Tolerans på polska

Högstadieelever på en skola utanför Łódź gjorde en utställning om tolerans. @Stoppa diskrimineringen!@ står det på skylten. Nu stängs den av skolledningen och eleverna hånas i skolkorridoren.

Utställningen var en del av det EU-finansierade projektet ”En jämlik skola utan diskriminering och våld”, och sextio elever engagerade sig.

Först hade vi diskussioner om tolerans. Ungdomarna tyckte att det var främst avvikande sexuella beteenden och andra religioner som skapar intolerans. Att barnen kallar varandra bögar eller judar. De tyckte att det var viktigt att prata om det, säger läraren Małgorzata Liśkowicka.

Läs artikel >>

Skolor läggs ner i brist på barn

Eftersom det föds allt färre barn i Polen riskerar runt 5 000 lärare att förlora jobbet bara i år, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza. Lärarna får allt färre lektionstimmar, lönerna hålls tillbaka och tiden för planering skärs ner.

Lokala myndigheter har beslutat om nedläggning av 200 skolor runt om i landet. Under det senaste decenniet har antalet elever minskat med en miljon. Idag går drygt fem miljoner barn och ungdomar i skolan. Antalet lärare är 650 000 – en minskning med 32 000 jämfört med för tio år sedan. (Warsaw Business Journal 17 juni 15)

Färre lärare och studenter på lärosätena

Såväl antalet lärare som antalet studenter på högskolenivå sjunker. De akademiska lärarna har minskat med 2 200 förra året och 5 000 under de senaste fyra åren. Siffrorna framgår av en rapport som tagits fram av professor Jerzy Wilkin inför högskolerektorernas konferens och som refereras i tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

När antalet studenter minskar ger det möjlighet att öka aktivare undervisningsformer och minska studentgrupperna, konstaterar Wilkin.

Att de akademiska lärarna blir färre beror sannolikt på att rektorerna inte får ekonomin att gå ihop och därför lägger ner ämnen med få studenter. Det innebär att Polen i framtiden kommer att ha färre akademiska lärare i en viss ålder. (Polskie Radio 16 juni 15)

Svarta flaggor på polska universitet

Studenter och forskare protesterade under onsdagen mot hur man finansierar forskning och högre utbildning i Polen. Omkring 250 svartklädda studenter, doktorander och forskare marscherade tysta förbi premiärministerns kansli. Därefter läste man upp brev till premiärminister Ewa Kopacz. Vid entrén till Warszawa universitet vajade hela dagen svarta flaggor, rapporterar polska medier.

Finansieringsmetoderna leder ovillkorligen till humanioras undergång, menar demonstranterna.

Läs artikel >>

För få engelsklärare i förskolan

Från och med 1 september ska alla femåringar få undervisning i engelska i förskolan utan att det kostar något extra. Sedan tidigare gäller detsamma för konst, musik och idrott.

Idag har en tredjedel av förskolebarnen undervisats i engelska, men nu ska det alltså gälla alla femåringar och inom ett par år alla förskolebarn.

Men vid en genomgång visar det sig att bara en tredjedel av landets lärare har utbildning i hur man undervisar i främmande språk, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Beslutet att förskolebarn ska få lära sig främmande språk fattades förra året på utbildningsdepartementet. (Polskie Radio 5 juni 15)

Många polacker är missnöjda med sin utbildningsnivå

Var fjärde polack skulle velat ha en högre skolutbildning är de har. Det visar en undersökning som gjorts av Handelshögskolan i Warszawa och Institutet för utbildningsforskning, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Det vanligaste skälet är att man velat börja tjäna pengar i stället för att fortsätta i skolan, säger Irena Kotowska på Handelshögskolan. Ett annat ofta förekommande skäl är att ett barn är på väg.

Det finns stora fördelar med utbildning, visar rapporten.

Av dem som bara har grundskola tvingades 40 % att acceptera att det första jobbet var utan skrivet kontrakt – alltså sannolikt svart, medan 80 % av dem som avlagt universitetsexamen fick vita heltidsjobb.

Kvinnor är mer benägna än män att beklaga att de inte studerat vidare, stadsbor är mer missnöjda med sin utbildningsnivå än de som bor på landet och unga vuxna mer otillfredsställda än äldre, visar siffrorna.

Ändå är kvinnor, stadsbor och yngre vuxna ofta mer välutbildade än de andra – antagligen kan missnöjet förklaras med att de också haft högre ambitioner än övriga grupper, säger Kotowska.

Man kan också se att låg utbildningsnivå påverkar den sociala rörligheten, säger Agnieszka Chłoń-Domińczak, medförfattare till rapporten. Barn till lågutbildade har mindre benägenhet att läsa vidare än jämnåriga från andra familjer. (Polskie Radio 20 maj 15)

Spelar teater för att hjälpa hemlösa

Studenter spelar teater för att hjälpa hemlösa.

Studenter spelar teater för att hjälpa hemlösa.

Teatern på Handelshögskolan i Warszawa ger den 15 maj pjäsen Miłość na godzinę Kärlek per timme) i regi av Jerzy Lazewski. Pjäsen, som hämtat inspiration från Harold Pinter, Luigi Pirandello och Jan Brzewa ska belysa det subtila och det mindre subtila spelet mellan människor.

Biljettintäkterna går till hjälp åt stadens hemlösa. (Warsaw Voice 4 maj 15)

Polska blev årets kvinnliga student i Cambridge

Aleksandra Pędraszewska – årets kvinnliga stident i Cambridge.  Foto: undergraduateoftheyear.com

Aleksandra Pędra-szewska – årets kvinnliga student i Cambridge.
Foto: undergraduat eoftheyear.com

Ekonomistudenten Aleksandra Pędraszewska vann titeln Årets kvinnliga student vid universitetet i Cambridge 2015. Tävlingen organiseras av jobbportalen Targetjobs och vinsten består i tio veckors praktik, som betalas av bilföretaget Rolls Royce.

Pędraszewska är ordförande i den polska studentföreningen vid universitetet och initiativtagare till projektet Nästa steg: Polen som ska främja karriärmöjligheter i Polen.

Bland prisvinnande faktorer finns studieresultat, förmåga att skriva och social kompetens. (Warsaw Business Journal 28 april 15)

Lärare kräver högre lön

Lärarprotesterna fortsätter. På tisdagen samlades 7 000 lärare framför premiärministers kansli i Warszawa och krävde dels högre löner, dels rätten att gå i pension tidigt. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Den högsta lön en lärare idag kan komma upp i är idag 3109 zloty (runt 7820 svenska kronor), och lönerna har inte höjts sedan 2012.

En skrivelse lämnades också över till utbildningsminister Joanna Kluzik-Rostkowska med protester mot förslaget att avveckla lärarstadgan från 1970-talet, som ger ett antal privilegier till lärarna.

Nu kräver facket ytterligare tre miljarder till utbildningsväsendet, och Kluzik-Rostkowska svarade som hon gjort vid andra protester: Han ni inte märkt att vi på senare år ökat anslagen till skolan med 15 miljarder zloty, så kommer ni inte att märka om ni får tre miljarder till.

Kostnaderna för utbildningen var förra året uppe i 40 miljarder zloty, påpekade Kluzik-Rostkowska, antalet elever har minskat med 23 % och anatalet lärare med 11 %. (Polskie Radio 28 april 15)

Lärare demonstrerar i Warszawa

Runt 50 000 lärare, sjuksköterskor, metallarbetare och postanställda beräknas under lördagen demonstrera i Warszawa. Protesterna gäller högre löner och ”bättre behandling” samt möjligheten att gå i pension efter 35 respektive 40 års arbete. Man kräver också lägre skatter för dem med lägst löner och lösningar på branschernas olika problem, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Protesterande lärare överlämnade en petition till utbildningsminister Joanna Kluzik-Rostkowska med begäran om mer pengar till skolorna.

Om ni inte har märkt att regeringen avsatt ett tiotal miljarder till skolorna de senaste åren, så kommer ni inte heller att märka om ni får ännu fler miljarder, svarade utbildningsministern. Nu lever vi på 2000-talet i ett fritt Polen och vi måste anpassa vårt utbildningssystem för framtiden.

Nästa år finns det inget utrymme för lönehöjningar, förklarade Kluzik-Rostkowska och försökte överrösta burop och visslingar från lärarna.

Vid premiärministerns kansli samlades demonstranter för de olika grupperna och överlämnade ett gemensamt brev till premiärministern.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Gratiscyklar lånas ut till studenter

Åtskilliga hundra tvåhjulingar finns att låna för studenterna i Warszawa – enda villkoret är att den som lånar en cykel måste åta sig att cykla tolv mil i månaden. Antalet kilometer mäts med hjälp av en app i mobilen.

Vi ställer upp med gratis cyklar till studenterna för att stödja utbildningen, uppmuntra en aktiv livsstil och bidra till att minska koldioxidutsläppen, skriver Forwin, företaget bakom de fria cyklarna. Studenterna anmäler sig på hemsidan med passnummer och uppgift om var de studerar.

Det cykeluthyrningssystem som redan finns i Warszawa är mycket populärt.

Sedan 2010, då systemet drogs igång, har sex miljoner personer registrerat sig som kunder. Bara i mars anmälde sig över 10 000 nya användare. (Polskie Radio 8 april 15)

Tredje ålderns universitet jubilerar i Warszawa

Federationen för den tredje ålderns universitet i Europa – en organisation med 521 lärosäten som medlemmar – fyller i år 40 år. Jubileet firas på deras nationalkongress i Warszawa, som just nu pågår, och bland deltagarna märktes president Bronisław Komorowski och hans hustru Anna.

Den tredje ålderns universitet har för närvarande 150 000 studerande, som deltar i föreläsningar, lektioner och sightseeingturer av olika slag. De flesta studenterna är kvinnor, men många av dem uppmuntrar sina män att hänga med och antalet män har ökat under de senaste åren. (Polskie Radio 30 mars 15)

Allt fler kvinnor på landets tekniska högskolor

En tredjedel av de studenter som förra året sökte sig till de tekniska högskolorna var kvinnor. Det visar en färsk rapport, Kvinnor på tekniska högskolor 2015, som utarbetats med hjälp av insamlade siffror från GUS (Polska Statistiska Centralbyrån), rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Sedan det akademiska året 2007/08 har de kvinnliga teknologerna ökat med 20 000. Manliga teknologer däremot är idag 16 000 färre – skillnaden anses bero dels på att man skrotat den allmänna värnplikten, dels på att födelsetalen sjunkit.

Av dem som läser mekanik, elektronik och elektroteknik är dock den överväldigande majoriteten män.

Nästan 3 000 av de kvinnor som studerar vid de tekniska högskolorna är doktorander – det är 39 % av samtliga. (Polskie Radio 30 mars 15)

Humaniora i kris – i Polen såväl som i Sverige

Humaniora är i fara såväl i Polen som i Sverige. Anslag dras in och ämnen läggs ner. Humaniora klarar sig dåligt i kampen om pengarna, för var är deras ”samhällsnytta”, var är deras ekonomiska vinster?

I december 2013 bildades i Polen Humanioras kriskommitté, som kritiserar det rådande finansieringssystemet: antalet studenter är avgörande för hur mycket anslag ett ämne får. Det medför att mindre ”vinstgivande” ämnen hänger på repet. I Bialystok ville man nyligen lägga ner filosofiska institutionen för att studenterna var för få.

Läs artikel >>

”Låt kyrkan betala religionsundervisningen i skolan”

Religionsundervisning ska förmedlas utan statligt stöd samt på gymnasienivå endast på på elevernas begäran. Det kräver medborgarna i ett lagförslag, och just nu håller man på att samla in namnunderskrifter till stöd för förslaget.

Varje år går 1,5 miljarder zloty (ca 4 miljarder kronor) i statskassan till löner åt religionslärarna (präster och nunnor). Det finns betydligt bättre sätt att spendera pengar på än religionsundervisning, säger Leszek Jażdżewski, en av initiativtagarna till aktionen En sekulär skola.

Läs artikel >>

Pratande dagisbarn fick tejp över munnen

En förskollärare i Nedre Schlesien löste disciplinproblemen på dagis genom att tejpa för barnens munnar, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

En sexårig pojke var rädd för förskolläraren och ville inte gå till dagis. Hans mamma stoppade ner en bandspelare i sonens ryggsäck, och inspelningen visar att barn som hade svårt att hålla tyst fick munnen igentejpad.

Vi undersöker saken, säger barnombudsmannen Marek Michalak. Förskolläraren har stängts av tills vidare. (Polskie Radio 9 mars 15)

Böneprotest driver bort 10-åring från skola

Att han börjar på en annan skola är föräldrarnas beslut, säger skolans rektor Bozena Struzik. Det handlar om att en pappa har synpunkter på att sonens klass måste be under matematiklektionerna.

Så har vi gjort på den här skolan de senaste tjugofem åren, det är en lång tradition, säger rektorn. För att tillgodose alla behov har skolan både en katolsk präst och en protestantisk pastor, ibland kommer någon från Jehovas vittnen.

Skolstyrelsen velar i bönefrågan men skolministern är bestämd:

Föräldrar har rätt att ogilla bön under skoltid och skolchefen måste respektera föräldrars åsikter. Skolan ska vara sekulär och öppen för alla barn, säger hon.

Läs artikel >>

Utlandsstuderande vill gärna jobba hemma i Polen

Mer än tre fjärdedelar av de polska studenter som läser i Storbritannien har för avsikt att komma tillbaka till Polen om 5–7 år för att söka jobb. Det visar en opinionsmätning från Boston Consulting Group.

Nästan hälften är beredda att resa hem direkt efter sin examen om de får ett bra erbjudande från de polska arbetsgivarna. (Warsaw Voice 5 mars 15)

Daghem för studenternas barn i Kraków

Studenter med barn har det inte alltid så lätt att ordna barnomsorgen, men nu inleds projektet Småbarn vid universitetet, som går ut på att det ska finnas daghem för barn under tre år vid universiteten.

Elva miljoner zloty har avsatts för projektet, och det första daghemmet öppnas vid ärevördiga Jagellonska universitetet i Kraków.

För studenternas förskolebarn finns redan förskolor. (Polskie Radio 19 feb 15)

Schlesienstudier i Katowice

Universitetet i Katowice planerar nu en utbildning som kallas Schlesienstudier. I programmet ingår bland annat den lokala lagen, kulturantropologi i Övre Schlesien, stadens sociologi och regionens historia. Utbildningen är planerad för högst femtio studenter, men intresset är mycket stort.

Varje person som slutför studierna ska ha en gedigen kunskap om Övre Schlesiens historia, om dess nutid, dess dialekt och såväl den materiella som andliga kulturen, säger Marian Kisiel, prodekan vid filologiska fakulteten.

Det tvååriga magisterprogrammet är främst inriktat på dem som redan har en kandidat i sociala eller humanistiska ämnen.

Kurserna är tvärvetenskapliga och omfattar Övre Schlesiens historia fram till 1800-talet och sedan – i en annan kurs – under 1800- och 1900-talen. Regionens litteraturhistoria ska inte förbigås. De språkvetenskapliga kurserna ska ta upp problematiken kring den sociala och historiska bakgrunden till regionens dialekt.

I samband med detta kan vi antagligen inte undvika frågan: formar språket den nationella identiteten eller någon annan identitet?, säger professor Kisiel.

Dorota Tubielewicz Mattsson

 

Polska humanister protesterar

Universitet och högskolor ska fortsätta sitt arbete även under den demografiska svackan och antalet antagna studenter ska inte påverka anslagen. Det kräver Humanioras kriskommitté, som på tisdagen arrangerade en debatt om tillståndet för den humanistiska utbildningen i Polen.

Att fördela anslagen efter vad som är marknadsmässigt användbart kan bara leda till humanioras kris, förklarade professor Zbigniew Osiński. Finansieringen ska inte påverkas av antalet antagna studenter utan av antalet studentgrupper. Detta kommer även att förbättra utbildningskvalitén – läraren tvingas inte godkänna studenter för att få behålla anslagen.

Läs artikel >>

Etikundervisningen ökar i skolorna

Även i det religiösa Polen finns föräldrar som inte vill att deras barn ska delta i religionsundervisningen. I stället ska de få undervisning i etik och moral.

Religionsundervisning bedrivs i 95,6% av de polska skolorna. Paradoxalt nog blev detta resultatet av den lag som skulle öka möjligheten att få etikundervisning.

Våren 2014 beslöt skolminister Joanna Kluzik-Rostkowska att etiklektioner ska hållas även om antalet intresserade elever är litet. Effekten blev att redan under skolåret 2014/2015 organiserades etikundervisning i 3100 polska skolor (varav 1200 grundskolor). Året innan bedrevs etikundervisning bara i hälften så många. Ökningen var alltså 100%.

Den nya lagen gäller även den religionsundervisning som tar upp även andra religioner än katolicismen. Enligt det gamla regelverket krävdes minst sju elever för att skolan skulle organisera undervisningen. Numera räcker det med att bara en elev är intresserad.

Om man begrundar statistiken kan man konstatera att det blivit lättare för eleverna att få tillgång till etikundervisning nu, i synnerhet i små kommuner där myndigheterna ofta avstod från att spendera sina medel på etikundervisning och skyllde på alltför litet intresse för ämnet.

Att etiken inte är en ”antireligion”, som många inom kyrkan anser, vittnar nya beräkningar från Skoldepartementet som visar att det ökande intresset för etik inte har försämrat religionens ställning i skolorna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Universitetet i Szczecin öppnar sina portar för Norden

300 polska studenter läser norska vid universitetet i Szczecin. Och då fick bara var fjärde sökande plats. Snart kan man också läsa svenska – institutionen för skandinavistik samarbetar med de ekonomiska, juridiska fakulteterna – här handlar det om att bli specialist på Norden med kunskaper i språk och ekonomi eller språk och juridik. En nyttig utbildning alltså, med direkt sikte på arbetsmarknaden.

Läs artikel >> 

Allt fler utländska studenter kommer till Polen

Närmare 36.000 studenter från 149 länder pluggar för närvarande på polska universitet. Det är en ökning med nästan 25 % jämfört med förra året, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. I det här hänseendet ligger Polen dock lägre än EUs övriga länder.

Den största gruppen är ukrainier, som utgör 42 % av alla internationella studenter i Polen – de ukrainska studenterna har femdubblats sedan 2008.

Flera faktorer medverkar till att antalet utländska studenter i Polen ökar. Dels är kostnaden för att bo och läsa i Polen betydligt lägre än i många västeuropeiska länder. Ett år på ett offentligt polskt universitet kostar normalt mellan 2000 och 4000 euro (19.000 – 39.000 svenska kronor). Dels ges alltfler kurser på engelska – idag är det över 600, och antalet stiger stadigt. (Polskie Radio 14 nov 14)

Ingen skräpmat i skolan

Nu är det slut med skräpmaten i polska skolor och dagis, rapporterar polska nyhetsbyråer. Sejmen har beslutat att skräpmat inte får säljas till och serveras i polska skolor och daghem, med undantag för vuxenutbildningen.

Om även senaten röstar för lagförslaget väntar förbud mot en lång rad av produkter. Chips och godis, läsk och hamburgare kommer till exempel inte längre att finnas tillgängliga på skolans område. Även reklam för skräpmat förbjuds i närheten av skolorna.

Förslaget lades fram av regeringens lilla koalitionsparti PSL (Bondepartiet). En ledamot från Nya högern, reserverade sig.

Enligt en färsk Unicef-studie är 17 % av de polska skolbarnen överviktiga – vilket är det åttonde sämsta av tjugonio undersökta länder. I bara tre länder uppgår antalet feta barn till över 20 % – USA, Grekland och Kanada. (Polskie Radio 24 okt 14)

Kyrkan ogillar första läroboken

Inget om Guds födelse i nya läroboken.

Läseboken är infantil och istället för att visa en familj vid middagsbordet visar den drakar, menar biskopen Marek Mendyk från Legnica.

Nasz Elementarz (Vår Läsebok) är en avgiftsfri lärobok som alla som börjar i första klass ska ha tillgång till och undervisas ur. De katolska medierna rapporterar att kritiken av den nya läseboken är förödande.

Biskopen räknar förvisso upp en lång rad fel och brister. Redan i själva titeln finner han ett stavfel – båda orden, Nasz Elementarz, inleds med versal. Det är fel att skriva så. Om barnen ska kunna ta till sig regler för den polska stavningen måste de börja redan från början, säger biskop Mendyk.

Dorota Tubielewicz Mattsson rapporterar om den senaste skolboksstriden >>

Vill förbjuda sexundervisning

WHOs ”Riktlinjer för sexuell utbildning i Europa”, har väckt upprördhet på många håll i Polen. Med 250.000 namnunderskrifter i ryggen vill Stiftelsen Pro helt förbjuda sexualundervisning och straffbelägga lärare som undervisar barn i sexualfrågor. Riktlinjerna leder enligt stiftelsen till sexualisering av barn. De talar också, och det är nog där skon klämmer, om olika typer av familjer samt om relationer mellan människor av samma kön, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson.

Läs artikel >>

Polacker tar allt fler privatlektioner

Allt fler polacker går numera i privatundervisning för att bättra på sina kunskaper – framför allt i främmande språk och matematik. Det rapporterar webbplatsen Ekorki.pl, som förmedlar kontakten mellan lärare och elever.

När ekonomin växer upptäcker allt fler att de behöver större språkkunskaper i jobbet, säger säger Tomasz Orlowski från Ekorki.pl till Polskie Radio.

Engelska är mest populärt, men det finns också efterfrågan på lektioner i swahili, vietnamesiska och kinesiska.

Genomsnittspriset på en privatlektion är idag 28.50 (66.75 kronor). Ovanliga språk och lektioner i ämnen som kräver specialistkompetens är dyrare. (Polskie Radio 2 sept 14)

Polska ungdomar i ebolasmittade Liberia

Nio gymnasieelever från Wroclaw återvände för tio dagar sen hem från ebolasmittade Liberia. Där hade de jobbat som volontärer i ett läger för de allra fattigaste barnen. Lägret har nu stängts på grund av risken för ebolasmittan.

Eleverna genomgick ingen hälsoundersökning när de kom hem, och nu utsätts hela Wroclaw för fara, antyder polska medier.

”Gud, hjälp oss” skrev en av volontärerna på Facebook.

Men enligt skolan var ungdomarna fullständigt trygga. Föreståndaren, fader Jerzy Babiak, vill inte prata med journalister, men skriver på skolans hemsida att såväl organisatörer som föräldrar och elever var medvetna om smittorisken. Polska Smittskyddsinstitutet informerades om den förestående resan till Liberia men avrådde inte.

Ungdomarna visar inga symptom och inkubationstiden börjar närma sig sitt slut, säger smittskyddsläkaren Grzegorz Madej till gazeta.pl. Att vistas på samma ställe som de smittade är i sig inte farligt. Det är först när man kommer i fysisk kontakt med en sjuk person eller med ett lik som smittorisken ökar markant.

Trots det lugnande beskedet vill åklagarmyndigheten i Wroclaw titta närmare på saken. En utredning har påbörjats.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Fundamentalismen ökar i Polen

Läkarnas samvetsklausul förutsätter att man sätter ”den naturliga lagen” – eller Guds lag – före människornas lag. Nu kommer ett förslag om att även lärare borde få sin samvetsklausul. Idén spreds av den högerinriktade bloggaren Janusz Górzyński, men högerpolitiker var inte sena att anamma den. Högerpolitikern Marzena Wróbel har blivit dess främsta förespråkare.

Läs Dorota Tubielewicz Mattssons artikel >>

För lite Gud i statlig lärobok

Inget om Guds födelse i nya läroboken.

Inget om Guds födelse i nya läroboken.

Det handlar inte om någon religiös indoktrinering utan om att konstatera ett enkelt kulturellt faktum. Det säger de föräldrar som skrivit på en petition till utbildningsdepartementet.  Med 40.000 underskrifter – målet är 50.000 – protesterar de mot att ordet Jul (Boże Narodzenie – Guds födelse) inte förekommer en enda gång i den nya statliga läroboken för förstaklassare, Nasz Elementarz.

Barnen klär granen, köper och tillverkar egna julklappar och bakar pepparkakor. Under flera lektioner pysslar de inför julen och diskuterar polska traditioner. Men, hävdar föräldrarna, i kapitlet ”Julpyssel” undviker författarna demonstrativt att tala om Julen (Boże Narodzenie). I stället talar man allmänt om helgen utan att peka på dess verkliga ursprung: firandet av Guds födelse. Man undviker envist uttrycket Boże Narodzenie. Därför har föräldrarna skrivit en petition, ”Nej till borttagning av Guds födelse från den fria statliga läroboken för ettan”, och kräver att få vara med och påverka andra delen av läroboken.

Det står faktiskt i Konstitutionen att den polska kulturen vilar på kristet fundament och detta borde få sin återspegling i läroboken, skriver petitionens författare. Det är inte frågan om någon religiös indoktrinering utan om ett konstaterande av ett faktum som inte går att förtiga.

Utbildningsdepartementet lovar att synpunkterna om Julen naturligtvis kommer att tas under övervägande och analyseras grundligt. Men det slutgiltiga beslutet fattas av lärobokens författare, Maria Lorek, svarar departementet.

Bakom petitionen står Ordo Iuris, en organisation som värnar om och försvarar den s.k. naturliga lagen (dvs Guds lag) och även är starkt engagerad i frågor kring läkarnas så omdiskuterade samvetsklausul.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Warszawas universitet bäst i Polen

I år ligger Warszawas universitet högst på listan när 193 postgymnasiala lärosäten rangordnades för femtonde gången, rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Tvåa blev Jagellonska universitetet i Kraków, som i år firar sitt 650-årsjubileum (det grundades 12 maj 1364). På tredje plats kom Adam Mickiewicz-universitetet i Poznan. Nummer fem blev Tekniska högskolan i Wroclaw.

Tekniska högskolan i Poznan lyfte från tjugoandra plats vid förra mätningen till sextonde plats i år. (Polskie Radio 22 maj 14)

Kritik mot fria läroböcker i skolan

Regeringen får kritik för sitt förslag att barn ska få sin första lärobok i skolan gratis. Parlamentets laggranskningsråd påpekar att den nya lagen inkräktar på lärarnas rätt att fritt välja läromedel.

Dessutom lägger lagförslaget ökade kostnader på de lokala styrelserna, konstaterar lagrådet. (Warsaw Voice 22 maj 14)

Fler utlänningar studerar i Polen

Runt 36.000 utländska studenter studerar vid polska universitet. För ett år sedan var antalet 29.000, visar siffror från GUS (Statistiska centralbyrån).

De utländska studenterna utgör nästan 2,5 procent av hela studentkåren.

Majoriteten av de utländska studenterna, 15.000, kommer från Ukraina, också vitryssar, skandinaver, spanjorer, kineser och indier studerar vid de polska lärosätena. (Warsaw Voice 11 april 14)

Fria läroböcker från 2017

Fria läroböcker och utbildningsverktyg för alla elever till och med gymnasiet från och med 2017. Det utlovade utbildningsminister Joanna Kluzik-Rostkowska på onsdagen.

Det kommer att gå gradvis, skriver tidningen Rzeczpospolita.

Enligt Lärartidningen (Glos Nauczycielski) blir nybörjarnas första bok en översättning av en befintlig bok för polska elever utomlands. Det innebär att den atgligen kan vara färdig i maj, som ministern utlovat, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. (Warsaw Voice 20 feb 14)

Fria läroböcker till skolbarn i ettan

Från och med i år får barnen i första klass fria skolböcker, berättar utbildningsminister Joanna Kluzik-Rostkowska på en presskonferens. Det kostar staten tolv miljoner zloty (tjugosju miljoner svenska kronor), och i den summan ingår också pengar till att förbereda lärarna för nya läroböcker, sade ministern.

Idag kostar skolböckerna barnens föräldrar 137 miljoner zloty. (Warsaw Voice 4 feb 14)

Polska universitet får högt betyg

Universitetet i Warszawa, Jagiellonska universitetet i Kraków, Tekniska Högskolan i Warszawa och Universitetet i Lódz tillhör de hundra bästa i världen. Det anser tidningen Times Higher Education, som gjort sammanställningen.

Tidningen tar hänsyn till resultat i undervisning, forskning, samverkan med näringsliv och företag, samt antal citeringar i forskningsrapporter. (Warsaw Voice 19 dec 13)

Snart kan man läsa skandinaviska språk i Szczecin

Från och med det akademiska året 2014/2015 inrättar Universitetet i Szczecin en ny utbildning och tillika en ny institution inom den filologiska fakulteten. Det handlar om skandinavistik.

Det ständigt växande samarbetet med de skandinaviska länderna har väckt intresset för Skandinavien, dess språk och kultur. Fokus kommer att läggas på språk och kultur som en förutsättning för kommunikation inom samarbetet på olika plan. Utbildningen får därför inte i första hand en renodlat filologisk inriktning.

Initiativtagarna planerar att göra en interdisciplinär utbildning med såväl språk- och kulturstudier, som studier i de olika skandinaviska ländernas juridiska, ekonomiska, sociala system. Tanken är att på bästa möjliga sätt förbereda studenterna för arbete inom de skandinaviska institutionerna och inom polsk-skandinavisk företagsamhet. Varje student kommer att erbjudas specialisering inom valda områden: skandinavistik med ekonomi, skandinavistik med juridik/historia, språket inom business-kontakter etc.

Utbildningen kommer att utformas som ett samarbete mellan den filologiska fakulteten och de juridiska och administrativa, ekonomiska och humanistiska fakulteterna. Undervisningen kommer att hållas både av vetenskapliga teoretiker inom universitetet och av praktiker, som vill dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av Skandinavien.

Skandinavistiken i Szczecin kommer att erbjuda utbildning inom Bolognasystemet. Såväl stationära som distansstudier kommer att hållas. Dessutom planeras en tre terminer lång post graduateutbildning.

Till en början startas norska studier med svenska som andra språk. Strax därefter kommer svenska studier med norska som andra språk att erbjudas.

Antagningen till den nya utbildningen sker redan våren 2014. Besök gärna universitetets hemsida >>.

Dorota Tubielewicz Mattsson

90-talsreform bakom det goda resultatet

I slutet av 1990-talet reformerades skolan i Polen med allt från nya läroplaner till nationella prov, skrev Katrine Kielos i Aftonbladet den 27 oktober.

Nu läser alla elever tillsammans fram till 16-årsåldern. Kraven höjdes för alla elever. Det var kontroversiellt då, skriver Kielos, men idag rankas polska studerande som bättre än både amerikanska och svenska i naturvetenskap och matematik.

Den amerikanska journalisten Amanda Ripley har gjort en genomgång av skolsystemen i olika länder. Hon finner att det finns en handfull länder där alla barn lär sig matematik, kritiskt tänkande, naturvetenskap och att läsa avancerade böcker. Förväntningarna på barnen är höga, betygen hålls låga.

I Polen är barnfattigdomen nästan lika stor som i USA, men i Polen lär även fattiga barn sig att räkna, ändå är kostnaden per elev lägre.

Sverige ligger på tjugoåttonde plats i världen, Polen på åttonde. (webb-Bulletinen 4 dec 13)

Polska skolelever bland de bästa i Europa

Polska elever tillhör de bästa i Europa och världen. Det sade premiärminister Donald Tusk med anledning av Pisa-rapporten, som publicerades på tisdagen.

Studien jämför kunskaperna hos 15-åringar i sextiofem länder över hela världen. I naturvetenskap och läsförståelse kommer de polska eleverna på tredje plats. I matematik ligger polska tonåringar på fjärde plats i EU.

I världen ligger Polen på en hedrande åttonde plats. (Warsaw Voice och webb-Bulletinen 4 dec 13)

Sexuella trakasserier i skolan undersöks

Landets sexton regionala skolstyrelser har fått i uppgift att undersöka om barn i skolorna utsätts för pedofili eller sexuella trakasserier. Initiativet har kommit från partiet Twój Ruch (Ditt Drag/Din rörelse) sedan en rad pedofilskandaler skakat katolska kyrkan. Det rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Från början gällde uppdraget bara präster som håller i religionsundervisningen i skolorna, men departementet utvidgade frågeställningen till att också omfatta övriga lärare. (Polskie Radio 20 nov 13)

Folkomröstning om skolåldern nedröstad i sejmen

Det blir ingen folkomröstning om sänkningen av skolåldern från sju år till sex år. Kravet, som framfördes av oppositionen med stöd av nästan en miljon insamlade namnunderskrifter, röstades ner med 232 röster mot 222.

Även i regeringspartierna Medborgarplattformen (PO) och lilla Bondepartiet (PSL) finns olika åsikter, och två PSL-parlamentariker hotade att rösta mot regeringen.

Då konstaterade premiärminister Donald Tusk att om PSL-ledaren Janusz Piechocinski inte fick sina ledamöter med sig i voteringen kunde partiet inte betraktas som regeringsdugligt. Och då fick man överväga nyval.

Nu har de upproriska ledamöterna har bett om ursäkt och följt partilinjen i omröstningen.

Oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski har dock för avsikt att fortsätta arbeta för kampanjen om en folkomröstning om sänkningen av skolåldern. (Polskie Radio 9 nov 13)

Krav på folkomröstning om sänkning av skolåldern

En miljon polacker har med sina namnunderskrifter krävt en folkomröstning om sänkningen av skolåldern från sju till sex år. Förslaget, som kommer från regeringspartiet Medborgarplattformen (PO), har mött motstånd först hos oppositionen, och nu också hos befolkningen, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Regeringen har bara två rösters majoritet i sejmen, och flera parlamentariker från Bondepartiet (PSL), koalitionsregeringens lilla parti, har uttryckt sitt stöd för en folkomröstning.

Två tredjedelar av polackerna anser enligt en färsk opinionsmätning att folkomröstningen bör hållas. (Warsaw Voice 23 okt 13)

Skolorna klarar inte av att ta emot 6-åringarna

Bara tolv procent av de polska skolorna är redo att ta emot sexåringar. Det skriver den polska Riksrevisionen NIK, och sågar i en rapport den sänkta skolåldern.

Nästan åttio procent skulle inte klara av den ökade säkerhet och hygien som krävs, skriver NIK.

Utbildningsdepartementet har misslyckats med att stödja lokala myndigheter att anpassa sig till reformen. Departementet borde ha utarbetat en standard för hur man ska arbeta med yngre barn innan man genomförde reformen. (Warsaw Voice 18 okt 13)

Akademiker greps för förskingring

En internationellt erkänd professor i datavetenskap och tre av hans kollegor har gripits i Wroclaw, misstänkta för att stoppat forskningsanslag i egen ficka.

Till sin forskning har de har mellan 2008 och 2013 fått 1,8 miljoner zloty (fyra miljoner svenska kronor) till sitt vetenskapliga arbete, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. Men ingen forskning har bedrivits.

Professorn har föreläst vid många internationella universitet och är vice ordförande i den polska vetenskapsakademins informatikkommitté. Han riskerar nu femton års fängelse. Kollegorna riskerar tio år. (Polskie Radio 10 okt 13)

Det akademiska läsåret har inletts

Den 1 oktober betyder första dagen på det akademiska året för hundratusentals studenter över hela Polen. På universitet och högskolor fick förstaårsstudenterna under högtidliga former motta sin tentamensbok, som ska följa dem och förhoppningsvis vara fulltecknad om som längst fem ar.

I Krakow var anstormningen tydlig redan under söndagen och måndagen. Bilköerna var längre och flera än tidigare, och turisterna på kaféerna fick sällskap av många unga ansikten.

Med sina 185.000 studenter är Kraków efter Warszawa det näst största centret för högre utbildning i Polen. Jagellonska Universitetet är störst med sina 45.000 studenter. På de tjugoen universiteten och högskolorna arbetar 13.000 lärare och forskare. Traditionellt inledde Jagellonska Universitets professorer iklädda toga det akademiska året med en procession från det historiska Collegium Maius till det nyare Auditorium Maximum. (Gazeta Wyborcza, Dziennik Polski, TVP 2 okt 2013)

7000 lärare mister jobbet

Runt sjutusen lärare kan bli friställda i år, eftersom det föds så få barn i Polen. Det bekräftade utbildningsminister Krystyna Szumilas för Polskie Radio på tisdagen.

Sedan 2005 har antalet barn i polska skolor minskat med en miljon. Politikerna är bekymrade och regeringen har försökt få en bättre balans mellan barn och gamla i landet. Regeringen försöker med en rad åtgärder få familjerna att skaffa fler barn, bland annat genom att öka barnavdraget på skatten. (Polskie Radio 18 juni 13)

Polackerna vill inte ha religionsprov i studentexamen

Sextiofem procent av polackerna ogillar att elever inför studentexamen ska genomgå ett särskilt prov i religion. Det framgår av en aktuell opinionsmätning.

I förra veckan diskuterade landets biskopar och utbildningsdepartementet möjligheten att införa ett sådant prov.

Men enligt undersökningen, skriver tidningen Rzeczpospolita, var det bara tjugoåtta procent av de tillfrågade som var positiva till ytterligare ett examensprov.

För närvarande finns det tre obligatoriska prov i examen: polska, matematik och ett modernt språk. Därefter tillkommer sex tilläggsämnen.

Av tillfrågade som stöder höger-katolska oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) är hälften positiva till ett nytt religionsprov. Anhängare till andra partier är överlag negativa. Bland dem som stöder antikyrkliga Palikotrörelsen (RP) svarade alla nej till ett religionsprov. (Polskie Radio 11 juni 13)

Inte sexuellt att slicka prästens knän

I en katolsk skola i södra Polen har man hållit sig med en invigningsritual där eleverna, alla under femton år, skulle slicka vispgrädde från knäna på en manlig präst. Alltihop fotograferades och bilderna lades ut på internet. Även skolans rektor deltog i riten.

Historien väckte stort uppseende när den avslöjades i september 2012, och bilderna tog omedelbart bort. Men många föräldrar oroade sig nu för att barnen förletts av rektorn att utföra något sexuellt.

Åklagaren i Legnica har talat med ett hundratal personer, bland dem elever, lärare och föräldrar. Åklagaren har också bett en känd sexolog om ett utlåtande.

Han säger att det inte finns någon anledning att tro att barnen utfört några sexuella handlingar under initiationsriten, säger åklagaren till den polska nyhetsbyrån PAP.

Men det ska bli slut på den här typen av ceremonier på skolan. (Polskie Radio 27 mars 13)

Sju polska högskolor bland världens 500 bästa

Sju polska universitet och högskolor finns med bland världens femhundra bästa. Bäst bland dem är universitetet i Warszawa, som kommer på plats nr 234. Det är över hundra trappsteg högre än vid förra mätningen för två år sedan. Då kom bara två högskolor med på listan över huvudtaget.

Övriga är Jagellonska universitetet i Kraków, Adam Mickiewicz-universitetet i Poznan, Tekniska högskolan i Wroclaw, Universitetet i Wroclaw, Tekniska högskolan i Warszawa samt AGH Högskola för forskning och teknologi.

Förstaplatsen hålls av amerikanska Harvard, bäst i Europa är Cambridge.

Mätningen görs av spanska Nationella forskningsrådet. (Warsaw Business Journal 11 feb 13)