1762 – den Jagellonska ekens år

Jagellonska eken dominerar i universitetets Botaniska trädgård. Med över 250 år på nacken besitter den en klokskap som vi människor inte lärt oss.

Det är möjligt att det var någon gång vid den här tiden för 258 år sedan, som ett litet ekollon föll till marken och grävde ner sig på en gynnsam plats så att det kunde slå rot och låta sina små bladknyten sträcka upp sig mot solen. Låt oss säga att det var var år 1762. 

Det var året då Sverige slöt fred med Preussen, och avslutade det krig som senare fick den lustiga benämningen Potatiskriget. Namnet kom sig av att de svenska soldaterna tog med sig kunskapen om potatisodling hem. Men i övriga Europa kallades det nog så som polackerna talar om kriget, Wojna siedmioletnia, sjuårskriget. Samma år blev också Katarina II kejsarinna av Ryssland, Luleå drabbades av en stadsbrand och Drottningholmsteatern brann ner. 

Men samtidigt kunde man glädja sig åt att Christoph Willibald Glucks underbara opera Orfeus och Eurydike det året hade premiär och åt att Jean Jacques Rousseau då publicerade sina banbrytande verk Émile eller om uppfostran samt Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder – i Amsterdam, eftersom Rousseaus skrifter var förbjudna i hans hemland Frankrike.

Så här kan man fortsätta, men det bekommer nog inte den ek som idag står i Botaniska trädgården i Kraków. Den upptas antagligen av helt andra tankar. Om den tänker på det vis som vår begränsade uppfattningsförmåga förstår.

På den plats där ekollonet slog rot fanns ännu ingen botanisk trädgård. Den grundades först år 1783. Därmed är Krakóws Botaniska trädgård, som tillhör Jagellonska universitetet, Polens äldsta. Men egentligen har platsen varit en trädgård längre än så, eftersom Jagellonska universitetet redan på 1500-talet anlade en medicinsk trädgård på platsen. Skillnaden var att man inte bedrivit någon botanisk forskning. Det är ju föga förvånande, eftersom det först var på 1700-talet som man började med vetenskaplig odling i dylika trädgårdar med ett klassificeringssystem. Ja, mycket riktigt, Carl von Linné hade, med sin Systema naturae från 1735, ett finger med i spelet för att gynna framväxten av botaniska trädgårdar.

Botaniska trädgården i Kraków har många delar att stoltsera med, redan på 1700-talet hade trädgården upp mot
3 000 olika växtarter. Bland annat finns en unik kollektion orkidéer som hämtades från Sydamerika under mitten av 1800-talet. Idag är det den äldsta och största samlingen av orkidéer i Polen. Växthusen byggdes redan på 1800-talet, och en alpinträdgård tillkom i början av 1900-talet. Meteorologiska observationer har utförts sedan 1825, men själva mätstationen installerades redan 1792.

Idag hyser Botaniska trädgården i Kraków ungefär 5 000 arter, och bland dessa finns vår ek, som är så känd att den tillägnats en egen sida på Wikipedia. Dąb Jagielloński, den Jagellonska eken. I förhållande till den är man liten på många vis, när dess väldiga grenverk sträcker sig ut över himlen. Genom ekens stam, utmed varje gren och i varje blads nervsystem, löper århundraden av människors liv, död, och stök. Eken besitter en slags klokskap som vi människor inte lärt oss. Något som man blir varse när man låter blicken treva uppför dess respektingivande stam.

Text och foto: Sonia Engström

PiS kampanj mot lärarna

Ännu har regeringen och lärarfacket inte kunnat enas om en lösning som kan stoppa strejken i de polska skolorna. Regeringen har föreslagit löneförhöjning i kombination med utökad undervisningstid, som Bulletinen tidigare rapporterat om. Lärarna sa nej eftersom förslaget i praktiken innebar en sänkning av timlönerna.

Strejken fortsätter alltså, vilket kan komma att äventyra studentexamina i början av maj.

Regeringen utmålar lärarna som bovar som vill skada ungdomarna. Facket menar att strejken måste vara kännbar om det ska lyckas.

För lärarna handlar det om att vinna eller försvinna. Om de ger upp nu förlorar de för lång tid framöver sina elevers och föräldrarnas förtroende. De ger också regeringen en signal om att lärarna kan köras över, och då blir det varken någon rationell förändring av skolsystemet eller löneökningar. Då fortsätter den avskydda skolreformen, och oliktänkande lärare rensas ut av rektorer som tillsatts av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Det som händer kring lärarstrejken visar PiS inte kan hantera konflikten med lärarna, en konflikt som ju inträffar före EU-valet i maj och parlamentsvalet i oktober. Man hoppas att strejken ska ta slut av sig själv och tar till den forna kommunistregimens beprövade metoder: att förlöjliga, att svartmåla och att skrämma.

Kritikerna tycker att lärarna tagit barnen som gisslan samt att de manipuleras av den politiska oppositionen. Regeringen försöker med viss framgång att skapa konflikter mellan de olika lärarfacken och mellan lärarna själva.

Statligt styrda TVPs bild av konflikten är att lärarna inte vill lyssna på kloka argument och att eftersom regeringen är rationell och framgångsrik bör de förstå att regeringens förslag är det bästa. Annars är de bråkmakare med en dold agenda – oppositionens agenda. Oppositionen vill störta regeringen och destabilisera Polen. Lärarna har komprometterat sig och är totalt omoraliska, menar TVP, dessutom är de riktiga latmaskar som vägrar att arbeta mer, fastän de enligt senatens talman Stanisław Karczewski borde arbeta ideellt, som han. Kruxet är bara att talmannen har en lön på 20 000 złoty (ca 50 000 kronor) varje månad medan en lärare tjänar ca 2 300 złoty (ca 5 500 kr). Man manipulerar öppet med statistik både vad gäller de lönehöjningar lärarna fick under förra regeringen och med de nuvarande föreslagna höjningarna. Man kan inte säga att lösningen ligger nära i tiden.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Den viktigaste lektionen

De polska lärarna strejkar. Regeringen vill gärna framställa strejken som ett uttryck för lärarnas girighet. Man försöker uppamma konflikter mellan olika lärargrupper, anklagar dem för att vara lata och svekfulla. Man försöker vända elever och föräldrar mot lärarna. Men vägrar att möta deras krav.

Lärarna har strejkat sedan den 8 april. De kräver lönehöjningar; deras löner ligger på en extremt låg nivå. Men strejken handlar också om lärarnas status, värdighet och om den respekt som makthavarna saknar för dem som utbildar och fostrar nya generationer. Det handlar också om hur skolsystemet ska se ut.

Efter skolreformen står det klart att eleverna ska underkastas en ideologisk omformning enligt regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) önskemål. Ännu tydligare är det – och det visar sociologiska undersökningar – att lärarna hittills åtnjutit stor respekt. I sitt yrke påverkar de såväl enskilda människor som hela samhället och dess framtid.

Det är kanske därför som PiS med sin propagandamaskin så ihärdigt försöker framställa lärarna som inkompetenta latmaskar som man inte kan lita på, precis som läkare och domare. Man försöker vänta ut dem, man räknar med att föräldrarna tröttnar på att skolorna hålls stängd, att examina av olika slag inte kan genomföras och prov inte kan rättas. Avsikten med att dra ut på förhandlingarna med lärarfacket (ZNP) är att knäcka lärarna och tvinga dem att vara regimens ideologiska verktyg i ett indolent skolsystem.

Det är sorgligt att se hur man i statliga regimmedier smutskastar lärarna, angriper fackliga aktivister och försöker misskreditera dem, hur man förlöjligar de strejkande.

De strejkande är emellertid fast beslutna att försvara sina rättigheter, sin heder och status. Strejkkommittéerna koordinerar sina verksamheter allt effektivare, fackföreningar från hela världen uttrycker sitt stöd, polacker solidariserar sig och skänker pengar för att hjälpa lärarna som riskerar att stå utan ersättning för strejkdagarna, spontana solidaritetsmanifestationer äger rum runt om i landet och artister planerar en stödkonsert i veckan.

Nya opinionsundersökningar inför valen visar på orubbat stöd för Lag och Rättvisa vilket stärker regeringens självsäkerhet. Man lovar ett rundabordssamtal men inga pengar, man vill alltså vänta ut och knäcka lärarna för att sedan rensa skolorna från de mest aktiva. Överlag tillhör lärarkollektivet inte PiS mest trogna väljare. Uppväxta i en liberal tradition har de oftast inte mycket till övers för radikala konservativa och nationalistiska idéer. Men de ser och förstår vad PiS gör med skolan, med ungdomarna och med dem själva. Så de fortsätter sin strejk.

Priset är mycket högt. För det handlar om landets framtid. Och även om de inte står vid tavlan i klassrummet så håller de en mycket viktig lektion. De lär ut till sina elever respekten för arbete, vad solidaritet innebär, vad demokrati står för, vad social rättvisa är och att man kan kommunicera utan våld och lögner. Det är den viktigaste lektionen av alla.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Strejk stänger fyra av fem polska skolor

Runt 80 % av de polska skolorna uppges vara stängda sedan lärarna på måndagen drog igång sin landsomfattande strejk.

Strejken är väl placerad – just nu infaller vårens tentamensperiod för landets högstadieelever och gymnasister, vilket sätter extra press på regeringen.

Lärarna har under en lång period begärt och förhandlat om bättre arbetsvillkor och inte minst högre löner. Bakom kraven står två av de tre största lärarfacken. Den tredje lärarorganisationen hör hemma i fackförbundet Solidaritet, som står regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nära, antog regeringens bud på söndagskvällen.

Sedan utbildningsminister Anna Zalewska misslyckats med att lugna landets upproriska lärare sattes i stället förra premiärministern Beata Szydło in som förhandlare. Hon erbjöd en social pakt som gick ut på att lärarna år 2023 skulle få höjd lön mot att de åtog sig 4–6 fler undervisningstimmar i veckan. De flesta lärarfacken sade alltså nej till budet.

Katolska kyrkan i Polen är som alltid politiskt engagerad, och på söndagen bad präster till Gud om att lärarna skulle återta sitt strejkvarsel, vilket fick ett antal åhörare att lämna mässan.

Kraven på höjda löner inom den offentliga sektorn har blivit alltmer högljudda sedan regeringen drog igång stora sociala satsningar – dels på barnfamiljerna, dels på sänkt pensionsålder – och därför tvingades släppa det gamla taket för underskott i budgeten. (Warsaw Voice, natemat.pl och wB 9 april 19)

Szydło vill stoppa lärarstrejk

Vice premiärminister Beata Szydło. Foto. P. Tracz.

Polska lärare är missnöjda med den utbildningsreform som regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) genomfört, man anser att det nya systemet är en återgång till det som gällde under kommunisttiden och som var dåligt redan då. Utöver det vill lärarna ha 30 % högre lön och bättre arbetsvillkor.

Polska lärare har dåligt betalt och eftersom högre utbildning kostar, har de flesta dragit på sig stora banklån. Statliga insatser för högskoleelever som studiemedel och bra studielån finns inte.

Lärarfacket har genomfört en lång rad protester men förhandlingarna med utbildningsminister Anna Zalewska har inte medfört någon större samsyn.

Därför har Beata Szydło fått överta samtalen med lärarna och hon föreslår en ”socialpakt för utbildningen” som bland annat ska innehålla systemförändringar. Men socialpakten är inte offentlig, den diskuteras bakom stängda dörrar, och de första kommentarerna från skolfronten är inte uppmuntrande.

I socialpakten ska Szydło enligt uppgift erbjuda högre lön – 8100 złoty – men inte förrän år 2023. I årets budget finns inga pengar till högre lärarlöner, säger hon. I gengäld vill hon att lärarna tar på sig fyra till sex fler undervisningstimmar i veckan.

Om parterna inte kommer överens i rappet blir det strejk redan i nästa vecka, vilket drabbar eleverna i högstadiet och gymnasiet, som har examensperiod då. (Natemat.pl 4 april 19)

Studenter protesterar mot ovetenskaplig sexundervisning

Sociologistudenter i Katowice kritiserar nu sin professor för att sprida falsk information. Under en lektion om preventivmedel fick eleverna lära sig att preventivmedel, som t.ex. spiral är detsamma som abort, och abort är mord.

Föreläsaren hävdade också att den normala familjen består av en man och en kvinna, och antydde att homosexualitet är lite sämre än heterosexualitet. Den nu rådande genderideologin – alltså att homosexuella ska ha samma rättigheter som heterosexuella – jämfördes med kommunismen.

Dödshjälp, sade sociologiprofessorn, ger man i allmänhet utan patientens samtycke. För många familjer i västvärlden är det ett bekvämt sätt att bli av med sina äldre.

När läraren påstod att det är barnmisshandel att låta barn gå på dagis blev det för mycket, säger en student till tidningen Gazeta Wyborcza. Vi har skrivit till universitetets rektor och klagat.

Vi förstår att professorn som alla andra har sina egna åsikter och sitt eget sätt att uppfatta världen. Men de får inte komma fram i undervisningen, vi vill lära oss sådant som är vetenskapligt belagt, skrev studenterna. (Wyborcza.pl mars 19)

Snigeln Sam förbjöds i skolbiblioteket

Sexualundervisning är inte självklart i de polska skolorna, och när några föräldrar nyligen donerade en pedagogisk bok om Snigeln Sam till skolbiblioteket i Olsztyn blev det problem. Sam är som andra sniglar hermafrodit, och skolstyrelsen ansåg att inte det lämpligt att barnen skulle göras uppmärksamma på att sniglar är pojke och flicka på samma gång.

Skolstyrelsen ansåg boken så skadlig att man upprepade gånger skickade iväg inspektörer som skulle kontrollera att inget exemplar av Snigeln Sam smugit sig in bland andra böcker på hyllorna.

Rektorn fick besked om att det är skolstyrelsen som bestämmer vilka böcker barn ska få läsa, och att det ju finns en förteckning som skolorna kan välja från.

Boken handlar om Sam, som inte vet om hen är en han eller en hon. Hen skäms och drar sig tillbaka i sitt skal, men får så småningom kontakt med skolpsykologen som löser hens problem. Och Sam träffar an apfamilj med en mamma och flera pappor, en fisk som har bytt kön och en familj med två storkar (manliga) och två ekorrar (kvinnliga) som tillsammans uppfostrar sitt barn.

Vi ville visa läsarna att det finns olika modeller för familjebildning i naturen, säger författarna Maria Pawłowska och Jakub Szamałek. Ju tidigare vi får veta att alla inte lever på samma sätt, desto bättre.

Skolstyrelsen var emellertid av annan åsikt.

Historien påminner om hur kommunfullmäktige i en polsk stad för fem år sedan stoppade uppförandet av Nalle Puh som lekskulptur i en park. För björnen har ju ingenting på underkroppen. (kobieta.onet.pl och wB mars 19)

Högskolereformen och den vetenskapliga kvaliteten

Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin. Foto: Facebook.

Högskoleminister Jarosław Gowins reform har diskuterats en längre tid. Ett viktigt inslag i den är att polska forskare ska förmås att publicera sig på internationella förlag och därmed höja den allmänna nivån på polska vetenskapliga publikationer.

Nu kommer ministern med en lista på 536 förlag som Högskoledepartementet anser är vetenskapliga och där landets vetenskapare bör publicera sig.

Jarosław Gowin försöker bland annat ändra det system som ligger till grund för bedömningen av polska forskares vetenskapliga verksamhet. Varje publicering tilldelas poäng, ju mer prestigefyllt förlag desto fler poäng. Och ju fler poäng till forskaren och institutionen desto större lön och bidrag från staten.

Den viktiga förlagslistan delas in i två grupper. Den ena innehåller 36 stora internationella förlag som Harvard University Press etc. Man kan få hela 200 poäng för en publicering där. I den andra gruppen finns 500 förlag – både vetenskapliga och icke vetenskapliga – som ger 80 poäng.

På listan finns många förlag med kopplingar till den polska katolska kyrkan, och polska förlag som ger ut icke-vetenskapliga böcker (t.ex. högerförlaget Arcana eller vänsterförlaget Krytyka Polityczna) ger lika bra poäng som det stora tyska Springerförlaget. Polishögskolans förlag i Szczytno ger lika många poäng som Yad Vashem Institute i Israel. Med på listan finns också förlag som trycker upp vykort och religiöst krimskrams.

Från alla lärosäten kommer nu tydliga signaler om besvikelse och förvåning. Som forskare med mångårig erfarenhet av vetenskapliga publiceringar i både Polen och Sverige vet undertecknad inte om man ska skratta eller gråta.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Läs mer om högskolereformen >>

Lärarna planerar skolstrejk för högre löner

Om vi inte löser lönefrågan blir det generalstrejk. Det säger Polska lärarförbundet (ZNP) efter samtal med skolminister Anna Zalewska i förra veckan.

Många pedagoger infann sig för att delta i samtalen, vilket ledde till att skolministern sa nej – de var för många. I stället valde hon att tala med enbart representanter för de lärare som är organiserade inom Solidaritet – de är mer regeringsvänliga.

Zalewska lovade guld och gröna skogar men inget konkret. Hon försökte bara övertyga oss om att det är kommunerna som ansvarar för våra löner, säger Sławomir Broniarz, förbundsordförande i ZNP. Hon vill nu att inte bara legitimerade lärare ska få motivationsbidrag – som var hennes eget förslag från början. Hon utlovar också en reglering av övertidsersättningen. Men inget av det är nytt.

Men möjligheten till obligatorisk lördagsundervisning ska dras tillbaka. Den har väckt motstånd inte bara bland lärare utan också föräldrar.

Efter de misslyckade förhandlingarna planeras nu en kollektiv protest som ska mynna ut i en generalstrejk bland lärarna, eventuellt under studentproven i maj.

Redan nu ber vi eleverna om överseende, säger Broniarz.

Övriga lärarfack ska besluta om de tänker samarbeta med Lärarförbundet (ZNP).

Skolministern tycks göra allt för att splittra lärarna och den gemensamma fackliga fronten. Att föra samtal med enbart Solidaritets lärarfack bakom ryggen på de andra är onekligen ett försök att skapa missämja och konflikter som bara försvagar protesten. Efter samtalen med Zalewska gick Solidaritet oväntat ut med en kungörelse om att ”det finns en preliminär överenskommelse med minister Zalewska om att höja lönerna med 15 % redan från 1 januari 2019”. Inget annat lärarfack fick något sådant löfte. Inte heller Zalewska nämnde det efter samtalen och det finns inget spår av det i skoldepartementets officiella kommuniké.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Skolstarten är dyr för polska familjer

Skolstarten blir en ekonomisk belastning för barnfamiljerna.
Foto: Michał Leszczyński .

Det svider i plånboken när de polska barnen börjar skolan på hösten. Familjerna lade i genomsnitt ut 1050 złoty (motsvarande 2720 svenska kronor) per elev i samband med skolstarten i år. Enligt officiella beräkningar ska det räcka med 742 złoty (1925 kr), men på den summan klarar sig bara 5 % av barnfamiljerna.

Statliga opinionsinstitutet Cbos har granskat kostnaderna vid skolstarten för att ta reda på hur höga de egentligen är, rapporterar föräldrasajten Mamadu.pl.

I år betalade staten för första gången ut ett skolstartsbidrag på 300 złoty per barn, och de pengarna räcker till ett startpaket, om man tar den billigaste varianten. Men sedan kommer de stora utgifterna, säger familjerna. När man går med sitt barn till skolan första dagen är det en hel del som ska betalas, extra böcker, måltider, resor, försäkringar. Man kommer lätt upp i 1000 złoty (2600 kr) extra per barn under de första två månaderna. Skolavgifter reduceras i allmänhet för familjer med flera barn, men det borde finnas skolrabatter på sådant som alla måste ha, säger föräldrarna.

I beräkningarna för utgifter har också räknats in kostnaden för privatlektioner och extrakurser som barnen behöver, resor till och från träningar osv. (mamadu.pl nov 18)

Inte kränkande att kalla minister hynda

Utbildningsminister Anna Zalewska.
Foto: Stanisław Godula.

Det är inte straffbart att kalla skolminister Anna Zalewska sucz (hynda). Ordet är inte allmänt kränkande eftersom det är så ovanligt att de flesta inte vet vad det betyder, fastslår en domstol i sydvästra Polen.

För två år sedan befann sig Zalewska i Jelenia góra för att informera om den nya skolreformen. Utanför stadens skola stod ett tiotal personer från den lokala avdelningen av Kommittén för Demokratins försvar (KOD) och när skolministern passerade kunde man höra det förhatliga ordet från gruppen.

Polisen ingrep och fängslade flera personer, bland dem en 16-årig skolflicka, som tillsammans med de andra åtalades för missfirmelse av tjänsteman.

I målet mot skolflickan konstaterade domstolen att det inte gick att bevisa att flickan faktiskt låtit det kränkande ordet komma över sina läppar, eftersom hon stod i en grupp människor varav några ropade.

Därför var det inte aktuellt med något straff, sade domaren och påpekade att flickan dessutom redan fått lida för sitt tilltag – om hon nu eventuellt varit med och ropat. Skolan har vidtagit åtgärder och föräldrarna har förbjudit henne att gå på politiska möten.

Att polisen hållit fast 16-åringen betraktar domstolen som en kränkning av hennes personliga integritet. (Wirtualna Polska 4 aug 18)

PiS stödjer högskolereformen

Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin.
Foto: Facebook.

Den hårt kritiserade högskolereformen som utbildningsminister Jarosław Gowin har lagt fram får nu stöd av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Reformen som innebär en total politisering av det akademiska livet har till och med fått kritik inom partiet och lett till massiva protester och ockupation av de största universiteten i Polen.

Gowin ville driva igenom reformen på parlamentets senaste sammankomst men ändrade sig i sista stund. Han antydde att han var beredd att justera vissa punkter i reformen samt att han önskade skjuta upp omröstningen i parlamentet till juli.

Under tiden har partiledaren Jarosław Kaczyński lämnat sjukhuset och i veckan kallade han till två stora möten i partiets högkvarter. Vad man diskuterade där är okänt, men med tanke på den plötsliga ändringen av partilinjen i fråga om högskolereformen är det troligt att Gowin såg till att frågan togs upp. Efter torsdagens sammanträde gick vice talmannen Ryszard Terlecki ut och informerade allmänheten att partiets politiska ledning har beslutat att stödja högskolereformen. Lag och Rättvisa (PiS) hävdar att lagförslaget nu är ändrat och därmed kan accepteras. Omröstningen ska ske i början av juli.

Mycket tyder på att Gowin försökte vänta ut kritikerna inom partiet tills partiledaren Kaczyński kom tillbaka och visade vem som har sista ordet. Och det har han lyckats med. De kritiker som inte påverkas av partilinjen och Kaczynskis påtryckningar har nu 10 dagar på sig att försöka få regeringspartiet att ändra sig angående högskolereformen. De sista åren har visat att Lag och Rättvisa kan backa vid alltför massiva protester. Å andra sidan har partiet också visat en osedvanlig arrogans och tycks inte dra sig för våldslösningar.

Dorota Tubielewicz Mattsson

 

Studenter ockuperar universitet i protest mot ny lag

Skärmdump från TVN.

Högskoleminister Jarosław Gowin har lagt fram ett förslag till reform för landets högre lärosäten och förändringarna har väckt oro i universitetsvärlden. På tisdagen inledde studenter och forskare en ockupation av universitetet i Warszawa för att protestera mot delar av reformen. Manifestationen går över partigränserna, uppger protestkommittén.

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Det är framför allt fyra punkter i den nya högskolelagen som inte kan accepteras. För det första ska universitetsråd inrättas för att övervaka högskolans verksamhet, vilket undergräver dess självständighet men rektorer som håller sig väl med universitetsråden kommer att få mycket stor makt. Många rektorer stödjer reformen och man ser det som en ”smutsig deal” mellan Gowin och en liten men mycket inflytelserik grupp av människor.

Enligt förslaget ska personer med enbart doktorsgrad kunna bli professorer, vilket bäddar för politiska utnämningar och riskerar att innebära en rejäl kvalitetssänkning av professorernas meriter.

På Kazimierzowskipalatset där rektorn har sitt kansli, försökte en grupp ockupanter hänga ut banderoller från balkongen med texten ”Vi kräver demokratiska universitet”, och rektor Marcin Palys skickade lärosätets eget garde att ta ner den. Handgemäng uppstod och gardet blockerade ingången till byggnaden för att stoppa tillflödet av ockupanter. Därför utkämpas striden nu på två fronter – en grupp agerar på rektorskansliets balkong och den andra organiserar aktiviteterna utanför. Där höll sociologen docent Maciej Gdula ett brandtal mot det som Gowin kallar för en ”konstitution för vetenskapen”.

Gowin-reformen dömer forskarna till en ensam kamp, varnade Gdula. De som stödjer reformen menar att vi äntligen kommer att vädra ut de gamla strukturerna, men jag är mycket tveksam till det. Mycket snart kommer varje forskare stå ensam inför den mäktiga universitetsmakten. Forskargemenskapen kommer att förintas av den nya högskolelagen. Ett universitetsråd som ska kontrollera rektorn är en örfil mot lärosätenas autonomi. Det är som om ett råd skulle kontrollera regeringens arbete.

Gdula underströk att ingen rektor efter reformen kommer att kunna fatta beslut utan rådens och politikernas inblandning.

Det är alltså slutet för universiteten, sade Gdula. Forskare och studenter kommer att individuellt kontrolleras av makten, de kommer att stå ensamma mot makten, utan skydd och utan stöd.

50 år efter Mars’68 då studenter och forskare hand i hand gick genom Warszawas gator för att kräva sina grundläggande rättigheter börjar det nu åter jäsa i universitetsmiljön. Då som nu inlägger forskare och studenter sitt veto mot den nya högskolelagen och mot en begränsning av lärosätenas självständighet. Man menar att regeringar och partier kommer och går men universiteten består, och diskussionerna kring dem ska väl handla om hur man förändrar dem till väl fungerande moderna och demokratiska lärosäten. Inte hur man ställer den under politisk kontroll.

Dorota Tubielewicz Mattsson

– Universiteten behöver helighet!

Vice högskoleminister Piotr Dardziński.
Foto: PMs kamsli.

Många studenter väljer idag att fortsätta sina studier vid universitet ute i världen, och här hemma minskar antalet studenter. Det säger vice högskoleminister Piotr Dardziński till den katolska sajten EKAI.pl.

Vi genomför nu en högskolereform som ska göra utbildningen i Polen mer attraktiv, inte minst på de katolska universiteten. Det går utmärkt att bedriva forskning utifrån etiska perspektiv, och de katolska universiteten har alla möjligheter att ta för sig här. Kyrkan bedriver ju många välgörenhetsprojekt och forskning på grundval av kyrkans erfarenhet är bästa sättet att hjälpa människor.

Ministern menar att de katolska universiteten ska bredda sin verksamhet och inte bara hålla kurser i teologi och humaniora – inget hindrar att man blir IT-expert på ett katolskt universitet, säger han. Och Polen skulle ju kunna ta hand om den internationella utbildningen av missionärer som sedan reser ut i världen och undervisar.

Samtidigt är det viktigt att man inte missar den religiösa aspekten, och även i t.ex. de medicinska och juridiska utbildningarna bör det finnas kurser i teologi och kanonisk rätt, säger ministern. Det viktigaste med studierna inte är att ge studenterna kunskap utan att forma deras attityder så att de kan arbeta självständigt med sina forskningsprojekt.

Idag väljer många studenter att studera utanför Polen, säger ministern, man anser att utbildningen är bättre på annat håll. Och visst, vi ligger inte på topplistorna, men med den nya högskolereformen ska universiteten få en friare och mer flexibel ställning. Vi ska naturligtvis sträva efter vetenskaplig perfektion, det är det viktigaste i reformen, och i kristendomen är ju fullkomligheten vägen till helighet. Idag behöver vi sådan helighet. (EKAI.pl 15 maj 18)

Polsk polis stoppade forskarkonferens

Universitetet i Szczecin.
Foto: G. Lindberg.

Polisen avbröt på måndagen en vetenskaplig konferens om Karl Marx vid universitetet i Szczecin. Samtliga forskare fick legitimera sig och polisen beslagtog konferensmaterialet.

Vi fick en anmälan om konferensen gjorde propaganda för totalitära system, säger polisen, och vi fick klartecken från åklagaren.

Med totalitära system menar man kommunismen och i Polen är det förbjudet att främja totalitära system som kommunism och nazism.

Vi har rätt att initiera ett ingripande enligt lagen om att man inte får tala för fascism eller andra totalitära system eller uppmanar till hat, säger åklagaren, och vi behöver inte ha rektors tillåtelse.

Detta är slutet för yttrandefriheten och den akademiska friheten, menar en chockad forskarvärld.

Det är ett intrång i den akademiska friheten, säger en av arrangörerna, historikern Tymoteusz Kochan. Vi kan inte minnas att myndigheterna efter 1989 skulle lägga sig i vilka ämnen som tas upp under vetenskapliga konferenser. Konferensen, som ingår i serien Det moderna Europas filosofiska rötter, har i år tillägnats filosofen och sociologen Karl Marx.

Så snart ingripandet blev offentligt bad inrikesminister Joachim Brudziński om ursäkt för polisens agerande. Den ytterst ansvarige för åklagarmyndigheten, riksåklagaren/justitieministern Zbigniew Ziobro, har däremot inte bett om ursäkt.

Jag tror att anmälan kom från en institution som man inte säger nej till, säger en anonym åklagare från Szczecin. En vetenskaplig konferens kan självklart inte ses som brottslig även om den handlar om Marx. Det ryms inom den vetenskapliga och akademiska friheten. Dessutom kan Marx inte vara symbol för en totalitär stat, eftersom han dog flera år innan den första totalitära kommunistiska staten bildades.

Polisingripandet har skapat oro bland landets forskare. Myndigheterna, och i förlängningen PiS-regeringen, har brutit mot lagen om universitetens självständighet. Polisen får bara under ytterst speciella omständigheter tränga in på lärosätens område (naturkatastrof, terrorattack etc.). Riksåklagarens/justitieministerns bristande reaktion visar hur mycket respekt den nuvarande regeringen har för den polska lagen, för människors grundläggande fri- och rättigheter samt för akademins självständighet. För vem vet – snart blir det kanske straffbart att tala om Sokrates …

Dorota Tubielewicz Mattsson

Lärarna kräver skolministerns avgång

Polska lärare är i uppror och kräver nu utbildningsminister Anna Zalewskas avgång. I slutet av förra veckan hölls en stor demonstration utanför utbildningsdepartementet.

Dels för att skolreformen som infördes i september förra året enligt lärarna är både illa genomtänkt, illa förberedd och dyr; och dels för beslutet att nyutexaminerade lärares lön ska ligga på 1200 złoty i månaden (3200 svenska kronor). Lärarfacket kräver åtminstone 2200 złoty (5900 kronor). Genomsnittslönen i Polen är 4 600 złoty (knappt 12 500 kr).

Utbildningsministern kontrade med att lönerna från och med nästa år kommer att höjas tre år i rad – 2019 och 2020 med 1000 złoty i månaden. Särskilt kvalificerade lärare kommer dessutom att kunna få ytterligare 500 złoty.

Den av lärarna ogillade, dåligt förberedda och illa genomförda skolreformen innebär att skolan från september 2017 är indelad i åtta års grundskola och fyra års gymnasium eller fem års yrkesskola. Förslaget mötte omfattande kritik när det kom för ett år sedan. Enligt det gamla systemet, som funnits i arton år, gick eleverna sex år i grundskola, tre år i högstadium och tre år i gymnasiet. (Polskie Radio 21 april 18)

Sexualundervisning på polska

Sexualundervisningen i skolorna ska leda till högre nativitet.
Foto: wikipedia.

Preventivmedel leder till att man ”blir av med en människa”. Embryot ropar till kvinnan ”jag finns till, ta emot mig”. Preventivmedel orsakar cancer. Det här är vad polska skolbarn får lära sig i programmet ”Mot mognad” som initierats av hälsodepartementet och betalas av skattebetalarna.

Ungdomarna ska utbildas till att ”fatta rätt beslut när det gäller en sund livsstil”. Vilka är då de rätta valen? Jo, sen sexdebut men tidigt moderskap, säkra perioder istället för preventivmedel, naturmetoder i stället för IVF och äktenskap istället för samboskap.

I särskilda filmer får barnen lära sig att kondomer har mikroporer som släpper igenom såväl smittsamma sjukdomar som spermier och att de är cancerframkallande; att preventivmedel kan leda till depression, leversjukdomar och till och med orsaka dödsfall; att det befruktade ägget kan kommunicera med sin ”moder” och säga till henne: ”jag finns här, ta emot mig” samt att om kvinnan talar om ”graviditeten” istället för om ”barnet” kan det leda till att partnern ignorerar henne, och det kan orsaka ”prenatal föräldralöshet”. Ett annat budskap är att kvinnor som arbetar hårt och gör karriär sprider HIV – men den informationen går bara ut till kursledarna, inte direkt till eleverna.

De speciella handledarna ska genomgå en on-line kurs samt grundläggande pedagogisk, psykologisk eller medicinsk högskoleutbildning. Men framför allt ska de ”respektera andra människors värderingar, attityder, seder och tro samt föräldrars rätt att uppfostra sina barn”.

Hittills har eleverna i skolan haft obligatoriska lektioner i ett ämne som kallas Introduktion till familjelivet (Wychowanie do zycia w rodzinie). Det har också funnits möjlighet att delta i kurser som arrangerats av frivilligorganisationer där barnen fått en komplex och modern kunskap om människans sexualitet och fortplantning samt om mänskliga relationer.

Sedan 2017 har emellertid organisationen Ordo Iuris inlett en kampanj som heter ”Skydda barnen” vars syfte är att eliminera samtliga icke-statliga organisationer som bedriver sexualundervisning, antidiskrimineringsworkshops eller information om mänskliga rättigheter i skolorna. I en rapport från mars 2018 fastslår Ordo Iuris att dessa organisationer, däribland Amnesty International, utgör ett hot mot barnen.

Men efter uppmärksamhet i medierna tar hälsodepartementet nu avstånd från programmet Mot Mognad. Departementet har inte granskat filmerna ur vetenskaplig synvinkel, säger man. Man kände inte ens till dem.

Det är svårt att se detta program som annat än indoktrinering av de polska eleverna. Förutom påståenden som är ett hån mot den moderna medicinska vetenskapen ger programmet en skev bild av människans sexualitet och dess relationsskapande aspekter, om de beslut som varje människa (ja, kvinna också!) har rätt fatta själv och om andra sexuella läggningar eller identiteter.

Det är knappast troligt att polska ungdomar kommer att ha mindre sex. Däremot kommer de att vara mindre medvetna om de faror men också glädjen som förknippas med sex. Den sexuella kulturen kommer att begränsas till mekanisk fortplantning som knappast leder till glädjefyllt och medvetet moderskap.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Universitets- och högskoleutbildning reformeras

Utbildningsminister Anna Zalewska.
Foto: Stanisław Godula.

Jag är fast besluten att förbättra kvaliteten på lärarutbildningen, det sade utbildningsminister Anna Zalewska som tillsammans med högskoleminister Jarosław Gowin i veckan deltog i en utbildningskonferens med experter, forskare, regeringstjänstemän och affärsmän.

Utbildningssystemet i Polen är under omdaning, och därför måste också lärarutbildningen förändras, sade Zalewska. Det är också viktigt att locka de bästa studenterna att välja läraryrket, och lärarna måste ha möjlighet till kompetensutveckling. Även universiteten och de institutioner som utbildar och vidareutbildar lärare måste reformeras och förbättras.

Även universitetsutbildningen behöver förbättras och departementet har flera förslag på förbättringar, sade högskoleminister Jarosław Gowin. (16 mars 18)

– Skolan tar hand om flyktingbarnen

Utbildningsminister Anna Zalewska.
Foto: P Tracz, KPRM.

Utbildningsdepartementet är redo att ta emot inte bara flyktingbarn utan också polska tvåspråkiga barn. Det säger utbildningsminister Anna Zalewska som svar på inrikesdepartementets förslag på att inrätta skolor för flyktingbarnen i de särskilda center där migranter som söker asyl bor.

Eftersom det kommer allt fler asylsökande minderåriga kan det finnas en risk för negativa attityder mot dem och därför krävs lösningar som underlättar för dem och förbättrar undervisningsmetoden. Det är bättre att lärarna kommer till flyktingboendena så att asylsökande barn och ungdomar kan gå i skolan där de bor, än att de går i vanliga skolor tillsammans med polska barn som de gör nu, motiverar inrikesdepartementet sitt förslag.

Förslaget kommer efter rapporter om skolproblem på olika håll i landet. Borgmästaren i en ort söder om Warszawa anser att det finns risk för att  eleverna från närbelägna flyktingboenden i små skolor blir fler än de polska barnen. Han hävdar att den kulturella och religiösa mångfalden bidrar till konflikter mellan eleverna och att det går ut över skolresultaten.

De utländska eleverna stör ordningen, föräldrarna till de polska eleverna är kritiska och det finns risk att de börjar flytta sina barn till andra skolor, säger borgmästaren.

Men utbildningsministern påpekar att skolorna har resurser att ta hand om undervisningen av flyktingar med kurser i extra polska och annan utbildning som behövs för att komma in i det polska samhället. (Polskie Radio, natemat.pl och Gazeta Prawna 26 feb 18)

Lärarna kritiska inför skolstarten

Skolminister Anna Zalewska, PiS. Foto: Adrian Grycuk.

Skolreformen som ska genomföras från och med det här läsåret innebär att eleverna behöver nya läroböcker. Det handlar både om en ny stadieindelning och om det mer patriotiska innehållet i undervisningen.

Men det finns inga läroböcker som passar de nya läroplanerna, menar lärarna, som också är oroliga för att den nya organisationen ska innebära att över 10 000 lärare snart är arbetslösa.

Utbildningsminister Anna Zalewska uppmanar nu skolpersonalen att ringa departementet om det uppstår problem. Men det bör det inte göra, menar Zalewska, alltihop är noggrant förberett.

Hon säger också att det i stället är så att 10 000 nya lärare kommer att anställas under de närmaste åren.

Utöver detta har det uppstått oenighet om lärarlönerna. Premiärminister Beata Szydło utlovade i dagarna att lärarlönerna höjs med 15 % tre gånger fram till 2020. Problemet är att lärarfacket anser att man fått löfte om att hela ökningen ska komma till nyår. Facket hotar därför med strejk.

(Polskie Radio och wirtualnapolska.pl 4-5 sept 17)

Den nya PiS-människan

Skolminister Anna Zalewska vill forma eleverna till trogna PIS-are. Foto: Adrian Grycuk.

Skolan är kanske en av våra viktigaste bärare och förmedlare av värderingar. Därför vill regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) reformera det polska skolsystemet så att nya generationer utbildas och formas till deras egen avbild. skriver Dorota Tubielewicz Mattsson i sin krönika.

I den nya polska skolan ska läraren stå i katedern och undervisa, eleverna ska sitta passivt och lyssna. De lär sig inte att diskutera eller ifrågasätta, den kristna etiken sätts högt och sex är olämpligt utanför äktenskapet, konstaterar experter som granskat de nya kursplanerna.

Läs vidare >>

 

PiS backar om Miłosz

Nobelpristagaren Czesław Milosz.
Foto: Rönnells

Utbildningsdepartementet backar nu i fråga om Nobelpristagaren Czesław Miłosz dikter i läroplanen för gymnasieskolorna. Nu plockas han in igen.

I egenskap av polsk poet och Nobelpristagare har Czesław Miłosz en garanterad plats i kursplanerna för de polska gymnasieskolorna, meddelar departementet. Frågan om varför han plötsligt togs bort besvaras dock inte.

Det är inte första gången PiS-regeringen avlägsnar betydande polska författare ur kursplanerna. När PiS var vid makten första gången (2006-2007) försökte man plocka bort stora författare som Witold Gombrowicz och Bruno Schultz. Nu blev det Miłosz tur. På vilket sätt passar de inte in i regeringspartiets historiepolitik och verklighetsuppfattning? Är de för ”modernistiska”, ”antipolska” eller handlar det helt enkelt om att PiS-politikerna inte förstår deras verk och deras sätt att närma sig verkligheten? Med tanke på att skolministern Anna Zalewska själv sägs vara polonist är det häpnadsväckande att hon inte förstår Miłosz betydelse för den polska poesin.

Tack vare uppmärksamheten tycks regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) nu ha ändrat sig. Partiet vill väl inte riskera samma reaktioner som 2007. Då blev det ett ramaskri av protester och kritik och Gombrowicz och Schultz slog plötsligt rekord i läsarsiffror. Alla skulle då i ren protest läsa deras böcker. En renässans för Miłosz är nu att vänta och det är ytterst välkommet. Man får aldrig nog av Miłosz dikter.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Nobelpristagaren Miłosz ska inte läsas i skolan

Nobelpristagaren Czesław Milosz.
Foto: Rönnells

I den nya läroplanen för gymnasieskolor finns inte plats för Nobelpristagaren Czesław Miłosz författarskap. Hans poesi nämns varken som obligatorisk eller icke-obligatorisk läsning.

Miłosz var från början faktiskt var med på listan över de böcker som ska läsas på gymnasienivå, rapporterar Radio TOK FM. Men efter den 19 juli 2017 och efter ”konsultationer” har man strukit hans namn från listan och hans ”valda dikter” finns inte längre med som litterär kanon.

Redan år 2011 uttryckte sig parlamentariker från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i kritiska ordalag om 1980 års litteraturpristagare. De ville att man under Miłosz-festivalen i Krakow skulle tala om ”hans poesis antipolska innehåll och om hans arbete i det kommunistiska Polens tjänst”.

Man bör naturligtvis analysera och öppet tala om Miłosz samtliga sidor. Men det är tämligen svårt att prata om den moderna polska poesin utan att nämna hans namn. Den ”moderne klassicisten” har satt djupa avtryck i hur man resonerar kring den polska poesin. För flera generationer har hans dikter varit ett moraliskt rättesnöre i livet och den komplicerade verkligheten och för många var han en lärofader i poesiskrivandets ädla konst.

Förra gången som Miłosz var svartlistad – man publicerade inte hans böcker, man läste inte hans verk i skolan – men då var det den kommunistiska regimen som såg honom som persona non grata. Nu är det demokratiskt valda PIS som istället för Nobelpristagaren Miłosz vill låta gymnasielever läsa dikter av Jaroslaw Marek Rymkiewicz – en poet som på sistone gjort sig känd för sin dikt ”Till Jaroslaw Kaczynski”.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Abortdemonstrerande lärare förhörs av disciplinnämnd

Tio lärare i Zabrze klädde sig i svart på jobbet under den svarta måndagen i fjor, då tiotusentals polska kvinnor och män protesterade mot det hotande abortförbudet. De tog en bild på sig själva och lade ut på Facebook, och bilden ledde till att provinsens disciplinnämnd nu har kallat dem till förhör.

Disciplinnämnden vill undersöka om de begått tjänstefel när de på arbetstid deltog i en offentlig demonstration mot det hotande abortförbudet. Om de befinns skyldiga riskerar de prickning, uppsägning eller yrkesförbud i minst tre år.

Samtidigt har de enligt grundlagen sin yttrandefrihet. Och det är inte förbjudet att gå svartklädd i skolan.

Skollagen är tydlig, säger skolminister Anna Zalewska. På skolans område får inte bedrivas politisk agitation. Vi måste respektera föräldrarnas oro i sådana här fall.

Den första av lärarna förhördes på fredagen. Hon har frikänts av disciplinnämnden, som med hänvisning till grundlagen konstaterar att varje medborgare i Polen är garanterad samvetsfrihet, religionsfrihet och åsiktsfrihet. (RMF24 och Rzeczpospolita 10 feb 16)

PiS satsar på tusentals nya daghem

Premiärminister Beata Szydło. Foto: wikipedia.

Nu lanserar vi vårt nya program Maluch plus – Småbarn+, sade Beata Szydło när hon invigde en kommunal förskola i Stawowa Wola i sydöstra Polen. Vi avsätter 500 miljoner złoty (nästan 1,2 miljarder svenska kronor) för att stödja investeringar i förskolorna.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) utökar därmed sitt familjepolitiska program som dels består av det generösa flerbarnsbidraget på 500 złoty (nästan 1200 svenska kronor) per barn och månad från och med det andra barnet, dels av bostadssatsningen Lägenhet+ som innebär att man ska bygga lägenheter som vanliga människor har råd med, där de mest utsatta ska ha förtur.

Familjerna måste känna sig trygga i sitt land, känna att samhället ställer upp och hjälper till, att man kan leva ett värdigt liv, sade Szydło. Det vi genomförde förra året har visat sig bära god frukt, allt från flerbarnsbidraget, höjningen av minimilönen, investeringar i projekt som är bra för barn – allt gör vi för att familjerna är det viktigaste i Polen.

Flerbarnsbidraget går nu ut till nästan fyra miljoner barn, sade regeringschefen, och 65 % av dem bor på landsbygden.

Pengarna för Småbarn+ ska räcka till 12 000 nya daghem i år, sade familjeminister Elżbieta Rafalska, som också deltog i invigningen. När barnen föds kan mammorna och papporna vara föräldralediga, och sedan ska det finnas moderna och barnvänliga daghem där barnen är medan föräldrarna är på arbetet. Vår regering, Beata Szydłos regering, bidrar till kostnaderna och till att nya förskolor växer fram. Vi räknar med mer än 53 000 nya platser i år. (TVN 30 jan 17)

Studenter demonstrerar mot regeringen

Hundratals studenter protesterade på onsdagen i Warszawa och andra städer mot regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) politik. Med tanke på den senaste tidens konflikter mellan PiS och oppositionen påpekar de särskilt att inget politiskt parti står bakom dem, de kommer av eget intresse.

Studenterna har listat femton krav: de vill leva i ett land där grundlagen respekteras, där medier, forsknings- och kulturinstitutioner är oberoende, där det finns mötesfrihet, där läroplanen bygger på vetenskaplig kunskap, skriver de i sitt manifest. De kräver också att staten ska vara sekulär och att alla människor ska vara lika inför lagen oavsett kön, ursprung, hudfärg, sexuell läggning eller funktionshinder.

De vill själva bestämma över sin egen kropp, sin fertilitet, sina åsikter och sin tro. De protesterar mot omotiverad övervakning av medborgarna och mot användningen av offentliga medier för propaganda.

Protesterna berör en rad reformer som genomförts av PiS, reformer som enligt kritikerna är utformade för att stärka PiS grepp om Konstitutionsdomstolen och public service-företagen. De motsätter sig också den nya antiterroristlagen, som ger polisen och underrättelsetjänsterna ökade möjligheter att avlyssna datakommunikation.

Att Polen är en sekulär stat stadgas i grundlagen, men det nationalklerikala PiS står katolska kyrkan nära, vilket påverkar ställningstaganden i frågor som gäller aborträtten, assisterad befruktning, homosexuellas rättigheter osv.

PiS har också drivit igenom en skolreform, som väckt mycket kritik hos såväl lärare som föräldrar. Polen återgår nu till ett tidigare system med åtta års grundskola följt av fyra års gymnasium eller femårig teknisk skola. Kritikerna säger att reformen, som är illa förberedd, införs utan något som helst samråd. Det finns stor risk för kaos i skolorna, och allt positivt som uppnåtts under det nuvarande systemet kommer att raseras. (Warsaw Voice och wB 26 jan 17)

Presidenten har undertecknat skolreformen

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

President Andrzej Duda undertecknade på måndagen den svårt kritiserade skolreformen som fått lärarförbunden på fötter – omfattande strejker planeras till mars.

Jag måste erkänna att jag var mycket tveksam, sade presidenten, det är en svår och känslig fråga. Det handlar ju om vårt lands framtid och kommande generationer, reformen gäller i första hand föräldrar och elever. Miljontals polacker har i åratal talat om att skolsystemet måste reformeras.

Reformen går ut på att eliminera de särskilda mellanstadierna, åtta års grundskola följs av fyra år på gymnasiet. Lärarna, som ser en återgång till gamla tiders skola, anser reformen ogenomtänkt och skadlig. (TVP 9 jan 17)

Landsomfattande lärarstrejk planeras i mars

Den planerade omorganisationen av skolväsendet har fått mycket kritik, inte minst från lärarhåll. Skolminister Anna Zalewskas reform har antagits av parlamentet, och bollen ligger nu hos president Andrzej Duda. Utan hans underskrift kan lagen inte träda i kraft.

Därför har Lärarförbundets ordförande Sławomir Broniarz på måndagen träffat presidenten och lagt fram förbundets synpunkter. Förbundet ser reformen som obefogad, ogenomtänkt; den kommer att skapa kaos och kosta mycket pengar. Dessutom riskerar tiotusentals lärare att bli av med sina jobb.

Lärarna kräver dels att förslaget dras tillbaka, dels att mer pengar satsas på skolan. För att ge eftertryck åt sina krav planerar förbundet en generalstrejk i mars. I en strejk i november deltog 35 000 missnöjda lärare.

Omläggningen går ut på att de separata högstadieskolorna (gimnazjum) ska läggas ner, i stället ska Polen återgå till den konstruktion som fanns för sjutton år sedan med åttaårig grundskola och fyraårigt gymnasium (liceum). (Rzeczpospolita 20 dec 16)

Tvåhundra år av akademisk verksamhet i krig och fred

Warszawas universitet har fyllt 200 år. Foto: Universitetets hemsida.

Warszawas universitet har fyllt 200 år.
Foto: Universitetets hemsida.

Warszawas universitet fyllde i helgen 200 år! Jubileet har firats hela året med jubelföreläsningar, regatta, museinätter, konserter och jubileumsskrifter på olika områden.

1816 låg Warszawa i Ryssland, två kända polska upplysningsmän, Stanisław Kostka Potocki och Stanisław Staszić, föreslog tsar Alexander I att ett universitet skulle inrättas, och så blev det. Men det officiella språket var naturligtvis ryska, Polen kallades Wisła-landet och polackerna wisła-länningar.

Många studenter deltog i novemberupproret 1830–31, och därför stängdes universitetet i samband med att upproret slogs ner.

En av de mer kända tidiga eleverna var Frederik Chopin (1810–1849).

Polen blev emellertid fritt igen 1918, det akademiska livet och kulturen blomstrade. 1939 blev det krig igen, Polen ockuperades av Nazi-Tyskland och Sovjetunionen, som båda var för sig ville göra sig av med den polska intelligentsian och bara behålla den förhoppningsvis mindre motspänstiga arbetarklassen.

Efter andra världskriget inleddes en ny era, den sovjetstödda kommunistregimen byggde upp universitetet, hämtade akademiska lärare från bland annat Lwów, som nu låg i Ukraina. En ny blomstringsperiod inleddes, även om det marxist-leninistiska tänkandet präglade verksamheten.

Även under den tid när Solidaritet växte fram utvecklades universitetet, men i och med krigstillståndet 1981 hamnade många av de akademiska lärarna i fängelse. Efter kommunismens fall sjöd det av liv i verksamheten, universitetet växte, en lång rad fakulteter och institutioner finns nu i Warszawa. Idag finns det över 50 000 studenter vid universitetet, varav 4000 doktorander. (Warszawa universitet och wB 2016)

Stora lärardemonstrationer i Warszawa

Drygt 35 000 lärare demonstrerade på lördagen i Warszawa mot skolminister Annas Zalewskas planer på att lägga ner de separata högstadieskolorna (gimnazjum) och gå tillbaka till det från kommunisttiden kända skolsystemet med åttaårig grundskola och fyraårig gymnasium (liceum).

Polska lärarförbundet (ZNP) hävdar att reformen är ogenomtänkt och kostsam, den förstör det man inom skolan har byggt upp de senaste tjugo åren och innebär massuppsägningar av lärare. Många föräldrar ansluter sig till protesten och menar att de negativa konsekvenserna drabbar deras barn.

Kommunpolitiker var också på plats, för det blir kommunerna som får ta på sig hela det ekonomiska och organisatoriska ansvaret för omorganisationen. Kommunerna som i sin sparnit tidigare befunnit sig på andra sidan barrikaden står plötsligt på samma sida som fackföreningen.

Även representanter för de politiska partierna anslöt sig till protesten, bortsett från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och Kukiz’15.

Skolministern får ett massivt stöd från sitt parti och från premiärminister Beata Szydło. Alla försöker visa att återinförandet av åttaårig grundskola och fyraårigt gymnasium kommer att garantera barnen ”en bra och trygg skola”. Zalewska åberopar också forskningsresultat och rapporter från Institutet för undervisningsstudier. Men institutets forskare förkastar reformen och protesterar dessutom mot att man manipulerar forskningsresultat. De har skriftligen protesterat hos president Andrzej Duda i förhoppningen om att han inte skriver under reformen.

Demonstranterna gjorde ett bål med skolkritor som skulle symbolisera lärarnas och elevernas förstörda karriärer. I regimtrogna TVPs rapportering visades hur ett vitt-rött band brann på bål, flankerat av upprörda kommentarer om profanering av den polska flaggan och protestens antipolska karaktär.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Regeringsexpert: P-piller leder till svek och sexmissbruk

Preventivmedel är ett ont och leder till förfall, och assisterad befruktning dödar kärleken eftersom barnet upplever en kall frys i stället för mödrarnas värme. Det hävdar professor Urszuła Dudziak, regeringens expert på sexualundervisning och familjeplanering. Det är hon som ska utarbeta läroplanen på området i den nya polska skolan.

Dudziak, som till vardags undervisar vid det katolska universitetet i Lublin, berättade redan för ett par år sedan om sin syn på preventivmedel på en konferens i Legnica.

Preventivmedel leder till svek och sexmissbruk, och de som använder p-piller förringar sin mänskliga värdighet, sade hon. Preventivmedel är ett tecken på omognad. Utbildning i familjeplanering måste fokusera på frågor som tillfälligt sex, promiskuitet och prostitution.

Varför ska man störa kvinnans fruktsamhet med preventivmedel och abort, frågade hon vid ett annat tillfälle i den religiösa radiokanalen Radio Maryja.

Valet av Dudziak har väckt viss förvåning och Łukasz Schreiber från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) erkänner att man inte riktigt satt sig in i vilka åsikter professor Dudziak har.

Men man får inte dra det där med åsikterna in absurdum, säger han.

Det kommer att bli en modern utbildning i den nya skolan, lovar partikollegan Marzena Machałek. (Fakt och TVN 3 nov 16)

Skolreformen – en återgång till den totalitära staten

Skolminister Anna Zalewska, PiS. Foto: Adrian Grycuk.

Skolminister Anna Zalewska, PiS.
Foto: Adrian Grycuk.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har utlovat en skolreform, och nu visar det sig att det innebär en återgång till hur det fungerade under kommunisttiden. Det nuvarande systemet med en 6-årig grundskola följt av det obligatoriska gymnasiet (högstadiet) ska ersättas av en obligatorisk 8-årig grundskola och därefter ett 4-årigt gymnasium (liceum).

Kritiken är massiv både från lärare, experter, föräldrar och skolungdomar. På måndag går lärarna ut i strejk och organiserar protestmarscher över hela landet.

Läs vidare >>

Färre barn börjar skolan efter höjning av skolåldern

Betydligt färre barn än tidigare börjar i skolan i höst, bara runt 200 000 säger skolminister Anna Zalewska.

I december förra året beslöt det PiS-dominerade parlamentet att polska barn nu ska börja skolan vid 7 års ålder i stället för vid 6 år, som det förra parlamentet beslutat.

Skolåret inleds den 1 september och avslutas den 23 juni, säger skolministern.

Antalet polska barn som börjar skolan i Litauen ökar däremot med 30 barn till 1100. (Polskie Radio 22 aug 16)

PiS reformerar skolväsendet

En återgång till en 8-årig grundskola och 4-åriga gymnasieskolor är vad polska barn och ungdomar har att vänta redan nästa år. Skolminister Anna Zalewska har presenterat sitt förslag för landets utbildningssystem.

Nya stora grundskolor inrättas, som tar över lärare och lokaler från det gamla högstadiet. Yrkesskolorna blir branschskolor. Mer historieundervisning och mer matte. Men lärarna protesterar mot ny toppstyrning.

Läs vidare >>

Regeringen byter ut universitetets rektor i Warszawa

Vem blir Warszawa universitets nästa rektor? Valmaskineriet har redan börjat. Än så länge är den nuvarande rektorn, professor Marcin Pałys, den ende kandidaten. Men det går rykten om ännu en kandidat, den nuvarande prorektorn professor Alojzy Nowak.

Det är allmänt känt att regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) är upprört över universitetsvärldens kritik av partiets och president Dudas klåfingriga hantering av Konstitutionsdomstolen. Warszawa universitet var ett av de kritiska lärosätena.

Läs vidare >>

Ingen skola för sexåringarna

Efter ännu en nattlig omröstning beslöt parlamentet att upphäva den förra regeringens lagändring som lät sexåringar börja skolan. Polen går därmed tillbaka till det tidigare systemet med skolstart vid 7 års ålder. Sexåringar som gått på förskola kan dock börja skolan tidigare. Vidare ska barnet – om föräldrarna så vill – ha möjlighet att gå om ettan och tvåan. Föräldrar som de sista två åren ”tvingats” skicka sina sexåringar till skolan ska enligt PiS ”få en chans att rätta till det”.

I fortsättningen ska skolinspektorer väljas ut och tillsättas av skolministern, d.v.s på politiska meriter.

Facket har länge velat stärka inspektorernas roll, men inte på det här sättet, säger Sławomir Broniarz, ordförande för ZNP (Polska lärarförbundet). Inspektorer och rektorer bör väljas så att politikernas inflytande blir så litet som möjligt.

Eftersom det officiellt är PiS-parlamentariker och inte regeringen som har kommit med förslaget behövs inte konsultationer med experter och olika kretsar i samhället, menar den nya skolministern Anna Zalewska.

Även det beslutet kritiseras av såväl oppositionen som fackföreningarna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

För få polska barn i utlandet får undervisning i sitt modersmål

Bara 150 000 polska barn som går i skola utomlands har tillgång till undervisning i sitt modersmål. Det uppger NIK, den polska riksrevisionen i en rapport, som tidningen Dziennik Gazeta Prawna tagit del av.

Enligt tidningen finns det 400 000 polska barn, och merparten av dem har inte tillgång någon av de 1 600 polska skolor som byggts upp i länder med många polska migranter. Polskundervisning förekommer huvudsakligen i större städer, vilket innebär att många skolbarn inte har tillgång till den, och elever som inte får undervisning i polska kan förlora sin anknytning till hemlandet. De kommer då inte att vilja återvända. Polen måste alltså ta fram en strategi för hur undervisningen i polska ska utvecklas utomlands, med gemensamma mål och metoder för alla polska skolor, var de än befinner sig i världen, skriver NIK.

Två miljoner polacker beräknas ha lämnat hemlandet sedan EU-inträdet 2004, i början för att tjäna pengar och höja familjens levnadsstandard men numera tar man allt oftare familjen med sig och räknar med att bosätta sig utomlands för gott.

Med en allt äldre befolkning är det viktigt för Polen att få de unga företagsamma familjer som lämnat landet att komma hem igen. Därför gäller det att hålla polskan vid liv hos emigranternas barn och att på olika sätt göra Polen mer attraktivt än tidigare. (Dziennik Gazeta Prawna och wB 2 dec 15)

Revolution i det polska skolsystemet

Den nya regeringen har inte bildats ännu men redan talas det om en omfattande skolreform, som går ut på att konstruktionen med de så kallade gymnasierna, dvs. klasserna 7-9, ska avskaffas. Det kan man göra redan från 1 september 2016, hävdar partiet Lag och Rättvisa (PiS), som nu tar över regeringsmakten efter valsegern förra söndagen.

Idag har Polen en 6-årig grundskola som följs av ett 3-årigt gymnasium (motsvarar det svenska högstadiet). Den delen är obligatorisk, därefter kan man fortsätta till en gymnasieskola. Det vill PiS ersätta med ett så kallat tre gånger fyra-system, dvs. fyra plus fyra klasser inom grundskolan och fyra klasser av gymnasieutbildning. Denna revolution inom skolutbildningen bygger även på den inom PiS utbredda uppfattningen att klasserna 7-9 är nästen för ungdomsbrottslighet, bristande moral och andra helvetiska påfund.

Läs vidare >>

Föreläsning om svensk sexualundervisning i Warszawa

Författaren och utbildaren Erik Centerwall föreläser i Warszawa. Foto Facebook.

Författaren och utbildaren Erik Centerwall föreläser i Warszawa.
Foto Facebook.

Tyskland, Kina, USA och Sverige har alla sexualundervisning i skolan. Frågan är hur det som tas upp under lektionerna som t.ex olika sexuell läggning bidrar till att forma elevernas könsidentitet och världsbild. Hur påverkar tanken om jämlikhet och välfärdsstaten utvecklingen av sexualundervisning i Sverige?

Institutionen för nordiska studier vid Socialpsykologiska akademin i Warszawa inbjuder till en öppen föreläsning på engelska den 26 oktober 2015. Speciell gäst blir den svenska författaren och utbildaren Erik Centerwall. Fri entré. Uniwersytet SWPS, Chodakowska 19/31, rum N307.

Erik Centerwall, svensk pedagog, författare till många artiklar om sexualfrågor talar under föreläsningen om hur idén om jämställdhet och välfärdsstaten påverkat utvecklingen av sexualundervisning i Sverige. (SWPS okt 15)

Två studenter dog under insparkningsfest

Under insparkningsfesten på Tekniska högskolan i Bydgoszcz i förra veckan blev trängseln så stor att panik utbröt när gästerna skulle lämna lokalen. Flera studenter blev nertrampade, och en flicka avled kort efter av sina skador. Nu har en 19-årig pojke också dött, och ytterligare två vårdas fortfarande på sjukhus. (Polskie Radio 18 okt 15)

Lärare demonstrerar för högre löner

Idag är det lärarnas dag i Polen, och landets pedagoger firade det med en stor demonstration för högre löner och bättre arbetsvillkor, rapporterar polska nyhetsbyråer.

Runt 15 000 lärare samlades framför premiärminister Ewa Kopacz kansli och protesterade mot underfinansierade skolor och en växande arbetsbörda.

Redan i morse gick utbildningsminister Joanna Kluzik-Rostkowska ut och sade att lärarna under åren 2008–2012 har fått lönerna höjda med 50 % och inte kan inte räkna med mer.

Nu satsar vi på höjda löner för akademiska lärare, säger Rafał Grupiński från regeringspartiet Medborgarplattformen (PO), och lärare i grundskolor och gymnasier bör vara lite solidariska mot sina kolleger vid universitetet. Vi kan inte höja lönerna för alla samtidigt. (Polskie Radio 14 okt 15)

660 miljoner ska öka möjligheten att läsa

Enligt opinionsmätningar som gjorts av Nationalbiblioteket under 2013 och 2014 är det bara 11 % av befolkningen över 15 år som regelbundet läser böcker. Men nu ska det bli ändring på det, för i en gemensam satsning har kultur- och utbildningsdepartementen avsatt 660 miljoner złoty (1,5 miljarder svenska kronor) som ska gå till skolor och bibliotek och som ska uppmuntra till mer läsning.

Det är svårt att be lärarna uppmuntra barnen att läsa mer, säger utbildningsminister Joanna Kluzik-Rostkowska, och än svårare när man vet att de inte har böcker tillgängliga.

Pengarna är med i nästa års budget, även om regeringen inte sitter kvar efter valet den 25 oktober säger kulturminister Małgorzata Omilanowska. (Polskie Radio 7 okt 15)

Gamla huvuden på unga axlar

Studenten får uppleva hur äldre patienter med dålig rörelseförmåga och nedsatt syn har det. Bild: Skärmdump från Youtube.

Studenten får uppleva hur äldre patienter med dålig rörelseförmåga och nedsatt syn har det.
Bild: Skärmdump från Youtube.

Läkarstudenter i Lublin får klä på sig en specialdräkt för att lättare förstå hur de äldre patienterna har det, skriver Veckans affärer. Dräkterna gör att lederna blir stela och specialglasögon begränsar synfältet med 80 %.

Dräkten gör att studenterna kan sätta sig in i hur äldre personer med sämre rörelseförmåga och nedsatt syn känner när de till exempel ska gå nedför en trappa. Man ”sätter gamla huvuden på unga axlar”.

Enligt FNs statistik beräknas gruppen personer över 60 år öka från 841 miljoner till 2 miljarder under de närmaste trettio åren. Polen är inget undantag från den statistiken, snarare tvärtom. (Veckans affärer och wB 30 sept 15)

”Vi ogillar kyrkans girighet”

Vi har ingenting mot religionen men vi tycker inte att staten ska bekosta religionsundervisningen i skolan. Vi ogillar kyrkans girighet, säger Leszek Jażdżewski, en av initiativtagarna till aktionen En Sekulär Skola och chefredaktör för tidskriften Liberté.

Enligt En Sekulär Skola kostar religionsundervisningen årligen skattebetalarna 1.35 miljarder złoty (3,25 miljarder svenska kronor). De pengarna kunde användas till annat som fler lektioner i utländska språk eller nya datasalar i skolorna.

Vi anser att religionsundervisning ska vara ett frivilligt ämne, säger en annan initiativtagare Bożena Przyłuska.

Nu har En Sekulär Skola samlat in 100 000 namnunderskrifter från människor som stöder förslaget om att kyrkan själv ska bekosta religionsundervisningen och när namnteckningarna verifierats lämnas förslaget in till sejmens talman.

Nu gäller det att få parlamentarikerna med på noterna – ett inte helt enkelt projekt i det religiösa Polen. Men initiativtagarna ska uppvakta politikerna i utskotten, uppmana alla politiker att ta upp och stödja förslaget om en sekulär skola i valkampanjen.

Enligt grundlagen är Polen ett sekulärt land, men i verkligheten har kyrkan sedan decennier mycket stort inflytande, inte minst i skolan. Elever har rätt att byta ut religionsundervisningen mot utbildning i etiska och moraliska frågor det är i realiteten svårt att få rektorerna att följa den delen av skollagen eftersom de lokala prästerna tydligt visar sitt missnöje.

Namninsamlingen påbörjades i augusti, och det har alltså gått förhållandevis snabbt att få ihop de 100 000 underskrifter som krävs för att ett medborgarförlag ska tas upp i parlamentet. På listan finns många kända namn, bland dem Robert Biedroń, förre världsmästaren i boxning Dariusz Michalchewski, författaren Manuela Gretkowska, teaterchefen i Poznań Maciej Nowak och politiker som Ryszard Kalisz från SLD (Vänsteralliansen), Janusz Palikot och Barbara Nowacka från Din Rörelse. (gazeta.pl och wB 29 sept 15

Läs också Låt kyrkan betala religionsundervisningen i skolan >>

Skolorna inte redo att undervisa flyktingbarn

Det står alltmer klart att Polen kommer att ta emot ett antal flyktingar från utomeuropeiska länder, och Lärarförbundet varnar nu för att skolorna inte har någon beredskap för barn från en annan kulturell och religiös bakgrund.

Vi måste dra upp riktlinjer för hur vi ska undervisa barn som inte talar polska och för hur samarbetet med föräldrarna ska läggas upp, skriver Lärarförbundet i ett öppet brev till utbildningsminister Joanna Kluzik-Rostkowska.

Det är absurt att säga att beredskapen finns och att det bara är pengar som fattas, säger förbundsordföranden Sławomir Broniarz på en presskonferens. Och vi tror inte heller att det räcker med att avsätta en summa pengar – om vi ska kunna möta barnens behov måste lärarna få utbildning i hur man undervisar barn som inte talar polska. Dessutom måste de lokala myndigheterna involveras i integrationsprocessen. (Polskie Radio 22 sept 15)

Vänstern vill mota ut religionen ur skolorna

Barbara Nowacka. Bild: Facebook.

Barbara Nowacka.
Bild: Facebook.

Bygg skolor och beskatta prästerna. Så lyder partiet Enade Vänsterns (ZL) slogan i en färsk kampanj som ska försöka få polackerna mer sekulära.

Enligt grundlagen är Polen ett sekulärt land, men i verkligheten har kyrkan sedan många decennier mycket stort inflytande, inte minst i skolan. Elever har rätt att begära utbildning i etiska och moraliska frågor i stället för religionsundervisning men när de de lokala prästerna i skolan visar sitt missnöje blir det i realiteten svårt att få rektorerna att följa den delen av skollagen.

Nu vill ZL att det inte ska förmedlas någon religionsundervisning i skolan, att Kyrkofonden – som är ett stort statligt bidrag till katolska kyrkan – ska avskaffas och att prästerna ska börja betala inkomstskatt.

De pengar vi sparar ska i stället gå till behövande elever, säger Barbara Nowacka, som toppar ZLs vallista.

Vi vet att alla skolor har för lite pengar, vi vet att det finns barn som kommer hungriga till skolan och går hem hungriga – det är ett av våra största missförhållanden, inte bara i politiken utan i hela samhället, säger Nowacka. Många skolor saknar tandläkare, skolhälsovård och till och med vatten ibland.

Enade vänstern består av SLD (Vänsteralliansen), de Gröna och några små vänsterpartier. (Polskie Radio och wB 2 sept 15)

Nunna döms för sexuellt våld mot elever

En skola som drivs av nunnor i Zabrze stängs sedan skolchefen dömts till två års fängelse. Ända sedan 1970-talet när skolan startade har elever misshandlats utan att skolchefen har ingripit, tvärtom har skolchefen själv deltagit i övergreppen.

Redan på 1990-talet blev det känt att barn utsattes för sexuellt våld hos nunnorna.

Elever som vittnat om många års misshandel kräver nu skadestånd för den skada de lidit under sina år i skolan. (TVP info 18 aug 15)

Föräldrar vill ha sexundervisning i skolan

Ungdomar lär sig om sex från klasskamrater och vänner, och föräldrarna anser att de måste få sexualundervisning i skolan. Det visar en rapport som utbildningsdepartementet tagit fram, den första undersökningen om sexualkunskap som gjorts i Polen.

Tre fjärdedelar av landets 18-åringar får huvuddelen av sina kunskaper om sex från kamraterna, men många lär sig också av lärare, familjen, sin partner, på internet, från tidningar och från erotiska eller pornografiska filmer.

Och det visar sig att föräldrarna är mycket mer eniga om att det är viktigt med sexualkunskap i skolan än vad parlamentets ledamöter är, sade utbildningsminister Joanna Kluzik-Rostkowska. Och det är viktigt för dem som är motståndare till sexualundervisning i skolan. Den stora majoriteten av föräldrarna anser att skolan ska undervisa i sex och samlevnad, de förväntar sig stöd till de unga om denna viktiga fråga. (TVP info 9 juli 15)

Hjälp till Nepal istället för blommor till lärare

En lärare i Szczecin har inför skolavslutningen föreslagit att barnen istället för blommor som ändå vissnar efter några dagar lägger en slant på att hjälpa de jordbävningsdrabbade i Nepal.

Krzysztof Ponikowski som läraren heter har räknat ut att om var fjärde av Polens fyra miljoner elever gav 10 zloty (ca 25 kronor), vilket motsvarar priset för en enkel blombukett, skulle man samla in 10 miljoner zloty (ca 25 miljoner kronor). En ansenlig summa för att hjälpa till att bygga upp Nepal efter den sista tragiska jordbävningen.

Polska Akcja Humanitarna (Polska humanitära aktionen) har tagit upp Ponikowskis ide och genom sociala medier uppmanat såväl lärare som elever att ansluta sig till projektet som heter Zamiastkwiatka (Iställetförblomma). På skolorna pratar man om Nepal och hänger upp affischer och informationsblad. Ibland är det lärare som tar initiativet, ibland är det elever.

Det är dock inte alla som gillat projektet. En del lärare tycket att seden att överräcka blommor ingår i den polska kulturen och projektet som projektet Zamiastkwiatka sänder fel signaler till barnen. Andra tycker att välgörenhet ska ske på frivilligt basis och kan inte ske på andras bekostnad. Barnen som ändå kommer med blommor till skolavslutningen kommer att pekas ut menar dem.

Ägare till blomsteraffärer har också synpunkter. De kommer ju att gå miste om stora inkomster.

Och i Nepal är situationen två månader efter den förödande jordbävningen fortfarande kritisk.

Dorota Tubielewicz Mattsson