Kanslichef dömd för tjänstefel 2010

Tomasz Arabski, fd. kanslichef. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Tomasz Arabski, kanslichef under Donald Tusks tid som premiärminister i Polen, har dömts till tio månaders fängelse för tjänstefel. Kansliet ska under hans ledning ha slarvat med förberedelserna till dåvarande presidenten Lech Kaczyńskis flygresa till Smolensk den 10 april 2010*. Presidentplanet störtade i dimman och alla 96 ombord omkom.

Den offentliga haverikommissionen slog 2011 fast att flygolyckan orsakades av dåligt väder, dålig kommunikation mellan flygledningen och besättningen samt misstag som begicks av piloten. Det dåvarande oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ansåg i stället att orsaken var ett politiskt attentat. Samtidigt anklagade man premiärministerns kansli för att ha förberett resan dåligt.

Anhöriga till de omkomna nappade på den senare anklagelsen och drog kanslichefen Tomasz Arabski och ett par av hans medarbetare inför rätta. Domen har nu fallit, Arabski döms till tio månaders fängelse villkorligt för försummelse i tjänsten.

Han lät kansliet att använda flyg till ett officiellt uppdrag trots att han visste att det inte fanns någon flygplats i området som kunde ta emot ett plan med ett statsöverhuvud, säger domaren till statligt styrda TVP.

Det var en symbolisk dom jämfört med den skada som olyckan orsakade Polen, sa Anita Czerwińska, talesperson för PiS, som också framträdde i inslaget.

Jag vill inte bli syndabock för Smolenskkatastrofen, säger Arabski som räknar med att överklaga. Han har hela tiden hävdat att resan arrangerades av presidentens eget kansli.

För två år sedan fälldes förre biträdande chefen för BOR (Regeringens skyddsbyrå), general Paweł Bielawny, för tjänstefel i samband med förberedelserna för dels dåvarande premiärministern Donald Tusks resa till Katyń den 7 april 2010, dels dåvarande presidenten Lech Kaczyńskis resa till Smolensk den 10 april 2010. (natemat.pl, TVN och wB 13 juli 19)

*Smolenskolyckan har präglat det politiska livet i Polen ända sedan 2010 och i synnerhet efter valet 2015, då regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten. Partiets ordförande i PiS är Jarosław Kaczyński, tvillingbror till framlidne presidenten Lech Kaczyński. I alla år har han den 10:nde varje månad anordnat politiska möten där han ropat ut sitt hat mot oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) och dess dåvarande ledare Donald Tusk. Han menade att broderns plan sprängts i luften på initiativ av Moskva och med benäget bistånd av Tusk. Han har i parlamentet hävdat att oppositionens politiker mördat hans bror, han har tillsatt en ny Smolenskkommission som förgäves försökt bevisa att presidentplanet sprängdes i luften. Trots protester från anhöriga har kommissionen grävt upp offrens gravar för att kunna skicka prover till internationella forensiska laboratorier.

I våras lades Smolenskkommissionen ner i tysthet.

Smolenskutredningen läggs ner

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

För ett par månader sedan konstaterade webbplatsen Progress for Poland att Smolenskutredningen i all tysthet var nerlagd – ledamöterna gick inte att nå, och ordföranden, förre försvarsministern Antoni Macierewicz, lade locket på.

Nu bekräftar Macierewicz att arbetet håller på att avslutas.

Slutrapporten dröjer dock till 2020, arbetet har varit komplicerat eftersom det var en internationell olycka, sade han på en konferens med exilpolacker i USA. Det uppger polska medier.

Kommissionen har sedan 2015 försökt bevisa att president Lech Kaczyńskis plan som störtade i dimman utanför Smolensk den 10 april 2010 egentligen sprängdes i luften på initiativ av Moskva, och Macierewicz sade sig nu hoppas att åklagaren med alla fakta på bordet nu skulle kunna slå fast att Bogdan Klich och Donald Tusk, på den tiden försvarsminister respektive regeringschef i Polen, bär ansvar för kraschen.

Redan kort efter olyckan hävdade Macierewicz att presidentplanet utsatts för ett politiskt attentat. Skälet skulle vara att den ryske presidenten Vladimir Putin upplevde Lech Kaczyńskis Rysslandspolitik som ett hot. Premiärminister Tusk skulle ha varit Putin behjälplig med att sopa spåren under mattan.

Partiet Lag och Rättvisa (PiS), då i opposition, tillsatte kort efter olyckan en egen haveriutredning. Efter parlamentsvalet 2015 då PiS fick tillräckligt många platser i sejmen för att kunna bilda regering blev Macierewicz utredning statlig. Man fick i praktiken fria händer och obegränsade resurser för att bevisa att planet sprängts i luften. Offren benämndes stupade och skulle hedras vid alla årliga historiska minnesdagar då man mindes dem som stupat i t.ex. Warszawaupproret, eller hungriga demonstranter som dödades av kommunistregimen osv. Deras gravar grävdes upp för provtagning men internationella forensiska laboratorier hittade inga spår av sprängämnen. Imaginära explosioner genomfördes i avsikt att samla bevis. Ett aber var att man inte hade tillgång till flygplansvraket – det står fortfarande i Smolensk.

Samtidigt höll PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, bror till den omkomne presidenten, månatliga minnesmöten utanför presidentpalatset där man också berättade om kommissionens arbete och utlovade stora avslöjanden som aldrig kom. Han uppmanade alla kommuner att bygga monument över Smolenskoffren och framhöll att Lech Kaczyński under 1980-talet var Solidaritets verklige ledare, inte Lech Wałęsa, vars namn också tagits bort ur de nya historieböckerna. 

Under det senaste året har Smolenskretoriken tonats ner, allt färre polacker tror på en sprängning och Kaczyński själv har tappat tron på en lösning.

Nästa år kommer slutrapporten, lovar Macierewicz.

Gunilla Lindberg

Smolensk-mytologin tonas ner inför årets val

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

För nio år sedan, den 10 april 2010, störtade president Lech Kaczyńskis plan i dimman på ett militärt flygfält nära den ryska staden Smolensk och alla 96 ombord omkom. Då skapades en av de kraftfullaste myterna i polskt samhällsliv: olyckan var ett politiskt attentat. Framför sig såg många polacker en komplott där ryska och polska ledare var inblandade, de såg explosioner i luften och grymma ryssar som avrättade överlevande.

Det skriver den politiska sajten politico.eu i en analys inför EU-valet.

Idén om ett sabotage användes flitigt av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inför det segerrika parlamentsvalet 2015.

Inför årets val – till EU i maj och till parlamentet i höst – drar PiS inte längre Smolensk-kortet. Partiets hårda kärna är fortfarande övertygad om konspirationsteorin, men idag fruktar man att den kan stöta bort väljare.

Dagen ägnas förstås åt minnesceremonier som avslutas med tal av partiledaren Jarosław Kaczyński utanför presidentpalatset. Olyckan har blivit en del av PiS politiska identitet och den hjälpte partiet att överleva under de år då landet styrdes av Medborgarplattformen (PO) och Donald Tusk, skriver politico.eu.

Konspirationsteorin gav upphov till en hel del spekulationer. Kaczyńskis månatliga besked till anhängarna gick ut på att allt var politiskt initierat och att sanningen snart skulle avslöjas. Han understöddes av förre försvarsministern Antoni Macierewicz, som misstrodde den statliga haverikommissionen. Att misstag från besättningen och dåligt väder orsakade olyckan var för honom oacceptabelt, och så snart som möjligt efter regeringsskiftet hösten 2015 öppnade han en ny Smolenskutredning som skulle bevisa att planet sprängts i luften. En tillkallad expert sade att presidentplanet delats på längden, precis som när man steker korv, en annan visade med tillknycklade läskburkar hur planet såg ut efter nedslaget, skriver politico.eu.

Regissören Antoni Krauzes film Smolensk från 2016 pekar mot Moskva och Kaczyński anser att filmen ”helt enkelt visar sanningen.”

Anklagelserna om att Tusk skulle vara inblandad har under åren fungerat som politisk ammunition mot honom och hans parti Medborgarplattformen (PO), och Tusk har upprepade gånger kallas att vittna i rättegångar som haft anknytning till flygolyckan.

Smolensk-förfalskningen slet sönder samhällslivet redan från början, sade han i en rättegång förra året.

Inga bevis för konspirationsteorierna har dykt upp. Ryssland vill inte släppa ifrån sig flygplansvraket och inga spår av sprängämnen har kunnat upptäckas på offrens uppgrävda kroppar. Ändå tror nästan en fjärdedel av polackerna fortfarande på teorin om ett politiskt attentat.

Macierewicz hävdar fortfarande att det går att bevisa att planet sprängdes i luften, men Kaczyński själv tycks ha förstått att Smolensk inte drar lika många röster som förr. Olyckan har tonats ner inför EU-valet, nu vill premiärminister Mateusz Morawiecki locka med nya extrapengar till barnfamiljer och pensionärer. (Politico.eu, Polskie Radio och wB 10 april 19)

Smolenskkommissionen nerlagd i det tysta

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Smolenskkommissionen tycks vara nerlagd i det tysta. Ledamöterna går inte att nå och förre försvarsministern Antoni Macierewicz vill inte tala om den mer.

Det skriver nyhetsportalen Progress for Poland, PfP.

Katastrofen utanför Smolensk den 10 april 2010, när president Lech Kaczyńskis plan störtade i dimman och alla 96 ombord omkom, utreddes av en statlig haverikommission. Partiet Lag och Rättvisa (PiS), som då var i opposition, var övertygade om att kraschen orsakats av ett politiskt attentat iscensatt av Moskva. Man hävdade också att dåvarande premiärminister Donald Tusk hjälpt till att sopa igen spåren efter dådet.

När PiS kom till makten hösten 2015 öppnade man genast upp delar av den gamla haveriutredningen för att hitta bevis för sin teori – man var övertygad om att det fanns bevis som gömts undan i den stora mängd dokument som ingick i utredningen.

Utländska experter anlitades och teorier lades fram, internationella forensiska laboratorier undersökte prover som tagits på de uppgrävda offrens kroppar utan att hitta några spår av sprängämnen. Den sista hypotesen gick ut på att det förekommit en termobarisk explosion ombord – för en sådan behövs inga sprängämnen – en hypotes som underkändes av internationella experter.

Kommissionen rapporterade i flera år regelbundet om nya idéer och partiet höll temperaturen uppe med månatliga politiska möten till minne av den omkomne presidenten.

Under det senaste året har aktiviteten varit låg, och nu tycks all verksamhet ha upphört.

PfP har ringt kommissionens ledare, förre försvarsministern Antoni Macierewicz, som emellertid lade på när han hörde vad de ville tala om. Övriga ledamöter och experter som var knutna till utredningen gick inte heller att nå: deras epostadresser finns inte längre, deras telefonnummer har ingen abonnent. Likaså har den webbplats som sattes upp i sammanhanget försvunnit. (Progress for Poland och wB 11 mars 19)

Gravöppning stred mot mänskliga rättigheter

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Trots protester från anhöriga öppnade Polen de omkomnas gravar efter Smolenskolyckan 2010. Därmed bröt Polen mot artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Det slår Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast efter klagomål från två efterlevande som starkt motsatt sig gravöppningarna. Båda tilldöms 16 000 euro i skadestånd.

Den 10 april 2010 störtade dåvarande presidenten Lech Kaczyńskis plan i dimman utanför Smolensk. Haverikommissionerna har konstaterat att dåligt väder, bristande kommunikationer mellan planet och flygledartornet och misstag från den polska besättningen orsakade katastrofen. Alla 96 ombordvarande omkom.

Men presidentens bror Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), misstänkte tillsammans med förre försvarsministern Antoni Macierewicz att olyckan egentligen var ett politiskt attentat iscensatt av Ryssland. Enligt den teorin skulle dåvarande premiärministern Donald Tusk ha hjälpt till att dölja detta.

När de 96 offren begravts framkom att man under de kaotiska förhållandena efter olyckan sorterat vissa kvarlevor fel och några hade begravts under fel namn. Då företogs de första gravöppningarna för att rätta till misstagen.

När PiS 2015 bildat regering öppnade försvarsminister Macierewicz upp haveriutredningen igen, tillsatte nya handplockade experter som kom fram till det önskade resultatet: presidentens plan skulle kunna ha sprängts i luften. Eftersom flygplansvraket fortfarande befinner sig i Ryssland var det svårt att bevisa. Alltså beslöt man att alla offer som inte kremerats skulle grävas upp för provtagning. Proven skulle visa om det fanns spår av sprängämnen. Man började med presidentparets kista i Wawelkatedralen i Kraków.

Många anhöriga var förtvivlade över att behöva genomgå den plågsamma proceduren med gravöppning och ny begravning, och två av dem gjorde alltså en anmälan till Europadomstolen.

Proverna skickades till internationella forensiska laboratorier, som inte hittade spår av sprängämnen. Macierewicz-kommissionen ansåg då att planet skulle ha kunnat explodera utan sprängämnen.

Flera rättegångar har dragits igång mot Tusks medarbetare, där man försöker bevisa tjänstefel och försumlighet i tjänsten.

Den 10 varje månad sedan olyckan 2010 har PiS-ledaren haft politiska möten utanför presidentpalatset och hetsat mot den förra regeringen. Mötena, som var ett viktigt inslag i valkampanjen 2015, avslutades den 10 april i år. En slutrapport från Macierewicz-kommissionen har aviserats men ännu inte publicerats. Däremot har Macierewicz fått sparken och ersatts av en annan försvarsminister som inte lägger samma vikt vid Smolenskolyckan som verktyg i inrikespolitiken. (Polskie Radio och wB 21 sept 18)

Tusk vittnade igen i polsk domstol

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.
Foto: EPP 2017.

Europeiska Rådets ordförande Donald Tusk vittnade på måndagen i ett åtal mot hans förre kanslichef Tomasz Arabski, som misstänks för att ha slarvat med förberedelserna inför dåvarande presidenten Lech Kaczyńskis resa till Smolensk den 10 april 2010. Bland de nittiosex omkomna tillhörde många den politiska och militära maktapparaten i Polen, och det är några av deras anhöriga, de s.k. Smolenskfamiljerna, som stämt Arabski och fyra andra personer i ett civilmål. En offentlig åklagare har tidigare gjort bedömningen att det fanns fog för viss kritik mot de nu åtalade men att det inte räckte för att väcka åtal.

Tusk, som då var premiärminister i Polen, påpekade att det ingår i regeringschefens uppgifter att förbereda presidentens resor. De tekniska förberedelserna gjordes av det regemente som hade hand om regeringens och presidentens resor.

Inte heller Arabski var med om att arrangera president Kaczyńskis resa men han att han inte ansåg att flygfältet utanför Smolensk innebar någon fara eftersom både Tusk och Rysslands president Vladimir Putin skulle landa på samma flygplats.

När Tusk kom tilldomstolsbyggnaden inför förhöret möttes han av medlemmar i sitt forna parti Medborgarplattformen (PO), medborgarrättsrörelsen Kommittén för Demokratins försvar (KOD) ORP – Medborgare i Republiken Polen som applåderade varmt.

Tusk har tidigare varit inkallad för att vittna i en annan rättegång, som gällde två generaler som begärt och fått tillstånd att passera på ryskt område när de polska trupperna skulle tas hem från Afghanistan. De anklagades för spioneri och samarbete med Ryssland.

Tomasz Arabski har tidigare under den långa rättegången påpekat att det inte tillhörde hans arbetsuppgifter att förbereda presidentens resor, utan att det snarare ålåg presidentens eget kansli. Kallelserna till vittnesförhör i olika rättegångar uppfattas av många som ett sätt att misskreditera Tusk och hans forna parti Medborgarplattformen både inför kommunalvalet i höst och senare parlaments- och presidentval. (Polskie Radio och wB 23 april 18)

Monument och tal åtta år efter Smolenskolyckan

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Idag på åttaårsdagen av flygolyckan vid Smolensk, den 10 april 2010, har en rad olika ceremonier hållits för att hedra de 96 offren, bland dem dåvarande presidenten Lech Kaczyński och hans hustru Maria. Redan i går avtäcktes en minnestavla i parlamentet, i morse hölls en ceremoni utanför presidentpalatset och lite senare avtäcktes ett monument på Piłsudskiplatsen intill den Okände Soldatens grav. Jarosław Kaczyński, tvillingbror till den framlidne presidenten och ordförande för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), sade att monumentet – en trappa upp till himlen med offrens namn ingraverade – är ett sätt att säga nej till rädslan.

En stat kan inte bära fruktan, sade han. Påven Johannes Paulus II, den största polacken, sade till oss: Var inte rädda!

Monumentet riktar sig inte mot någon – fast kanske mot det onda som kommer från oppositionen, sade han.

Samtidigt invigde han det fundament som ska bära ett monument tillägnat Lech och Maria Kaczyński och som invigs i november.

President Andrzej Duda var i Kraków och lade ner en blomma vid presidentparets grav på Wawel. Han sade sig vara övertygad om att orsaken till flygolyckan skulle komma fram.

PiS accepterade aldrig den officiella haveriutredningen utan öppnade upp en egen som leds av förre försvarsministern Antoni Macierewicz. Resultatet eller delar av resultatet ska presenteras i morgon.

Utredningen har under de gångna åren lagt fram en rad spektakulära teorier framlagts – den viktigaste är att presidentplanet sprängdes i luften på initiativ av Kreml som fruktade Lech Kaczyńskis antiryska politik. Visserligen finns inga tecken på att en explosion förekommit ombord, men det behöver det inte finnas, säger PiS experter som handplockats av haverikommissionens ledare förre försvarsministern Antoni Macierewicz. Med kyrkans välsignelse har man grävt upp de flesta offren för att ta prover på kvarlevorna, prover som skickats runt till internationella forensiska laboratorier, dock utan resultat.

Jarosław Kaczyński har tillsammans med Macierewicz hållit politiska möten den 10 varje månad och hävdat att oppositionen hjälpt Moskva att städa undan spåren efter attentatet. Trots denna intensiva kampanj är det bara 12 % av polackerna som är övertygade om att Smolenskplanet sprängts. Ytterligare en fjärdedel tror att det kan ha hänt men resten är tveksamma eller avvisande till konspirationsteorin.

Kaczyński har lovat att dagens Smolenskdemonstration som är nummer 96 i ordningen är den sista, och i morgon kommer alltså resultatet av regeringspartiets egen utredning att offentliggöras. (TVP, Polskie Radio, Natemat, wnp.pl och wB 10 april 18)

Kaczyński: Ingen slutrapport den 10 april

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Slutrapporten om Smolenskolyckan kommer inte att vara klar den 10 april men vi kommer att lägga fram en delrapport då. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och tvillingbror till president Lech Kaczyński, vars plan störtade utanför Smolensk den 10 april 2010 varvid alla 96 ombord omkom.

Delrapporten visar det som bevisats om olyckan och som inte går att förneka, säger Kaczyński. Däremot kommer den inte att omfatta resultaten från de undersökningar som amerikanska experter nyligen genomfört på ett identiskt likadant plan som det som störtade, och de resultaten kan komma att vara synnerligen viktiga, kanske banbrytande. Men tar minst ett år till innan resultaten är klara.

Slutrapporten om Smolenskolyckan har skjutits upp gång på gång, och så sent som för en månad sedan försäkrade Smolenskkommissionens ordförande, förre försvarsministern Antoni Macierewicz, att den skulle vara klar den 10 april.

De nya tester som Kaczyński nu hänvisar till är de senaste i en lång rad undersökningar som inte gett det önskade resultatet – bevis på att planet sprängdes i luften på initiativ av Moskva som fruktade presidentens antiryska politik. Internationella forensiska laboratorier har flera gånger undersökt prover från offrens uppgrävda kvarlevor utan att finna spår av sprängämnen, och efter simulerade tester på en uppbyggd modell av planet har PiS egen Smolenskkommission kommit fram till att det var en explosion som inte lämnar spår.

Enligt den statliga polska haverikommissionen som utredde olyckan för åtta år sedan störtade presidentplanet på grund av dåligt väder, bristande teknisk kommunikation med flygplatsen och misstag av besättningen. Den officiella ryska utredningen ansåg att besättningens misstag var huvudskälet. Under utredningen förkom spekulationer om att presidenten skulle ha skickat in flygvapenchefen i cockpit för att övertala piloten om att försöka landa. (Niezalezna.pl och wB 2 april 18)

Ingen Smolensk-rapport den 10 april

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Regeringens Smolenskkommission meddelar nu att det den 10 april inte, som planerat, blir någon slutrapport eller teknisk rapport om Smolenskolyckan 2010, då president Lech Kaczyńskis flygplan störtade och alla 96 ombord omkom.

På den Smolenskkonferens som hålls samma dag ska kommissionen i stället göra en multimediepresentation med en sammanfattning av läget och dess slutsatser, rapporterar polska medier. Filmen ska sedan läggas ut på Youtube.

Enligt nyhetsportalen wpolityce.pl ska kontrakten för flera ledamöter i haverikommissionen gått ut under de senaste månaderna utan att förnyas.

Det ser alltså ut som att den nye försvarsministern Mariusz Błaszczak tonar ner betydelsen av Smolenskutredningen, trots att hans företrädare Antoni Macierewicz själv sattes in som undersökningsledare när han fick lämna försvarsdepartementet före jul.

Haverikommissionen har tidigare sagt sig kunna bevisa att presidentplanet sprängdes i luften, men de internationella laboratorier som undersökt prover från offrens gravar har inte kunnat hitta några spår av sprängämnen.

Under hösten har det utlovats en fullständig rapport till den 10 april, löften som intensifierats sedan Macierewicz fick uppdraget att leda Smolenskkommissionen. (wPolityce.pl, DoRzeczy.pl och wB 8 mars 18)

Wałęsa: Lech Kaczyński är ansvarig för Smolenskolyckan

Förre presidenten Lech Wałęsa.
Foto: Michal Koziczynski, wikipedia.

Framlidne Lech Kaczyński bär hela ansvaret för Smolenskolyckan. Det skriver den forne Solidaritetsledaren Lech Wałęsa på twitter på måndagen. Det var oansvarigt att samla så många betydande personer i ett och samma flygplan.

Det skulle ha hänt en tragedi i Georgien också, om inte piloten var modig nog att vägra landa, skriver Wałęsa.

Han syftar på ett tillfälle i augusti 2008 då Ryssland under en gränskonflikt satte in trupper i Georgien. Dåvarande presidenten Lech Kaczyński tog tillsammans med presidenterna i de baltiska länderna flyget ner till Tbilisi för att stödja president Saakasjvili mot Ryssland.

Planet var destinerat till en flygplats i Azerbajdzjan nära den georgiska gränsen, men under resans gång krävde president Kaczyński att man i stället skulle gå ner på flygplatsen i Georgiens huvudstad Tbilisi. Kaptenen vägrade av säkerhetsskäl, och de fyra statscheferna fick till Kaczyńskis uttalade missnöje åka bil till Tbilisi från Azerbajdzjan. Han kallade flygkaptenen feg och hotade att låta ställa honom till svars för sin olydnad.

Men efter hemkomsten fick piloten medalj av försvarsminister Bogdan Klich ”för sitt modiga beslut” – relationerna mellan presidenten och regeringen var inte särskilt goda.

När president Kaczyński två år senare tillsammans med en stor del av den politiska och militära maktapparaten i Polen omkom i en flygolycka vid Smolensk uppstod genast rykten om att presidenten även denna gång beordrat landning och att besättningen den här gången inte kunde stå emot. (onet.pl och wB 12 feb 18)

Kaczyński: Vi är nära sanningen om Smolenskolyckan

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Vi kommer allt närmare sanningen om Smolenskkatastrofen. Det sade Jarosław Kaczyński på lördagen då regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) höll sitt månatliga möte till minne av flygolyckan vid Smolensk, där dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra den 10 april 2010 miste livet.

Vi är också mycket nära att få ett monument till Lech Kaczyńskis minne, sade PiS-ledaren, och det kommer ganska snart att sättas upp en sockel till monumentet.

Monumentet är en stridsfråga i Warszawa och kommunfullmäktige röstade i förra veckan nej till ett monument framför presidentpalatset. Kaczyński har från början krävt ett monument på den öppna platsen framför palatset, och de månatliga Smolenskmötena inleds i en kyrka och avslutas framför presidentpalatset, dit deltagarna promenerat med tända ljus och religiösa symboler. Motståndarna anser att minnesmärket ska passa in i de sobra omgivningarna kring palatset och föredrar att det placeras vid t.ex. Piłsudskitorget i anslutning till den Okände Soldatens grav.

Kaczyński har också uppmanat polackerna att sätta upp ett Smolenskmonument i varje stad – ett mål som redan uppnåtts, i varje fall i de städer där PiS styr.

Utöver monumentet talade Kaczyński om den omstridda lagen som kriminaliserar användandet av formuleringar som polska dödsläger.

Vi måste försvara sanningen om vad som hände i Polen under andra världskriget, sade Kaczyński. Vi måste stå emot antisemitism, men det betyder inte att vi inte ska försvara deras heder, de som dog under andra världskriget. Vi kan säga att vi har vunnit, och vi kommer att fortsätta vinna, för Polen har rest sig upp från sitt knästående, och det ska i fortsätta med. Alla inser att detta är vägen till framgång, vår gemensamma framgång. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 11 feb 18)

Putin: Smolenskplanet återlämnas om utredningen läggs ner

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Ryssland kan tänka sig att överlämna flygplansvraket efter olyckan vid Smolensk 2010 då 96 personer ur den politiska och militära maktapparaten omkom, brand dem dåvarande presidenten Lech Kaczyński. Villkoret är att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) stänger ner den återupptagna Smolenskutredningen, uppger polska medier

Tidigare i veckan har den nye premiärministern Mateusz Morawiecki talat om vikten av att katastrofen där presidentparet och en rad höga tjänstemän omkom, klarläggs.

Den kompromisslösa sanningen om flygolyckan måste slås fast, sade Morawiecki.

Rysslands president Vladimir Putin uttalade sig häromdagen på begäran av en polsk journalist om flygolyckan vid Smolensk, och sade då att det är dags för polackerna att växa upp och lägga detta bakom sig.

Planet sprängdes inte i luften, sade han. Olyckan har genomgått en noggrann utredning, både det som hände i planet och själva vraket.

Putin förklarade sig vara rätt trött på påståenden från Warszawa om att kraschen var resultatet av en rysk konspiration.

Fler insinuationer från Polen kan komma att försämra de rysk-polska relationerna ytterligare, och det vore inte bra för Polen, sade den ryske presidenten.

Biträdande utrikesminister Bartosz Cichocki gav på torsdagen den polska regeringens syn på saken:

Moskvas brist på gensvar när vi begärt juridisk hjälp, undanhållandet av viktiga vittnen som var en del av det som skedde i april 2010 och kvarhållandet av vår egendom, presidentens plan, är sådant som bidrar till att den fullständiga sanningen om katastrofen inte kan fastställas. Det tvingar oss att fundera över Rysslands avsikter vad gäller oss och de ryska deltagarnas roll vid tillfället, sade Cichocki. Med ”de ryska deltagarna” syftar ministern på de ryska trafikledarna, som av den polska utredningen misstänks ha gett besättningen på olycksplanet felaktiga uppgifter om hur högt över marken planet låg.

Cichocki försäkrar också att regeringen med samma beslutsamhet som tidigare kommer att fortsätta sitt arbete med att klarlägga katastrofens orsaker och omständigheter.

Den återupptagna haveriutredningen har gjort experiment med en modell av planet för att visa att det kunnat explodera, och offrens kvarlevor har grävts för upprepade provtagningar. Flera internationella rättslaboratorier har fått undersöka proverna, dock utan att hitta några spår som tyder på någon explosion. (Gazeta Prawna, onet.pl, Polskie Radio och wB 15 dec 17)

Macierewicz: Chockerande av Putin!

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

På sin stora årliga presskonferens sade Rysslands president Vladimir Putin att han är trött på att höra polska politiker tala om att det presidentplan som störtade vid Smolensk varit utsatt för ett politiskt attentat.

Polska och ryska experter har uteslutit teorin om attentat, sade Putin, och om planet nu exploderade – det startade i Warszawa, inte i Moskva. Fick ryska tekniker montera in en bomb i presidentens plan?

Väx upp! sade Putin, det är dags att vända blad.

Uttalandet föll inte i god jord hos försvarsminister Antoni Macierewicz.

Det är chockerande att höra sådana ord ur munnen på ledaren för det land som bär ansvaret för Katyń-massakern, säger Macierewicz till Polskie Radio 24. Två explosioner som förstörde planet har konstaterats av experter i den utredning som beställdes av dåvarande inrikesministern Jerzy Miller. President Putin borde ha modet att ta ansvar för vad som hände och inte försöka förolämpa det land vars ledare dog vid Smolensk, nära Katyń.

Macierewicz är en av de få som – möjligen – fortfarande tror att flygolyckan vid Smolensk 2010 orsakades av ett attentat, initierat av den ryske presidenten. Olyckan, då dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra ur Polens politiska och militära maktapparat omkom, har blivit ett stort inslag i polsk inrikespolitik, i synnerhet sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten hösten 2015. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, tvillingbror till presidenten, håller månatliga politiska möten där han använder flygkraschen som slagträ mot sina politiska fiender. En av dem är EU-ordföranden Donald Tusk, som 2010 var premiärminister i Polen.

Presidenten var på väg till en minneshögtid för offren i Katyńmassakern 1940, då 20 000 polska reservofficerare och krigsfångar mördades av Röda armén. Det gjorde olyckan extra traumatisk för polackerna – de flesta polska familjer har någon anförvant som sköts vid Katyń. (onet.pl och wB 14 dec 17)

Macierewicz: Det finns falska intyg i Smolenskutredningen

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

I sina försök att hitta en politisk syndabock för flygolyckan vid Smolensk den 10 april 2010, då president Lech Kaczyński och 95 andra miste livet, har försvarsminister Antoni Macierewicz nu kommit fram till att det finns anledning att anklaga ledamöterna i den s.k. Millerkommissionen för minst fyra förfalskningar i slutrapporten. Militäråklagaren ska utreda om de kan åtalas.

Det handlar om fyra falska intyg, säger Macierewicz till regeringstrogna Telewizja Republika på tisdagen. För det första ljög ledamöterna när de uppgav att de inledde undersökningarna på olycksplatsen direkt efter olyckan.

Därefter intygade de falskeligen att polacker och ryssar tillsammans öppnade de svarta lådorna i Moskva, men den ena svarta lådan, den med inspelningarna av samtal mellan piloterna, hittades tidigare och den öppnade det innan polackerna var på plats, säger Macierewicz. För det tredje undertecknade ledamöterna ett falskt intyg om G-kraften när planet slog i marken. Man hävdade att kraften var 100 G, men nu säger de själva att den inte kunde ha varit 100 G och man har satt siffran 2–9G.

Dessutom var den officiella polska haverirapporten falsk eftersom man där uppgav att luftvapenchefen general Andrzej Błazik var i cockpit när planet störtade och att han gav order till piloterna, konstaterar försvarsministern.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har från början varit övertygat om att onda krafter var med i spelet när president Lech Kaczyńskis plan störtade i dimman utanför Smolensk. De officiella haveriutredningarna – en polsk och en rysk – kom fram till att besättningen gjorde misstag, att det förelåg kommunikationssvårigheter, att planets säkerhetssystem inte korresponderade med flygfältets och – enligt polackerna – att de ryska trafikledarna tycka ha gett besättningen missvisande uppgifter om planets läge. När inspelningarna i de svarta lådorna transkriberats framkom att en person, sannolikt flygvapenchefen Błazik, var i cockpit och diskuterade med piloterna och att presidenten ogärna ville att man skulle flyga vidare till ett alternativt flygfält.

PiS drog snabbt igång en egen utredning under ledning av Macierewicz, som snart kom fram till att planet egentligen sprängts i luften på initiativ av Moskva eftersom den omkomne presidenten förde en antirysk politik.

När den officiella utredningen var klar avvecklades det regemente som hade hand om regeringens resor och ett antal huvuden inom flygvapnets generalstab fick rulla. Men PiS-utredarna ansåg att olyckan förorsakats av att den dåvarande administrationen slarvat med förberedelserna inför resan.

Efter maktskiftet hösten 2015 återupptog PiS den slutförda haveriutredningen från 2010, tillsatte egna experter som sedan dess huvudsakligen arbetat med att försöka bevisa att planet sprängdes i luften – senast framfördes en teori om en termobar explosion som inte lämnar några spår.

Kvarlevorna efter offren har grävts upp, man har tagit nya prover som har skickats till internationella rättstekniska laboratorier i USA och Europa där man emellertid inte funnit något som tyder på någon explosion.

Kanske är uppgifterna om de falska intygen PiS-utredningens sista försök att nagla fast någon vid skampålen med anledning av Smolenskolyckan. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har sagt att de månatliga politiska möten till offrens minne ska upphöra den 10 april 2018 – då har det hållits 96 möten – ett för varje offer. (Polskie Radio och wB 22 nov 17)

Dyrt att hålla ordning på Smolenskdemonstrationerna

Poliser utanför presidentpalatset 10 juni 2017..
Bild från Facebook.

De månatliga Smolenskmötena är numera ganska stökiga tillställningar, och den 10 oktober i år var 1790 polismän avdelade för att upprätthålla ordningen bland demonstranter, som huvudsakligen är sympatisörer till regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), och motdemonstranter, som sympatiserar med oppositionen.

De 1790 poliserna hade med sig 132 vanliga polisbilar och 190 andra polisfordon. Kostnaden beräknas till 325 000 złoty.

Manifestationen inleds med en gudstjänst i en närbelägen kyrka, varefter demonstranterna med präster och krucifix går i procession till presidentpalatset, där PiS-ledaren Jarosław Kaczyński eldar massorna med hätska tal.

Motdemonstranterna hålls skilda från PiS-anhängarna av stängsel, och kostnaden för dem tillkommer. Men eftersom fängelseinterner sätts att rengöra dem efteråt kostar just den detaljen ingenting, noterar oko.press, som granskat polisens utgifter.

Sammanlagt har det sedan maktskiftet 1 november 2015 gått åt 23 000 arbetsdagar för Warszawapolisen. Lönen för dessa 23 000 ”polisdagar” samt fordonsbränsle har kostat skattebetalarna 4 817 000 złoty (cirka 12,5 miljoner svenska kronor).

Men den totala kostnaden för Smolenskceremonierna offentliggörs sannolikt aldrig, skriver oko.press. Det finns mycket dolda kostnader – vissa myndigheters verksamhet begränsas på Smolenskdagarna och delar av centrala Warszawa stängs av. Dessutom har förutom Kaczynski alla höjdare inom PiS, inklusive president Andrzej Duda, premiärminister Beata Szydło och alla ministrar, parlamentets talmän, gruppledare osv, som befinner sig i Warszawa i princip skyldighet att närvara – och de flesta av dem har livvakter. Kostnaden för dem är inte inräknad.

Totalkostnaden har ökat avsevärt sedan PiS kom till makten. (oko.press 27 okt 17)

Temperaturhöjning ”bevisar” explosion

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Försvarsminister Antoni Macierewicz gick för en vecka sedan ut och berättade att det i de svarta lådorna på Smolenskplanet registrerades en explosion, och Smolenskkommissionen arbetar nu med att säkerställa att det inte kan vara något annat.

Idag kommer uppgifter om att det som registrerats är en plötslig temperaturhöjning sekunderna före kraschen samtidigt med en plötslig nedgång i vertikal och lateral acceleration, uppger kommissionen.

När president Lech Kaczyńskis plan störtade i dimman utanför Smolensk den 10 april 2010 spreds rykten om att planet utsatts för ett politiskt attentat. En rysk haverikommission kom fram till att missbedömningar från besättningen orsakat flygolyckan. En statlig polsk kommission misstänkte att trafikledarna på den ryska flygplatsen också gjort misstag, men att en stor del av ansvaret låg hos det regemente som hade hand om presidentens och regeringens flygresor. Tretton flyggeneraler fick sparken och regementet avvecklades.

Men presidentens bror, Jarosław Kaczyński, och nuvarande försvarsministern Antoni Macierewicz misstänkte att flygkraschen var ett politiskt attentat, initierat av Moskva som ville bli av med en viktig antirysk politiker i Polen. Så snart PiS vunnit valet för två år sedan öppnades Smolenskkommissionen upp igen med nya experter och med den explicita uppgiften att hitta bevis för ett attentat.

En rad internationella forensiska laboratorier har gått igenom prover från offrens uppgrävda kvarlevor utan att hitta något spår av sprängämnen.

Efter en provsprängning på en replik av flygplansmodellen konstaterade man i våras att det måste skett en termobarisk explosion på planet och idag har man registrerat en temperaturhöjning.

Smolenskolyckan har blivit ett viktigt politiskt redskap för PiS-ledaren i kampen mot oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) som tidigare hade regeringsmakten. Inte bara dåvarande regeringschefen Donald Tusk utan även en rad andra personer i hans regering anklagas för att på något sätt ha varit inblandade i olyckan. Bortsett från det politiska attentatet anses den dåvarande regeringens tjänstemän ha slarvat med förberedelserna till presidentens resa, vilket skulle ha lett till flygkraschen. För att medborgarna inte ska glömma bort olyckan hålls politiska möten den 10 varje månad utanför presidentpalatset, där Kaczyński ropar ut att oppositionen mördade hans bror. (Polskie Radio och wB 27 okt 17)

Smolenskkommissionen kan ha hittat spår av explosion

Försvarsminister Antoni Macierewicz.
Foto: Robert Suchy, flickr.

I en av de svarta lådorna på Smolenskplanet registrerades en explosion, och Smolenskkommissionen arbetar nu med att säkerställa att det inte kan vara något annat. Det sade i veckan försvarsminister Antoni Macierewicz. Ända sedan dåvarande presidenten Lech Kaczyńskis plan störtade utanför Smolensk den 10 april 2010 och alla 96 ombord omkom har han hävdat att presidentens plan skulle ha utsatts för ett politiskt attentat på initiativ av den ryske presidenten Vladimir Putin. Han anser också att dåvarande regeringschefen Donald Tusk hjälpt Moskva att sopa undan spåren för att det skulle se ut som en olycka.

Trots flera officiella utredningar, en rysk och ett par statliga polska, som genomfördes direkt efter olyckan letar Macierewicz fortfarande efter spår som ska bevisa att den Rysslandskritiske Kaczyński blev martyr för sina politiska åsikters skull.

Försvarsministerns uttalande mottogs med vis skepsis – flera internationella forensiska laboratorier i Europa och USA har undersökt prover från presidentplanet utan att hitta något som tyder på något annat än en olycka.

Men nu bekräftar den av ministern tillsatta Smolenskkommissionen att en explosion kan ha registrerats av en av de svarta lådorna.

Smolenskolyckan har blivit ett viktigt politiskt redskap för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess ordförande Jarosław Kaczyński, tvillingbror till den förolyckande presidenten, i kampen mot oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) som tidigare hade regeringsmakten. Inte bara Tusk, som sedan 2015 är ordförande i Europeiska kommissionen, utan även en rad andra personer i hans regering och administration anklagas för att på något sätt ha varit inblandade i olyckan. Bortsett från det politiska attentatet anses nämligen den dåvarande regeringens tjänstemän ha slarvat med förberedelserna till presidentens resa, vilket skulle ha lett till flygkraschen. För att medborgarna inte ska glömma bort olyckan hålls politiska möten den 10 varje månad utanför presidentpalatset. Partiet arbetar dessutom för att monument över den döde presidenten ska resas i varje stad och partiledaren ropar i obehärskade utfall att oppositionen mördade hans bror. (Polskie Radio och wB 20 okt 17)

Amnesty: Demonstrationsfriheten hotad i Polen

Warsawa 20 juli 2017. Polisen bildar en kedja framför gatan som leder till polska parlamentet. ©Amnesty International/Barbora Černušáková

Polska myndigheter tar till kraftåtgärder mot fredliga demonstranter i ett försök att avskräcka från framtida demonstrationer, visar en ny rapport från Amnesty International.

Rapporten ”Poland: On the streets to defend human rights” dokumenterar hur myndigheterna använder sig av övervakning, trakasserier och åtal för att upplösa och förhindra demonstrationer. Sedan 2016 har tusentals människor demonstrerat fredligt mot repressiv lagstiftning, bland annat gällande kvinnors rättigheter och lagstiftning som hotar rättssäkerheten.

– Samtidigt som Polens regering fortsätter att skärpa kontrollen över rättsväsendet växer det folkliga motståndet. Men regeringen gör allt de kan för att försöka stoppa protesterna. Polisen övervakar, trakasserar och till och med åtalar demonstranter enbart för att de höjer sina röster, säger Barbora Černušáková, Polenresearcher på Amnesty International.

Läs vidare >>

Sikorski kräver en ursäkt av Kaczyński

Förre utrikesministern Radosław Sikorski.
Foto: wikipedia.

En offentlig ursäkt och 30 000 złoty till Fundacja dla Polski (Stiftelsen för Polen) kräver förre utrikesministern Radosław Sikorski av Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som hävdat att Sikorski i samband med flygolyckan vid Smolensk begått ett diplomatiskt förräderi.

För ett år sedan sade Kaczyński till nyhetsbyrån PAP att utrikesdepartementet fifflade efter flygolyckan 2010. Polens viceambassadör i Moskva skulle ha skrivit en note* om katastrofen och sedan smusslat undan den på initiativ av Sikorski.

Det kallas diplomatiskt förräderi och är ett allvarligt brott enligt strafflagen, sade PiS-ledaren.

Han antyder också att det faktum att president Lech Kaczyński, hans tvillingbror, inte reste till Katyń samtidigt som Tusk var ett resultat av ett politiskt spel, väl så allvarligt i sig.

Sikorski, som var utrikesminister 2010, stämde PiS-ledaren för ärekränkning och förtal.

På onsdagen vittnade den f.d. biträdande utrikesministern Artur Nowak-Far.

Jag kan inte erinra mig att något sådant skedde, sade Nowak-Far. Och inom diplomatin finns inga möjligheter att återkalla en note.

2010 var det 70 år sedan Katynmassakern, då Röda armén avrättade över 20 000 polska reservofficerare i skogarna kring Smolensk. Inför minneshögtidligheterna bjöd Rysslands president Vladimir Putin in den premiärminister Donald Tusk, som sedan maktskiftet 20097 ansträngt sig att normalisera relationerna med både Ryssland och Tyskland. På initiativ av sin bror Jarosław Kaczyński reste den Moskvafientlige presidenten med en egen delegation till Katyń för att högtidlighålla minnet av offren. Resan slutade med att presidentens plan kraschade vid landningen, och Jarosław Kaczyński har sedan dess försökt hitta syndabockar för flygkraschen. Ett av spåren har varit att Tusk, som senare valdes till ordförande i Europeiska rådet, skulle ha varit inblandad i olyckan och tjänstemän i Tusks administration dras inför domstol. Utredningar och rättegångar om eventuellt ansvar för olyckan har avlöst varandra i åratal, och i dagens politik har de huvudsakligen till syfte att misstänkliggöra Tusk. Som f.d. ordförande i Europeiska rådet skulle Tusk kunna locka många väljare i presidentvalet 2020. (onet.pl och natemat.pl 12 okt 17)

* Note – skriftliga meddelanden mellan ett lands utrikesdepartement och ett annat lands ambassad)

96 offer – 96 marscher

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Under torsdagens månadsceremoni till minne av offren i Smolenskolyckan 2010 talade regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ordförande Jarosław Kaczyński om att det snart är dags att sluta med marscherna från kyrkan till presidentpalatset den 10 varje månad.

Det ska naturligtvis ske på hans villkor: den 10 april 2018 hålls den 96:e månadsmarschen.

96 offer i Smolensk-katastrofen och 96 marscher, sedan får vi sluta, sa han i sitt tal.

Annars var hans tal ovanligt lågmält – inte ett ord om de ”stupade” i flygolyckan och inte ett ord om Smolensk-kommissionen. Han sade visserligen som vanligt att ”kampen för sanningen fortsätter” men antydde samtidigt att ”vi är nära sanningen” och att ”vi måste acceptera sanningen hur den än ser ut”.

Drygt 2000 poliser var på plats med vattenkanoner och pansarbilar för att ta hand om de fredliga motdemonstranterna. Slumpvis utvalda demonstranter transporterades iväg till polisstationen. Motdemonstranterna fortsatte sin protest utanför polisstationen.

Man kan ju hoppas att Kaczyński håller vad han lovat. Det är uppenbart att han backar; till med PiS-ledaren måste ha insett att fortsatta manifestationer inte leder någon vart. Han är uppenbart rädd för folkmassorna, för den så kallade ”gatan”, där medborgare demonstrerar sitt missnöje och gör motstånd mot det som pågår i landet.

Samtidigt är det en klar signal till Smolensk-kommissionen och försvarsminister Antoni Macierewicz att det är dags att komma med lite resultat från utredningen av Smolenskolyckan den 10 april 2010. PiS-regeringen förkastar ju de slutsatser som drogs av den första haverikommissionen och har istället försökt driva teorin om ett politiskt attentat.

När Jarosław Kaczyński säger att sanningen måste accepteras oberoende av hur den ser ut kan det tolkas på två sätt: antingen som en uppmaning till oppositionen att den måste förlika sig med PiS forcerade sanningar, eller en signal till de egna väljarna att det nu gäller att inse fakta. Frågan är om Kaczyński själv är beredd att acceptera fakta då det till syvende och sist handlar om sannolikhet.

Ingenting tyder emellertid på att Kaczyński skulle vilja lugna ner den spända stämning som just nu råder i Polen. Utspelet om krigsskadestånd från Tyskland, den antityska och antieuropeiska propagandan, den ovänliga politiken mot Polens östra grannländer och den raljerande rösten mot Ryssland gör att Polen kan hamna i ett ohållbart geopolitiskt läge. Och det kan bli svårt att ändra.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Makten darrar inför folket

Demonstrationen mot PiS den 10 juli. 
Foto: Sympatycy Komitetu Obrony Demokracji FB.

Krypskyttar på taken, stängsel, vattenkanoner, horder av poliser, stora polisbilar parkerade överallt, kilometer av avspärrningar – så ser centrala Warszawa ut inför den månatliga ceremonin till minne av offren i Smolensk-olyckan den 10 april 2010. Det är 88:e gången nu och för varje gång stiger temperaturen bland demonstranterna och motdemonstranterna.

På ena sidan står makten och PiS-anhängarna. På andra sidan står vanliga polacker, oppositionen och medborgerliga icke-statliga organisationer. Å ena sidan PiS privata stat och å den andra det vanliga medborgerliga Polen. Så ser Polen ut sommaren 2017. Tråkigt, tragiskt och farligt.

Dt ska skapa säkerhet och trygghet åt deltagare i samtliga manifestationer, säger polis, brandmän och säkerhetsagenter till nyhetsportalen OKO.press. 445 bilar, 8 fängelsebilar, 2 vattenkanoner, 3 megafoner med mycket hög ljudstyrka, en buss och 5 ambulanser ska befinna sig ute på gatorna kring presidentpalatset där PIS-ledaren Jarosław Kaczyński håller sitt politiska tal.

Makthavarna tycks vara mycket måna om medborgarnas säkerhet. Eller handlar det om att skrämma upp motdemonstranterna som redan vid tidigare tillfällen blivit anhållna, misshandlade, hotade etc. Är det säkerhet det gäller eller är det brott mot mötesrätten? Vem siktar krypskyttarna på? Det är knappast PiS-anhängarna …

Motdemonstrationerna har hittills varit fredliga och ingenting tyder på att detta ska ändras. Säkerhetspådraget skapar otrevliga associationer (till krigstillståndet 1981-1983), sprider rädsla bland Warszawabor och turister och förstör bilden av Polen utomlands.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa är rädd. Partiet fruktar folkmassorna, protesterna och de fredliga motdemonstranterna. Precis som alla diktaturer fruktar PiS folket. Därför kan vi räkna med att makthavarna även i fortsättningen kommer att gömma sig bakom hot, trakasserier och allt större säkerhetspådrag.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Tusk: Jag känner till Kaczyńskis besatthet sedan decennier

Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet.
Foto: wikipedia.

Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet och f.d. regeringschef i Polen, har ännu en gång inställt sig hos åklagarmyndigheten för att vittna i en förundersökning om Smolensk-olyckan 2010, då förre presidenten Lech Kaczyński och 95 andra personer omkom. I kaoset som uppstod efter katastrofen förväxlades kroppsdelar som hamnade i fel kistor inför transporten till Polen, och åklagarmyndigheten utreder nu om någon i Tusks administration har begått tjänstefel.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och bror till den framlidne presidenten, har ofta och med stor känslosamhet hävdat att Tusk måste ställas till svars för flygolyckan. I det här läget är den förre regeringschefen emellertid bara inkallad som vittne. Många uppfattar det som krav på hämnd mot den ständige rivalen Tusk.

Jag har ingenting att frukta, ordförande Kaczyński skrämmer mig inte, sade Tusk efter förhöret.

Samtalen äger rum under civiliserade former och ännu har ingen börjat misshandla mig, skämtade han. Det finns rutiner för hur man agerar i sådana fall, de är desamma idag som då, och de rutinerna har följts. Och därför ska man inte dra några politiska växlar på tragedin. Atmosfären och regeringens agerande lämnar inga tvivel om att rättsväsendet används som verktyg mot rivaler eller mot människor man inte gillar, och jag tillhör nog den gruppen är jag rädd.

I ordförandens och hans medhjälpares ögon ser jag en besatthet som går ut över mig. Jag känner ju Kaczyńskis tvångstankar om konspirationer och komplotter sedan decennier, sade Tusk. Så detta ska ses som ett uttryck för denna besatthet, inte som en logisk och politiska analys. (Rzeczpospolita 3 aug 17)

Polackerna säger nej tack till Smolenskmötena

Motdemonstranter inför juli månads Smolenskmöte. 
Foto: Sympatycy Komitetu Obrony Demokracji FB.

De månatliga Smolenskmötena som arrangeras av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är inte särskilt uppskattade av polackerna. Det är inte heller de motdemonstrationer som numera ordnas lika konsekvent.

Smolenskmötena arrangeras den tionde varje månad till minne av flygolyckan 2010 då president Lech Kaczyński och 95 andra omkom. Programmet inleds med kyrkobesök, parad till presidentpalatset och tal av PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Det har hittills hållits 87 månadsmöten.

Efterhand som mötena blivit alltmer inrikespolitiska har även protester organiserats. Det fick PiS-regeringen att införa en lag som stadgar att endast ett arrangemang får ordnas på en och samma plats vid ett och samma tillfälle. Det har inte hjälpt, och i juni lyfte polisen bort motdemonstranter utanför presidentpalatset.

Nu har TVN låtit opinionsinstitutet Millward Brown undersöka vad medborgarna egentligen tycker om Smolenskmötena, och resultatet är synnerligen negativt. 67 % tycker att man ska sluta med de månatliga mötena, 53 % tycker att motdemonstrationerna ska ställas in.

22 % anser att Smolenskmötena måste hållas, och 31 % att motdemonstrationerna måste hållas.

På det hela taget en stor majoritet vill slippa de hätska politiska mötena den tionde varje månad, men förståelsen för motdemonstrationerna tycks vara lite större. I augusti visar det sig om folkets vilja har någon betydelse i det här fallet. (TVN och wB 14 juli 17)

Motdemonstranter ska betala polisens höjda kostnader

Inrikesminister Mariusz Błaszczak.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Olagliga sammankomster drar med sig större polisinsatser, och regeringen avser nu att införa en avgift för arrangörerna, som på det viset får bidra till polisens ökade kostnader. Det säger inrikesminister Mariusz Błaszczak.

Inrikesministern gjorde sitt uttalande efter måndagens protester mot regeringen, även om demonstranterna tycks ha hållit sig inom ramen för den nya lag som förbjuder motdemonstrationer.

Förra månaden satte sig demonstranterna på gatan för att hindra Smolenskgruppen att komma fram, och inför julimötet på måndagen – åttiosjunde sedan Smolenskolyckan 2010 – hade polisen satt upp stängsel längs vägarna fram till presidentpalatset där Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), skulle hålla sitt månatliga tal.

Talen har allt mindre kommit att handla om bön för Smolenskoffren och allt mer om partipolitik. Det har inneburit att oppositionella grupper arrangerat protester mot regeringens politik i samband med Smolenskmötena. Därför antog parlamentet i våras en lag som i praktiken var avsedd att stoppa motdemonstrationer den 10 varje månad.

Demonstranterna höll sig emellertid på avstånd från Smolenskgruppen och avslutade sin protest innan Kaczyński var framme vid presidentpalatset. Det kom inga rapporter om våld under måndagskvällen, men polisen grep 44 personer för olika förseelser, bland annat kommer åtta personer att åtalas för störande av religiös högtid.

Lagen om offentliga sammankomster ska nu alltså få ett tillägg som stadgar att motdemonstranter ska betala för polisens kostnader. (Polskie Radio och wB 11 juli 17)

Avslagen Smolensk-ritual utan motdemonstranter

Demonstranterna samlades för att protestera – men lämnade paradgatan innan Kaczyński kom dit.
Foto: KOD-sympatisörer på FB.

Det blev inga upplopp i samband med den månatliga manifestationen för Smolensk-offren. De omfattande avspärrningarna och polisuppbådet visade sig vara onödigt. Flera tusen motdemonstranter med oppositionslegendaren Władysław Frasyniuk i spetsen drog sig tillbaka och skanderade den frånvarande Solidaritetsledaren Lech Wałęsas namn. En polisbil täcktes med vita rosor, som nu blivit symbolen för motståndet mot regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och som PiS-ledaren Jarosław Kaczyński utropat till en hatets symbol.

Motståndet mot regeringen manifesterades på ett fredligt sätt.

Det var inte vad PiS-ledaren Jarosław Kaczyński hade väntat och han hade svårt att dölja sin irritation.

De som försöker beröva oss våra medborgerliga rättigheter, de som försöker beröva katoliker och kyrkan deras rättigheter tror nog att jag ska ägna mig åt dem, sade han i sitt tal. Men jag tackar dem, för det var länge sedan så många anslöt sig till oss. Lech Wałęsa? De har tydligen inte bättre auktoriteter. Man kan bara tycka synd om dem.

Men motdemonstranterna hade försvunnit redan innan Kaczyński dök upp utanför presidentpalatset och försäkringarna om den kommande segern och kampen för sanningen lät lite patetiska.

PiS-politiker och högermedier hade laddat upp inför månadsmötet med uttalanden som: Barbarerna försöker åter störa polackernas böner.

Så blev det inte.

Vi lämnar dem ensamma med polisen, sade Frasyniuk till de tusentals motdemonstranterna, som skingrades och gick hem innan PiS-anhängarna ens börjat sin marsch från katedralen till presidentpalatset.

Så blev ”Smolensk-folket” lämnat åt sig själva med sitt hat, sitt raseri och sin propaganda. Och det blev tydligt att utan ha någon att hata är de ingenting. De har ingenting att komma med, ingenting att erbjuda.

Frasyniuk gjorde det enda rätta. Han avslöjade Kaczyński-gängets förljugenhet och svaghet. Det blev tydligt att de månatliga föreställningarna är ovidkommande och betydelselösa. Kampen för den polska demokratin ska inte utkämpas på gatan utan i parlamentet, medierna, skolorna. Och Frasyniuk är av allt att döma väl medveten om det.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Warszawa den 10 juli – en belägrad stad

Poliser utanför presidentpalatset.

För 87:e gången ska regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ordförande Jarosław Kaczyński och hans anhängare minnas den dag då 96 personer inklusive hans tvillingbror, president Lech Kaczyński omkom i en flygolycka i Smolensk 2010.

Men dessa månatliga ceremonier har förvandlats till politiska manifestationer som allt mindre handlar om de omkomna och allt mer om politik och ideologi.

Läs vidare >>

Polsk-amerikaner påminner Trump om Smolenskvraket

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Den amerikanska Smolenskkommittén har inför president Donald Trumps besök i Warszawa skrivit ett brev och påmint honom om hans löfte att hjälpa Polen att få tillbaka vraket efter president Lech Kaczyńskis plan som störtade vid Smolensk 2010.

Den nya Smolenskutredningen behöver vraket för att kunna göra en fullständig utredning av olyckan, skriver kommittén, och Moskva vägrar att återlämna planet med motiveringen att utredning fortfarande pågår – trots att den ryska slutrapporten kom redan 2011.

Smolenskolyckan är en av de viktigaste frågorna i Polen, informerar brevskrivarna, och berättar att den nya Smolenskkommissionen anser att planet egentligen sprängdes i luften.

I skrivelsen räknas upp en rad andra skäl till olyckan – de ryska trafikledarnas felaktiga instruktioner till planets besättning, tekniska missöden o.s.v.

Moskva försöker misskreditera president Lech Kaczyński genom att påstå att personer ur Kaczyńskis delegation pressade piloterna att landa trots det dåliga vädret, menar brevskrivarna.

Polen behöver amerikansk hjälp att få tillbaka planet, som är polsk egendom, understryker de. Även förväxlingen av kvarlevor i samband med begravningen tas upp i brevet.

Den amerikanske ambassadören i Polen, Paul Jones, har tidigare i år sagt USA redan gjort allt man kunnat för att hjälpa Polen. (Polskie Radio 4 juli 17)

Macierewicz: Millerkommissionen ska utredas

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Försvarsdepartementet vill nu att åklagaren ska utreda om det begicks några brott inom den s.k. Miller-kommissionen som undersökte omständigheterna kring Smolensk-olyckan. Det skriver försvarsdepartementet på sin hemsida.

Departementet anser att det finns anledning att betvivla riktigheten och sanningsenligheten i slutrapporten från kommissionen som leddes av dåvarande försvarsministern Edmund Klich och förre inrikesministern Jerzy Miller.

Det finns en uppgift från en av de ryska utredarna om flammor som ska ha slagit ut från olycksplanets sidor innan det störtade. Uppgifterna utreddes inte vidare, skriver försvarsdepartementet.

Miller har begått tjänstefel, säger försvarsminister Antoni Macierewicz, vilket kan ha varit till nackdel för utredningen. Det finns en hel del fakta som har dolts under årens lopp. (Rzeczpospolita och GPcodzienne 12-13 juni 17)

PiS slår till mot motdemonstranterna

Vi har rätt att protestera! Det skrek demonstranterna i Warszawa som ville manifestera mot den månatliga ceremonin till åminnelse av Smolensk-olyckan år 2010 då 96 personer inklusive presidentparet omkom.

De som protesterade mot politiseringen och ideologiseringen av olyckan, däribland Solidaritetslegendaren Władysław Frasyniuk, bars bort från demonstrationsplatsen av en osedvanligmängd poliser.

Frasyniuk fick för övrigt böter och hotas nu av åtal. Smolensk-religionens anhängare lämnade kyrkan efter bönerna och fortsatte mot presidentpalatset för att lyssna på Jarosław Kaczyńskis månatliga tal.

Läs vidare >>

Protester mot det månatliga Smolenskmötet

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

På lördagen höll regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sitt månadsmöte med anledning av Smolenskolyckan med gudstjänst, ett demonstrationståg och politiska tal. Trots den nya lagen som förhindrar två samtidiga demonstrationer på samma plats satte sig medlemmar i den regeringskritiska organisationen Obywatele RP (Medborgare i Republiken Polen) i protest på gatan för att hindra PiS manifestation.

Protesten ses som störande av religiös ceremoni och demonstranterna, som bars bort av polisen, har efterräkningar att vänta. En av dem är den kände Solidaritetkämpen Władysław Frasyniuk.

I sitt sedvanliga tal framför presidentpalatset tog PiS-ledaren Jarosław Kaczyński upp den senaste tidens avslöjanden om att kvarlevor från Smolenskolyckans 96 offer blandats ihop och i några fall hamnat i fel kistor.

Det är ett barbari, sade Kaczyński, som menade att det inte bara handlade om de ryska haveriutredarna utan också om den dåvarande regeringen som leddes av ärkefienden Donald Tusk och hans parti Medborgarplattformen.

Företrädare för PiS har underkänt de officiella haveriutredningarna och försöker visa att planet kan ha utsatts för ett sprängattentat av politiska skäl. Det faktum att Ryssland drygt sju år efter flygolyckan fortfarande vägrar att lämna tillbaka presidentplanet ökar misstänksamheten mot Moskva. (Polskie Radio och wB 11 juni 17)

Moskva: Polackerna identifierade offren själva

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Den nya Smolenskutredningen meddelade i förra veckan att man efter att ha öppnat en rad av offrens gravar funnit att en del kistor innehöll kroppsdelar från flera personer. Rapporten har väckt upprördhet – man upplever att offren behandlats med brist på respekt efter flygolyckan 2010, då alla 96 ombord omkom. Många anhöriga har dessutom motsatt sig gravöppningarna och vill att ytterligare undersökningar ska stoppas så att de efterlevande får ro.

Direkt efter olyckan reste både polska experter och anhöriga till Smolensk, bland dem dåvarande hälsoministern Ewa Kopacz.

Kort efter begravningen av offren upptäcktes att flera personer placerats i fel kista, och den ryska haverikommissionen kritiserades för slarv. Moskva meddelade redan då att det var polackerna själva som identifierat offren och förslutit kistorna.

Ryssland ger efter de senaste beskeden från den nya Smolenskutredningen samma besked som tidigare.

Offren i Smolenskolyckan identifierades av polska tjänstemän, säger det ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova. Polska myndigheter tryckte på för att offrens kvarlevor skulle överlämnas så snart som möjligt.

Planet störtade den 10 april, ryska rättsläkare undersökte de avlidna och tog prover 11 och 12 april, och den 13 april överlämnades de till Polen, säger Zacharova. Kropparna lades i kistor i närvaro av företrädare för Polen utan att ens bli avtvättade, polackerna insisterade på att få göra det själva. De skulle ta egna prover och ville bevara så mycket material som möjligt.

Vi har gjort allt vi har kunnat, och vi kan inte ställas till svars för vad som hände med kistorna sedan de kommit tillbaka till Polen. (Polskie Radio och wB 8 juni 17)

Nytt vittne till Smolenskolyckan

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

President Lech Kaczyńskis plan ska ha brunnit när det störtade vid Smolensk 2010. Det uppger ett ryskt vittne enligt Gazeta Polska och Telewizja Republika, skriver Polskie Radio.

Först var det tjock dimma men den började tunnas ut och jag hörde ett flygplan, säger vittnet. Ögonblicket efteråt såg jag det, flammor kom ut från sidan, sedan hörde jag en krasch och så blev det tyst, säger vittnet.

Enligt webbplatsen Niezalezna har de ryska myndigheterna aldrig talat med mannen, trots att den officiella haverikommissionen var rysk.

Nittiosex personer, inklusive president Kaczyński omkom vid olyckan. Haverikommissionen kom fram till att misstag från besättningen var anledningen till flygkraschen. En parallell statlig polsk utredning ansåg att det fanns anledning till kritik även av de ryska trafikledarna i kontrolltornet.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inledde tidigt egna undersökningar – man anser att planet sprängdes på initiativ av Moskva. Efter maktskiftet hösten 2015 öppnade PiS åter upp den officiella utredningen som avslutades 2011. Idag anser man att de ryska trafikledarna medvetet misslett presidentplanet som var på väg att landa.

I avsikt att finna bevis för ett politiskt attentat öppnas efterhand alla offrens gravar för förnyad obduktion. Prover har sänts till flera forensiska laboratorier runtomkring i Europa, hittills utan resultat. De nya experterna har också gjort tester med explosioner som inte lämnar spår efter sig. (Polskie Radio och wB 7 juni 17)

Kvarlevor i fel kistor upptäcktes vid gravöppning

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Kvarlevor från två andra personer finns med i framlidne presidenten Lech Kaczyńskis kista. Av de kistor som grävts upp har hälften innehållit kroppsdelar från någon annan. Det sade biträdande generalåklagaren Marek Pasionek på onsdagen.

När president Lech Kaczyńskis plan störtade utanför Smolensk i april 2010 massakrerades alla nittiosex ombord till oigenkännlighet, avslitna kroppsdelar kunde ibland identifieras med hjälp av kläder eller smycken.

Haveriutredningen sköttes av en rysk kommission eftersom olyckan skedde i Ryssland, men polska läkare var skyndsamt på plats och hjälpte till att göra kvarlevorna presentabla för anhöriga, som också tog sig till olycksplatsen för att försöka identifiera familjemedlemmar.

Redan efter begravningen började man misstänka att det begåtts misstag vid identifieringen, flera gravar öppnades och man kunde konstatera att kvarlevorna efter några personer låg i fel kista.

Alla de 96 offren i Smolenskkatastrofen får nu efterhand sina kistor öppnade för att regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) utredning av Smolenskolyckan ska ta reda på om resterna av de svårt tilltygade kropparna efter flygkraschen 2010 har begravts i rätt namn. Det har också tagits prover som skickas till olika laboratorier i Europa för att se om det finns något som tyder på att planet egentligen sprängdes i luften, en teori som PIS-ledaren Jarosław Kaczyński och försvarsminister Antoni Macierewicz bekänner sig till. Det har gett partiet anledning att varje månad hålla politiska möten i offrens namn.

Macierewicz går nu – inte för första gången – ut och hävdar att Donald Tusk, idag Europeiska rådets ordförande men då premiärminister i Polen, är juridiskt ansvarig för flygolyckan.

Nu påpekar han att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) redan några veckor efter flygolyckan i parlamentet begärde att Polen skulle ta över utredningen, men fick nej.

Deras moral och deras ansvar är tydligt, säger Macierewicz, och enligt min uppfattning även Donald Tusks. (Polskie Radio och wB 1-2 juni 17)

Kopacz har avlagt sitt vittnesmål

Förra premiärministern Ewa Kopacz. Foto: PO, flickr.

Förra premiärministern Ewa Kopacz avlade på onsdagen sitt vittnesmål i samband med den återupptagna Smolenskutredningen. Frågan gäller varför det inte var polska myndigheter som genomförde obduktionerna av offren efter flygolyckan vid Smolensk i västra Ryssland 2010.

Det beslutet hade jag inte befogenhet att fatta, säger Kopacz, som då var hälsominister. Det måste fattas av åklagare. När jag flög till Smolensk var det för att hjälpa offrens familjer.

Kopacz har fått mycket kritik från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och från en del av de anhöriga för hur offren hanterades efter flygkraschen. Haveriutredningen sköttes enligt Chicagokonventionen om olyckor i internationell luftfart av ryska myndigheter eftersom president Kaczyńskis plan störtade i Ryssland. En parallell undersökning drevs av polska myndigheter – och PiS har underkänt dem båda. Partiets egen teori är att planet utsattes för ett politiskt attentat på initiativ av Moskva.

Åklagarna utreder nu om myndigheterna begått tjänstefel som inte krävt att polska läkare skulle genomföra obduktionerna i stället för ryska. Även dåvarande premiärministern Donald Tusk har kallats som vittne.

När man år 2011 öppnade nio av offrens gravar visade det sig att kroppsdelar från offren i flera fall hamnat i fel kista.

Smolenskutredningen beslöt förra året att samtliga gravar skulle öppnas för ännu en provtagning – proverna skickas nu runt till olika laboratorier i världen för att se om det finns spår av sprängämnen på offrens kvarlevor. (Polskie Radio och wB 31 maj 17)

Förra regeringschefen Ewa Kopacz kallas att vittna

Förra premiärministern Ewa Kopacz. Foto: PO, flickr.

Trots att protester från många av Smolenskoffrens anhöriga och kritik från delar av prästerskapet har Smolenskutredningen låtit öppna de omkomnas gravar för nya obduktioner. Resultatet av undersökningarna tillkännagavs på måndagen och utredarna uppger att de ryska obducenterna begått fler fel än man tidigare trott. Kort efter begravningen av offren öppnades flera gravar på de anhörigas begäran – man misstänkte att kvarlevorna blandats ihop i kistorna. Det visade sig då att åtminstone i sex fall hade kroppsdelar kommit fel.

Riksåklagaren vill nu också ha ett vittnesmål från förra premiärministern Ewa Kopacz, som då var hälsominister. Hon flög själv till Smolensk för personligen övervaka att kvarlevorna hanterades på rätt sätt och rapporterade om vad hon sett i parlamentet.

Jag såg våra patologer arbeta med stor omsorg i detta svåra arbete, sade Kopacz, som själv är läkare. I början behandlades våra polska läkare som observatörer, men sedan tog de på sig förklädena och stod bredvid de ryska läkarna.

Det har tolkats som att polska läkare deltog i obduktionerna och kunde bekräfta att det gick rätt till. Senare har Kopacz klargjort att de polska läkarna inte deltog i obduktionerna utan hjälpte till att ställa kropparna i ordning när de skulle visas upp för sina anhöriga.

Smolenskutredningen vill nu klargöra om den förra regeringen begått misstag när man inte krävt att polska läkare skulle delta i obduktionerna.

Tidigare har Europeiska rådets ordförande Donald Tusk hörts som vittne – han var premiärminister i Polen vid tiden för olyckan.

Den 10 april 2010 störtade president Kaczyńskis plan utanför Smolensk i västra Ryssland, varvid alla ombordvarande omkom. Den ryska haverikommissionen kom fram till att planet störtade under landningsförsök i svår dimma, och den polska besättningen begått misstag. En parallell statlig polsk utredning fann att även de ryska trafikledarna i kontrolltornet begått misstag.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser i stället att planet sprängdes i luften, förmodligen av Ryssland, och den återupptagna utredningen syftar till att bevisa den teorin. (Natemat.pl och wB 30 maj 17)

Prover från Smolenskplanet till ännu ett laboratorium

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Prover från president Lech Kaczyńskis flygplan som störtade utanför Smolensk i april 2010 har skickats till det brittiska försvarets tekniska forskningslaboratorium i Kent för fysiokemiska tester. Det uppger en talesperson för Smolenskutredningen.

Tidigare har utredningen beställt tester från laboratorier i Italien, Spanien och två andra laboratorier i Storbritannien.

Regeringens Smolenskutredning som aktiverades i samband med maktskiftet hösten 2015, accepterar inte den officiella haverikommissionens slutsats att olyckan berodde på en olycklig kombination av dåligt väder, misstag från besättningen och från trafikledarna i kontrolltornet på den ryska militärflygplatsen Severny. Utredningen försöker i stället bevisa att planet sprängdes i luften på initiativ av den ryske presidenten Vladimir Putin. Den teorin får i viss mån näring av att Ryssland vägrar återlämna flygplansvraket. (Polskie Radio 25 maj 17)

Biskop kritisk till Smolenskmötena

Biskop Tadeusz Pieronek. Foto: Ralf Lotys, wikipedia.

De månatliga Smolenskceremonierna är ren politik. Det säger biskop Tadeusz Pieronek till tidningen Rzeczpospolita.

Han reagerar inte minst på att ceremonierna numera hålls två gånger i månaden i Kraków. Dels på olycksdagen den 10 och på begravningsdagen den 18, då PiS-ledaren Jarosław Kaczyński kör ner till sin brors grav i katedralen.

Det här är ren politik, säger Pieronek. Marscherna genom Warszawa och talen vid presidentpalatset har inte med religion att göra. Man talar inte längre om offren eller olyckan vid Smolensk, man använder tragedin som ett politiskt verktyg.

Biskopen är också mycket kritisk till att det byggs så många monument över den omkomne presidenten Lech Kaczyński.

Snart finns det en staty över Lech Kaczyński i varje stad, säger Pieronek. Så var det i Sovjetunionen också, man satte upp monument över Stalin överallt, det skulle finnas ett porträtt av Stalin i varje hus. Man kan försöka införa en sådan religion här också, men det är Kaczyński-religion, det är inte kristendom. Ska det kanske finnas ett porträtt av Lech Kaczyński i varje hem som man ska buga inför, som i Nordkorea?

Jag sade från början att det var fel att begrava presidenten i Wawel, då skulle det uppstå en kult, säger biskopen. Nu är det gjort men det finns ingen anledning att skruva upp kulten ännu mer. Den 18 varje månad ska polisen skydda Wawel – det är som om det vore undantagstillstånd i Polen. Poliserna skrattar åt det, men de gör vad de blir tillsagda. Varför sker detta, och vad kostar det polackerna? (Fakty.interia.pl 18 maj 17)

 

Biskop Tadeusz Pieronek

Foto: Ralf Lotys

 

Tusk kallas att vittna igen

Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet.
Foto: wikipedia.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk kallas åter till vittnesförhör i utredningen av Smolenskolyckan 2010 då president Lech Kaczyńskis flygplan störtade och alla 96 ombord omkom.

Åklagarna i den återupptagna haverikommissionen utreder misstankar om att den dåvarande regeringen – där Tusk var premiärminister, inte skulle ha begärt tillstånd för polska rättsläkare att obducera de omkomna i Ryssland. Åtalet gäller misstänkt ”diplomatiskt förräderi”.

Året efter flygolyckan ifrågasattes identifieringen av kvarlevorna och efter 2011 ifrågasattes de ryska obduktionerna och när polska myndigheter lät öppna nio gravar visade det sig att kroppsdelar från sex av offren förekom i fel kistor.

Utredningarna av Smolenskolyckan är en del i det inrikespolitiska spelet i Polen. Den omkomne presidenten Lech Kaczyńskis bror Jarosław Kaczyński är ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och han ser Tusk som sin främste inrikespolitiske fiende. Där Tusk i sin politik strävade efter att öppna upp Polen mot Europa och väst, vill Kaczyński att Polen ska sluta sig samman och minnas till sin ärorika historia. Det har bland annat medfört att många av de lagar som PiS-regeringen snabbt trummade igenom under sin första tid vid makten har ifrågasatts av EU – lamslagningen av Konstitutionsdomstolen, inskränkningen av mediefriheten, begränsningen av församlingsfriheten o.s.v.

I april var Tusk inkallad som vittne i en annan rättegång. Då anklagades två före detta chefer för att utan tillstånd ha samarbetat med den ryska underrättelsetjänsten FSB när Polen skulle dra tillbaka sina trupper från Afghanistan.

De olika rättegångar där Tusk nu kallas att vittna ingår i den systematiska kampanj som PiS driver för att misstänkliggöra honom och förhindra att den förre regeringschefen blir vald till president i Polen 2020, då hans mandat i Europeiska rådet går ut. (Polskie Radio och wB 16 maj 17)

Den vita rosen – en ny politisk symbol

Vit ros – en farlig symbol. Foto: Baptist Ravil, pixabay.

Den vita rosen har i Polen fått en ny symbolik. En politisk symbolik.

Vid onsdagens månatliga åminnelse av Smolensk-olyckan bar motdemonstranterna en vit ros som igenkänningstecken.

Arrangörerna hade inte väntat sig några motdemonstranter – nyligen genomfördes en lag som förbjuder flera demonstrationer samtidigt på samma plats. Den anses av många som specialskriven med tanke på de månatliga ceremonierna till minne av offren i Smolenskolyckan 2010.

Till den 10 maj hade flera organisationer sökt tillstånd till en motdemonstration och fått avslag med hänvisning till den nya lagen. En domstol hävde emellertid beslutet och fastslog att lagen tillåter demonstrationer på 100 meters avstånd från andra manifestationer.

Motdemonstranterna ville manifestera sitt missnöje med att Smolensk-olyckan används av Lag och Rättvisa (PiS) i politiska syften.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński möttes alltså av motdemonstranter som bar en vit ros.

Det är det ultimata hatets och stupiditetens symbol, sade han ursinnigt.

Trots att demonstranterna alltså hade tillstånd ingrep polisen. Många avkrävdes legitimation och avlägsnade från platsen.

Inrikesminister Mariusz Błaszczak var också upprörd.

Stödet för de vita rosornas protest leder till eskalering av hatet, sade han. Människor fulla av hat försökte blockera den månatliga minnesceremonin. De gläds åt de 96 offrens död!

Den domstol som tillät motdemonstrationen accepterar våld och aggression, sade Błaszczak. Demonstrationer i närheten av varandra innebär en begränsning av de medborgerliga rättigheterna.

Premiärminister Beata Szydło antydde att en skärpning av lagen om församlingar kan vara på gång.

Själva minnesceremonin och Jarosław Kaczyńskis sedvanliga tal innehöll denna gång inte ett enda ord om Smolensk-offren. Det talades istället mycket om ”sanningen” samt om att de som idag viftar med vita rosor ”kommer att besegras”.

Dorota Tubielewicz Mattsson

USA: Vi kan inte hjälpa till med mer

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Vi kan inte se hur vi skulle kunna hjälpa Warszawa i utredningen av Smolenskolyckan. Det säger USAs ambassadör i Polen, Paul W Jones till nyhetsbyrån PAP. Det är en sådan tragedi för Polen och det polska folket att ha förlorat alla dessa 96 ombord på planet, det går knappt att förstå för andra länder, sade Jones till nyhetsbyrån PAP. Utrikesminister Waszczykowski har tagit upp frågan om hjälp på ett antal olika möten under den tiden jag har varit här, ett och ett halvt år ungefär. Vi har informerat både den förra och den nuvarande regeringen om det.

USA har lämnat all hjälp och information som vi har kunnat, vilket har varit ganska lite, sade Jones. Men vi bidrog till den ursprungliga utredningen och vi har försäkrat oss om att den informationen har vidarebefordrats till myndigheterna efter maktskiftet i Polen. Så vi kan inte se att det finns något annat som vi skulle kunna bidra med. Vi har gett allt vad vi har haft.

Utrikesminister Witold Waszczykowski har just varit i USA, där han bett utrikesminister Rex Tillerson om hjälp med att få hem det förolyckade presidentplanet från Ryssland.

Att Ryssland vägrar återlämna flygplansvraket ser PiS som en bekräftelse på att planet sprängdes i luften, en teori som ursprungligen kom från försvarsminister Antoni Macierewicz och nu som PiS egen haveriutredning också lagt fram.

I helgen avgick haverikommissionens ordförande Wacław Berczyński, som en stor del av sitt liv arbetat i amerikansk flygplansindustri. För några dagar sedan hävdade han att det var han som stoppade inköpen av den franska helikoptern Caracal till försvaret – en utsaga som väckte stor uppståndelse.

Ordern placerades i stället hos ett amerikanskt bolag, Lockheed Martin.

Helikopteraffären är en av de affärer som omgett försvarsminister Antoni Macierewicz sedan han fick ansvaret för krigsmakten.

Oppositionen kräver nu en utredning av vad som egentligen har hänt bakom kulisserna. (Polskie Radio, onet.pl 21 april 17)

Polen ber USA sätta press på Moskva

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: Andrzej Klizan, wikipedia.

Nästa vecka reser utrikesminister Witold Waszczykowski till USA och ska då fråga om Washington kan vara behjälplig med att få hem vraket efter Smolenskolyckan 2010.

Jag hoppas på amerikanerna, säger Waszczykowski till den konservativa nätportalen wpolityce.pl. Det är visserligen sju år sedan olyckan och den nya administrationen kanske behöver lite tid på sig, men det vore bra om amerikanerna kunde sätta press på Moskva.

Jag tog upp frågan redan med den förre utrikesministern John Kerry, men de agerade inte. När jag träffar den amerikanske utrikesministern Rex Tillerson ska jag informera om hur långt vi har kommit i utredningen av den polska tragedin, och hur vi paralyseras av att vi inte får tillbaka vraket och de svarta lådorna, att vi inte får förhöra de ryska flygledarna som hade sin del i katastrofen, säger utrikesminister Waszczykowski. Den enda anledning jag kan se till att Moskva inte vill lämna tillbaka flygplansvraket är att det finns bevis där som de inte vill ska upptäckas.

Att jag talar med USA om det här innebär ju inte att Smolensktragedin blir deras viktigaste fråga i samtalen med Rysslands utrikesminister Lavrov, säger Waszczykowski, det vore naivt att tro. Men jag lämnar detaljerna åt Washington, jag ber dem formellt ansluta sig till utredningen. Då kan vi till exempel be amerikansk expertis om hjälp i vissa frågor.

Katastrofen är fortfarande ett stort mysterium, konstaterar den polske utrikesministern, det finns olika teorier om vad som har hänt och en del är mycket extrema. En teori är att den skedde avsiktligt och det måste vi ta med i beräkningen. Men det finns också enklare hypoteser som stämmer med rapporten från den haveriutredning som gjordes under den förra regeringen som talar om misstag. Idag vet vi att det huvudsakligen var de ryska trafikledarna som begick misstagen. (wPolityce 14 april 17)

Bara 5 % tror att Smolenskplanet sprängdes

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Inför 7-årsdagen har flera medier tagit reda på vad polackerna egentligen tror om orsakerna till flygolyckan vid Smolensk den 10 april 2010, då dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra personer omkom.

Senast är det radio RMF FM som i samarbete med opinionsinstitutet Ibris konstaterar att de som idag tror att presidentplanet utsattes för ett politiskt attentat har sjunkit till 5 %. Över hälften av de 1100 svarande anser att det dåliga vädret och påtryckningar på piloterna måste ha varit orsaken.

Ändå talade åklagarmyndigheten i förra veckan om att de ryska trafikledarna på flygfältet medvetet misstänks ha gett besättningen fel instruktioner. På måndagen den 10 april höll också den återupplivade Smolenskutredningen presskonferens och rapporterade om sina sprängexperiment på en modell av planet där de kommit fram till att presidentplanet måste ha utsattas för ett sabotage.

Flera andra undersökningar visar alltså på att allt färre tror på attentatsteorin. Och det är ganska intressant, eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) verkligen hamrar in sabotagebudskapet. Den 10 varje månad hålls minnesceremonier för offren med tal av PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Försvarsminister Antoni Macierewicz, som sedan 2010 regelbundet hållit Smolenskkonferenser där handplockade experter uttalat sig om tänkbara sabotagemöjligheter, har också sedan maktskiftet 2015 med jämna mellanrum utlovat att Smolenskutredningen snart ska avslöja saftiga hemligheter. PiS-politiker i de flesta städer i landet har sett till att få fram minst ett minnesmärke över offren – i första hand över dem som har anknytning till bygden men också över presidenten och den maktpolitiska elit som följde med honom på resan till Katyń. Och en av höstens hetaste nyheter var öppnandet av offrens gravar – nya obduktioner skulle göras i jakten på spår efter sprängämnen.

Trots den intensiva kampanjen har polackerna idag alltså svårt att tro att president Kaczyński skulle ha varit till så stort besvär för Rysslands president Putin att han måste elimineras. (RMF FM m fl polska medier. 13 april 17)

Säkerhetsofficer dömd för slarv 2010

En högt uppsatt f.d. säkerhetsofficer har i hovrätten fällts för att ha misskött sitt arbete i samband med dåvarande premiärministern Donald Tusks resa till Smolensk 7 april och dåvarande president Lech Kaczyńskis flygresa till Smolensk den 10 april 2010, den senare slutade i en katastrof.

Den dömde, general Paweł Bielawny, var biträdande chef vid Regeringens säkerhetsbyrå, som han fick lämna i februari 2012.

Enligt åklagaren hade han skött sina uppgifter på ett sätt som avsevärt minskat säkerheten för de människor som han hade i uppdrag att skydda. I tingsrätten fälldes han för försumlighet i arbetet, vilket hovrätten alltså bekräftade. Domen blev till 1,5 års fängelse villkorligt, 10 000 złoty i böter och fem års yrkesförbud.

Däremot tog domstolen inte upp frågan sprängämnen på presidentplanet – den frågan har granskats tidigare, sade domaren Paweł Dobosz.

Detta är första gången någon slutgiltigt fälls i domstol i ett fall som har samband med Smolenskolyckan.

Efter katastrofen tvingades dåvarande försvarsministern Bogdan Klich avgå, och tretton generaler fick sparken. (onet.pl och rmf24.pl 12 april 17)

Sikorski: Vi har ingen trovärdighet utomlands

Förre utrikesministern Radosław Sikorski. Foto: wikipedia.

Att internationella medier tiger om Smolenskutredningens rapport om en explosion på president Lech Kaczyńskis plan 2010 visar att vi inte har någon trovärdighet utomlands. Det säger förre utrikesministern och talmannen Radosław Sikorski till nyhetsportalen onet.pl.

Efter Smolenskkommissionens rapport i går och försvarsminister Antoni Macierewiczs uttalanden borde tidningarna vara fulla av artiklar, Nato borde ha hört av sig – men det enda som finns är tystnad, säger Sikorski. Det finns konspirationsteorier i alla samhällen, men i Polen har de gjorts till norm av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Det här är förödande för Polens trovärdighet.

President Kaczyński själv såg Macierewicz som en lögnare och klåpare. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński skadar sin brors minne med allt det här, menar Sikorski. (onet.pl 11 april 17)

Haverirapport underkänns av expert

Smolenskutredningens förre ordförande Maciej Lasek.
Skärmdump från PolSat News.

Det material som regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) utredningskommission presenterat den 10 april, på 7-årsdagen av Smolenskolyckan, får underkänt av Maciej Lasek, som 2012–2016 var ordförande i den ursprungliga haverikommissionen.

Tryckvågen som kommittén talar om finns inte registrerad någonstans, och det borde den vara om den ägt rum, säger Lasek till PolSat News. Och ljudet av en explosion skulle ha hörts på inspelningarna från cockpit. Det finns inga vittnen som hört ljudet av någon explosion eller känt någon tryckvåg.

När försvarsminister Antoni Macierewicz säger att det fanns föremål från planet bakom den björk som flygplanets vinge slog i, så handlar det om en liten metallbit som hittades år 2012. Men i april 2010, då flygplanet störtade fanns den inte där, säger Lasek.

Han underkänner de experiment som kommissionen gjort med en modell av presidentplanet i skala 1:100 och hänvisar till en forskningsrapport från det amerikanska rymdorganet Nasa.

Kommissionen tar också upp de sekunder som ska vara bortklippta på inspelningen, säger Lasek. De försökte med samma argument för ett halvår sedan men åklagaren delade inte deras uppfattning. Det handlar i verkligheten om 1,5 sekunder – vilket är de svarta lådornas fördröjning. Kommissionens material stämmer inte med de faktiska omständigheterna. (PolSat News 10 april 17)

Haverikommissionen: Planet exploderade

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

På 7-årsdagen av Smolenskolyckan, då dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra omkom, höll regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) egen haverikommission en presskonferens för att redovisa resultatet av ett och ett halvt års arbete. PiS har aldrig trott på den ursprungliga haverikommissionens rapport som gick ut på att olyckan orsakades av dåligt väder, misstag av besättningen och de ryska flygledarna i kontrolltornet på flygfältet. I stället menar partiet att planet utsatts för ett politiskt attentat och kommissionen har nu gjort experiment med en modell av planet.

Därför kan vi säga att det var så här det gick till, säger kommissionens chef Wacław Berczyński. Inne i planet har vi åstadkommit en termobarisk explosion, och då visade det sig att det fanns ett antal likheter med flygplanskraschen 2010. Stora delar av flygplanskroppen slets i bitar. Under testet togs 20 prover, varav ett visade på spår av en termobarisk explosion.

Men detta är bara ett exempel på vad vi har gjort, säger Berczyński. Våra studier är bredare och djupare än så, och vi kommer att fortsätta med dem tills vi har klarlagt orsakerna till katastrofen.

I förra veckan meddelade haverikommissionen på en annan presskonferens att fyra internationella forensiska laboratorier undersökt de prover man samlat in, bland annat genom att gräva upp offrens kvarlevor, utan att träffa på några spår av sprängämnen. Men man ansåg att förhör borde hållas med de ryska trafikledarna, vilket Moskva säger nej till eftersom flygledarna enligt den ryska utredningen inte gjort något fel.

En absurd teater på den dag när vi hedrar offrens minne, säger Maciej Lasek, som deltog i den ursprungliga haverikommissionen. Presskonferensen visar att de som håller på med det här är ett gäng amatörer.

I valkampanjen 2015 kritiserade PiS den dåvarande regeringen för att misskött utredningen och inte minst för att man inte sett till att flygplansvraket återlämnats till Polen. För en vecka sedan sade utrikesminister Witold Waszczykowski att detta visat sig vara mer komplicerat än beräknat och att regeringen därför ska anlita en internationell advokatbyrå som ska föra PiS talan. (Radio RMF och wB 10 april 17)

Ryska informationstavlor sattes upp i Katyń

Skärmdump från smoldaily.ru.

Vid den polska krigskyrkogården i Katyń finns nu två informationstavlor med bilder och uppgifter om kriget mellan Polen och Sovjetunionen 1919–1921. Det skriver den ryska webbplatsen smoldaily.ru.

I texten kritiseras Polen för usla förhållanden i polska läger för ryska krigsfångar.

Bara 75 000 av de 157 000 fångarna återvände hem efter 20 månaders krig, står det i texten.

På platsen planeras en storskalig utställning som ska belysa de rysk-polska relationerna under 1900-talet. Utställningen ska öppnas i december, skriver smoldaily.ru.

Det är falska siffror och det är upprörande att skylten placerats på krigskyrkogården i Katyń, säger Aleksandr Gurjanov från Memorial, en rysk förening för historia och mänskliga rättigheter, till Polskie Radio.

Skylten har satts upp av Ryska Militärhistoriska sällskapet, som förestås av den ryske kulturministern Vladimir Medinsky, som tidigare betecknat de polska lägren för ryska krigsfångar som koncentrationsläger.

När sovjetiska trupper gått in i Polen i mitten av september 1939 deporterades tiotusentals polska officerare till Sovjetunionen. Runt 22 000 av dem, huvudsakligen officerare och reservofficerare, sköts i april 1940 av Stalins säkerhetstrupper runtomkring i Sovjetunionen. Flera tusen avrättades i Katyńskogen där det nu finns en minnesplats, och de ryska informationstavlorna har alltså satts upp i direkt anslutning till den.

Katyń är ett stort sår i relationerna mellan Polen och Ryssland, väldigt många polska familjer har någon anhörig som avrättades i de sovjetiska krigsfångelägren våren 1940. Det var till en minnesceremoni i Katyń 70 år efter händelserna president Lech Kaczyński var på väg för sju år sedan då flygplanet störtade i dimman utanför Smolensk – en tragedi som gjorde traumat än djupare.

Med det nya utställningscentret tycks Moskva vilja anlägga moteld och visa att polackerna i kriget tjugo år tidigare behandlade sovjetiska soldater så illa att de flesta dog. (smoldaily.ry, Polskie Radio och wB 6/7 april 17)

Nya försök att få tillbaka flygplansvraket från Smolensk

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Regeringen ska ta hjälp av utländska jurister för att få tillbaka vraket efter Smolenskplanet. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski till Polskie Radio. På departementet pågår arbetet med att formulera de krav som Polen ställer på Ryssland i samband med återlämning av planet, men det kommer att ta lång tid och därför ska vi ta hjälp av en internationell advokatbyrå.

Det är Polens plikt att påminna om att Ryssland ska lämna tillbaka flygplansvraket, säger utrikesministern. Ju längre tid de gömmer flygplanet och de svarta lådorna, desto mer övertygade blir polackerna om att Ryssland är delaktigt i katastrofen.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att den officiella haveriutredningen 2010 inte redovisat de verkliga orsakerna till flygolyckan. I stället är man övertygade om att president Kaczyński utsatts för ett politiskt attentat, initierat av Moskva. PiS egen haverikommission rapporterade tidigare i veckan att man trots hjälp av fyra internationella forensiska laboratorier inte kunnat hitta några tecken på att planet skulle ha sprängts i luften. Inför den sjunde årsdagen av olyckan som inträffade den 10 april 2010 planeras liksom varje månad en minneshögtid, och då väntas utredningen komma med fler resultat.

Att Ryssland inte vill lämna över flygplansvraket till Polen har varit en källa till irritation ända sedan 2010. Samtidigt som inga kompletterande resultat har offentliggjorts hävdar Moskva att undersökningar fortfarande pågår. Enligt den ryska haverikommissionen var besättningens misstag orsak till olyckan, medan både den första polska utredningen och PiS egen kommit fram till att de ryska trafikledarna i kontrolltornet också har brustit. Moskva har dock sagt nej till att de skulle få förhöras. (Polskie Radio och wB 7 april 17)

Allt färre tror att Smolenskplanet sprängdes i luften

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Polackerna är alltmer övertygade om att flygolyckan vid Smolensk, där president Lech Kaczynski och 95 andra omkom, var en olycka och inte ett politiskt attentat. Det visar en undersökning från opinionsinstitutet Ibris.

Drygt hälften av de tillfrågade, 51,4 %, utgår ifrån det var en olycka, vilket är fem procentenheter mer än för två år sedan. 14 % tror alltjämt att katastrofen berodde på sabotage – en minskning med 1,5 %.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har från början hävdat att olyckan berodde på ett attentat som iscensatts av Ryssland, och att dåvarande regeringschefen Donald Tusk hjälpt till att sopa undan spåren. PiS hävdar också att Tusks administration slarvat med förberedelserna för presidentens resa, vilket också bör falla tillbaka på Tusk, som idag är ordförande i Europeiska rådet.

Men även bland PiS egna anhängare minskar nu antalet människor som tror på attentatsteorin. De flesta vet inte vad de ska tro eller har ingen åsikt.

Regeringspartiets egen haveriutredning avskrev på måndagen sabotageteorin. Fyra stora internationella kriminaltekniska laboratorier har undersökt prover från offrens kroppar men inte hittat några spår av sprängämnen. Däremot stöder utredningen tanken på att de ryska flygledarna inte gett den polska besättningen korrekt information, vilket även den ursprungliga haverikommissionen från 2010 kom fram till. Ryssland, som anser att ansvaret för flygolyckan ligger helt på flygplanets besättning har avvisat polska åklagares begäran om att få förhöra trafikledarna. (Warsaw Voice och wB 5 april 17)

Smolenskplanet utsattes inte för attentat

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Ingenting stöder teorin att det skulle ha förekommit en explosion ombord på president Lech Kaczyńskis plan när det störtade utanför Smolensk 2010. Det säger biträdande riksåklagare Marek Pasionek och chefsåklagare Marek Kuczyński på måndagen vid den presskonferens där man redogjorde för regeringens haveriutredning kommit fram till.

Däremot anser man sig ha bevis för att de två flygledarna i det ryska kontrolltornet och ytterligare en person som befann sig där ska åtalas för att medvetet ha bidragit till att framkalla olyckan.

Även den förra utredningen ansåg att det fanns anledning att kalla in de ryska flygledarna till förhör, vilket Ryssland inte accepterar eftersom den ryska utredningen lagt hela ansvaret för olyckan på den polska besättningen.

Sju olika grupper har granskat alla detaljer före och efter presidentens resa till Katyń, sade Pasionek. Vi har gått igenom all befintlig dokumentation och samlat ihop dokument på olika departement som kunnat ge information om förberedelserna och hur allt var arrangerat. Fyra kriminaltekniska laboratorier i Storbritannien, Spanien, Nordirland och Italien har analyserat proverna utan att påträffa några tecken på en explosion.

Sjutton av de 96 offren har grävts upp för ny obduktion, och det visar sig att det i flera kistor förekommer fragment av andra än den som begravts i den. Ytterligare fyrtio offer grävs upp i år och resten nästa år, sade chefsåklagare Marek Kuczyński.

Resultaten lades fram den 3 april – en vecka före sjuårsdagen av katastrofen. Framträdande profiler inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som ordföranden Jarosław Kaczyński och försvarsminister Antoni Macierewicz har länge ansett att planet sprängdes i luften på initiativ av Ryssland och att den dåvarande premiärministern Donald Tusk skulle ha hjälpt till att sopa undan spåren efter detta. Den teorin kan nu alltså avskrivas.

Vad gäller orsakerna till själva olyckan anser utredningen liksom den förra haverikommissionen att nedstigningen påbörjades för sent, att presidentplanet gick ner för snabbt, att planet i dimman kolliderade med hinder på marken (träd) och piloten förlorade kontrollen över planet. (TVN 3 april 17)