PiS syn på den svenska modellen

I Sverige tillämpar man den darwinistiska modellen och sorterar bort de gamla och sjuka, hävdar Polens hälsominister Łukasz Szumanowski och premiärminister Mateusz Morawiecki

– I Sverige tillämpar man – i alla fall gjorde man det i början – en vad vi kallar darwinistisk modell som går ut på att de gamla och svaga faller ifrån, medan de friska går vidare.

Det sade hälsominister Łukasz Szumanowski på en presskonferens om corona-läget i Polen, där han tillfrågades om regeringen aldrig övervägt att använda den svenska modellen.

– Men i Polen, där Solidaritet föddes och där stödet till de svaga alltid varit och alltid ska vara närvarande, är den modellen helt enkelt inte acceptabel, fortsatte hälsoministern. Vi vill hjälpa våra svaga, våra sjuka, våra medborgare, våra patienter ska bli friska, och vi tänker inte säga till dem: Ni måste härda ut, och klarar ni inte av det så må det vara hänt!

Premiärminister Mateusz Morawiecki som också var med på presskonferensen utvecklade vad Szumanowski menade.

– Vi måste vara medvetna om att det finns rika länder, ett av rikaste i världen, där man ägnar sig åt ett urval av patienter som får vård, och resten får inte det med hänvisning till brist på sängplatser, brist på respiratorer, brist på adekvat utrustning, och brist på vårdpersonal, sade regeringschefen.

– Detta är något som bara för några månader sedan var helt otänkbart. Ingen kunde överhuvudtaget ens föreställa sig ett sådant scenario. Det som i idag i världspressen kallas för den svenska modellen, eller som hälsoministern refererade till som den darwinistiska modellen, har aldrig någonsin varit något som vi övervägt eller tänkt på att använda. Vi har försökt och vi fortsätter att försöka rädda varje liv, och det har varit utgångspunkten för alla våra blixtsnabba åtgärder som vi vidtar.

Det är alltså Sverige Morawiecki talar om här. Han använder ordet selekcja (selektion, urval) när han förklarar vad han anser att den svenska modellen innebär för svaga och gamla gentemot den friska befolkningen. För en polsk åhörare har det ordet selekcja en innebörd som går förlorad i översättning. Det för tankarna till nazisternas övergrepp mot den judiska, romska och polska befolkningen i koncentrationslägren där man ofta använde sig av just selekcja när man skulle välja ut arbetsdugliga fångar från dem som inte kunde användas som resurser. De svaga och gamla mördades.

Piotr Kiszkiel

Svårast att få tag i preventivmedel i Polen

Dagen efter-piller är numera receptbelagt. Foto: ellaOne.

När det gäller tillgång till preventivmedel och andra åtgärder för familjeplanering kommer Polen med en tillgänglighet på 31,5 % längst ner på listan över länder i Europa. Det framgår av en ny rapport från EPF (EU-parlamentets Forum för befolkning och utveckling).

I Polen behöver man sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom till makten ha recept från läkare för att få t.ex. p-piller eller dagen efter-piller. I stället förordas s.k. säkra perioder som också katolska kyrkan rekommenderar. Möjligheterna till abort har också stramats åt.

Närmast över Polen kommer Ryssland med 43 %, och en del av de forna öststaterna – som Vitryssland, Ungern och Georgien – är något bättre.

I andra mycket katolska länder i Europa är tillgängligheten större – i Malta 50 % och Irland 60 %. Störst är den i Frankrike (90 %), Storbritannien 87 %, Benelux-länderna och Tyskland.

Bland de nordiska länderna ligger Danmark och Finland sämst till med 59 % respektive 62 %. Sverige och Norge ligger på 72 %. (Contraceptioninfo.eu och wB feb 19)

Reporter nominerar Owsiak till Fredspriset

Jurek Owsiak, välkänd organisatör av Stora Julorkestern, WÓSP. Foto: FB.

Jerzy Owsiak, mannen som arrangera den årliga välgörenhetsgalan Stora Julorkestern, har nominerats till Nobels fredspris. Det är Rafał Collins, reporter på kommersiella TVN, som skickat in nomineringen, rapporterar tv-stationen.

Collins berättar på FB att han skickat in en nominering till Fredspriskommittén som tackade för hans intresse. Meddelandet avslutas med en länk – om han vill nominera fler personer.

För att kunna göra en nominering till Nobelpriskommittéerna måste man uppfylla vissa kriterier – ett av dem är att man är parlamentariker, och Collins ska ha stöd av Andrzej Kobylarz, invald för populistiska Kukiz’15.

Owsiak anklagades på måndagen för att delvis vara ansvarig för mordet på Gdańsks borgmästare Paweł Adamowicz på söndagskvällen eftersom det skedde på hans årliga välgörenhetsgala. Jerzy Owsiak, som är liberal, meddelade då att han lämnar organisationen så att inte fler drabbas av det hat som många hyser mot honom.

Collins reagerade med att kontakta Fredspriskommittén i Oslo.   (Natemat.pl 15 jan 19)

Ovaccinerade barn bör inte få gå i skolan

Även i Polen har man sett ett växande motstånd bland föräldrar mot att låta vaccinera barnen och sedan i september diskuteras ett medborgarförslag i parlamentet om att vaccinationsplikten för barn ska avskaffas.

Men nu har det kommit ännu ett medborgarförslag som handlar om skärpa vaccinationsplikten i stället – barn som inte är vaccinerade ska inte få komma till förskolan eller till skolan.

Polska Läkarförbundet stödjer förslaget.

Barn som inte är vaccinerade utgör en risk för andra barn, påpekar läkarförbundets ordförande Andrzej Matyja. Alldeles särskilt för de barn som av medicinska skäl inte kan vaccineras.

Antalet mässlingsfall ökar nu över hela landet och landets hälsoinspektörer uppmana föräldrarna att låta vaccinera sina barn, men inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) finns ett starkt stöd för antivaccinationsrörelsen.

Talmannen Stanisław Karczewski säger nu att partiet gör allt för att uppmuntra vaccineringen som är bra för samhället. (Polskie Radio 7 dec 18)

Antivaccinationsrörelsen på frammarsch i Polen

Medan det i Europa pågår en mässlingsepidemi håller Polen på att lagstifta om att avskaffa vaccinationsplikten för barn. Frågan behandlas just nu i parlamentet sedan ett medborgarförslag antagits av talmannen för behandling. Förslaget kommer från antivaccinationsorganisationen Stop NOP som samlat 121 000 underskrifter till stöd för sin sak.

Inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) finns ett starkt stöd för antivaccinationsrörelsen. Redan förra året hävdade biträdande justitieminister Patryk Jaki att ”tvånget att vaccinera är en diskriminering av Polens medborgare i jämförelse med andra EU-medborgare”.
Med det nya lagförslaget ska vaccinationstvång enbart gälla då det är risk för en epidemi. I övrigt bestämmer föräldrarna själva om de vill vaccinera sina barn eller inte. Läkarna ska kunna åläggas att göra särskilda undersökningar som visar att det är onödigt med vaccinering. De ska även skriftlig informera om möjliga biverkningar av vaccinet. Det är tänkt att ”öka förtroendet för det polska sjukvårdssystemet samt avsevärt minska förekomsten av NOP*”. Vidare skulle läkarna vara tvungna att informera föräldrarna om att vaccinet ”tillverkats av mänskliga celler”, vilket är en tydlig gest mot katolska kyrkan som låtit antivaccinationsrörelsen samla in namnunderskrifter utanför kyrkorna.
Organisationen Stop NOP sprider sensationslystna teorier om att vaccinationer orsakar autism, cancer och spädbarnsdöd. Man hävdar även felaktigt att i länder där det inte finns något vaccinationstvång har inga epidemier brutit ut. Detta är en lögn. Enligt WHO har Ukraina i år haft ett utbrott av mässling med 12 000 insjuknade, vilket lett till att de ukrainska myndigheterna genomfört massvaccinering.
121 000 underskrifter går inte att ignorera. Alltfler människor blir motståndare till de livräddande vaccinationerna. Varför? Det kan handla om bristande tillit till sjukvårdssystemet och staten som sådan, det kan också handla om att många föräldrar vill se orsaken till svåra sjukdomar hos sina barn och därmed tar till enkla lösningar vid dramatiska sjukdomsfall.
Experterna varnar för att det nya lagförslaget kan leda till att antalet vaccineringar hamnar en nivå under 85% och därmed till allvarliga epidemier av smittsamma sjukdomar. Man understryker behovet av information och undervisning.

Valfria vaccinationer fungerar i de civila samhällena där förtroendet för staten och människor sinsemellan är stort, men även där måste man bedriva  informationskampanjer, säger epidemiologen dr Iwona Paradowska-Stankiewicz till OKO.Press.
Med tanke på kommunalvalen i oktober kommer lagförslaget sannolikt att behandlas länge av de polska folkvalda. PiS har lovat att se till att inga medborgarförslag avslås. Så länge de inte handlar om till exempel liberalisering av abortlagen…

Dorota Tubielewicz Mattsson

*NOP – ett eller flera medicinska symptom (oftast temporära) som förknippas med vaccinationen.

Fint EU-pris till Julorkestern

Jurek Owsiak, arrangerar varje år den Stora Julorkestern.
Foto: wikipedia.

Den stora Julorkestern, WÓSP, är en av de polska pristagarna av det Europeiska medborgarpriset som varje år delas ut av EU-parlamentet till projekt och initiativ som underlättar samarbete över gränserna eller som främjar ömsesidig förståelse inom EU.

Den stora Julorkestern är ett årligen återkommande välgörenhetsarrangemang som leds av journalisten Jerzy Owsiak. De insamlade medlen går till barnsjukvården och till äldrevården.

När regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kom i regeringsställning beslöt statliga TVP att inte längre bevaka dess arrangemang, särskilt inte den stora slutauktionen, vilket blev en stor besvikelse eftersom den stora slutauktionen dragit många tittare. Sändningen har emellertid tagits över av en privat kanal, och förra årets resultat blev rekordstort: 126 miljoner złoty (327 miljoner svenska kronor).

Utmärkelsen gick också till Alina Szatkowska, som arbetar för barn och personer med funktionshinder samt Forum för polska judar. (Rzeczpospolita 7 juni 18)

Tillgängligheten ska öka för funktionshindrade

Utvecklingsminister Jerzy Kwieciński.
Foto: KPMR.

Regeringen lägger nu fram ett nytt program i +-serien, Tillgänglighet+, som med 23 miljarder złoty ska öka tillgängligheten i samhället för människor med funktionshinder eller begränsad rörlighet. Programmet inleds i april och ska pågå till 2025. Det meddelade utvecklingsminister Jerzy Kwieciński på torsdagen.

Programmet riktar sig inte bara till funktionshindrade utan också till deras anhöriga samt till äldre och sjuka.

Det handlar bl.a. om utformningen av plattformar och passager på järnvägsstationer, men alla nya tåg, spårvagnar och bussar ska från början anpassas till funktionshindrades och äldres behov. Också befintlig infrastruktur, transportmedel och olika former av samhällsservice ska anpassas.

Under Beata Szydłos tid lanserades flerbarnsbidraget 500+ och Lägenhet+. (TVP och wB 15 mars 18)

Rekordresultat för Den stora Julorkestern

Jurek Owsiak, arrangerar varje år den Stora Julorkestern.
Foto: wikipedia.

Välgörenhetsarrangemanget WÓSP, Den stora Julorkestern, som samlar in pengar till barnsjukvården och äldrevården i Polen, nådde den här vintern upp till hela 126 miljoner złoty (260 miljoner svenska kronor). Årets insamling ska huvudsakligen gå till vården av nyfödda.

Insamlingen, som sedan 1990-talet arrangeras av journalisten Jurek Owsiak och hans familj, har tidigare välvilligt bevakats av de statliga medierna, vilket bidragit till miljonresultaten.

Den nuvarande regeringen är emellertid negativt inställd till Owsiak, och numera är det de kommersiella kanalerna som följer arrangemangen och de tusentals frivilliga som går omkring och skramlar med insamlingsbössor.

Att statliga TVP inte sände slutkonserten, som brukat dra många miljoner tv-tittare, tycks inte ha påverkat resultatet negativt – sedan regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) tillträdde har WÓSP samlat in allt högre belopp: 73 miljoner złoty år vintern 2015–16, 105 miljoner 2016–17 och den här gången hela 126 miljoner.

Det är en skam att TVP inte anser sig ha möjlighet att stötta arrangemanget numera, sade Owsiak på den presskonferens där han presenterade årets siffror. Men det viktiga är att vi nu kan köpa utrustning till sjukvården, utrustning som sparar liv. 120 000 frivilliga har samlat in pengar inte bara i Polen utan i över 80 städer runtomkring i Polen.

Owsiak uppmanade också politikerna att inte anta den planerade lagen som ska inskränka möjligheterna till offentliga insamlingar.

Förutom insamling med bössor på gatorna har det hållits tusentals konserter, utställningar och andra evenemang där allmänheten kunnat skänka pengar till Den stora Julorkestern. (wp.pl 8 mars 18)

Skjuten polis fick ny ischiasnerv

En polisman som vid ett ingripande mot bankrånare i december blev skjuten i ljumsken har nu fått en ny ischiasnerv på Universitetssjukhuset i Wrocław.

Det är första gången en sådan transplantation genomförs i Europa.

Den lyckade operationen genomfördes av en grupp kirurger under ledning av professor Jerzy Gosk.

Patienten har en lång rehabilitering framför sig, men om transplantationen inte hade lyckats skulle polismannen haft svårt att gå i framtiden, säker läkarna.

Polska läkare har flera gånger utfört komplicerade operationer, både transplantationer av ansikten och för drygt tre år sedan också av en hel hals med mat- och luftstrupe, svalg och sköldkörtel. (onet.pl 28 feb 18)

Julorkestern spelade in 81 miljoner złoty

Den stora Julorkestern, WÓSP, är ett årligt arrangemang, där tusentals frivilliga samlar in pengar till barnsjukhus och fattiga pensionärer. Julorkestern, som startades av journalisten Jerzy Owsiak, har sedan starten fått ihop runt en miljard złoty. Förra året nominerades Owsiak till Nobels Fredspris.

Men Owsiak, som också arrangerar musikfestivaler med vänsterprofil, är illa sedd av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som anklagar honom för ekonomiska oegentligheter. Fram till maktskiftet hösten 2015 var Julorkestern årets höjdpunkt i statliga TVP, men numera är det kommersiella kanaler som rapporterar om evenemanget.

Jurek Owsiak, arrangerar varje år den Stora Julorkestern.
Foto: wikipedia.

Över 81 miljoner złoty (ca 205 miljoner svenska kronor) har hittills kommit in på Julorkesterns konto den här säsongen. Avslutningskonserten hölls för 26 gången i söndags, och liksom varje år går pengarna till inköp av medicinsk apparatur som ska rädda livet på de minsta och till seniorerna.

Årets resultat övergår våra vildaste fantasier, sa en glad Jerzy Owsiak, som för 26 år sedan tog initiativet till Julorkestern och frivilliga insamlingar av pengar för välgörenhet.

Årets insamling har varit den lugnaste på många år, sa Owsiak. Men det verkar som om vi har slagit rekord igen.

Just nu är det alltså ett nytt rekord, men slutsumman tillkännages den 8 mars när årets internetauktioner är avslutade. Det är inte ovanligt att de ger ett kraftigt tillskott – förra året fördubblades den insamlade summan efter auktionerna och uppgick till 105 miljoner złoty.

Tretton miljoner tittare följde sändningarna av konserten i de oberoende tv-stationerna. Men även den statliga televisionen förmedlade information om söndagens spelande.

Pluralismen har segrat, sa Owsiak glatt.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har under lång tid drivit en förtalskampanj mot Julorkestern och Owsiak personligen. Man har anklagat honom för ekonomiska oegentligheter m.m. Anledningen tycks vara att Owsiak och hans Julorkester symboliserar de icke-statliga organisationer som regeringspartiet inte förmår att kontrollera och som ofta bedriver en verksamhet som Lag och Rättvisa (PiS) av ideologiska skäl ogillar.

Den nye sjukvårdsministern Łukasz Szumowski har till skillnad från sin företrädare tackat de över hundratusen volontärer som trots kylan samlat in pengar till de yngsta patienterna. Owsiak var inte sen med svaret: vi är alltid redo för samtal och för att tillsammans lösa problemen.

Faktum kvarstår att varje polskt sjukhus idag använder utrustning som köpts för pengar från Julorkesterns insamlingar och många polacker har just Julorkestern att tacka för sin hälsa och även liv.

Owsiak tillfrågades om vad han skulle säga till PiS-ledaren Jaroslaw Kaczynski.

Jag önskar honom god hälsa i en bekväm säng för seniorer, en sådan som vi har köpt 8 000 av, svarade han.

Outgrundliga är Herrens vägar och mången PiS-anhängare kan komma att behöva hjälp av den medicinska utrustning som Julorkestern står bakom, den som är märkt med en WÓSPs hjärtsymbol.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Ingen lösning på läkarkonflikten

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł.
Foto: Arno Mikkor, wikipedia.

Polska läkare demonstrerar, som wB tidigare informerat om, sedan länge för att få högre lön, bättre arbetsförhållanden, kortade väntetider och vettigare arbetsscheman – kort sagt betydligt mer pengar till vården. Enligt WHOs rekommendationer bör vårdutgifterna inte understiga 6 % av bnp, och i Polen ligger de strax under 5 %.

Läkarna vill att anslagen till vården ska höjas till 6,8 % av bnp. De vill också ha höjd lön – från 3 000 till 9 200 złoty före skatt, eftersom de väntas arbeta 80–100 timmar i veckan.

I höstas pågick en månadslång hungerstrejk som hånades mycket av enskilda parlamentariker från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). De förhandlade med dåvarande premiärministern Beata Szydło men lyckades inte nå någon överenskommelse. De avbröt strejken men 5 000 läkare sade upp de undantagsavtal som tillät dem att arbeta mer än 48 timmar i veckan.

Läkarfacket har fått till ett möte med hälsominister Konstanty Radziwiłł vilket inte ledde till några överenskommelser.

Radziwiłł kom oförberedd och hade ingenting att erbjuda, säger Jarosław Biliński, vice ordförande i läkarförbundet OZZL.

Jag hade med mig ett förslag som skulle tillgodose både läkares och patienters önskemål, inklusive ökad hälso- och sjukvårdskostnad till 6 % av bnp år 2025, säger Radziwiłł. Men läkarna ville bara diskutera pengar.

Men läkarprotesten innebär inget hot mot vården, försäkrar hälsoministern. (Polskie Radio 6 jan 18)

————————————————————–
gunilla.lindberg@gmail.com

http://bulletinen.org/
uppdateras nästan dagligen.

Läkarna avslutar sin hungerstrejk

Läkarna avslutar nu sin nästan månadslånga hungerstrejk för mer pengar till vården, bättre arbetsförhållanden och bättre löner.

Men vi ger inte upp, vi fortsätter att kämpa för våra viktigaste krav, framför allt mer pengar till hälsovården, sade Jarosław Biliński, vice ordförande i läkarfacket på en presskonferens i Warszawa på måndagen.

Läkarna kommer inte längre att ta extraskift, sade Biliński, och det kommer att innebära personalbrist och kris i vården. Vi kommer inte längre att åta oss att arbeta orimligt många timmar för att täcka upp för brister i systemet.

Hälsominister Konstanty Radziwiłł är nöjd med att läkarna nu återgår till arbetet.

Vi har redan genomfört det som de kräver, sade Radziwiłł och syftade på regeringens beslut nyligen om en gradvis höjning av anslagen till sjukvården från 4,67 % av bnp nästa år till 6 % fram till år 2025.

De strejkande har krävt 6,8 % till 2021.

Under hungerstrejken har Radziwiłł talat om att ta in läkare från Ukraina och Vitryssland. (Polskie Radio 31 okt 17)

Polen ligger illa till i mätning av vårdkvalitet

Skärmdump från oko.press.

I Polen hungerstrejkar sedan flera veckor unga läkare som under de sex år som de utbildar sig till specialister får en mycket låg lön (2200 złoty i månaden – 5500 svenska kronor). De kräver höjda anslag till sjukvården, reglerad arbetstid samt höjda löner.

I anslutning till strejken publicerar den oberoende journalistsajten oko.press den senaste rapporten från EHCI (Euro Health Consumer Index) som undersökt hälsokvaliteten i 35 europeiska länder. Det visar sig att Polen hamnar på plats nr 31, tre steg bättre än förra mätningen. Efter Polen kommer Montenegro. Bulgarien, Albanien och sist Rumänien. Tjeckien, som Polen oftast jämför sig med, hamnar på plats nr 12.

EHCI undersöker hälsosystemets kvalitet i de olika länderna – alltså hur sjukvårdsanslagen användes, inte hur stora de är.

Nederländerna toppar listan, bäst i Centraleuropa är Tjeckien med bara sju (av 1000) poäng mindre än Sverige, som ligger på 11 plats.

Generellt växer kvaliteten på vården i Europa, elva länder kommer över 800 av 1000 möjliga poäng. Polen får 564 poäng, och Rumänien 497.

Undersökningen görs sedan 2005 på uppdrag av en fransk konsumentorganisation. Man mäter patientens tillgång till information, kötiden inför besök, behandling och operation, effektivitet (mätt i form av patientdödlighet), förebyggande vård och tillgång till läkemedel.

När det gäller köerna delar Polen plats nr 35 med Storbritannien, Irland, och Sverige. Värst är det för patienter med misstänkt cancer och för dem som söker laglig abort. Även när det gäller njurtransplantationer, kejsarsnitt, geriatrisk vård, tillgång till läkemedel och till dialys utanför sjukhusen ligger polska patienter illa till.

Läkartätheten – 2,2 läkare per 1000 invånare – är näst lägst i Europa, men polska läkare är mycket effektiva på att förebygga dödsfall hos nyfödda, patienter med hjärtsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen.

Polackernas hälsosamma vanor med mycket fysisk aktivitet besparar många en för tidig död, och den förebyggande vården är på samma nivå som i Danmark, Frankrike och Irland. Polsk vård är snabb med spädbarnsvaccineringar och vaccin mot livmodercancer. Patienter med onormalt högt blodtryck utgör här en fläck i protokollet.

I en särskild studie har EHCI studerat sjukvårdsanslagen och effektiviteten och jämfört med konsumentprisindex, och Polen kommer på plats nr 30 (Sverige på plats nr 25). Slutsatsen blir att man får vad man betalar för och att det är nödvändigt att satsa en större del av budgeten på vården. (oko.press 28 okt 17)

Läs också Unga läkare hungerstrejkar >>

Unga läkare hungerstrejkar

I tolv dagar har nu unga ST-läkare hungerstrejkat på ett av sjukhusen i Warszawa. De kräver höjda anslag till sjukvården, reglerad arbetstid samt höjda löner. Nu förlöjligas de i regimmedierna, ignoreras av sjukvårdsministern och förödmjukas av premiärministern.

ST-läkarna, som gör sin specialistutbildning på sjukhusen, är de som patienterna först träffar när de hamnar på sjukhus. De tvingas ofta ha jour flera dygn i sträck (upp till 80 timmar visar statistiken). Deras löner är ca 2200 zloty (ca 5500 kronor) i månaden. För att få ekonomin att gå ihop jobbar de inte sällan på flera ställen. Specialistkompetensutbildningen pågår i 4-6 år och under hela denna tid arbetar de för en lön som ligger långt under medellönen i Polen.

Läs vidare >>

 

Gravida missbrukare ska få vård och utbildning

Barn som föds med fosterskador som orsakats av moderns alkohol- eller drogmissbruk bör få rättsligt skydd. Det föreslår Barnombudsmannen Marek Michalak, och förslaget lades fram den 9 september i samband med FAS-dagen.

FAS – Fetal Alcohol Syndrom – kallas de fysiska och neurologiska skador som drabbar fostret i livmodern om modern dricker alkohol eller använder droger.

Enligt förslaget ska domstolarna kunna döma missbrukande gravida kvinnor till behandling på sjukhus, där de kommer att erbjudas både vård och utbildning om hur gifter påverkar fostrets utveckling.

I Polen är 1 % av de nyfödda skadade av alkohol eller under fosterstadiet, visar siffror från Parpa, den myndighet som arbetar för att minska drog- och alkoholanvändningen i landet. I resten av världen är den siffran 0,3–0,9 %. (Polskie Radio 8 sept 17)

Anslagen till vård av äldre och multisjuka dras in

Polens enda geriatriska sjukhus, som ligger i Katowice, ingår i det så kallade sjukhusnätet och därmed är finansieringen tämligen säkrad.

Men det finns åtskilliga geriatriska avdelningar på landets sjukhus som går en osäker framtid till mötes. Finansieringen av sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłłs sjukhusnätet gäller inte sjukhusens vårdavdelningar för de äldre.

Så sent som i vintras försäkrade Radziwiłł att vården av de äldre inte är i farozonen. Men hans ord saknade förankring i den nya sjukhuslagen som president Andrzej Duda undertecknade i april 2017.

Läs vidare >>

Receptkrav för dagen efter-piller

Dagen efter-pillret ellaOne. Foto: ellaOne.

I Polen krävs i fortsättningen läkarrecept för den kvinna som vill köpa det s.k. dagen efter-pillret. Beslutet fattades i parlamentet i veckan som gick.

Recepttvånget är ett led i regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ansträngningar att begränsa kvinnors självständighet. Det planerade totalförbudet mot abort stoppades i höstas efter enorma protester från både kvinnor och män. I stället inrättades särskilda bidrag för föräldrar som frivilligt föder fram svårt handikappade foster. Det är enligt den nuvarande abortlagen förbjudet att avbryta en graviditet – undantagen är om moderns liv är i fara, om fostret är svårt missbildat och om graviditeten har tillkommit under incest eller våldtäkt. Efter beslutet om stöd till familjer med svårt handikappade barn har det hörts röster om att kvinnor som blivit gravida vid våldtäkt eller incest skulle kunna få samma bidrag för att föda. Att dra in rätten att köpa dagen efter-piller över disk på apoteken är ett led i samma politik. PiS och katolska kyrkan har stora svårigheter med den så kallade genderpolitiken som innebär lika rättigheter för män och kvinnor – och homosexuella.

Effekten har blivit att läkare är oroliga för att undersöka gravida kvinnor – om det skulle bli missfall kan man bli misstänkt för att ha genomfört en olaglig abort. Det finns också en samvetsklausul i polsk sjukvård – vårdpersonal har rätt att vägra utföra aborter med hänvisning till sin religion – och den utnyttjas av många. Det är alltså mycket svårt att få abort idag i Polen, och PiS betar på punkt efter punkt av de hinder som står i vägen för vad som i praktiken blir ett totalt förbud – med undantag för om moderns liv är i fara.

I ett känt fall för ett tiotal år sedan fick en gravid flerbarnsmamma veta att hennes syn skulle bli förstörd vid förlossningen. Ingen läkare ville utföra en abort, barnet föddes och modern blev blind.

Men för att polska kvinnor ändå ska ha tillgång till dagen efter-piller har organisationen Women on Wawes inrättat en telefonlinje, där det går att beställa ett recept. (Rzeczpospolita och wB 25/27 kan 17)

Polackerna i riskzonen för mässlingsepidemi

Många polacker är inte vaccinerade mot mässling.
Foto: wikipedia

Mässlingen är på frammarsch i världen och ett av de länder som är hotade är Polen, det framgår av en rapport från WHO, Världshälsoorganisationen. Under de senaste tolv månaderna har 140 personer insjuknat i mässling – en siffra som har ökat i flera år.

90 % av de polska barnen vaccineras mot mässling, men för att epidemier inte ska kunna uppstå krävs att 95 % av befolkningen är immun.

Vaccination är obligatoriskt men inte gratis, och många drar sig för utgiften, särskilt de som har flera barn. Föräldrar till oskyddade barn kan dömas till böter på 2500 zloty (6000 svenska kronor), vilket drabbar några hundra par om året. Ett problem är också att många vuxna inte är vaccinerade.

I Polen infördes obligatorisk vaccinering 1975, dessförinnan insjuknade tiotusentals personer varje år – 1969 var det hela 190 000 personer som blev sjuka, och över 300 dog. 1975 var man nere i 61 dödsfall.

Men den misstänksamhet mot mässlingsvaccin som på senare tid spritt sig i världen har inneburit att många nu inte låter sina barn vaccineras. (TVN och wB april 17)

Polsk sjuksköterska fick drottnings Silvias stipendium

Sjuksköterskestudenten Natalia Duszeńska och drottning Silvia.
Foto: Medicover.

Sjuksköterskestudenten Natalia Duszeńska som studerar vid Medicinhögskolan i Warszawa har tilldelats Queen Silvia Nursing Reward, och den svenska drottningen delade personligen ut utmärkelsen vid en ceremoni på svenska ambassaden i Warszawa.

Stipendiet, som är på 50 000 kronor, delas ut till sjuksköterskestudenter som har bärande idéer om utveckling inom äldrevård. Årets mottagare av stipendiet, Natalia Duszeńska, har presenterat en idé om som lägger mer fokus på de äldres emotionella behov än enbart de praktiska.

Hennes bidrag Det är aldrig för sent att drömma innebär att t frivilligorganisationer, institutioner och lokala myndigheter ska samverka för att förverkliga seniorernas drömmar. (kungahuset.se och natemat.pl mars 17)

– Potensmedel mindre farligt än dagen efter-piller

Dagen efter-pillret ellaOne. Foto: ellaOne.

Dagen efter-piller är inget för polska kvinnor, säger hälsominister Konstanty Radziwiłł. Det är för mycket biverkningar, får bara köpas på recept.

Det egentliga skälet är att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att dagen efter-piller är abort-piller, medan det i själva verket är ett piller som förhindrar befruktning.

Potensmedel är däremot OK – och därmed blir Polen det enda land i EU där man kan köpa Viagra och andra liknande preparat över disk, skriver OKO-press. Sajten listar registrerade biverkningar för de båda preparaten och konstaterar att det inte är omsorg om kvinnorna som får ministern att belägga det ena med recepttvång.

Sedan årsskiftet går det också att köpa pseudoefedrin utan recept i Polen, trots att det kan vara beroendeframkallande. (OKO.press 24 feb 17)

Recept ska krävas för dagen efter-piller

Hälsominister Konstanty Radziwiłł.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Hormonella preventivmedel – p-piller och dagen efter-piller – kommer bara att kunna fås på recept, säger hälsominister Konstanty Radziwiłł efter tisdagens konselj. Kraftfulla läkemedel som kan vara farliga och störa andra läkemedel och leda till skador på patienten ska bara få säljas på recept.

Jag skulle själv aldrig skriva ut dagen efter-piller till en patient, även om hon blivit våldtagen, sade hälsoministern.

Idag kan den som är över 15 år köpa dagen efter-piller utan att först gå till doktorn, men nu är det alltså slut med det. Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser att pillret framkallar ett tidigt missfall.

Fullkomligt fel, säger EU-parlamentarikern Joanna Senyszyn. Man avbryter inte graviditeten, man förhindrar befruktning.

När förslaget lades fram för ett år sedan möttes det med förvåning av EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Katarzyna Sabiłło på EMA påpekade då att det inte finns några vetenskapliga undersökningar som visar att någon avlidit eller drabbats av allvarliga biverkningar. Och det är bara om det finns som man kan återinföra recept, sade hon. (Rzeczpospolita och wB 20-22 feb 17)

Ett nätverk av sjukhus ska förbättra vården

Sjuk ska omorganiseras för bättre tillgänglighet och bättre vård.
Foto: Cezary Piwowarski, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inleder nu den sjukvårdsreform som vi utlovade i valkampanjen. Det sade premiärminister Beata Szydło efter tisdagens konselj.

För att säkra bassjukvården ska vi bygga upp ett nätverk av sjukhus som till 90 % ska finansieras av NFZ, Nationella Hälsofonden. Servicen för patienterna ska bli bättre, det ska bli lättare att få remiss till specialistläkare och köerna ska minska, sade Szydło. Det nya systemet ska träda i kraft den 1 oktober.

I propositionen finns också förslag på hur patienterna ska vårdas när de lämnat sjukhuset, sade hälsominister Konstanty Radziwiłł. Senare ska Nationella Hälsofonden avskaffas, vården ska i stället finansieras av staten.

Men högskoleminister Jarosław Gowin, som också är vice premiärminister, är skeptisk till reformen.

Man bör göra ett pilottest först, sade han på måndagen, det finns risk för att förslaget snarare kommer att leda till en försämring av hälso- och sjukvården. (Warsaw Voice, Polskie Radio och Rzeczpospolita 20-22 feb 17)

En dag med Tusk gav mycket till Julorkestern

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.
Foto: Mateusz Włodarczyk, wikipedia.

Välgörenhetsarrangemanget Den stora Julorkestern, WOSP, har nu avslutats med en traditionell auktion.

En dag med Europeiska rådets ordförande Donald Tusk i Bryssel gav 370 000 (875 000 svenska kronor) – det högsta budet i Julorkesterns historia. Under den sista kvällen steg budet från 150 000 till 370 000 złoty.

Vinnaren och en medhavd vän ska tillsammans med Tusk besöka de viktigaste EU-byggnaderna, äta middag, bli fotograferade tillsammans med honom och som avslutning få ett fotoalbum av de bilder som tagits under dagen.

En bild av landets första dam, Agata Kornhauser-Duda inbringade för ett par veckor sedan 200 000 złoty (474 000 kr) och en middag med fotbollshjälten Robert Lewandowski gav nästan 100 000 złoty (235 000).

Julorkestern samlar sedan 1990-talet in pengar till vård av sjuka barn och gamla. Efter finalen i TVN i januari kunde man redovisa ett resultat på 145 miljoner, vilket nu alltså ökat med ytterligare en dryg miljon. (natemat.pl  och wB feb 17)

Owsiak nomineras till Fredspriset

Jurek Owsiak, arrangerar varje år den Stora Julorkestern.
Foto: wikipedia.

Journalisten och välgörenhetsarrangören Jerzy Owsiak har nominerats till Nobels fredspris, och den norska Nobelkommittén har godkänt hans kandidatur.

Nomineringen är tänkt som ett tack till Owsiak för hans 25 år långa arbete för att hjälpa andra människor, säger Joanna Schmidt, vice ordförande i partiet Moderna till nyhetsportalen Onet. Initiativet har fått stöd inte bara från människor som bor i Polen utan från hela världen.

Några år efter kommunismens fall började journalisten Jerzy Owsiak samla in pengar till nerslitna och illa utrustade barnsjukhus i Polen. Gensvaret blev stort och 1993 bildade han en stiftelse, Den Stora Julorkestern (WOŚP), för arrangemanget som snabbt blev årligt och de insamlade medlen går också till fattiga och sjuka pensionärer.

Med en rad konserter, utställningar och auktioner samlar WOŚP varje vinter in pengar i Polens största välgörenhetsarrangemang. Lotterier anordnas med vinster som skänkts av kändisar – alla vill vara med, och tusentals frivilliga över hela landet skramlar med insamlingsbössorna. Fram till 2016 har statliga TVP sänt finalen, och postverket har sålt särskilda WOŚP-frimärken. De insamlade summorna har varje år blivit större och efter finalen, som den här gången sändes i TVN två veckor efter jul, rapporterades att stiftelsen den Stora Julorkestern fått in 62 miljoner złoty (145 miljoner svenska kronor). (onet.pl och wB 1 feb 17)

Ökade satsningar på handikappade

Regeringen kommer under året att höja arbetslöshetsersättningen till 1000 złoty (knappt 2500 svenska kronor), vilket är hälften av minimilönen. Vi vill också utöka familjeprogrammet 500+ med ytterligare förmåner. Det sade premiärminister Beata Szydło som på torsdagen höll presskonferens tillsammans med familje-, social- och arbetsminister Elżbieta Rafalska.

Vi arbetar på olika förslag med ett brett spektrum av lösningar, sade Szydło.

Vi har också förslag om förbättringar för människor med funktionshinder, sade Rafalska, vi vill öka sysselsättningsterapin i rehabiliteringsprogrammet, och fler platser för handikappade barn på daghemmen.

Programmet För Livet+, som antogs i november, går ut på att ge stöd åt familjer med barn som föds med svåra eller livshotande handikapp. Avsikten är att minska antalet aborter av gravt missbildade foster. Programmet beräknas kosta 3,7 miljarder złoty (8,75 miljarder kr). Kostnaden för alla familjeprogrammen uppgår till minst 23 miljarder złoty (60 miljarder kr) enligt uppgifter från regeringskansliet.

De här programmen är nödvändiga och deras andel ökar nu till drygt 2,5 % av budgeten, sade Rafalska. (Warsaw Business Journal och wB 19 jan 17)

Polska kirurger får internationellt toppris

Onkologicentrum i Gliwice. Foto: wikipedia

En patient med svår cancer i luftstrupen genomgick för två år sedan en transplantation av hela halsen – strupen, sköldkörteln, luftstrupen, struphuvudet och svalget, muskulaturen och huden. Transplantationen genomfördes av kirurger på det numera berömda Onkologicentrum i Gliwice.

Nu har teamet, som leds av professor Adam Maciejewski, utsetts till världens bästa mikrokirurger av American Society for Reconstructive Microsurgery, ett sällskap av drygt 500 internationella toppspecialister på rekonstruktiv kirurgi.

Transplantationen i Gliwice fick över 90 % av rösterna under sällskapets årsmöte nyligen, och överträffade därmed mer än 300 andra fall från hela världen. Utnämningen kallas Medicinens Oscar, skriver Warsaw Voice. Det hade tidigare bara gjorts två liknande, men mindre omfattande, halstransplantationer i världen.

Kirurgerna i Gliwice vann världsrykte när de för tre år sedan genomförde transplantationer av hela ansikten på personer med svåra brännskador eller tumörer över hela ansiktet. (Warsaw Voice och wB 19 jan 17)

Nytt rekord för Julorkestern

Jurek Owsiak, arrangerar varje år den Stora Julorkestern.
Foto: wikipedia.

Välgörenhetsarrangemanget Den stora Julorkestern (WOSP) kunde efter den stora finalen i lördags, räkna ihop över 62 miljoner złoty (145 miljoner svenska kronor) och har därmed slagit rekord igen. Men själva insamlingen pågår några veckor till, och förra året hann summan dubbleras från finaldagen till den officiella avslutningen i mars.

Den stora Julorkestern är ett välgörenhetsarrangemang som i många år samlat in pengar till barnsjukhus och vård av gamla. Initiativtagare är den förre hippien och journalisten Jerzy Owsiak, som på sommaren arrangerar friluftskonserter av olika slag.

Finalen i mitten av januari har i alla år gått i statliga TVP där det handlar om en hel dags sändningar. Förra året meddelades emellertid att TVP i år inte skulle ställa upp med sändningstid till arrangemanget, som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) anser diskutabelt. Även det statliga postverket har i år avstått från att sälja de speciella WOSP-frimärkena som inbringat en icke föraktlig summa till insamlingen varje år.

När TVP hoppade av tog den kommersiella kanalen TVN i stället vid – julkonsertens final brukar vara det program som drar flest tittare i Polen. (TVN 16 jan 17)

Vårdpersonal dömd efter misslyckad bröstoperation

För sex år sedan genomgick svenska Christina Hedlund en bröstoperation i Gdańsk. Operationen misslyckades och patienten vaknade inte upp ur narkosen. Brister i vården efter operationen gjorde att personalen inte lade märke till att patienten slutat andas, varför hon fick en hjärnskada som gjorde henne helt förlamad.

Efter två års rättegång döms nu läkaren, två sjuksköterskor och klinikchefen till fängelse, skadestånd och flera års yrkesförbud. Kirurgen frikändes eftersom problemen inte började förrän efter operationen.

När det stod klart att operationen gått snett företogs ändringar i Christina Hedlunds journal, vilket upptäcktes av andra sjuksköterskor som slog larm. (TVP 13 dec 16)

9 000 polacker behandlas för hiv

Tre polacker om dagen får veta att de har drabbats av HIV. Det skriver nyhetsbyrån IAR på Hiv-dagen den 1 december.

Runt 35 000 polacker är infekterade av hiv men bara hälften av dem vet om det, vilket återspeglar ett globalt mönster, säger Anna Marzec-Bogusławska på Nationella AIDS-centret.

Viruset överförs huvudsakligen sexuellt eller via infekterade sprutor, och Nationella AIDS-centret och Världshälsoorganisationen WHO uppmanar människor att testa sig.

De som inte vet att de är bär på HIV-viruset söker inte medicinsk hjälp, och kan därför dö av aids, som utvecklas i de mest avancerade stadier av en hiv-infektion, säger Gottfrid Hirnschall från WHO.

Aids började behandlas i Polen för 30 år sedan, och under den tiden har 21 000 personer testat positivt för HIV, 3 400 har utvecklat aids och 1 348 människor har dött av sjukdomen.

I juli 2016 behandlades 9 000 polacker, däribland 113 barn, för hiv. (Polskie Radio 1 dec 16)

Szydło vill ha bättre koll på icke-statliga organisationer

Jurek Owsiak, arrangerar varje år den Stora Julorkestern. Foto: wikipedia.

Jurek Owsiak, arrangerar varje år den Stora Julorkestern.
Foto: wikipedia.

Det är dags att städa upp bland de icke-statliga organisationerna, säger premiärminister Beata Szydło till veckotidningen Tygodnik Powszechny. Många statliga fonder betalar ut pengar till stiftelser där många av de aktiva är barn till topparna i det förra regeringspartiet Medborgarplattformen (PO).

Statliga TVP har under de senaste veckorna flera gånger hävdat samma sak.

För att få bättre effektivitet och kontroll menar Szydło att det ska finnas en enda institution som beviljar anslag till icke statliga organisationer.

Utspelet kan tänkas höra ihop med den Stora Julkonserten, en månadslång insamling av pengar till barn och gamla i Polen, ett arrangemang som hållit på sedan 1993 och numera brukar inbringa runt 40–50 miljoner złoty varje år (95–120 miljoner svenska kronor).

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) hyser en påtaglig antipati mot arrangören Jurek Owsiak, f.d. hippie och musiker, numera journalist med vänsteråsikter och okonventionell framtoning.

Inför årets Julkonsert har regeringen låtit meddela att polska postverket inte som de tidigare åren ska sälja frimärken till förmån för insamlingen, och att statliga TVP inte ska sända den stora finalen – som brukar vara det mest sedda TV-programmet under året. (Warsaw Voice och wB 23 nov 16)

Ökande luftföroreningar oroar läkarna

Fabriksrök. Fot: wikipedia.

Fabriksrök. Foto: wikipedia.

Enligt vår bedömning dör 47 000 personer varje år i Polen i sjukdomar som relateras till luftföroreningar, skriver landets miljö- och hälsoorganisationer i ett brev till miljödepartementet. Trots de allvarliga luftföroreningarna informerar myndigheterna alldeles för sällan. Enligt WHOs rekommendationer ska allmänheten varnas när partiklarna överstiger 50 mikrogram per kubikmeter, men i Polen är det värdet satt till 300 mikrogram. Den gränsen är betydligt lägre i många andra EU-länder.

Bland undertecknarna finns Greenpeace, Polska sällskapet för lungsjukdomar, Polska hjärtsällskapet, Polska cancerföreningen och Polska neonatala sällskapet.

Dödligheten ökar de dagar när luftföroreningarna blir högre, säger hjärtläkaren Piotr Hoffman. Det är viktigt för dem som är i riskzonen att känna till när luftföroreningarna ökar. (PAP, Polskie Radio 17 nov 16)

Sjukvårdsministern blev utbuad under demonstration

Närmare ett hundra tusen sjukvårdsanställda demonstrerade på lördagen i Warszawa med krav på dels höjda anslag till sjukvården, dels höjda löner.

Det är synd och skam vad ni gör med sjukvården!, dånade Krzysztof Bukiel, som är ordförande för läkarfacket.

Manifestationen leddes av motorcyklar och ambulanser och på det största baneret stod det: ”Dags för Hälsa+, bättre anställningsvillkor, bättre arbetsmiljö, bättre behandling ”. Budskapet var tydligt: det omtalade programmet Familj+ ska vara förebilden för Hälsa+.

Ett brev med samtliga krav skickades per ambulans till premiärminister Beata Szydło tillsammans med en begravningskrans med texten ”Sjukvården är döende”.

Tidigare har ingen i regeringen velat möta sjukvårdens representanter, men nu dök sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł upp, gick upp på scenen och höll ett kort tal. Han försäkrade att regeringen kommer att satsa mer pengar på sjukvården men påpekade att detta inte kan ske över en natt. Han gick snabbt därifrån och många av demonstranterna buade.

Fler manifestationer väntas under den närmaste tiden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Zikaviruset finns nu i Polen

Två personer, som nyligen besökt Sydamerika, har befunnits vara smittade med zika-virus, rapporterar polska medier.

Men symptomen försvinner på ett par veckor, säger Małgorzata Bednarska vid Biokemiska institutet på Warszawas universitet. Det finns läkemedel och de smittade behöver inte isoleras. Viruset smittar via blod och sexuellt umgänge, säger Bednarska. Verkligt farligt är det bara om gravida kvinnor smittas eftersom det kan ge fostret allvarliga skador. (TVN 17 aug 16)

TVP skriver avtal med staten

Från och med i höst ska statliga TVP kampanja för en hälsosammare livsstil med tips om hur man äter och rör sig, rapporterar nyhetsbyrån PAP. Satsningen är följden av ett avtal med hälsodepartementet.

Jag hoppas att det här ska bli slutet på den period där hälsoministerns budskap sällan hörs i public service-medierna och där det har varit svårt att göra sig hörd över allt buller.

Vi vill att de statliga medierna, särskilt TVP, ska vara en plats där polackerna får information om vilken livsstil de bör ha för att bli friskare och därmed lyckligare.

I höstens TVP-tablå finns redan två nya programpunkter, i det ena ska barn uppmuntras att äta mer hälsosamt, i det andra ska unga människor stimuleras att spela fotboll. (Polskie Radio 13 aug 16)

Sjukvården motsvarar inte polackernas förväntningar

Tre fjärdedelar av polackerna, 74 %, tycker att sjukvården håller för låg nivå. Det visar en färsk undersökning från opinionsinstitutet Cbos, rapporterar nyhetsbyrån PAP. 23 % tycker att vården är bra, och 3 % har ingen åsikt.

Cbos har undersökt befolkningens inställning till sjukvården 2001, och missnöjet har konstant varit stort. Sedan 2014 har antalet missbelåtna ökat med 6 %. (Polskie Radio 3 aug 16)

Skarp kritik mot förlossningsvården

Förlossningsvården i Polen får skarp kritik av NIK (Riksrevisionen), som efter att ha undersökt 24 förlossningsavdelningar och kliniker konstaterar att det finns mycket som behöver rättas till.

Fortfarande är det vanligt att läkare använder den farliga metoden att pressa på den gravida kvinnans mage för att driva ut barnet, skriver NIK i sin rapport.

Många sjukhus tillgodoser inte patienternas behov av privatliv – på några ställen kunde en pågående förlossning iakttas genom ett fönster i dörren, på andra var förlossningsstolen placerad rakt mot dörren så att den som steg in såg rakt på den födande. På andra ställen kan förlossningen ske på en sal med flera patienter utan att den födande kvinnan skärmas av, vilket är särskilt besvärande när de andra på salen får besök.

Alltför ofta får barnen bröstmjölksersättning för tidigt, vilket spolierar amningen.

Orsakerna är ofta att det saknas fasta rutiner men också att personalen är dåligt utbildad, på vissa avdelningar finns det ingen som har utbildning i förlossningsvård. Inte heller de blivande eller nyblivna mödrarna vet särskilt mycket om hur det bör vara.

En särskild grupp har inrättats för att utreda vad som brister och föreslå åtgärder, som personalen sedan ska utbildas i, säger sjukvårdsdepartementets talesperson Milena Kruszewska till tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Professor Stanisław Radowicki, riskkonsult i gynekologi och obstetrik, påminner om att det finns ett beslut om graviditetsbok för de blivande mödrarna, där tester, besök hos barnmorskan, kontroller efter förlossningen osv skulle noteras. Där kan de gravida själva se om allt följer reglerna. Det är dock ingenting som förlossningsvården tagit till sig, konstaterar Radowicki. (Dziennik Gazeta Prawna 27 juli 16)

Allt fler blir feta i Polen

Polackerna blir allt fetare, var fjärde polack är överviktig och antalet bara ökar. Polen kommer på femte plats i Europa vad gäller fetma, visar en studie från World Food Security.

Listan toppas av Storbritannien, där drygt 28 % av befolkningen väger för mycket, och i botten finns Österrike med 18,4 % överviktiga.

Flest feta i världen har Gulfstaterna där 36,7 % av befolkningen är överviktig, därnäst kommer USA med 33,7 %. Bara 3,3 % av japanerna väger för mycket. (TVP 12 juli 16)

Missnöjet inom vården ökar alltmer

Polska läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster blir alltmer missnöjda med löner och arbetsvillkor, och på många håll diskuterar man nu att strejka. I förra veckan aviserade de fackliga organisationerna en stor protestdemonstration den 24 september i Warszawa.

Bakgrunden är sjukvårdsdepartementets färska förslag om höjda löner som ska träda i kraft 2021 – om fem år! Med tanke på eventuell inflation och lönehöjningar i andra sektorer blir det i praktiken en lönesänkning, säger facken. Dessutom gäller förslaget inte den tekniska och administrativa personalen inom sjukvården som tjänar ännu mindre, och det redan stora lönegapet skulle öka.

Den nya ingångslönen för läkare utan specialistkompetens börjar – om fem år – på 3900 złoty brutto (ca 9 000 svenska kronor), sjuksköterskor ska få 70 % av det beloppet (2730 złoty – 6300 kr) och medicinska tekniker – 60 % (2340 złoty – 5400 kr).

I dagsläget kan en läkare med specialistkompetens tjäna upp till 8400 złoty (ca 19 500 kr) med jourer och samtliga tillägg, en sjuksköterska med specialistkompetens – 4100 złoty (ca 9 500 kr). Dessa för polska förhållanden relativt höga löner förutsätter dock att de arbetar 300 timmar i månaden, drygt 65 timmar i veckan.

Höjningarna är baserade på våra ekonomiska möjligheter, säger departementet.

Runt 100 000 läkare, sjuksköterskor, livräddare kommer att delta i demonstrationen, tippar de fackliga organisationerna, plus 70 000 sjukgymnaster. Detta kan innebära att sjukvården lamslås.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Utländska patienter dubbelt så många idag som 2011

Allt fler utländska patienter vänder sig nu till privata kliniker i Polen för tandvård och plastikkirurgi. Förra året inbringade de utländska patienterna 1,5 miljarder złoty (3,5 miljarder svenska kronor). Det är dubbelt så mycket som 2011, då det totala värdet av den medicinska turismen låg på 780 miljoner złoty.

Enligt Polska föreningen för medicinsk turism betalar patienterna i genomsnitt 75 000 złoty vardera för behandling på en klinik i Polen.

De flesta utländska patienterna kommer från Storbritannien, Tyskland och de nordiska länderna, men många kommer också från USA och Kanada, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna. (Polskie Radio 21 juni 16)

Konflikten på barnsjukhuset över

Sjuksköterskorna på det stora barnsjukhuset i Warszawa strejkar för bättre lön, bättre arbetsförhållanden och bättre utsikter för framtiden. Foto: Cezary Piwowarski, wikipedia.

Strejken på det stora barnsjukhuset i Warszawa är över.
Foto: Cezary Piwowarski, wikipedia.

Sjuksköterskestrejken på Polens största barnsjukhus i Warszawa, Centrum Zdrowia Dziecka, CZD, är nu slut, och sköterskorna får 300 złoty mer i månaden från augusti.

Strejken, som har pågått i drygt två veckor har varit infekterad. Sjuksköterskorna ansåg att de fått löfte om en löneökning på 400 złoty men bara fått en mindre del. Från början krävde de 500 złoty, mer personal och bättre arbetsförhållanden. Sjukhusledningen bjöd 250 złoty och stängde fyra vårdavdelningar eftersom personalen gick i strejk.

Hälsodepartementet gick under strejken ut och anklagade facket för att höjt kraven under förhandlingarnas gång och för att inte vilja få slut på konflikten. Man uppmanade också de strejkande att återvända till sina små patienters sängkant.

Premiärminister Beata Szydło sade att alltihop var den förra regeringens fel och utlovar lägga fram förslag om ändringar i vården i nästa månad.

Nu har parterna emellertid enats om en kompromiss, strejken är över och allt kommer att återgå till det normala. Dessutom avsatte parlamentet på onsdagskvällen en miljon złoty till sjukhuset – enligt sjukhusledningen har strejken orsakat förluster på 5,5 miljoner. (Warsaw Voice och Polskie Radio 9 juni 16)

Sjuksköterskor i strejk för lön och bättre arbetsvillkor

Sjuksköterskorna på det stora barnsjukhuset i Warszawa strejkar för bättre lön, bättre arbetsförhållanden och bättre utsikter för framtiden. Foto: Cezary Piwowarski, wikipedia.

Sjuksköterskorna på det stora barnsjukhuset i Warszawa strejkar för bättre lön, bättre arbetsförhållanden och bättre utsikter för framtiden. Foto: Cezary Piwowarski, wikipedia.

Situationen i vården kommer att bli dramatisk om regeringen inte vidtar åtgärder, säger Magdalena Nasiłowska, talesperson för sjuksköterskorna på Centrum Zdrowia Dziecka, det stora barnspecialistsjukhus i Warszawa, som gick ut i strejk för en vecka sedan.

Personalen åldras, 470 av sjuksköterskorna här har arbetat i mer än 20 år, och det kommer inte många nya. De unga som utbildas vet att de får betydligt bättre betalt utomlands, säger Nasiłowska.

Sköterskorna kräver dels att få ut den löneförhöjning på 400 złoty i månaden (drygt 900 svenska kronor) som de blivit lovade, dels att minst 70 nya sjuksköterskor anställs för att säkra vårdkvaliteten.

Hälsominister Konstantin Radziwiłł vädjar till sköterskorna att återvända till ”de sjuka barnens sängkant”. Han försäkrar att ingen av de unga patienterna blir lidande på strejken, men tillstår att barnen och deras familjer känner sig otrygga när sjuksköterskorna inte kommer till jobbet. En del barn har fått omplaceras på andra sjukhus.

Vi har inte fått ut den lön vi har blivit lovade, säger sjuksköterskorna, och nu vill vi ha en garanti för att regeringen inte lurar oss. (polityka.pl 1 juni 16)

Sjukvården ska bli statlig och gratis

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł. Foto: Adam Nurkiewicz. wikipedia.

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł.
Foto: Adam Nurkiewicz. wikipedia.

Den som inte omfattas av den obligatoriska sjukförsäkringen bör ha fri vård på statliga vårdcentraler och sjukhus. Det säger hälsominister Konstanty Radziwiłł. Det är så skamligt att läkarna inleder med att fråga efter patientens försäkring i stället för patientens hälsa, och det måste bli slut på det.

Heltidsanställda omfattas av den obligatoriska försäkringen och arbetsgivaren betalar in en premie till Försäkringskassan (ZUS) varje månad. Arbetslösa får sin avgift betald av staten. Men två miljoner tillfälligt anställda och småföretagare är inte med i försäkringen. Under ett övergångsskede ska de alltså få gratis vård i på statliga institutioner. Tanken är emellertid att all sjukvård så småningom ska bli statlig. (Polskie Radio 11 april 16)

Gratis läkemedel för pensionärer

Från den 1 september får pensionärer över 75 år fria läkemedel. Det beslöt regeringen på tisdagen. Reformen, som är ett av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) vallöften, har alltså kommit en bit på väg.

Hälsodepartementet beräknar kostnaden till 500 miljoner złoty (runt 1,2 miljarder svenska kronor) årligen, säger Henryk Kowalczyk, ordförande i ministerrådets permanenta kommitté.

Regeringen ska också göra upp en lista över vilka läkemedel som ska vara gratis för de äldre. Vi behöver ett system som hindrar eventuellt missbruk. (Warsaw Voice 10 feb 16)

Välgörenhetsarrangör anklagas för ekonomiska oegentligheter

Insamlingsgeneralen Jerzy Owsiak misstänkliggörs från höger. Bild: wikipedia.

Insamlingsgeneralen Jerzy Owsiak misstänkliggörs.
Bild: wikipedia.

Den stora Julorkestern har i vinter fått ihop 44 miljoner złoty (över 100 miljoner svenska kronor) och de som talar illa om mig har inte lyckats stoppa insamlingen, tvärtom, säger arrangören Jerzy Owsiak.

Den stora Julorkestern är ett välgörenhetsarrangemang som i många år samlat in pengar till barn och gamla. Men i år liksom förra året har det hörts anklagelser om att Owsiak trixar med gåvorna och själv har berikat sig på olika sätt. Owsiak har stämt några av belackarna för förtal men ryktena tystnar inte.

Bland dem som ogillar Owsiaks verksamhet finns flera kyrkans män och parlamentariker från det högerpopulistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). En anledning är att han också arrangerar musikfestivaler som indoktrinerar ungdomen med vänsterideologi.

Den stora Julorkestern pågår under flera månader och innehåller många olika element – kändisar skänker föremål som auktioneras ut, konserter hålls, underhållning av olika slag. Överallt går frivilliga med bössan och samlar in pengar. Sedan starten 1993 har Owsiak fått in 650 miljoner złoty (1,5 miljarder kronor) som huvudsakligen gått till barnsjukhus och äldrevård. (TVP, Polskie Radio och wB 11 jan 16)

Privat sjukvård förbjuds av den nya regeringen

Den nye hälsoministern, Konstanty Radziwiłł har under tisdagen presenterat sitt program. Dess viktigaste punkter handlar om att återigen finansiera sjukvården direkt från statskassan och förbudet mot privatiseringen av sjukhus.

Ett annat brådskande ärende för hälsoministern är att skapa kartor över ”hälsobehoven”. Men det projektet, som påbörjades av PO (Medborgarplattformen) och som skulle avslutas i april 2016, ska nu skjutas upp till mitten av 2017. Tanken var att departementet ha hälsokartorna som grund när man undertecknar avtal med sjukhus runt om i landet. Nu får alla nyöppnade sjukhus – både statliga och privata – vänta på sina kontrakt.

Dessutom ska privatiseringen av sjukhus stoppas och förbjudas.

Att återgå till finansieringen av sjukvården från statsbudgeten är inte en återgång till den kommunistiska tiden, menar Radziwiłł och hänvisar till exempel som Sverige, Norge och Spanien.

Även det s.k onkologiska paketet ska ändras. Det gröna kortet som berättigade patienten till behandlingar utan att stå flera år i kö ska avskaffas.

Sist men inte minst ska den nye ministern stänga ner systemet med den statliga finansieringen av provrörsbefruktning som infördes av den förra regeringen och trädde i kraft för en månad sedan.

Det är många ideologiskt betingade förbud och avskaffanden som Radziwiłł talar om. Dock inte så många förändringar som kommer att göra livet lättare för de redan så drabbade patienterna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Samvetsklausulen – en pjäs i det politiska schackspelet

Det strider delvis mot grundlagen att en läkare tvingas hänvisa till en annan läkare eller ett annat sjukhus som kan utföra de behandlingar som han själv vägrar att utföra med hänvisning till den så kallade samvetsklausulen. Det fastslog Konstitutionstribunalen på onsdagen.

Enligt lag kan en läkare ”kan avstå från behandlingar som strider mot hans/hennes samvete”. Men han eller hon måste då hänvisa till en annan läkare som erbjuder en sådan behandling. Läkaren ska dessutom informera sina överordnade om sitt beslut och en motivering till beslutet ska finnas med i den medicinska dokumentationen. Men om ett dröjsmål kan kan orsaka fara för liv eller bestående kroppsskada gäller inte samvetsklausulen.

Konstitutionsdomstolen tog upp ärendet på begäran av Läkarrådet, som ogillade avsnittet om den omedelbara hjälpen och att läkaren då inte kan hänvisa till samvetsklausulen. Plikten att behöva hänvisa till en annan läkare är, enligt Läkarrådet, en tung börda som gör samvetsfriheten illusorisk.

Läs vidare >>

Gamla huvuden på unga axlar

Studenten får uppleva hur äldre patienter med dålig rörelseförmåga och nedsatt syn har det. Bild: Skärmdump från Youtube.

Studenten får uppleva hur äldre patienter med dålig rörelseförmåga och nedsatt syn har det.
Bild: Skärmdump från Youtube.

Läkarstudenter i Lublin får klä på sig en specialdräkt för att lättare förstå hur de äldre patienterna har det, skriver Veckans affärer. Dräkterna gör att lederna blir stela och specialglasögon begränsar synfältet med 80 %.

Dräkten gör att studenterna kan sätta sig in i hur äldre personer med sämre rörelseförmåga och nedsatt syn känner när de till exempel ska gå nedför en trappa. Man ”sätter gamla huvuden på unga axlar”.

Enligt FNs statistik beräknas gruppen personer över 60 år öka från 841 miljoner till 2 miljarder under de närmaste trettio åren. Polen är inget undantag från den statistiken, snarare tvärtom. (Veckans affärer och wB 30 sept 15)

Påtaglig förbättring av barn- och mödravård

När Fundacja Rodzić po Ludzku (Stiftelsen Värdig Förlossning) 1995 drog igång kampanjen Värdig Förlossning började polska kvinnor kräva en bättre mödravård. Det medförde en förändring av hela hälso- och sjukvårdssystemet som uppmärksammades internationellt. Barnadödligheten minskade och förlossningen blev mer en mer angenäm upplevelse, skriver WHO i ett pressmeddelande.

2011 utfärdade dåvarande hälsoministern Ewa Kopacz den första standarden för vård före och efter förlossningen i enlighet med WHOs rekommendationer. Där beskrivs bland annat kvinnans rätt att välja var och hur hon vill föda sitt barn, vem hon vill ha med sig i förlossningsrummet och rätten att ha sitt barn hos sig de första timmarna efter förlossningen.

Resultatet är en avsevärd förbättring av såväl mödrarnas som spädbarnens hälsa. Idag ligger barnadödligheten på under 0,5 % jämfört med 1,5 % 1990.

Det är dock fortfarande ingen självklarhet för polska kvinnor att amma sina barn, mindre än 10 % ger sina nyfödda barn enbart bröstmjölk i sex månader.

WHO och hälsodepartementet går nu vidare med initiativet Babyvänliga sjukhus, som handlar om att främja amningen på förlossningsavdelningarna bland annat genom utbildning av personalen. Idag finns det 90 sjukhus som är certifierade som Babyvänliga.

Stiftelsen Värdig Förlossning har också startat en webbplats, där nyblivna föräldrar lätt kan se hur sjukhusen bedöms av andra innan de väljer var de vill föda sina barn. (WHO och wB 11 aug 15)

 

PO satsar på sjukvården

Staten ska hjälpa den krisdrabbade sjukvården med stora räntefria lån och andra stödåtgärder. Det sade premiärminister Ewa Kopacz efter tisdagens regeringssammanträde. Som exempel nämnde hon barnhälsovården, mödravården och sjukhus där de svårast sjuka behandlas.

Stanisław Karczewski från nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) anklagar nu Kopacz för att utnyttja PO (Medborgarplattformen) ställning som regeringsparti i kampanjen inför höstens parlamentsval.

PiS har å andra sidan den senaste tiden strött löften omkring sig, löften om reformer som efter valet kommer att kosta många miljarder.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński har också vid pilgrimsorten Jasna Góra talat om moraliska värderingar och att Polen härvidlag måste följa katolska kyrkan, rapporterar nyhetsbyrån PAP. Uttalandet var ett direkt angrepp på den nyligen antagna lagen om provrörsbefruktning, som tillåter även ogifta par att få behandling mot barnlöshet med IVF-metoden. Trots en intensiv kampanj från kyrkan har lagen passerat parlamentets båda kamrar, sejmen och senaten, och väntar nu bara på att undertecknas av president Bronisław Komorowski.

Som svar på detta har Kopacz pekat ut PiS och den sannolike koalitionspartnern Paweł Kukiz som eurofober (eu-fientliga) med ambitionen att detaljreglera polackernas liv.

Vi i PO däremot, sade Kopacz, är liksom vår koalitionspartner, PSL (Bondepartiet), moderata, pro-europeiska och förnuftiga. (Polskie Radio 14 juli 15)

Rätt till smärtfri förlossning från 1 juli

Från och med 1 juli har alla födande kvinnor i Polen rätt att få smärtlindring som betalas av Försäkringskassan, oavsett om de har en läkarrekommendation eller ej. Det rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Det innebär att Försäkringskassan idag i snitt betalar ut 2200 złoty (5250 svenska kronor) för en förlossning mot 1800 złoty (4300 kr) före månadsskiftet. För ett kejsarsnitt får kliniken fortfarande 1800 złoty.

En viktig förändring, säger Daria Omilecka från organisationen Värdig förlossning. Nu vet kvinnorna att de har rätt till smärtlindring även om de inte begär det. Nu är det viktigt att läkare och barnmorskor får information om konsekvenserna av detta. (Polskie Radio 7 juli 15)