Morawiecki vill få polackerna att köpa aktier

Morawiecki vill få polackerna att köpa aktier

Regeringen avser att stötta aktiemarknaden och att uppmuntra polackerna att investera på börsen. Det säger utvecklingsminister Mateusz Morawiecki. Börsen behöver mekanismer som ger stabil och långsiktig säkerhet åt den som vill investera sina besparingar i aktier.

En bra signal, tycker Wojciech Nagel, som är Warszawabörsens talesperson. Vi har ett antal förslag på hur man ska kunna uppmuntra människor att vara mer aktiva på aktiemarknaden. (Warsaw Voice 22 feb 16)

Morawiecki presenterar sin långtidsplan

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki. Bild wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki.
Bild wikipedia.

Regeringen har antagit en långsiktig ekonomisk utvecklingsplan, som bygger på fem pelare: återuppbyggnad av industrin, utveckling av innovativa företag, utländsk expansion, hållbar social och regional utveckling och ökat sparande. Det säger utvecklingsminister Mateusz Morawiecki, som är den som har utarbetat förslaget.

Polen står inför fem utmaningar, sade Morawiecki: medelinkomstfällan, dålig balans mellan polskt och utländskt kapital, brist på innovativa produkter, befolkningsutvecklingen och risken för svaga institutioner.

För att övervinna utmaningarna pekar Morawiecki ut de strategiska sektorer i ekonomin som ska stödjas av staten: forskning och utveckling, investeringar, utvecklingsprogram i samarbete med t.ex Europeiska utvecklingsbanken och Världsbanken.

Planen bygger på att en polsk utvecklingsfond (Polski Fundusz Rozwojowy) byggs upp genom att man slår ihop institutioner som Exportkreditförsäkringen (KUKE), utvecklingsbanken BGK, byrån för företagsutveckling (PARP), Polska utvecklings- och investeringsbyrån (PAIiIZ) med flera.

Målet är att Polens bnp år 2020 ska nå upp i 79 % av EU-genomsnittet, investeringsnivån ska uppgå till 25 % bnp, antalet små och medelstora företag ska växa till 22 000 och Polens direktinvesteringar i utlandet ska öka med 70 %. (Warsaw Business Journal 16 feb 16)

Tusk erbjöd Szydłos vice premiärminister jobb i regeringen

Nya utvecklingsministern Mateusz Morawiecki blev också avlyssnad. Bild wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki erbjöds jobb av Tusk.
Bild wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki, som också är biträdande premiärminister i Beata Szydłos regering, fick för två och ett halvt år sedan erbjudande av dåvarande premiärministern Donald Tusk om ett jobb i regeringen. Det framgår av en ny utskrift från de politikersamtal som avlyssnades och spelades in på band av kypare på Warszawas innekrogar sommaren 2013.

I november 2015 kunde Radio Zet berätta att även Morawiecki fått sitt middagssamtal avlyssnat. Efter att ha fått tillgång till utskriften av det samtalet kan tidskriften Newsweek Polska nu rapportera lite utförligare från mötet. Samtalet kan visserligen inte tydas helt, men det framgår att Morawiecki har goda relationer med Tusk och rentav fått ett erbjudande om att ingå i hans regering. Morawiecki uttalar sig mycket positivt om personer i Tusks omgivning, han har flera gånger blivit kontaktad av Tusks kanslichef, han gillar såväl Tusks ekonomiska politik som till den tyska kanslern Angela Merkel.

Läs vidare >>

Nye utvecklingsministern spår ännu bättre tillväxt

Vi vill att den polska ekonomin ska växa med 4 % varje år under de närmaste åren. Vi vill alltså gå utöver de prognoser som gäller just nu, säger den nye utvecklingsministern, partilöse Mateusz Morawiecki.

Tillväxten ska öka med sunda investeringar som stimulerar produktion av varor med ett högt mervärde, sade Morawiecki. Regeringen kommer också att stödja exporten och företagare som planerar utländska förvärv. Vi tror att vi på det sättet kan åstadkomma en hållbar och sund ekonomisk tillväxt som dessutom är större än vad prognoserna spår. (Warsaw Business Journal 23 nov 15)

Ny minister avlyssnades för två år sedan

Nya utvecklingsministern Mateusz Morawiecki blev också avlyssnad. Bild wikipedia.

Nya utvecklingsministern Mateusz Morawiecki blev också avlyssnad.
Bild wikipedia.

Även den nye utvecklingsministern Mateusz Morawiecki har fått samtal inspelade – och uppspelade för allmänheten, i det här fallet i Radio Zet.

Den hemliga inspelningen skedde för två år sedan. Morawiecki, då chef för BZ WBK, en stor bank med säte i Wrocław , samtalade med några näringslivstoppar, bland andra Krzysztof Kilian, chef för energijätten PGE.

Kilian avslöjade att statliga flygbolaget PLL Lot fått 400 miljoner złoty i bidrag utan premiärminister Donald Tusks kännedom.

Donald fick nästan en hjärtattack när han fick veta det, sade Kilian. Och dagen därpå betalades pengarna omedelbart ut i bonusar.

Under mötet kritiserades dåvarande näringsministern Janusz Piechociński för bristande ekonomisk orientering.

Morawiecki talade mest om ekonomi och befolkningsfrågor, och det var inget särskilt smaskigt skvaller i samtalet, vilket kan vara anledningen till att det inte publicerats tidigare.

Förre utrikesministern och talmannen Radosław Sikorski var den som råkade mest illa ut i avlyssningsskandalen som briserade förra sommaren. Han tvingades först lämna UD och inför parlamentsvalet i oktober också talmansposten eftersom han bedömdes vara så komprometterad. (Radio Zet och wB 17 nov 15)

Avlyssningsskandalen >>

Morawiecki: Led oss, Polen!

Kornel Morawiecki. Foto: Konrad Wereszczyński.

Kornel Morawiecki.
Foto: Konrad Wereszczyński.

Jag bär Dig, Polen, som en fackla, som en flamma, och vart jag kommer att bära Dig – det vet jag inte! Så inledde Kornel Morawiecki, tillförordnad talman i parlamentets andra kammare sejmen, sitt högstämda tal när parlamentet öppnades på fredagen.

Orden är ett citat från en okänd författare ur motståndsrörelsen, sade Morawiecki, och efter 1980-talet har vi burit Polen fram till våra dagar. Vi bär Dig, Polen, som en fackla, som en flamma, vart kommer vi att bära Dig i framtiden?

Morawiecki talade om polackerna som ett stolt folk med ett enastående förflutet, framvuxet ur den kristna europeiska andan, ett folk hängivet friheten. Han ville ersätta rådande laglöshet, skurkaktighet och förtvivlan med solidaritet genom en ny författning för 2000-talet, en författning jämbördig med den som antogs i Polen den 3 maj 1971*. Han talade om vikten av att skilja den politiska, den ekonomiska och den mediala makten från varandra.

Vi kan inte acceptera att pengarna bestämmer över politiken och sanningen, sade Morawiecki och avslutade med orden Led oss, Polen!

Talet har väckt stor entusiasm i polska högerkretsar.

Kornel Morawiecki är en politisk veteran. Han deltog i studentprotesterna 1968 och 1982 bildade han organisationen Kämpande Solidaritet (Solidarność Walcząca) som ville avskaffa kommunismen. Regimen satte till stora resurser för att få tag i den förarglige dissidenten men det tog dem sex år. Under den tiden befann han sig hela tiden på flykt.

När dåvarande presidenten Lech Kaczyński ville 2007 tilldela honom ett hederstecken avstod han med motiveringen att Kämpande Solidaritet var värt den högsta utmärkelsen, Vita Örnens orden.

Morawiecki representerar missnöjespartiet Kukiz’15 efter valet den 25 oktober. (wB 14 nov 15)

Kornel Morawieckis tal i sin helhet >>

* 3 maj-konstitutionen antogs av den polska sejmen den 3 maj 1791. De demokratiska idéerna oroade Ryssland, Österrike-Ungern och Preussen, och konstitutionen upphävdes genom att de tre stormakterna delade upp Polen sinsemellan. 3-maj-konstitutionen lades senare till grund för den amerikanska grundlagen.