Lås in hunden när prästen kommer!

En kyrka i Białystok har känt sig manad att påminna om hur man bör uppföra sig när prästerna kommer på besök.

Hunden bör vara inlåst, man bör vara propert klädd och barn ska vara redo att visa sina betyg från kristendomsundervisningen i skolan. Man bör också ge prästen ett kuvert med en lämplig summa när han går.

I Polen är det tradition att prästen besöker församlingsmedlemmarna för att välsigna deras hem inför det nya året. Man bör då ha tagit fram sådant som behövs – en bibel, en skål med vigvatten, en handduk. Det duger inte att rusa in till grannen och be att få låna av dem i sista stund.

Man ska också tänka på att vara snyggt klädd, skriver kyrkan på sin hemsida. Att ta emot i morgonskor eller rentav barfota är att visa ringaktning för katolicismen. 

Alla i familjen bör vara hemma, föräldrar får inte acceptera att barnen ger sig iväg när prästen ska komma. Tvärtom ska de ha plockat fram sina betyg från bibelkursen och visa upp.

Prästens årliga besök är ett utmärkt tillfälle att ta upp och diskutera problem i familjen, skriver kyrkan. Man kan också ta upp sådant man oroar sig för när det gäller fosterlandet eller arbetet i församlingen, skriver kyrkan i Białystok.

Det är också lämpligt att ha ett kuvert med pengar redo till prästen som tack för hans besök. Ännu bättre är det med två kuvert – kyrkan behöver repareras och underhållet kostar pengar.

Den som inte ger pengar eller vill ha besök  får räkna med att vara avstängd från alla kyrkliga tjänster i framtiden, skriver kyrkan på sin hemsida. Det finns också en påminnelse om utlovade donationer från tidigare år som inte betalts in.

Polackerna är ju ett erkänt troende folk, och kyrkans ställning är stark i landet. Över 90 % av polackerna uppger i opinionsundersökningar att de är katoliker, samtidigt är Polen det land där kyrkligheten minskar mest.  (Natemat.pl och Notes from Poland jan 20)

Intima förhör inför kyrklig vigsel i Polen

Polskt bröllop.
Foto: Alina Zienowicz.

Katolska kyrkan förändrar nu sina rutiner inför vigsel i de polska kyrkorna. De nya reglerna, som omfattar 70 sidor, innebär att det blivande brudparet ska genomgå en noggrann utfrågning om diverse mer eller mindre intima frågor innan prästen kan godkänna dem för äktenskap.

Det rapporterar nätportalen Natemat.pl.

Avsikten är att anpassa de kyrkliga föreskrifterna till de nya utmaningar som såväl prästerna som fästfolket står inför, uppger biskoparna.

Det går inte att bara följa ett formulär och pricka in Ja eller Nej – tvärtom, prästen ska gå in i detaljer.

Parterna förhörs om viljan att ingå äktenskap – men också om viljan och förmågan att skaffa barn. Hinder som impotens och infertilitet ska granskas. Om någondera parten genomgått könsbyte gäller särskilda regler, då ska Vatikanen först ge tillstånd.

Särskilt vikt läggs när det ska ingås s.k. blandade äktenskap. Allt som kan tänkas vara relevant ska så noggrant som möjligt skrivas ner i ett protokoll. Om prästen får veta något som inte kan sorteras in under de befintliga rubrikerna ska upplysningarna skrivas i marginalen.

Förändringarna träder i kraft nästa sommar. (Natemat.pl 28 nov 19)

Kyrkans kampanj mot hbtq

Ärkebiskop Marek Jędraszewski. Foto: Adam Bujak, Bialy Kruk.

Angreppen mot hbtq-personer i Polen fortsätter och nyligen talade ärkebiskop Marek Jȩdraszewski offentligt om den ”regnbågsfärgade pesten”. Uttalandet har upprört många, även många av de troende, för det handlar ju om kärleken till sin nästa. Men politiker på högerkanten höjer honom till skyarna, och andra högt uppsatta män inom den polska kyrkan tackar honom för ”hans modiga ställningstagande” och liknar honom vid en martyr.

Ärkebiskop Stanislaw Gądecki, en av katolska kyrkans högsta representanter, jämför honom med den legendariske Solidaritetsprästen Jerzy Popiełuszko.

Även idag blir kyrkans män smutskastade när de törs säga sanningen och uppmanar till omvändning och omvandling såväl i det privata som i det offentliga livet, sade Gądecki i en predikan. Därför måste de svartmålas så att de förlorar sin auktoritet och till slut tystnar. Så gjorde man med fader Popiełuszko, som man först försökte tysta ner med hjälp av lögner och provokationer. När det misslyckades bands han och kastades i Wisła. Och nu händer något liknande med ärkebiskop Jȩdraszewski.

Även regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ordförande Jarosław Kaczyński tackade Jȩdraszewski för hans tal.

Jag är djupt tacksam, av hela mitt hjärta. Nu när denna offensiv pågår, när denna resande teater framträder i olika städer för att provocera och gråta, måste den avslöjas och förkastas, förkunnade Kaczyński.

De tränger in i våra familjer, i våra skolor, förskolor och i våra liv; de vill beröva oss vår kultur, vår frihet och våra rättigheter.

I samband med firandet av 99-årsdagen av slaget om Warszawa i början av augusti associerades hbtq-personer med ”den bolsjevikiska pesten”. Ytterligare en ärkebiskop, Wacław Depo, hävdade att ”vi varje dag bevittnar en antikultur”, som syftar till att göra kulturen gudlös, förstöra människans identitet och att jämställa människorna med djuren.

Han citerade en av högerjournalisterna som påstår att kampen för lika rättigheter för alla är en avsiktlig och planerad verksamhet, precis som den bolsjevikiska revolutionen. Och yttersta syftet är att avhelga världen och beröva individen hennes mänskliga drag.

På så sätt vill man framställa hbtq som en ideologi som måste bekämpas med alla medel. Ett av dessa medel är jungfru Maria som ska hjälpa och beskydda, så som hon försvarade polackerna mot den röda pesten när den hotade fosterlandet.

Det är svårt att ta liknande uttalanden på allvar. Jämförelsen med fader Popiełuszko är upprörande – han mördades av det kommunistiska brottsliga systemets funktionärer som han bekämpade.

Ärkebiskop Jȩdraszewski är en av den polska katolska kyrkans högsta män och har regeringspartiets uttalade stöd. Kritik mot hans uttalande var inte kritik mot hans kamp för friheten (som i fallet Popiełuszko) utan för hans kränkningar mot en minoritetsgrupp. Hbtq-personer är dessutom inte som bolsjeviker och försöker knappast ”tränga in i våra familjer”. De kämpar för sina mänskliga rättigheter och försöker inte beröva andra deras rättigheter.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Katolska kyrkan tappar greppet om polska ungdomar

Allt färre polska ungdomar går i kyrkan Foto: G. Lindberg.

Religiositeten avtar markant bland ungdomarna i Polen. Bara 63 % av gymnasieeleverna är troende, mot 81 % för tio år sedan.

Det framgår av en färsk opinionsmätning som utförs av statliga opinionsinstitutet Cbos, rapporterar den journalistiska portalen wMeritum.

Undersökningen ingår i en flerårig studie av landets ungdom. Antalet troende bland de unga har minskat påtagligt under de senaste tio åren, och gruppen icke-troende har ökat på motsvarande sätt. 1996 var bara 5 % av gymnasisterna icke-troende, 2013 hade de ökat till 10 % och förra året uppgick de till 17 %.

Ungdomarna deltar också allt mindre i de religiösa ceremonierna. Bara 28 % av dem går i mässan om söndagarna, och 35 % går inte alls i kyrkan. Antalet elever som deltar i den traditionella religionsundervisningen i skolan har också avtagit. År 2010 gick 93 % av eleverna i de prästledda kristendomslektionerna men förra året hade den andelen sjunkit till 70 %.

Det finns naturligtvis många skäl som bidragit till det minskade intresset för kyrkan. Tidigare var det självklart att religionsundervisningen i skolorna sköttes av prästerna och även om det fanns ett alternativt skolämne där man undervisade i filosofi och etik drog sig många från att släppa kristendomslektionerna – de gav extra poäng när betygen räknades samman.

Men även bland vuxna, särskilt i storstäderna, har religionen i många år minskat. Många har också reagerat på de många pedofilskandalerna i landets katolska kyrka, och vill inte låta sina barn vara i enrum med kyrkans utsända.

Samtidigt är det ett lite förvånande resultat eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är nära knutet till den religiösa maktapparaten. PiS slöt till och med avtal med kyrkan inför valet 2015: prästerna skulle kampanja för PiS i sina predikningar och efter valsegern skulle PiS i sin politik ta hänsyn till kyrkan i samband med sina lagförslag. Därav de olika försöken att skärpa abortlagen, receptbeläggningen av dagen efter-piller, sämre möjlighet till assisterad befruktning osv. Landets högsta politiska företrädare talar varmt om sin katolska tro och delar gärna ut extra bidrag till kyrkans verksamhet. Detta tycks dock inte ha smittat av sig på befolkningen, trots att PiS ligger högt i opinionsmätningarna.

Gunilla Lindberg

Timmermans offer för pedofil präst

Frans TImmermans, EUs lagstiftningskommissionär. Foto: FB

Jag var själv ett av pedofilprästernas offer. Det sade EUs vice ordförande Frans Timmermans i Warszawa, där han framträdde på en konferens, inbjuden av Robert Biedroń, ordförande i det nybildade partiet Wiosna (Våren).

Förlåtelse är något av det mest befriande jag har upplevt, men för att det ska kunna ske måste gärningsmännen erkänna sin skuld och ta på sig sitt straff, sade Timmermans. Och jag vill säga till alla offer: Det är inte du som ska känna skam, det är inte du som har gjort fel, du är ett offer!

Timmermans har naturligtvis också sett bröderna Sekielskis dokumentär om pedofilin inom Polens prästerskap. Han var i Polen för att stötta Biedroń och Wiosna, i gengäld ska Biedroń stötta Timmermans i valet av ordförande i EU-kommissionen efter valet.

Robert Biedroń är den politiker i Polen som tar kraftigast avstånd från katolska kyrkan och i Wiosnas partiprogram är skilsmässa mellan stat och kyrka en högt prioriterad fråga. Religionsundervisningen i skolan, som i Polen genomförs av präster, ska bytas mot utbildning i filosofi och samlivsfrågor; HBTQ-personers rättigheter som civilt partnerskap, adoption osv. står också högt på hans agenda. (gazeta.pl och wB 22 maj 19)

Många ogillar Sekielskis film om prästpedofiler

Skärmdump ur Tomasz Sekielskis dokumentär Tylko nie mów nikomu (Berätta det bara inte för någon).

Tomasz och Marek Sekielskis dokumentär Tylko nie mów nikomy (Berätta det bara inte för någon) om pedofilin inom katolska kyrkan är det stora samtalsämnet i Polen idag. Alla har en åsikt och många delar gärna med sig av den till medierna.

Inledningsvis gick en rad prominenta politiker ut och anklagade bröderna Sekielski för att vilja baktala kyrkan och prästerskapet. De fick omedelbart stöd av flera välkända präster, som t.ex. den famöse Tadeusz Rydzyk, nära knuten till toppskiktet i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Enligt hans åsikt är det den allt mer förslappade moralen i väst som bär skulden. Den tankegången var vanlig inom prästerskapet redan för fem år sedan. Då hävdade ärkebiskop Józef Michalik att genusvetenskap, pornografi och skilsmässor var orsaken till att prästerna föll för barnens locktoner.

Det har gjort barnen vilsna, de längtar efter kärlek, tyr sig till prästerna och drar dem med sig i fallet, dundrade Michalik från predikstolen.

En del präster som kommenterat filmen hävdar att de kvinnliga offren huvudsakligen är prostituerade. Men ärkebiskop Stanisław Gądecki har å kyrkans vägnar bett offren om ursäkt och säger att filmen understryker behovet av att man följer de rutiner som nu finns inom katolska kyrkan för att upptäcka och stoppa pedofila präster.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och Polens starke man, utlovade en kraftig höjning av straffen för sexuella övergrepp mot barn – upp till 30 års fängelse, och aldrig villkorligt som idag. Han ser dock en konspiration från oppositionen i den här frågan.

En av Kaczyńskis tidigare närmaste anhängare, förre försvarsministern Antoni Macierewicz, säger i den religiösa radiokanalen Radio Maryja att dagens 4-åringar demoraliseras eftersom de får lära sig sexualteknik – det är skolans sexualundervisning han lite omotiverat syftar på här.

Angreppen på kyrkan, säger Macierewicz, kommer ofta från människor som än idag försvarar pedofilerna.

Kaczyńskis husfilosof Ryszard Legutko, som är en av partiets EU-parlamentariker, försöker blanda bort korten med att pedofili bland präster är synnerligen ovanligt. Här finns det en och annan som höjer på ögonbrynen, men det är homosexualiteten som är det egentliga problemet, menar Legutko. Här handlar det inte om pedofili (utnyttjande av barn för sexuella ändamål) utan om pederasti (kärlek mellan en vuxen man och en ung gosse).

Och det känns ju lugnande.

Eller?

Så går alltså tongångarna i ledande politiska och kyrkliga kretsar. 

Men nu har ju påven skickat sin egen pedofilexpert för att försöka lösa krisen.

Gunilla Lindberg

Opinionsmätning: Regnbågs-Maria inget skäl till arrestering

En av de affischer som visar Svarta Madonnan, Polens heligaste ikon, med regnbågsgloria.

Polisen gjorde fel när man grep HBTQ-aktivisten Elżbieta Podleśna som målade om Marias och Jesus glorior i regnbågsmönster på kopior av Svarta Madonnan. Det anser två tredjedelar, 67 %, av de svarande i en färsk opinionsundersökning som gjorts för tidningen Dziennik Gazeta Prawna och radiokanalen RMF FM av opinionsinstitutet Ibris.

Men det kommer inte att påverka hur de röstar i EU-valet den 26 maj.

Svarta Madonnan i klostret Jasna Góra i södra Polen är landets mest heliga ikon.

Podleśnas bilder spreds först i staden Płock, där hon bor, och sedan över hela landet. Polisen ingrep eftersom hon ansågs ha kränkt andras religiösa känslor.

Efter arresteringen hölls demonstrationer i Warszawa på temat ”Regnbågen kränker ingen” och ”Samma rättigheter för alla”. Många ser arresteringen som maktmissbruk och att förföljelse av oliktänkande.

Ibris frågade också deltagarna i undersökningen var de anser om journalisten Leszek Jażdżewski som på nationaldagen den 3 maj öppet kritiserade katolska kyrkan i Polen för både pedofilskandalerna och begäret efter pengar och makt. Prästerna betecknade han som trollkarlar som manipulerar polackerna.

Var tionde av deltagarna svarade att Jażdżewskis tal blir vägledande för dem i valet. (Wirtualna Polska och wB maj 19)

Påven skickar sin pedofilexpert till Polen

Skärmdump ur Tomasz Sekielskis dokumentär Tylko nie mów nimomu (Berätta det bara inte för någon).

Tomasz Sekielskis dokumentär om pedofilin inom den polska katolska kyrkan har fått Vatikanen att reagera. Påve Franciskus har beslutat att skicka sitt speciella sändebud till Polen. Ärkebiskopen Charles Scicluna är Vatikanens främsta expert på kampen mot pedofiler i prästkappor.

Scicluna har arbetat med pedofilin inom kyrkan i många år. Redan under Johannes Paulus II:s tid utredde han flera pedofilifall. Det var han som för påve Franciskus räkning sammanställde det kända dokumentet om situationen i Chile, som låg till grund för påvens senare beslut att skriva brev till de troende i Chile. Drygt 30 chilenska biskopar lämnade sina poster.

Ingen inom kyrkan står över lagen. Biskoparna står i folkets tjänst och är inte befriade från det juridiska ansvaret. Deras missgärningar måste precis som alla andras anmälas och utredas, menar han. Scicluna har varit obarmhärtig i sin kamp mot pedofilin inom kyrkan.

Den polska kyrkan försäkrar visserligen att man redan i juni 2018 beslöt att bjuda in Scicluna, men det är svårt att undgå att tiden för hans besök i Polen sammanfaller med premiären för Sekielskis film.

Katolska kyrkan i Polen tycks ha hamnat i en återvändsgränd. Filmen som publicerades på lördagen har nu setts femton miljoner gånger på Youtube, och det går inte längre att förneka problemet. Man kan förminska det, ignorera det, försöka föra över ansvaret på offren, på skolans undervisning i sexualkunskap och det västerländska moraliska förfallet. Man kan också försöka intala människor att alltihop är en attack på kyrkan och en del av valkampanjen. Frågan är bara vilket kyrkligt parti ställer upp i valet. För om makthavarna och de kyrkliga dignitärerna menar att man försöker angripa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inför valet så är det värt att understryka att stat och kyrka enligt polsk grundlag är åtskilda och ska så vara.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Länk till filmen Tylko nie mów nikomu >>

Dolda kameran avslöjar prästers övergrepp

Ur Tomaz Sekielskis film Tylko nie mów nikomu!

Tylko nie mów nikomu (Berätta det inte bara för någon) heter journalisten Tomasz Sekielskis dokumentär om pedofilin inom den polska katolska kyrkan. Över tolv miljoner människor sett filmen som släpptes på Youtube i lördags.

Filmen, som finansierats med insamlade medel, visar uppskakande konfrontationer mellan offren och deras förövare. Mötena har spelats in med dold kamera, filmen visar offrens smärta och det gör nästan fysiskt ont att se den. Förövarna förnekar inte ens att är skyldiga till det som deras offer (idag vuxna) anklagar dem för. Vissa låtsas vara ångerfulla, någon vill kompensera offren ekonomiskt och en annan skyller på offret (”du hade sådan aptit på det”).

Det är skakande berättelser om och av personer som berövats sin barndom, sin mänsklighet och sin tilltro till andra människor. På ytan tycks de fungera väl (många är gifta, har familjer och framgångsrika karriärer) men inuti är de trasiga.

Några av förövarna har dömts och förbjudits att arbeta med barn och ungdomar, vilket kyrkan tycks ha struntat i. Förövarna fortsätter sin prästerliga gärning och har kontakt med barn.

Under inspelningen bjöd Tomasz Sekielski in flera av de högsta kyrkliga dignitärerna att medverka i filmen. De allra flesta avböjde eller ignorerade hans inbjudan. Idag efter premiären tackar de honom för filmen eller hävdar att den är en attack på kyrkan trots att de enligt egen utsago inte sett den.

Reaktionerna bland politikerna är också blandade. Oppositionen kräver att samtliga skyldiga såväl till pedofili som till mörkläggningen av den omedelbart ska häktas och utredas av åklagare. Justitieminister/riksåklagare Zbigniew Ziobro utlovade redan på måndagen en undersökningskommission som ska ta tag i samtliga i filmen skildrade pedofilifall, och Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kräver hårdare straff.

Andra PiS-politiker avfärdar pedofilin inom kyrkan som marginell och påhittad. En av dem säger att ”han inte tänker se Sekielskis film liksom han aldrig kommer att läsa Mein Kampf”.

Det är knappast troligt att den polska katolska kyrkan själv förmår göra upp med problemet. Inte heller är troligt att Ziobros åklagarmyndigheter kommer att klara det. Beroendeförhållandet mellan PiS och kyrkan är alltför starkt.

Men det blir svårt att stoppa den boll, som Tomasz Sekielskis dokumentär och tidigare Wojciech Smarzowskis spelfilm Kler (Prästerskapet) har fått att rulla. Även påven Franciskus agerande – det som av den polska kyrkan så ogillade – kommer att tvinga den mäktiga institutionen, som ju i Polen verkar som stat i staten, till självrannsakan och tydliga åtgärder. För ursäkter och deklarationer räcker inte längre. Inte minst krävs en fond som ska betala ut pengar till offren (och det handlar inte om saftiga skadestånd, det handlar om vård och psykologhjälp).

Den osannolika respons som Tomasz Sekielskis film fått visar tydligt att problemet är smärtsamt och viktigt. Det är ett problem som varken kyrkan eller makthavarna längre kan avfärda eller förtiga.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Länk till filmen (engelsk undertext) >>

Regnbågsgloria anses kränkande för Jungfru Maria

Skärmdump från twitter.

Veckans snackis i Polen idag är en bild av Svarta madonnan vars gloria strålar i regnbågsfärgerna. Ja, alltså HBTQ-regnbågen. Bilden finns uppklistrad lite överallt i staden Płock och polisen har gripit en kvinna i 50-årsåldern för dådet. Vid husundersökningen fann man dussintals kopior av bilden, och kvinnan anklagas nu för att ha profanerat Polens mest heliga ikon.

Kvinnan är en välkänd HBTQ-aktivist och efter gripandet formades en protestmarsch i Warszawa.

Ett chockerande missbruk av statliga institutioner för att förfölja människor med åsikter myndigheterna inte gillar, sade demonstranterna.

Inrikesminister Joachim Brudziński uttryckte på Twitter sitt missnöje med protesterna, hela tilltaget luktar kränkning av andra människors religiösa känslor, skrev han. Han talade också om kulturellt barbari och om kränkning av ett helgon som under sekler varit så vördad av polackerna.

Katolska kyrkan hävdade att aktionen fyllt polackerna med smärta och ångest.

Det nya politiska stjärnskottet Robert Biedroń säger i ett uttalande att hans parti ska föreslå en ändring av lagen så att det inte längre är straffbart att kränka andra människors religiösa känslor.

Ett sådant förslag kommer att väcka en hel del protester. Det finns en landsomfattande organisation som – med framgång – tagit på sig att anmäla händelser som de betraktar som kränkningar av religiösa känslor. De som fälls riskerar flera års fängelse. Biedroń själv drog på sig en anmälan när han som nyutnämnd borgmästare i Słupsk flyttade en målning av den polskfödde påven Johannes Paulus II från sitt tjänsterum. Han blev dock frikänd.

Sejmen röstade för övrigt ner ett förslag för fem år sedan som gick ut just på att kränkning av religiösa känslor inte längre skulle tas upp i strafflagen. Nejrösterna kom inte bara från såväl regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) utan också många parlamentariker från Medborgarplattformen (PO) och Bondepartiet (PSL) ogillade förslaget.

Just PiS har ju gjort religiositeten till sitt särskilda kännemärke. Partitoppen har mycket nära kontakter med landets prästerskap och regeringen sitter alltid på främsta bänk i kyrkan vid de mässor som föregår alla viktigare händelser i Polen.

Gunilla Lindberg

Ärkebiskop: Pedofildömd kardinal har kränkts

Ärkebiskop Marek Jędraszewski. I bakgrunden en bild av Madonnan med barnet. Foto: Adam Bujak, Bialy Kruk.

Pedofilin inom katolska kyrkan är sedan en tid på var mans läppar. Även kyrkans egna män uttalar sig – Polens primas (högsta kyrkliga titel i ett katolskt land) Wojciech Polak ber alla offer oförbehållsamt om förlåtelse samtidigt som han på tisdagen presenterade riktlinjer för skydd av barn och ungdomar i Gniezno stift.

Ärkebiskopen i Kraków, Marek Jędraszewski, däremot använder pedofilidomen mot den australiske kardinalen George Pell som ett exempel på hur man kan bli förföljd i dagens samhälle.

Kristendomen har alltid varit förföljd, och kardinalens mänskliga rättigheter har kränkts, sade ärkebiskopen på en konferens i dagarna.

Han fördömde Västeuropa, där relativismen och individualismen hyllas.

Det är farligt, det är en kapplöpning för råttor, sade Jędraszewski och frågade retoriskt om religionen fortfarande är nödvändig för människan.

Ja, svarade han, gemenskap, där människor lever i tron tillsammans, den är nödvändig, för att man inte ska gå vilse i världen som om Gud inte fanns. Vad vore Europa om man skär av sina europeiska rötter, frågade ärkebiskopen. (Natemat.pl och TVN 9 april 19)

Katoliker brände böcker om Harry Potter

Präster kommer med korgar fulla med böcker och symboliska föremål från andra religioner som ska brännas.
Foto: FB.

I helgen ordnades i Polen ett bokbål där man brände böckerna om Harry Potter och böcker om magi. Även en del symboliska föremål från andra religioner offrades. Präster och andra kyrkliga anställda assisterade vid ceremonin.

Arrangör var Stiftelsen SMS från Himlen, som har publicerat bilder från evenemanget på sin Facebooksida.

Det står i Bibeln att du ska bränna statyer av andras gudar, och att magi är en styggelse, säger stiftelsens grundare och ledare, Rafał Jarosiewicz. Vi följer Bibeln.

De troende har själva tagit hit föremålen som skulle brännas, säger församlingsprästen Jan Kucharski i Gdańsk. Det var Harry Potter-böcker, afrikanska masker, religiösa hinduiska träfigurer med mera.

Många känner obehag inför aktionen som påminner dem om nazisternas bokbål på 1930-talet. Andra hävdar att den strider mot Lagen om förstörande av konst – även den med bäring på nazismen.

 Rafał Jarosiewicz är en rätt välkänd präst i Polen. Bland annat har han monterat in en biktstol i sin bil och kan serva de troende med att predika och ta emot bikt var som helst och när som helst.

Han blev också uppmärksammad under Världsungdomsdagarna sommaren 2016, då han ville att det stora pilgrimskorset på Giewontmassivets högsta topp i Tatrabergen skulle monteras ner och föras till Nationalstadion i Warszawa. Där skulle funktionshindrade ungdomar kunna känna hur det kändes att ta på det kors som de aldrig skulle kunna ta sig till på egen hand. (wp.pl och natemat.pl 1 april 19)

OBS: Inget arpilskämt.

Kyrkans rapport om pedofilpräster klar

Ärkebiskop Marek Jędraszewski. I bakgrunden en bild av Madonnan med barnet.
Foto: Adam Bujak, Bialy Kruk.

De polska biskoparna lade på torsdagen fram sin rapport om pedofilin bland prästerskapet. Där talas om 625 barn som fallit offer för sexuella övergrepp från polska präster från 1990 till 30 juni 2018. Nästan 60 % av dem var pojkar och mer än hälften var under 15 år.

Antalet fall har ökat under de senaste åren – få fall har rapporterats från 1990-talet medan 45 olika förövare listades under 2017.

Nästan hälften av anmälningarna har gjorts av offren, men i många fall är det de anhöriga som agerar. Bara drygt 1 (en!) procent av anmälningarna kommer från prästernas överordnade.

Långt ifrån alla anmälda fall har gått vidare till rättegång och ett fåtal har fått lämna sin tjänst. De flesta förövarna har antingen fått sluta arbeta med barn eller pensionerats.

Sannolikt finns det också många som av olika skäl inte vågat eller velat anmäla. Solidaritetsprästen Henryk Jankowski i Gdańsk som nyligen avslöjades som pedofil finns till exempel inte med i rapporten. Vad gäller Jankowski ska kyrkan tillsätta en undersökningskommission, säger ärkebiskop Leszek Sławoj Głódź.

På presskonferensen framträdde också ärkebiskop Marek Jędraszewski från Kraków, som sade att kyrkan inte kunde ha nolltolerans mot pedofili eftersom nolltolerans påminner om de totalitära systemen, nazister och kommunister kunde inte visa barmhärtighet.

Visst måste vi lyssna på offren, men vi måste också förlåta förövarna, sade Jędraszewski. Kärnan i kristendomen är barmhärtighet, bot och syndernas förlåtelse. Dessutom förekommer pedofili inte bara i kyrkan – vi måste också brännmärka den s.k. sexturismen. Där är barnen också offer. Alla, även kyrkan och Gud själv, är offer för dem som begår brott mot barn och unga.

Därefter hänvisade han till påve Franciskus och det möte om pedofili i katolska kyrkan som nyligen anordnades i Vatikanen. (TVN, Natemat.pl, onet.pl, wPolityce m.fl. 14 mars 19)

Pedofiloffer möte påven

Påve Franciskus. Foto: wikipedia.

Under Vatikanens toppmöte om hur man ska bekämpa pedofili bland präster överlämnade den polska Stiftelsen Var inte rädd (Nie Lękajcie Się) en rapport om nästan 400 övergrepp mot barn.

Stiftelsen kartlägger kända pedofilfall inom katolska kyrkan i Polen, och i rapporten finns också uppgifter om en lång rad polska ärkebiskopar och biskopar som anklagas för att ha skyddat prästerna.

Efter en lång rad avslöjanden om pedofili inom katolska kyrkan i Polen – senast handlade det om Solidaritetsprästen Henryk Jankowski – fick landets biskopar för något år sedan i uppdrag att samla in uppgifter om misstänkta fall av sexuella övergrepp, och under förra året kom rapporter från det ena stiftet efter det andra. Kyrkan förklarade sig ha nolltolerans mot pedofili och lovade att publicera statistiken över hur många barn som utsatts för övergrepp inom kyrkan sedan kommunismens fall 1989. 

Stiftelsen Var inte rädd, vars styrelse själv tillhör dem som missbrukats av präster som barn, har emellertid gjort en egen kartläggning utifrån offrens erfarenheter. Man har haft stöd från flera politiker, bland dem liberalen Joanna Scheuring-Wielgus som såg till att en delegation från stiftelsen fick en bra plats nära påven på Petriplatsen och lätt kunde överlämna rapporten.

För ett par dagar sedan rapporterades också att en av Polens äldsta nunnor i en intervju berättat om prästers sexuella övergrepp mot nunnor. Hon har sedan dess belagts med förbud att tala med medierna.  (Natemat.pl och wB 22 feb 19)————————————————————–

https://bulletinen.org/
uppdateras nästan dagligen.

Fader Janowskis staty störtad

Fader Henryk Jankowski predikar på Leninvarvet i augusti 1980. Foto: Solidaritetscentret.

Natten till torsdagen störtades statyn över Solidaritetsprästen Henryk Jankowski i Gdańsk.

Jankowski avslöjades i december som en av de präster som under sin tjänstgöring i stor omfattning hade utsatt barn för sexuella övergrepp. Många Gdańskbor krävde då att att den staty som rests till prästens minne utanför Birgittakyrkan skulle tas bort.

Nu är den borta, nertagen av tre aktivister som kritiserar katolska kyrkan för att accepterat Jankowskis övergrepp.

De kastade ett rep kring prelatens hals, drog ner statyn på i förväg förberedda gummidäck, som skulle förhindra att statyn skadades. Syftet med aktionen var att förstöra den falska myten kring Jankowski och inte själva statyn.

Som en symbol för de utsatta barnens lidande lade de en korgosses utstyrsel och barnunderkläder på det kullvälta monumentet.

Vår gärning inte är riktad mot den kristna gemenskapen, understryker aktivisterna. Tvärtom, vår sekulära medborgerliga ståndpunkt gör att gärningen har utförts av respekt för det gemensamma goda, det vill säga även för dem som är en del av den katolska gemenskapen.

Journalisten Tomasz Sekielski, som just nu jobbar med en dokumentärfilm om pedofilin inom den polska kyrkan har spelat in hela aktionen och lagt ut på internet. Han medger att han kände till aktionen i förväg och ska nu liksom de gripna aktivisterna förhöras av polisen.

När stadsvakterna skulle forsla bort Jankowskistatyn protesterade den medborgerliga kommitté som för fyra år sedan reste monumentet. Den har nu fått tillstånd av myndigheterna att flytta fader Jankowski till en privat plats.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Johannes Paulus II och pedofilin inom katolska kyrkan

Den polskfödde påven Johannse Paulus II. Foto: J G Howes, wikipedia.
  • Kardinal Josef Ratzinger (senare påve Benedictus XVI) ville informera Johannes Paulus II om pedofilin inom den amerikanska orden Legion of Christ (Kristi legion), ledd av den amerikanske prästen Maciel Degollado. Han blev tillsagd att sopa allt under mattan. Det berättade påve Franciskus för journalister nyligen.

När kardinal Joseph Ratzinger i slutet av 1990-talet visade upp bevis på ”sexuella övergrepp och ekonomiska oegentligheter” för Johannes Paulus II fick han order om att sopa allting under mattan. Det berättar påve Franciskus för journalister. Enligt experter handlar det om den amerikanska orden Legion of Christ, Kristi legion, och dess ledare, Mexicofödde prästen Maciel Degollado (död 2008). Den tolkningen gör också tidningen Vatican Insider, som ges ut av italienska La Stampa.

Artur Nowak, polsk advokat och författare, skriver i Oko.press om ordens förehavanden och den polskfödde påven. Enligt amerikansk press tog Johannes Paulus II:s närmaste man, ärkebiskopen Stanislaw Dziwisz, mutor för att Kristi legions medlemmar skulle få träffa påven. Kan Dziwisz också ha undanhållit påven uppgifterna om Degollados brottsliga verksamhet? Dziwisz förnekar och säger att det inte fanns några bevis.

Men påve Franciskus talade nyligen om Ratzingers beslut att upplösa en nunneorden där nunnorna under många år blev sexuellt utnyttjade.

Jag vågar påstå att mänskligheten inte är mogen. Kvinnan betraktas fortfarande som en andra sortens människa, sa Franciskus till journalisterna. Och så berättade han följande ”anekdot”.

Ratzinger var i besittning av dokumentation om ekonomiska oegentligheter och sexuella övergrepp som pågick i en viss orden. Han släpptes inte fram till ordens överhuvud. Påven Johannes Paulus II ville emellertid veta sanningen och kallade till sig Ratzinger, som la fram hela dokumentationen. När han kom tillbaka sa han till sin sekreterare: ”allting ska till arkivet, den andra sidan vann”. När Ratzinger 2005 själv blev påve återvände han till ärendet och inledde en undersökning. Så berättar påve Franciskus.

Det var tidigare känt att Ratzinger försökte uppmärksamma påven på pedofilin inom Kristi legion och särskilt på prästen Degollado. Hans första beslut blev också att upplösa orden och beröva Degollado alla prästerliga rättigheter.

Historien med Kristi legion och Degollado var mentalt mycket betungande för Ratzinger. Och Franciskus tycks känna på samma sätt. Det är delvis därför som vissa teologer och gudsmän, frustrerade och sura för att påven inte står på deras sida, kritiserar honom så ihärdigt. Många av dem är frekventa gäster i den polska katolska kyrkan som liksom de drömmer om en konservativ påve som skulle stå på deras sida. Som Johannes Paulus II gjorde.

Maciel Degollado var bigamist, narkoman och bedragare. Han utnyttjade sexuellt ett hundratal unga präster, han förgrep sig även på sina egna barn. Han drog fördel av människors gudfruktighet och gjorde sig en förmögenhet. Han köpte flera fastigheter åt kyrkan och finansierade skolor och universitet. Hans orden Kristi legion var i själva verket en sekt – blind trohet, förbud att lämna ut information om vad som pågår inom orden samt personkult gjorde att han förblev ostraffad. Pengarna han överlämnade till kyrkan gjorde att ingen vågade röra honom. Inte ens påven Johannes Paulus II som lät sig duperas och charmas av Degollado (det var just Degollado som var den polske påvens följeslagare under hans tre besök i Mexiko).

Artur Nowak lyfter fram att en annan märklig relation mellan Johannes Paulus II och en känd pedofil. Den österrikiske prästen Hans Hermann Groër förgrep sig sexuellt på upp till 2000 pojkar och unga män. Han lyckades vinna förtroende hos den polskfödde påven som upphöjde honom till kardinal. Det var först efter Johannes Paulus II:s död som Vatikanen fördömdes för sin indolens i samband med Groërs brott. Johannes Paulus II offentliggjorde aldrig kardinalens övergrepp och såg till att allt sopades under mattan.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Solidaritetsprästen Jankowski – en fallen ikon

Fader Henryk Jankowski predikar på Leninvarvet i augusti 1980.
Foto: Solidaritetscentret.

Åtta år efter Solidaritetsprästen Henryk Jankowskis död börjar det sippra ut obehagliga fakta ur hans liv. Flera personer träder fram och berättar om sexuella övergrepp på barn och ungdomar. En föga tilltalande bild av fader Janowski växer fram.

Läs vidare >>

Känd präst grundar politiskt parti

Tadeusz Rydzyk.
Foto: wikipedia.

Äkta Europarörelsen heter ett nytt politiskt parti i Polen. Grundare är den beryktade prästen Tadeusz Rydzyk i Toruń, som hittills varit en av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) allra trognaste stöttepelare. Och flera av PiS kända företrädare i PiS följer nu med Rydzyk till det nya partiet – en av dem är förre miljöministern Jan Szyszko. Även andra petade regeringsledamöter som förre utrikesministern Witold Waszczykowski och förre jordbruksministern Krzysztof Jurgiel ska ansluta sig till Äkta Europarörelsen.

Det nya partiet är tänkt som en protest mot att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ännu inte skärpt den redan mycket stränga abortlagen i Polen, vilket var ett villkor för Rydzyks stora stöd för PiS i valkampanjen 2015. Frågan har varit uppe till diskussion i parlamentet men de våldsamma protesterna ute i landet fick PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att dra öronen åt sig.

Rydzyk planerar först och främst att ställa upp i valet till Europaparlamentet i maj 2019, och det hävdas att bildandet av det nya partiet egentligen är ett sätt att utöva påtryckning på PiS inför Europavalet. Prästen tycker inte att han har tillräckligt inflytande över vilka som ska toppa PiS lista över kandidater.

Det väckte uppseende i helgen att Kaczyński inte var med när hela regeringen hyllade Radio Maryja, Rydzyks egen ultrareligiösa kanal som fyllde 27 år. Idag tror man att PiS-ledaren fått kännedom om det nya partiet och i vredesmod sänt återbud till festen.

Rydzyk är en synnerligen kreativ man som under decennier fått stora ekonomiska bidrag till sin verksamhet och räknas in bland de hundra förmögnaste i Polen. Utöver Radio Maryja har han också en tv-station, en mediehögskola och ett geotermiskt spa i anslutning till den kyrka i Toruń där han är verksam. (Wirtualna Polska, onet.pl, natemat.pl och wB 4 dec 18)

Regeringen firar Radio Maryjas 27-årsdag

Regeringen dansar och ler på Radio Maryjas 27-årsjubileum.
Foto: twitter.

Tack alla ni som har bidragit till Radio Maryja. Vi är alla en stor polsk familj och näst Gud älskar vi Polen högst.

Det sade den kontroversiella prästen Tadeusz Rydzyk när hans ultrareligiösa kanal i Toruń i dagarna firade sin 27-årsdag.

Han talade om vikten av att engagera fler ungdomar i kyrkan och tog sedan upp Wojciech Smarzowskis uppmärksammade film Kler (Prästerskapet).

Kler beskriver kyrkans tjänare som en flock rumlande gourmander med pedofila och ekonomiska intressen.

Jag har visserligen inte sett filmen, bara läst om den, men det är en film som på allvar har skadat kyrkan, dundrade Rydzyk. Och den har fått bidrag från Polska Filminstitutet! Vi har också sökt pengar till en film om de fattiges vän Sankt Albert Chmielowski, men det vi fick var bara småpengar! Det är sannerligen mycket som behöver ändras i vårt Polen!

Bilder och film från firandet har lagts ut på internet. Alla topparna från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) var på plats och sjöng Radio Maryja till. Premiärminister Mateusz Morawiecki var där, likaså försvarsminister Mariusz Błaszczak, justitieminister Zbigniew Ziobro och chefen för regeringskansliet Beata Kempa. Även fallna storheter som förre försvarsministern Antoni Macierewicz och förre miljöministern Jan Szyszko deltog. Kanske för att försäkra sig om Rydzyks stöd i nästa års parlamentsval, spekulerar medierna. Han deltog med stor kraft i valkampanjen 2015 och uppmanade sina trogna lyssnare i Radio Maryja och TV Trwam, främst religiösa kvinnor på landsbygden i Polen, att stödja gode vännen Jarosław Kaczyńskis parti. Kaczyński sade också efter valet att partiet aldrig hade vunnit utan fader Rydzyks hjälp. Att en åtstramning av den redan stränga abortlagen i Polen nu åter är på tapeten anses vara partiets sätt att tacka prästen i Toruń, som förutom radio- och tv-kanaler också driver en privat mediehögskola och ett spa med religiös anknytning i staden. Rydzyk räknas in bland landets 100 mest förmögna affärsmän.

Kaczyński själv syns inte på någon av bilderna från Maryjas födelsedagsfest – han sägs vänta på en ny knäoperation. Efter en första operation i våras fick han stanna kvar på sjukhuset i flera veckor, och hans tärda utseende efter sjukhusvistelsen har gett upphov till rykten om att han egentligen lider av en betydligt allvarligare sjukdom. Partiföreträdarna upprepar ihärdigt att han är frisk som en nötkärna men maktkampen inom partiet sägs vara långt gången redan. (Natemat.pl, Wirtualnapolska.pl och wB 1 dec 18)

Pedofilrapport ska skickas till påven

Stiftelsen Var inte rädd (Nie Lękajcie Się).

Stiftelsen Var inte rädd (Nie Lękajcie Się), som kartlägger kända pedofilfall inom katolska kyrkan i Polen, arbetar med en rapport som ska skickas till påven.

Nyligen publicerade stiftelsen en interaktiv karta på internet, där tidigare kända fall placerats in. Landets biskopar har för närvarande till uppgift att göra en sammanställning av läget i sitt eget stift under de senaste 10–15 åren. Flera har redan avlagt rapport och de övriga lär följa. Efterhand som nya uppgifterna kommer förs de in på den interaktiva kartan. Tanken är att gemene man ska kunna kolla läget på hemorten – finns här några präster som ertappats med sexuella övergrepp med barn och arbetar de för närvarande med barn och ungdomar eller har de annan tjänst?

Stiftelsens hemsida registrerade 780 000 besök under de första 24 timmarna sedan pedofilikartan publicerats och runt hundra nya misstänkta pedofilfall hade anmälts.

Kartan ska ligga till grund för en rapport om pedofilin inom katolska kyrkan i Polen, säger Artur Nowak på stiftelsen Var inte rädd. I rapporten ska präster som hjälpt förövarna att dölja sina övergrepp också namnges.

Både de kyrkliga myndigheterna och de flesta vanliga människor har svårt att tro att detta är ett verkligt problem i Polen, säger Zbigniew Nosowski, chef för katolska tidningen Więź. Många biskopar lever fortfarande i förnekelse eller har möjligen börjat ana problemet. (Polskie Radio och wB 9 okt 18)

 

Karta över pedofili inom kyrkan i Polen

Stiftelsen Var inte rädd (Nie Lękajcie Się) har lagt ut en interaktiv karta på nätet av kända och misstänkta pediofilbrott inom katolska kyrkan.

Reaktionerna mot prästers sexuella övergrepp mot barn och unga är omfattande och i helgen har protester ägt rum i flera större städer i Polen. Demonstranterna har bland annat lyft fram den karta över pedofilbrott inom katolska kyrkan som Stiftelsen Var inte rädd (Nie Lękajcie Się) nyligen publicerade på nätet.

Kartan innehåller inga nya uppgifter utan stiftelsen har gjort en sammanställning över vad som under åren rapporterats i medierna i samband med rättegångar. Samtidigt pågår en reningsprocess inom kyrkan och den ene biskopen efter den andre skriver för närvarande rapporter om hur det förhållit sig i det egna stiftet under de senaste 10-15 åren.

Brott som begås mot barn av präster är särskilt avskyvärda eftersom kyrkan ger dem status och ställning i samhället, skriver stiftelsen på sin hemsida. Vi hoppas att offren  ska finna kraft att stämma kyrkan och kräva skadestånd. Vi hoppas att kartan ska uppmuntra journalister att undersöka om förövarna inom kyrkan fortfarande arbetar som präster och med barn, och vi ser fram emot att få rapporter som hjälper till att ge en komplett bild av omfattningen av den kyrkliga pedofilin.

Den uppmärksammade filmen Kler (Prästerskapet), som klär av det polska prästerskapet in på bara kroppen och som setts av närmare två miljoner människor under den första veckan efter premiären har sannolikt också bidragit till demonstrationerna. (nielekajciesie.org.pl och wB 7 okt 18)

Vem är rädd för Smarzowskis film?

Scen ur Wojciech Smarzowskis nya film Kler (Prästerskapet).

Närmare en miljon polacker har sett Wojciech Smarzowskis film Kler (Prästerskapet) under de första tre dagarna. Intresset är enormt, så är också högerns och regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) panikartade reaktioner. Till och med den polska katolska kyrkan är än så länge mer återhållsam.

Medan biskoparna inte talar så mycket om filmens innehåll utan i stället – åtminstone officiellt – försöker rensa upp inom kyrkan, tycks PiS tro att filmen utgör ett hot både mot partiet som sådant och mot utgången i det kommande kommunvalet. Filmen jämförs med nazistiska propagandafilmer, den är ”skadlig” och festivalen i Gdynia (där den fick tre priser) ”visar förakt och hat mot den polska identiteten, Polen och polackerna”. Och så försöker man stoppa visningen i flera polska städer. Varför är det så?

Krönika:
Dorota Tubielewicz Mattsson

Kler avslöjar mekanismerna bakom den politisk-kyrkliga alliansen i Polen. Patologiska företeelser inom kyrkan visas i all sin avskyvärda prakt och kopplas direkt till regeringspartiet som ju likt inget annat parti tidigare lever i en märklig symbios med kyrkan. Det är klart att det måste oroa PiS om de destruktiva krafterna inom kyrkan med sin direkta koppling till det politiska livet hotar att påverka valresultaten. För det är inte svårt att identifiera höga kyrkliga potentater med starka band till regeringspartiet. Såväl fader Rydzyk med sitt enorma penning- och maktbegär som ärkebiskopen Sławoj Leszek Głódź, nyligen avslöjad som medarbetare till kommunistregimens säkerhetspolis, kan lätt kännas igen som filmens huvudpersoner.

En av PiS mest synliga gestalter Stanisław Piotrowicz, åklagare från kommunist-Polen som under krigstillståndet dömde oppositionella, har på sitt samvete även ett fall med en pedofil i prästkappa som friades från sina brott år 2001. Piotrowicz har gjort sig känd för sin totala brist för empati för offren och för sin vokabulär – beröring av intima kroppsdelar kallade han ”ett uttryck för bioenergo-terapeutiska färdigheter”. Även ärkebiskopen Józef Michalik försvarade prästen-pedofilen och uttalade de berömda orden: Offren får skylla sig själva, de suktar efter kärlek och frestar prästen. Avskyvärda ord som han aldrig bett om ursäkt för och som ordagrant citeras i Kler.

Smarzowski skildrar patologin inom både polska katolska kyrkan och regeringspartiet. Båda har gjort allt för att sopa rubbet under mattan, båda skapar ett nät av ömsesidiga beroenden och intressen som till varje pris måste försvaras. Filmen Kler kommer förhoppningsvis att starta den nödvändiga diskussionen om tillståndet inom den polska katolska kyrkan. Många frågar sig vad som hänt med den kyrka som i århundraden var en symbol för frihet, bevarande av den polska identiteten och hopp inför framtiden och som nu blivit en korrupt politiserad institution där man tillåter och döljer diverse patologiska beteenden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Katolska kyrkan på film

Scen ur Wojciech Smarzowskis nya film Kler (Prästerskapet).

Wojciech Smarzowskis nya verk Kler (Prästerskapet) väckte uppståndelse redan före premiären på filmfestivalen i Gdynia. Filmen visar den polska katolska kyrkans mörka sida: kyrkan är märkt av pedofili, brott mot celibatet, girighet, maktlystnad och penningbegär. Kler bryter mot ett seglivat tabu och berör ett brännande aktuellt ämne.

Filmen fick festivalens publikpris, journalistpris samt juryns specialpris för att ”ha tagit upp ett viktigt samhällsämne”, men statliga TVPs rapportering från Gdynia formade sig till ett angrepp. Regissörens tal under prisgalan sändes inte och allmänheten fick veta att ” självutnämnda eliter attackerar katolska kyrkan”.

Under det fem minuters långa nyhetsinslaget slår man fast en lång rad ”fakta”. För det första är det tyskarna som står bakom filmen då den uppmärksammas på omslaget till polska versionen av Newsweek (som ju gest ut av en tysk koncern). Sedan har djävulen inspirerat till filmen och samarbetat med regissören (enligt en i inslaget intervjuad präst finns det inom kyrkan en djävulens femte kolonn som gör allt för att skada kyrkan). Vidare slår man fast att det som visas i filmen utgör en marginell företeelse och dessutom är en lögn eftersom katolska kyrkan inte accepterar patologiska beteenden. Joanna Scheuring-Wielgus från det liberala partiet Moderna (Nowoczesna) pekas ut som en av de djävulska politiker som bekämpar kyrkan, när hon försvarar kvinnors rättigheter, tar sig friheten att stämma den antisemitiska f.d. prästen Jacek Międlar och i parlamentet organiserar konferenser om pedofilin i den polska kyrkan.

Det viktigaste är dock enligt regim-TV att filmen ogillas av ”vanliga polacker” och att ” troende anklagar regissören för att kränka deras religiösa känslor”. Man hänvisar till två förbipasserande personer som inte sett filmen.

TVP-chefen Jacek Kurski tycker att Kler är en ”primitiv och billig provokation”.

Högermedierna rasar och några PiS-styrda kommuner försöker förbjuda sina lokala biografer att visa filmen. Regimvänliga medier uttalar sitt bifall, medan oberoende medier slår larm om censur. Kyrkan tar naturligtvis också avstånd och uppmanar till bojkott av filmen, samtidigt som man ändå börjat visa en antydan till vilja att reda ut pedofili bland präster.

Regissören Smarzowski berättar att han under arbetets gång konsulterat präster som velat bidra till att kyrkan i dess nuvarande form reformeras. Inspelningarna måste göras utomlands eftersom ingen kyrka i Polen ville (eller fick) vara med. Av oro för att kyrkan kommer att försöka stämma honom har Smarzowski låtit jurister noga granska alla scener.

Vid premiären den 28 september köade tusentals människor utanför biograferna, salongerna har varit fyllda till brädden och det är goda tider för dem som säljer biljetter på svarta börsen. Man kan misstänka att kyrkans och de styrandes massiva kritik av filmen bidragit till det enorma intresset.

De som sett Kler beskriver den som ”stark”, ”sann”, ”viktig” och ”mycket bra”, och säger att filmen berört och skakat om dem.

Smarzowskis film rör onekligen om och öppnar upp för diskussion om den polska katolska kyrkans tillstånd. Ett i Polen stort tabu är brutet, trots det politiska och klerikala motståndet. Men kommer filmen att förändra den polska katolska kyrkans anlete?

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kyrkan rapporterar om prästers övergrepp mot barn

Fältbiskop Józef Guzdek.
Foto: wikipedia.

Prästers sexuella övergrepp mot barn och unga inom katolska kyrkan har ju antagit enorma proportioner, och på senare år har kyrkan också vidtagit åtgärder för att komma till rätta med problemen.

I Polen redovisar biskoparna nu kända fall av pedofili i sina stift.

Först ut är biskop Józef Guzdek som informerar om fyra fall inom fältkyrkan under de senaste sju åren. Ett av dem gäller en präst som våldtog en minderårig flicka och uppmanade henne att göra abort när det visade sig att hon blivit gravid. Han sitter idag i fängelse.

Ytterligare tre fältpräster har fått lämna sin tjänst eller åtminstone fråntagits rätten att arbeta med barn och unga på grund av sextrakasserier.

Biskopen i Płock redovisar nio fall under elva år där präster ertappats med att förgripa sig på sexton unga, varav två var minderåriga. Stiftet har drygt 600 präster och pedofilerna utgör mindre än 1,5 % av dem, har tidningen Rzeczpospolita räknat ut.

Biskop Józef Guzdek säger att han varje dag uppmanar sina präster att erkänna eventuella felsteg och låta Vatikanen bestämma vad som ska hända med dem. Kyrkan erbjuder också juridiskt, psykologiskt och pastoralt stöd till dem som vill ha. (Rzeczpospolita och wB 20 sept 18)

Ny pedofil prästskandal i Polen

En ny skandal om prästers sexuella intresse för barn rullas nu upp inför polackernas ögon.

En gudsman i Zamość avslöjades i Kroatien när han spanade på avklädda flickor i klädbutikernas provrum. Han hade monterat in en liten kamera i spetsen på sin sko, ställde sig utanför provrummet och stack in skon under draperiet för att filma de avklädda barnen.

Mannen togs på bar gärning under en semesterresa i Kroatien. När polisen gick igenom hans dator och mobil blev det uppenbart att det inte var någon engångsföreteelse – det fanns dussintals filmer från omklädningsrum och damtoaletter.

Prästen erkände sig skyldig och har anhållit om straff utan föregående rättegång vid en kroatisk domstol.

Den kroatiska polisen lämnade sedan över materialet till utredare i Polen, som vid en husundersökning i mannens bostad fann hundratals bilder och videoklipp med nakna barn, alla med en tydlig pornografisk karaktär, säger åklagaren.

Det visade sig också att prästen har en mindre uppsättning spionkameror som han placerat på damtoaletter och i duschutrymmen.

Ett tjugotal minderåriga offer är identifierade, säger åklagaren.

Prästen, som riskerar fem års fängelse, förklarar sitt agerande med att hans arbete är så stressigt. Han har fått lämna sin församling, står under polisövervakning och har fått utreseförbud i väntan på rättegång. (wirtualnapolska.pl sept 18)

Prästerliga övergrepp mot barn döljs i Polen

I det nya pedofilregister som justitieminister Zbigniew Ziobro nu upprättar saknas namnen på präster som dömts för sexuella övergrepp mot barn. En av dem har i tio år härjat i Schlesien och inte tvekat inför ren våldtäkt.

Prästen stod åtalad för våldtäkt av minderårig men domstolen fällde honom för sexuellt tvång, ett mindre allvarligt brott. För våldtäktsoffren gör brottsrubriceringen emellertid en dramatisk skillnad.

Justitieminister Zbigniew Ziobro tycks anse att en dömd våldtäktsman som belagts med livslångt förbud att arbeta med barn och måste undergå behandling mot pedofili, inte behöver registreras som de andra.

Tidningen Gazeta Wyborcza har rapporterat om den aktuella gudsmannen, och det irriterar Ziobro som anklagar tidningen för lögn och hotar med stämning.

Jag har gjort väldigt mycket i kampen mot pedofilin, säger justitieministern, det är absolut nolltolerans mot pedofiler.

Men han vill gärna dölja det faktum att även präster är förövare.

Forskningen och statistiken visar att de som våldtar barn ofta är personer med allvarliga psykiska störningar som många gånger visar särskild grymhet (det är inte ovanligt att det slutar med mord). Präster som skyddas av sina överordnade kan verka ostört i åratal, och deras offer lider av sviterna under resten av livet.

Regeringens engagemang för gudsmäns sexuella övergrepp mot barn är inte heller så stort att en dokumentär om pedofilin inom den polska katolska kyrkan har beviljats bidrag. Men det är viktigt att komma åt problemet även i Polen. Staten och myndigheterna borde ha all möjlighet att tvinga katolska kyrkan att lämna ut all dokumentation om präster som anklagats för pedofili.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kyrkan om ”de onda strukturerna”

Ärkebiskop Józef Michalik.
Foto: Media Wnet.

Feminister, frimurare och ateister ingår i de onda strukturer som splittrar Polen och världen. Det sade ärkebiskop Józef Michalik under en mässa på söndagen, då katolska kyrkan firade Jungfru Marias Himmelsfärd.

Vi ser hat i det sociala och det politiska livet, och för nationens bästa måste vi kräva samarbete av alla människor. Genom att bryta mot moralen och naturens lag övertygar man kvinnorna om att kyrkan och Kristus underskattar dem, sade ärkebiskopen.

Kvinnorna ska i stället ha Jungfru Maria som sin förebild, Gud har valt dem föda barnen, och den som är positiv till abort är ett monster och en dödens apostel, hävdade ärkebiskopen.

Michalik har tidigare gjort en del häpnadsväckande uttalanden: i våras talade han om abort som det sorgligaste arvet efter stalinismen, och för några år sedan hävdade han att det var barnen som lockade in prästerna i sexuell samvaro i stället för tvärtom.

Han menar att de unga dras till kyrkan, att över 80 % av ungdomar under 24 är troende katoliker.

Det är nog bra med internet och att kunna främmande språk, men måttlighet är en dygd, sade Michalik, och Polen är en nation som kommer att leva enligt evangeliet i tusen år.

Marie Himmelsfärd är en stor händelse i Polen, tiotusentals människor ger sig iväg på pilgrimsvandring till klostret Kalwaria Zebrzydowska i Kraków. Där möts de av orkestrar och försäljare som tillhandahåller souvenirer med religiös anknytning. Även glass, Lego, flaggor, pepparkakor, ballonger, handväskor och den lokala osten oscypek finns att köpa. (wyborcza.pl 19 aug 18)

Kyrkan tystar ner prästers självmord

Under de senaste åren har en rad präster begått självmord i Polen. Det är ingenting man talar högt om, kyrkan brukar tvärtom låtsas att det handlar om olycksfall. I ett stift i södra Polen begick åtta präster självmord under en period av sex år. Några hängde sig, andra tog en överdos av tabletter, kastade sig ut från kyrktornet, skar upp pulsådern osv.

Katolska kyrkan talar inte gärna om det här, säger en präst som vill vara anonym, till nätportalen Wirtualna Polska. Kyrkan betecknar varje enskilt fall som en olyckshändelse.

Det spelar ingen roll hur just jag gjorde, jag vill inte tala om det, säger han. Jag vet att självmord är en allvarlig synd, men jag gick in i en djup depression, jag började tvivla. Jag sade till mina överordnade att jag behövde hjälp och stöd, men fick till svar att jag inte skulle vänta mig någon hjälp från det hållet.

Många av oss präster kämpar med depressioner, det kan vara en troskris, en känsla av isolering osv. Jag har pratat med andra som gjort försök att ta livet av sig, och alla har sagt att de överordnade inte haft någon hjälp att ge, säger prästen. Alla har fått rådet att erkänna sina synder så snabbt som möjligt och sedan flytta till en annan församling.

Varannan eller var tredje månad kommer rapporter om präster som försöker begå självmord. Det handlar om både unga och äldre präster och förekommer över hela landet. (Wirtualna Polska 3 aug 18)

Katolska kyrkan: Polen bör bli nyktrare

Biskop Tadeusz Bronakowski, ordförande i den kyrkliga kommitté som ska verka för ökad nykterhet bland polackerna.
Foto: Patryk Korzeniecki, wikipedia.

Polskheten ska inte förknippas med rus utan med nykterhet och man når ingen personlig eller nationell frihet utan nykterhet. Det säger biskop Tadeusz Bronakowski, ordförande i den kyrkliga kommitté som ska verka för ökad nykterhet bland polackerna.

Biskopskonferensen har diskuterat alkoholkonsumtionen i landet. Befolkningen dricker för mycket, enligt uppgift i genomsnitt 10 liter ren alkohol om året per person. Målet är att vuxna ska kunna halvera den mängden och ungdomar under 21 år bör inte dricka alkohol överhuvudtaget. Biskoparna rekommenderar begränsad tillgänglighet och höjda priser.

Samt att medborgarna ska avhålla sig från alkohol i 100 dagar – eftersom Polen i november fyller 100 år.

Kyrkan engagerar sig nu alltså tillsammans med regeringen arbeta för att öka nykterheten i Polen. Enligt internationell statistik tillhör polackerna dem som dricker mest. På senare år har tillgängligheten begränsats med hjälp av strängare lagstiftning – idag kan kommunerna förbjuda alkoholförsäljning mellan kl 22.00 och 06.00. Tv-reklam för alkohol under samma tid får inte förekomma. Det är också förbjudet att dricka alkohol på allmän plats. De nya reglerna har orsakat protester bland såväl producenter som försäljare av alkohol.

Kyrkans initiativ har emellertid blivit föremål för diverse skämtsamheter på sociala medier. Många påpekar att prästerna själva dricker för mycket alkohol, och den som googlar hittar lätt artiklar om kyrkliga rattfyllerister som kört ihjäl folk, skriver nyhetsportalen Natemat.pl. ÄrkebiskopSławoj Leszek Głódź, nyligen avslöjad som aktiv agent och informatör åt kommunistregimen, har gjort sig känd för sitt expansiva drickande.

Frågan om prästerskapets alkoholkonsumtion har därmed blivit en debatt i debatten. Några menar att den trots allt är ett mindre problem, i synnerhet som behandling mot alkoholberoende är gratis i Polen. Andra anser att prästerna ska vara ett föredöme för de troende, men att kyrkan i det fallet fungerar som en familj – man vill inte tvätta sin smutsiga byk inför andra. Därför erkänner man inte alkoholism inom kyrkan, men alkoholism är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas.

Enligt officiell statistik är 800 000 polacker alkoholberoende och tre miljoner dricker regelbundet för mycket. (Natemat.pl, Polskie Radio och wB 17 juli 18)

Pilgrimssäsong i Polen

Tadeusz Rydzyk.
Foto: wikipedia.

Pilgrimssäsongen pågår nu i Polen. Det handlar om hundratusentals människor som vandrar i stora skaror till någon av katolska kyrkans heliga platser. Den främsta av dem alla är klostret Jasna Góra i Częstochowa, nordväst om Kraków. Där finns Svarta Madonnan – en målning av Jungfru Maria som enligt folktron räddade landet undan Karl X Gustavs trupper i mitten av 1600-talet. När svenskarna drivits bort kröntes Maria till Polens drottning av den dåvarande kungen, som för övrigt var barnbarnsbarn till Gustav Vasa.

En av de stora arrangörerna av pilgrimsvandringar, den driftige prästen Tadeusz Rydzyk i Poznań, inledde på lördagen sitt arrangemang med konsert och mässa. I uppställda tält kan pilgrimerna köpa minnessaker och förnödenheter att ha med sig på resan.

Till Jasna Góra är det runt 25 mil, och de flesta kanske inte vandrar hela vägen. Det är OK att använda olika transportmedel, och många ansluter någon mil före målet för att uppleva gemenskapen när den stora skaran pilgrimer anländer till målet. I och kring klostret hålls också en mässa som i år leds av en kardinal, utsänd från Vatikanen.

Även här finns det gott om stånd där pilgrimerna kan köpa religiösa souvenirer till minne av resan.

I år är det 27:nde året som fader Rydzyk anordnar en pilgrimsvandring, rapporterar hans medier Radio Maryja och TV Trwam.

Numera används också sociala medier i kyrkliga sammanhang – prästerna uppmanar pilgrimerna att använda hashtaggen #PolskaPilgrzymuje – miljontals polacker som inte själva kan vara med under pilgrimsresan blir på så sätt andliga deltagare. (8 juli 18)

Rydzyk: Jag kanske avstår från att delta i nästa val

Tadeusz Rydzyk.
Foto: wikipedia.

Den sparkade försvarsministern Antoni Macierewicz framträdde nyligen i religiösa Radio Maryja där han bland annat öste sin galla över president Andrzej Duda. Konflikten mellan de två slutade för ett halvår sedan med att ministern fick gå.

Macierewicz, som under sin tid i regeringen ofta tog limousinen ner till Toruń för att konsultera sin gamle vän fader Rydzyk, lät sig nu intervjuas av samme präst som äger Radio Maryja. De talade om Dudas femton förslag till ny grundlag.

Att grundlagen ska slå fast Polens och Europas kristna kulturarv och dess vikt för den nationella identiteten gick hem hos prästen, men att EU-medlemskapet skulle stadfästas i grundlagen föll inte lika väl ut.

Den polska kyrkan är överlag inte särskilt förtjust i EU. Man har avvikande åsikter vad gäller inte bara flyktingfrågor utan också rätten till abort, assisterad befruktning, HBTQ-personers rättigheter och jämställdhetsfrågor – det var alltså svårt för kyrkan att svälja Europakonventionen mot våld i hemmet för några år sedan.

Att EU-medlemskapet skulle garanteras i grundlagen stötte alltså på motstånd hos fader Rydzyk och han konstaterade att han nog inte skulle lägga sin röst på Duda nästa gång, eller rentav inte rösta överhuvudtaget i nästa parlamentsval. Han beklagade också att inte bara Macierewicz utan också  förre utrikesministern Witold Waszczykowski och förre miljöministern Jan Szyszko tvingats lämna regeringen.

Hans uttalanden ska närmast ses som en vink till PiS-ledaren Jarosław Kaczyński som tydligt sagt att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) aldrig nått regeringsmakten utan fader Rydzyk.

Prästen i Toruń är lite av en mediemogul i Polen och via sin stiftelse Lux Veritatis en av landets 100 rikaste män. Inför valen 2015 upplät han ofta utrymme åt PiS i sin Radio Maria, sin TV Trwam och i sin tidning Nasz Dziennik. Den ena PiS-profilen efter den andra intervjuades, deltog i debatter och kommenterade aktuella händelser.

Valdeltagandet är traditionellt lågt i Polen eftersom förtroendet för politikerna är lågt. Förtroendet för kyrkan är trots pedofilskandalerna fortfarande stort på många håll, inte minst på grund av kyrkans stöd till den demokratiska oppositionen och Solidaritetsrörelsen under kommunisttiden.

Prästen i Toruń har alltså fortsatt på den politiska vägen, och inför valet ingick han ett avtal om att stödja PiS. Kaczyński skulle i sin tur bland annat se till att abortlagen skärptes efter valet, en process som han med viss framgång inlett.

Valåret 2015 uppmanade Rydzyk sina trogna lyssnare och besökare att gå och rösta – och på PiS naturligtvis. När han nu säger att han funderar på att avstå från att engagera sig i valet betyder det att PiS riskerar att tappa en viktig kanal som når ut till många troende framför allt på landsbygden. (Radio Maryja, Natemat.pl och wB juni 18)

Unga polacker vänder katolska kyrkan ryggen

Katolska kyrkan tappar greppet om de unga.
Foto: G. Lindberg 2014

Polen ligger överst på en lista över 106 länder där unga människor tar avstånd från kyrkan. I gruppen under fyrtio år är det bara 16 % som anser att religionen är ”mycket viktig” i deras liv. I gruppen över fyrtio år säger hela 40 % att religionen är mycket viktig för dem. Det visar en undersökning från opinionsinstitutet Pew Research. Skillnaden mellan de yngre och de äldre handlar om såväl böner, söndagsmässan som den allmänna inställningen till religionen.

Denna massflykt har att göra med gapet mellan det som kyrkan förkunnar och verkligheten, menar teologen och historikern professor Stanisław Obirek.

Biskoparna menar man å andra sidan att katolska kyrkan måste hitta andra sätt att kommunicera med ungdomar. Redan Johannes Paulus II insåg att man måste finna ett språk som når ut till unga människor som ju är ”kyrkans vår”. Den nuvarande påven Franciskus är också mån om att inte förlora kontakten med de unga. Han kommunicerar med enkla signaler och med symboler som formar de ungas värdehierarki.

Det finns dock även undersökningar som visar att själva kommunikationssättet inte räcker. Undersökningar som ärkebiskop Grzegorz Ryś har genomfört visar till exempel att bara 6,7 % av de unga är emot sex före äktenskapet och enbart 6 % är emot preventivmedel.

Är det måhända dags att ändra policyn, katolska kyrkan?

Dorota Tubielewicz Mattsson

Guds bud vid skolporten ska stoppa ondskan

Skärmdump från TVN.

Religionen spelar stor roll i Polen, trots att statsskicket enligt grundlagen ska vara sekulärt. Det gäller också skolan, och enligt skollagen ska elever kunna byta ut lektionerna i religion mot undervisning i etik och moral, vilket ofta skett, framför allt i de stora städerna.

Men med den nya regeringen har katolska kyrkan återtagit förlorad mark även i skolorna och elever som inte deltar i religionsundervisning får räkna med att stå till svars för det.

Det är präster som har hand om religionsundervisningen och numera också ofta lektionerna i etik och moral.

Podkarpackie län i sydöstra Polen är landets mest troende hörn och nyligen har man på ett antal skolor där satt upp stentavlor med de tio budorden vid skolporten. Initiativtagare är stadens borgmästare Andrzej Głaz.

Jag tror att ondskan är på väg in i Europa, säger han. Man stiftar lagar som bryter mot Guds bud och accepterar synd som abort och dödshjälp. Jag vill inte att det ska bli likadant i Polen. Man kan inte fostra en god människa utan Gud, och stentavlorna ska påminna eleverna om de kristna värderingarna och stärka moralen.

Nyheten om de moderna stentavlorna har fått stiftelsen Frihet från religion (Wolność od Religii) att reagera.

Det är fullständigt felaktigt att man inte kan fostra goda människor utan religion, säger Tomasz Kalbarczyk från stiftelsen, som bland annat arbetar för skydd av icke-troendes rättigheter.

Det finns ingen skola där alla elever är katoliker, säger han, och det här är religiösa trakasserier.

Att vara katolik är inte detsamma som att vara en god människa, säger han och påminner om att även trägna kyrkobesökare missbrukar alkohol och slår sina barn. (TVN, Natemat.pl och wB 13 juni 18)

Johannes Paulus II ska stärka polackernas identitet

Tadeusz Rydzyk.
Foto: wikipedia.

I Toruń avser man nu att inrätta ett museum till Sant Johannes Paulus IIs minne. Museet ska visa på katolska kyrkans tusenåriga betydelse i landet där det viktigaste exemplet blir den polskfödde påven och hans inverkan på Polens, Europas och världens öden. Man ska också informera om vad den vetenskapliga forskningen om polackernas inställning till judarna under andra världskriget har kommit fram till.

Det övergripande syftet är att visa forna generationers polska kultur och traditioner och därigenom stärka polackernas identitet och självkänsla.

Den som ska upprätta detta museum är den driftige prästen Tadeusz Rydzyk, som står regeringens hjärta och plånbok nära. Han har tidigare gjort sig känd för antisemitiska uttalanden. Genom sin verksamhet, som bedrivs via stiftelsen Lux Veritatis, räknas han in bland Polens 100 rikaste personer.

En stor del av de föremål som ska ställas ut kommer från stiftelsens samlingar, som bara de värderas till 100 miljoner złoty. Ett särskilt bidrag utgår för att Rydzyk gratis ska tillhandahålla ett kapell och ett bibliotek.

Kulturminister Piotr Gliński har utlovat 100 miljoner złoty till projektet att utbetalas i tre portioner. Kulturdepartementet har avstått från att kommentera anslagen till museet. (natemat.pl 13 juni 18)

Ärkebiskop var agent åt kommunistregimen

Sławoj Leszek Głódź, metropolit i Gdańsk.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

En av katolska kyrkans högsta potentater i Polen, ärkebiskopen och metropoliten Sławoj Leszek Głódź, var i sex år betald informatör åt kommunistregimens militära underrättelsetjänst. Det framgår av dokument från den polska generalstaben, som granskats av två grävande reportrar, Tomasz Krzyżak på tidningen Rzeczpospolita och Andrzej Gajcy på nyhetsportalen onet.pl.

Głódź tjänstgjorde på 1970-talet i Vatikanen och var en av många polska präster som värvades och utbildades för sitt uppdrag av underrättelsetjänsten. Intresset för vad som tilldrog sig i Vatikanen intensifierades när den polske kardinalen Karol Wojtyla 1978 valdes till påve under namnet Johannes Paulus II.

Man ska ha i åtanke att katolska kyrkan under kommunisttiden stödde motståndet mot regimen som på alla sätt försökte begränsa katolska kyrkans inflytande på befolkningen. Med en polack som påve blev det extra intressant att få kännedom om diskussioner och planer i Vatikanen, och enligt rapporter från underrättelseofficeren Franciszek Mazurek lämnade fader Głódź detaljerade och värdefulla uppgifter. Han fick också betalt för det.

Under kommunisttiden pressades många polacker att rapportera om vänner och arbetskamrater, och för den som ville resa utomlands var det ett krav att skriva på och rapportera om t.ex. landsmän man mötte på resan. Många som senare har avslöjats som informatörer har sagt att de skrev på för att de måste men aldrig lämnade över några uppgifter. Det är ett hyfsat accepterat resonemang i det postkommunistiska Polen. Men visar det sig att man både lämnat återkommande detaljerade rapporter och dessutom fått betalt ses det som förräderi på hög nivå. Det är därför anklagelserna om att förre Solidaritetsledaren Lech Wałęsa under Solidaritetstiden skulle ha informerat säkerhetspolisen är en sådan het potatis. (onet.pl och wB 8 juni 18)

– Universiteten behöver helighet!

Vice högskoleminister Piotr Dardziński.
Foto: PMs kamsli.

Många studenter väljer idag att fortsätta sina studier vid universitet ute i världen, och här hemma minskar antalet studenter. Det säger vice högskoleminister Piotr Dardziński till den katolska sajten EKAI.pl.

Vi genomför nu en högskolereform som ska göra utbildningen i Polen mer attraktiv, inte minst på de katolska universiteten. Det går utmärkt att bedriva forskning utifrån etiska perspektiv, och de katolska universiteten har alla möjligheter att ta för sig här. Kyrkan bedriver ju många välgörenhetsprojekt och forskning på grundval av kyrkans erfarenhet är bästa sättet att hjälpa människor.

Ministern menar att de katolska universiteten ska bredda sin verksamhet och inte bara hålla kurser i teologi och humaniora – inget hindrar att man blir IT-expert på ett katolskt universitet, säger han. Och Polen skulle ju kunna ta hand om den internationella utbildningen av missionärer som sedan reser ut i världen och undervisar.

Samtidigt är det viktigt att man inte missar den religiösa aspekten, och även i t.ex. de medicinska och juridiska utbildningarna bör det finnas kurser i teologi och kanonisk rätt, säger ministern. Det viktigaste med studierna inte är att ge studenterna kunskap utan att forma deras attityder så att de kan arbeta självständigt med sina forskningsprojekt.

Idag väljer många studenter att studera utanför Polen, säger ministern, man anser att utbildningen är bättre på annat håll. Och visst, vi ligger inte på topplistorna, men med den nya högskolereformen ska universiteten få en friare och mer flexibel ställning. Vi ska naturligtvis sträva efter vetenskaplig perfektion, det är det viktigaste i reformen, och i kristendomen är ju fullkomligheten vägen till helighet. Idag behöver vi sådan helighet. (EKAI.pl 15 maj 18)

Högsta Jesusstatyn har berövats sina antenner

Världens högsta Jesusstaty i Świebodzin får inte ha internetutrustning.
Foto: wikipedia.

Världens högsta Jesusstaty har nu blivit av med sina antenner. Statyn som står i polska Świebodzin väster om Poznań försågs nyligen med kommunikationsutrustning med prästen Jan Romaniuks benägna tillstånd. I gengäld skulle församlingsborna få gratis internet.

Men han hade inte församlingen med sig – många tyckte att det var kränkande att Kristus utnyttjades för världsliga ändamål även om det inte är ovanligt att kommunikationsutrustning monteras upp på kyrktorn som ofta når högt och långt.

Inte heller kyrkan var förtjust. Pastorn fick besked om att antennerna skulle bort senast den 10 maj, och på onsdagen kl 17 började nedmonteringen.

Statyn, som inklusive sockeln är 52 meter hög, restes 2010 och bekostades av insamlade medel från församlingen, exilpolacker och lokala företagare. Kommunen beslöt att Kristus skulle stå som borgmästare i staden, vilket stötte på motstånd och katolska kyrkan har inte gett sitt tillstånd.

I slutet av april upptäcktes antennerna och Romaniuk fogade sig i ödet. Nu är de borta. Ordningen är återställd. (TVN och wB 9 maj 18)

Jesus kröntes till kung i Warszawa

KRöningen ägde rum i en park i Warszawa,
Skärmdump från natemat.pl

I Polen är det vanligt att man arrangerar historiska spel för att visa hur t.ex. slaget vid Grunwald 1410 gick till. Men på Polska flaggans dag den 2 maj 2018 tilldrog sig i Warszawa en religiös och kanske historisk ceremoni som nog var tänkt att vara allvarlig. En grupp personer iförda kläder av korsriddarsnitt samlades i en park för att välja Jesus till Polens kung. Ceremonin leddes av prästen Stanisław Małkowski, känd för att ha bedrivit exorcism utanför presidentpalatset.

Att vi erkänt Jungfru Maria som Polens drottning* förpliktigar oss att också erkänna Jesus Kristus som Polens kung, sade Małkowski. På 1930-talet bad Herren Jesus Kristus själv om detta**, och vi har inte besvarat hans begäran på ett bra sätt. Men nu har både stat och kyrka högtidligen erkänt Jesus som Polens konung.

Därefter lovade deltagarna att frivilligt underkasta sig Jesu Kristi makt och man bad för att de tio budorden åter ska genomsyra det polska samhället.

Frågan om Jesus som polsk kung har varit aktuell flera gånger förr – senast i november 2016 då Jesus kröntes till kung i en bykyrka utanför Kraków. På första bänk satt president Andrzej Duda och alla topparna i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Men efter beslut av biskoparna kröntes han då bara till kung – inte till kung av Polen, vilket fader Małkowski tycks ha missat. (Natemat.pl och wB 3 maj 18)

* 1655 kröntes Maria till Polens drottning som tack för att hon räddat landet från Karl X Gustavs svenska trupper.

** Syftar på nunnan Rozalia Celakówna som i en uppenbarelse hörde en röst som krävde att Jesus skulle utnämnas till kung av Polen – det skulle ge landet skydd i det väntade kriget >>

Polsk-svensk gudstjänst i Warszawa

Ärkebiskop Antje Jackelen.
Foto: Magnus Arnoson/IKON

På söndag hålls en polsk-svensk gudstjänst hos lutherska församlingen i Warszawa. Ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Ragnar Persenius i Uppsala kommer båda att predika på svenska och alla är välkomna att delta i gudstjänsten. Det skriver Dariusz Bruncz från lutherska församlingen i Warszawa, som hoppas på stort deltagande från svenska i Warszawa med omnejd.

Med antenner i toppen

Skärmdump från Fakt.pl.

Världens högsta Kristusstaty som står i Świebodzin, 10 mil väster om Poznań, mäter 52 meter inklusive sockeln. Huvudet är prytt av en guldkrona, och där finns idag antenner för internettrafik, uppger tidningen Fakt.pl.

Församlingsprästen säger sig inte känna till några antenner, men när tidningen grävt fram vilket företag som monterat antennerna får de besked:

Det var prästen som ville ha internet för församlingens skull.

Inte alla församlingsmedlemmar är förtjusta.

Olika nätföretag utnyttjar kommunikationsutrustningen, uppger tidningen som själv försökte hyra plats i statyhuvudet. Det är inte ovanligt att antenner monteras upp på kyrktorn och andra mycket höga byggnader.

Statyn restes 2010 och bekostades av insamlade medel från församlingen, exilpolacker och lokala företagare. Kommunen beslöt att Kristus skulle stå som borgmästare i staden, vilket stötte på motstånd och katolska kyrkan har inte gett sitt tillstånd. (Fakt.pl 20 april 18)

Gniezno – Polens ”första huvudstad”

I Gniezno står kyrkan i centrum – här döptes Mieszko I och här finns enligt traditionen kvarlevorna efter Polens apostel, St Wojciech. Foto: Sverker Norén

Den slaviska befolkningen väster om Odra sträckte sig i äldsta tid fram till Elbe. De talrika slaviska stammarna assimilerades under 500-1000 talet av germaner allteftersom de kristnades, medan slaverna på östsidan av Odra ännu inte övergått till kristendomen. Fursten Mieszko I i polanernas land (som senare kom att kallas Wielkopolska, Storpolen) gifte sig 966 med den böhmiska prinsessan Dubrava och antog kristendomen.*) Böhmen var ännu inte en del av det Tysk-romerska riket (blev det 1004), så man antar att Mieszko på det sättet blev kristen inte via det Tysk-romerska riket utan med Prags och påvens direkta förmedling – och kanske på hustruns inrådan.

 Läs vidare >>

Nationalistisk pilgrimsresa

Marian Waligóra.
Voto: Bioro Prasowa Jasnej Gory.

Polska nationalister planerar en pilgrimsfärd till det religiösa kultstället Jasna Góra där den Svarta Madonnan på 1600-talet lyckades hålla tillbaka svenskarnas anfall. Enligt fader Marian Waligóra, abbot vid klostret i Jasna Góra, handlar det om en rent religiös och gudfruktig händelse vars huvudpunkt utgörs av den högtidliga mässan vid Madonnans, Polens drottnings, avbild. Abbotens uttalande är ett svar på de protester som förekommit inför nationalisternas pilgrimsfärd.

Waligóra hävdar att ingen kan förbjuda de troende att be på platsen, det skulle ju vara ”mot den katolska kyrkans läror”. Det enda man kan göra är att kräva respekt för denna heliga plats samt ett lämpligt beteende.

Nationalisternas pilgrimsfärd går av stapeln den 14 april.

Vi nationalister, liksom generationer av nationalister före oss, färdas som varje år till Jasna Góra för att hylla den heliga Madonnan. Vi ber ödmjukt om stöd i vår fortsatta kamp för det stora Polen, skriver arrangörerna.

Bland dem som protesterade mot nationalisternas pilgrimsfärd var vetenskapsmän, organisationer, kulturpersonligheter och aktivister. Protesterna motiveras med att narrativet om den polska överhögheten, där polacker är ”en ren, vit och katolsk nation” allt oftare förekommer i det politiska livet. Detta narrativ är ytterst fientligt mot den etniska och religiösa mångfalden och därmed står i bjärt kontrast till värderingar sprungna ut ur den västerländska civilisationens värderingar och traditioner och dess kristna rötter, menar de.

Man påpekar också att främlingsfientliga och rasistiska slagord sedan flera år blivit allt vanligare i klostret i Jasna Góra och understryker att bland det bland pilgrimsfärdens deltagare finns personer som uttalat sig på ett ytterst vulgärt och våldsbejakande sätt då de uppmanar till att permanent eliminera ”Polens fiender” – genom döden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Den polska eliten lider av mindervärdeskomplex

Skärmdump från Telewizja Republika.

Runtomkring i världen görs idag allt för att Polens enighet ska försvagas, man kränker den historiska sanningen för att vi ständigt ska stå på knä, förödmjukade av ondska, lögner och brott.

Detta uppmuntrande budskap gav ärkebiskop Wacław Depo i sin påskpredikan i Jasna Góra, Polens religiösa huvudstad och landets heligaste plats. Budskapet förmedlades av flera polska medier, bl.a. Telewizja Republika. Det tycks inte vara ett aprilskämt.

Krönika
Gunilla Lindberg

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), har i många år talat om att polackerna förödmjukade står på knä, förra premiärministern Beata Szydło använde gärna samma retoriska grepp och inte heller president Andrzej Duda håller sig för god för att framhålla Polen som en andra klassens medlem i EU och Nato, att polackerna står på knä. Nuvarande regeringschefen Mateusz Morawiecki tycks ännu inte ha gjort sig skyldig till samma härskarmetod.

Det är naturligtvis intressant när en rad politiska auktoriteter, inklusive katolska kyrkan, anstränger sig att trycka på medborgarna uppfattningen att de inte duger. Andra nationella ledare brukar arbeta med att höja väljarnas självförtroende, tala om landets framgångar i utlandet – som beror på kloka beslut, intelligenta satsningar, framstående personligheter på olika områden, kort sagt en ”Vi är bäst och det vet folk därute”-anda. Medan dagens polska ledare kryper ihop, mumlar om att ”vi står på knä” – de vill resa sig men har inte kraften, de har ett svårt mindervärdeskomplex som yttrar sig i att det bara är inne i det egna landet som man kan göra sig gällande.

Ändå har Polen sedan frigörelsen från kommunismen gjort enorma ekonomiska och sociala framsteg. Jag var med i Polen redan på 1960-talet, jag minns hur det var. Och jag har sett den imponerande utvecklingen, hur Warszawa blev en mondän storstad, hur Lublin blev en provinsstad med egen profil, hur lantbruket har moderniserats, hur industrin har expanderat. Med bidrag från EU – visst. Men det var polackerna själva som gjorde jobbet. Det är något att vara stolt över.

Dessutom finns det vittberömda polacker som Marie Skłodowska-Curie, Johannes Paulus II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, Andrzej Wajda, Agnieszka Radwańska, Magdalena Abakanowicz, Olga Tokarczuk, Ryszard Kapuściński, Roman Polański, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Paweł Pawlikowski, Leszek Kołakowski, Zygmunt Bauman, Isaac Bashevi Singer, Justyna Kowalczyk, Joseph Conrad, Lech Wałęsa, Maurice Sendak, Pola Negri, Artur Rubinstein, Donald Tusk, Ignaz Paderewski, Tomasz Stanko, Kamil Stoch, Zbigniew Brzeziński, Krzysztof Kieśłowski, Krzysztof Komeda, Bea Szenfeld. Det här är några av de namn som är välkända i hela världen, de första som rann upp i minnet när jag började tänka på polacker med världsrykte också utanför Polen. Det finns många fler, tusentals polacker har gjort sig bemärkta på olika områden, polska operasångare gör succé på Metropolitan, polska författare och politiker får Nobelpris, polska astronomer visar att jorden snurrar runt solen och inte tvärtom, polska professorer undervisar studenter i alla västländer, polska regissörer vinner Oscar, Polen är det första land som av egen kraft välte kommunismen, polska kungar vinner berömda slag även utanför det egna landet.

Och ändå envisas landets ledande elit med att polackerna är underskattade, förödmjukade och står på knä.

Varför?

Gunilla Lindberg

Präst utreds för sexuellt ofredande

En 32-årig präst i centrala Polen utreds nu av polisen för sexuellt ofredande av minderåriga. Mannen, som var religionslärare i en skola, arrangerade i höstas extra aktiviteter för eleverna, och i samband med det skickade han sms till åtminstone tre pojkar med sexuella förlag. En av pojkarna visade upp meddelandena för sina föräldrar som tog kontakt med polisen.

Prästen, som har stängts av från sin tjänst av biskopen i stiftet, riskerar upp till två års fängelse om han fälls. (Onet.pl 29 mars 18)

Polsk präst: Bättre att påven dör!

Påve Franciskus I. Foto: wikipedia.

Påven missförstår Guds vilja, och hans lära skiljer sig från Jesus i två punkter. Det sade nyligen den polske prästen Edward Staniek i Kraków, som ogillar påvens uppmaning om att de katolska församlingarna ska ta emot flyktingar.

Om påven inte rättar sig efter Guds vilja ska jag be Gud om en lycklig död för honom, en lycklig död är en stor nåd, sade Staniek.

Vi polacker som minns segern vid Wien (där den polske kungen Jan III Sobieski framgångsrikt ledde kampen mot turkarna 1683), vi förstår bättre än andra att det inte går att ha en dialog med muslimerna, anser Staniek. Man kan visa barmhärtighet mot dem som dör av hunger eller törst, men muslimerna är våra fiender och stiftet och församlingen är bara öppna för kristna.

Prästen ogillar också att påven öppnat upp kyrkan för syndare, dvs. frånskilda.

Han skändar sakramenten, hävdade Staniek.

Hans predikan refereras på den katolska sajten PCh24.pl (Polonia Christana).

Ärkebiskop Marek Jędraszewski i Kraków är inte riktigt glad åt den missbelåtne prästens uttalande. Han har tagit upp frågan med prelaten i ett personligt samtal och försäkrar att hela stiftet ber för påve Franciskus I och att den helige faderns avsikter är de bästa. (pch24.pl och onet.pl 17 mars 18)

Känd präst: Ni sprider gift i vårt samhälle

Prästen Ludwik Wiśniewski. Foto: Adam Walanus.

Inför våra ögon dör kristendomen i Polen. Och det är inte ett resultat av dekadent propaganda, frimurarnas förehavanden eller internationella konspirationer. Det är vi själva som undergräver kristendomen, vi själavårdare och kyrkans mest ivriga medlemmar, med våra egna händer. Det skriver Ludwik Wiśniewski, välkänd f.d. Solidaritetspräst, i den katolska tidskriften Tygodnik Powszechny.

Fader Wiśniewski hänvisar till Katolska kyrkans statistiska institut som uppger att bara 36,7 % av polackerna uppger att de är aktiva katoliker – den lägsta noteringen i historisk tid.

Men det är inte statistiken som väckt störst uppmärksamhet i Polen. Det är fientligheten och hatet som han menar är mest kännetecknande för dagens polska katoliker. Och detta skyller han inte bara på prästerna utan även politikerna. Enligt Wiśniewski är det främst fyra anledningar till att folk vänder sig bort från kyrkan. Den första är attityden gentemot flyktingmottagningen. Trots att åtminstone en del biskopar talar samma språk som påve Franciskus och förespråkar ”humanitära korridorer”, så är det politiker som kallar sig katoliker som underblåser hatet.

Polackerna ser sig som den mest religiösa nationen i Europa, politikerna talar gärna om ”kristna värderingar” och kämpar för att den formuleringen ska införas i EUs grundlag, samtidigt som vi i inför hela världen vänder ryggen åt människor som behöver hjälp. Om 80 % av polackerna är emot flyktingmottagningen då är vi degenererade som nation, säger fader Wiśniewski. För ingenting kan ersätta det mänskliga samvetet, inte ens kyrkan.

Han kritiserar också det han kallar ”radiogiftet”, det vill säga den regeringen närstående prästen Tadeusz Rydzyks Radio Maryja och dess avknoppningar Telewizja Trwam och tidningen Nasz Dziennik.

Mitt i bönen, i värdefulla konferenser och bra texter finner man personangrepp. Och det är inte kristendom, menar fader Wiśniewski. Att se fiender och konspirationer överallt är sådant som kännetecknar sekter.

Wiśniewski skriver också om den månatliga föreställning som officiellt syftar till att påminna om Smolenskolyckan då 96 personer inklusive presidentparet omkom.

Jag anklagar Jarosław Kaczyński, som organiserar och deltar i detta, för att förstöra den verkliga kristendomen och den polska katolska kyrkan, skriver han.

Sist men inte minst tar han upp den växande nationalismen, antisemitismen och främlingsfientligheten som frodas med en del prästers goda minne. Fader Wiśniewski menar att den enda institution som fortfarande är en auktoritet är katolska kyrkan och bönfaller därför biskoparna att träda fram på den offentliga scenen.

Den tid har kommit då ni behövs inte bara i kyrkan utan i hela Polen, skriver han.

Fader Ludwik Wiśniewski var verksam i den antikommunistiska oppositionen i Polen. Han har redan tidigare gjort sig känd för många viktiga och ibland kontroversiella texter om tillståndet i den polska katolska kyrkan.

Hans tankeväckande artikel som har den dramatiska och associationsrika rubriken ”Oskarżam” (Jag anklagar!) har väckt stor uppmärksamhet i landet. För den handlar ju om hur den katolska kyrkans läror tillämpas i Polen. Wiśniewskis diagnos är förödande – ett avsteg från det ”gästfria, katolska Polen” är ett avsteg från den kristna läran. Det demoraliserar det polska samhället och kommer att få konsekvenser för framtiden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kris i katolska kyrkan – lägst besökssiffror på 40 år

Kyrksamheten avtar i Polen – här Johannes Paulus IIs kyrka i Warszawa. Foto: G. Lindberg.

Katolska kyrkan tappar mark i Polen, trots att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har mycket nära förbindelser med såväl kyrkan i sig som enskilda präster. Det har till exempel tagit sig uttryck i  att Jungfru Maria i närvaro av landets hela maktpolitiska elit nyligen kröntes till Polens drottning.

Under de senaste decennierna har katolska kyrkan i Polen förlorat många troende, konstaterar Katolska kyrkans statistikbyrå som i dagarna presenterade en undersökning av kyrksamheten i landet för 2016.

Byrån har i åratal studerat polackernas fromhet utifrån hur ofta de går i kyrkan och hur många som tar nattvarden.

En dryg tredjedel (37 %) av Polens katoliker regelbundet i mässan, visar de senaste siffrorna. Det är en minskning med drygt 3 % sedan året innan och det sämsta resultatet sedan mätningen påbörjades 1980. Det året bildades den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet, och då deltog 51 % av de troende i mässan, två år senare hade kyrksamheten ökat till 57 %.

Men sedan dess sjunker antalet mässbesökare stadigt. Även antalet personer som tog nattvarden minskade från 2015 till 2016.

Det är det sämsta resultatet på 40 år, säger kyrkans statistikchef Wojciech Sadłoń, som inte försöker dölja krisen. Man kan se att människorna är mindre och mindre öppna för den andliga sfären. Men antalet dop och vigslar ökar.

Över 90 % av polackerna säger själva att de är katoliker, säger Sadłoń, och därmed är Polen det mest religiösa landet i Europa. Samtidigt minskar antalet mässbesökare hela tiden.

Kyrksamheten är störst i de södra och östra delarna av landet, och lägst i norra och västra Polen. (Polskie Radio, natemat.pl och wB 5 jan 18)

Inga präster i det offentliga pedofilregistret

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Femtiosex präster som dömts för sexuella övergrepp mot barn finns inte med bland de 800 personer som listas i Polens offentliga pedofilregister.

Det har stiftelsen Nie Lękajcie Się (Var Inte Rädd), som hjälper pedofilernas offer, rapporterar krakowpost.com.

Justitieminister Zbigniew Ziobros omtalade registret är offentligt sedan nyår, och medborgarna kan ta fram foto, namn och adress på personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn. Men det visar sig att dömda präster inte finns med i registret, och regeringens nära bindningar till katolska kyrkan har skapat misstro i den här frågan.

Stiftelsen har sökt på kända präster som dömts för pedofili utan att hitta dem, säger ordföranden Marek Lisiński. Justitiedepartementets försäkringar om att man till varje pris ska skydda barnen var alltså bara tomma löften.

Det finns också kryphål i lagen, påpekar Lisiński. Det gäller både definitionen av barnens ålder och kriteriet ”visat särskild grymhet”. Dessutom kan dömda brottslingar ansöka om att slippa finnas med i registret.

Departementet förnekar att man medvetet uteslutit vissa förövare men hävdar att det kan vara svårt att hitta alla eftersom man inte kan söka på yrke i databasen.

Men prästerna kan finnas med i en annan del av databasen med 2800 personer som förgripit sig på barn. Där kan bara lärare och anställda på kulturinstitutioner gå in och göra sökningar, uppger departementet. (krakowpost.com och wB 7 jan 18)

Wyszyński ett steg närmare salighetsförklaring

Kardinal Stefan Wyszyński. Foto: wikipedia.

I dessa dagar av konflikter med EU och risken för villkorade bidrag finns det ändå positiva nyheter. En av dem är att Polen är på väg att få ytterligare ett helgon. Det är kardinal Stefan Wyszyński som kommit ett steg närmare sin salighetsförklaring. I dagarna har påve Franciskus har godkänt hans ”heroiska dygd” och kardinalen har därmed titeln Guds vördnadsvärde tjänare.

Närmast ska nu ett mirakel godkännas, ett som man ska kunna tillgodoräkna kardinalen. Miraklet i det här fallet än en ung flicka som oväntat tillfrisknat efter sköldkörtelcancer och det kan ha berott på kardinalens förböner.

Kardinal Stefan Wyszyński var en viktig person under både andra världskriget och kommunisttiden. Han föddes 1901, blev präst, biskop och sedermera metropolitisk ärkebiskop av Gniezno och Warszawa, och därmed Polens primas – katolska kyrkans högsta befattningshavare i landet.

Han var känd för sitt motstånd mot både nazismen och kommunismen. Kommunistregimen motarbetade kyrkan, som för polackerna traditionellt har varit den institution där polsk kultur och polska traditioner underhållits och utvecklats under tider av ofrihet. Det var dels 1795–1918 då Polen var delat, dels under andra världskriget och den därpå följande kommunisttiden.

När kommunistregimen 1953 ökade trycket på kyrkan möttes de av skarp kritik från landets biskopar. Regimen svarade med att fängsla flera präster, bland dem den besvärlige kardinalen som sedan hölls i husarrest i flera år, 1953–56.

Wyszyński var naturligtvis kollega med kardinal Karol Wojtyła, som 1978 valdes till påve. Liksom Johannes Paulus II vädjade han om lugn och besinning i samband med protesterna mot regimen när fackföreningen Solidaritet bildades 1980.

Kort efteråt drabbades Wyszyński av cancer och dog våren 1981. Han var mycket omtyckt, och 1989 satte Johannes Paulus II igång den process som ska leda till att Stefan Wyszyński helgonförklaras.

Den polskfödde påven förklarades själv för helgon 2014, nio år efter sin död 2005. (Polskie Radio och wB 20 dec 17)

Påvens staty ska räddas undan fransk censur

Korset ska tas bort över Johannes Paulus IIs staty i franska Ploërmel. Foto: wikipedia.

Premiärminister Beata Szydło vill rädda Johannes Paulus II:s staty i franska Ploërmel i Bretagne undan ”censuren”. Fransmännen vill nämligen ta bort korset från statyn. Beslutet har fattats av förvaltningsdomstolen som hänvisar till lagar från 1905 om att kyrkan och staten ska hållas åtskilda. Därför ska alla ostentativa religiösa symboler avlägsnas från det allmänna rummet.

Szydło vill därför flytta påvens staty från Frankrike till Polen.

Vår store landsman, den store europén är en symbol för kristendomen och det enade Europa. Den politiska korrektheten – statens sekularisering – introducerar värderingar som är oss främmande och som leder till en terrorisering av det vardagliga livet i Europa, säger hon till nyhetsbyrån PAP.

Statyn har stått i franska Ploërmel sedan 2006 och nu har staden sex månader på sig att avlägsna korset. Om den nu inte ska den flyttas till Polen förstås. Tillståndet måste dock ges av franska myndigheter och den lokala befolkningen.

Dorota Tubielewicz Mattsson