PiS syn på den svenska modellen

I Sverige tillämpar man den darwinistiska modellen och sorterar bort de gamla och sjuka, hävdar Polens hälsominister Łukasz Szumanowski och premiärminister Mateusz Morawiecki

– I Sverige tillämpar man – i alla fall gjorde man det i början – en vad vi kallar darwinistisk modell som går ut på att de gamla och svaga faller ifrån, medan de friska går vidare.

Det sade hälsominister Łukasz Szumanowski på en presskonferens om corona-läget i Polen, där han tillfrågades om regeringen aldrig övervägt att använda den svenska modellen.

– Men i Polen, där Solidaritet föddes och där stödet till de svaga alltid varit och alltid ska vara närvarande, är den modellen helt enkelt inte acceptabel, fortsatte hälsoministern. Vi vill hjälpa våra svaga, våra sjuka, våra medborgare, våra patienter ska bli friska, och vi tänker inte säga till dem: Ni måste härda ut, och klarar ni inte av det så må det vara hänt!

Premiärminister Mateusz Morawiecki som också var med på presskonferensen utvecklade vad Szumanowski menade.

– Vi måste vara medvetna om att det finns rika länder, ett av rikaste i världen, där man ägnar sig åt ett urval av patienter som får vård, och resten får inte det med hänvisning till brist på sängplatser, brist på respiratorer, brist på adekvat utrustning, och brist på vårdpersonal, sade regeringschefen.

– Detta är något som bara för några månader sedan var helt otänkbart. Ingen kunde överhuvudtaget ens föreställa sig ett sådant scenario. Det som i idag i världspressen kallas för den svenska modellen, eller som hälsoministern refererade till som den darwinistiska modellen, har aldrig någonsin varit något som vi övervägt eller tänkt på att använda. Vi har försökt och vi fortsätter att försöka rädda varje liv, och det har varit utgångspunkten för alla våra blixtsnabba åtgärder som vi vidtar.

Det är alltså Sverige Morawiecki talar om här. Han använder ordet selekcja (selektion, urval) när han förklarar vad han anser att den svenska modellen innebär för svaga och gamla gentemot den friska befolkningen. För en polsk åhörare har det ordet selekcja en innebörd som går förlorad i översättning. Det för tankarna till nazisternas övergrepp mot den judiska, romska och polska befolkningen i koncentrationslägren där man ofta använde sig av just selekcja när man skulle välja ut arbetsdugliga fångar från dem som inte kunde användas som resurser. De svaga och gamla mördades.

Piotr Kiszkiel

Mateusz Morawieckis affärer

Premiärminister Mateusz Morawiecki. Foto: Krystjan Maj, KPRM.

År 2002 köpte premiärminister Mateusz Morawiecki en tomt. Han fick tips av dåvarande kardinalen Henryk Gulbinowicz. Morawiecki betalade 700 000 złoty för tomten, trots att marknadsvärdet redan då var dubbelt så högt. Strax därefter visade det sig att en väg planerats på den nyinköpta tomten och dess marknadsvärde ökade kraftigt. Idag är den värd 70 miljoner zloty.

Det skriver Gazeta Wyborcza.

När Morawiecki i november 2015 blev minister i Beata Szydłos regering skrev han snabbt över den på sin hustru och behövde därför inte ta upp tomten i sin ekonomiska deklaration.

Officiellt är det alltså hon som äger marken, och hon säger att hon gärna säljer en del av tomten för samma pris som familjen köpt den och sedan betalar in pengarna till välgörenhet.

Varför, vill man fråga! Om nu Morawiecki inte har något att dölja – varför är han då beredd att lämna ifrån sig tomten? Hans fru lovar att sälja en del av tomten och skänka pengarna till välgörenhet. Han själv och hans partikamrater påpekar särskilt att han inte var politiskt engagerad då han förvärvade marken. Men det är inte sant – han var kommunalpolitiker och i allra högsta grad engagerad, skriver tidningen.

För sjutton år sedan var Morawiecki 31 år gammal och hade arbetat inom bankväsendet i sex år. Med tanke på vilka problem unga polacker har med att få banklån är det förbryllande hur lätt det var för honom att få ett lån på 700 000 złoty.

Det är inte heller utan betydelse att hans goda relationer med en av den polska katolska kyrkans högsta män ledde till ett riktigt, får man väl säga, kap. Hur kom det sig att kardinalen Gulbinowicz tipsade Morawiecki om just den tomten? Kan det handla om ett insiderbrott?

Affären understryker de starka banden mellan PiS-politiker och kyrkan. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kommer att försvara kyrkan in i det sista och ingen kontroll av kyrkan som organisation kommer att ske så länge partiet sitter vid makten.

Morawiecki försöker nu övertyga polackerna om att allt skedde enligt konstens alla regler och hela affären är fullständigt transparent. Men hela affären gnager lite på Morawieckis image som en hederlig politiker, visserligen rik, men med ett hjärta av guld som slår för de fattiga och behövande. Problemet är att ingen vet vem som får del av hans goda handlingar.

Bilden av den osedvanligt rike premiärministern som i sina affärer utnyttjat sina kontakter med kyrkan är svår att svälja för Lag och Rättvisas väljare. Det var den bilden regeringspartiets politiker försökte klistra på oppositionens politiker, som enligt PiS är genomsyrade av neoliberala idéer och invecklade i oklara beroendeförhållanden. Själve Morawiecki förgrymmade sig över hur människor med kontakter och inblick i viktig information gjorde sig stora förmögenheter på 1990-talet. Andra människor alltså.

Morawiecki ska nu stämma Gazeta Wyborcza för artikeln. Och tidningen gläder sig år stämningen – i domstolen blir han tvungen till att besvara frågor som han hittills nobbat.

Mateusz Morawiecki ter sig mer och mer som en oligark.

Dorota Tubielewicz Mattsson

PiS försöker köpa post åt regeringschefens syster

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

I skuggan av den gigantiska korruptionsaffären med polska Finansinspektionen (KFN) utspelar sig en mindre korruptionshistoria med premiärminister Mateusz Morawieckis syster i huvudrollen.

Anna Morawiecka startade i lokalvalen i oktober och kandiderade till borgmästarposten i den lilla staden Trzebnica i Nedre Schlesien. Hon förlorade stort mot Medborgarkoalitionens kandidat med siffrorna 30–70. Nu försöker regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) köpa posten åt henne. Den nuvarande och demokratiskt valda kandidaten ska få ett behagligt jobb i ett av de statliga bolagen för att dra tillbaka sin kandidatur och stödjer Anna Morawiecka i en hemlig omröstning.

Sådant kallas politisk korruption – det handlar om att undergräva demokratins fundamentala regler. Det handlar också om att lura väljarna – de får rösta på vem de vill, det spelar ingen roll för det är ändå de styrande som väljer ut den som är lämplig att leda kommunen.

Här finns också ett starkt inslag av nepotism, svågerpolitik, som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inför valet 2015 lovade att lägga stor kraft på att bekämpa.

Och premiärminister Morawiecki som oupphörligen ber polackerna om förtroende för sig själv och sin regering …

Dorota Tubielewicz Mattsson

Gigantisk korruptionshärva med PiS-politiker i bakgrunden

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: KPRM.

En stor korruptionshärva med koppling till premiärminister Mateusz Morawiecki är under uppsegling i Polen. Det handlar om Finansinspektionens chef Marek Chrzanowski som i mars i år erbjöd sig att rädda bankiren och miljardären Leszek Czarneckis problemtyngda Getin Noble Bank med hjälp av en jurist, Grzegorz Kowalczyk. Ersättningen för Kowalczyk ska uppgå till miljoner złoty (ca 100 miljoner kronor).

Men Czarnecki spelade in samtalet och gjort polisanmälan. En gigantisk korruptionshärva med inblandade politiker från regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) högsta toppen?

Det ekonomiska stjärnskottet Marek Chrzanowski, född 1981, är en mycket ung chef för den polska Finansinspektionen, tillsatt av förra premiärministern Beata Szydło. Under sin tid som ännu yngre anställd på Handelshögskolan i Warszawa beviljades han ett miljonlån av premiärminister Mateusz Morawiecki, då chef för en stor bank i Polen.

Chrzanowski bjuder alltså in bankiren och informerar om att det finns fungerande störningsapparatur i rummet och att alla försök att spela in samtalet är dömda att misslyckas. Czarnecki är dock beväpnad med tre inspelningsapparater varav en är så ålderstigen att störningsapparaturen inte biter på den. Mötet i mars 2018 blev inspelat, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Den 7 november 2018 görs bankir Czarnecki en polisanmälan. Chrzanowski vägrar att uttala sig och än mindre att avgå, men efter bara några timmar kommer hans avskedsansökan. På premiärminister Morawieckis begäran har han i all hast återvänt från en tjänsteresa. Han gick direkt till sitt kontor där han låste in sig. Inte förrän han han öppnar får Antikorruptionsbyrån komma in för att säkra bevis.

Fem dagar senare får premiärminister Morawiecki och justitieminister Zbigniew Ziobro, även riksåklagare, kännedom om det hela, och frågan är naturligtvis varför det dröjde så länge. Ziobro understryker dock att ärendet hanteras mycket snabbt till skillnad från hur det gick till när den förra regeringen skulle ta itu med Amber Gold-affären.

Oppositionspartierna kräver att en undersökningskommission ska tillsättas eftersom affären ”berör det politiska toppskiktet”. Man begär också ett extra parlamentsmöte för att debattera frågan. Detta finner regeringen onödigt – ärendet hanteras på ett snabbt och trovärdigt sätt, och för övrigt är ärendet inte politiskt, menar man.

Men nu finns det en andra botten i det hela. När brottsanmälan lämnats in – medan myndigheterna låtsades inte veta om någonting (sen när får sig premiärministern och riksåklagaren nyheter av denna dignitet genom medierna?) – har parlamentet i expressfart antagit en lagändring. Nu kan banker för en symbolisk summa (1 złoty) ta över andra banker som är i dåligt ekonomiskt skick. Enligt radio RMF drevs lagändringen igenom av just FI:s chef Marek Chrzanowski. Hans agerande som var brottsligt i mars blev plötsligt helt legalt.

I dagsläget är det svårt att avgöra vem som ville ta över banken (själv menar Czarnecki att Chrzanowski ville få hans bank på fall), varför Czarnecki väntade så länge med sin anmälan, vilken roll högt uppsatta PiS-politiker och chefen för Bank Polski har spelat och vem stod bakom Chrzanowski.

En sak är dock säker: en gigantisk korruptionshärva rullas upp med högt uppsatta PiS-politiker i bakgrunden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Morawiecki: Polens historia ska berättas på polska

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

I veckan lades hörnstenen till ett nytt museum över Polens historia i Warszawa. Vid ceremonin höll premiärminister Mateusz Morawiecki ett tal där han framhöll att Polen är en föregångare vad gäller enighet och att landet verkligen inte har något att skämmas över.

Polen har gjort mycket gott för Europa och världen som helhet, sade Morawiecki. Historien om hur vi varit fredsbevarande i Europa måste berättas på vårt eget språk. Det nya museet är nödvändigt eftersom Polen under kommunisttiden inte fick presentera den historiska sanningen.

Men det polska folket har kämpat och utgjutit sitt blod på alla fronter under andra världskriget, och det var polackerna som upprättade världens största underjordiska stat, sade premiärministern. Polens kamp för frihet, värdighet och mänsklighet var samtidigt en kamp för Väst och det polska folket bidrog oerhört mycket till den allierade segern över det nazistiska Tyskland.

Polens historia vore ett bra material för en Hollywoodfilm för att berätta om en nation med den vackraste frihetstraditionen i världen, ansåg han.

Talet är exempel på regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) historiepolitik – omvärlden förstår inte nationens stora insatser. Tanken att Hollywood borde göra en film om Polens historia har tidigare formulerats av kulturminister Piotr Gliński, som instruerat statliga Polskie Radio och TVP att lyfta fram landets ärorika historia i allt från nyheter till tv-serier. Teatrar och filmregissörer har fått samma besked: patriotiska produktioner eller inga pengar.

Även skolan berörs – i en nyskriven lärobok i historia nämndes överhuvudtaget inte Solidaritetsledaren Lech Wałęsa. I stället lyftes PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis bror Lech fram som den egentlige ledaren i kampen mot kommunistregimen.

En annan tanke i PiS resonemang går ut på att polackerna har stått på knä inför övermakten i långliga tider, men att nationen nu med regeringens hjälp rest sig upp för att kräva sin rätt. Därav formuleringen om att Polen inte har något att skämmas över.

PiS-politiker påpekar också gärna att man känner sig som en andra klassens medlem i både EU och Nato. Som fiende utpekas EU i allmänhet och Tyskland i synnerhet. Polen är i konflikt med Bryssel efter reformer som strider mot de demokratiska värderingar som medlemsländerna förbundit sig att följa. Ledande land i EU är Tyskland, en gång Polens arvfiende. Därför bör det inte finnas tyskt kapital i t.ex. polska banker eller polska medier. I stället bör Tyskland betala skadestånd efter andra världskriget då Polen led så enormt stor skada.

Ytterligare ett utslag av den patriotiska politiken är Museet över Andra Världskrigets historia i Gdansk som nu görs om till ett museum över Polen under andra världskriget.

Som helhet syftar politiken till att lyfta den nationella självkänslan – men tyvärr har den också skadat det goda rykte och självförtroende som Polen tidigare hade, inte minst i Europa. (Polskie Radio och wB 11 okt 18)

Kaczyński: Morawiecki är en 10-poängare

Premiärminister Mateusz Morawiecki och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Montage: wB.

Jag har förtroende för premiärminister Mateusz Morawiecki, han är en riktig tio-poängare. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) till statliga TVP.

Regeringschefens namn har dykt upp i avlyssningsskandalen från 2014 – den som fick den förra regeringen på fall. I de smyginspelade samtalen från Warszawas innekrogar kan man höra Morawiecki prata om bulvanaffärer, och Kaczynski oroar sig för att väljarna ska tappa förtroendet för Morawiecki, då en opolitisk bankman som ibland var rådgivare åt Donald Tusks regering.

Morawiecki har gjort mycket bra för Polen, även förr när han verkade i en dålig miljö, säger Kaczyński. Det är han som har sanerat de offentliga finanserna och gjort vårt stora utbud av sociala program möjligt. Tack vare honom har levnadsstandarden ökat för den fattigare delen av samhället, tack vare honom kan vi genomföra den goda förändringen. Han har hjälpt polackerna och Polen på de forna eliternas bekostnad. Och när Tusk erbjöd honom jobbet som vice premiärminister och finansminister kom Morawiecki direkt till mig och berättade det, säger Kaczynski. Han är en exceptionellt bra man.

Kaczyńskis stora stöd för Morawiecki kommer inte oväntat. Redan när PiS-regeringen bildades i november 2015 blev den då okände bankdirektören utvecklingsminister. Han tog snabbt fram den fyraåriga utvecklingsplan som skulle ge partiet möjlighet att genomföra sitt familjepolitiska program med generösa barnbidrag och sänkt pensionsålder som särskilda höjdpunkter. Därefter blev han finansminister och för mindre än ett år sedan regeringschef.

Inför kommunalvalet om några veckor är det naturligtvis viktigt att ingen av PiS toppolitiker ger polackerna anledning att betvivla partiets ofta uttalade avsikt att med öppenhet, hederlighet och transparens avslöja de forna korrupta eliterna och skapa ett bättre, mer polskt Polen. Men det kan finnas ytterligare ett skäl till uttalandet. Kampen om att efterträda Kaczyński på partiledarposten och bli landets mäktigaste person pågår redan.

PiS-ordföranden lades i våras in på sjukhus för en knäoperation och skrevs ut flera veckor senare, blek och tärd. Hans framträdanden är sällsynta – han har till och med slutat med sina Smolenskmöten den 10 varje månad.

När det gäller kronprinsfrågan är Morawiecki PiS-ledarens egen favorit. Han ligger också bra till hos väljarna. Även förra premiärministern Beata Szydło, idag socialminister, är omtyckt ute i landet, liksom president Andrzej Duda. Men i partiets inre cirkel ses både Morawiecki och Duda som historielösa amatörer utan någon direkt förankring i PiS. I den inre cirkeln slåss inrikesministern Joachim Brudziński och justitieminister Zbigniew Ziobro om posten som kronprins. Båda har hårda nypor och drar sig inte för radikala grepp. Ziobro var en gång Kaczyńskis givne efterträdare men kom ihop sig med partiledaren efter valförlusten 2007 och åkte ut med dunder och brak. Men han har sina tillskyndare, liksom också Brudziński.

Det finns fler aspiranter, men PiS-ledaren själv föredrar sin ekonomiske trollkarl Morawiecki och än så länge är det han som håller i rodret. (TVP, Dziennik.pl och wB 5 okt 18)

Morawiecki – från liberal till populist

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Krystian Maj, KPRM.

Avlyssningshärvan som rullades upp för fyra år sedan och som vände upp och ner på den politiska scenen i Polen kan nu oväntat komma att riktas mot regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Bland de politiker och affärsmän som avlyssnades på en av Warszawas innekrogar fanns den nuvarande premiärministern Mateusz Morawiecki som då stod det liberala partiet Medborgarplattformen nära. På den tiden var han chef för en av Polens största banker och en av Donald Tusks rådgivare i ekonomiska frågor.

Det rapporterar nyhetsportalen Onet.pl.

ÅR 2013 ska Morawiecki i ett tre timmars långt samtal med en man ha diskuterat ett köp av fastigheter med hjälp av bulvaner. Lag och Rättvisa förnekar det hela och menar att allt är känt sedan fyra år tillbaka. Men inspelningen och dokumentationen kring Morawieckis inblandning i avlyssningshärvan har hittills inte offentliggjorts. Dessutom har Morawiecki-spåret uteslutits ur åklagarmyndighetens undersökningar. Onet.pl har emellertid på legal väg kopierat såväl inspelningen som tusentals sidor av domstolens dokumentation.

På tisdagen publicerade Onet.pl en utskrift av en annan inspelning där Morawiecki umgås med flera toppchefer från de statliga företagen: chefen för Polska sparkassan (PKO) Zbigniew Jagiełło, en nära vän till Morawiecki och den enda som behållit sitt jobb efter maktskiftet, chefen för polska energiverket (PGE) Krzysztof Kilian och hans biträdande Bogusława Matuszewska. I samtalet försöker Morawiecki imponera på de andra med sina nära kontakter med dåvarande premiärminister Donald Tusks kanslichef Tomasz Arabski (som PiS-regeringen senare dragit inför rätta) och med hans chefsrådgivare Jan Krzysztof Bielecki. I samtalet förnekar han inte att han var påtänkt till en ministerpost i Tusk-regeringen. Han beskriver sig som liberal, helt fascinerad av liberalerna i Väst.

En annan intressant punkt i det inspelade samtalet är Morawieckis utläggningar om att alla banker är styrda av ryska agenter. Redan då pläderade han också för att man skulle ”skjuta” mot immigranter som skulle komma att överskölja Europa.

Han gillade EU:s sätt att tackla de världsomfattande finanskriserna. Dessutom påpekade han att krig är bästa kuren mot folks alltför höga förväntningar vad gäller välfärden. ”Ett krig ändrar perspektivet på fem minuter”, ansåg Polens nuvarande premiärminister.

De ”försvunna” inspelningarna med Morawiecki väcker partiets vrede och genererar attacker mot Onet.pl. Morawiecki själv reagerar med påtaglig nervositet.

Inspelningarna användes alltså till att misskreditera Medborgarplattformens (PO) politiker samtidigt som man såg till att skydda dem som gått över till PiS. De visar också hur lätt Mateusz Morawiecki vände kappan efter vinden för att nå den absoluta makten.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Föll på eget grepp – Morawiecki måste rätta valretorik

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Premiärminister Mateusz Morawiecki döms nu att korrigera sitt uttalande från den 15 september om den förra regeringens vägbyggen – eller rättare sagt brist på vägbyggen. Det slog hovrätten i Warszawa fast på onsdagen. Domen ska verkställas direkt och går inte att överklaga.

Det handlar om ett tal som Morawiecki under den pågående valkampanjen höll i Świebodziń.

Kommer ni ihåg hur våra företrädare sa att de inte byggde politik utan vägar och broar, frågade Morawiecki åhörarna för tio dagar sedan. Men blev inga vägar eller broar! Vi har på ett och ett halvt år lagt ner mycket mer pengar på det lokala vägnätet än den förra regeringen på åtta år!

Det är ju inte sant, tänkte ledande politiker från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) och skyndade sig att med hjälp av den nya vallagen dra regeringschefen inför domstol.

Och nu har domen i detta allvarliga mål fallit.

Hovrätten konstaterar att formuleringen att det inte blev några vägar och broar kan ses som en acceptabel retorisk överdrift. Resten av uttalandet: den förra regeringen på åtta år spenderade fem miljarder złoty på lokala vägar, dvs. lika mycket som vi lagt ut på ett och ett halvt år, är emellertid felaktigt. Därför döms nu regeringschefen att utforma ett pressmeddelande där han tar tillbaka sina uppgifter. Det ska vara undertecknat Mateusz Morawiecki, premiärminister i Polen och inom 48 timmar ska det vara inlämnat till statliga TVP och privata TVN som ska läsa upp det inför varje större nyhetssändning samtidigt som texten fyller tv-skärmen.

Därmed kan man säga att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) fallit på eget grepp. Den nya paragraf i vallagen som var avsedd att användas mot oppositionen, får istället sin första tillämpning mot partiets egen premiärminister Morawiecki.

Det är inte ovanligt att polska politiker stämmer varandra för småsaker som vi i Sverige rycker på axlarna åt. PiS har i åratal hävdat att Medborgarplattformen farit med lögn i olika sammanhang och ville ha ett verktyg att tysta munnen på oppositionen. Man kan tycka att de överansträngda polska domstolarna skulle ha viktigare fall att arbeta med, men nu finns det väl en viss risk för ett ännu rikare flöde av politiska åtal. (Parlamentarny.pl och wB 26 sept 18)

Bara exilpolacker får invandra till Polen

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Den enda invandringspolitik vi har handlar om att göra det möjligt för polacker som bor utomlands att komma tillbaka hem till Polen. Av dem vill vi att så många som möjligt ska återvända.

Det är regeringens invandringspolitik, som går under namnet Powrót (Återkomst), och som premiärminister Mateusz Morawiecki nu proklamerar – dels på det informella EU-toppmötet i Salzburg nyligen, dels på ett möte med litauer, ukrainare och vitryssar av polskt ursprung.

Det gäller inte minst dem som efter krigsslutet plötsligt fick veta att de bodde utomlands och deras avkomma, säger Morawiecki.

Samtidigt finns närmare en miljon ukrainska säsongsarbetare i Polen. Arbetsmarknaden skriker efter folk, och arbetskraftsinvandringen är omfattande. Men då handlar det inte om flyktingar utan om kvalificerade yrkesutbildade personer från asiatiska icke-muslimska länder, som man menar har lättare att anpassa sig till det polska samhället. Även för dem handlar det om tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd. (Polskie Radio och wB 21 sept 18)

GetBack-affären och premiärministerns tystnad

Premiärminister Mateusz Morawiecki har fått sin egen Amber Gold-affär. Inkassoföretaget GetBack har dragit med sig både regeringen, bankerna och Finansinspektionen i en ekonomisk härva som nu rullas upp inför öppen ridå.

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Krystjan Maj, KPRM.

GetBack är en inkassofirma som tills nyligen hade hand om 85 % av alla inkasso-ärenden i Polen. Firman köpte upp hela paket av obetalda lån från banker i landet för att driva in dem. För att finansiera det gav Getback ut obligationer som bankerna sålde för deras räkning. Obligationerna inbringade 2,2 miljarder złoty.

Samtidigt förberedde regeringen ett lagförslag om att lånen skulle preskriberas. Över en natt skulle GetBack förlora en stor del av de inkasso-ärenden som man köpt för att driva in, och aktierna skulle falla.

För att stoppa lagen inledde företaget nu en lobbyverksamhet som också innefattade nära kontakter med makthavarna.

GetBack blev ministrarnas och de regimtrogna mediernas gunstling. GetBack finansierade tillställningar och utsåg premiärminister Mateusz Morawiecki, PiS-ledaren Jarosław Kaczyński eller Konstitutionsdomstolens ordförande Julia Przyłębska till Årets man – VDn Konrad Kąkolewski tyckte om att visa upp sig i sällskap med ministrarna. Firman fick generösa lån från statliga banker och dess trovärdighet garanterades av den statskontrollerade börsen. GetBack var ett av de få privata företag som annonserade i regeringstrogna medier. I gengäld uppmanade regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) medborgarna att investera i firmans obligationer. Firman GetBack stod onekligen i nära relation till regimens förgrundsgestalter.

Först i april 2018, då det visade sig att firman inte har några pengar kvar, började staten visa intresse för firmans diskutabla verksamhet men Finansinspektionen varnade inte kunderna för den förestående ekonomiska kollapsen.

PiS blockerar nu oppositionens krav på en speciell kommission som ska undersöka hela historien. Anledningen kan vara att premiärminister Morawieckis far, Kornel Morawiecki, så sent som i april i år försökte förmå regeringen om att rädda GetBack. Kornel Morawiecki medger att han talat med sin son om detta på begäran av firmachefen Kąkolewski. Premiärministern gick med på att träffa Kąkolewski men har inte velat avslöja vem som förmedlat kontakten.

En gåta förblir också de brev som Kąkolewski i mitten av juni 2018 skickade till regeringschefen, partiledaren Kaczyński samt Finansinspektionen. I breven sägs Kąkolewski åberopa ”sina insatser för frihetslägret”.

Det intressanta är att i en liknande historia med Amber Gold där det handlade om betydligt mindre pengar försökte Finansinspektionen ingripa långt innan företaget gick i konkurs. Icke desto mindre tillsatte PiS-regeringen en kommission som stor möda försöker göra den förra regeringen och Donald Tusk personligen ansvarig för detta.

PiS har onekligen ställt upp ett politiskt skyddsnät över GetBack och premiärministern tiger. Frågan är varför.

Dorota Tubielewicz Mattsson

 

 

Szydłos sminknota blev för dyr

Förra premiärministern Beata Szydło.
Foto: wikipedia.

Förra premiärministern Beata Szydło har fått sin egen sminkskandal. NIK (motsvarande Riksrevisionen) har granskat kostnaderna på regeringschefens kansli och då funnit att icke obetydliga summor lagts ner på på att Szydło alltid skulle vara redo att fotograferas. Kort sagt: det måste alltid finnas en stylist i närheten för att regeringschefen skulle se representativ ut vid alla de fototillfällen som en premiärminister hamnar i.

Under de första nio månaderna vid makten kostade Szydłos utseende skattebetalarna 68 000 złoty, i snitt 550 złoty per dag (1550 svenska kronor), noterar polska medier.

Det handlar inte bara om de kosmetiska produkterna utan om att man alltid har en stylist som står standby, säger experterna. Om premiärministern är ute och reser måste stylisten följa med och då måste man räkna med kostnaden för hennes resa och uppehälle också. Normalt handlar det om 2 000 złoty för en resa på ett par dagar.

Premiärministern var ofta på resa och behövde både friseras och sminkas. I Kansliets redovisning framgår emellertid inte hur ofta Szydło behövde snitsas till, konstaterar polska medier.

Nu visar det sig att även den nya premiärministern Mateusz Morawiecki behöver en stylist – sminkningen har kostat samhället 49 000 złoty sedan i december, vilket NIK anser vara ett högt belopp.

Man kan påminna om de franska presidenterna Hollande och Macron, vars stylistnota normalt ligger på 10 000 euro i månaden (över 100 000 kronor). (natemat.pl och wB 20 juni 18)

Morawiecki: Vi måste vinna flera val i rad

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: KPRM.

Det är inte val förrän i oktober men på fredagen eldade premiärminister Mateusz Morawiecki väljarna i ett tal i Spale.

Om vi ska kunna fortsätta med den goda förändringen i Polen så måste vi vinna flera val i rad, sade han. Vi står inför en brant uppförsbacke, vi bombarderas från alla håll, även internationellt, bland annat för att för att vi kämpar för Polens goda namn, för att hedra våra förfäder, för den historiska sanningen om andra världskriget.

Det är nu vi måste bestämma oss för om vi ska fortsätta att förändra landet eller om vi ska låta motståndarna stoppa oss, sade Morawiecki. Vi får inte vila på våra lagrar, det vi redan har genomfört är ett intet mot allt det som återstår. Om vi inte vinner valet kommer Polens fiender att rasera allt vi har åstadkommit. Oppositionen påstår att PiS inte är ett hederligt parti med rena händer och att bonussystemet missbrukas – men alla har ju skänkt pengar till välgörenhet. Vi har inte gått in i politiken för att tjäna pengar utan för att förändra samhället. De gamla eliterna som bara såg till sina egna intressen måste bort. Polackerna har matats med att en viss ojämlikhet var nödvändig och att utländskt kapital var viktigare än polskt.

I stället ser han regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som sanna arvtagare till det Solidaritet som en gång störtade kommunismen.

Vi har höjt rehabiliteringsbidraget med 20 % och socialbidraget med 40 %, sade regeringschefen. Vårt mål är ett starkt och stolt Polen som tar vara på sina möjligheter. Vi bedriver samarbetspolitik och har flera gånger sträckt ut handen, även om inget parti ännu har velat fatta den. Men vi fortsätter vår reformpolitik, vi har sänkt pensionerna till dem som arbetade i kommunisttidens säkerhetstjänster och gett pengarna till allmänheten, och det som den ökade indrivningen av moms inbringar går till socialpolitiken.

För att minska våra chanser att vinna valet blåser motståndarna upp varje uttalande som en ballong. De försöker övertyga allmänheten om att Polen på grund av relationerna med EU får mindre pengar under nästa budgetperiod. Men jag kan lugna de oroliga, sade Morawiecki, även om EUs nya budget inte kommer att se ut som den nuvarande.

På måndag kommer Frans Timmermans, EUs kommissionär för lagstiftningsfrågor, till Warszawa för att tala om rättssäkerheten i Polen.

Jag tror väl inte precis på något mirakel, sade premiärministern, men någon överenskommelse ska vi nog kunna komma fram till. Sådant här kan ta lång tid, men vi backar inte när det handlar om reformerna på skatte- och domstolsområdena.

Vad gäller USA är våra relationer inte enkla, konstaterade Morawiecki. Allmänna opinionen i Israel och USA har påverkats av Förintelselagen som handlar om att vi inte ska pekas ut som delaktiga i Förintelsen, som när utländska medier talar om polska dödsläger. Här måste vi säga ifrån, försvara Polens heder och den historiska sanningen. Starka internationella organisationer slår emot oss, men PiS är starkt, och vi måste vinna valet. (Onet.pl 15 juni 18)

Polackerna gillar Szydło bäst

Förra och nuvarande premiärministern i Polen, Beata Szydło och Mateusz Morawiecki.
Montage wB.

Vem är bäst som premiärminister – Beata Szydło eller Mateusz Morawiecki? Den frågan fick deltagarna i en opinionsundersökning ta ställning till nyligen.

Runt 38 % av de svarande föredrar Szydło, 22 % gjorde tummen upp för Morawiecki och 40 % hade ingen åsikt.

Bland dem som håller på Morawiecki är många unga män som bor i städerna och har en inkomst över 5 000 złoty i månaden (cirka 13 000 svenska kronor). Det är alltså unga män med god ekonomi – medellönen ligger på 4270 złoty (11 000 kronor).

Bland dem som röstar på Szydło är det lite övervikt för kvinnor med lägre inkomst, många av dem lite äldre.

Under sin tid som regeringschef var Szydło mycket populär, hon växte upp som en flicka av folket – pappan var gruvarbetare – och hon drar många röster i mindre städer och på landsbygden. Många undrade om det var så klokt av Jarosław Kaczyński (ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att byta ut henne mot den förmögne bankmannen Morawiecki som definitivt inte drar röster i samma väljarsegment. För säkerhets skull lät Kaczyński henne stanna kvar i regeringen som en av flera vice premiärministrar.

Men avslöjandena om de jämförelsevis stora bonusar som Szydło beviljade sina ministrar och sig själv sänkte hennes popularitet – i synnerhet som det varje vecka rapporteras om nya grupper som välsignats med bonusar av en storlek som vanliga polacker aldrig kan se fram emot.

Men även Morawiecki har stått i rampljuset på ett mindre smickrande sätt på senare tid, bland annat för sina uttalanden om judiska förövare under andra världskriget.

Undersökningen gjordes av opinionsinstitutet SW Research för tidningen Rzeczpospolita. (wnp.pl och wB 21 mars 18)

Morawiecki: Ungern är mycket värre än vi!

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

I Polen är vi väldigt långt ifrån brott mot rättsstatsprincipen. När jag jämför situationen i Polen som har mycket lite korruption och en blomstrande demokrati, med läget för våra vänner i Bulgarien, Rumänien och Tjeckien, där det överallt förekommer korruption, eller med Ungern, så vet jag inte om jag ska skratta eller gråta. Det ska premiärminister Mateusz Morawiecki ha sagt i en intervju med den tyska nyhetssajten n-tv.de för ett par veckor sedan. Han talade också om IPN-lagen och den delen av intervjun är den enda som nått polska medier, skriver nyhetssajten onet.pl.

Reportern tog upp Polens konflikt med EU med anledning av ändringarna i det polska domstolsväsendet, som EU menar strider mot rättsstatsprincipen. Morawiecki svarade med att konflikten beror på att det finns många missförstånd mellan Polen och EU. Därefter talade han om den stora korruptionen i Ungern, Tjeckien (båda medlemmar i tillsammans med Polen i Visegradgruppen), Rumänien och Bulgarien.

Det är förmodligen första gången någon ur den polska regeringen uttalat sig så negativt om Ungern och det är förvånande med tanke på att Ungern lovat att inlägga sitt veto om EU med hänvisning till Artikel 7 i Lissabonfördraget bedömer att Polen ska berövas sin rösträtt i unionen för brott mot rättsstatsprincipen, skriver onet.pl.

Joanna Kopcińska, som är regeringens presschef, svarade med att skicka över uppgifter om korruptionen i de berörda länderna med hänvisning till Transparency Internationals statistik.

Siffrorna visar att Polen har mindre problem med korruption än Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Ungern och Bulgarien – precis som premiärminister Morawiecki sade, skrev hon.

Däremot kommenterade hon inte det faktum att Morawiecki offentligt uttalade sig om Polens främsta allierade på ett sådant sätt. (onet.pl 15 mars 18)

Morawiecki misstänks för manipulation

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Premiärminister Mateusz Morawiecki befinner sig i hetluften igen. Genom att vara rik och att försöka dölja sin rikedom utmanar han de enkla och hederliga polacker som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vänt sig till i sin valkampanj. PiS går ständigt till storms mot de styrande eliterna – rika affärsmän och politiker. PiS vill lyfta fram den missgynnade och förbisedda människan som utvecklingen sprang förbi under den förra regeringens tid. Och väljarna har lyssnat – PiS vann valet 2015.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński var länge känd för att inte ha något eget bankkonto – allt han tjänade gick in på mammans konto, vilket sågs som ett bevis för att han aldrig tog emot mutor.

Nu har den regeringskritiska tidskriften Newsweek Polska upptäckt att premiärminister Morawiecki manipulerat bilden av sin förmögenhet inför inträdet på den politiska scenen. I den ekonomiska deklaration som Morawiecki och alla andra ministrar och parlamentariker varje år lämnar in till parlamentets kansli, noterar man att han uppger en betydligt mindre förmögenhet än han hade för några år sedan. Bland annat tar han inte upp den exklusiva villa på 300 kvm i ett bevakat område i centrala Warszawa där han bor. Kort före valet när han i händelse av valseger erbjöds en ministerpost skrev han i tysthet över villan på hustrun. Villan är värd en del – bara lånen uppgår till arton miljoner svenska kronor.

Premiärministerns presschef Joanna Kopcińska hävdar att allt gått rätt till, medan Newsweek anser att Morawiecki brutit mot lagen genom att inte erkänna att det i verkligheten är han som äger och betalar för villan.

Olgierd Annusewicz, specialist på politisk marknadsföring, konstaterar att detta är utmanande för PiS väljare.

Och, säger Annusewicz, här ger den polska avundsjukan utslag. Den som är rik blir automatiskt misstänkt, särskilt om det är en politiker.

Missnöjda polacker anser ofta att landets politiker per definition tar emot mutor – att de bara ser till sitt eget bästa och roffar åt sig så mycket de hinner eftersom de förmodligen ändå inte blir omvalda. Bristen på förtroende för de folkvalda anses också vara en viktig orsak till att valdeltagandet är lågt i Polen.

Att nu en av PiS främsta företrädare kan misstänkas för manipulation höjer inte förtroendet för Morawiecki, som tills nu gjort en kometrusning i opinionsundersökningarna.

Men antagligen blir det ingen bestående skada på hans politiska karriär, säger Annusewicz. Det blir en fläck förstås, men knappast mer. (Newsweek.pl och wB mars 18)

Morawiecki sparar på folk och kort

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: KPRM.

Premiärminister Mateusz Morawiecki har nu gjort slag i saken och plockat bort sjutton viceministrar och statssekreterare.

Det är inget personligt, säger Morawiecki, det handlar om att effektivisera regeringen. Inom de närmaste två veckorna ska ytterligare 20 tjänster dras in.

Redan när han tillträdde före jul påpekade Morawiecki att det fanns alldeles för mycket folk i departementen och att han hade för avsikt att skära ner 126 tjänster med 20–25 procent.

När det för ett par veckor sedan visade sig att den förra regeringschefen Beata Szydło tilldelat sig själv, ministrarna och en rad andra regeringstjänstemän hyfsade bonusar och att departementen dessutom gjort av med många miljoner på de kreditkort som staten betalar tvingades Morawiecki att visa beslutsamhet och initiativkraft. Han gick snabbt ut och sa att nu är det slut med bonusar och kreditkort, och dessutom ska departementen bantas ner med en fjärdedel av sin personal.

Polska medier uttrycker viss förvåning över att Morawiecki verkligen drar ner på de anställda i departementen. Miljörörelsen har noterat att många av dem, som får gå tillhör em som har arbetat med miljöfrågor – inte minst det av Morawiecki prioriterade området smog.  (Polskie Radio, parlamentarny.pl och wB 12 mars 18)

Morawiecki bantar regeringen

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Alla ekonomiska gratifikationer till ministrar och vice ministrar ska bort. Det sade premiärminister Mateusz Morawiecki på måndagen vid en presskonferens med rubriken Den effektiva staten.

Jag är övertygad om att en effektiv stat fungerar därför att personalen är effektiv, inte för att byråkratin är så omfattande, sade Morawiecki. Vi har sammanlagt 126 ministrar, vice ministrar och statssekreterare och under de närmaste månaderna kommer det antalet att minska med 20–25 %. Vi ska minska byråkratin på alla nivåer.

Ett område som kommer att beröras är de 41 statliga ekonomiska institut som bedriver forskning för samhällets räkning – de bör kunna minskas avsevärt, menade Morawiecki.

Vi ska också minska det antal kreditkort som delats ut på olika myndigheter – ambassader kanske behöver ha kreditkort men på andra departement ska det bara förekomma betalkort, tillkännagav premiärministern. Vi kommer också att öka insynen i hur korten används.

Som wB tidigare rapporterat delade förra regeringschefen Beata Szydło ut generösa bonusar till sina ministrar, vilket väckte stor upprördhet bland medborgarna. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har haft som sitt mantra att de politiska eliterna inte ska suga ut skattebetalarna, och väljarna är nu mycket besvikna. Departement och myndigheter har också delat ut kreditkort som de anställda tämligen obesvärat kunnat använda sig av – bland annat på försvarsdepartementet där stora summor utbetalades med hjälp av korten. (Natemat.pl, onet.pl och wB 5 mars 18)

PiS-are: Så skulle Szydło aldrig ha sagt!

Förra och nuvarande premiärministern i Polen, Beata Szydło och Mateusz Morawiecki.
Montage: wB.

Även inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) diskuterar man premiärminister Mateusz Morawieckis ord om judiska förövare i München.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński uppges vara rasande, för med det uttalandet kollapsade hela planen som skulle göra Israel på gott humör igen.

Det säger en källa till Fakt.pl och påpekar att förra regeringschefen Beata Szydło aldrig skulle ha sagt så.

När Kaczyński beslöt sig för att ersätta Szydło med den verserade Morawiecki funderade han dels på om Morawiecki skulle klara av att axla ansvaret och dels på om polackerna skulle vara redo att acceptera att en välbeställd bankdirektör tog över rodret. Szydłos folkliga personlighet tilltalar många väljare, och den stramare Morawiecki skulle kanske få problem med populariteten. För säkerhets skull fick hon stanna kvar i regeringen som vice premiärminister.

Men Morawiecki kom snabbt in i rollen och har i de senaste opinionsmätningarna legat lika bra till som Szydło och nästan lika bra som president Andrzej Duda.

Efter debaclet i München har han tappat förtroende bland väljarna – och hos Kaczyński, som till syvende och sist är den som bestämmer i Polen.

Lagen som gör det straffbart att förknippa Polen som nation med Förintelsen har inte gett önskat resultat – tvärtom har upprördheten varit stor på många håll i världen, inte minst i Israel och USA.

Ryszard Terlecki, som är ordförande i PiS riksdagsgrupp, tillstår att den nya lagen som gör det straffbart att använda formuleringar som polska dödsläger var dåligt förberedd. (Fakt.pl, natemat.pl och wB 23 feb 18)

Morawiecki: Antipatin mot Polen har ökat

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: PMs kansli.

Den nya lagen som gör det straffbart att använda formuleringar som polska dödsläger och att förneka att massakern i Volhynien 1943–44 har avslöjat en ökande våg av anti-polska känslor. Det säger premiärminister Mateusz Morawiecki.

Den nya lagstiftningen var nödvändig för att försvara Polens heder och bilden av Polen, säger Morawiecki. Anti-polonismen i världen har blivit starkare i brist på reaktion från Polen i den här frågan de senaste tio åren.

Vissa människor påstår att polackerna var värre än nazisterna och det är en total förvrängning av historien och av vad som hände på polsk mark, säger han.

Lagen, som trädde i kraft nyligen, väckte stor upprördhet i både Israel och USA. Framför allt Israel utgick ifrån att Polen ville dölja pogromer och antisemitism i landet.

Premiärminister Mateusz Morawieckis uttalande i förra veckan om att judar kan tala om släktingars upplevelser under kriget utan att dras inför rätta på samma sätt som att man kan tala om judiska förövare förbättrade inte situationen.

Även USA har meddelat att lagen försämrar relationerna mellan de två länderna. (Polskie Radio 23 feb 18)

Morawiecki och de ”judiska förövarna”

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Premiärminister Mateusz Morawiecki reser just nu Europa runt i en charmoffensiv för att återuppbygga Polens goda rykte. Men det går inte alltid så väl.

I Berlin i fredags meddelade Morawiecki att Polen inte har något ansvar för den antisemitiska kampanjen 1968 eftersom ”Polen inte existerade då”. Ansvaret vilar på den kommunistiska regimen.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

I München i lördags frågade en israelisk journalist om han blir straffad när han talar om sin familjs historia (hans förfäder föll offer för en polsk angivare under Andra världskriget). Morawiecki sade nej – och lade till att det är fritt att tala även om ”judiska förövare”.

Uttalandet öppnar vägen för en relativisering av det tyska ansvaret för Förintelsen. Kollaboratörer fanns bland alla nationaliteter, även bland judar. Men det går inte att jämställa SS-officerarens, den polske angivarens eller den ukrainske lägervaktens ansvar med en judisk gettovakts ansvar. Den judiske vakten, medlemmen i judenrat eller i Sonderkommando i Auschwitz (judar som valdes ut för att arbeta i krematorierna) fick välja mellan en snabb och säker död och en viss, ofta mycket liten, chans att rädda livet på sig själv och sin familj. Skillnaden är alltså uppenbar.

Uttrycket Förintelsens ”polska medarbetare” får polska politiker och nationalister att resa ragg men man tillåter sig det symmetriska uttrycket ”judiska förövare”. Judarnas situation under Andra världskriget är i högsta grad en annan än polackernas, trots att båda var nazisternas offer.

Staten Israel protesterar igen:

Den polske premiärministern förstår inte historien, säger regeringschefen Benjamin Netanjahu.

Relationerna blir nu än mer frostiga, Israels vilja att förbättra relationerna har ersatts av en defensiv hållning då man anser att Polen inte är öppet för den judiska erfarenheten.

Än mer orolig är Shevah Weiss, tidigare Israels ambassadör i Polen och i decennier en viktig röst i den polsk-judiska dialogen.

Den polska regeringen förstör allt man under de senaste 25 åren och med stor möda lyckats åstadkomma i de två nationerna, säger Shevah Weiss, en stor Polenvän som tilldelats landets högsta orden för civilpersoner, Vita Örnen, för sina insatser.

Vad Morawiecki anbelangar så har han inte bara misslyckats med att avstyra konflikterna med Väst, han har också visat sig vara utan historiska kunskaper, utan diplomatiska färdigheter och med usla rådgivare.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Morawiecki: Polen var det bästa landet för judarna!

Skärmdump från TVN.

Polen har varit det land som i historien varit bäst för det judiska samhället. Det sade premiärminister Mateusz Morawiecki som på lördagen lade ner en krans till minne av den polsk-judiske politikern Szmul Zygielbojm (1895–1943) i staden Chełm.

Sedan Władysław Herman (polsk furste på 1000-talet) välkomnat judarna till landet har det suveräna Polen aldrig kastat ut judar, så som man gjorde i andra länder i Europa, sade Morawiecki. Vi har nästan tusen år av samarbete med judarna. Det har funnits perioder när det brast, men den högsta makten har aldrig kastat ut judarna – tvärtom har Polen givit dem privilegier, skapat utrymme för dem, en livsmiljö som judarna inte hade någon annanstans i Europa.

För mig förtjänar Polen som nation att få ett träd hos Yad Vashem i Jerusalem, sade han, och påminde om att nazisterna införde dödsstraff mot dem som upptäcktes ha hjälpt judar under kriget – om så bara med ett glas vatten. Och det handlade inte om enstaka personer, det var hela familjer, hela byar!

Med all respekt för Danmark och Nederländerna – de hjälpte judar, men där handlade det om ett relativt fåtal. Mycket, mycket få dödades där för att ha hjälpt judarna. Men i Polen utfärdade den underjordiska staten dödsdomar mot dem som förrådde judarna.

Med anledning av uppståndelsen kring den kontroversiella lagen som förbjuder användandet av uttryck som polska dödsläger talade han om vikten av att Polen och Israel fortsätter att ha goda relationer .

Vi måste kämpa tillsammans för den historiska sanningen så att samexistensen kan blomstra även i framtiden, sade Morawiecki. Undvik antisemitiska uttalanden, de är vatten på våra fienders kvarn. Tillsammans ska vi tala om hur verkligheten var. (TVN 11 feb 18)

Morawieckis tal till nationen

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Kära landsmän, vårt folk är präglat av det stora lidandet under andra världskriget. Hela landet var ockuperat av Tyskland och Sovjetunionen. Nästan alla polska familjer har förlusten av nära och kära att sörja, Polen var Tredje rikets första offer. Döden och lidandet i de tyska nazisternas koncentrationsläger blev en gemensam erfarenhet för judar, polacker och många andra folk.

Så inledde premiärminister Mateusz Morawiecki ett plötsligt insatt tv-tal till nationen med anledning av reaktionerna på de ändringar i Lagen om IPN som gör det straffbart att hävda att Polen som stat var delaktigt i Förintelsen – det vill säga använder uttryck som polska dödsläger. Det förekommer då och då, och polackerna avskyr att förväxlas med de bödlar som krossade landet och mördade en stor del av dess befolkning.

Israel och USA har reagerat skarpt på formuleringarna i lagen och tolkar dem som att Polen försöker dölja att det fanns polacker som mördade judar eller angav dem till de nazistiska ockupanterna. För Polen är det viktigt att omvärlden förstår att det också fanns polacker som gömde judar undan nazisterna trots att de därmed riskerade sitt och familjens liv.

Vi förstår Israels känslor och att man måste arbeta för att berätta de två folkens gemensamma komplicerade historia tillsammans, sade Morawiecki i sitt tv-tal. I Polen och många andra länder i Europa är det förbjudet att förneka Förintelsen, men det finns andra sätt att förfalska historien, och ett av de värsta sätten är att förminska de faktiska gärningsmännens ansvar och tillskriva offren detta ansvar.

Det är därför vi ändrar lagen om IPN. Lägren där miljontals judar mördades var inte polska. Det är en sanning som är en del av sanningen om Förintelsen, sade Morawiecki. Vi fördömer alla brott som begicks på polsk mark under andra världskriget, oavsett vilka som var förövare och vilka som var offer. Vi kommer aldrig att begränsa debatten om Förintelsen, och genom åren har vi gjort mycket för att bevara minnet av de totalitära regimernas brott, både inom vårt eget land och utanför dess gränser. Men vi måste bekämpa falska påståenden om att Polen var delaktigt i det tyska brottsmaskineriet. Polen står på sanningens sida!

Kära landsmän, Förintelsen var en ofattbar tragedi också för Polen. Av de sex miljoner polska medborgare som dog under andra världskriget kom tre miljoner från den judiska gemenskapen, konstaterade premiärministern. Därför är Polen som inget annat land skyldigt att försvara sanningen om Förintelsen.

Han avslutade med att påminna om ryttmästaren Witold Pilecki, som lät sig tas tillfånga av nazisterna och sände hemliga rapporter från Auschwitz, om Żegota, organisationen som räddade judar trots hotande dödsstraff, om den underjordiska staten som fördömde morden på judar och om Jan Karski, kuriren som informerade exilregeringen i London och väst om de tyska brotten. (TVP, TVN och wB 1 feb 18)

Vad gör Duda och Morawiecki i Davos?

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

President Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki vistas för närvarande på toppmötet i schweiziska Davos. Deras uppdrag är att skapa varmare relationer med omvärlden, övertyga den om att Polen under PiS styre inte är så odemokratiskt som oppositionen vill utmåla det som och i största allmänhet leta efter nya allierade i projektet ”det nya Europa”. Och allt detta försöker de göra utan att beröra det prekära ämnet – rättsstatens sönderfall.

Deras tal har inte väckt någon uppmärksamhet. De hade förvisso ingen chans mot Donald Trump som också försöker övertyga de ekonomiska och politiska eliterna om att USA redan efter ett år av hans presidentskap reser sig från förfallet.

Morawiecki har emellertid haft flera möten med bland annat Norges, Danmarks och Hollands premiärministrar. Om dessa samtal resulterar i några konkreta beslut som kanske kommer bidra till ett gemensamt europeiskt ställningstagande i frågor som energisäkerhet och Ukraina-krisen så kan vi tala om Polens bidrag till att stabilisera situationen i Europa. Än så länge är det dock bara samtal.

Den ekonomiska analysen av Morawieckis planer som presenterades i Davos måste lämnas åt experterna. Politiskt kan man säga att den nya polska premiärministern visar sin goda vilja: han eftersträvar samarbete inom EU samtidigt som han förespråkar ”det nya Europa”.

Samtidigt som Morawiecki målade upp sina visioner kunde han inte låta bli att komma med pikar mot sina politiska motståndare och företrädare. Enligt honom råkade Polen i några ”utvecklingsfällor” efter 1989 även om den generella utvecklingen ” inte var helt fel”. Polacker har i nästan 30 år arbetat hårt och under många år varit Europas ekonomiska tiger, något som idag är ett minne blott trots den ekonomiska högkonjunkturen (investeringarna minskar lavinartat, statsskulden ökar lika lavinartat etc.).

Även president Duda är öppen för samarbete med EU samtidigt som han talar varmt för den av omvärlden så hårt kritiserade PiS-politiken. Duda försöker också profilera sig som medlare och vill utvidga EU. Han antydde att han stödjer och vill medla mellan EU och Serbien angående dess eventuella medlemskap i Europeiska unionen.

Under mötet med Jordaniens kung meddelade han att den polska regeringen är villig att på ett aktivt sätt mildra flyktingkrisen (på plats förstås och inte genom att ändra den officiella ståndpunkten i frågan).

Det är naturligtvis berömvärt att presidenten och premiärministern så ivrigt letar efter allierade i Davos. Varför har de tidigare rättfärdigat PiS-regeringens agerande, något som gjort att det nu är så svårt att hitta partners som skulle ha tilltro till den polska regeringens trovärdighet?

Dorota Tubielewicz Mattsson

Błaszczak: Det är inte Morawiecki som bestämmer

Försvarsminister Mariusz Błaszczak.
Foto: Piotr Tracz, regeringskansliet.Polens nye premiärminister Mateusz Morawiecki möts inte av entusiasm av alla ministrar. Nyligen påpekade försvarsminister Mariusz Błaszczak att Morawiecki är ny som medlem i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och får foga sig i vad partihögkvarteret bestämmer, på samma sätt som den förra regeringschefen Beata Szydło fick.

Morawiecki är en främmande kropp i PiS, han har helt nyligen gått med i partiet och har ingen egen bas här, sade Błaszczak till Polskie Radio. Man kan avundas honom hans framgång, han har varit direktör i en av Polens största banker, och samhällsekonomin har gått bra under hans tid som finans- och utvecklingsminister. Men det betyder inte att han bestämmer hur regeringens politik ska utformas, utan det gör PiS. På samma sätt som när Beata Szydło var premiärminister.

Det är också partiet som avgör vilka som ska vara ministrar, det gällde för Szydło och det gäller Morawiecki. De har inte själva utformat sina regeringar, de är en del av partiets program, sade försvarsministern. Sådant är PiS och den enade högerns regelverk.

Błaszczak själv tillhör den innersta kärnan i PiS och står partiledaren Jarosław Kaczyński nära, och det tycks som att Morawiecki har fått ett lika svårskött pastorat som Szydło hade. Partiprofiler som varit med från början har svårt att finna sig i att nykomlingar ska en makt och status som de själva inte uppnått. Frågan är naturligtvis om Błaszczak här ger uttryck för en inlindad kritik mot Kaczyński själv, eller om han bara vill sätta regeringschefen på plats. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 15 jan 18).

Fortsatt spänning efter Morawieckis möte med EU

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Premiärminister Mateusz Morawieckis möte med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och vice ordföranden Frans Timmermans på tisdagen tycks inte ha utfallit som man hoppats.

Det var ”konstruktiva samtal” uppger polska tjänstemän. Mötet bestämdes redan före jul, vid Morawieckis första besök i som regeringschef i Bryssel.

Men stämningen var spänd – Juncker ville inte ens ta Morawiecki i hand inför väntande fotografer. På agendan stod bland annat den polska regeringens omdaning av domstolsväsendet och flyktingfrågan.

Jag har tydligt förklarat för Juncker att rättsreformen ska öka transparensen, oberoendet, objektiviteten och kostnadseffektiviteten, säger Morawiecki till polska medier.

Vad gäller flyktingfrågan höll han med om att Polen har en ovanligt sträng lagstiftning på det området, men framhöll att Polen under årens lopp tagit emot tjetjener som flydde på 1990-talet och ukrainare som flytt krigsdrabbade områden i sitt hemland.

De förhoppningar som fanns på att den internationellt mer förfarne Morawiecki skulle kunna reparera de trasiga relationerna med EU tycks alltså ha kommit på skam.

Det blev ingen gemensam presskonferens efter mötet som brukligt är, men i ett gemensamt uttalande meddelades att de ska träffas igen i februari.

Domstolspaketet, med åtgärder mot Konstitutionsdomstolen, Högsta domstolen och Högsta domstolsrådet, har föranlett EU att för första gången aktivera artikel 7 i Lissabonfördraget mot ett medlemsland. I förlängningen kan det innebära att Polen berövas sin rösträtt i rådet, men Ungern har lovat att inlägga sitt veto om det skulle gå så långt. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 10 jan 17)

Morawiecki på statsbesök i Budapest

Premiärminister Mateusz Morawiecki besöker Budapest.
Foto: Regeringskansliet.

Premiärminister Mateusz Morawiecki besöker på onsdagen Budapest och sin ungerske kollega Viktór Orban. Med på resan är utrikesminister Witold Waszczykowski och EU-minister Konrad Szymański.

Det är ett officiellt besök med många frågor ska avhandlas. Regeringens nya presschef Joanna Kopcińska räknar upp energi, klimat migration, säkerheten, EU, utvecklingen av ett europeiskt försvar och samarbete inom Nato.

Vi vill fortsätta det goda polsk-ungerska samarbetet, och vi har ett antal gemensamma mål med en liknande syn på många frågor, inklusive migrationsfrågorna, säger Kopcińska. Ett stärkt samarbete mellan Polen och Ungern är av godo för hela regionen.

Att Morawieckis första utländska besök går till bundsförvanten Budapest är ett sätt att understryka för resten av EU att Polen och Ungern har särskilt nära relationer. Kanske också att knyta Ungern ännu lite närmare Polen – visserligen åker regeringstjänstemän från de två länderna skytteltrafik mellan Budapest och Warszawa varje vecka för att diskutera gemensamma intressen, men Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), kan inte sägas ha Viktor Orbán helt i sin hand. Samarbetet inom Visegradgruppen – Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien – domineras normalt av Polen som är det största landet, men Ungern har ur polsk synvinkel onödigt nära ekonomiska relationer med Moskva.

Att Ungern förra våren röstade för Donald Tusk som ordförande i Europeiska rådet blev en svår besvikelse för Kaczyński. Men Orbán ansåg att Tusk betytt mycket för att resten av EU skulle förstå Centraleuropas särskilda problem.

I flyktingfrågan har Polen och Ungern emellertid samma åsikt och eftersom bådas vägran att acceptera EUs flyktingkvoter innebär en konflikt med unionen, har Orbán och Kaczyński lovat att förhindra att något av länderna drabbas av sanktioner. (TVP, parlamentarny.pl och wB 3 jan 18)

Morawiecki lämnade EUs toppmöte innan det var slut

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Polens nye regeringschef Mateusz Morawiecki lämnade på fredagen oväntat EUs toppmöte som denna dag ägnades åt flyktingfördelningen. Polen och flera andra länder motsätter sig att ta emot flyktingar överhuvudtaget medan Sverige och Tyskland som tagit emot flest, anser att man bör dela bördan solidariskt. EU har nyligen överlämnat Polens, Ungens och Tjeckiens vägran till EU-domstolen, vilket är en del av det s.k. artikel 7-förfarandet.

EUs ordförande Donald Tusk väckte uppseende före toppmötet genom att påpeka att det tycks omöjligt att nå enighet i frågan och att EU-länderna därför ska tackla frågan på annat sätt.

Morawiecki uppger att han hade en del viktiga och hemliga dokument han måste läsa och därför åkte hem till Warszawa innan toppmötet var över.

Polska medier spekulerar nu om orsaken och flera lutar åt att han ville hem till regeringspartiets Lag och Rättvisa (PiS) julfest.

Han måste haft en mycket viktig anledning att lämna debatten, säger Tusk.

EU-ordföranden sade också på en presskonferens att när han gratulerat Morawiecki till utnämningen som premiärminister i Polen. Därefter föreslog han ett möte.

Han svarade emellertid inte, säger Tusk. Men jag hoppas att vi kan träffas och talas vid en längre stund, antingen här i Bryssel eller i Warszawa, om jag blir inbjuden dit.

Enligt nyhetsbyrån PAP hade Morawiecki ett inbokat möte med säkerhetsministern Mariusz Kamiński. Mötet har ägt rum sent på fredagskvällen. (Onet.pl 15 dec 17)

Morawiecki redan populär bland väljarna

Polens nye premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

Lag och Rättvisa (PiS) slår nu rekord i opinionsmätningarna – hela 50 % av de tillfrågade skulle rösta på regeringspartiet om det vore val idag. Det är en ökning med 5 % sedan i november, visar en färsk mätning från opinionsinstitutet Kantar Public som redovisas i tidningen Fakt.

På andra plats kommer oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) med låga 17 % (-6). Därefter kommer Kukiz’15 med 11 % (+3), liberala Moderna med 9 % och Vänsteralliansen (SLD) 5 %. För att överhuvudtaget få någon plats i parlamentet krävs 5 %, vilket Bondepartiet, PSL, i den här mätningen inte nådde upp till.

Enligt en annan undersökning av samma opinionsinstitut blev nästan 60 % överraskade av att förra premiärministern Beata Szydło byttes ut mot den nuvarande, Mateusz Morawiecki. 41 % tror att han kommer att vara bra för landet – bland PiS egna väljare är 74 % övertygade om att han kommer att göra ett bra jobb.

En god start för den nya regeringschefen alltså. (Fakt 13 dec 17)

Inga nyheter i Morawieckis regering

Polens nye premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

Polens nye regeringschef Mateusz Morawiecki svors på måndagen in tillsammans med sina ministrar vid en ceremoni i presidentpalatset.

Lite oväntat är besättningen densamma som tidigare – alla ministrar behåller sina ämbeten. Bortsett från Mateusz Morawiecki själv, som lägger uppgiften som regeringschef till sina tidigare åtaganden som finans- och utvecklingsminister. Och bortsett från den avsatta premiärministern Beata Szydło, som nu blir vice premiärminister med särskilt ansvar för socialpolitiken.

En större regeringsombildning väntas eventuellt i januari.

Szydło fick sparken i slutet av förra veckan och ersattes med PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis favorit, finansministern Morawiecki, som ligger bakom den ekonomiska långtidsplanen.

Tillsammans med två småpartier, Polen tillsammans och Solidariska Polen, vann regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) valet i oktober 2015. Till regeringschef utsågs Beata Szydło, som ett halvt år tidigare hållit i den valkampanj som gjorde den relativt okände Andrzej Duda till presidentpalatset.

Eftersom Kaczyński förra gången PiS hade regeringsmakten (2005–07) efter mindre än ett år sparkade Kazimierz Marcinkiewicz och själv tog över taktpinnen, har de flesta räknat med att Szydło skulle gå samma öde till mötes. Uppenbarligen har hon bättre motsvarat partiledarens förväntningar eftersom hon fick vara med halva mandatperioden mot Marcinkiewicz nio månader.

Många av partitopparna anser att det enda naturliga är att Kaczyński, som i praktiken är den som styr Polen, själv skulle bli premiärminister, men han är tillsammans med försvarsminister Antoni Macierewicz Polens mest impopulära politiker, vilket skulle kunna innebära att valet går sämre nästa gång.

På tisdag håller Morawiecki sin regeringsförklaring i parlamenten. (Polskie Radio och wB 11 dec 17)

Morawiecki – Kaczynskis nya marionett

Polens nye premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: Regeringskansliet.

Så nu har Polen fått en ny premiärminister – Mateusz Morawiecki. Vem är han och varför har han fått regeringsmakten?

Han är en välutbildad och utan tvekan ambitiös man. Han är 49 år gammal och son till Kornel Morawiecki, känd oppositionell under kommunisttiden och en av Solidaritets grundare.

Morawiecki studerade först historia vid Universitetet i Wrocław för att fortsätta sin utbildning vid Tekniska högskolan i Wrocław samt Central Connecticut State University och avsluta med MBA-examen vid Ekonomiska akademin i Wrocław. Samtidigt läste han europeisk lagstiftning och ekonomisk integration vid Universitetet i Hamburg. Han talar tyska och engelska flytande.

Läs vidare >>

Morawiecki: Exporten till USA kommer att öka kraftigt

Finans- och vice premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Polens export till USA kommer att öka avsevärt i år, kanske rentav med över 10 %. Det säger finansminister Mateusz Morawiecki efter ett tredagars besök i New York. Morawiecki har träffat handelsminister Wilbur Ross, energiminister Rick Perry och en av president Trumps rådgivare i handelsfrågor samt en rad tänkbara investerare.

De har uttryckt ett mycket stort intresse för att öka handeln mellan våra två länder, säger Morawiecki. Det handlar om fjäderfä och äpplen men också om högförädlade varor som motorer, delar till flygmotorer och bilmotorer.

Finansministern har också haft ett tjugotal möten med amerikanska investerare, möten som avlöpt mycket väl.

Det var avancerade samtal, men de är sekretessbelagda och därför kan jag inte säga något om dem, säger han. Amerikanska företag ser att det går framåt i den polska ekonomin, och de ser de infrastruktursatsningar som ligger framför oss. Flera företag överväger nu att placera fabriker i Polen. Vi har rekordlåg arbetslöshet och Polen är ett av de länder i Europa som har starkast tillväxt, och det är mycket intressant för investerarna.

Han nämner också att han samtalat med personer som investerar i statsobligationer, även de har gått mycket bra.

Jag är övertygad om att samtalen i New York kommer att bidra till att det växer fram nya jobb i Polen, säger Morawiecki, som också är utvecklingsminister och vice premiärminister. Det kommer nya jobb, bra jobb, högre betalda jobb som dataingenjörer, men också industrijobb.

I gengäld väntas Polen bland annat importera gas från USA.

Det är en viktig fråga för oss, säger ministern, vi blir inte så beroende av Gazprom, som är vår största leverantör. Med vår anläggning för flytande naturgas i Świnoujście och gasledningarna genom Polen blir vi mindre känsliga för ryska försök till utpressning när det gäller gasleveranser. (Rzeczpospolita 4 april 17)

Morawiecki tror på högre tillväxt

Finans- och vice premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Finansbolaget JP Morgan höjde i februari sin prognos för Polen och spådde en tillväxt på 3,4 %. I mars höjde också Moody’s sin prognos och bedömde att den polska ekonomin under 2017 växer med 3,2 % av bnp.

På toppmötet om innovation i Warszawa sade finansminister Mateusz Morawiecki att Moody’s är alltför försiktiga i sin rapport.

Vi håller fast vid att tillväxten kommer att bli 3,6 %, sade han. Och blir det några överraskningar så blir de snarare av positiv än av negativ art. Vi räknar med en kraftig ökning av investeringarna.

Förra året var Morawiecki in i det sista övertygad om att tillväxten skulle bli 3,4 % medan den i själva verket blev 2,8 %. (Warsaw Voice och wB 29 mars 17)

Finansministern spår ökad tillväxt 2017

Finans- och utvecklingsminister Mateusz Morawiecki.
Foto: wikipedia.

Tillväxten i Polen kan komma att bli över 3,5 % i år. Det sade finansminister Mateusz Morawiecki till statliga TVP på tisdagen. Han har redan tidigare sagt att han är övertygad om en tillväxt på över 3 %, och årets budget bygger på att tillväxten blir 3,6 %.

När EU-kommissionen häromdagen kom med sin prognos landade den i 3,2 %, sedan tillväxten förra året konstaterats bli 2,8. GUS (Statistiska centralbyrån i Polen) noterade på tisdagen att den polska ekonomin under det fjärde kvartalet blev 2,7 %. (Polskie Radio 15 feb 17)

Morawieckiplanen antogs på tisdagen

Regeringen antog på tisdagen den färdplan för landets ekonomi fram till 2020, som utarbetats av finansminister Mateusz Morawiecki och som kallas Morawieckiplanen.

Den omfattar landets ekonomiska färdplan fram till 2020, samt utsikterna för de kommande tio åren. Den förutsätter att inkomsten i Polen per capita under denna period kommer att nå 80 % av genomsnittet i EU. År 2015 låg den siffran på 69 procent.

Morawieckiplanen pekar också på behovet av att reformera arbetsmarknaden och förbättra befolkningsutvecklingen. År 2020 beräknas sysselsättningsgraden för personer i åldern mellan 20 och 64 år stiga till 71 % från 67,8 % år 2015.

Planen räknar också med en ökning av investeringarna, en större roll i den internationella handeln och en ökning av investeringarna i polska företag utomlands. Enligt regeringens riktlinjer, kommer företagen att vara mer villiga att spendera pengar på forskning och utveckling. (Polskie Radio 14 feb 17)

Szydło är Årets man tillsammans med Morawiecki

Premiärminister Beata Szydło och finansminister Mateusz Morawiecki prisas. Foto: wikimedia, montage wB.

I förra veckan hyllades Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och Polens egentliga ledare, som Årets Frihetsman. Utmärkelsen delas ut av den nationalistiska tidningen wSieci (påNätet).

Idag fick premiärminister Beata Szydło titeln Årets Man av högertidningen Gazeta Polska. Hon delar utmärkelsen med finansminister Mateusz Morawiecki.

Szydło får utmärkelsen för ”klokhet, flit, energi”, ”för förmågan att skapa ett lag och utnyttja andras idéer, talanger och förmågor för ett gemensamt mål.

I sitt tacktal sade regeringschefen att priset tillkommer alla som stött PiS medan de var i opposition, och som röstat på PiS kandidater i presidentvalet och i parlamentsvalet 2015.

Idag kan vi förändra Polen till ett Polen som polackerna vill ha, sade hon. Polen är ett land som många avundas oss, en säker, suverän och stolt nation.

Finansministern prisades för sina visioner och för att han visar för skeptikerna att det är bra för ekonomin om vanliga människor får det bättre.

Han i sin tur påminde om åren under kommunistregimen, då man under många år inte vågade tro att oppositionen skulle ha framgång.

Men post-kommunismen är inte över, sade han, den måste vi hela tiden bekämpa.

PiS menar att många från kommunisttiden, som fortfarande sitter kvar på viktiga poster i administrationen, mangrant borde ha rensats ut under de gånga åren, när de nuvarande oppositionspolitikerna från Lech Wałęsa och framåt haft makten.

Utmärkelsen Årets Man delas ut till personer som särskilt tjänat Polen och det fria ordet. Hittills har 400 personer fått den. (TVP 30 jan 17)

Morawiecki: Lägre skatt för dem som inte har råd med smör

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte. Foto: wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte.
Foto: wikipedia.

Vi ska införa ett progressivt skattesystem i Polen, ett som liknar det brittiska, säger finansminister Mateusz Morawiecki på fredagen till Polskie Radio. Vi ska höja gränsen för när man ska börja betala skatt till det dubbla.

Inkomster upp till 6600 złoty om året (15 700 svenska kronor) ska vara skattefria, säger Morawiecki. De finns tre miljoner människor som har det så fattigt att äkta smör är en lyx. Förändringen träder i kraft efter nyår.

Morawiecki har också utlovat en ny grundlag som ska sopa rent bland regleringar för små och medelstora företag.

Finansministern, som har PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis öra, är i grunden bankman och inte politiker. När den förre finansministern Paweł Szałamacha för två månader sedan fick sparken tog Morawiecki över hela finansdepartementet. Han har också titeln vice premiärminister, regeringens ekonomiska politik som skapar oro i många läger har utformats av honom. Han oroar sig inte även om kreditvärderingsinstituten varnar för att de offentliga utgifterna blir höga. Mer rutinerade nationalekonomer tar sig för pannan, men Morawiecki fortsätter på den inslagna vägen.

Det finns politiska kommentatorer som väntar på att premiärminister Beata Szydło ska skyfflas åt sidan och ersättas av Morawiecki. Det finns också kommentatorer som säger att Szydło bara väntar på att Morawiecki ska göra ett misstag så att hon kan kasta ut honom.

Internationella rapporter om den polska ekonomins framtid är inte eniga, Världsbanken är mindre orolig än kreditvärderingsinstitutet Moody’s. Nästa år kommer sanningens minut – barnfamiljerna har fått ett rejält tillskott i kassan och pensionsåldern sänks. De åtgärder som Morawiecki tänkt skulle betala den politiken har inte inbringat alls så mycket som väntat. Det kommer att behövas många miljarder złoty för att verkställa vallöftena. (Polskie Radio och wB 25 nov 16)

Finansministern lovar mindre byråkrati i näringslivet

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte. Foto: wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte.
Foto: wikipedia.

En ny grundlag för näringslivet med mindre byråkrati som ska underlätta för små och medelstora företag. Allt som inte är förbjudet ska vara tillåtet, lovar finansminister Mateusz Morawiecki. Förslaget presenterades på Kongres 590* i Jasionka.

Småföretagare ska kunna inleda och driva affärsverksamhet utan att formellt bilda företag och betala sociala avgifter om inkomsten är lägre än halva minimilönen (för närvarande 1850 złoty, d.v.s. runt 4500 svenska kronor). Förslaget ska hjälpa dem som t.ex. arbetar deltid med undervisning eller de som frilansar med designuppgifter. Idag måste de registrera ett eget företag och betala vanliga sociala avgifter som ibland överstiger inkomsten, och syftet är att minska den grå arbetsmarknaden.

Morawiecki vill också förenkla det rättsliga systemet för ärenden där affärsverksamhet är inblandad.

Det blir en genomgripande reformering av handelsrätten, och mottot ska vara frihet, säger Morawiecki.

Det är mycket som ska förenklas: skattereglerna, utbetalning av EU-medel, företagsregistret, tillståndsgivning, momshantering o.s.v.

Utöver det ska lagen skrivas på ett lättfattligt sätt. Om reglerna är komplicerade ska myndigheterna ta fram en enkel handledning i hur de ska tolkas. (TVP 18 nov 16)

*Kongres 590 har fått sitt namn efter de första tre siffrorna i den streckkod som finns på varor tillverkade i Polen. Den arrangeras av en stiftelse som står regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nära.

Morawiecki: Vår prognos är rätt

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte. Foto: wikipedia.

Finansminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte.
Foto: wikipedia.

Regeringen är helt övertygad om att den ekonomiska tillväxten blir 3,4 % i år och 3,6 % nästa år, trots den tillfälliga nedgång vi nu kan se. Det säger finansminister Mateusz Morawiecki, som också är utvecklingsminister och vice premiärminister. Uttalandet ska ses som en kommentar till den rapport om Polens ekonomiska status som kom häromdagen från GUS (Statistiska centralbyrån). Den visade siffror som är betydligt lägre än regeringens prognos, men Morawiecki känner ingen oro.

Vår ursprungliga prognos på 3,8 % har vi justerat ner till 3,4 och det finns ingen anledning att ändra den, försäkrar finansministern.

Vårt resultat kommer att bli ett av de bästa i Europa, vi har en liten nedgång, men den är tillfällig. Vi utnyttjar EUs fonder allt bättre och det driver på investeringarna nästa år. Offentliga investeringar och byggsektorn ökar igen 2017. Under de kommande kvartalen kommer vi att se ännu fler investeringar som vi kan tacka regeringens politik för, säger han. Den nuvarande nedgången gäller nästan hela Europa, och den påverkar också Polen.

Rapporten från GUS bekräftar de prognoser som nyligen kommit från EU-kommissionen, Europeiska utvecklingsbanken ERDB och OECD.

Även premiärminister Beata Szydło och president Andrzej Duda går idag ut och talar om den polska ekonomin och allt gott den för med sig.

För närvarande har vi problem med investeringar, men det beror på den förra regeringen, som inte lämnade över några utarbetade projekt som vi kunde slutföra när vi tog över makten, säger en bister regeringschef till radiostationen RMF FM. (Warsaw Voice, Rzeczpospolita och Polskie Radio 17 nov 16)

Ekonomin går sämre än regeringen räknat med

Den polska ekonomin växte med 2,5 % under det tredje kvartalet, visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån), och tillväxten är den lägsta på tre år.

Det är ett betydligt sämre resultat än de 3,4 % som regeringen förutsagt, skriver finansportalen money.pl. Allt tyder på att tillväxten under 2016 ligger närmre vad internationella institutioner räknat fram än med regeringens löften.

I förra veckan skrev EU-kommissionen ner sin tidigare prognos från 3,7 % till 3,1 % för i år och 3,4 % nästa år. Finans- och utvecklingsminister Mateusz Morawiecki såg dock ingen anledning att ändra sin egen prognos.

Även Europeiska Utvecklingsbanken ERDB och OECD skriver ner prognosen från 3,4 % till 3 %.

Även internationella kreditvärderingsinstitut har flera gånger varnat för en försämring av landets ekonomi under det senaste året. Främst är det förverkligandet av de dyra vallöftena som väcker bedömarnas oro – det generösa nya barnbidraget, som redan trätt i kraft och sänkningen av pensionsåldern som kostar många miljarder.  (money.pl och wB 15 nov 16)

Finansministern får sparken

Förre finansministern Paweł Szałamacha. Foto: regeringskansliet.

Förre finansministern Paweł Szałamacha.
Foto: regeringskansliet.

Premiärminister Beata Szydło har nu inlett sin regeringsombildning. Den första som får sparken är, inte oväntat, finansminister Paweł Szałamacha som inte gjort så mycket väsen av sig. I ekonomiska frågor är det utvecklingsminister Mateusz Morawiecki, som uttalat sig, och det är också han som nu tar över finansdepartementet. Samtidigt behåller han utvecklingsfrågorna.

Morawiecki, som också är vice premiärminister, har gjort en snabb politisk karriär. Han handplockades från banksektorn efter valet i oktober 2015 och fick omedelbart stort inflytande.

Tidigare i veckan spekulerade polska medier i om Morawiecki, som är PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis gunstling, blir regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) kandidat i presidentvalet om knappt fyra år. Att hans position nu stärks är en signal till president Andrzej Duda att en medtävlare är under uppsegling, säger statsvetaren Tomasz Czapieski.

Szałamacha har gjort ett bra jobb med budgeten för 2017, sade Szydło på en presskonferens på onsdagen.

Men enligt TVN finns det en lång rad klagomål på den förre finansministerns arbete. Varken bankskatten eller detaljhandelsskatten har gett de intäkter som regeringen räknat med och behöver, och budgetunderskottet på 60 miljarder złoty nästa år är det största sedan 1989. Kreditinstituten skepsis inför den polska ekonomins framtid har inte heller höjt Szałamachas aktier.

Möjligen kan det vara en förklaring att Szałamacha i grunden är jurist, inte ekonom. (Polskie Radio, TVN och wB 28 sept 16)

Morawiecki: Hundratusentals polacker kommer hem efter Brexit

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki. Bild wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki.
Bild wikipedia.

Hundratusentals polacker kan komma att återvända hem från Storbritannien under de närmaste 5-10 åren, när britterna lämnat EU. Det sade utvecklingsminister Mateusz Morawiecki vid sitt besök i London i slutet av veckan.

Morawiecki har förhandlat med internationella banker om en flytt till Warszawa när Storbritannien nu ska lämna EU.

En polack blev nyligen mördad i staden Harlow, och mordet betecknades av polisen som ett hatbrott – fientligheten mot EU-migranter har ökat efter den brittiska omröstningen om att lämna EU. Morawiecki menar att brott mot den polska minoriteten kanske inte påverkar utvandrarnas beslut, men det innebär ett frågetecken för de polska familjerna.

Och arbetslösheten är mycket låg i Polen, vi har högt utbildad personal och näringslivet blomstrar som ingen annanstans i Europa, sade utvecklingsministern.

Polen har som så många andra länder problem med den demografiska utvecklingen. De unga föder allt färre barn, många unga polacker söker sig till andra länder och bildar familj där. Dessutom lever de äldre allt längre.

För att råda bot på problemet vill regeringen göra det lättare att ha barn – gärna många barn – i Polen. Det ska inte bara gynna dem som bor i landet idag utan också locka hem emigranterna.

Trumfkortet är det nya generösa flerbarnsbidraget på 500 zloty per månad från och med andra barnet. Dessutom höjs minimilönen, grundavdraget i deklarationen ökar o.s.v. Pensionsåldern ska sänkas – president Duda har särskilt påpekat att det ger äldre kvinnor en möjlighet att byta ut arbetslivet mot att i stället vara tillsammans med barnbarnen. Det är alltså inte så bråttom med att bygga ut förskoleverksamheten, även om skolstarten nu sker vid 7 års ålder i stället för vid 6.

Regeringen planerar också att kraftigt öka bostadsbyggandet för att få fram moderna lägenheter för både unga och barnfamiljer.

I Storbritannien bor närmare en miljon utflyttade polacker. Många av dem har bestämt sig för att stanna kvar där – men en ökad främlingsfientlighet kan naturligtvis få dem att tänka om, i synnerhet om barnfamiljerna får bättre villkor hemma i Polen.

Frågan är naturligtvis om moderna familjer ser det som ett framsteg att barnen ska lämna västeuropeiska förskolor för att tas om hand av mormor och farmor. (Polskie Radio och wB 2 sept 16)

Morawiecki vill locka bankerna i London

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte. Foto: wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki uppvaktar banker i London som överväger att flytta med anledning av det brittiska utträdet ur EU. Foto: wikipedia.

När Storbritannien lämnar EU kommer en rad av de internationella bankerna att flytta ut i Europa, och då vill jag att en del av dem ska komma till Warszawa. Det sade utvecklingsminister Mateusz Morawiecki i början av sommaren. Nu i veckan reser han till London för att diskutera villkoren för att få dem att överväga Polen som en möjlighet.

En del av dem har redan kontaktat den polska regeringen, säger Morawiecki, som har en rad förmåner med sig i bagaget till Storbritannien.

Polen har redan tidigare dragit till sig internationella banker som har öppnat stora kontor i Warszawa, och enligt regeringskällor ska han nu träffa Barclays, Credit Suisse, BNP Paribas och Citibank, samt pensions- och hedgefonder.

Möjligen kan det ligga honom i fatet att regeringen tydligt sagt sig önska att en större del av banksektorn ska ägas av polacker, likaså den nya skatten på internationella finansföretag och försäkringsbolag.

Det uttalande som kom från kreditvärderingsföretaget Moody’s häromdagen är inte heller så positivt – Moody’s menar att konflikten om Konstitutionsdomstolen försämrar prognosen för den polska ekonomin och tycker sig redan se spåren av att krisen drabbar ekonomin. (TVN24 och wB 30 aug 16)

Morawiecki: Vi ska bygga upp varven igen

Det är fullt möjligt att rekonstruera varvsindustrin och göra den till en av drivmotorerna för den polska ekonomin. Det sade utvecklingsminister Mateusz Morawiecki på en presskonferens i Szczecin på onsdagen.

Tillsammans med sjöfartsminister Marek Gróbarczyk talade han om planerna för ett nytt skeppsbyggande i landet.

Jag tror att det är möjligt att bygga upp varvsindustrin igen, sa Morawiecki, trots att det finns enorma hinder både vad gäller juridik, lagstiftning, infrastruktur och ekonomi. Men jag tror absolut att varvsindustrin kan bli en av de grundläggande drivmotorerna i ekonomin.

I augusti hoppas vi att presidenten ska underteckna den nya lagen om skeppsbyggande, så att den kan träda i kraft efter årsskiftet, sade Gróbarczyk. Med den kan vi få fart på varvsindustrin igen. (Polskie Radio 14 juli 16)

Utvecklingsministern talar med kluven tunga

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte. Foto: wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki.
Foto: wikipedia.

Staten har större behov av sparande och investeringar än av konsumtion, och man ska komma ihåg att det nya flerbarnsbidraget finansieras med lån. Vi har skuldsatt staten med ytterligare 20 miljarder złoty (runt 46 miljarder svenska kronor) för att uppmuntra till ökat barnafödande. Så här bland vänner behöver vi inte bara tala om det positiva, sade utvecklingsminister Mateusz Morawiecki på ett möte med PiS-väljare i helgen, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Men Morawiecki, som också är vice premiärminister, säger nu till den statliga nyhetsbyrån PAP att hans uttalande har förvrängts och feltolkats.

Familjeprogrammet 500+ är en investering för framtiden och kommer att löna sig i längden, det är vårt viktigaste program där avsikten är att öka livskvalitén för de polska familjerna, säger Morawiecki. 20 miljarder złoty är inte mycket pengar när man ska tackla befolkningskrisen.

Kostnaden för flerbarnsbidraget på 500 złoty (1150 kr) per barn och månad i familjer med en inkomst under 800 złoty (1850 kr) i månaden, och från och med det andra barnet för övriga barnfamiljer, beräknas till 16 miljarder złoty i år och 22 miljarder złoty nästa år. (Warsaw Business Journal 13 juli 16)

Morawiecki: EU gör om systemet – men inte på grund av Polen

Jag kan inte se någon risk för att vi skulle förlora bidrag från EU. Men snart börjar man diskutera nästa budget, och EU-kommissionen har sedan ett par år tillbaka signalerat att man vill göra om systemet ganska rejält. Det säger utvecklingsminister Mateusz Morawiecki till tidningen Rzeczpospolita. Men det har ingen koppling till konflikten om Konstitutionsdomstolen.

Visst, konflikten om Konstitutionsdomstolen påverkar ekonomin, men inte mycket. När utländska investerare fattar beslut om satsningar i Polen är det inte avgörande på något sätt. Vi pratar investeringar med fransmän, tyskar och amerikaner och de investerar ofta i länder som inte har någon motsvarighet till vår Konstitutionsdomstol, säger utvecklingsministern.

Men rent generellt är frågan om domstolen en ballast i relationerna med andra länder, och därför arbetar vi med en kompromiss. Enligt min uppfattning är det förslag som regeringen lade fram i april mycket långtgående. Jag är häpen över att oppositionen och Konstitutionsdomstolen inte har tagit den utsträckta handen, säger han. (Rzeczpospolita 8 juni 16)

Polen lämnar marknadsekonomin

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte för sänkt kreditbetyg. Foto: wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki vill lämna marknadsekonomin. Foto: wikipedia.

Marknadsekonomin gagnar inte längre Polen. Det säger utvecklingsminister Mateusz Morawiecki till tidningen Rzeczpospolita. Den ekonomiska politiken är till för medborgarna, anställda, företagare och polska familjer, inte statistik, siffror och procent. Nu har vi tillämpat marknadsekonomi i 27 år, och följden är att den polska ekonomin kontrolleras av utländskt kapital.

Nyliberalismen har spelat ut sin roll, säger Morawiecki. I rika länder, som redan har nått så långt de kan komma i utvecklingen, försvarar man nu avreglering, liberalism och globalisering, för det är bra för dem. Men det är inte bra för oss, vi är alldeles för beroende av utlänningar.

Mateusz Morawiecki, som också är biträdande premiärminister, kommer ursprungligen från bankvärlden. Han har i sin långtidsplan lovat genomföra de vallöften som förde regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) till makten i parlamentsvalet i höstas, även om många tunga ekonomer varnat för effekten på ekonomin.

Sänkt pensionsålder, höjt grundavdrag i deklarationen, ett högt flerbarnsbidrag o.s.v. ska betalas med dels en redan införd skatt på bankernas tillgångar, dels en skatt på stormarknader – två branscher där utländskt kapital är dominerande.

Jag är inte orolig för de utländska investerarna, säger Morawiecki, de vet att vi både kan och ska ha ambitionen att utvecklas bortom den ekonomiska periferin. (Rzeczpospolita 8 juni 16)

Morawiecki: Pensionsåldern sänks tidigast om ett år

Vi kan inte börja sänka pensionsåldern förrän tidigast om ett år. Det sade utvecklingsminister Mateusz Morawiecki, också vice premiärminister, till TVN24.

Att sänka pensionsåldern var ett av våra viktigaste vallöften och det ska vi uppfylla, men vi måste räkna på de ekonomiska konsekvenserna. Vi jobbar nu med att få fram ett förslag med minsta möjliga effekt på budgeten, sade Morawiecki.

Det finns olika varianter för att sänka pensionsåldern, sade finansminister Paweł Szałamacha i helgen.

Vi kan återgå till den gamla modellen med 60 år för kvinnor och 65 för män eller ha att flexibelt system, eller kanske landa i en kompromiss med 61 respektive 66 år, sade Szałamacha.

Sänkt pensionsålder var ett av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) viktigaste vallöften redan i presidentvalskampanjen våren 2015, och regeringen försöker nu få fram ett koncept som inte ska innebära en alltför stor belastning på statskassan.

Enligt en utredning från förra året kommer de som idag träder in på arbetsmarknaden att få runt 20 % av lönen i pension – om de jobbar tills de fyller 67. Om pensionsåldern sänks ska pengarna ska slås ut på betydligt fler år, med oroväckande följder för de äldres ekonomi. Få polacker har privata pensionsförsäkringar.

Ett av regeringens problem är också att många unga familjer emigrerar till andra länder för att få bättre jobb och bättre levnadsstandard. Befolkningen blir allt äldre, och de som emigrerar kommer inte att bidra till tillväxten eller pensionerna i hemlandet.

Pensionsverket ZUS har i en rapport visat att det redan om fem år fattas 250 miljarder złoty till pensioner, om pensionsåldern är 67 år.

Regeringen avser att få fram pengar via nya skatter på banker och försäkringsbolag, men hittills har intäkterna inte ökat i den takt som skulle behövas. (Warsaw Voice och wB 19 maj 16)

Morawiecki: Sänkt betyg från Moody’s är ingen katastrof

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte för sänkt kreditbetyg. Foto: wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte för sänkt kreditbetyg. Foto: wikipedia.

Vi har inte fått några signaler om att kreditvärderingsinstitutet Moody’s kommer att sänka Polens kreditbetyg, men det är i så fall ingen katastrof. Det säger utvecklingsminister Mateusz Morawiecki till TVN24.

Med anledning av den inflammerade konflikten bad finansminister Paweł Szałamacha i ett brev ordföranden i Konstitutionsdomstolen, Andrzej Rzepliński, att inte göra några offentliga uttalanden innan Moody’s lämnat sin rapport den 13 maj.

Men det brevet har inte påverkat złotyns värde särskilt mycket, säger Morawiecki, den sjunkande valutan hänger samman med den geopolitiska situationen. Så länge złotyn håller sig mellan 4,20 och 4,50 euro är jag inte orolig.

Vad gäller konverteringen av de bolån som tagits i utländsk valuta är vi däremot i behov av en kompromiss, så att låntagarna kommer ur denna lånefälla, sade utvecklingsministern. (Warsaw Business Journal 9 maj 16)

Polen stöder TTIP – med vissa reservationer

Vi är positiva till EUs handelsavtal med USA, det skulle bli en sporre till utveckling för Polen. Det sade utvecklingsminister Mateusz Morawiecki i ett tal hos amerikanska handelskammaren i Warszawa.

Flödet av varor och att USA ingår i den tullfria zonen skulle ge oss ytterligare drivkrafter att utvecklas. Men det finns punkter i avtalet där vi är bekymrade, sade Morawiecki. Det ena gäller den kemiska industrin, och det andra är principerna för tvistelösningar; där kommer vi att ha synpunkter.

Avsikten med det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, är att skapa en stor frihandelszon mellan EU och USA. Många kritiker i Europa oroar sig för att avtalet kan sänka livsmedelssäkerhet, miljö- och arbetsnormer. (Polskie Radio 2 mars 16)