8 000 dagisplatser i Warszawa blir gratis i höst

Det är stor brist på dagis- och fritidsplatser i Polen. Foto: Michał Leszczyński .

Från och med i september är det gratis att för dem som har någon av de nästan 8 000 dagisplatser som kommunen köpt upp på privata dagis. Det säger Warszawas borgmästare Rafał Trzaskowski. Och vi räknar med att köpa upp 4 000 platser till på daghem som når upp till den standard som kommunen kräver.

Under de närmaste månaderna tar vi också i bruk en rad nya kommunala daghem i de flesta av Warszawas stadsdelar, så som vi lovade i valkampanjen, säger Trzaskowski, som valdes till huvudstadens borgmästare förra året.

Det pågår en intensiv utbyggnad av skolor och förskolor överallt i staden, och vi har dragit igång en utbildning för 130 barnskötare som ska börja arbeta på de nya daghemmen.

Trzaskowski tillhör oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO) och det ser alltså ut som att partiet nu på allvar tagit upp striden med regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) med insatser på det familjepolitiska området.

I moderna familjer finns det enorma behov av en utbyggd barnomsorg – de som inte har tillgång till den äldre generationen kan få stora problem om båda föräldrarna vill arbeta. Många är hänvisade till outbildade barnflickor – eller till privata och dyra dagis.

PiS har satsat på generösa barnbidrag för att höja födelsetalen, vilket för många lågavlönade kvinnor inneburit att familjen får bättre ekonomi om de slutar jobba och skaffar ett barn till. (Gazeta Prawna och wB 29 maj 19)

Polsk konsul utvisas från Norge

En diplomatisk konflikt har dykt upp mellan Polen och Norge.

Det handlar om polska familjer i Norge, vars barn har tagits om hand av det norska Barnevernet (Barnavårdsstyrelsen). Myndigheten, som enligt norsk lag ska värna om barns och ungdomars rättigheter, går ibland för hårt fram, hävdar norska psykologer och advokater.

Det har tidvis lett till diplomatiska kriser med flera länder med en annan uppfostringstradition än Norge, och just nu gäller det Polen.

Barn i trettiofem polska familjer i Norge har enligt Barnevernet farit illa och därför mot föräldrarnas vilja placerats i fosterhem. Föräldrarna söker stöd på Facebook i sin önskan att få tillbaka sina omhändertagna barn, och en av dem som engagerat sig för de polska föräldrarna är Sławomir Kowalski, polsk generalkonsul i Norge. Han har varit så krävande i sina ansträngningar att norska UD nu uppmanar honom att lämna landet.

Departementet har från olika institutioner under de senaste tre åren fått många klagomål över generalkonsulns aggressiva uppträdande och delvis våldsamma agerande mot statliga tjänstemän, störande av deras arbete samt ohörsamhet mot polisen.

Vi har upprepade gånger framfört våra invändningar till polska ambassaden i Oslo, men utan resultat, konstaterar norska UD. Generalkonsulns verksamhet är inte förenlig med hans roll som diplomat och han får nu tre veckor på sig att lämna landet.

Kowalski får emellertid stöd av Polens biträdande utrikesminister Szymon Szynkowski.

Generalkonsulns arbete för de polska familjerna är entydigt positivt och utvisningen är grundlös, skriver Szynkowski på Twitter.

Polska UD avvisade på onsdagen Norges begäran att Kowalski ska kallas hem, vilket är ett klart brott mot den diplomatiska praxis som kräver att man anpassar sig efter värdlandets önskemål.

Även Kowalskis företrädare på posten Adrianna Warchoł fick 2011 lämna Norge efter att ha jämfört Barnevernet med Hitlerjugend.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Minister: Mannen bör få slå en gång utan straff

Vice familjeminister Elżbieta Bojanowska. Foto: regeringens hemsida.

Ett slag är inte att betrakta som misshandel och bör därför undantas ur lagen.

Så resonerade vice familjeminister Elżbieta Bojanowska när departementet nyligen tog fram förslag om tillägg till lagen om våld i hemmet.

Enstaka slag är inte misshandel, lagen bör handla om dem som utsätts för upprepad misshandel, menar Bojanowska, som för övrigt har en doktorsexamen i ämnet social trygghet vid Warszawas universitet.

Förslaget väckte en storm av kritik: Det här skulle göra det svårare att åtala hustrumisshandlare!

Protesterna har blivit så stora att premiärminister Mateusz Morawiecki nu återsänt förslaget till departementet för omarbetning.

Familjedepartementet får skriva om det dubiösa innehållet, säger regeringschefen i ett uttalande. Kampen mot våld i hemmet är en av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) prioriterade frågor. Polsk lag måste vara tydlig och den ska skydda offren till hundra procent. Varje fall av våld i hemmet – både engångsvåld och upprepat våld – ska hanteras bestämt och otvetydigt.

I lagförslaget finns också en skrivning om att polisen inte på eget initiativ får gå in i en bostad vid misstänkt hustrumisshandel utan måste ha tillstånd av den misshandlade.

Även det förslaget måste arbetas om, konstaterar Morawiecki. Offren blir ofta förödmjukade och därför har vi ett system med Blå kort som ska stärka den misshandlades rättigheter. Våldsoffer måste känna att staten är på deras sida.

Man kan påminna sig Polen för några år sedan hade väldiga svårigheter att anta Europakonventionen om våld i hemmet.

PiS, då i opposition, och katolska kyrkan ställde sig mycket kritiska till konventionen. Kyrkan till och med vädjade till parlamentet att inte ratificera den.

Konventionen lägger skulden för våld i hemmet på familjen och traditionen, i stället för på mänsklig svaghet eller misstag, hävdade biskoparna i ett uttalande 2015 och hoppades att parlamentarikerna skulle inse vikten av godhet, äktenskap, familj och befolkningens framtid.

Samtidigt visade statistiken då att var tredje polsk kvinna utsattes för misshandel i hemmet, och att det av många ansågs som så naturligt att man ogärna gick till polisen. (Familjedepartementets hemsida, natemat.pl och wB 3 jan 19)

Ny barnombudsman vill att 10-åringar ska kunna straffas

Ny barnombudsman i Polen blir juristen Mikołaj Pawlak, utexaminerad från det katolska universitetet i Lublin och tidigare anställd vid en kyrklig domstol där han hade hand om upplösningen av äktenskap, vilket är en kinkig fråga i katolska kyrkan.

Pawlak, som har nominerats av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har sysslat med barn- och familjefrågor, varit övervakare för minderåriga och arbetat med att reformera frågor kring familj och förmynderskap.

Mest känd har han blivit för sitt förslag att även 10-åringar ska kunna dömas till straff för brott – idag ligger åldersgränsen vid 13 år.

Självmord bland barn och tillgång till barnpornografi är frågor som han tänker fokusera på under sin tid som ombudsman. (natemat nov 18)

Antalet fattiga barn minskar i Polen

Allt färre polska skolbarn lever under den relativa fattigdomsgränsen..

År 2016 levde 6,5 miljoner polacker i risk för relativ fattigdom och tack vare det månatliga flerbarnsbidraget 500+ har det antalet minskat med 875 000 personer. Det säger vice familje- och socialminister Elżbieta Bojanowska.

Bidraget, som går till flerbarnsfamiljer från och med andra barnet, har förbättrat barnfamiljernas ekonomi avsevärt. Även fattiga enbarnsfamiljer kan få ta del av bidraget. Nyligen inrättades också ett skolbidrag på 300 złoty (775 svenska kronor) som utbetalas vid starten av varje skolår.

Risken för polska barn att falla under den relativa fattigdomsgränsen minskade med 6,5 % under 2017, visar färska siffror från Eurostat.

Det är den största förbättringen sedan 2004, då Polen blev medlem i EU. (Polskie Radio och Dziennik 17 okt 18)

Sittstrejkens ekonomiska efterbörd

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.

På parlamentets kansli diskuterar man nu vem som ska betala för de funktionshindrade ungdomarnas och deras föräldrars sittstrejk i parlamentet i april-maj.

Vi var ju tvungna att garantera demonstranternas säkerhet, säger talmannen Marek Kuchciński, och sådant kostar pengar. De har också fått mat i 40 dagar.

Vi tar naturligtvis kostnaden på oss, säger Kuchciński, men vi måste fundera över om någon annan ska vara med och betala.

Parlamentskansliet har en budget, men kostnader för demonstranter ingår inte i den, säger kanslichefen Andrzej Grzegrzółka. Talmannen sade redan från början att det är statens uppgift att se till att demonstranterna var nöjda.

Men vi anser att de som bjöd in demonstranterna till att strejka i sejmen också ska vara med och betala kalaset. Och det är oppositionspartiet Moderna (Nowoczesna), en av de mest aktiva var Joanna Scheuring-Wielgus som lämnade partiet kort efter strejken, säger kanslichefen.

De funktionshindrade ungdomarna strejkade i 40 dagar, från den 18 april till den 27 maj, för rätten till ett värdigt liv. Resultatet blev att deras månatliga bidrag höjdes från 865 złoty (2220 svenska kronor) i månaden till 1029 złoty i månaden (2650 kr). Striden stod om ett kontantbidrag på 500 złoty som de funktionshindrade ville ha. Regeringen erbjöd i stället sjukvårdsartiklar och rehabiliteringsinsatser för 520 złoty (1350 svenska kronor).

När Nato hade möte i parlamentets lokaler i slutet av maj stängde man av lokalen där de funktionshindrade befann sig med skärmväggar och stora draperier. De fick inte längre använda hissarna för att ta sig upp på ovanvåningen där det fanns dusch, vilket blev besvärande för alla rullstolsbundna. (PAP och wB 25 maj 18)

OK för många polacker att slå sina barn

Illustration till aga i hemmet.
Bild: wikipedia.

Nästan hälften av polackerna, 48 %, accepterar barnaga och män är betydligt mera positiva till att slå sina barn än kvinnor. En dryg tredjedel, 36 %, säger nej och resten har ingen åsikt.

Det visar en färsk opinionsundersökning från opinionsinstitutet SW Research.

Statistiken visar också att bland människor över 50 år, bland lågavlönade och landsbygdsbor tycker de flesta att aga är OK.

Sedan 2010 är kroppsstraff totalt förbjudet i Polen, säger barnombudsmannen Marek Michalak. Och att 48 % av de svarande accepterar aga är en hög siffra, men för tio år sedan tyckte 78 % att det var naturligt att slå sina barn. Det är en ganska snabb attitydförändring – i Sverige tog det 30 år att sänka statistiken till den nivån.

Att slå barn är inget bra sätt att uppfostra sina barn. Och samhället måste fortsätta med att upplysa föräldrarna om det, säger Michalak. Enligt min erfarenhet tycker den yngre föräldragenerationen i allmänhet att aga är helt passé som uppfostringsmetod.

Men förbudet mot kroppsstraff, att tillfoga barnet psykiskt lidande och andra former av förödmjukelse är inte oomstritt, och för ett par månaders sedan kom förslag i parlamentet om att den skulle ändras. Förslaget kom dock aldrig så långt.

EU arbetar också för ett totalt förbud mot barnaga, som fortfarande är självklart i många länder. Sverige var först med förbud mot aga 1979, men utöver Polen finns det också i Tyskland, Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Grekland och Ungern. I Frankrike, Belgien och Schweiz är det inte förbjudet att slå barn. (Rzeczpospolita 1 juni 18)

Funktionshindrades sittstrejk i parlamentet är över

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.

Vi var oroliga för våra barn och blev tvungna att avbryta vår protest på grund av vakternas agerande. Det sade Iwona Hartwich, en av ledarna i de funktionsnedsattas protest i sejmen, när de strejkande på söndagen lämnade parlamentsbyggnaden. Utanför möttes de av sympatisörer med blommor och av journalister.

Vi har misslyckats med att förklara för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess ledare Jarosław Kaczyński att handikappstödet inte räcker – min son Adrian kan inte ens köpa ett par skor som han så väl behöver. Vi ger nu upp efter 40 dagars kamp för ett värdigt liv för våra funktionshindrade barn. Regeringen är inte redo för dialog, bara för monolog, och det är obegripligt att man inte vill hjälpa handikappade med ett kontantstöd på 500 złoty.

Men, påpekade Hartwich, det finns positiva resultat av aktionen.

Vi har satt strålkastarljuset på de funktionsnedsattas svåra situation och regeringen accepterade faktiskt en blygsam höjning av handikappensionen, sade hon.

Det innebär att de funktionshindrade får 1029 złoty i månaden (2650 svenska kronor) i stället för som tidigare 865 złoty (2220 kr). De får också rätt till mer rehabilitering och medicinsk vårdmaterial, vilket enligt socialminister Elżbieta Rafalska är värt 520 złoty för familjerna (drygt 1300 kr). Familjerna tror inte på utfästelserna utan vill i stället ha ett kontantstöd på 500 złoty. Där säger regeringen nej.

Protesten inleddes den 18 april, och inledningsvis försökte talmannen få slut på demonstrationen genom att stoppa de endagskort som utfärdas till besökare i parlamentet. Demonstranterna vågade därför inte åka hem över natten av oro för att inte bli insläppta nästa dag. I stället kom vänner med klädombyte och hygienartiklar för att underlätta tillvaron i pelarsalen. De har också fått banderoller att hänga ut från fönstren, vilket talmannens vakter med våld stoppat.

För att inte störa Natos session, som inleddes på fredagen, monterade vakterna upp staket som hinder för rullstolarna och heltäckande draperier som omöjliggjorde insyn.

På söndagen avslutade demonstranterna sin protest och lämnade byggnaden. Protestkommittén tackade för allt stöd från både allmänheten och från oppositionspolitiker som i sejmen argumenterat för deras sak.

En pinfärsk opinionsundersökning som gjorts av den regeringsvänliga sajten DoRzeczy.pl visar att PiS tappat flera procent av väljarna under aktionen, liksom det största oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). Kukiz’15 och Bondepartiet (PSL) och det numera lilla liberala partiet Moderna (Nowoczesna) har efter sitt uttalade stöd till de funktionsnedsatta känt av ett ökat stöd av väljarna. (Natemat.pl, Do Rzeczy.pl, parlamentarny.pl och wB 28 maj 18)

Ännu ingen lösning på strejken i parlamentet

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.

Uppdatering:

Uppgifter i polska medier gör nu gällande att talmannen låtit skärma av demonstranterna i parlamentet med en tillfällig vägg och ett heltäckande svart draperi.

Nato bryr sig inte om demonstranterna säger förre utrikesministern Witold Waszczykowski.

Oppositionen har å sin sida undertecknat en Solidaritetspakt med de funktionshindrade där man stöder demonstranternas krav.

––––––––––

Striden mellan de sittstrejkande funktionshindrade i parlamentet och regeringen fortsätter. På torsdagskvällen hävdade regeringens talesperson Joanna Kopcińska att demonstranternas krav har uppfyllts och att regeringen är redo att sitta ner och tala med dem när som helst.

Det beslut som togs av parlamentet garanterar dem obegränsad tillgång till rehabilitering och medicinska produkter, vilket gott och väl motsvarar de 50 złoty som demonstranterna har krävt, sade Kopcińska.

Det kontantbidrag som funktionsnedsatta vill ha nämns inte och det är det protesten gäller.

Demonstranterna vädjar nu till president Andrzej Duda och till Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och den som har avgörandet i sin hand, att ge de funktionshindrade sitt stöd.

Det finns inga uppgifter om att strejken skulle vara avbruten. Under fredagen kommer flera hundra Natodelegater för en tre dagars session i parlamentet, och det borde rimligen ligga i parlamentets intresse att lösa krisen innan dess. (Redakcja parlamentarny, onet.pl, wPolityce och wB 25 maj 18)

Funktionshindrade erbjuder kompromiss

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB. 

De funktionshindrade och deras föräldrar som sedan den 18 april sittstrejkar i parlamentet har nu överlämnat ett kompromissförslag till socialminister Elżbieta Rafalska.

Vi förstår att årets budget redan är fastslagen, säger Iwona Hartig i protestkommittén, men vi accepterar beslut om att 500 złoty garanteras i nästa års budget.

Striden står om ett kontantbidrag på 500 złoty (motsvarande 1300 svenska kronor) som de funktionsnedsatta kräver. Regeringen erbjuder ett bidrag i form av blöjor och andra vårdprodukter vilket demonstranterna är missnöjda med. De har olika behov och vill själva kunna välja vad de ska lägga pengarna på.

Strejken har väckt stor uppmärksamhet och många har uttryckt sitt ogillande av regeringens missunnsamhet mot de funktionsnedsatta. I höst hålls kommunalval i Polen och för oppositionen kan handikappbidragen bli ett trumfkort mot regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som säger sig värna om de fattiga och svaga i samhället.

Nu är det alltså upp till regeringen att reagera. I vågskålen ligger också att om de funktionsnedsatta får ett gynnsamt besked lämnar de parlamentsbyggnaden så att den kan ställas i ordning inför det tre dagars Nato-möte som inleds i lokalerna i morgon. Då vill man inte att en samling vid det här laget ganska medfarna protesterande i rullstol ska vara det första som möter deltagarna. De strejkande har inte vågat lämna byggnaden för att byta kläder eller sköta sin hygien eftersom talmannen tidigt utfärdade förbud mot de endagskort som besökare brukar få. (natemat.pl 24 maj 18)

Ministern och de funktionshindrade

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.

Det blev en upprörd ordväxling när socialminister Elżbieta Rafalska på fredagen oväntat gjorde ett besök hos de funktionshindrade och deras föräldrar som sedan 24 dagar tillbaka ockuperar parlamentet. Hon informerade om att parlamentet nu beslutat att höja socialbidraget till funktionshindrade från 865 złoty i månaden till 1029 złoty (från 2250 till 2700 svenska kronor). Utöver det står staten för fria blöjor och vård av olika slag.

Vi väntar bara på presidentens underskrift, sade Rafalska.

Demonstranterna tänker emellertid fortsätta sin protest tills alla deras krav är uppfyllda – de vill ha 500 złoty i kontanter och fri vård. Alla behöver inte blöjor, säger de.

Närvarande var även minister Krzysztof Michałkiewicz, ansvarig för handikappfrågor. Han hävdade att han aldrig hade fått kännedom om demonstranternas krav.

Du är en lögnare och duger inte för det här jobbet, vi sparkar dig från jobbet, svarade de upprörda föräldrarna.

Även Rafalska kritiserades – demonstranterna uppmanade henne att ta kontakt med Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), eftersom det ändå är han som fattar besluten.

Tyst, kvinnor! svarade ministern.

En av de funktionshindrade förklarade på ett hjärtskärande sätt hur hans vardag ser ut och hur förödmjukande det är att leva på några hundra złoty i månaden.

Jag vill försöka leva på egen hand för egna pengar. När jag betalat hyran och köpt bröd så räckte pengarna inte till något mer. Jag vill bara att du ska förstå problemet, det är därför jag är här, sa han gråtande.

Rafalska stod tyst.

En parlamentariker har sagt att regeringen kommer att göra allt för att bli av med demonstranterna innan den 25 maj då Nato ska ha toppmöte i det polska parlamentet, viket oroar demonstranterna.

Jag är inte bekant med sådana planer, sade Rafalska men dementerade inte ryktena och sa inte att det inte fanns anledning till oro.

Vi vädjar till regeringen om att inte försöka skrämma oss, sade Iwona Hartich i protestkommittén.

De protesterandes hängivenhet och uthållighet är beundransvärd. Likaså deras förmåga att inte låta sig duperas, skrämmas eller köpas. Makthavarnas arrogans och maktfullkomlighet är lika slående. Men det som är ytterligare slående är deras fullständiga handfallenhet inför människors desperation och äkta misär. De funktionshindrades protest i parlamentet visar tydligt – precis som kvinnoprotesterna – att människor har styrkan och makten att påverka de styrande, att de styrande räds folket och backar under det enorma trycket. Såvida de inte tar till våldslösningar. Om regeringspartiet väljer det sistnämnda blir det definitivt slut på dess styre.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Regeringen och de funktionsnedsatta

Funktionsnedsatta och deras föräldrar demonstrerar utanför parlamentet för ekonomisk hjälp.
Foto: FB.Sedan tolv dagar protesterar föräldrar till funktionshindrade barn i det polska parlamentet. Man har försökt kasta ut dem men misslyckades med det. Man har försökt lura dem genom att ingå en ”överenskommelse” med ”personer som vi inte känner”, säger Iwona Hartwig i protestkommittén.

De protesterande föräldrarna kräver dels ett rehabiliteringstillägg för vuxna handikappade på 500 złoty (ca 1350 svenska kronor) samt att handikappensionen som idag uppgår till 865 złoty (ca 2300 kr) ska vara lika hög som den ordinarie sjukpensionen, idag 1029 złoty (ca 2750 kr); dels att handikappensionen successivt ska ligga på samma nivå som existensminimum.

President Andrzej Duda och premiärminister Mateusz Morawiecki har varit och talat med demonstranterna men utan synbart resultat. Duda lovade för en vecka sedan att uppfylla deras krav men backar nu. Morawiecki hävdade i sin tur att regeringen uppfyllt alla kraven, vilket de protesterande omedelbart dementerade.

I fredags ingrep socialminister Elżbieta Rafalska och föreslog 500 złoty, inte i form av rehabiliteringsbidrag utan som ett in natura-bidrag (blöjor, tillgång till läkare utan kö etc.). Regeringen går också med på att höja handikappensionen just så som demonstranterna kräver.

Det budet accepterar föräldrarna inte.

En total brist på försoningsattityd från de protesterande damernas sida, säger president Duda missnöjt.

Föräldrarna ska nu också vädja om hjälp från Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som hittills legat lågt.

Vad vi behöver är kontanter, inte förtur till läkare eller blöjor; alla har inte behov av blöjor, säger Hartwig. Det är som om jag sa till Kaczyński att han skulle få fem kilo kattfoder istället för lön.

Men regeringen menar att man med in natura-bidrag undviker oegentligheter som annars skulle drabba de funktionshindrade. Vilka oegentligheter det handlar om förklaras inte.

Oppositionen har utlovat ett misstroendevotum mot socialminister Rafalska och biträdande premiärminister Szydło i förhoppningen om att det ska tvinga regeringen att ta de protesterandes krav på allvar.

Lag och Rättvisa tycks ha fått ytterligare ett stort problem. Föräldrarna till handikappade barn och ungdomar är desperata och låter sig inte duperas. De har ingenting att förlora och därmed kan inte skrämmas till tystnad som man försöker göra med oliktänkande domare, läkare eller politiker. Och makthavarna visar återigen sin förljugenhet och bristande trovärdighet – å ena sidan vill man tvinga kvinnor att föda grovt handikappade barn och erbjuder polskt medborgarskap åt ett litet dödssjukt brittiskt barn vars läkare ville avsluta de livsuppehållande åtgärderna; å andra sidan vägrar man hjälpa de svagaste i Polen, de som redan finns och måste tas om hand. Samtidigt som premiärminister Morawiecki talar vitt och brett om det enorma överskottet i statens finanser.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Besök till parlamentet stoppas

Tillträdet till parlamentsbyggnaden i Warszawa har stoppats.
Foto: wikipedia.

Tillträdet till parlamentet ska tillfälligt begränsas, och besökskort ska inte längre utfärdas. Det meddelade talmannen Marek Kuchciński på onsdagsmorgonen.

Det handlar om de endagarskort som demonstrerande föräldrar till funktionsnedsatta ungdomar använt för att komma in i parlamentet och protestera mot de låga ersättningarna. Föräldrarna kan alltså inte längre komma in i parlamentsbyggnaden och de demonstranter som står utanför bevakas av vakter, rapporterar polska medier.

På tisdagen tecknade regeringen ett avtal med representanter för föräldrarna om höjda handikappersättningar – från 865 złoty (2300 svenska kronor) till 1029 złoty (2750 kr), men föräldrarna kräver ytterligare 500 złoty (1300 kr)i månaden för vuxna funktionshindrade som inte kan klara sig på egen hand.

Men demonstranternas protestkommitté hävdar att de personer som regeringen tecknat avtal med inte har valts av föräldrarna. Därför fortsätter de sin veckolånga demonstration både inne i sejmen och utanför.

Begränsningen av tillträdet till sejmen är en olycksbådande åtgärd – senast talmannen vidtog en liknande åtgärd gällde det medierna och det blev inledningen till en svår kris. Om medborgarna inte kan komma in i parlamentet kan de inte heller ta del av parlamentarikernas debatter och det är en allvarlig inskränkning av de demokratiska rättigheterna.

Men i bästa fall kan spänningarna emellertid avta. Socialminister Elżbieta Rafalska inledde på förmiddagen raskt ett möte med föräldrarna, uppger TVN. Kommer man överens hävs rimligen besöksförbudet.

Till regeringens program Tillgänglighet+ har regeringen avsatt 23 miljarder złoty som ska underlätta tillgången till allmänna utrymmen för funktionsnedsatta och äldre.

Genomsnittslönen i Polen uppgick i december 2017 till 4493 złoty. (Natemat.pl TVN, TVP, Gazeta Prawna 25 april 18)

Solidaritet ska höja pensionen för funktionshindrade

Premiärminister Mateusz Morawiecki.
Foto: flickr.

Vi ska öka stödet för funktionsnedsatta och de rikaste i landet ska ställa upp och betala för det via en ny skatt. Det handlar om ½ % för de mest välbeställda, och det blir en hyllning till solidariteten, sade premiärminister Mateusz Morawiecki på fredagen till en grupp demonstranter i parlamentet som krävde högre pensioner till handikappade.

Planen kommer att utarbetas i mitten av maj, sade regeringschefen, men demonstranterna vill att parlamentet ska sammankallas till en akut session för att diskutera ersättningarna till funktionsnedsatta.

Representanter för de demonstrerande föräldrarna och en representant för Morawiecki ska ha gjort en överenskommelse om att funktionsnedsattas ersättning ska bli lika hög som minimipensionen (1 000 złoty, 2600 svenska kronor) samt ett rehabiliteringstillägg på 500 złoty (drygt 1300 kronor) för dem som inte kan bo för sig själva när de blivit vuxna. Men föräldrarna ifrågasätter överenskommelsen eftersom representanten plockades ut av premiärministerns kansli.

Inte heller socialminister Elżbieta Rafalska är särskilt belåten – överenskommelsen skulle kosta 540 miljoner złoty, konstaterar hon bistert.

I alla fall går det inte att betala ut det överenskomna beloppet omedelbart, säger hon. Dessutom har jag under mina två år som minister höjt anslagen till funktionshindrade tre miljarder mer än den förra regeringen. (Polskie Radio, natemat.pl och onet.pl 20–24 april 18)

Tillgängligheten ska öka för funktionshindrade

Utvecklingsminister Jerzy Kwieciński.
Foto: KPMR.

Regeringen lägger nu fram ett nytt program i +-serien, Tillgänglighet+, som med 23 miljarder złoty ska öka tillgängligheten i samhället för människor med funktionshinder eller begränsad rörlighet. Programmet inleds i april och ska pågå till 2025. Det meddelade utvecklingsminister Jerzy Kwieciński på torsdagen.

Programmet riktar sig inte bara till funktionshindrade utan också till deras anhöriga samt till äldre och sjuka.

Det handlar bl.a. om utformningen av plattformar och passager på järnvägsstationer, men alla nya tåg, spårvagnar och bussar ska från början anpassas till funktionshindrades och äldres behov. Också befintlig infrastruktur, transportmedel och olika former av samhällsservice ska anpassas.

Under Beata Szydłos tid lanserades flerbarnsbidraget 500+ och Lägenhet+. (TVP och wB 15 mars 18)

Fler barn med 500+

Allt fler barn föds idag i Polen.
Foto: wikipedia.

Antalet nyfödda i Polen har ökat med 11 % och uppgick i juli till 35 000 barn. Det visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån), rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Ökningen kan tillskrivas de reformer som genomförts på familjeområdet, särskilt det generösa barnbidraget på 500 złoty (1200 svenska kronor) per månad och barn från och med det andra. 500 złoty per barn är en stor summa för låginkomsttagare – även i Polen är det många som har korta timanställningar med 13,7 złoty (33 kr) i timmen.

Att det föds fler barn innebär att konsumtionen ökar, vilket sätter fart på de ekonomiska hjulen, arbetslösheten minskar, menar GUS.

Det har inneburit att den disponibla inkomsten per person och år har ökat med 89 złoty (215 kr) om året och uppgick år 2016 till 1475 złoty (3550 kr).

Tanken med flerbarnsbidraget har varit att öka nativiteten – Polen har som så många andra länder en växande grupp pensionärer och eftersom moderna familjer har färre barn idag kommer det att uppstå stor brist på arbetskraft relativt snart. Landet har dränerats på unga familjer, särskilt efter EU-inträdet 2004 har ett par miljoner polacker emigrerat för att söka sig en framtid i framför allt Tyskland, Storbritannien och Nederländerna men också Sverige och Norge. Regeringen försöker nu få hem en del av dem som flyttat ut genom att erbjuda bättre villkor i hemlandet. I samband med Storbritanniens utträde ur EU hoppas man att hundratusen polska familjer ska flytta hem igen. (Warsaw Voice och wB 26 sept 17)

Regeringen inskränker rätten till barnbidrag

Det nya flerbarnsbidraget som sedan april 2016 betalas ut till i första hand familjer med mer än ett barn kostar mycket pengar och på regeringens förslag antog parlamentet på fredagen beslut om ett antal förändringar.

Familjerna har rätt till 500 złoty (drygt 1200 svenska kronor) per barn och månad från och med andra barnet. Fattiga familjer med bara ett barn kan få bidraget om ingendera förälderns inkomst överstiger 2000 złoty (4880 kr). För handikappade barn har taket varit 1200 złoty (ca 2900 kronor).

I år avser regeringen att avsätta 23 miljarder złoty (ca 56 miljarder kronor) till detta. Denna summa kan visa sig vara för liten och därför vill man nu ”täta till systemet”.

Förändringarna går ut på att bland annat klämma åt ensamstående föräldrar. Många som lever i informella förhållanden anger att de är ensamstående föräldrar och behöver därmed inte räkna in partnerns inkomst när de ansöker om bidrag även till första barnet. Nu måste de visa att de först ansökt om underhåll från den andra föräldern för att få barnbidraget.

En annan förändring gäller även förlorad inkomst i samband med uppsägning. Myndigheterna misstänker att anställda enas med arbetsgivaren om uppsägning och återanställning med lite lägre lön – en lön som ger rätt till barnbidrag. Nu kommer man inte att kunna ange sänkt inkomst som skäl till att få 500 złoty i månaden om man inom tre månader får anställning hos samma arbetsgivare.

Oppositionen menade att regeringens förslag diskriminerar ensamstående föräldrar och handikappade barn. Det räcker med att en ensamstående mamma tjänar 2000 złoty (ca 4900 kronor) för att gå miste om barnbidraget för första barnet. Medborgarplattformens (PO) parlamentariker föreslog också att alla familjer med ett handikappat barn ska ha rätt till barnbidraget för samtliga barn oavsett inkomst. PO ville även att man skulle bredda definitionen av handikapp. Förslagen röstades dock ner av den parlamentariska majoriteten.

Det börjar bli uppenbart att pengarna inte räcker till och statskassan börjar sina. PiS-regeringen lånar utomlands men även de största populister och ignoranter inom partiet måste till slut inse att man inte kan fortsätta så i all oändlighet.

PiS-väljarna är emellertid glada och nöjda: pensionsåldern har sänkts och barnbidragen hamnar direkt i plånböckerna. Efter oss syndafloden …

Dorota Tubielewicz Mattsson

Lagen om barnmisshandel skärps

Den som fysiskt eller psykiskt misshandlar ett barn i sin vård riskerar nu upp till fem års fängelse. Särskild grymhet straffas med upp till tio års fängelse, enligt en ny lag som nu undertecknats av president Andrzej Duda.

Lagen skärper straffen för allvarliga brott mot barn, som misshandel, kidnappning, övergivande av barn och handel med barn. Handel med barn under 15 år straffas med minst 5 års fängelse.

Barnaga, fysisk och psykisk misshandel av barn, förbjöds i Polen redan 2010. (Polskie Radio och wB 11 april 17)

Barnbidragen uppgick till 19 miljarder złoty 2016

Familje-, arbets- och socialminister Elżbieta Rafalska.
Foto: facebook.

Runt 19 miljarder złoty (drygt 45 miljarder svenska kronor) har betalats ut i flerbarnsbidrag till nästan fyra miljoner barn. Det säger familjeminister Elżbieta Rafalska till nyhetsbyrån PAP.

Enligt regeringens familjepolitik får flerbarnsfamiljer och fattiga familjer 500 złoty (1200 kronor) per barn och månad från och med det andra barnet.

Programmet 500+ trädde i kraft i april förra året.

Av 1,5 miljoner barn som fötts under den tiden är nästan 700 000 ensambarn och 128 000 har funktionsnedsättningar, sade Rafalska. Man har inte kunnat märka att antalet kvinnor på arbetsmarknaden har minskat, vilket befarades när familjeprogrammet introducerades. Däremot har födelsetalen ökat.

Tack vare 500+ har dessutom barnfattigdomen nästan raderats ut i Polen. (Polskie Radio 7 mars 17)

PiS satsar på tusentals nya daghem

Premiärminister Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Nu lanserar vi vårt nya program Maluch plus – Småbarn+, sade Beata Szydło när hon invigde en kommunal förskola i Stawowa Wola i sydöstra Polen. Vi avsätter 500 miljoner złoty (nästan 1,2 miljarder svenska kronor) för att stödja investeringar i förskolorna.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) utökar därmed sitt familjepolitiska program som dels består av det generösa flerbarnsbidraget på 500 złoty (nästan 1200 svenska kronor) per barn och månad från och med det andra barnet, dels av bostadssatsningen Lägenhet+ som innebär att man ska bygga lägenheter som vanliga människor har råd med, där de mest utsatta ska ha förtur.

Familjerna måste känna sig trygga i sitt land, känna att samhället ställer upp och hjälper till, att man kan leva ett värdigt liv, sade Szydło. Det vi genomförde förra året har visat sig bära god frukt, allt från flerbarnsbidraget, höjningen av minimilönen, investeringar i projekt som är bra för barn – allt gör vi för att familjerna är det viktigaste i Polen.

Flerbarnsbidraget går nu ut till nästan fyra miljoner barn, sade regeringschefen, och 65 % av dem bor på landsbygden.

Pengarna för Småbarn+ ska räcka till 12 000 nya daghem i år, sade familjeminister Elżbieta Rafalska, som också deltog i invigningen. När barnen föds kan mammorna och papporna vara föräldralediga, och sedan ska det finnas moderna och barnvänliga daghem där barnen är medan föräldrarna är på arbetet. Vår regering, Beata Szydłos regering, bidrar till kostnaderna och till att nya förskolor växer fram. Vi räknar med mer än 53 000 nya platser i år. (TVN 30 jan 17)

Födelsetalen stiger i Polen

I Polen föddes runt 16 000 fler barn under 2016 än 2015. Det visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån), tio månader efter införandet av det nya familjepolitiska programmet, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Sammanlagt föddes 385 000 barn förra året, och familjeminister Elżbieta Rafalska räknar med 410 000–420 000 barn under 2017.

November är rentav en rekordmånad, och ökningen kommer att fortsätta de närmaste månaderna säger Rafalska. Statistiken visar att familjeprogrammet 500+ har gett ännu bättre resultat än regeringen förutspått.

Läs vidare >>

Ökade satsningar på handikappade

Regeringen kommer under året att höja arbetslöshetsersättningen till 1000 złoty (knappt 2500 svenska kronor), vilket är hälften av minimilönen. Vi vill också utöka familjeprogrammet 500+ med ytterligare förmåner. Det sade premiärminister Beata Szydło som på torsdagen höll presskonferens tillsammans med familje-, social- och arbetsminister Elżbieta Rafalska.

Vi arbetar på olika förslag med ett brett spektrum av lösningar, sade Szydło.

Vi har också förslag om förbättringar för människor med funktionshinder, sade Rafalska, vi vill öka sysselsättningsterapin i rehabiliteringsprogrammet, och fler platser för handikappade barn på daghemmen.

Programmet För Livet+, som antogs i november, går ut på att ge stöd åt familjer med barn som föds med svåra eller livshotande handikapp. Avsikten är att minska antalet aborter av gravt missbildade foster. Programmet beräknas kosta 3,7 miljarder złoty (8,75 miljarder kr). Kostnaden för alla familjeprogrammen uppgår till minst 23 miljarder złoty (60 miljarder kr) enligt uppgifter från regeringskansliet.

De här programmen är nödvändiga och deras andel ökar nu till drygt 2,5 % av budgeten, sade Rafalska. (Warsaw Business Journal och wB 19 jan 17)

Allt fler fryser ihjäl i Polen

Det är stor risk att hemlösa fryser ihjäl i kölden. Foto: wikipedia.

Bara i går dog tre personer i kylan och vi är nu uppe i 76 personer sedan början av november, säger Anna Adamkiewicz på Regeringens Säkerhetscentrum, RCB. Det är inte bara hemlösa, bland offren finns också äldre som är ensamma eller sjuka.

Under torsdagen beräknas vädret hålla sig över nollstrecket på de flesta håll i Polen, men under påverkan av alkohol drabbas man lättare även om det inte är iskallt (TVN 12 jan 17)

Tre frös ihjäl i natt – 56 sedan november

Tre personer frös ihjäl i natt, och sammanlagt har 56 personer dött i den starka kylan sedan i november, rapporterar Polskie Radio.

Familjeminister Elżbieta Rafalska vädjar till polackerna att ingripa om de ser någon som riskerar att frysa ihjäl.

Regeringens säkerhetscentrum vädjar också till allmänheten att informera myndigheterna om de ser hemlösa, djupt sovande människor som riskerar att dö i kylan.

Natten mellan lördag och söndag var temperaturen i många delar av Polen under 20 minusgrader. (Polskie Radio 8 jan 17)

Succé för 500+

Nio månader efter introduktionen av familjeprogrammet 500+ kan man se att antalet barn som lever i stor fattigdom har minskat rejält, från 623 000 2015 till 187 000 i år. Det visar en rapport från europeiska Anti-Pover Networks polska gren.

Familjeprogrammet innebär att familjerna får ett månatligt bidrag få 500 złoty (cirka 1200 svenska kronor) per barn från och med det andra.

Det andra målet med flerbarnsbidraget var att öka nativiteten, och även där tycks man ha varit lyckosam – enligt färska siffror från Nationella hälsofonden har antalet förlossningar hittills ökat med 14 500 och ökningen beräknas landa på 20 000 för helåret.

Men, säger experterna, det finns också tecken på att särskilt lågavlönade kvinnor lämnar arbetsmarknaden och stannar hemma med barnen, eftersom deras ekonomi nu tillåter det.

I mars nästa år utvärderas reformen, och enligt Arbetsdepartementet kan det komma att bli en del justeringar. (Warsaw Voice 29 dec 16)

Allt färre fattiga med det nya barnbidraget

Som ett resultat av regeringens familjepolitik har fattigdomen i Polen minskat med 20 %. Det skriver EAPN (European Anti-Poverty Network) i en rapport.

Nästan fyra miljoner barn – vilket är över hälften av alla polacker under 18 år – har fått glädje av det nya generösa flerbarnsbidraget på 500 złoty (1200 svenska kronor) per månad per barn från och med andra barnet.

I månadsskiftet november-december har 15 miljarder złoty (drygt 35 miljarder kr) betalats ut och det har minskat antalet personer som lever under fattigdomsgränsen med mellan 20 och 40 %.

Flerbarnsbidraget var ett av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) viktigaste löften inför parlamentsvalet i oktober 2015. Bidraget började betalas ut i april i år. (Polskie Radio 18 dec 16)

Föräldrar stannar hemma med nya barnbidraget

Så många som 1,76 miljoner polacker arbetar inte och söker inte arbete på grund av familje- och hushållsansvar, vilket är 100 000 fler på årsbasis och det högsta på tio år. Det visar färska siffror från GUS (Statistiska centralbyrån).

Experterna är eniga om att det nya generösa flerbarnsbidraget är en del av förklaringen. Men konsumtionen, som ökat med 3,5 %, är mycket viktig och barnbidraget spelar stor roll för den utvecklingen.

Tillväxten blev 3,1 % under andra kvartalet, men investeringarna sjönk med 5,9 %.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki tror att prognosen på 3,3–3,4 % för hela året kommer att hålla. (Warsaw Voice 31 aug 16)

Barnbidraget går till utbildning, mat och kläder

De 500 złoty (1200 svenska kronor) som flerbarnsfamiljerna sedan april i år varje månad får per barn från och med det andra, går huvudsakligen till utbildning, mat och kläder. Det visar en studie från Institutet för ekonomisk tillväxt på Handelshögskolan i Warszawa.

Nästan hälften av de tillfrågade föräldrarna svarade att de använde pengarna till kläder och mat, många angav ökade utgifter på förskolan och fritidsaktiviteter för barnen.

Barnbidraget innebär att ekonomi i vissa hushåll blir bättre överlag, vilket innebär att en relativt liten del av de pengarna går till att betala skulder. Bara 16 % uppger att familjen har ökat sitt sparande. (Warsaw Business Journal 11 aug 16)

Pengar till nya barnbidraget fattas för 2017

Vi saknar fem miljarder złoty (12 miljarder svenska kronor) till familjeprogrammet 500+ för nästa år. Det säger Henryk Kowalczyk, ordförande i ministerrådets stående kommitté. Han är dock övertygad om att regeringen kommer att få fram pengarna.

Från och med 2018 kommer det nya skatteindrivningsprogrammet att få full effekt, säger Kowalczyk till tidningen Puls Biznesu. Dessutom räknar vi med att ett bättre utnyttjande av EUs strukturfonder ska öka tillväxten.

Runt 2,7 miljoner föräldrar eller vårdnadshavare har rätt att söka det nya månatliga flerbarnsbidraget på 500 złoty (1200 kr) per barn från och med det andra. Bidragen betalas ut från den 1 april i år. Avsikten är att förbättra familjernas ekonomi så att det föds fler barn och att polacker som bosatt sig utomlands flyttar hem igen. (Warsaw Business Journal och wB 9 aug 16)

Föräldrar över 50 stöttar vuxna barn ekonomiskt

Nästan 60 % av alla föräldrar över 50 år stöttar sina barn och barnbarn ekonomiskt. Det visar en färsk undersökning från Millward Brown, som presenteras av tidningen Rzeczpospolita. Föräldrarna bidrar i snitt med 207 złoty (knappt 500 svenska kronor) i månaden.

Och nästan 40 % av föräldrarna över 50 år har fortfarande barn eller barnbarn boende hos sig i samma hushåll.

Ofta handlar det om att de unga inte får jobb, och om de hittar jobb är det i allmänhet kortvariga timanställningar, säger analytikerna. De kan inte skaffa egen bostad eftersom de inte får några bolån.

En annan anledning är att ungdomar idag bildar familj senare än förr. Enligt GUS (Statistiska centralbyrån) var polackerna på 1990-talet mellan 20 och 24 år när de gifte sig, idag är de 25–29 år. (Polskie Radio 4 aug 16)

Szydło: Vi lånar inte till barnbidraget

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Facebook.

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Facebook.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki sade igår att familjeprogrammet 500+ är vårt viktigaste program, och jag ska tala om en sak: Vi har inte lånat pengar till det! Det sade premiärminister Beata Szydło på onsdagen på en presskonferens tillsammans med finansminister Paweł Szałamacha och familjeminister Elżbieta Rafalska.

500+ är det generösa nya barnbidraget på 500 złoty per barn och månad som ska höja nativiteten och locka hem utlandspolacker.

Häromdagen lät Morawiecki på ett möte med regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) väljare undslippa sig att regeringen lånat 20 miljarder för att finansiera bidraget, men att det egentligen hade varit bättre för Polen att spara och investera än att öka konsumtionen. Uttalandet, som citerades i tidningen Gazeta Wyborcza, väckte uppmärksamhet, dels eftersom ministern sade att han kunde vara ärlig eftersom han befann sig bland partivänner, dels eftersom han motsade den officiella inställningen att ökad konsumtion ska betala en stor del av de ekonomiska förbättringar som regeringen gick till val på.

Med programmet 500+ har vi investerat i de polska familjerna, sade Szydło. Folk tackar mig för familjeprogrammet, och det ger mig den största tillfredsställelse och glädje. Och när det gäller de makroekonomiska beräkningarna litar jag på finansminister Paweł Szałamacha. Vi väntar nu på att alla uträkningar ska bli klara, så låt Morawiecki ägna sig åt det.

Våra uttalanden måste baseras på hårda fakta, sade Szałamacha. Barnbidraget budgeteras precis som alla andra statliga utgifter, vi hanterar inte 500+ på något avvikande sätt. På intäktssidan finns skatter, försäljning av utsläppsrätter för koldioxid – och bland utgifterna finns barnbidraget. (Rzeczpospolita 13 juli 16)

Utvecklingsministern talar med kluven tunga

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki oroar sig inte. Foto: wikipedia.

Utvecklingsminister Mateusz Morawiecki.
Foto: wikipedia.

Staten har större behov av sparande och investeringar än av konsumtion, och man ska komma ihåg att det nya flerbarnsbidraget finansieras med lån. Vi har skuldsatt staten med ytterligare 20 miljarder złoty (runt 46 miljarder svenska kronor) för att uppmuntra till ökat barnafödande. Så här bland vänner behöver vi inte bara tala om det positiva, sade utvecklingsminister Mateusz Morawiecki på ett möte med PiS-väljare i helgen, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Men Morawiecki, som också är vice premiärminister, säger nu till den statliga nyhetsbyrån PAP att hans uttalande har förvrängts och feltolkats.

Familjeprogrammet 500+ är en investering för framtiden och kommer att löna sig i längden, det är vårt viktigaste program där avsikten är att öka livskvalitén för de polska familjerna, säger Morawiecki. 20 miljarder złoty är inte mycket pengar när man ska tackla befolkningskrisen.

Kostnaden för flerbarnsbidraget på 500 złoty (1150 kr) per barn och månad i familjer med en inkomst under 800 złoty (1850 kr) i månaden, och från och med det andra barnet för övriga barnfamiljer, beräknas till 16 miljarder złoty i år och 22 miljarder złoty nästa år. (Warsaw Business Journal 13 juli 16)

Allt fler utlandsfödda polska barn registreras i Polen

Antalet polska barn som föddes utomlands men som registreras i Polen ökade under förra året med 15 % och uppgår nu till en halv miljon. Det är den högsta siffran sedan 2009, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna. Eftersom polacker utomlands inte är tvungna att rapportera nya barn till myndigheterna hemma kan man anta att polacker i andra länder fött fler barn än vad som finns registrerade.

Uppgången kan bero på att många polska kvinnor registrerar barnen i Polen eftersom de räknar med att flytta hem senare. Det kan också höra samman med den debatt som förs i många EU-länder om att välfärden ska begränsas för migranter från andra länder i unionen, skriver tidningen.

Sannolikt finns det också ett samband med de nya generösa flerbarnsbidrag som nyligen trätt i kraft. (Polskie Radio och wB 5 juli 16)

Var tredje polack är pensionär år 2060

Polens demografiska utveckling har länge varit ett bekymmer, landet har ovanligt låga födelsetal och många unga par flyttar utomlands och bidrar inte till föryngringen hemma. Det är i sig en viktig anledning till regeringens familjeprogram, där man avsevärt förbättrar ekonomin för flerbarnsfamiljer. Förhoppningen är både att unga familjer ska skaffa sig fler barn och att utvandrarna kommer hem igen.

Men både levnadsstandarden och livslängden ökar och enligt färsk statistik kommer de äldre i Polen år 2060 att uppgå till elva miljoner. De kommer då att utgöra en tredjedel av befolkningen, vilket är bland det högsta i Europa.

Många äldre drabbas av åldersrelaterade sjukdomar, och äldrevården idag går i stor utsträckning ut på att ge dem medicinsk hjälp.

Utmaningen är nu att få dem som idag är friska att fortsätta vara kroppsligt och mentalt aktiva, säger Michał Majewski, expert på det internationella konsultföretaget Ernest & Young. (Polskie Radio 15 april 16)

Alla barn får nya kläder när nya bidraget kommer

I början av april kommer de polska barnfamiljerna att kunna ansöka om att få det nya barnbidraget på 500 złoty (1150 svenska kronor) i månaden från och med det andra barnet. Familjer med en inkomst som ligger under 800 złoty/månad (1850 kr) kan få bidrag även för första barnet.

Det är en stor utgift för staten, och såväl utvecklingsminister Mateusz Morawiecki som kulturminister Piotr Gliński, har uppmanat de rikaste att avstå från att ta ut bidraget – utspel som bemötts med viss munterhet.

Nyhetsportalen wyborcza.biz har låtit opinionsinstitutet SW Research ta reda på hur barnfamiljerna tänker sig att använda pengarna. 650 barnfamiljer har tillfrågats om sin ekonomiska situation, om det nya barnbidraget och hur det kommer att påverka familjens ekonomi.

Det visar sig att de allra flesta kommer att köpa mer barnkläder. De flesta kommer också att köpa mer mat – och hur mycket av barnbidraget som går till att fylla kylskåpet beror på hur bra ställt man har det innan.

De fattigaste uppger att en del pengar kommer att gå till hyra, el och gas, och många som har fastnat i lånefällan ser fram emot att kunna amortera på sina skulder. Fattiga föräldrar vill också avsätta mer till sjuk- och hälsovård för barnen.

Föräldrar med redan god ekonomi räknar med att spara en del av barnbidraget så att barnen till exempel ska kunna köpa en lägenhet i framtiden. Några av dem som har det gott ställt kommer att låta barnen ta hand om bidraget själva. (wyborcza.biz och wB 25 feb 16)

De nya barnbidragen antogs av sejmen

Detta är en speciell dag för de polska familjerna, sade premiärminister Beata Szydło, när sejmen på torsdagen antagit det nya familjeprogrammet 500+, som ska uppmuntra unga polacker att skaffa fler barn. Senaten propositionen väntas godkänna förslaget utan mer omfattande diskussioner.

De kraftigt höjda barnbidragen, som var ett av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) viktigaste vallöften förra året, kan därmed börja betalas ut i april.

Familjeprogrammet innebär att familjerna får 500 złoty (1150 svenska kronor) per barn och månad från och med andra barnet. Det är en aktningsvärd summa i ett land där medellönen ligger på cirka 3 700 złoty (9 000 svenska kronor) – och många tjänar betydligt mindre. Även fattiga familjer med bara ett barn ska få ut bidraget.

Polen står inför en befolkningskris med mycket låga födelsetal. Genom att höja barnbidragen kraftigt hoppas regeringen att nativiteten ska öka, att unga familjer inte ska flytta utomlands, att de som flyttat och tagit sina barn med sig kanske ska kunna lockas hem igen.

Att det höga barnbidraget skulle kunna få föräldrar – företrädesvis kvinnor – att stanna hemma med barnen i stället för att jobba betraktar familjeminister Elżbieta Rafalska som liten.

Det har höjts röster för att det nya barnbidraget bara ska gå till låg- och medelavlönade familjer – bland annat uppmanade kulturminister Piotr Gliński nyligen välbeställda familjer att avstå från att ta ut pengarna – men regeringen beslöt att det ska gälla alla.

Barnbidraget beräknas i år kosta staten 17 miljarder złoty (40 miljarder kronor), och utländska observatörer anser att det kan äventyra statsskulden och budgetunderskottet i Polen. (Polskie Radio och wB 11 feb 16)

Ensamstående mammor får goda råd av PiS

Beata Masurek råder ensamstående mammor att skaffa sig en karl och fler barn. Foto: wikipedia.

Beata Mazurek råder ensamstående mammor att skaffa sig en karl och fler barn.
Foto: wikipedia.

Sök socialhjälp. Eller skaffa en karl och föd fler barn!

Det rådet ger Beata Mazurek till ensamstående mammor med ett barn. De får ju inte tillgång till det flerbarnsbidrag på 500 złoty per barn och månad från och med andra barnet.

Masurek är presstalesperson för det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), vars nya familjeprogram 500+ träder i kraft inom kort. Det innebär bland annat att flerbarnsfamiljer får 500 złoty (drygt 1100 svenska kronor) per barn och månad från och med det andra barnet. Samtidigt har framstående PiS-politiker sagt att de som har det bättre ställt bör avstå från att ta ut barnbidraget.

Opinionsmätningar visar att det har de inte en tanke på att göra.

Det argument som väger tyngst är nog att ensamstående (oftast) mammor med ett barn och mycket låg inkomst inte får något bidrag alls medan välbeställda tvåbarnsfamiljer får det.

Det problemet löser partiets pressansvariga Beata Mazurek.

Ensamstående mammor med ett barn som lever på 800 złoty (runt 1800 kronor) i månaden kan söka socialhjälp. Annars råder jag dem att stabilisera sin familjesituation och skaffa fler barn. Då får de det nya barnbidraget, säger hon. Det nya barnbidraget är ingen socialhjälp, det ska stimulera barnafödandet.

Efter det tumult som följde har Mazurek nu inkommit med en ursäkt.

Om de har känt sig kränkta, ber jag naturligtvis om ursäkt. Jag önskar alla ensamstående mödrar allt gott och förstår att deras situation är svår, säger hon.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Finansdepartementet kritiserar nya barnbidraget

Det har anslagits för lite pengar till regeringens nya stora familjeprogram 500+, som innebär att flerbarnsfamiljer ska få 500 złoty (1100 svenska kronor) per barn och månad från och med andra barnet. Det skriver finansdepartementet i ett yttrande. 17 050 miljoner är avsatta, men kostnaden kommer att uppgå till 17 272 miljoner, skriver departementet.

Dessutom bör barnbidraget räknas in i inkomsten när familjerna söker andra bidrag, annars blir programmet dyrare och det finns risk för att en av familjeförsörjarna avstår från yrkesarbete, konstaterar finansdepartementet. Rent administrativt fattas också förberedelser för hur pengarna ska slussas ut till regionerna, som ska börja betala ut de nya barnbidragen från och med den 1 april.

Finansminister Paweł Szałamacha tonar emellertid ner kritiken och försäkrar att det finns tillräckligt mycket pengar för reformen, och arbetsminister Elżbieta Rafalska räknar med att frestelsen att lämna arbetsmarknaden inte kommer att drabba särskilt många familjer. (Warsaw Voice 29 jan 16)

Szydło pratar barnbidrag på Facebook

Szydlo Facebook

Premiärminister Beata Szydło tar nu hjälp av sociala medier för att regeringen ska få lite positiv PR. På sin Facebooksida ska hon svara på frågor om det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) familjepolitik.

Familjeprogrammet 500+ är emellertid en reform som intresserar många – det viktigaste inslaget handlar om det nya barnbidraget på 500 złoty per barn och månad till familjer med mer än ett barn. Det blir ett rejält tillskott till barnfamiljernas ekonomi, och förhoppningsvis kommer Facebookframträdandet att vända väljarnas uppmärksamhet från den senaste tidens turbulens och demonstrationer mot regeringens försök att göra om Konstitutionsdomstolen (KT).

Med Familj 500+ vill vi visa polackerna hur mycket staten bryr sig om medborgarna, så att det föds fler barn i Polen, sade Szydło. Det viktigaste med familjeprogrammet är att visa att det gäller alla polska familjer.

Från klockan 18 i kväll sitter regeringschefen – eller någon som representerar henne – och talar med allmänheten om trevliga bidrag som landar på familjernas bankkonton i april. (Polskie Radio och wB 20 dec 15)

PiS: Rika bör inte ta ut barnbidraget

Talmannen Stanisław Karczewski ber rika familjer strunta i barnbidraget. Foto: Adam Nurkiewicz, wikipedia.

Talmannen Stanisław Karczewski ber rika familjer strunta i barnbidraget.
Foto: Adam Nurkiewicz, wikipedia.

På onsdagen vädjade senatens talman, Stanisław Karczewski, i radio Zet till de rikaste i landet att inte ta ut de nya barnbidragen.

Ett nytt barnbidrag till flerbarnsfamiljer var det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) viktigaste vallöfte. Bidraget börjar betalas ut i april, vilket regeringen spikade på tisdagen. Man hade då övergivit tanken på en inkomstgräns, som tidigare diskuterats. Fattiga familjer får bidrag även för det första barnet.

Avsikten med det nya barnbidraget är att få polackerna att föda fler barn och eventuellt också att locka hem polska barnfamiljer som flyttat utomlands för att jobba. Kostnaderna beräknas bli höga: 16 miljarder nästa år och 22 miljarder om året därefter.

Talmannen Karczewski vill kanske spara lite pengar åt staten när han föreslår att de som har det bäst ställt ska tacka nej till barnbidraget

Annars skämmer de ju ut sig själva, sade Karczewski.

Som rika betraktar han familjer som tjänar mer än han själv. Som exempel på vilka som är rika nog att klara barnaskaran på egen hand nämnde han en annan politiker – Roman Giertych, tidigare ordförande i Polska Familjeförbundet.

Han som är en rik advokat bör inte ta ut 500 złoty per barn, sade Karczewski. (TVP och wB 3 dec 15)

Chefen för ZUS utses i departementet

Arbetsdepartementet förslår nu att chefen i ZUS, den polska Försäkringskassan, i fortsättningen ska nomineras av departementet och inte som tidigare utses i ett öppen förfarande där bäste man vinner.

Premiärminister Beata Szydło kommer inom kort att utnämna en ny chef, som föreslås av departementet och som godkänts av ZUS styrelse. (Warsaw Voice 3 dec 15)

500+ – färdplanen är klar

Regeringen har nu klubbat en färdplan för hur flaggskeppet 500+ ska genomföras. Det sade premiärminister Beata Szydło efter regeringens tisdagsmöte.

500+ är nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) vallöfte om kraftigt utökade barnbidrag.

Propositionen läggs på parlamentets bord den 2 februari och kan vara klar att anta i början av mars. Sedan återstår bara presidentens undertecknande, och det betyder att pengarna kommer senast i april, sade Szydło.

Förslaget går ut på att flerbarnsfamiljer från den 1 april nästa år ska få 500 złoty (1200 svenska kronor) per barn och månad från och med andra barnet. Familjer som tjänar under 800 złoty (1850 kr) i månaden kan få bidrag även för första barnet.

I övrigt finns inga inskränkningar, sade inrikesminister Elżbieta Rafalska. Det nya barnbidraget kommer att kosta 16 miljarder nästa år och därefter 22 miljarder om året. 2,7 miljoner familjer och 3,7 miljoner barn får ta del av programmet.

PiS har länge haft april 2016 som första utbetalningsmånad, men på senare tid har man diskuterat om det inte borde finnas en inkomstgräns för dem som ska komma i åtnjutande av det nya barnbidraget. Den tanken har man övergivit nu.

Regeringen räknar med att antalet nyfödda i landet därmed ska öka med 15 %.

Polen har samma befolkningspyramid som många andra länder – de äldre blir fler och barnen färre. För att befolkningen i ett land ska ligga kvar på sin tidigare nivå behövs att varje kvinna i fertil ålder föder 2 barn. I Polen är den siffran bara 1,3 barn. Många unga polacker flyttar dessutom till andra länder för att jobba och det är numera inte alls självklart att de har för avsikt att återvända hem.

Därför satsar den nya regeringen rejält på att förbättra ekonomin för barnfamiljerna och på så vis förhoppningsvis öka antalet barnafödslar. Den förra regeringen införde rätten till ett års föräldraledighet och byggde dagis. Barntillsynen behöver nog byggas ut ytterligare – om regeringen Szydło inte räknar med att kvinnorna ska stanna hemma och passa barnen.

När president Duda pläderat för partiets andra stora vallöfte, sänkt pensionsålder, har han nämnt som skäl att många kvinnor i 60-årsåldern föredrar att ta hand om barnbarnen framför att fortsätta jobba. (Warsaw Voice och wB 2 dec 15)

Duda föreslår sänkt pensionsålder och höjt grundavdrag

President Andrzej Duda. Foto: Lukas Plewnia, wikipedia

President Andrzej Duda.
Foto: Lukas Plewnia, wikipedia

President Andrzej Duda har nu lämnat sitt förslag om sänkt pensionsålder och en höjning av grundavdraget till 8 000 złoty (18 600 svenska kronor).

För fyra år sedan klubbade parlamentet en höjning av dåvarande pensionsåldern, från 60 för kvinnor och 65 för män till 67 för alla. Höjningen skulle ske gradvis – pensionsåldern höjdes i praktiken med 3 månader om året vilket innebär att alla män skulle uppnå pensionsåldern 67 år år 2020 och kvinnorna år 2040.

Det var inget populärt beslut och såväl dåvarande oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som flera fackföreningar anmälde den nya lagen till Konstitutionsdomstolen, som dock konstaterade att den inte bröt mot grundlagen.

Nu sitter PiS i regeringsställning och presidenten har nära band till partiet. I presidentvalskampanjen i våras var sänkt pensionsålder ett av hans främsta vallöften. Enligt det förslag som nu läggs på parlamentets bord ska pensionsåldern återgå från 67 till 60/65 år. Dessutom ska grundavdraget höjas från 3100 (7200 kronor) till 8 000 złoty. Detta ska finansieras med skattehöjningar. (TVP 30 nov 15)

Nya barnbidraget kommer den 1 april

De utökade barnbidragen måste träda i kraft snabbt, annars förlorar vi vår trovärdighet, sade finansminister Paweł Szałamacha nyligen till polska medier.

Henryk Kowalczyk, ordförande i ministerrådets ständiga kommitté, följer upp med datum:

Det nya barnbidraget kommer att utbetalas från och med den 1 april, säger han till nyhetsportalen wirtualnapolska.pl.

Vi har utarbetat ett förslag, säger Kowalczyk, från och med det andra barnet utbetalas 500 złoty per barn och månad till barnfamiljerna, oavsett lönenivå. I fattiga familjer kan bidraget även utgå för det första barnet. Vi lämnar in propositionen i december och sedan avgör parlamentet. Ledamöterna kan ju föreslå ändringar.

Det har funnits synpunkter på att fattiga familjer med det nya barnbidraget kommer upp i en inkomstnivå som sänker möjligheten till andra sociala bidrag. Men sammanlagt blir det en vinst, säger ministern.

Samtidigt betonar han att landets ekonomi är i ett katastrofalt läge och att budgeten – som den förra regeringen gjorde upp – är katastrofal.

Bara intäkterna från momsen är 13 miljarder lägre än beräknat, säger Kowalczyk till nyhetsportalen wirtualnapolska.pl.

Intressant nog säger finansminister Paweł Szałamacha till tidningen Gazeta Polska Codziennie att deflationen visserligen är överraskande, men att det nog finns utrymme för en liten räntesänkning efter nyår. (wpolityce.pl, gpcodzienne.pl och biznes.onet.pl 28 nov 15)

Nya barnbidraget blir försenat

Det nya barnbidraget på 500 złoty (cirka 1200 svenska kronor) kommer nog inte att utbetalas redan den 1 januari som vi lovade, även om det har hög prioritet. Det sade Henryk Kowalczyk, som tippas bli finansminister i den nya regeringen.

Skälet till förseningen är tekniska svårigheter, och kanske kan man komma igång i februari, mars eller april, sade Kowalczyk. Men då får man bidrag för de tidigare månaderna retroaktivt.

Under valkampanjen utlovade inte minst den blivande premiärministern Beata Szydło ständigt att partiet Lag och Rättvisa (PiS) så snart man kom i regeringsställning skulle flerbarnsfamiljer få ett bidrag på 500 złoty per barn och månad – en stor summa i Polen, där snittlönen ligger på 3600 złoty (8500 kronor). Enbarnsfamiljer med mycket låg inkomst kan också komma ifråga.

Kostnaden beräknas av PiS till 22 miljarder złoty (52 miljarder kr).

Det skulle kräva en hel del lagändringar att få fram så mycket pengar, säger den avgående finansministern Mateusz Szczurek. Men det är klart att man kan stuva om i budgeten. Å andra sidan motverkar ett stort barnbidrag försöken att få ut alla på arbetsmarknaden, det kan rentav avskräcka från arbete. (Polskie Radio, gazeta.pl och wB 2 nov 15)

Szydło höjer budet

Om vi vinner valet i höst, om polackerna har förtroende för mig och jag får förmånen att bilda regering, så blir barnbidraget det första vi tar itu med. Det säger Beata Szydło, premiärministerkandidat för nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa), på onsdagen.

I den pågående valkampanjen inför valet i oktober har PiS redan tidigare utlovat ett nytt barnbidrag på 500 złoty (1200 svenska kronor) per barn och månad för familjer med flera barn. Men nu höjer Szydło budet:

I familjer där den sammanlagda inkomsten understiger 1600 złoty (knappt 4000 kronor) ska samma summa utgå även för första barnet, säger hon. I PiS kampanjmaterial  sägs att nästan en miljon barn i Polen lever i extrem fattigdom och att många av dem går hungriga.

Utspelet fick förra idrottsministern Joanna Mucha att surna till: 2007, när ni satt vid makten betalade ni ut 500 miljoner złoty (1,2 miljarder svenska kronor) till fri skollunch för fattiga barn. Den summan har vi mer än fördubblat.

De nya barnbidragen beräknas kosta närmare 500 miljoner złoty i månaden.

PiS anser också att pensionsåldern ska sänkas, och kostnaderna för reformerna ska tas in med höjda skatter på banker och köpcentra. (Warsaw Voice, TVP info och wB 3 sept 15)

Skilsmässorna ökar bland äldre

Polackerna lever längre men äktenskapen blir kortare, och skilsmässor i 50-årsåldern blir allt vanligare, skriver tidningen Wirtualna Polska.

Skilsmässor blir allt mer frekventa, visar färska siffror från GUS (polska Statistiska Centralbyrån) men numera är det inte bara unga människor som skiljer sig. Genomsnittsåldern för kvinnor är 38 år, för männen 40. Förra året skildes 25 % av dem som levt ihop i över två decennier och den siffran väntas öka.

Ofta väntar man tills barnen är stora, säger psykologen Monika Dreger till Wirtualna Polska. Man håller ihop för barnens skull, men inleder samtidigt sexuella relationer med andra. Mer än hälften av de gifta männen är otrogna och en tredjedel av kvinnorna. Det är lätt att hitta någon att vara otrogen med, på semestern eller någon av de dejtingsajter på internet varav många speciellt riktar sig till personer över 50 år.

Skilsmässorna ökar mer i städerna än på landsbygden. En viktig orsak är fysisk och psykisk misshandel, som fortfarande är vanliga i Polen. Enligt statistiken dödas tre kvinnor i veckan av sin partner. (wp.pl 19 aug 15)

Första handikappartiet i Polen

Polen har fått ett nytt politiskt parti. Det heter Razem dla Niepelnosprawnych (Tillsammans för handikappade) och vill representera 4,7 miljoner människor med större eller mindre handikapp. Det kan med andra ord bli en politisk faktor att räkna med.

Vi tänker inte ta över makten, säger grundaren Tadeusz Waldemar Rogowski till tidningen Gazeta Wyborcza. Men det finns ett skriande behov av förändringar för att hjälpa funktionshindrade. Vi är en stor grupp väljare som saknar politisk representation. De etablerade partierna är nog så intresserade före valet, men sedan blir det tyst i fyra år.

Det är dags att de handikappade tar över initiativet och själva kommer med förslag på lösningar till konkreta problem. Det räcker inte att passivt vänta på att någon annan kommer med lösningarna, förklarar Rogowski.

Vi bildar ett parti för politik är en majoritetens diktatur som har föga med demokrati att göra. Man måste respektera de mindre gruppernas åsikter och inte tro att man kan köra över alla andra bara för att man har en majoritet, säger Rogowski. Visst finns det funktionshindrade parlamentariker, men de representerar sina politiska partier och inte de handikappade. De röstar som de blir tillsagda av partiet. Vi vill agera på ett annat sätt – vi vill fokusera på konkreta problem och få till stånd konkreta lösningar.

Vi har registrerat oss, vi har bildat en initiativgrupp som alla kan ansluta sig till. Vi har utsett en temporär styrelse på fyra personer. Just nu håller vi på att utarbeta en rapport om de handikappades situation i Polen. Den blir utgångspunkt för vår vidare verksamhet och för våra prioriteringar, konstaterar Rogowski.

För det första vill vi omdefiniera vad handikapp är. Det är viktigt att förändra vårt sätt att tänka på handikapp. Att vara handikappad är ett sinnestillstånd mer än ett fysiskt tillstånd. Om någon som är blind eller rullstolsbunden möter ett hinder känner han/hon sig handikappad. Om det inte finns några hinder finns det ingen anledning att känna sig handikappad, menar han.

Programmet ska utarbetas av representanter för olika handikappgrupper för att alla grupper ska få hjälp med sina behov. Men i första hand ska man ta fasta på sådana punkter som gäller alla. Ett exempel på det är ekonomin, som är ett stort problem för funktionshindrade. Tillsammans för Handikappade ska också kämpa för bättre möjligheter att få jobb. Arbetsgivare som anställer handikappade föreslås få ett stöd, som till exempel konkret skattelättnad i form av sänkt moms.

Vad gäller världssynen och politiska ideologier råder hos oss full frihet, lovar Rogowski. Välkomna är alla från höger och vänster. Hos oss är handikappfrågorna det viktiga. Och vi tror att vi ska kunna ta oss in i parlamentet.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Regeringens familjepolitik får kraftig kritik

Trots den oroande befolkningsutvecklingen har Polen ingen långsiktigt och samordnad familjepolitik. Det skriver NIK (polska Riksrevisionen) i en rapport.

Familjepolitiken består av ett antal spridda insatser utan någon gemensam nämnare. Varje departement har sina egna åtgärder på familjeområdet, men det finns ingen samordning. År 2012 var familjestöd ett av tre prioriterade områden inom den ekonomiska planeringen, men det togs bort året därpå.

De två procent av bnp som går till familjepolitiken används inte på ett effektivt sätt och man kan inte heller säga att de står i relation till antalet nyfödda eller till ökad familjebildning, skriver NIK.

Ökad social stabilitet och trygghet, som innebär att folk vågar skaffa fler barn, är alltså den viktigaste uppgiften.

Befolkningen i Polen har minskat i tjugo år, och om det fortsätter i samma takt som nu kommer antalet polacker om 45 år att ha krympt till 32 miljoner i stället för dagens 38 miljoner, påpekar NIK. År 2013 var födelsetalet särskilt litet – då var antalet avlidna 15 000 fler än antalet nyfödda.

De sjunkande befolkningssiffrorna beror dels på att det föds få barn, dels på att många unga polacker fortfarande lämnar landet för att bygga en framtid – och en familj – i Tyskland, Storbritannien, Norge, Sverige och andra västländer. För några år sedan var det självklart att migranterna återvände hem när de hade fått ihop ett kapital, men idag räknar man med att stanna i det nya landet. Över två miljoner polacker beräknas bo och arbeta utomlands. (TVP info och wB 13 juli 15)

Jultomten Beata Szydło

Betat Slydło blir PiS kandidat till premiärministerposten i höst. Foto: Jarosław Roland Kruk, wikipedia.

Betat Slydło lovar guld och gröna skogar
Foto: Jarosław Roland Kruk, wikipedia.

PiS tre dagar långa konvent i Katowice är inne på sin andra dag och premiärministerkandidaten Beata Szydło har presenterat partiets ekonomiska program.

PiS (Lag och Rättvisa) lovar att betala ut ett månatligt flerbarnsbidrag på 500 zl (ca 1200 kr) per barn efter det första, partiet vill höja gränsen för när man ska betala skatt och sänka pensionsåldern. För att finansiera allt detta ska PiS införa en bank- och vinstskatt för stora köpcentra, höja momsen samt förhindra att pengar försvinner ut till skatteparadis.

Läs vidare >>