kan säga är rationell, specifik och fri från demagogi, sade regeringschefen. (Polskie Radio 31 mars 15)

Kopacz: Residenset är för lyxigt

Ewa Kopacz håller i de polska tömmarna. Foto: wikipedia.

Ewa Kopacz bor kvar på hotell.
Foto: wikipedia.

Premiärminister Ewa Kopacz har avböjt att flytta in i det residens där regeringschefen brukar bo. I stället bor hon kvar på parlamentarikernas hotell, rapporterar tidningen Rzeczpospolita. Anledningen uppges vara att hon tycker att det är för stort och lyxigt där.

Premiärministerns residens, som ligger på ul Parkowa nära Łazienki-parken, anses vara bättre ur säkerhetssynpunkt, och att Kopacz inte vill flytta dit gör livet besvärligare för dem som har ansvar för hennes säkerhet.

Det har hänt ett par gånger tidigare att regeringschefer avstått från att flytta till residenset, men de har haft egna lägenheter i Warszawa. (Polskie Radio 20 mars 15)

Kopacz: Värsta krisen sedan andra världskriget

Krisen i Ukraina har skapat ett oförutsett säkerhetshot i dagens Europa. Det sade premiärminister Ewa Kopacz till TVP. Vi har den största krisen i Europa sedan andra världskriget, och att negligera det vore oansvarigt. Samtidigt får vi inte skicka signaler som oroar medborgarna för mycket, det handlar om en balans.

Medlemskapet i Nato är Polens säkerhetsgaranti, sade Kopacz. Polen har hela tiden tillhört dem som kraftfullast har försvarat den nya regeringen i Kiev. Vi måste skydda våra egna intressen, men samtidigt kämpa för det som Ukraina kämpar för idag. För första gången utgjuts faktiskt blod för EU, för ett försök att närma sig EU. (Polskie Radio 11 mars 15)

Kopacz vill inte bli Årets person hos Wprost

Ewa Kopacz håller i de polska tömmarna. Foto: wikipedia.

Ewa Kopacz vill inte bli Årets person.
Foto: wikipedia.

Premiärminister Ewa Kopacz uppges ha tackat nej till veckotidningen Wprosts utmärkelse ”Årets person”, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Regeringschefens rådgivare ska ha varit skeptiska till priset med tanke på att det var Wprost som publicerade utskrifterna av de illegala avlyssningar som förra sommaren orsakade stor skandal.

Premiärministerns namn fanns med bland årets förslag, säger Wprosts kommunikationsdirektör Anna Pawlowska-Pojawa.

Det var landets toppolitiker och högsta ämbetsmän som i det fördolda fick sina samtal på Warszawas lyxrestauranger inspelade. Allmänheten skakades av språket och vinerna, dåvarande regeringschefen Donald Tusk praktiserade damage control genom att fokusera på att det är kriminellt att avlyssna folk i hemlighet. Medierna granskade effekterna av vad som avlyssnats – bland annat att dåvarande finansministern Jacek Rostowski fick gå på begäran av centralbankschefen Marek Belka. I gengäld skulle banken fylla i några hål i statskassan – för att inte riskera att regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) tappade röster inför nästa val. En av de avlyssnade var dåvarande utrikesministern Radoslaw Sikorski, som fick lämna sitt departement och i stället ta över posten som talman i parlamentet efter Ewa Kopacz, som efterträdde Tusk. Utskrifter av de inspelade banden publicerades i Wprost. (Warsaw Business Journal och webb-Bulletinen 19 feb 15)

Läs mer om avlyssningsskandalen >>

Relationerna med Ryssland allt mer spända

Vi söker inte konfrontation med Ryssland, men vi kan inte acceptera aggression eller att man bryter mot internationell lag. Det sade premiärminister Ewa Kopacz på tisdagen efter regeringssammanträdet, då man diskuterat målet för landets utrikespolitik för 2015.

En fråga är de proryska rebellernas ökade militära aktivitet i östra Ukraina, och Kopacz har tidigare understrukit att Polens och polackernas säkerhet är regeringens viktigaste prioritet. Hon sade nu också att mer humanitär hjälp måste skickas till Ukraina.

Samtidigt har retoriken i samband med firandet av andra världskrigets slut skruvats upp rejält. President Bronislaw Komorowski har till Moskvas förtret föreslagit att Polen högtidlighåller krigsslutet i Gdansk den 8 maj. Utrikesminister Grzegorz Schetyna har argumenterat för tanken, på onsdagen applåderade även talmannen Radoslaw Sikorski förslaget att fira på Westerplatte utanför Gdansk.

Ovanpå detta har en rysk domstol beslutat att polska generalkonsulatet i St Petersburg måste lämna den byggnad där man varit inhyst efter en tvist om hyran.

Inför mötet i Bryssel nästa vecka ska Polen arbeta för att EU-länderna ska vara eniga om att fortsätta sanktionerna mot Moskva. De åtgärder som nu vidtas utgör inte EUs normala politik mot Ryssland utan är ett svar på landets nuvarande politik mot Ukraina, sade Kopacz. Sanktionerna ska diskuteras igen den 12 februari. (Polskie Radio 4 feb 15)

Rykten om Kopacz avgång förnekas

Medieuppgifterna om att regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) inte kommer att låta Ewa Kopacz sitta kvar som premiärminister är felaktiga. Det säger Slawomir Mitras, en av Kopacz viktigaste rådgivare, till tidningen Gazeta Wyborcza.

Ingen vettig person skulle understödja ett sådant förslag, säger samme Mitras till tidningen Fakt. Det finns ingen i partiet som skulle kunna ersätta Ewa Kopacz. (Warsaw Voice 29 jan 15)

Kopacz kritiseras för eftergivenhet mot facken

Avtalet mellan regeringen och gruvfacket är bara ett sätt att skjuta upp problemen. Det sade Andrzej Olechowski, tidigare finansminister och en av grundarna till regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) till TVN 24.

Lördagens avtal innebär ingen lösning för någon av gruvorna, det bara ger regeringen mer tid, sade Olechowski.

Förlusterna för Kompania Weglowa (Kolkompaniet – KW) tros uppgå till 200 miljoner zloty i månaden (465 miljoner svenska kronor). Regeringens rekonstruktionsplan innebär ett ekonomiskt stöd, men löser inte problemen.

Det är andra gången som Kopacz, under sina få månader som regeringschef, gett efter för fackets krav, sade Olechowski.

Första gången för en månad sedan när läkare i Slask (Schlesien) vägrade förlänga de årliga avtalen med sjukvårdsdepartementet för att få högre anslag. (Polskie Radio 19 jan 15)

Kopacz marscherar för Charlie Hebdo

Min närvaro i Paris är ett bevis på vårt medlemskap i den fria världen, en akt av solidaritet. Därför tackade jag ja till den franske presidentens inbjudan att delta i solidaritetsmarschen efter morden på tidningen Charlie Hebdo, sade premiärminister Ewa Kopacz i ett uttalande inför avresan från Warszawas militära flygplats.

Det är viktigt att visa stöd och enighet i tider av ökande tryck från terrorism, sade Kopacz. Vi är säkra i Polen, men för att vara säkra också i framtiden måste vi visa solidaritet och stå sida vid sida med dem som har problem. Jag tror att det är ett av de bästa sätten att förbli säkra och för att bevara freden, sade Kopacz. (Polskie Radio 11 jan 15)

Kopacz: Putin vill splittra EU

EU måste hålla ihop. Det sade premiärminister Ewa Kopacz inför EU-ledarnas möte i Belgien. Vid toppmötet i Bryssel måste medlemsländerna avgöra om de fortfarande är eniga i Ukrainafrågan. Den ryske presidenten Vladimir Putin vill splittra länderna i EU.

Putins uttalande är glasklart: han säger att den kris som nu drabbar Ryssland är västländernas fel, sade Kopacz. Han vill så oreda bland EUs medlemmar.

Hittills har EU-länderna varit försiktiga vad gäller sanktioner mot Ryssland, och efter att ha lyssnat till den ryske presidenten får vi kanske vara ännu mer vaksamma, sade Kopacz. (Polskie Radio 18 dec 14)

Kopacz: sanktionerna mot Ryssland består

Polen har intresse av att den väpnade konflikten i vårt östra grannland blir löst, men vad gäller sanktionerna mot Ryssland har ingenting förändrats. Det sade premiärminister Ewa Kopacz, som just nu besöker den tjeckiske regeringschefen Bohuslav Sobotka i Prag för att diskutera krisen i Ukraina.

Kopacz noterade också att en energiunion inom EU, som såväl hennes företrädare Donald Tusk som president Bronislaw Komorowski förespråkat, är av central betydelse.

Den skulle innebära att EU-länderna gör gemensamma inköp av energi och tillsammans förhandlar med Ryssland, för att undvika att Moskva använder energin som ett medel för påtryckningar.

De två regeringscheferna diskuterade också en förbättring av den infrastruktur som förbinder Polen och Tjeckien.

Vi är eniga om vikten av att förena de polska och de tjeckiska motorvägarna. Det har stor betydelse för utvecklingen i Centraleuropa, sade Kopacz. (Polskie Radio 3 dec 14)

Karusellen kring Kopacz

Intressanta saker pågår kring Polens nya premiärminister, Ewa Kopacz. Så sent som för ett par dagar sedan stod det klart att förre finansministern och vice premiärministern Jacek Rostowski skulle bli hennes huvudrådgivare i finansfrågor. Idag står det klart att han inte blir det. Rostowski ville bli konstitutionsminister, han ville ha stora befogenheter: kontroll över finans-, näringslivs- och socialdepartement. Kopacz blev rädd för att plötsligt få dubbla finansministrar. Det skulle bädda för en konflikt inom regeringen, säger anonyma källor inom Medborgarplattformen (PO) till tidningen Gazeta Wyborcza. Hon sa nej. Ett gräl uppstod.

Nu är det för sent att de två ska kunna samsas igen, säger en källa.

Rostowski har redan varit vice premiärminister och ville nu vara nummer ett. Han vägrade stå som nummer två på listan över kandidater till EU och valde en annan region, där han kunde vara nummer ett,  och förlorade, säger en källa.

Bondepartiet (PSL) som är POs koalitionsparti döljer inte sin glädje. Enligt källor inom PSL hängde regeringskoalitionen på en skör tråd. PSL:s ledare ställde ultimatum – Rostowski eller koalition.

PSL har under en lång tid haft svårt att samarbeta med Jacek Rostowski. Han var stenhård, säger en av PSLs mest inflytelserika politiker till Gazeta Wyborcza. Som finansminister vägrade Rostowski att avsätta pengar till förskolor, bekämpning av arbetslöshet etc. Med den nuvarande finansministern Mateusz Szczurek har vi ett mycket gott samarbete, säger politikern.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Rostowski är onekligen en av Polens mest kompetenta och erfarna politiker. Men han är mycket principfast – han skulle ha blivit utrikesminister efter Sikorski, men vägrade släppa sitt brittiska medborgarskap.

Turbulensen kring premiärministerns rådgivare är inte bra. Även förre premiärministern Jan Krzysztof Bielecki och PR-specialisten Michal Kaminski väljer nu att lämna politiken och Ewa Kopacz för att jobba inom den privata sektorn. I Polen är det kommunalval i november och parlamentsval nästa år. Om PO ska kunna vinna krävs en samlad och kraftfull insats för partiet. Har PO råd med bråk och turbulens?

Fler stöder Kopacz parti

Regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) ökar med 1 % i oktobermätningen. Partiet får 28 % och största oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), som tappar 4 %, landar på 27 %.

Vänsteralliansen (SLD) går upp med 4 % och kommer upp i 14 %, vilket är SLDs högsta siffra på länge. Palikots TR (Din Rörelse), som anses vara ett vänsterparti, går upp från 1 % till 2 % – vilket inte räcker för att klara femprocentspärren. Partiet Nya Högern, lett av excentrikern Janusz Korwin-Mikke, som tog sig in i EU-parlamentet med god marginal, förlorade 2 % och ligger nu på 3 %. (Warsaw Voice 13 okt 14)

Rostowski blir topprådgivare hos Kopacz

Premiärminister Ewa Kopacz vill se förre finansministern Jacek Rostowski som sin huvudrådgivare. Därmed blir han medlem av ministerrådet, skriver nyhetsbyrån PAP.

Som chef för premiärministerns ekonomiska råd vill Kopacz ha Jan Krzysztof Bielecki, också han en rutinerad toppolitiker – han har tidigare varit både premiärminister och centralbankschef.

Enligt PAPs källor kan det betyda stridigheter på hög nivå eftersom både Rostowski och Bielecki är ”mycket starka personligheter”. (Warsaw Business Journal 10 okt 14)

Regeringen Kopacz får förtroende

Regeringen har fått ett mycket starkt förtroende, och vi ska arbeta hårt för att motsvara det förtroendet, sade Polens nya regeringschef, Ewa Kopacz. Jag tror att alla i regeringen är medvetna om det. Förtroendeomröstningen i parlamentet utföll med 259 röster för den nya regeringen och 183 emot. 3 ledamöter lade ner sina röster, rapporterar polska medier.

Bortsett från regeringspartierna PO (Medborgarplattformen) och PSL (Bondepartiet) röstade också Din Rörelse (Twój Ruch) ja till regeringen Kopacz.

Den nya premiärministern meddelade direkt att hennes första resa kommer att gå till Bryssel och Berlin, skriver TNV 24.

Kopacz vädjade också om ett slut på det ”inbördeskrig” som rått mellan den avgående premiärministern Donald Tusk och oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski, och de två kombattanterna sågs senare skaka hand med varandra, rapporterar Polskie Radio .

Försoningen mellan två bittra politiska rivaler efter sju års fiendskap visar på Ewa Kopacz kraft, sade Tusk senare. (wB 1 okt 14)

Kopacz vill höja förtroendet för politikerna

Att återuppbygga polackernas förtroende är mitt viktigaste mål. Det sade den nya premiärministern Ewa Kopacz när hon på onsdagen höll sin första regeringsförklaring i parlamentet. Polackerna vill inte ha revolution men de väntar sig förändringar.

’Vad gäller konflikten i Ukraina utlovade den blivande regeringschefen en pragmatisk hållning.

Men Polen kommer inte att acceptera att Europas gränser förändras med våld, sade hon.

Hög prioritet har också Polens starka ställning i EU, sade Kopacz, liksom att arbeta vidare för energisäkerhet. Ett av våra nyckelmål är också att upprätthålla våra starka band med USA.

Att gå med i eurozonen och så småningom byta zlotyn mot euron är inte aktuellt förrän vi uppfyller de kriterier som ställs av EU och Europeiska centralbanken, sade Kopacz. Men vi ska ha en klok balans i skattepolitiken och vi har en ambitiös plan för den ekonomiska tillväxten.

Hon vill också bekämpa den växande barnfetman och införa förbud mot skräpmat i skolorna. Statliga daghem och förskolor ska få mer pengar.

Familjepolitiken, sade Kopacz, ska hjälpa och inte hindra föräldrar att arbeta.

Hon avslutade med att be parlamentarikerna om 100 dagars samarbete med den nya regeringen.

Efter en debatt väntar en debatt om den nya regeringens planer för framtiden. Därefter vidtar en förtroendeomröstning, som väntas utfalla med att Kopacz och hennes regering får förtroendet att leda landet till nästa val. De två regeringspartierna PO (Medborgarplattformen) och PSL (Bondepartiet) har majoritet i parlamentet.

Kopacz markerade tydligt att regeringen inte längre leds av Donald Tusk, som ju valts till ordförande i Europeiska rådet efter Herman Van Rompuy. Enligt en PO-parlamentariker har den förre finansministern Jacek Rostowski har haft stort inflytande över innehållet i regeringsförklaringen. Rostowski fick sparken förra året, och efter vad som framkommit i sommarens avlyssningsskandal skedde det på begäran av centralbankschefen Marek Belka.

President Bronislaw Komorowski var som vanligt närvarande i kammaren under regeringsförklaringen, liksom förre premiärministern Donald Tusk. Ny talman i parlamentet är förre utrikesministern Radoslaw Sikorski, som tog över när Kopacz utsetts till premiärministerkandidat.

Väljarnas stöd för PO har ökat betydligt sedan Tusk fick en hög post i EU – vilket var välbehövligt efter avlyssningsskandalen. När Polen i november går till kommunalval visar det sig om Tuskeffekten håller i sig eller om det största oppositionspartiet PiS trots allt har störst förtroende ute i landet. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 1 okt 14)

Polen har fått en ny regering

Klockan 10 presenterade den blivande premiärministern Ewa Kopacz Polens nya regering.

Janusz Piechociński – vice premiärminister och näringslivsminister
Tomasz Siemoniak – vice premiärminister och försvarsminister
Grzegorz Schetyna – utrikesminister
Władysław Kosiniak-Kamysz – arbetsmarknadsminister
Cezary Grabarczyk – justitieminister
Mateusz Szczurek – finansminister
Bartosz Arlukowicz – sjukvårdsminister
Marek Sawicki – jordbruksminister
Andrzej Biernat – idrottsminister
Teresa Piotrowska – inrikesminister
Lena Kolarska-Bobińska – utbildningsminister
Joanna Kluzik-Rostkowska- skolminister
Małgorzata Omilanowska – kulturminister
Andrzej Halicki – administrationsminister
Maria Wasiak – infrastruktur- och utvecklingsminister
Włodzimierz Karpiński – skatteminister
Małgorzata Fuszara – regeringens talesperson
Jacek Cichocki – chef för premiärministerns kansli

Det är en regering med starka personligheter, väl kvalificerade att genomföra de uppgifter jag ställer dem inför. Och den viktigaste uppgiften är att återvinna polackernas förtroende, sa Ewa Kopacz. Vi kommer att kräva av oss själva mer än andra.

Det är alltså en regering som behåller en lång rad ministrar från Tusks tid men som också får nya ministrar och nya ansikten. Valet av Grzegorz Schetyna till utrikesminister och Andrzej Halicki till administrationsminister tyder på att Kopacz vill ena partiet och få bort fraktionerna. Schetyna och hans anhängare får svårare att attackera premiärministern om de sitter i regeringen. Det är en utsträckt hand, en försoningsgest, som förhoppningsvis ska stärka Medborgarplattformen (PO) inför de höstens kommunalval. Men det kan dessvärre också försvaga partiet om de inre stridigheterna inte upphör och maktkampen inom partiet fortsätter.

Ewa Kopacz vill med sin regering visa att hon är självständig, handlingskraftig och professionell. Antalet kvinnor i regeringen har ökat även på tunga ministerposter (det är till exempel första gången någonsin som en kvinna blivit inrikesminister i Polen).

Det som överraskar är att två tunga namn som utrikesministern Radosław Sikorski och förra finansministern Jacek Rostowski hamnat utanför regeringen. Båda har haft stora framgångar på sina respektive områden och genom sina insatser vunnit stor respekt utomlands. Sikorski föreslås ersätta Kopacz som parlamentets talesman. Det är inte omöjligt att detta är effekten av den blivande premiärministern vill blidka president Bronisław Komorowski som sägs inte vara särskilt förtjust i vare sig Sikorski eller Rostowski.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Sikorski lämnar UD och blir talman

Ny utrikesminister och ny inrikesminister. Det var de viktigaste förändringarna när nyutnämnda premiärministern Ewa Kopacz på fredagen presenterade sin regering.

Utrikesminister Radoslaw Sikorski ersätts av Grzegorz Schetyna, inrikesminister i en tidigare Tuskregering, Inrikesminister blir Teresa Piotrowska, som alltså tar över efter Bartlomiej Sienkiewicz.

Såväl Sikorski som Sienkiewicz fick mycket kritik i samband med avlyssningsskandalen i somras.

Sikorski blir talman i parlamentets andra kammare, sejmen, efter Kopacz, men Sienkiewicz lämnar politiken. (Polskie Radio 19 sept 14)

Komorowski vill inte byta utrikesminister

Spekulationerna om vem som kommer att ingå i Ewa Kopacz regering när den presenteras i morgon, fredag, är många.

En av dem som tros få lämna regeringen är utrikesminister Radoslaw Sikorski. Han solkades av avlyssningsskandalen som briserade i somras när tidskriften Wprost publicerade utskrifter av samtal mellan landets politiska topptjänstemän 2013. Mellan skål och vägg tycktes de diskutera en del oegentligheter, och polackerna var chockade – inte minst av deras vulgära språk. Premiärminister Donald Tusk talade upprört om att det är olagligt att med hjälp av avlyssningsapparatur skaffa sig information som man annars inte har rätt till. Sikorski väckte mest uppseende när han kategoriserade relationerna med USA som värdelösa.

I ett av samtalen tycks inrikesminister Bartlomiej Sienkiewicz ha bett centralbankens chef Marek Belka att hjälpa till med budgetunderskottet mot att dåvarande finansministern Jacek Rostowski fick lämna regeringen.

Samme Rostowski, idag EU-parlamentariker, nämns nu som aktuell för utrikesministerposten.

Rostowski har inte tillräckligt mycket erfarenhet av diplomatiska relationer, sade president Bronislaw Komorowski i en radiointervju. I dessa osäkra tider måste regeringen ha största möjliga stabilitet i sina internationella relationer.

Kopacz har talat med Sikorski under torsdagen, men ingenting har avslöjats om vad man talade om.

En annan kandidat till utrikesministerposten är Tusks forna rival i partiet, Grzegorz Schetyna, uppger TVP. I så fall skulle Sikorski bli talman i parlamentets andra kammare, sejmen. (Warsaw Business Journal, Polskie Radio och webb-Bulletinen 18 sept 14)

Nya regeringen presenteras på fredag

Jag presenterar den nya regeringen på fredag, den 19 september. Det sade Ewa Kopacz, som av president Bronislaw Komorowski fått uppdraget att bilda ny regering efter Donald Tusk, som nu går till Europeiska rådet.

Om parlamentet röstar ja – vilket anses troligt, efter som de två regeringspartierna, Medborgarplattformen (PO)  och Bondepartiet (PSL) har majoritet i sejmen – godkänns den formellt av presidenten måndagen den 22. (Warsaw Business Journal 16 sept 14)

Kopacz bildar ny regering efter Tusk

Ewa Kopacz bildar ny regering. Foto: wikipedia.

Ewa Kopacz bildar ny regering.
Foto: wikipedia.

Två gånger har Ewa Kopacz väckt stor uppmärksamhet bland väljarna. Ena gången var när hon som sjukvårdsminister vägrade köpa in en stor mängd obeprövat och kostsamt vaccin mot svininfluensan. Andra gången var under Smolenskolyckan då hon gick ut med att alla omkomnas kroppar var identifierade. Det visade sig vara osant. Hon bad om ursäkt med hänvisningen till att hon trodde på den information hon hade fått.

Nu blir Kopacz Polens andra kvinnliga premiärminister och har framför sig en sannerligen svår uppgift.

Läs Dorota Tubielewicz Mattssons kommentar >>

Kopacz blir ny regeringschef

Ewa Kopacz bildar ny regering. Foto: wikipedia.

Ewa Kopacz bildar ny regering.
Foto: wikipedia.

President Bronislaw Komorowski blir den som först får besked om vilka som blir ministrar i den nya regeringen. Det sade Ewa Kopacz, som godkänts av Komorowski som den som ska ta över posten som regeringschef efter premiärminister Donald Tusk, som går till Europeiska rådet.

Eftersom presidenten ska resa till USA presenteras den nya regeringen redan den 22 september.

Ewa Kopacz har varit medlem i regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) sedan 2001. Hon var hälsominister i Tusks första regering och utnämndes 2011 till talman i sejmen, parlamentets underhus. (Polskie Radio 12 sept 14)

Tusk är mer populär än Kopacz

Bara 27 % av de polska väljarna ser fram emot talmannen Ewa Kopacz som regeringschef efter premiärminister Donald Tusk, som nu går till Europeiska rådet. Det visar en färsk opinionsmätning som beställts av tidningen Rzeczpospolita.

53 % är mer eller mindre negativa till Kopacz kandidatur. Kopacz är Tusks egen kandidat, som har godkänts av både det egna partiet, Medborgarplattformen (PO) och av regeringens lilla parti, PSL.

Tusk själv fick bra betyg av 39 % i opinionsmätningen. (Polskie Radio 9 sept 14)

Donald Tusk har lämnat in sin avskedsansökan

Efter tisdagens möte med nationella säkerhetsrådet har premiärminister Donald Tusk lämnat sin avskedsansökan. President Bronisław Komorowski tar officiellt emot den på torsdag. Efter det har han två veckor på sig att utse en ny regering.

Om Tusks avskedsansökan tas emot av presidenten på torsdag ska den nya regeringen bildas senast den 25 september. Mycket tyder dock på att det kommer att ske snabbare, före den 20 september, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. Komorowski säger att han inser behovet av att snabbt stabilisera den politiska scenen i Polen. Dessutom ska han den 25 september till USA för att delta i ett FN-möte.

Presidenten har redan tillkännagett att han ger den nuvarande talmannen Ewa Kopacz i uppdrag att bilda ny regering. Kopacz som är Medborgarplattformens (PO) officiella kandidat till premiärministerposten.

Innan Kopacz utses till premiärminister måste hon avgå som parlamentets talman. Enligt reglerna blir det den äldste vice talmannen som tar över talmansstolen. Och det är Jerzy Wenderlich från SLD.

Enligt polska medier väntas det stora ommöbleringar i regeringen.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Tusk avgår på tisdag

På tisdag lämnar premiärminister Donald Tusk in sin avskedsansökan till president Bronislaw Komorowski, som då kommer att ge någon annan i partiet uppdraget att bilda regering. Det sade presidentens talesperson, Joanna Trzaska-Wieczorek, på måndagen.

I regeringen ingår idag Tusks parti, regeringspartiet Medborgarplattformen (PO)  och det lilla Bondepartiet (PSL). Båda anser att uppdraget bör gå till sejmens talman, Ewa Kopacz (PO). Hon är också partiets förste vice ordförande.

Enligt konstitutionen utser premiärministerkandidaten en ny regering, som ska godkännas i parlamentet. (Warsaw Voice 9 sept 14)

Tusks avskedsansökan godkänns om en vecka

I slutet av nästa vecka godkänner president Bronislaw Komorowski premiärminister Donald Tusks ansökan omatt regeringen ska upplösas med anledning av hans egen avgång. Det uppger presidentens talesperson Joanna Trzaska-Wieczorek.

Det behövs tid för att bilda en ny regering och att presentera den för parlamentet, sade regeringens talesperson Malgorzata Kidawa-Blonska.

Enligt konstitutionen avgår hela regeringen när premiärministern avgår. Därefter ger presidenten uppdraget att bilda en ny regering åt någon annan. Den nya regeringsbildaren ska godkännas av parlamentet.

Talmannen Ewa Kopacz anses vara den som av presidenten kommer att få uppdraget att bilda regering. (Warsaw Voice 5 sept 14)

Många väljare vill se Schetyna som regeringschef

Talmannen i parlamentet Ewa Kopacz och försvarsminister Tomasz Siemoniak är de namn som i medierna oftast nämns som efterträdare till premiärminister Donald Tusk.

Men när analysföretaget Millward Brown frågade 1001 polacker per telefon vem de helst vill se som regeringschef kom Kopacz på tredje plats med 17 % av rösterna och Siemoniak på fjärde plats med 8 %.

Flest – 32 % – ville helst ha Grzegorz Schetyna, en av topparna i regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) och tidigare inrikesminister och 25 % röstade för utrikesminister Radoslaw Sikorski.

Tusk har själv antytt att han sitter kvar som partiordförande och premiärminister till 1 december, då han tillträder sitt toppjobb i Bryssel. Enligt regeringens talesperson Malgorzata Kidawa-Blonska vill han göra budgeten färdig innan han lämnar Warszawa.

Men partiets gruppledare i parlamentet, Rafal Grupinski, anser att valet av en ny partiledare bör komma snart.

Övergångsperioden bör inte bli för lång, med tanke på de utmaningar vi står inför, sade Grupinski. Partiet behöver en stark ledare med ett demokratiskt mandat. (Polskie Radio 3 sept 14)

Tusk: En ära att vara premiärminister i Polen

Att vara premiärminister i Polen är en ära. Det sade premiärminister Donald Tusk i sin första större tv-intervju sedan han valts till ordförande i Europeiska rådet.

Jag kommer att stå i skuld till polackerna i resten av mitt liv, det här har varit det viktigaste jag någonsin gjort, sade Tusk.

Det blir nu min efterträdare som partiledare som får ta hand om parlamentsvalet nästa år. Det blir också min efterträdare som får avgöra vilka som ska vara med i den nya regeringen.

Talmannen Ewa Kopacz och försvarsminister Tomasz Siemoniak anses vara de, som ligger bäst till i partiet för att ta över efter Tusk. (Polskie Radio 2 sept 14)

Kopacz väntas efterträda Tusk

Ewa Kopacz, talman i sejmen.

Ewa Kopacz, talman i sejmen.
Bild: wikipedia

Sedan premiärminister Donald Tusk fått toppjobbet som ordförande i Europeiska rådet, väntas han på tisdagen utse sin efterträdare som regeringschef. Hetaste tipset är Ewa Kopacz, talman i parlamentet sedan tre år och vice ordförande i partiet, tidigare sjukvårdsminister. Kopacz, som är 57 år, är läkare till yrket.

Redan i fredags sade Kopacz att hon är redo att ta över som premiärminister om det är vad partiet vill.

Även försvarsminister Tomasz Siemoniak har nämnts som en het kandidat.

Ännu har det inte beslutats om något formellt möte mellan Tusk och president Bronislaw Komorowski, rapporterade Polskie Radio på morgonen. Men enligt presidentens rådgivare i utrikesfrågor Tomasz Nalecz, är beslutet redan fattat.

Vem det blir talar presidenten inte om, sade Nalecz till TVN 24. Presidenten är en taktfull och kultiverad person, han avslöjar inte premiärministerns hemligheter.

PO ligger i opinionsmätningarna sämre till än oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) och höstens kommunalval blir en fingervisning för hur det går i parlamentsvalen nästa år. (Polskie Radio 1 sept 14)

Fotnot:
Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer, EU-kommissionens ordförande och en ständig ordförande, från 1 dec Donald Tusk.

Misstroendedebatten har inletts

Parlamentet inledde på onsdagsmorgonen debatten inför fredagens misstroendeomröstning om dels den avlyssnade inrikesministern Bartlomiej Sienkiewicz, dels hela regeringen Tusk.

För att motionerna ska gå igenom måste 231 ledamöter måste rösta ja. Koalitionsregeringen, som består av det stora PO och det lilla PSL, har sammanlagt 234 platser i parlamentet. Men även om PSL-ledningen svingar partipiskan är det inte säkert att alla dess ledamöter lyder order.

Som ett inslag i debatten vill oppositionspartiet PiS, som initierat fredagens två misstroendevotum, att den ”opolitiske” akademikern Piotr Glinski, ska få delta i debatten. PiS vill att Glinski ska bli premiärminister när regeringen Tusk röstats bort.

Talman Ewa Kopacz har avslagit partiets begäran eftersom det strider mot reglerna att en icke förtroendevald håller politiska tal i parlamentet.

Förra året ville PiS-ledaren Jaroslaw Kaczynski också att Glinski skulle debattera i kammaren. Han hade då med sig en videoinspelning med ett politiskt tal av Glinski, som spelades upp inför ledamöterna.

Kopacz utfärdade då ett förbud mot liknande tricks i framtiden. (Polskie Radio 9 juli 14)

Nya spekulationer om hög EU-post för Tusk

Inom sex månader kommer Donald Tusk kommer att få en viktig post i Bryssel. Det säger EU-parlamentarikern Jacek Protasiewicz till veckotidningen Wprost.

Därmed börjar spekulationerna om vem som ska ersätta honom på hemmaplan.

Nuvarande vice premiärministern Elzbieta Bienkowska, som ibland kallas Polens järnlady skulle kunna ersätta Tusk som regeringschef, tippar tidningen. Som ordförande i regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) däremot tror Wprost på talman Ewa Kopacz eller Pawel Gras, tidigare partiets talesperson, numera POs generalsekreterare.

Själv har Tusk sagt att han inte tänker flytta till Bryssel – men källor inom partiet menar att om Tusk fick en prestigefylld post i EU skulle partiet förmodligen få fler röster i parlamentsvalen nästa sommar. (Polskie Radio 10 feb 14)

Tusk möblerar om i partistyret

Regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) har möblerat om i partistyrelsen i helgen. Grzegorz Schetyna, som nyligen röstades bort som ordförande i partiets regionalavdelning i Nedre Schlesien (Dolny Slask), petades från posten som vice ordförande till förmån från sejmens talman Ewa Kopacz.

Schetyna har tidigare varit en av de verkliga höjdarna i partiet, och har setts som en utmanare till premiärminister Donald Tusk. Under en period har det växt fram stor irritation mellan Schetyna och Tusk, som föreslog Kopacz till posten som ny vice ordförande. Även Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz, senatens talman Bogdan Boruszewicz, sejmens vice talman Cezary Grabarczyk och utrikesminister Radoslaw Sikorski är vice ordförande i PO.

Till generalsekreterare valdes regeringens talesperson Pawel Gras.

I ett tal lovade Tusk förbättringar i den offentliga vården, på arbetsmarknaden, inom utbildning, kultur och forskning. (Warsaw Business Journal och Warsaw Voice 16 dec 13)