Känd präst grundar politiskt parti

Tadeusz Rydzyk.
Foto: wikipedia.

Äkta Europarörelsen heter ett nytt politiskt parti i Polen. Grundare är den beryktade prästen Tadeusz Rydzyk i Toruń, som hittills varit en av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) allra trognaste stöttepelare. Och flera av PiS kända företrädare i PiS följer nu med Rydzyk till det nya partiet – en av dem är förre miljöministern Jan Szyszko. Även andra petade regeringsledamöter som förre utrikesministern Witold Waszczykowski och förre jordbruksministern Krzysztof Jurgiel ska ansluta sig till Äkta Europarörelsen.

Det nya partiet är tänkt som en protest mot att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ännu inte skärpt den redan mycket stränga abortlagen i Polen, vilket var ett villkor för Rydzyks stora stöd för PiS i valkampanjen 2015. Frågan har varit uppe till diskussion i parlamentet men de våldsamma protesterna ute i landet fick PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att dra öronen åt sig.

Rydzyk planerar först och främst att ställa upp i valet till Europaparlamentet i maj 2019, och det hävdas att bildandet av det nya partiet egentligen är ett sätt att utöva påtryckning på PiS inför Europavalet. Prästen tycker inte att han har tillräckligt inflytande över vilka som ska toppa PiS lista över kandidater.

Det väckte uppseende i helgen att Kaczyński inte var med när hela regeringen hyllade Radio Maryja, Rydzyks egen ultrareligiösa kanal som fyllde 27 år. Idag tror man att PiS-ledaren fått kännedom om det nya partiet och i vredesmod sänt återbud till festen.

Rydzyk är en synnerligen kreativ man som under decennier fått stora ekonomiska bidrag till sin verksamhet och räknas in bland de hundra förmögnaste i Polen. Utöver Radio Maryja har han också en tv-station, en mediehögskola och ett geotermiskt spa i anslutning till den kyrka i Toruń där han är verksam. (Wirtualna Polska, onet.pl, natemat.pl och wB 4 dec 18)

Regeringen firar Radio Maryjas 27-årsdag

Regeringen dansar och ler på Radio Maryjas 27-årsjubileum.
Foto: twitter.

Tack alla ni som har bidragit till Radio Maryja. Vi är alla en stor polsk familj och näst Gud älskar vi Polen högst.

Det sade den kontroversiella prästen Tadeusz Rydzyk när hans ultrareligiösa kanal i Toruń i dagarna firade sin 27-årsdag.

Han talade om vikten av att engagera fler ungdomar i kyrkan och tog sedan upp Wojciech Smarzowskis uppmärksammade film Kler (Prästerskapet).

Kler beskriver kyrkans tjänare som en flock rumlande gourmander med pedofila och ekonomiska intressen.

Jag har visserligen inte sett filmen, bara läst om den, men det är en film som på allvar har skadat kyrkan, dundrade Rydzyk. Och den har fått bidrag från Polska Filminstitutet! Vi har också sökt pengar till en film om de fattiges vän Sankt Albert Chmielowski, men det vi fick var bara småpengar! Det är sannerligen mycket som behöver ändras i vårt Polen!

Bilder och film från firandet har lagts ut på internet. Alla topparna från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) var på plats och sjöng Radio Maryja till. Premiärminister Mateusz Morawiecki var där, likaså försvarsminister Mariusz Błaszczak, justitieminister Zbigniew Ziobro och chefen för regeringskansliet Beata Kempa. Även fallna storheter som förre försvarsministern Antoni Macierewicz och förre miljöministern Jan Szyszko deltog. Kanske för att försäkra sig om Rydzyks stöd i nästa års parlamentsval, spekulerar medierna. Han deltog med stor kraft i valkampanjen 2015 och uppmanade sina trogna lyssnare i Radio Maryja och TV Trwam, främst religiösa kvinnor på landsbygden i Polen, att stödja gode vännen Jarosław Kaczyńskis parti. Kaczyński sade också efter valet att partiet aldrig hade vunnit utan fader Rydzyks hjälp. Att en åtstramning av den redan stränga abortlagen i Polen nu åter är på tapeten anses vara partiets sätt att tacka prästen i Toruń, som förutom radio- och tv-kanaler också driver en privat mediehögskola och ett spa med religiös anknytning i staden. Rydzyk räknas in bland landets 100 mest förmögna affärsmän.

Kaczyński själv syns inte på någon av bilderna från Maryjas födelsedagsfest – han sägs vänta på en ny knäoperation. Efter en första operation i våras fick han stanna kvar på sjukhuset i flera veckor, och hans tärda utseende efter sjukhusvistelsen har gett upphov till rykten om att han egentligen lider av en betydligt allvarligare sjukdom. Partiföreträdarna upprepar ihärdigt att han är frisk som en nötkärna men maktkampen inom partiet sägs vara långt gången redan. (Natemat.pl, Wirtualnapolska.pl och wB 1 dec 18)

Rydzyk: Jag kanske avstår från att delta i nästa val

Tadeusz Rydzyk.
Foto: wikipedia.

Den sparkade försvarsministern Antoni Macierewicz framträdde nyligen i religiösa Radio Maryja där han bland annat öste sin galla över president Andrzej Duda. Konflikten mellan de två slutade för ett halvår sedan med att ministern fick gå.

Macierewicz, som under sin tid i regeringen ofta tog limousinen ner till Toruń för att konsultera sin gamle vän fader Rydzyk, lät sig nu intervjuas av samme präst som äger Radio Maryja. De talade om Dudas femton förslag till ny grundlag.

Att grundlagen ska slå fast Polens och Europas kristna kulturarv och dess vikt för den nationella identiteten gick hem hos prästen, men att EU-medlemskapet skulle stadfästas i grundlagen föll inte lika väl ut.

Den polska kyrkan är överlag inte särskilt förtjust i EU. Man har avvikande åsikter vad gäller inte bara flyktingfrågor utan också rätten till abort, assisterad befruktning, HBTQ-personers rättigheter och jämställdhetsfrågor – det var alltså svårt för kyrkan att svälja Europakonventionen mot våld i hemmet för några år sedan.

Att EU-medlemskapet skulle garanteras i grundlagen stötte alltså på motstånd hos fader Rydzyk och han konstaterade att han nog inte skulle lägga sin röst på Duda nästa gång, eller rentav inte rösta överhuvudtaget i nästa parlamentsval. Han beklagade också att inte bara Macierewicz utan också  förre utrikesministern Witold Waszczykowski och förre miljöministern Jan Szyszko tvingats lämna regeringen.

Hans uttalanden ska närmast ses som en vink till PiS-ledaren Jarosław Kaczyński som tydligt sagt att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) aldrig nått regeringsmakten utan fader Rydzyk.

Prästen i Toruń är lite av en mediemogul i Polen och via sin stiftelse Lux Veritatis en av landets 100 rikaste män. Inför valen 2015 upplät han ofta utrymme åt PiS i sin Radio Maria, sin TV Trwam och i sin tidning Nasz Dziennik. Den ena PiS-profilen efter den andra intervjuades, deltog i debatter och kommenterade aktuella händelser.

Valdeltagandet är traditionellt lågt i Polen eftersom förtroendet för politikerna är lågt. Förtroendet för kyrkan är trots pedofilskandalerna fortfarande stort på många håll, inte minst på grund av kyrkans stöd till den demokratiska oppositionen och Solidaritetsrörelsen under kommunisttiden.

Prästen i Toruń har alltså fortsatt på den politiska vägen, och inför valet ingick han ett avtal om att stödja PiS. Kaczyński skulle i sin tur bland annat se till att abortlagen skärptes efter valet, en process som han med viss framgång inlett.

Valåret 2015 uppmanade Rydzyk sina trogna lyssnare och besökare att gå och rösta – och på PiS naturligtvis. När han nu säger att han funderar på att avstå från att engagera sig i valet betyder det att PiS riskerar att tappa en viktig kanal som når ut till många troende framför allt på landsbygden. (Radio Maryja, Natemat.pl och wB juni 18)

Johannes Paulus II ska stärka polackernas identitet

Tadeusz Rydzyk.
Foto: wikipedia.

I Toruń avser man nu att inrätta ett museum till Sant Johannes Paulus IIs minne. Museet ska visa på katolska kyrkans tusenåriga betydelse i landet där det viktigaste exemplet blir den polskfödde påven och hans inverkan på Polens, Europas och världens öden. Man ska också informera om vad den vetenskapliga forskningen om polackernas inställning till judarna under andra världskriget har kommit fram till.

Det övergripande syftet är att visa forna generationers polska kultur och traditioner och därigenom stärka polackernas identitet och självkänsla.

Den som ska upprätta detta museum är den driftige prästen Tadeusz Rydzyk, som står regeringens hjärta och plånbok nära. Han har tidigare gjort sig känd för antisemitiska uttalanden. Genom sin verksamhet, som bedrivs via stiftelsen Lux Veritatis, räknas han in bland Polens 100 rikaste personer.

En stor del av de föremål som ska ställas ut kommer från stiftelsens samlingar, som bara de värderas till 100 miljoner złoty. Ett särskilt bidrag utgår för att Rydzyk gratis ska tillhandahålla ett kapell och ett bibliotek.

Kulturminister Piotr Gliński har utlovat 100 miljoner złoty till projektet att utbetalas i tre portioner. Kulturdepartementet har avstått från att kommentera anslagen till museet. (natemat.pl 13 juni 18)

Känd präst: Ni sprider gift i vårt samhälle

Prästen Ludwik Wiśniewski. Foto: Adam Walanus.

Inför våra ögon dör kristendomen i Polen. Och det är inte ett resultat av dekadent propaganda, frimurarnas förehavanden eller internationella konspirationer. Det är vi själva som undergräver kristendomen, vi själavårdare och kyrkans mest ivriga medlemmar, med våra egna händer. Det skriver Ludwik Wiśniewski, välkänd f.d. Solidaritetspräst, i den katolska tidskriften Tygodnik Powszechny.

Fader Wiśniewski hänvisar till Katolska kyrkans statistiska institut som uppger att bara 36,7 % av polackerna uppger att de är aktiva katoliker – den lägsta noteringen i historisk tid.

Men det är inte statistiken som väckt störst uppmärksamhet i Polen. Det är fientligheten och hatet som han menar är mest kännetecknande för dagens polska katoliker. Och detta skyller han inte bara på prästerna utan även politikerna. Enligt Wiśniewski är det främst fyra anledningar till att folk vänder sig bort från kyrkan. Den första är attityden gentemot flyktingmottagningen. Trots att åtminstone en del biskopar talar samma språk som påve Franciskus och förespråkar ”humanitära korridorer”, så är det politiker som kallar sig katoliker som underblåser hatet.

Polackerna ser sig som den mest religiösa nationen i Europa, politikerna talar gärna om ”kristna värderingar” och kämpar för att den formuleringen ska införas i EUs grundlag, samtidigt som vi i inför hela världen vänder ryggen åt människor som behöver hjälp. Om 80 % av polackerna är emot flyktingmottagningen då är vi degenererade som nation, säger fader Wiśniewski. För ingenting kan ersätta det mänskliga samvetet, inte ens kyrkan.

Han kritiserar också det han kallar ”radiogiftet”, det vill säga den regeringen närstående prästen Tadeusz Rydzyks Radio Maryja och dess avknoppningar Telewizja Trwam och tidningen Nasz Dziennik.

Mitt i bönen, i värdefulla konferenser och bra texter finner man personangrepp. Och det är inte kristendom, menar fader Wiśniewski. Att se fiender och konspirationer överallt är sådant som kännetecknar sekter.

Wiśniewski skriver också om den månatliga föreställning som officiellt syftar till att påminna om Smolenskolyckan då 96 personer inklusive presidentparet omkom.

Jag anklagar Jarosław Kaczyński, som organiserar och deltar i detta, för att förstöra den verkliga kristendomen och den polska katolska kyrkan, skriver han.

Sist men inte minst tar han upp den växande nationalismen, antisemitismen och främlingsfientligheten som frodas med en del prästers goda minne. Fader Wiśniewski menar att den enda institution som fortfarande är en auktoritet är katolska kyrkan och bönfaller därför biskoparna att träda fram på den offentliga scenen.

Den tid har kommit då ni behövs inte bara i kyrkan utan i hela Polen, skriver han.

Fader Ludwik Wiśniewski var verksam i den antikommunistiska oppositionen i Polen. Han har redan tidigare gjort sig känd för många viktiga och ibland kontroversiella texter om tillståndet i den polska katolska kyrkan.

Hans tankeväckande artikel som har den dramatiska och associationsrika rubriken ”Oskarżam” (Jag anklagar!) har väckt stor uppmärksamhet i landet. För den handlar ju om hur den katolska kyrkans läror tillämpas i Polen. Wiśniewskis diagnos är förödande – ett avsteg från det ”gästfria, katolska Polen” är ett avsteg från den kristna läran. Det demoraliserar det polska samhället och kommer att få konsekvenser för framtiden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

PiS försvarar politisk och affärsinriktad präst

Tadeusz Rydzyk. Foto: wikipedia.

Den driftige prästen Tadeusz Rydzyk i Toruń, är främst känd för de katolska Radio Maryja och TV Trwam, samt för sin mediehögskola, där religiösa och ultrakonservativa journalister kan få utbildning och där politiker och jurister kan få medieträning.

Utöver det har han med hjälp av omfattande stöd från regeringen byggt en spa-anläggning vid Wisłas strand. Han har också engagerat sig i filmbranschen och gör film om polska helgon, och hans senaste projekt är att tjäna pengar på ett pampigt café.

Genom sina stiftelser är Rydzyk en av landets 100 rikaste personer. Han är också politiskt engagerad, och gjorde stora insatser för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) under valkampanjen 2015. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har hävdat att partiet aldrig skulle ha vunnit valet utan fader Rydzyks hjälp, och prästen har inga svårigheter med att få stora statliga bidrag till nya initiativ.

Detta har skapat stor irritation på olika håll i landet, och påve Franciskus har fått brev med klagomål. Varken det politiska engagemanget eller affärsverksamheten har med katolicismen att göra, han är dessutom aggressiv, antisemitisk och full av hat, menar brevskrivarna.

Och det har i sin tur fått en prominent medlem i PiS, Anna Sobecka, att skriva ett försvarsbrev till påven, ett brev som såväl PiS-ledaren Jarosław Kaczyński som en rad ministrar också har undertecknat.

Med sorg måste vi tyvärr informera Ers Helighet om att de katolska mediernas frihet är allvarligt hotad i vårt land, skriver Sobecka. Detta hot beror på den totala oppositionen, d.v.s. vänsterliberala politiker och medier. Man använder lögner och manipulation för att försöka misskreditera dr Tadeusz Rydzyk i allmänhetens ögon.

Med detta brev vill vi för Ers Helighet vittna om Radio Maryjas stora roll. Denna katolska radiostation tjänar troget Herren Gud, kyrkan och formandet av katolska och patriotiska polacker. Det är den enda som informerar tillförlitligt och som försvarar de kristna värderingarna, skriver Sobecka i brevet som också undertecknats av försvarsminister Antoni Macierewicz, inrikesminister Mariusz Błaszczak, familjeminister Elżbieta Rafalska med flera notabiliteter. Däremot tycks varken president Andrzej Duda eller premiärminister Beata Szydło vara med bland undertecknarna. (Natemat.pl och wB 26 juni 17)

Fader Rydzyk bland Polens 100 rikaste personer

Tadeusz Rydzyk. Foto: wikipedia.

Den driftige prästen Tadeusz Rydzyk ligger på plats nr 83 på listan över de rikaste i Polen. Det skriver tidningen Wprost, som gått igenom räkenskaperna för företag och stiftelser i Rydzyks imperium.

Fader Rydzyk, som i första hand gjort sig känd för Radio Maryja och TV Trwam, har sedan många år också en egen mediehögskola i Toruń, där religiösa och ultrakonservativa journalister kan få utbildning och där politiker och jurister kan få medieträning. Utöver det har han med hjälp av omfattande stöd från regeringen byggt en spa-anläggning vid Wisłas strand.

På senare tid har Rydzyk också engagerat sig i filmbranschen och gör film om polska helgon, filmerna finansieras av stiftelser som är knutna till Rydzyks imperium. Den första filmen Brutna ax om den saligförklarade Karolina Kózkówna drog så mycket folk att det var fullsatt överallt, säger distributören. (wprost.pl 19 feb 17)

Rydzyks nya korståg

Fader Tadeusz Rydzyk. Foto: wikipedia.

Fader Tadeusz Rydzyk.
Foto: wikipedia.

Ska vi släppa in allihop? Vad kommer att hända med Europa när hundra miljoner kommer till Europa? Det undrar Radio Maryjas ägare, fader Tadeusz Rydzyk som nu inleder ett nytt korståg. Han vill stoppa ”islamiseringen” och flyktingarna.

”Islamiseringen” har blivit det viktigaste ämnet för Radio Maryja. Inte ens den beryktade ”genderideologin” (om feminismen och HBTQ-rörelsen) kan längre mäta sig med den nya huvudfienden.

Enligt Rydzyk har den ”liberala multikulti-ideologin” och dess politiska förespråkare inte bara lett till att miljoner muslimer har bosatt sig i Europa – den innebär dessutom att ännu fler kommer hit.

Detta leder till avkristning, menar Rydzyk, till att de traditionella värderingar som ligger till grund för Europas kultur förfaller. Det leder också till fler terroristattacker.

Radio Maryja och andra medier på ultrahögerkanten (Rydzyks egen Telewizja Trwam och tidningen Nasz Dziennik) har diskuterat ”islamiseringen” under en längre tid nu, men det var i somras när nyheten om hundra tusentals flyktingar spred sig i Europa som det blev riktigt viktig för Rydzyks olika medier.

Fader Rydzyk är en av de präster som tagit avstånd från påven Franciskus uppmaning att öppna dörrarna för flyktingarna. Han gläds åt regeringspartiets PiS (Lag och Rättvisa) ställningstagande i flyktingfrågan och försvarar partiledaren Jarosław Kaczyńskis uttalanden om ”smittbärande flyktingar”.

Nu handlar det både om att rädda polackernas själar och hjärna och att rädda det traditionella Europa, menar Rydzyk.

Radio Maryja ser Europa som ett fäste för den utopiska liberalismen, där man länge fascinerats av mångkulturalismens och relativismens idéer. Tillsammans leder de idéerna till uppkomsten av en superstat i Europa, till de nationella staternas sammanbrott och till ett angrepp på den kristna läran.

Europa hamnar i händerna på främlingar som vill erövra oss, menar Rydzyk.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Fader Rydzyk och lagen

Sju parlamentariska grupper har samlats i parlamentet för att diskutera det straff på 50.000 złoty (ca 120.000 kronor) som nyligen ålagts den ultrakonservativa och ultrakatolska tv-stationen Telewizja Trwam. Kanalen uppmanade till våldshandlingar under fjolårets Frihetsmarsch (en av ultranationalistiska kretsar initierad manifestation som årligen marscherar genom Warszawas gator den 11 november – Självständighetsdagen).

Telewizja Trwam är tillsammans med den ökända Radio Maryja fader Rydzyks skapelse och båda är kända för sina homofoba, antisemitiska och nationalistiska budskap.
Det var första gången på mycket länge som fader Rydzyk träffade Jan Dworak, chef för Nationella Radio- och TV-rådet (KRRiT).

Jag förklarade att Radio Maryja och Telewizja Trwam vid upprepade tillfällen brutit mot lagen, i synnerhet när det gällde förtäckt reklam, söder Dworak. För en tid sedan försökte vi förklara skillnaden mellan information och reklam för Radio Maryja, men det var tydligen inte tillräckligt eftersom incidenterna upprepas med jämna mellanrum.

Docent Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Vi kan inte stänga munnen på våra gäster, sade Rydzyk. Och om lagen är dum och orättvis behöver vi inte lyda den. Även Hitler stiftade lagar.

På Jan Dworaks konstaterande att han har att efterleva den lag som lagstiftats av parlamentet svarade Rydzyk: Som katolik behöver jag inte lyda den.

Om fader Rydzyk så brutalt ifrågasätter den polska lagstiftningen borde katolska kyrkan ta en närmare titt på kretsar kring honom, säger Jerzy Stępień, tidigare ordförande i Konstitutionsdomstolen.

Fader Rydzyk ger upp kyrka med spa

Den beryktade prästen och mediemogulen Tadeusz Rydzyk har skrinlagt sina planer på att vid floden Wisla bygga en ny stor kyrka med kringliggande vattenpark, hotell och spa.

Parken skulle ta sitt vatten från geotermiska brunnar och ha kapacitet för 1400 kunder om dagen.

Pengar till projektet samlade Rydzyk in via sin högkatolska radiostation Radio Maryja. Insamlingen, som skulle finansiera TV-stationen Trwam, Rydzyks medieakademi och den geotermiska borrningen, var emellertid olaglig, och Rydzyk har dömts att betala böter för sin insamling. Han tar nu tillbaka sin ansökan om bygglov.

Den ekonomiska ställningen i Rydzyks organisation är hemlig, och prästen säger att han inte har någon anledning att offentliggöra något. (Polskie Radio 11 jan 12)

Rydzyk tar tillbaka

Fader Rydzyk, ökänd präst och mediemogul tar tillbaka sitt uttalande om Polen som en totalitär stat.

Jag har blivit felciterad, säger han till tidningen Nasz Dziennik, som ingår i den egna mediekoncernen. Mina uttalanden har ryckts ut ur sitt sammanhang.

Bakgrunden är att Rydzyk numera inte självklart får miljoner i statsbidrag till sina olika projekt. Det fick han när regeringen dominerades av oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) och dess ordförande Jaroslaw Kaczynski.

Rydzyk är mest känd för den extremkatolska Radio Maryja i Torun, som helhjärtat (och i princip enda massmedium i landet) stödde PiS i valet 2007. Radio Maryja har flera gånger kritiserats för antisemitiska uttalanden, och Rydzyk själv anklagade 2007 framlidne presidenten Lech Kaczynski för att gå i den judiska lobbyns ledband. (Polskie Radio 28 juni 11)

 

Rydzyk vill bygga religiöst Disneyland

Den kontroversielle prästen Tadeusz Rydzyk planerar nu en religiös temapark nära Torun, där han har sin bas.

Rydzyk, som redan har egen radio- och TV-station, tidning och mediacenter knutna till sitt namn, arbetar nu med ett center kallat Polen i tredje millenniet. Det ska bli en religiös temapark i sagostil med kyrka, hotell, vattenpark, sporthall, konferenshall, butiker och restauranger. Segelbåtshamn vid Wislas strand och amfiteater ska också höra till, rapporterar Rydzyks tidning Nasz Dziennik.

Ambitionen är att Centrum för Polen i tredje millenniet ska bli ett religiöst Disneyland som ska överglänsa Czestochowa, sedan flera hundra år landets mest publikdragande religiösa plats.

Rydzyk blev först känd för sin religiösa och ultrakonservativa radiostation, Radio Maryja, som har många lyssnare bland främst äldre på landsbygden. Han har nu gått ut och bett lyssnarna om bidrag till det nya projektet. (Polskie Radio 28 jan 11)

Fader Rydzyk bygger ut

Den kontroversielle prästen Tadeusz Rydzyk vill nu utvidga sin verksamhet. De nya planerna omfattar en kyrka, en aqua-park, hotell, spa-anläggning och en nöjesarena med swimmingpool och marina. Dessutom ska Radio Maryja och TV Trwam få nya redaktioner.

Staden Torun fattar beslut om byggnadslov i juni, berättar stadsarkitekten Adam Popielewski för TVP.

Projektet kommer att kosta hundratals miljoner zloty, och den aktuella tomten uppgår till tjugotvå hektar. (Polskie Radio 17 mars 10)

Läs mer om Fader Rydzyk >>

Rydzyk doktorerar för att återfå sin rektorstjänst

Den kontroversielle prästen Tadeusz Rydzyk ska inom kort framlägga sin doktorsavhandling vid Kardinal Wyszynski-universitetet. Han blev tvungen att doktorera eftersom han annars inte skulle få fortsätta undervisa på sitt eget universitet. På måndagen är det tentamen, och blir den godkänd får han lägga fram sin avhandling.
Rydzyks handledare är professor Pawel Goralczyk som är expert på moralteologi och medlem av Kommittén för teologiska studier vid Polska Vetenskapsakademin.
Avhandlingen måste bli godkänd för att Rydzyk ska få fortsätta att vara rektor för det universitet för Social och Medial kultur i Torun, som han själv har grundat. Han fick lämna sin ställning som rektor 2006 när regeln om att universitetschefer måste ha doktorerat infördes. (Polskie Radio 28 sept 09)

Brittisk film anklagar fader Rydzyk för antisemitism

De brittiske regissören Aro Korol släpper nu sin nya film Hitlers dotter – som handlar om den ökände polske prästen Tadeusz Rydzyk och hans religiösa, högerextrema radiokanal Radio Maryja.
En trailer om filmen anklagar Radio Maryja för antisemitism och jämför Rydzyk med Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels. I trailern kommer Rydzyk med antisemitiska uttalanden. Polskie Radio 28 juli 09)

Rydzyk vill ut på internet

Den polske prästen fader Rydzyk vill nu utöka sitt medieimperium och etablera sig på internet. Radio Maryja och TV Trwam når äldre människor, men för att dra till sig ungdomar måste man ut på nätet, sade Rydzyk på lördagen, då han med en mässa firade sin ultrakonservativa Radio Maryjas sjuttonårsjubileum. Vatikanen har upprepade gånger tagit sin kontroversielle präst i örat med anledning av uppseendeväckande politiska uttalanden han gjort i sin radiokanal. Rydzyks publik är huvudsakligen äldre människor som känner sig marginaliserade efter kommunismens fall 1989. 2003 startade Rydzyk också en TV-kanal – TV Trwam, som man kan se i många länder via satellit. Rydzyk har också planer på att starta ett eget mobilt nätverk. (The News 8 dec 08)