Miljontals złoty satsas på virtuellt Smolenskplan

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Försvarsdepartementet satsar nu drygt 3,5 miljoner złoty (8,5 miljoner svenska kronor) på att utveckla ett system som kan skapa en digital version av det regeringsplan som störtade utanför Smolensk år 2010. Det rapporterar Radio RMF FM.

Det handlar om en teknologi som kan avbilda det ryskproducerade planet både utvärtes och invärtes, inklusive alla detaljer. Därefter ska en tillförlitlig virtuell modell utvecklas, som kan användas för tester och beräkningar. Behovet av ett sådant program har sin grund i att Ryssland vägra återlämna det kraschade planet till Polen.

Enligt uppgifter från statliga TVP undersöker ett spanskt kriminallaboratorium om det finns några spår av sprängämnen i prover från flygplansvraket. Testerna sker på initiativ av Riksåklagaren, justitieminister Zbigniew Ziobro. I december förra året fick ett forensiskt laboratorium i Storbritannien samma uppdrag.

Efter maktskiftet hösten 2015 har regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) öppnat upp haveriutredningen för att hitta bevis för att planet utsatts för ett politiskt attentat. Teorin är att Moskva initierat ett sabotage och att förre premiärministern Donald Tusk skulle ha sopat undan spåren för att vara Ryssland till lags.

I olyckan omkom alla 96 ombord, bland dem dåvarande presidenten Lech Kaczyński, bror till PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Den statliga haveriutredning som gjordes efter kraschen har tagits bort från regeringens hemsida. Regeringen har också tillsatt ett antal egna experter för att få sin teori bekräftad. Regeringsföreträdare har upprepade gånger hävdat att man snart kommer att lägga fram bevis, men såväl testerna i Madrid som utvecklandet av ett virtuellt olycksplan visar väl att man hittills inte fått fram något. (Polskie Radio och wB 28 mars 17)

Macierewicz anmäler Tusk till åklagare

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

Försvarsminister Antoni Macierewicz har nu informerat åklagarmyndigheten om att förre premiärministern Donald Tusk agerat mot Polens intressen efter flygolyckan vid Smolensk 2010. Det säger en regeringskälla till polska nyhetsbyråer.

Genom att följa Chicagokonventionen om olyckor i internationell luftfart ska Tusk ha bidragit till att den polska haveriutredningen därigenom begränsades. I stället borde man ha följt en överenskommelse mellan Ryssland och Polen från 1993, menar Macierewicz som anklagar Tusk för ”diplomatiskt förräderi”.

Till högertidningen Gazeta Polska säger Macierewicz att Tusk ska ha undertecknat ett olagligt avtal om reparationer av andra plan av samma modell som det störtade presidentplanet. Kontraktet gick till ett ryskt företag i stället för ett polskt. Att planet, en Tupolev, tillverkats i Ryssland kan ha spelat in vid det beslutet. Även det polska kontraspionaget ska anmält detta till åklagaren.

Tusk ska ställas till svars för att han skrev ett skandalöst avtal med Rysslands president Putin som var skadligt för Polen, säger försvarsministern till Gazeta Polska.

PiS-regeringen har ända sedan olyckan 2010, på president Lech Kaczyński och 95 andra omkom, hävdat att dåvarande regeringschefen Donald Tusk hade ett finger med i spelet när det gällde flygolyckan vid Smolensk 2010. Dels anser man att planet utsattes för ett politiskt attentat på initiativ av Moskva, och att Tusk hjälpte till att sopa igen spåren. Dels hävdar man det var fel på planet – vilket var Tusks ansvar, och det är det man vill visa här. (Polskie Radio och wB 21 mars 17)

Smolensk-prover ska undersökas i Storbritannien

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

Ett brittiskt laboratorium ska genomföra tester för att avgöra om det finns spår av TNT på prover från vraket efter det plan som störtade vid Smolensk i april 2010. Vid olyckan omkom alla ombord, inklusive president Lech Kaczyński och hans fru Maria. Det rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

Den nya haverikommissionen skrev kontrakt med Forensic Explosives Laboratory (FEL) i Fort Halsted utanför London i december förra året.

FEL kommer inte att diskutera eventuella orsaker till flygolyckan, utan bara ge en vetenskaplig bedömning av om det fanns sprängämnen ombord på planet.

Laboratoriet arbetar regelbundet med brittiska domstolar, och har bland annat undersökt vraket efter det flygplan som störtade vid skotska Lockerbie 1988 och bombfragment från terrorattacken i London 2005, skriver tidningen.

Smolenskolyckan utreddes först av en rysk haverikommission, som kom fram till att misstag från besättningen orsakade olyckan. En statlig polsk haverikommission fann att även de ryska trafikledarna brustit. Det innebar att en rad flyggeneraler fick sparken och att det regemente som hade hand om regeringens flygresor löstes upp.

Inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) finns emellertid uppfattningen att planet ska ha sprängts i luften på initiativ av Moskva, och att dåvarande premiärministern Donald Tusk hjälpte till att undanröja spåren efter sabotaget. Till sina regelbundet återkommande konferenser försöker man hitta experter som stöder deras teori. Det faktum att Ryssland inte återlämnat vraket efter snart 6 år av undersökningar stärker denna uppfattning. (Polskie Radio och wB 23 feb 17)

Macierewicz: Nato måste ställa upp om Smolensk

Försvarsmiister Antoni Macierewicz.
Foto: Robert Suchy, försvarsdepartementet.

Det är hög tid att Nato förenar sina krafter för att hjälpa Polen att få klarhet i orsakerna till Smolenskkatastrofen. Det sade försvarsminister Antoni Macierewicz på ett möte med medlemsländernas försvarsministrar i Bryssel i förra veckan.

Polen väntar sig fullt samarbete i synnerhet vad gäller att vidarebefordra all information som både Nato och enskilda medlemsländer har i fråganförklarade Macierewicz på en presskonferens efter mötet. Jag har talat med både USAs överbefälhavare för trupperna i Europa och med Storbritanniens försvarsminister om detta.

Han vädjade också till medlemsländerna att ställa upp med teknisk hjälp.

Relationerna mellan Ryssland och USA har förändrats under de senaste åren, sade Macierewicz, och därför kan det vara möjligt att få ut uppgifter som tidigare var hemligstämplade. Det kanske också finns information som den förra regeringen inte brydde sig om att hämta in. Men den här regeringen vill klargöra vad som verkligen hände.

I går var det Georgien, idag Ukraina, i övermorgon Baltikum och sedan är det kanske dags för vårt land, sade försvarsministern. Politiker i väst är medvetna om vilken roll president Lech Kaczyński spelade och de är medvetna om sitt ansvar mot den omkomne presidenten och alla som dog i Smolenskkatastrofen. (Rzeczpospolita och Polskie Radio 20 feb 17)

Polen anmäler Ryssland till Haag-domstolen

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

Regeringen anmäler inom kort Ryssland till FNs Internationella Domstol i Haag för utredningen av Smolenskolyckan 2010. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski.

Redan 2015 talade utrikesministern om möjligheten att skicka in anmälan till en internationell institution som Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Förra året försökte vi få veta om det fanns någon möjlighet att ta direktkontakt med ryssarna säger Waszczykowski till nyhetsbyrån PAP. De svarade negativt, ibland arrogant. Vi har också försökt få hjälp av några av våra allierade.

Efter sju års ansträngningar är våra möjligheter nu uttömda, säger utrikesministern. Det sista steget är en anmälan till Internationella domstolen i Haag.

Att Ryssland har vägrat återlämna det havererade flygplanet till Polen har försämrat relationerna mellan de två länderna.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har underkänt den haveriutredning som gjordes under den förra regeringens tid, där det framgick att en del av ansvaret låg hos besättningen men att också trafikledarna i det ryska kontrolltornet brustit. Den ryska haveriutredningen lade hela ansvaret på besättningen. PiS egen teori är att planet utsatts för ett politiskt attentat, initierat av Moskva. (Polskie Radio 1 feb 17)

Moskva: Ovärdiga spekulationer om Smolenskolyckan

Vraket efter president Kaczynskis plan, som störtade 2010.
Foto: wikipedia.

Smolenskolyckan 2010 är fortfarande föremål för ovärdiga spekulationer bland polska regeringstjänstemän. Vi har under de senaste dagarna noterat en känslomässig reaktion på ett uttalande från den ryske presidenten Vladimir Putin. Det skriver den ryska ambassaden i Warszawa i ett uttalande, sedan försvarsdepartementet på onsdagen krävt att Kreml omedelbart skulle överlämna de inspelningar från samtalen i presidentplanets cockpit kort före kraschen.

På sin årliga presskonferens före jul sade Putin att piloten av inspelningarna att döma utsattes för påtryckningar om att landa trots att vädret inte medgav det. Han menade att regeringens egen haveriutredning påverkar de redan spända relationerna mellan Polen och Ryssland.

Polen har inte återfått flygplansvraket, inte heller de s.k. svarta lådorna.

Uttalandet om inspelningarna i cockpit väckte naturligtvis uppmärksamhet i Polen. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser inte att de officiella haveriutredningarna kommit fram till korrekta slutsatser. I stället menar man att dåvarande presidenten Lech Kaczyńskis plan sprängdes i luften, sannolikt på initiativ av Kreml. Därför har man nu beordrat att samtliga kvarlevor, snart sju år efter olyckan, ska obduceras igen, en process som pågår. Försvarsminister Antoni Macierewicz säger att utredningen inom kort kommer att avslöja vad som verkligen skedde. (Polskie Radio och wB 29 dec 16)

Putin: Presidenten krävde att planet skulle landa

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

På sin årliga presskonferens inför julen hävdade den ryske presidenten Vladimir Putin att det i Ryssland finns en utskrift av samtalen i cockpit kort innan president Lech Kaczyńskis plan störtade vid Smolensk i april 2010. Den utskriften har polackerna inte känt till, och försvarsdepartementet kräver nu att inspelningarna omedelbart ska överlämnas till Polen.

Putin sade på presskonferensen att han själv bläddrat i utskriften.

En säkerhetsvakt var inne i cockpit och krävde att planet skulle landa, sade den ryske presidenten. Jag har glömt vad han hette, men han krävde att planet skulle landa. Piloten sade: Jag kan inte landa, det går inte. Han som kommit in i kabinen, det var en man ur presidentens följe, sade: Det kan jag inte säga till chefen, du får göra hur du vill, bara du landar.

Läs vidare >>

Kaczyński tillämpar romerska metoder

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Vi kommer att ändra lagen så att ingen kan störa demonstrationerna. Det sade regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ledare Jarosław Kaczyński vid lördagens åminnelse av Smolenskolyckan, då 96 personer inklusive det dåvarande presidentparet omkom.

När människor på lördagen för 80-onde gången samlades utanför Presidentpalatset i Warszawa för att ”minnas och be”, möttes de av en motdemonstration. Det var tusentalet medlemmar i organisationen Obywatele RP (Medborgare i Republiken Polen) som ville blockera minnesmarschen. De vill stoppa uppgrävningen av de omkomna i Smolenskolyckan och protesterar mot den lagen om sammankomster, som de uppfattar som ett hot mot mötesfriheten i Polen.

Läs vidare >>

Regeringens skyddsbyrå får kritik för Smolenskolyckan

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom. Foto: wikipedia.

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

Även BOR, Regeringens skyddsbyrå, får nu kritik för sitt agerande i samband med Smolenskolyckan 2010 då president Lech Kaczyński och 95 andra omkom.

BOR bortsåg helt från säkerhetsaspekterna inför presidentens resa och det fanns ingen samordning vilket är standard vid sådana besök, säger vice inrikesminister Jarosław Zieliński till Radio Zet. Den dokumentation som finns väcker en hel del frågor, men om dokumenten är falska eller inte måste en domstol avgöra. Åklagaren har redan fått vår rapport, liksom Macierewicz-kommissionen, sade Zieliński.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har redan från början misstrott den offentliga haveriutredningen och tillsatte kort efter olyckan en egen utredning som leddes av försvarsminister Antoni Macierewicz. Efter makttillträdet för ett år sedan öppnade försvarsministern genast den gamla utredningen, samtidigt som rapporten togs bort från regeringens hemsida. Macierewicz och den omkomne presidentens bror, PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, tror att planet sprängdes i luften på initiativ av Moskva. Dåvarande premiärministern Donald Tusk anklagas för att ha sopat spåren under mattan och det faktum att Ryssland inte låtit Polen få tillbaka det havererade planet ser Macierewicz som ett tecken på att planet sprängdes. Därför grävs nu efter drygt 6 år de omkomnas kvarlevor upp för förnyad undersökning i jakt på spår som styrker attentatsteorin.

Även den dåvarande administrationen anklagas för brister i förberedelserna för presidentens resa vilket skulle ha gjort flygkraschen möjlig. (Radio Zet och wB 15 nov 16)

– Trump lovade hjälpa Polen att få hem presidentens plan

Donald Trump. Foto: Michael Vadon, wikipedia.

Donald Trump. Foto: Michael Vadon, wikipedia.

USAs nyvalde president Donald Trump har lovat en grupp polsk-amerikaner att göra sitt bästa för att hjälpa Polen att få tillbaka vraket efter president Lech Kaczyńskis flygplan som störtade utanför Smolensk 2010. Det rapporterar Gazeta Polska Codziennie. Löftet ska ha getts under valkampanjen, då Trump besökte Polska kongressen i Chicago.

Jag har hört mycket om att polackerna har problem med att få tillbaka flygplansvraket och jag ska göra mitt bästa för att hjälpa den polska regeringen i det här ärendet, sade han.

Trump sade då också att han avser att stärka samarbetet inom ramen för Nato och att Polen är en av dess viktigaste allierade, eftersom Polen uppfyller alla organisationens villkor.

Jag känner till det uttalandet från Donald Trump, säger försvarsminister Antoni Macierewicz till Polskie Radio. Det var ett mycket beslutsamt och tydligt uttalande. Jag tror att vi snart också får höra det, och då är jag tillgänglig för ytterligare kommentarer. (Gazeta Polska Codziennie och Polskie Radio 15 nov 16)

Presidentparets gravar har nu öppnats

Presidentparet Lech och Maria Kaczyńskis sarkofag i katedralen i Kraków.

Presidentparet Lech och Maria Kaczyńskis sarkofag i katedralen i Kraków. Foto: wikipedia.

På måndagen öppnades presidentparet Lech och Maria Kaczyńskis kistor i Wawel i närvaro av familjemedlemmar, åklagare, präster och en representant för den parlamentariska kommitté som undersöker orsakerna till att presidentens flygplan störtade i dimman vid Smolensk den 10 april 2010.

Det är den första gravöppningen – även de andra offrens gravar ska öppnas och kvarlevorna av olyckans offer ska undersökas. Kropparna ska obduceras och en rad prover ska tas. Proverna ska analyseras av fjorton internationella experter, som också ska avgöra hur den tidigare undersökningen gjorts och vilka åtgärder som inte vidtogs av den förra regeringen.

Om allt fungerar som det ska kommer presidentparet att begravas en andra gång den 18 november, den här gången vid en enkel ceremoni.

Vid flygolyckan omkom alla 96 ombordvarande. Några har kremerats, och andra har tagits upp ur sina gravar efter begravningen då man oroade sig för att kropparna förväxlats i samband med identifieringen efter kraschen.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) misstänker att presidentens plan utsattes för ett politiskt attentat av Ryssland och att anledningen skulle vara Lech Kaczyńskis kraftigt antiryska politik. Man anser också att dåvarande premiärministern Donald Tusk sopade igen spåren efter attentatet i sin iver att stå väl med Moskva.  (TVN och wB 14 nov 16)

Smolenskoffren hedrades

Presidenten Lech Kaczynski omkom i Smolenskkraschen 2010. Foto: wikipedia.

Presidenten Lech Kaczynski omkom i Smolenskkraschen 2010.
Foto: wikipedia.

På torsdagen hedrades minnet av offren i Smolenskolyckan för 79:onde gången i Warszawa med en mässa och en ceremoni. Flygolyckan, då president Lech Kaczyński och 95 andra omkom, inträffade den 10 april 2010, och den 10 varje månad arrangerar regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) en minnesceremoni för att påminna om olyckan, som man anser inte är korrekt utredd.

Den omkomne presidenten var tvilling med PiS-ledaren Jarosław Kaczyński som har haft svårt att acceptera broderns död. PiS tillsatte för flera år sedan en egen utredning av orsakerna till olyckan. Den leds av försvarsminister Antoni Macierewicz, som hävdar att planet sprängdes i luften på initiativ av Moskva. Eftersom det i den digra haveriutredningen från 2010 inte finns något som tyder på det, har regeringen beslutat att alla omkomna som inte kremerats och som inte tidigare obducerats efter begravningen ska få sina gravar öppnade för förnyad undersökning. Lech Kaczyńskis grav i katedralen i Kraków blir den som först drabbas och gravöppningen ska ske i nästa vecka.

Många anhöriga till övriga offer har protesterat, de anser att de döda måste få vila i frid och att de efterlevande måste få gå vidare.

Normalt brukar kyrkan ställa sig ganska avvisande till exhumering, men i Polen har flera höga kyrkliga dignitärer ställt sig på PiS sida med motiveringen att de enskilda anhörigas lidande får träda i bakgrunden när man söker sanningen. (Polskie Radio och wB 10 nov 16)

Kyrkan godkänner gravöppningarna

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Den enda anledningen till att det är moraliskt berättigat att gräva upp Smolenskoffren är om det i avsaknad av annan bevisning finns ett behov av kunskap som leder till sanningen. Det skriver den polska biskopskonferensen genom sin presschef Paweł Rytel-Andrianik.

I tron på uppståndelsen ska de avlidnas kroppar behandlas med respekt och kärlek, skriver han. Det är viktigt att sträva efter sanningen och söka orsakerna till olyckan och till varför ingen obduktion gjordes av offren när de kom till Polen. Om oegentligheter skulle kunna upptäckas vid en obduktion, så är det den enda acceptabla ursäkten för en uppgrävning av kvarlevorna, skrev Rytel-Andrianik. Smolenskkatastrofen var en tragedi för hela nationen, upplevelsen av sorg har fått en nationell karaktär, en tragedi som berörde hela nationen och därför utgör en viktig del av polackernas historiska medvetande.

Flygolyckan vid Smolensk för snart sju år sedan är ständigt aktuell i Polen, regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) accepterar inte det officiella utredningsresultatet – misstag från besättningen och trafikledarna på det militära flygfältet utanför Smolensk – och söker förklaringen i att den omkomne presidenten Lech Kaczyńskis antiryska politik skulle ha fått president Putin att initiera ett politiskt attentat. En alternativ teori är att slarv från den dåvarande administrationen skulle ha varit orsaken till att presidentens plan kraschade i dimman vid Smolensk 10 april 2010.

För att slutgiltigt hitta bevis för attentatsteorin gav riksåklagaren, justitieminister Zbigniew Ziobro, via den nya Smolenskutredningen nyligen order om att alla offrens kvarlevor ska undersökas för att se om det finns spår av sprängämnen.

Beskedet har fått många anhöriga att protestera – man vill låta de döda vila i frid och att de överlevande ska kunna fortsätta med sina liv. (TVN och wB 28 okt 16)

Kardinal stöder tanken på gravöppningar

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Andligen är jag helt på deras sida, de familjer som efter sex års trauma vill återgå till ett normalt liv. Det säger metropoliten i Warszawa, kardinal Kazimierz Nycz, på tisdagen till Radio RMF FM. Därför måste man tydligt förklara för familjerna varför det är nödvändigt att öppna Smolenskoffrens gravar, vad det kan betyda för familjerna och för dem som tvivlar på hur olyckan har gått till.

För en månad sedan beslöt riksåklagaren och justitieministern Zbigniew Ziobro att alla Smolenskoffrens gravar ska öppnas för en ny undersökning av kvarlevorna. Enda undantagen är de kroppar som kremerats och de gravar som redan öppnats kort efter begravningen, då det visade sig att flera av de 96 omkomna blandats ihop med varandra. Förhoppningen är att man ska hitta spår som tyder på att president Lech Kaczyńskis plan sprängdes i luften den 10 april 2010.

Beskedet har upprört många anhöriga, som har vädjat till regeringen att avstå från gravöppning för att kunna gå vidare med livet. Men regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) misstänker att president Putin, som ska ha ogillat den förolyckade president Lech Kaczyńskis Rysslandsfientliga politik, låg bakom olyckan. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har redan sagt att hans brors grav kan komma att bli den första som öppnas.

Uppgifter om att olyckan skulle ha orsakats av ett attentat kom ganska snart i omlopp, och har delat polackerna i två grupper – de som tror på konspirationsteorierna och de som inte gör det. Så snart PiS vunnit parlamentsvalet i oktober 2015 öppnades haveriutredningen upp igen med nya experter. Under de dryga sex år som gått har PiS hållit ett flertal konferenser där utvalda forskare stött teorin om sabotage. (Gazeta Wyborcza och wB 25 okt 16)

Oklarheter i Smolenskrapporten

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Våra rön kastar tvivel över de tidigare rapporterna om Smolenskolyckan, säger den nya haverikommission som tillsattes efter regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) valseger i oktober 2015. Några av offrens kroppar har skador som inte kan förklaras av den eld som bröt ut när planet störtade vid Smolensk. Ryssarna öppnade presidentplanets svarta lådor utan att meddela Polen, och att fem sekunder har klippts bort från en rysk färdskrivare, meddelar kommissionen, och det finns flygplansdelar minst 60 meter framför en björk som planet enligt den förra rapporten skulle ha fällt.

Det är uppgifterna som lades fram för försvarsutskottet på fredagen.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har länge misstänkt att flygplanet med president Lech Kaczyński och stora delar av den polska maktapparaten ombord sprängdes i luften på ryskt initiativ. Efter maktskiftet i november 2015 öppnades haveriutredningen upp igen, med nya experter som ska gå igenom det omfångsrika materialet för att hitta sådant som kan visa att PiS-teorin kan stämma. Då och då har försvarsminister Antoni Macierewicz rapporterat att sensationella uppgifter om oegentligheter har upptäckts, och senast häromdagen sade han sig ha fått kännedom om ett hemligt möte mellan dåvarande premiärministern Donald Tusk och Rysslands president Vladimir Putin, som visade att den officiella haverikommissions rapport var felaktig. Försvarsdepartement fick så småningom erkänna det inspelade samtalet legat ute på Youtube i över 6 år. (Polskie Radio och Rzeczpospolita 21 okt 16)

Försvarsministerns ”hemliga” samtal

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom. Foto: wikipedia.

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

Det finns en hemlig videoinspelning från den 10 april 2010 i Smolensk, där den ryske presidenten Vladimir Putin och dåvarande premiärminister Donald Tusk talade om flygolyckan då president Lech Kaczyńskis plan störtade och alla 96 ombord omkom. Det sade försvarsminister Antoni Macierewicz på tisdagen.

Putin redogör för hur olyckan gick till, och det är inte den version som senare officiella utredningar lade fram, sade Macierewicz. Tusk har inte behagat informera någon om samtalet med Putin och Sergei Sjojgu, på den tiden katastrofberedskapsminister. En person med kunskap om de svarta lådorna beskrev i detalj vad som hade hänt. Där fanns inte ett ord om några björkar eller om att planet vändes på sidan. Däremot sades det att det hade varit hemskt om planet flugit lite lägre, för då hade det kunnat förinta en fabrik i närheten.

Läs vidare >>

Presidentens grav öppnas först

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom. Foto: wikipedia.

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

President Lech Kaczyńskis grav blir en av de första som öppnas för ny undersökning. Det säger Polens starke man, PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, som är tvillingbror till den avlidne presidenten till nyhetsportalen onet.pl.

Flygolyckan vid Smolensk 2010, då presidenten och 85 andra omkom, är en av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) högst prioriterade frågor. Kaczyński och inte minst försvarsminister Antoni Macierewicz anser att planet var utsatt för ett politiskt attentat, och eftersom man inte hittar något i det omfattande utredningsmaterialet som tyder på det vill man nu undersöka alla offren utom de vars gravar redan öppnats och de som kremerats. Uppgifterna, som diskuterats en tid har väckt upprördhet hos många anhöriga som anser att de döda ska få vila i frid.

Det är förstås Riksåklagaren som fattar beslutet, sade Kaczyński, men jag håller med om att gravarna bör öppnas, och vad gäller min bror har det redan förekommit förslag på datum.

Enligt den officiella haveriutredningen berodde olyckan huvudsakligen på dåligt väder och bristande kommunikation mellan flygfältets och presidentplanets varningsutrustning. Besättningen och de ryska flygledarna anses också ha begått några bidragande misstag.

Den utredningen beskriver Kaczyński som en skandal, som många nu ska få ta de rättsliga konsekvenserna av. Han har tidigare sagt att den dåvarande regeringschefen Donald Tusk kan komma att dras inför rätta för hanteringen av utredningen av flygolyckan.

Inför överföringen av kropparna till Polen vidtogs inte de mest elementära åtgärder, inga undersökningar eller obduktioner, sade Kaczyński. Man ljög och sa att det var av sanitära skäl. Men alla soldater som dör i utlandstjänst blir obducerade. Det som hände efter Smolenskkatastrofen var en gigantisk skandal.

Efter regeringsskiftet öppnade regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) haveriutredningen på nytt, över fem år efter flygolyckan. Man tillsatte egna experter och letar nu efter bevis på att utredningens resultat manipulerats. (Polskie Radio, onet.pl och wB 16 okt 16)

Waszczykowski: Vi granskar raderade mail

Utirkesminister Witold Waszczykowski. Foto: Utrikesdepartementet.

Utirkesminister Witold Waszczykowski. Foto: UD.

På måndagen den 10 oktober höll regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sin månatliga ceremoni till minne av flygolyckan vid Smolensk den 10 april 2010, då dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra personer ur den polska maktapparaten miste livet.

PiS hävdar att flygkraschen berodde på ett politiskt attentat, initierat av Moskva, och att dåvarande regeringschefen Donald Tusk sopat spåren efter detta under mattan. Efter regeringsskiftet för ett år sedan har partiet engagerat experter som ska leta efter bevis för detta i haveriutredningen.

Utrikesminister Witold Waszczykowski berättade nu i statliga TVP om hur det går. Både han och försvarsminister Antoni Macierewicz har tidigare sagt att man har graverande bevis mot Tusk, men ingenting har ännu offentliggjorts.

Vi har hittat dokument som visar vad man gjorde på UD före och efter olyckan, sade utrikesministern till TVP. Dokument som visar hur man försökte få bort president Kaczyński från utrikes- och säkerhetspolitiken. Vi arbetar med att återställa raderade mail från medarbetares mobiltelefoner, och alla nya bevis kommer att offentliggöras.

Att det finns dokument som visar på oenighet mellan president Lech Kaczyński och det dåvarande regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) är inte så märkligt. Donald Tusks regering försökte tina upp de kyliga relationerna med arvfienderna Ryssland och Tyskland, en politik som presidenten var kraftig motståndare till. Maktkamp mellan presidenten och regeringschefen skadade Polens anseende framför allt inom EU.

PiS experter letar alltså sedan snart ett år efter uppgifter som kan skada Tusk – eller åtminstone hans utrikesminister Radosław Sikorski. Nyligen sade Waszczykowski att Sikorski inte begärt hjälp från andra länder att utreda Smolenskolyckan, vilket PiS anser mycket graverande.

Partiet skickade däremot en egen delegation till den amerikanska kongressen för att plädera för en internationell utredning, vilket inte mötte något gensvar.

Eftersom PiS anser att presidentplanet sprängdes av politiska skäl betraktar man offren som ”stupade i fosterlandets tjänst”. (TVP och wB 10 okt 16)

Waszczykowski slår tillbaka

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Det finns inga tecken på att Polen skulle ha begärt internationell hjälp att utreda flygolyckan vid Smolensk 2010, när Radosław Sikorski var utrikesminister. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski.

Den dåvarande regeringen gjorde ingenting för att göra det lättare att få fram orsakerna till olyckan, det finns inga dokument på någon polsk ambassad i Washington, London, Paris, Berlin eller Italien, som styrker att Polen försökt få hjälp från utlandet. Och jag har muntligen fått höra att Sikorski redan samma dag som olyckan inträffade förbjöd all undersökning om detta eftersom regeringskansliet skulle ta hand om detta och inte UD, säger Waszczykowski.

Läs vidare >>

Veteraner vill slippa Smolenskoffren

Om ett par dagar högtidlighålls minnet av 77-årsdagen av att den underjordiska staten bildades, den 27 september 1939. Man brukar då hedra de hjältar som offrade sitt liv för att kämpa för ett fritt Polen.

De veteraner som ännu är i livet ber nu regeringen att man, när namnen läses upp, inte ska ta med dem som omkom i flygolyckan vid Smolensk 2010. Eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) betraktar Smolenskoffren som stupade för fosterlandet, har regeringen under det senaste årets minneshögtider sett till att också framlidne president Lech Kaczynski och de andra 95 som omkom i flygkraschen, nämns vid högtiden.

Även de som vill hålla sin årliga ceremoni till minne av dem som dog under strejken vid Wujekgruvan den 16 december 1981, begär att få ha sin högtid i fred.

I november förra året beslöt den nytillträdde försvarsministern Antoni Macierewicz att Smolenskoffren ska räknas upp som stupade för fosterlandet vid minneshögtider – i alla fall om man vill ha militär hedersvakt vid ceremonin och militärorkester, som man brukar under de senaste decennierna.

Eftersom det varje år förekommer många ceremonier i Polen till minne av olika historiska händelser – inte minst från andra världskriget och kommunisttiden – är det här en diskussion som redan förekommit flera gånger.

Den 28 juni kördes myndigheterna och befolkningen i Poznań över i samband med minnet av den fredliga demonstrationen 1956, som krossades brutalt av kommunistregimens polis. Trots protesterna stod det plötsligt en överste i uniform vid mikrofonen och läste upp Smolenskoffrens namn. Likaså blev det protester inför den 1 augusti, då Warszawaupproret bröt ut 1944. Veteranerna bad att få slippa, men försvarsminister Antoni Macierewicz drev igenom sin vilja.

Så lär det bli också den här gången – trots att den omkomne presidenten Lech Kaczyńskis dotter Marta, anser att historiens hjältar är värda sin egen minneshögtid. (polsatnews och wB 23 sept 16)

Miller avfärdar Smolensk-uppgifter

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Den officiella polska rapporten om flygolyckan vid Smolensk 2010 skiljer sig på många punkter från den ryska haverikommissionens rapport. Det säger dåvarande inrikesministern Jerzy Miller till den privata tv-stationen TVN. Miller, som ledde den polska utredningen, avfärdar uppgifter från regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) haveriutredning om att Miller beordrat sina experter att göra den polska rapporten så lik den ryska som möjligt.

Om vi hade velat att vår rapport skulle vara densamma som ryssarnas, så skulle vi inte ha behövt diskutera med dem när de offentliggjort sitt resultat, sade Miller. Men vi lade fram en hel litania av klagomål och synpunkter på deras utredning.

Millerkommissionen ifrågasatte dels ryssarnas lista på misstag som piloterna begått – enligt den ryska utredningen låg hela skulden för olyckan på presidentplanets besättning. Millerkommissionen pekade också på fel som trafikledarna i kontrolltornet på det militära flygfältet begick.

PiS anser att Smolenskolyckan, där president Lech Kaczyński och 95 andra personer omkom, egentligen var ett attentat dirigerat från Moskva, vilket är anledningen till att utredningen efter regeringsskiftet för snart ett år sedan öppnades upp igen och försågs med nya ledamöter. Kommissionen leds ytterst av försvarsminister Antoni Macierewicz, som nu uppger att man funnit graverande uppgifter, som hemlighållits av den förra regeringen. (Polskie Radio och wB 21 sept 16)

Smolenskkommissionen avlägger rapport

Den kommission som på regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) uppdrag än en gång utreder Smolenskolyckan, höll på torsdagen presskonferens för att redovisa sina rön. Även försvarsminister Antoni Macierewicz var närvarande.

Kommissionens ordförande Wacław Berczyński sade tidigare i veckan att man upptäckt att trafikledarna i kontrolltornet gett felaktiga avståndsuppgifter till besättningen och att det kunnat påverka händelserna.

Vi vet dock inte om det var avsiktligt, sade Berczyński.

På torsdagen sade en av utredarna, Kazimierz Nowaczyk, att det fanns allvarliga brister i den förra regeringens rapport om Smolenskolyckan.

Inspelningarna i planets svarta låda har manipulerats och förkortats, vilket vi kan se i en kopia som vi fått från Ryssland, sade Nowaczyk. Tre avgörande sekunder saknas. Den ryska inspelningen är också nerklippt, där saknas fem sekunder. Men vi har kunnat dechiffrera de sekunder som fattas. Vi har också funnit spår som visar att det var något fel på den ena motorn, att generatorn och de två höjdmätarna fungerade dåligt.

Kommissionen spelade också upp en ljudupptagning från ett möte i den förra regeringens haverikommission.

Man kan höra förre inrikesministern Jerzy Miller säga att den officiella rapporten inte fick innehålla något som kunde ge anledning till tvivel.

Ett tydligt tecken på att Miller försökte övertala den förra regeringens kommission att hålla sig nära den ryska haverirapporten, menar PiS-kommissionen.

På presskonferensen talades också om en björk vid landningsbanan som den förra kommissionen trodde kunde ha skadat planets ena vinge och därmed orsakat kraschen. Osannolikt eftersom vrakrester påträffades 50 meter från björken, men åt andra hållet, säger den nya kommissionen.

Enligt den förra regeringens haverikommission förorsakades flygolyckan bland annat av misstag från besättningen, men också på bristande överensstämmelse mellan flygfältets och planets varningssystem. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser dock att planet utsattes för ett politiskt attentat av Ryssland. (Polskie Radio 15 sept 16)

Smolenskoffrens gravar ska öppnas för ny undersökning

Riksåklagarämbetet har beslutat att alla Smolenskoffrens gravar ska öppnas för en förnyad undersökning av deras kvarlevor. Bara de vars gravar tidigare öppnats slipper undan.

Vi har etablerat kontakter med välrenommerade forskningscenter i Europa som ska göra nya undersökningar och bidra med sin expertis, säger Riksåklagarämbetets presschef Ewa Bialik.

Redan i juni talade riksåklagaren om gravöppning för alla offer som inte kremerats, och många anhöriga blev bestörta och upprörda.

Smolenskolyckan har blivit ett trauma för polackerna. Många av de anhöriga vill bara att livet ska gå vidare och plågas av alla spektakulära uttalanden om politiska attentat och gravöppning, medan andra antingen tror på regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) teori att planet sprängdes i luften av Ryssland. En del kräver skadestånd av antingen dem som arrangerade flygresan eller av försvarsdepartementet eftersom planet inte var försäkrat.

PiS har lovat att dra dem som var med och arrangerade den ödesdigra flygresan inför rätta och att ta reda på den verkliga orsaken till att planet störtade i dimman när det försökte landa.

I bakgrunden ligger uppfattningen att framlidne president Kaczyński, som var kraftigt Rysslandsfientlig, blev en nagel i ögat på president Putin, som då ska ha sett till att planet sprängdes i luften. Dåvarande regeringschefen Donald Tusk, som tydligt arbetade med att förbättra de spända relationerna med både Ryssland och Tyskland, anses då ha hjälpt till att sopa undan spåren. (Polskie Radio och wB 14 sept 16)

Högertidning: Tusk gömde brev med sanningen om utredningen

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom. Foto: wikipedia.

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

De experter som reste till Ryssland efter flygolyckan den 10 april 2010, undersökte över huvud taget inte vraket efter det Tupolev-plan som störtade i dimman utanför Smolensk. Det uppger den högerextrema veckotidningen Gazeta Polska, som tagit del av ett brev som inte offentliggjorts av den förra regeringen.

Dåvarande premiärministern Donald Tusk måste ha känt till brevet. Det är daterat augusti 2010, och författaren ”dog plötsligt” i november förra året, skriver tidningen (citattecknen är Gazeta Polskas).

Brevet ska ha skrivits av Stanisław Żurkowski, en av de experter som utredde Smolenskkatastrofen, då 96 personer omkom, bland dem dåvarande presidenten Lech Kaczyński.

Flyghaveriexperterna skulle undersöka flygplansvraket och samla in all information som den polska haveriutredningen behövde.

Brevet ger en skrämmande bild av hur experterna arbetade, skriver Gazeta Polska. Deras resa var en ren fiktion. De undersökte inte vraket, de kontaktade varken flygplanstillverkaren eller dem som servat planet.

Enligt tidningen ska Tusk också ha gett den polska haverikommissionen besked om att den polska utredningen inte borde skilja sig alltför mycket från den ryska.

Den uppgiften kan man dock ta med en nypa salt, eftersom Tusk var tydligt missnöjd med att ryssarna lade hela skulden på den polska besättningen.  (Gazeta Polska 13/14 sept 16)

Inspelning visar på nya fakta om Smolenskolyckan

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

I en ny inspelning av samtalen i trafikledartornet på flygplatsen Severny utanför Smolensk kan man höra att flygledarna gav felaktiga uppgifter till besättningen på flygplanet. Det säger Wacław Berczyński, som leder den återupptagna utredningen av flygkatastrofen den 10 april 2010, då dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra personer omkom.

Den nya inspelningen kommer direkt från tornet, och trafikledarna har angett fel avstånd till landningsbanans slut. Det är en betydande avvikelse och den kan ha påverkat landningen, säger Berczyński. De nya bevisen kan leda till åtal mot en av trafikledarna. Vi hoppas att de nya bevisen ska kasta nytt ljus över katastrofen. Besättningen fick fel uppgifter, men vi vet inte om det var avsiktligt.

Smolenskkommissionen träffas på tisdagen för att gå igenom de nya fynden.

I den polska haveriutredning som gjordes direkt efter olyckan listas en rad problem som på olika sätt bidrog till flygkraschen, bland annat att besättningen inte hade utbildning på just den flygplanstypen, att besättningen och trafikledarna inte talade något gemensamt språk, att säkerhetssystemen ombord på planet inte var kompatibla med flygfältets samt att Severny inte hade markidentifieringsradar.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att planet sprängdes i luften av Ryssland, och att dåvarande premiärministern Donald Tusk sopade igen spåren. Haverikommissionen har därför återupptagit utredningen – men med en ny bemanning av experter som har partiets förtroende. De går nu igenom det digra materialet om flygolyckan för att försöka hitta bevis för att partiets teori är den riktiga. Berczyńskis påpekande att man inte vet om trafikledningen avsiktligt lämnade felaktiga uppgifter härrör från den teorin. (Polskie Radio och wB 12 sept 16)

Smolenskanhöriga vill ha ersättning

Sedan försvarsminister Antoni Macierewicz beslutat att inrätta en kommission som ska undersöka omständigheterna kring Smolenskolyckan 2010 har offrens anhöriga börjat skicka in krav på ersättning från försvarsdepartementet.

Dels vill man ha kompensation för sin sorg och smärta, dels för att familjernas ekonomi försämrats efter olyckan.

Departementet bör betala, menar de anhöriga, eftersom det visat sig att det plan som president Lech Kaczynski och hans följe färdades i inte var försäkrat. Det var luftvapnet som skötte presidentens och regeringens ministrar, och efter den officiella polska utredningen fick ett antal flyggeneraler sparken och landets högsta politiker började flyga reguljärt. (Warszawa Voice 9 sept 16)

Kaczyński: Smolenskfilmen berättar sanningen

Filmen om Smolenskkatastrofen har nu haft premiär.

Filmen om Smolenskkatastrofen har nu haft premiär.

Detta är en film som visar sanningen. Det är en påhittad handling, men den berättar sanningen om Smolensk, och det är mycket viktigt. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Han är tvillingbror till förre presidenten Lech Kaczyński, som tillsammans med 95 andra omkom när presidentens plan 2010 störtade utanför den ryska staden Smolensk.

Varje polack som vill veta sanningen bör se den här filmen, säger Kaczyński. Smolenskfilmen ska visas över hela världen.

Filmen hade galapremiär på måndagen, och hela det politiska toppgarnityret var där, president Andrzej Duda, premiärminister Beata Szydło, kulturminister Piotr Gliński, försvarsminister Antoni Macierewicz och flera andra regeringsledamöter, samt anhöriga till olycksoffren.

Även om filmen är en tragedi är jag glad över bemötandet, säger regissören Antoni Krauze, som anser att den officiella versionen av orsakerna till flygolyckan är lögn.

I hans film undersöker en grävande tv-journalist vad som hände och kommer fram till att presidentplanet sprängts i luften.

Samma slutsats har försvarsminister Antoni Macierewicz dragit – han leder sedan flera år regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) egen utredning av olyckan.

Smolenskolyckan är den största tragedi som hänt i tredje republiken (sedan kommunismens fall), menar Krauze, och jag ser det som en medborgerlig plikt att undersöka orsaken till flygkraschen. Det är en spelfilm, men allt om kraschen är baserat på fakta.

De kritiker som den statliga tv-stationen TVP talat med är mycket förtjusta. Det är också utbildningsminister Anna Zalewska, som anser att filmen bör ses av alla polska studenter.

Filmen går upp på polska biografer den 9 oktober. (TVP, Rzeczpospolita 6 sept 16)

Tydliga inspelningar från Smolenskplanet ska släppas

Försvarsminister Antoni Macierewicz. Foto: wikipedia.

Försvarsminister Antoni Macierewicz.
Foto: wikipedia.

I september offentliggör vi en inspelning från Smolenskplanet som tidigare inte lämnats ut och som kastar ett nytt ljus över händelserna den 10 april 2010. Det säger försvarsminister Antoni Macierewicz till statliga tv-stationen TVP.

Han säger att det är en inspelning av besättningens samtal, som visar vad som verkligen hände när president Kaczyńskis plan försökte landa i dimman på ett militärt flygfält utanför Smolensk men störtade, varvid samtliga 96 ombord omkom.

Det är ingen ny information, men den presenteras på ett vetenskapligt sätt som tydligt visar vad som hände, säger Macierewicz, det är en sammanställning av redan kända uppgifter om brottet, så som åklagaren skisserade för ett år sedan.

Den 10 april 2010 störtade president Lech Kaczyńskis plan i dimman på ett militärflygfält utanför Smolensk. De officiella ryska och polska haveriutredningarna har konstaterat att ett viktigt skäl till olyckan var att flygfältet inte hade markidentifieringsradar. Den ryska utredningen ansåg också att besättningen gjort misstag, och enligt den polska utredningen fanns det brister hos de ryska trafikledarna på flygfältet.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som grundades år 2001 av den framlidne presidenten och hans bror, partiledaren Jarosław Kaczyński, misstänkte tidigt att olyckan orsakades av ett attentat. Bakom attentatet skulle man finna Moskva, som ogillade presidentens antiryska hållning. Utöver det anklagar PiS Donald Tusk, idag ordförande i Europeiska rådet men då premiärminister i Polen, för att ha hjälpt till att dölja Rysslands inblandning i katastrofen.

Försvarsminister Macierewicz är själv ordförande i en kommission som arbetar med att tolka det digra material som finns om olyckan.

Ett faktum som spätt på misstänksamheten mot Ryssland är att flygplansvraket efter mer än sex år fortfarande inte återlämnats till Polen. Motiveringen är att utredning fortfarande pågår, trots att haverikommissionen lämnat sin slutredogörelse för flera år sedan. (Polskie Radio och wB 3 sept 16)

Krauzes Smolensk visas utom tävlan i Gdynia

Scen ur Krauzes film om Smolenskkatastrofen. Foto: Facebook

Scen ur Krauzes film om Smolenskkatastrofen. Foto: Facebook

Filmen Smolensk av Antoni Krauze kommer att få en särskild visning på filmfestivalen i Gdynia den 21 september, mindre än två veckor efter premiären på polska biografer. Den är dock inget tävlingsbidrag eftersom producenten aldrig lämnade in den till urvalskommittén, uppger festivalarrangörerna.

Jag fattade det beslutet när det visade sig att filmen skulle ha premiär den 9 september, säger festivalgeneralen Michał Oleszczyk. Det har inte hänt någonting lika traumatiskt som Smolenskolyckan under det senaste halvseklet, och därför tror jag att det blir en av festivalens viktigaste filmer. Jag hoppas att festivalen ska hjälpa oss att diskutera olyckan på ett realistiskt sätt – den är fortfarande en utmaning för polackerna.

Filmen Smolensk handlar om flygolyckan vid Smolensk 2010, då 96 personer inklusive president Lech Kaczyński omkom. Huvudpersonen är en grävande tv-reporter som undersöker omständigheterna kring olyckan och landar i den slutsats som också regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kommit fram till – att planet sprängdes i luften, sannolikt på order av Kreml.

Förra veckan blev kulturminister Piotr Gliński upprörd över att filmen Historien om Rój, som handlar om de fördömda soldaterna under och efter andra världskriget, inte kom med bland de tävlande filmerna. Han antydde att den bedömts efter andra kriterier än andra filmer. Kritiken har dock varit ganska negativ efter premiären, vilket ger en antydan om varför den inte fann nåd inför urvalskommitténs ögon. (TVN24 29 aug 16)

Arabski: Vi förberedde inte Smolenskresan

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Varken jag eller premiärministerns kansli deltog i förberedelserna av framlidne presidenten Lech Kaczyńskis flygresa till Smolensk. Den resan arrangerades av presidentens kansli.

Det sade den hemkallade ambassadören Tomasz Arabski på torsdagen i den rättegång som initierats av anhöriga till offren i flygolyckan 2010.

Läs vidare >>

PiS samlar in pengar till Smolenskmonument

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom. Foto: wikipedia.

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

Den 10-nde varje månad samlas människor framför presidentpalatset i Warszawa för att minnas president Lech Kaczyński och de 95 andra som omkom när presidentens plan störtade i dimman utanför Smolensk den 10 april 2010.

Den här gången inleds också en insamling till två monument som ska resas till minne av offren. Avsikten är att monumenten ska invigas på dagen åtta år efter olyckan, den 10 april 2018, och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill att monumenten ska resas på Krakowskie Przedmieście, den stora gata i gamla stan som leder från Kungliga Slottet via presidentpalatset och söderut mot Kraków.

Det finns redan flera monument till minne av Smolenskoffren, men PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, som är övertygad om att planet störtade efter att ha utsatts för ett politiskt attentat, har förutspått att minnesmärken över brodern Lech och de övriga omkomna kommer att resas över hela landet. (Polskie Radio och wB 10 augusti 16)

Smolensk-filmen får premiär i september

Scen ur Krauzes film om Smolenskkatastrofen. Foto: Facebook

Scen ur Krauzes film om Smolenskkatastrofen.
Foto: Facebook

Den 9 september går Antoni Krauzes film Smolensk efter flera förseningar upp på biograferna. Filmen handlar om flygolyckan den 10 april 2010. Planet var på väg till Katyń i västra Ryssland för att delta i en ceremoni till minne av offren för Katyńmassakern 1940. Ombord fanns dåvarande presidenten Lech Kaczyński i spetsen för en officiell delegation och besättningen.

En ledande roll i filmen är tv-journalisten Nina, spelad av Beata Fido, som försöker ta reda på orsakerna till olyckan. Spåren leder till Lech Kaczyńskis resa det krigshärjade Georgien i augusti 2008 för att försöka förhindra en rysk invasion av huvudstaden Tbilisi.

Många polacker tror att olyckan berodde på ett attentat, och en intensiv debatt har delat nationen i två delar. Försvarsminister Antoni Macierewicz anser att den ryske presidenten Vladimir Putin låg bakom flygkraschen – just för att Lech Kaczynski så tydligt stödde Georgien när regionerna Abchazien och Sydossetien med ryskt stöd ville bryta sig loss. De ryskstödda regionerna motsatte sig det närmande till EU och Nato som planerades av Georgiens dåvarande ledning. Filmen stöder alltså den teorin. Krauze har tidigare sagt att det kändes som en medborgerlig plikt att göra en film om Smolenskolyckan.

Antoni Krauze är en välkänd regissör med många filmer bakom sig. Förra året kom hans Czarny Czwartek (Den svarta torsdagen) om arbetarprotesterna i Gdynia i december 1970 och hur fyrtiotvå personer dog under kommunistregimens blodiga repressalier. (Polskie Radio och wB 2 aug 16)

Macierewicz informerade påven om Smolenskolyckan

Försvarsminister Antoni Macierewicz. Foto: wikipedia.

Försvarsminister Antoni Macierewicz. Foto: wikipedia.

Även försvarsminister Antoni Macierewicz fick ett samtal med påve Franciskus I under besöket i Kraków.

Det var ett längre samtal, säger försvarsdepartementets talesperson, och det hölls på spanska.

Efter vad jag vet så handlade en stor del av samtalet om Smolenskkatastrofen, säger utrikesminister Witold Waszczykowski till radio RMF FM. Katastrofen hade inte det förlopp som det sagts, och det ska vi informera om.

Polen kommer att informera alla viktiga politiker om Smolenskkatastrofen, sade Waszczykowski, och påven är inte bara en religiös ledare utan också en viktig politiker. Det är vår plikt att förse den Helige Fadern med den här kunskapen.

Flygolyckan vid Smolensk den 10 april 2010, då dåvarande presidenten Lech Kaczyński och 95 andra personer omkom, anses av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ha förorsakats av ett attentat initierat av Ryssland. Tidigare utredningar, en rysk och en polsk, har kommit fram till att huvudskälen var dåligt väder samt bristande kommunikation mellan besättningen och trafikledarna.

Försvarsministern, som i flera år hållit i partiets egen Smolenskutredning, har öppnat upp den statliga haveriutredningen för en grundlig undersökning av alla inkomna dokument. Förhoppningen är att PiS egna experter som nu finns i haverikommissionen ska hitta betydelsefulla fakta som förbisetts av de tidigare utredarna. (Rzeczpospolita och wB 1 aug 16)

Lech Kaczyński ska hedras med dödade i Warszawaupproret

Presidenten Lech Kaczynski omkom i Smolenskkraschen 2010. Foto: wikipedia.

Presidenten Lech Kaczynski omkom i Smolenskkraschen 2010.
Foto: wikipedia.

Veteranerna från Warszawaupproret 1944 har nu accepterat att förre presidenten Lech Kaczyński, Polens siste premiärminister i exil under andra världskriget Ryszard Kaczorowski, och ett par till ska nämnas under ceremonierna till minne av offret för Warszawaupproret som inleddes den 1 augusti för 72 år sedan.

Macierewicz har tidigare gett order om när staten arrangerar minnesceremonier med militäreskort ska de 96 som omkom i Smolenskolyckan hedras tillsammans med övriga offer.

Efter protester från de få kvarvarande upprorsmännen, som vill att minneshögtiden ska förlöpa som vanligt, har försvarsministern hotat att dra in den militära närvaron – ingen fanborg, ingen militärorkester. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att flygkatastrofen vid Smolensk år 2010 orsakades av ett politiskt attentat som initierats av Moskva, och därmed ska de 96 omkomna, bland dem den framlidne presidenten, betraktas som stupade i strid.

Efter mötet sade Macierewicz att de misshälligheter som uppstått berodde på missförstånd.

Jag vill tacka alla som hela tiden varit medvetna om att det inte funnits någon oenighet mellan försvarsdepartementet, upprorsmännen, veteranerna från andra världskriget och de som arbetar med att bevara minnet av de historiska händelserna, sade han.

Många har protesterat tillsammans med upprorsmännen, bland dem den framlidne presidentens dotter Marta Kaczyńska som sagt till medierna att Smolenskoffren inte bör inkluderas i ett sammanhang där de inte hör hemma.

När Poznań tidigare i sommar högtidlighöll minnet av arbetarrevolten 1956 hade de lokala myndigheterna undanbett sig att offren från Smolenskolyckan skulle nämnas i sammanhanget. Det hjälpte dock inte, en officer läste upp namnen på de förolyckade på ett sätt som gjorde att de fick större uppmärksamhet än de som dödades av kommunistregimens milis för 60 år sedan. (Polskie Radio och wB 25 aug 16

Veteraner: Inga Smolenskoffer den 1 augusti!

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

De omkomna i Smolenskolyckan bör hedras tillsammans med dem som dog under Warszawaupproret 1944. Bild: Wikipedia.

Försvarsdepartementet har bjudit in veteranerna från Warszawaupproret 1944 för att diskutera ceremonierna den 1 augusti, då Polen högtidlighåller minnet av dem som dog i den två månader långa revolten.

De forna upprorsmännen har tackat nej.

Vi har redan sagt vad vi vill säga, säger Zbigniew Galperyn, vice ordförande i Warszawaupprorsmännens förening. Vi har skrivit ett brev till försvarsminister Antoni Macierewicz där vi tackar för det stöd vi får, men villkoret för att vi ska vara med är att offren för Smolenskolyckan inte nämns bland de stupade.

Försvarsministern har tidigare gett order om att de 96 offren för flygolyckan vid Smolensk 2010, bland dem presidenten Lech Kaczyński och hans hustru Maria, ska nämnas varje gång det officiella Polen hedrar dem som offrat sina liv i krig för fosterlandets frihet. Anledningen är att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) uppfattar flygolyckan som ett politiskt attentat och att de som miste livet följaktligen stupat för Polen.

Men de få upprorsmän som fortfarande är i livet vill inte att dagens händelser ska infiltrera ceremonierna den 1 augusti. Smolensk-offren ska nämnas i sammanhanget, säger de och får stöd av den omkomne presidentens dotter Marta Kaczyńska.

I upproret, som varade i sextiotre dagar, bombades Warszawa sönder och samman av de nazityska ockupanterna. 16 000 soldater i den underjordiska Hemmaarmén stupade och 200 000 civila miste livet. (Radio RFM24.pl 20 juli 16)

Kaczyński: Det ska finnas Smolenskmonument i hela Polen

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Det kommer att resas monument över Smolenskoffren överallt i landet. Det sade Jarosław Kaczyński, vid den minnesceremoni utanför presidentpalatset som partiet den 10 varje månad håller för offren i Smolenskkatastrofen 10 april 2010.

Kaczyński är ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den mäktigaste mannen i Polen trots att han varken är president eller premiärminister. Hans tvillingbror, framlidne presidenten Lech Kaczyński, och 95 andra miste livet när presidentplanet kraschade i dimman utanför den västryska staden Smolensk. Han är övertygad om att olyckan orsakades av ett attentat som initierats av den ryske presidenten Vladimir Putin, och att dåvarande regeringschefen Donald Tusk begravde sanningen i en korrupt haveriutredning.

Vi ska fortsätta, alla vi som nu har samlats här varje månad i över sex år. Vi ska få fram sanningen – att det inte var en flygolycka i Smolensk. Nu har vi dragit igång en riktig utredning, vi har en kommission som arbetar för att få fram sanningen, inte att dölja den, sade Kaczyński.

Ett monument av Lech Kaczyński ska stå här, utanför palatset, eftersom han var en stor president och mannen som ledde Polen i rätt riktning, sade PiS-ledaren, och jag är övertygad om att det kommer att resas många monument över hela vårt land. (TVN24 10 och wB juni 16)

Polens historia förvanskas på Natomötet

”Presidenten i ett Nato-land och tio Nato-generaler har blivit mördade”, står det i ett flygblad som delas ut till deltagarna i Natos toppmöte i Warszawa. Bakom flygbladet står stiftelsen Solidarni 2010 (Solidariska 2010), som i sex år luftat sina konspirationsteorier om Smolensk-olyckan. Flygbladen handlar om den ödesdigra flygkraschen den 10 april 2010, då 96 personer, inklusive dåvarande presidenten Lech Kaczyński, omkom.

Många polska patrioter och personer som var i opposition till Donald Tusks regering var med på planet, påpekas det i texten. Enligt stiftelsen var det Tusk och den ryske presidenten Vladimir Putin som fattade beslutet att presidentens (Lech Kaczyński) och premiärministerns (Donald Tusk) besök i Ryssland skulle ske på olika dagar, samt att det var de som motarbetade utredningen av katastrofen.

Läs vidare >>

Smolenskoffren grävs upp igen

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom. Foto: wikipedia.

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

Polen går nu vidare med sin nya undersökning av vad som egentligen orsakade flygkatastrofen i Smolensk, då 96 personer, bland dem dåvarande presidenten Lech Kaczyński och hans hustru Maria, omkom.

Samtliga offer som inte är kremerade ska exhumeras, d.v.s. deras gravar ska öppnas och kvarlevorna ska undersökas. Det meddelade riksåklagaren Zbigniew Ziobro, som också är justitieminister, i ett möte med offrens anhöriga, skriver Newsweek Polska. Bland dem fanns också Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), tvillingbror till den avlidne presidenten, som har föresatt sig att ta ett antal personer ska stå till svars för flygolyckan.

Läs vidare >>

Säkerhetschef fälld för tjänstefel

Den f.d. biträdande chefen för BOR (Regeringens skyddsbyrå), general Paweł Bielawny, dömdes på tisdagen för tjänstefel i samband med förberedelserna för dels dåvarande premiärministern Donald Tusks resa till Katyń den 7 april 2010, dels dåvarande presidenten Lech Kaczyńskis resa till Smolensk den 10 april 2010. Presidentplanet störtade och alla 96 ombord omkom, bland dem presidenten och en stor del av det politiska och militära etablissemanget, men också nio säkerhetsagenter från BOR.

BOR har bland annat ansvaret för regeringens och presidentens resor, och enligt domstolen hade byrån slarvat med säkerhetskontrollerna. En noggrann undersökning av planet före resan utesluter dock att planet skulle kunna haft sprängmedel ombord, konstaterade domstolen.

Domen blev 18 månaders fängelse villkorligt, 10 000 złoty i böter och tio års förbud till offentlig tjänst.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och tvillingbror med den omkomne presidenten, sade efter domen att han hoppades att många fler ska fällas för oegentligheter i samband med flygolyckan.

Efter flygkraschen vid Smolensk gjordes en rysk och en polsk haveriutredning. Den ryska utredningen lade hela skulden på besättningen, den polska ansåg att även de ryska trafikledarna begått misstag. Andra viktiga orsaker var att planets och flygplatsens varningssystem inte kommunicerade med varandra, att flygledarna bara talade ryska samt dåligt väder.

PiS tillsatte en egen utredning under ledning av försvarsminister Antoni Macierewicz, som drog slutsatsen att planet sprängts i luften, sannolikt på initiativ av Kreml, och att Donald Tusk av politiska skäl ville dölja bevisen på detta. President Kaczyński var liksom sin bror partiledaren mycket negativ till den dåvarande regeringens närmande till ärkefienderna Ryssland och Tyskland, vilket enligt Macierewicz skulle vara anledningen till attentatet. (Polskie Radio och TVN24 21 juni 16)

Svenska FRA spelade in samtal i Smolenskplanet

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom. Foto: wikipedia.

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) nya haverikommission för Smolenskolyckan uppger nu att svenska Försvarets Radioanstalt, FRA, ett par dagar efter flygkraschen i april 2010 meddelade den polska underrättelsetjänsten att de hade en inspelning av samtalet i presidentplanets cockpit. FRA erbjöd sig att skicka över den till Warszawa, som emellertid tackade nej, rapporterar den statliga tv-stationen TVP.

FRA samarbetar med amerikanska NSA (National Security Agency) och med polska underrättelsetjänsten, och är alltså en respekterad allierad – varför ville den polska haveriutredningen inte ha FRAs inspelning? säger en polsk f.d. säkerhetsofficer, Michał Rybak till TVP.

När kommissionen nu noterade att det fanns ett band tog landets säkerhetschef Mariusz Kamiński kontakt med svenskarna och inspelningen av samtalet överlämnades tidigare i år.

Det sägs dock ingenting om vad man funnit på bandet.

Läs vidare >>

Nya bilder och ljudband ska hjälpa Smolenskkommissionen

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Den nya haverikommission som på uppdrag av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) än en gång ska försöka klarlägga orsakerna till flygkatastrofen den 10 april 2010, redovisar nu nya fynd som förhoppningsvis ska kunna hjälpa till att bringa klarhet i vad som orsakade olyckan, uppger polska medier.

Med på det störtade planet, där alla ombord miste livet, fanns dåvarande presidenten Lech Kaczyński och en stor del av den politisk och militära maktapparaten.

Kommissionens ordförande Wacław Berczyński har lyssnat på lettiska bandupptagningar, som är betydligt bättre än de som gjordes i olycksplanets cockpit.

Läs vidare >>

Kaczyński: Den ansvarige ska bestraffas

Minnesstenen över offren på militärflygplatsen Severny utanför Smolensk. Foto: wikipedia.

Minnesstenen över offren på militärflygplatsen Severny utanför Smolensk. Foto: wikipedia.

Någon var ansvarig för Smolensktragedin, åtminstone moraliskt, och det var den förra regeringen. Det sade Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), i Warszawa under högtidligheterna till minne av den flygolycka i Smolensk den 10 april 2010. Vid olyckan miste alla 96 ombord livet, bland dem Kaczyńskis tvillingbror, dåvarande presidenten Lech Kaczyński och en rad personer ur den politiska och militära maktapparaten.

Under den nya regeringen måste Polen ta fram sanningen om Smolenskkatastrofen, sade Kaczyński, och vi måste ta konsekvenserna av den. Förlåtelse kommer att behövas, men först sedan de ansvariga erkänt sin skuld och ett straff har utmätts.

Den PiS-ledaren i första hand talar om här är Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, som 2010 var premiärminister i Polen. Kaczyński har på olika sätt anklagat Tusk dels för att ha bidragit till katastrofen genom slarv och försummelser från regeringskansliet och dels för att ha sopat igen spåren efter det som Kaczyński uppfattar som ett politiskt attentat. President Kaczyński drev i motsats till premiärminister Donald Tusk en tydligt antirysk och antitysk politik, vilket innebar en rad politiska kontroverser mellan de två som inte minst gick ut över EU-samarbetet.

Läs vidare >>

 

Polen minns offren den 10 april

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom. Foto: wikipedia.

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

På söndagen högtidlighöll Polen minnet av offren i Smolenskkraschen den 10 april 2010. I flygkraschen dog 96 personer, bland dem presidenten Lech Kaczyński, vars tvillingbror idag är Polens grå eminens – mannen som styr regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). I år är det första gången som minnesceremonierna sker i PiS regi, och det är lite mer omfattande än tidigare år.

En delegation på 200 personer reste till Smolensk för att där hedra offren.

President Andrzej Duda lade ner blommor vid den omkomne presidentens grav i den gamla kungaborgen Wawel i Kraków.

Premiärminister Beata Szydło och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński lade ner kransar vid det monument som rests till minne av offren vid ceremonierna på militärkyrkogården Powązki i Warszawa. Efter högmässan arrangerades sedan en minnesmarsch som utgick från presidentpalatset.

Smolenskolyckan är fortfarande ett öppet sår i Polen. Många PiS-are anklagar öppet den förra regeringen för att ha slarvat med förberedelserna inför president Kaczyńskis resa och att ha misskött haveriutredningen.

Presidentplanet har aldrig lämnats tillbaka av Ryssland och för många är det ett tecken på att det där finns bevis för att planet sprängdes i luften. En ivrig anhängare av den idén är försvarsminister Antoni Macierewicz, som nyligen åter öppnade den avslutade haveriutredningen från 2010. Där man drog slutsatsen att orsakerna till flygolyckan var dåligt väder, att planets och flygplatsens varningssystem inte kunde kommunicera och att besättningen och trafikledarna inte heller kunde kommunicera.

Enligt den ryska haveriutredningen var det uteslutande misstag från besättningen som orsakade olyckan. (Polskie Radio och wB 10 april 16)

Rättegång om Smolenskolyckan inledd

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

På torsdagen inleddes den civila rättegången mot fem personer, som anklagas för att i april 2010 ha slarvat med förberedelserna inför dåvarande presidenten Lech Kaczyńskis resa till Smolensk.

Bland de åtalade finns dåvarande premiärminister Donald Tusks kanslichef, den hemkallade ambassadören Tomasz Arabski, och två andra regeringstjänstemän, samt två diplomater på polska ambassaden i Moskva.

Bakom åtalet står anhöriga till de 96 offren, varav många tillhörde toppskiktet inom den politiska och militära maktapparaten.

Läs vidare >>

Kreml: Inget i Smolenskutredningen tyder på brott

Försvarsminister Antoni Macierewicz . Bild: wikipedia.

Försvarsminister Antoni Macierewicz .
Bild: wikipedia.

De uttalanden som har gjorts av försvarsminister Antoni Macierewicz är ogrundade, osakliga och har ingenting att göra med verkligheten, säger en talesperson för Kreml, Dmitrij Peskov. Ingenting i de statliga ryska och polska haveriutredningarna tydde på att något brottsligt skulle ha förekommit.

Försvarsminister Antoni Macierewicz är övertygad att det finns uppgifter i utredningsmaterialet som kan leda till andra slutsatser, nämligen att olyckan arrangerades av någon som hade intresse av att president Lech Kaczyński inte skulle ha något utrikespolitiskt inflytande.

Läs vidare >>

Kaczyński: Sanningen måste fram om Smolenskolyckan

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom. Foto: wikipedia.

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

Vi kommer allt närmare ett segerrikt slut på vår månatliga marsch. Det sade Jarosław Kaczyński, ordförande i det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) när anhängarna på torsdagen samlades utanför presidentpalatset i Warszawa för att högtidlighålla minnet av förre presidenten Lech Kaczyńskis död den 10 april 2010.

Nu inleds en anständig utredning av Smolensktragedin, sade Kaczyński. Och vi ska se till att de ansvariga ställs inför rätta. Vi måste också fortsätta arbeta för att ett monument över flygolyckans offer ska resas i Warszawa.

Vi ska komma hit den tionde varje månad tills monumentet är byggt här i centrum, sade PiS-ledaren. Vi måste ta saken i andra händer, annars går det snett. Djävulen sover inte och det drabbar ofta de bästa projekten. Men tron segrar, och vi ska se till att sanningen kommer fram.

Den framlidne presidenten Lech Kaczyński, som var tvillingbror till PiS-ledaren, omkom tillsammans med 95 andra personer i en flygolycka den 10 april 2010. Sedan dess har människor samlats utanför presidentpalatset den tionde varje månad för att minnas offren. PiS vill att ett monument ska resas framför palatset, men det framtagna förslaget fick nobben av rikskonservatorn eftersom det inte passade in i den historiska miljön nära slottet.

Så snart president Andrzej Duda blivit vald i maj förra året utlovade han emellertid ett monument framför presidentpalatset. (TVN och wB 10 mars 16)

Journalister övervakades i Polen

Journalister som avlyssnas, skriver tidskriften Do Rzeczy.

Journalister som avlyssnas, skriver tidskriften Do Rzeczy.

Säkerhetstjänsten spionerade på 48 journalister under åren 2007–2015. Det hävdar Polens säkerhetschef Mariusz Kamiński. Det handlar alltså om den period när det liberalkonservativa oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) satt vid makten.

Den ultrakonservativa tidskriften Do Rzeczy (Till Saken) publicerar nu namnen på journalisterna, dock utan att ange varifrån uppgifterna kommer. Dess egen chefredaktör Paweł Lisicki, som också varit redaktör för den konservativa tidningen Rzeczpospolita, finns emellertid med på listan, rapporterar Polskie Radio.

Enligt Do Rzeczy ska en rad journalister på Rzeczpospolita också finnas med bland de övervakade.

För ett par år sedan publicerade Do Rzeczy uppgifter om att sprängmedlet TNT skulle ha påträffats på vraket efter president Lech Kaczyńskis flygplan, som störtade utanför Smolensk den 10 april 2010. Det skulle innebära att planet kunde ha sprängts i luften.

Reportern Cezary Gmyz, som också skrivit artikeln om övervakningen av journalister, vägrade uppge var han fått tag i uppgifterna och fick därför sparken.

Den dåvarande militära chefsåklagaren Ireneusz Szeląg gick genast ut och sade att man funnit spår av kemiska ämnen, men att bara en lekman skulle kunna tro att det var TNT. Tester som gjordes efteråt visade också att sprängämnet inte fanns ombord.

Försvarsminister Antoni Macierewicz har nyligen öppnat utredningen om Smolenskolyckan igen i tanken att allt material inte blivit ordentligt undersökt eller rätt tolkat. (Polskie Radio, TVP och wB 8 mars 16)

Smolenskolyckan utreds på nytt

På måndagen inledde den nya Smolensk-kommissionen sitt arbete. Kommissionen har utsetts av försvarsminister Antoni Macierewicz, som misstror den statliga utredningen, som kom fram till att pilotens misstag var den huvudsakliga anledningen till att president Lech Kaczyńskis plan störtade utanför Smolensk den 10 april 2010.

Ett antal flyggeneraler fick sparken och det regemente som hade hand om presidentens och regeringens transporter lades ner.

Men Macierewicz har på uppdrag av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) drivit en egen utredning och lutar åt att planet sprängdes i luften. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och han misstänker att den avlidne presidentens negativa inställning till Ryssland var orsaken, och att president Putin ytterst var ansvarig för ett attentat. Dåvarande premiärministern Donald Tusk anklagas för att ha sopat allt under mattan för att inte äventyra de nya förbättrade relationerna med Moskva.

Dåvarande riksåklagaren, Andrzej Seremet, har emellertid dementerat att det fanns spår av sprängämnen på flygplansvraket.

Misstänkt är också att ett antal dokument rensats ut från utredningen.

En ny utredning av katastrofen har länge stått högt på PiS priolista.

Avsikten är att gå igenom alla dokument i utredningen, klassificera dem och dela in dem i olika områden, säger en av ledamöterna, Kazimierz Nowaczyk till nyhetsbyrån PAP. Vid behov ska nya tester genomföras, materialet ska kompletteras och granskas av externa experter.

En person kommer att utses till presstalesperson, och övriga ska inte uttala sig eftersom de får tillgång till sekretessbelagt material. (Radio Rmf24 6 mars 16)