Utredning om CIA-center i Polen läggs ner

Utredningen om vem i Polen som bar ansvaret för CIAs hemliga förhörscenter 2002–2003 läggs ner i april. Det rapporterar radiostationen Rmf Fm.

Det var ett väntat beslut, säger dåvarande inrikesministern Krzysztof Janik. Ingen i Polen kan vara ansvarig för vad som skett på en CIA-bas i vårt land. Det här var ju ett krig mot terrorismen, vårt enda bidrag var att upplåta lokaler åt CIA.

Efter terrorattackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 vände sig den amerikanska underrättelsetjänsten CIA till Polen och förhörde sig om möjligheten att förvara och förhöra terrormisstänkta i Polen. Svaret blev jakande och en byggnad som tidigare använts för utbildning av polska säkerhetsagenter i Stare Kiejkuty i norra Polen utrustades för ändamålet.

Läs vidare >>

USA samarbetar inte om utredning av CIA-center

Polen anklagas ju för att, efter terrorattackerna mot bland annat World Trad eCenter i New York, i det fördolda ha låtit amerikanska CIA förhöra och tortera misstänkta terrorister på polsk mark under åren 2002–2003. Makthavarna från den tiden, främst dåvarande presidenten förre presidenten Aleksander Kwaśniewski och dåvarande premiärminister Leszek Miller, har flera gånger förnekat all kännedom om att så skulle vara fallet.

2008 inledde Polen en egen utredning för att försöka ta reda på hur långt upp i hierarkin man känt till CIAs hemliga förhörscenter, och åklagaren i Kraków har upprepade gånger hos amerikanska myndigheter begärt att få ut den dokumentation som finns i frågan. I dagarna har man för femte gången fått nej på sin begäran.

Den här gången handlar det om en rapport om tortyr vid CIAs fängelser 2001–2006 som lades fram för den amerikanska senaten förra året. Den har emellertid hemligstämplats, och det som har släppts ut har varit en redigerad version, där man inte kan utläsa vad som har hänt i de olika länder där CIA haft sina förhörscenter. Åklagaren i Kraków har begärt ut den fullständiga rapporten, men nu fått nej med motiveringen att det här handlar om USAs nationella säkerhet, och i avtalet om samarbete i juridiska frågor mellan USA och Polen finns en bilaga som ger rätt att säga nej av den anledningen.

När den redigerade rapporten släpptes kände Kwaśniewski sig tvungen att tillstå att det efter 11 september 2001 från USA kommit en förfrågan om ”a quiet location”, alltså ett ostört ställe där CIA kunde förhöra misstänkta om terrordåden. Expresidenten hävdar dock att amerikanerna inte fick tillstånd till någon hård behandling av fångarna.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har tidigare dömt Polen att betala skadestånd till två saudiska medborgare som torterades av CIA på polsk mark 2002–2003. (Polskie Radio 22 sept 15)

Polen betalar skadestånd till CIA-fångar

Polen har nu inlett processen med att betala skadestånd till två misstänkta terrorister som torterats i ett hemligt CIA-fängelse på polsk mark. Det rapporterar Polskie Radio.

De två saudiska medborgarna, Abd al-Rahim al-Nashiri and Abu Zubaydah, som fortfarande sitter fångna i Guantanamofängelset i Kuba, fick 2014 rätt i sitt mål mot Polen i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Polens överklagande avslogs, och landet ska enligt domen betala skadestånd på 100 000 euro (990 000 svenska kronor) till var och en av målsägarna.

Sedan den amerikanska senaten i december 2014 publicerat en rapport som indikerade att CIA haft hemliga fängelser på polsk mark, har Aleksander Kwaśniewski (president 1995–2005) officiellt bekräftat att Polen under hans tid gått med på att hitta lämpliga lokaliteter till CIA.

Kriget mot terrorismen var en helt ny situation, sade Kwaśniewski, och vi var inte beredda på det.

Polens nuvarande regering har inte erkänt att det funnits CIA-fängelser i landet, utan inväntar en sedan länge pågående utredning i ärendet. (Polskie Radio 14 maj 15)

Kwaśniewskis och Millers samtal om CIA avlyssnades

Även förre presidenten Aleksander Kwaśniewski och förre premiärministern Leszek Miller fick sina samtal på Warszawas innekrogar avlyssnade, skriver veckotidningen Wprost i sitt nya nummer.

Sommaren 2013, när frågan om CIA-fängelser i Polen efter 11 september 2001 än en gång var uppe på tapeten, träffades de båda toppolitikerna, numera med i SLD (Vänsteralliansen), för att diskutera vad de skulle säga om de blev tillfrågade igen.

Fram till dess hade de båda var för sig ihärdigt förnekat all kännedom om CIAs förhörscenter på polskt territorium. Efterhand som det alltmer stod klart att Polen hjälpt till med lämpliga lokaler – och fått hyfsat betalt – blev frågorna allt mer påträngande. Så nu gällde det att säga samma sak till medierna.

Om någon frågar om CIA, så vet vi ingenting, enades de.

Avlyssningen sköttes av kypare på de aktuella restaurangerna.

De var helt klart rädda, säger en av kyparna till Wprost. De kom överens om att säga samma saker. De frågade varandra om det kunde dyka upp några dokument som de hade undertecknat.

Hjärnan bakom avlyssningen anses vara en affärsman, Marek Falenta. Enligt uppgifter i polska medier i förra veckan, skulle han ha arbetat för oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) – vilket partiet förnekar. Men enligt kyparna ska Falenta ha lovat dem en belöning från PiS, så snart partiet återkommit i regeringsställning. (Polskie Radio 16 mars 15)

Avlyssningsskandalen >>

CIA-fängelserna >>

EU-domstolen avslår polskt överklagande

Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg har avslagit Polens överklagande av fjolårets domslut. Domstolen ansåg att Polen kränkte konventionen för de mänskliga rättigheterna i samband med att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA fick placera misstänkta terrorister på polskt territorium.

I juli 2014 fastslog domstolen att de som hållits fängslade i CIA-fängelse i Polen fått sina mänskliga rättigheter kränkta. I oktober överklagade regeringen domen.

Anmälan kom från palestiniern Abu Zubaida och saudiern Abd al-Rahim al-Nashiri, som båda hävdar att de under åren 2002-2003 med polska myndigheters goda minne hållits i ett hemligt CIA-fängelse i Polen och där utsatts för tortyr.

Polen begärde att anklagelsen skulle avslås med motiveringen att det fortfarande pågick en polisundersökning i ärendet. Genom att ta ställning fanns det risk för att regeringen kunde påverka den suveräna åklagarmyndigheten.

Domstolen avslog Polens begäran, och domen är nu alltså slutgiltig. Polen betala 100 000 euro (drygt en miljon svenska kronor) till al-Nashiri och 130 000 euro (1,3 miljoner kronor) till Abu Zaida.

Regeringen respekterar alltid Europadomstolens domar, kommenterade utrikesdepartementets presstalesperson Marcin Wojciechowski. Det finns en dom och nu måste den efterlevas.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Parlamentet vill veta hur CIA-pengarna användes

I den rapport om CIAs hemliga förhör av terrormisstänkta i Europa 2002–2003, som nyligen lades fram i den amerikanska senaten, framkommer att underrättelsetjänsten i ett icke namngivet land fått 30 miljoner dollar. Polen nämns inte i rapporten, men det är lätt att dra slutsatsen att det var där CIA höll sina hemliga förhör med terrormisstänkta, fastslår den parlamentariska kommittén för landets underrättelsetjänster.

Enligt rapporten skickades pengarna med diplomatpost från amerikanska ambassaden i Berlin till underrättelsetjänstens högkvarter.

Det är en form av överföring som är mycket oroande, säger kommitténs ordförande Marek Biernacki till tidningen Rzeczpospolita. Kommittén vill nu utreda hur pengarna användes. (Polskie Radio 22 dec 14)

Kwasniewski: Vårt förtroende för USA är begränsat

Aleksandr Kwasniewski. Foto: Wikimedia Common.

Aleksander Kwasniewski.
Foto: Wikimedia Common.

Det polska förtroendet för USA är begränsat nu. Det sade förre presidenten Aleksander Kwasniewski, till tidskriften Polska The Times. Sedan USA missbrukat förtroendet vad gäller CIAs förhörscenter för terrormisstänkta i länder som Polen. Regeringen bör därför överväga att tänka om vad gäller hur vi samtalar med USA, sade Kwasniewski.

Expresidenten, liksom dåvarande premiärministern Leszek Miller, har hela tiden förnekat kännedom om att CIA under åren 2002–2003 skulle haft tillgång till lokaler för att förhöra terrormisstänkta i Polen. I en rapport till den amerikanska senaten om CIA-fängelserna i Europa nämns inget land vid namn, men det står klart att Polen är ett av de länder om åsyftas. Rapporten medförde att såväl Kwasniewski som Miller till slut erkände att de gett amerikanerna tillstånd att använde en plats i norra Polen för sina förhör – däremot talade man aldrig om tortyr. (Warsaw Voice 22 dec 14)

Intellektuella klandrar Polen för CIA-fängelse

Tjugoen polska intellektuella har skrivit ett öppet brev där de kritiserar Polen för att uppenbarligen ha gett CIA rätt att förhöra muslimska terrormisstänkta på polskt territorium.

Sanningen om Kiejkuty har avslöjats, trots myndigheternas ihärdiga förnekanden, skriver undertecknarna, bland andra filmregissören Agnieszka Holland, förre solidaritetsaktivisten Karol Modzelewski och advokaten Monika Platek.

Vi kan inte relativisera det som hände även om polska myndigheters enda brott är att ha överlämnat bestämmanderätten över en bas till en allierad, utan att ta reda på vilka förhörsmetoder som användes där. Att ha överseende med tortyr är att förråda de värderingar som dagens Polen är byggt på, skriver undertecknarna.

2008 inledde polska myndigheter en utredning av anklagelserna om att CIA höll terrormisstänkta fängslade på så kallade black sites i landet 2002–2003, men dåvarande premiärministern Leszek Miller och dåvarande presidenten Aleksander Kwasniewski förnekade att sådana förhörscenter existerat i landet.

Den CIA-rapport som nyligen överlämnades till den amerikanska senaten namngav inte länder som deltagit i verksamheten, men det var så uppenbart att Polen var ett av de länder som åsyftades att Miller och Kwasniewski fann för gott att till sist erkänna att CIA fått hjälp med ett sådant fängelse på polsk mark.

Appellationsåklagaren i Kraków driver den polska utredningen om CIAs black sites i landet. (Polskie Radio 19 dec 14)

Miller föreslår misstroendeomröstning

En misstroendeomröstning om Leszek Miller – ja, det begär SLD (Vänsteralliansen) ledare själv.

Miller var premiärminister 2001–2004 – alltså även under åren 2002–2003 då CIA fick tillstånd att inreda ett fängelse för förhör av terrormisstänkta.

Efter år av förnekanden har Miller nu – liksom dåvarande presidenten Aleksander Kwasniewski – erkänt att fängelset fanns och att det var godkänt av landets högsta ledning.

Till följd av detta anser Miller nu att SLD-gruppen i parlamentet ska rösta om ifall de har förtroende för honom i fortsättningen eller ej, uppger partiets talesperson Dariusz Jonski. (Warsaw Voice 17 dec 14)

USA: Vi valde fel sätt

Det visade sig att vi valde fel sätt! Det sade den amerikanske ambassadören Stephen Mull i en radiointervju om CIAs förhörsmetoder efter 11 septemberattacken. Men det var förståeligt med tanke på stämningarna i landet under dessa år.

Den rapport som nu kommit om CIAs tortyr mot terrormisstänkta har väckt stort uppseende inte minst i Polen, och efter åratal av förnekanden har dåvarande presidenten Aleksander Kwasniewski till slut tillstått att USA fått tillsånd att förhöra terrormisstänkta på polskt territorium – och att Polen fått avsevärda summor för att ställa i ordning lämpliga lokaler.

Rapporten var inte tänkt att visa hur andra länder agerat. Den handlar om oss amerikaner, sade Mull, den skulle belysa vilka misstag vi har begått.

Rapporten kan innebära förändringar för CIA, sade Mull. (Polskie Radio 16 dec 14)

Kwasniewski: Polen fick pengar av CIA redan på 1990-talet

Jag visste ingenting om de 30 miljoner amerikanska dollar som CIA ska ha betalat ut för förhörslokaler. Det säger förre presidenten Aleksander Kwasniewski i en öppen intervju med Polskie Radio. Men säkerhetstjänsten hade behörighet att ta hand om sådant.

CIA har betalat vid åtskilliga tillfällen sedan början av 1990-talet, sade Kwasniewski.

Tidningen Gazeta Wyborcza har tidigare rapporterat att Polen år 2003 skulle ha fått 30 miljoner dollar för ”speciella operationer” från CIA. Tidigare i år rapporterade den amerikanska tidningen Washington Post om 15 miljoner dollar, som Polen fick för att tillhandahålla lokaler för förhör av terrormisstänkta efter 11 september 2001. Men Gazeta Wyborczas anonyma källor hävdar att summan var minst dubbelt så hög.

Pengarna kom i stora paket, med 100.000 dollar i varje bunt. Det var gamla sedlar, pengarna kördes i ilfart till centralbanken, NBP, och sattes in på ett konto där. Under ett år eller ett och ett halvt, kom det så en miljon dollar i månaden. (Polskie Radio 12 dec 14)

Kwasniewski: Vi samarbetade – men inte om tortyr

Med anledning av den amerikanska rapporten om CIAs tortyr mot terrormisstänkta i hemliga fängelser i Europa, höll förre presidenten Aleksander Kwasniewski på onsdagen en presskonferens i parlamentet.

2001 blev vi ombedda att ställa upp med ett lugnt ställe där amerikanerna efter attacken den 11 september kunde förhöra människor som ville samarbeta, sade Kwasniewski, som var president 1995–2005.

Vi accepterade aldrig att någon specialbehandling skulle användas, sade Kwasniewski. Vi gick med på att i enlighet med polsk lag, söka metoder för ett djupare samarbete mellan polsk och amerikansk underrättelsetjänst. Med det undertecknades aldrig något dokument om vilka medel som kunde användas på polskt territorium.

Kriget mot terrorn var helt nytt, och vi var helt enkelt inte förberedda, sade expresidenten, som nu alltså gör helt om efter att i nästa ett decennium ha förnekat all kännedom om ett CIA-fängelse i landet. (Polskie Radio 10 dec 14)

Läs mer om CIA-fängelserna i Polen >>

Polen reagerar på amerikansk CIA-rapport

I en rapport till den amerikanska senaten presenteras de förhörsmetoder CIA använt mot terrormisstänkta vid hemliga fängelser på olika håll i Europa.

Polen nämns inte, men eftersom Polen ev Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna pekats ut som ett av de länder där CIA under åren 2002–2003 haft ett hemligt förhörscenter, kommer Polen att begära att få ut rapporten i sin helhet. Det uppger åklagarkammaren i Kraków, som håller i den polska utredningen av hemliga CIA-fängelser.

De styrande i Polen har aldrig erkänt att CIA haft fängelse i landet, vilket förre premiärministern Leszek Miller vidhåller. Men Aleksander Kwasniewski, president 1995–2005, sade på tisdagen till Radio Tok FK att Polen samarbetat med USA men aldrig godkänt tortyr.

President Barack Obama talade på tisdagen med premiärminister Ewa Kopacz och hoppades att de polsk-amerikanska relationerna inte ska försämras på grund av rapporten.

Rapporten kan hjälpa oss att avgöra om CIA har haft ett förhörscenter på polsk territorium, sade premiärminister Ewa Kopacz, som hoppas att åklagarna snabbt ska kunna avgöra materialets användbarhet.

Det finns hemligheter som bör respekteras, och lagen bör respekteras, sade försvarsminister Tomasz Siemoniak, och den här rapporten kommer att utså tvivel bland USAs allierade runt om i världen.

Polen är ju inte det enda land som misstänks för att ha upplåtit territorium till CIA, och det är väldigt orättvist att låta Polen schavottera, talmannen och förre utrikesministern talmannen Radoslaw Sikorski. Vi har inte torterat någon, och vi undersöker saken. (Warsaw Business Journal, Warsaw Voice och Polskie Radio 10 dec 14)

Läs mer om CIA-fängelserna i Polen >>

Tusk: Vi överklagar troligen Europadomstolens utslag

Polen kommer troligen att överklaga Europadomstolens beslut. Det sade premiärminister Donald Tusk på en presskonferens på fredagen.

EU-domstolen för de mänskliga rättigheterna dömde på fredagen Polen att betala 230.000 euro (2,25 miljoner svenska kronor) till två Guantanamofångar, som hävdar att CIA fängslat dem och förhört dem i Polen. Därmed har Polen kränkt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, fastslår domstolen.

Vi analyserar materialet och det är mycket troligt att vi kommer att överklaga utslaget, sade Tusk. (Warsaw Business Journal 25 juli 14)

Sikorski: Det var inte vi som torterade!

Det är fel att kritisera Polen för CIAs tortyr av misstänkta terrorister i Polen under åren 2002-2003. Det säger utrikesminister Radoslaw Sikorski, sedan Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna klandrat Polen för att ha låtit CIA hålla förhören på polskt territorium.

Flera andra europeiska länder har nämnts som tänkbara platser för CIA-fängelser, men Polen är det enda land som tagit itu med frågan, sade Sikorski till TVN24. Det är väldigt orättvist att ställa Polen vid skampålen. Dels var det inte vi som torterade, dels utreder vi faktiskt frågan.

EU-domstolens utslag gäller saudiern Abd al-Rahim al-Nashiri och Abu Zubaida, statslös palestinier, som anmält att de år 2002 torterades av CIA i ett hemligt fängelse i Polen.

Domen baserar sig på spekulationer och rykten, säger dåvarande premiärministern, Leszek Miller, som under de senaste åren konsekvent förnekat att CIA skulle ha haft något fängelse på polskt territorium.

Utslaget är felaktigt, domstolen prioriterar mördares och terroristers rättigheter framför offrens rättigheter, säger Miller. Och material som polska myndigheter har lämnat in till domstolen har inte beaktats!

Förre presidenten Aleksander Kwasniewski, som tidigare antytt att CIA kan ha fått tillstånd att förhöra fångar i Polen, sade på torsdagen att Polen agerat i god tro i relationerna med USA.

Jag rättfärdigar naturligtvis inte att man bryter mot lagen, men jag tror att regeringen, myndigheterna, som då leddes av Leszek Miller och mig, agerade i enlighet med den polska statens intresse, sade Kwasniewski.

Den polska utredningen om ett hemligt CIA-fängelse som misstänks ha varit beläget i Stare Kiejkuty i norra Polen, inleddes 2008. Slutdatum har förlängts gång på gång. (Polskie Radio 25 juli 14)

Europadomstolen dömer Polen för tortyr

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg avgjorde på torsdagen målet om de hemliga CIA-fängelserna i Polen samt om behandlingen av fångar i dessa fängelser. Polen har kränkt de mänskliga rättigheterna, gjort sig skyldigt till tortyr och omänsklig behandling av fångar, slår domstolen fast. Åklagarmyndighetens arbete har dessutom varit ineffektivt och tagit alltför lång tid.

Polen åläggs att betala ett skadestånd på sammanlagt 230.000 euro till de två fångar som stämt staten.

Det var människorättsorganisationen Human Rights Watch som 2005 misstänkte att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA hade hemliga fängelser i Polen. Fängelset skulle enligt organisationen finnas i Kiejkuty eller i närheten av den militära flygplatsen i Szymany i Masurien. Polska politiker har hela tiden bestämt förnekat att det fanns sådana fängelser på polskt territorium. En regeringskommission undersökte saken 2006 och avfärdade alla misstankar.

Men i januari i år skrev amerikanska Washington Post att Polen skulle ha fått femton miljoner dollar för ställa Kiejkuty till CIAs förfogande.

De två fångarna, saudiern Abd al-Rahim al-Nashiri och palestiniern Abu Zubaida, som av USA ses som två farliga terrorister, har stämt Polen. De hävdar att de under åren 2002-2003 varit fängslade och blivit torterade på ett hemligt CIA-fängelse i Kiejkuty i Polen.

Varken förre presidenten Aleksander Kwaśniewski eller åklagarmyndigheten i Kraków, som sedan sex år tillbaka utrett ärendet, vill idag kommentera domslutet från Strasbourg.

Jag respekterar oberoende domstolar och deras beslut men kommenterar dem inte, säger Kwaśniewski.

Presidentens talesperson Joanna Trzaska-Wieczorek konstaterar att domen är ”skamlig för Polen” och utgör ”en belastning för landets positiva image”. Hon understryker att regeringen har gjort allt för att ”försvara Polen i detta ärende”. Alla frågor bör riktas till dem som då styrde landet och som bör stå till svars för de beslut som fattades angående CIAs fängelser i Polen.

Även utrikesdepartementet är mycket återhållsamt i sina kommentarer. Det är oklart om Polen kommer att överklaga domen.

Det var omöjligt att inrätta ett sådant fängelse utan att regeringen var involverad. Det handlar om allt från flygtillstånd till gränskontroller, säger Adam Bodnar från Helsingforskommittén för de mänskliga rättigheterna till TVN24.

Det kanske viktigaste i domen är konstaterandet att Polen bröt mot artikel 38 i Konventionen för mänskliga rättigheter. Polen borde ha samarbetat med Europadomstolen under hela processen. Tribunalen har tydligt fastslagit att Polen vägrat att samarbeta, att överlämna dokument och skyllt på den polska lagstiftningen. Istället för att koncentrera sig på att undersöka saken har man försökt skapa administrativa svårigheter. Det är en allvarlig anklagelse, som Polen aldrig tidigare ställts inför, säger Bodnar.

Dorota Tubielewicz Mattsson

CIA-utredarna får tid till 11 juni

Åklagarna får tid på sig till den 11 juni för att färdigställa den sex år gamla utredningen om misstänkta CIA-fängelser i norra Polen. Det meddelar justitiekanslern Andrzej Seremet.

Åklagarna har begärt hjälp från tre europeiska länder, liksom också från USA, som emellertid av säkerhetsskäl avstår från att bidra till den polska utredningen.

År 2005 anklagade människorättsorganisationen Human Rights Watch Polen, Rumänien, Bulgarien och Litauen för att ha låtit CIA förvara och förhöra al Quaida-fångar på ländernas territorium. I flera fall uppges förhören ha övergått till tortyr.

I Polen ska förhörscentret ha legat i Stare Kiejkuty, nära ett militärflygfält, där CIA-planen landade med fångarna.

I januari rapporterade den amerikanska tidningen Washington Post att CIA-agenter överlämnat femton miljoner i kontanter till polska agenter, som sedan ställde i ordning lokaler för förhören.

CIA-fängelserna har blivit en het potatis för dem som då ledde Polen, dåvarande presidenten Aleksander Kwasniewski och premiärminister Leszek Miller. Båda har konsekvent förnekat att de känt till något om CIAs aktiviteter i Polen. (Polskie Radio 12 feb 14)

Hagel: Våra relationer tål misstankar om CIA-fängelse

Relationerna mellan USA och Polen tål att misstankarna om ett hemligt CIA-fängelse granskas noga. Det säger den amerikanske försvarsministern Chuck Hagel, på besök i Warszawa.

Som alla vet svarar den amerikanska regeringen inte på den här typen av frågor, sade Hagel på en presskonferens tillsammans med Polens försvarsminister Tomasz Siemoniak. Men våra relationer är så djupa och så breda att de tål en noggrann granskning utan att våra förbindelser för den skull äventyras, sade Hagel.

Hagel besökte också den lilla byn Kiszkow vid Poznan, som hans mormorsmor härstammade från. (Polskie Radio 31 jan 14)

– CIA-fängelser är en fråga för Polen

Anklagelserna om ett CIA-fängelse i Polen är en fråga för den polska regeringen och det polska rättsväsendet. Det säger Ben Roder, en av president Obamas säkerhetsrådgivare, till journalister på onsdagen. Han vägrade kommentera Washington Posts avslöjanden om CIA-pengar som överlämnats till Polen. Pengarna, 15 miljoner dollar, var en del i ett avtal, som gav CIA möjlighet att i avskildhet förhöra terrormisstänkta al Quaida-medlemmar på polskt territorium under åren 2002–2003.

De utredare som undersöker anklagelserna om ett hemligt CIA-fängelse i Polen begärde i veckan förlängd tid för sitt uppdrag, eftersom USA vägrat lämna ifrån sig information.

Roder ville inte heller lämna besked om ifall president Obama kommer att delta i sommarens firande av de första delvis fria parlamentsvalen i Polen i juni 1989. I valen förlorade kommunistregimen makten, vilket blev inledningen till samma utveckling i flera andra europeiska länder. Kulmen var Berlinmurens fall i november samma år.

Det är ett viktigt jubileum, sade Roder. Jag tror att amerikanerna inspirerades av den demokratiska övergången och av Polens roll i kampen för frihet i Östeuropa. (Polskie Radio 30 jan 14)

CIA-utredare behöver mer tid

Åklagarna behöver mer tid för att utreda de påstådda CIA-fängelserna i Polen. Undersökningen, som har pågått sedan 2008, skulle vara klar den 11 februari. Men nu begär man alltså att få förlängt till den 11 juni.

Vi väntar fortfarande på juridisk hjälp från USA, säger åklagarkammarens talesperson till nyhetsbyrån PAP.

Bland annat undersöks Zbigniew Siemiatkowski, som då var chef för underrättelsetjänsten.

Förra veckan publicerade Washington Post uppgifter om att CIA överlämnat femton miljoner dollar i kontanter till polska underrättelsemyndigheter. Pengarna användes för att ställa i ordning en villa i Stare Kiejkuty till förhörscenter. Under åren 2002–2003 ska centret ha använts till att förvara och förhöra terrormisstänkta efter attackerna mot USA den 11 september 2001.

Polsk premiärminister under den här perioden var Leszek Miller, idag partiledare i Vänsteralliansen (SLD). Han förnekar konsekvent att han hade kännedom om några CIA-fängelser och menar att Washington Posts artikel mest liknar en Hollywoodfilm.

Två personer, som uppger sig ha förhörts och torterats i ett CIA-fängelse i norra Polen, har anmält landet för Europadomstolen för mänskliga rättigheter. (Polskie Radio 29 jan 14)

Nya fakta om CIAs fängelser i Polen

År 2003 överlämnade CIA femton miljoner dollar kontant till polska agenter. Pengarna skulle betala säkerhetsanordningar på en villa i Stare Kiejkuty i norra Polen. Villan hade tidigare använts för utbildning av polska underrättelseagenter, men CIA hade fått tillgång till byggnaden sedan liknande arrangemang i Kambodja och Thailand inte fungerat.

Nu satt saudierna Abd al-Rahim al-Nashiri och Abu Zubaida fängslade där, misstänkta av USA för inblandning i attentaten mot Twin Towers i New York den 11 september 2001. Det skriver den amerikanska tidningen Washington Post, i en detaljerad rapport.

Bakom villan fanns en lada som byggdes om till cell. Det var mycket spartanskt där, säger en före detta CIA-tjänsteman till tidningen. I villan använde CIA så kallade förstärkta förhörsmetoder. Fångarna fick örfilar, de hindrades från att sova och utsattes för skendränkningar. Al-Nashiri fick också ögonen förbundna och hotades med en borr mot huvudet, uppger tidigare anställda på CIA.

Fängelset i Stare Kiejkuty stängdes ner i september 2003, och ett tiotal fångar transporterades vidare till Rumänien, Marocko och Litauen.

I december samma år drog de två saudierna al-Nashiri och Zubaida Polen inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. De hävdar att landet brutit mot internationell lag genom att tillåta att de fängslades och torterades på polsk mark.

Åren 2002–2003 var Leszek Miller premiärminister i Polen. Miller, som idag är partiledare i Vänsteralliansen (SLD), har hela tiden förnekat att han kände till att CIA hade ett hemligt fängelse i landet. Efter parlamentsvalen 2007 drog regeringen igång en egen utredning av CIA-fängelserna. Utredningen har haft problem eftersom den amerikanska administrationen vägrar delta i undersökningen.

Varken amerikanska tjänstemän eller polska tjänstemän i USA har velat kommentera frågan i Washington Post.

Leszek Miller avvisar än en gång anklagelserna: Den där rapporten låter som en Hollywoodfilm, säger SLD-ledaren i en tv-intervju. (Polskie Radio 24 jan 14)

Europadomstolen granskar CIA-fängelser

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har under dagen inlett sin granskning av ifall Polen tillät CIA att inrätta center där misstänkta terrorister förhördes och torterades under åren 2002–2003.

Det är två personer, palestiniern Aby Zubaydan och saudiern Abd al-Rahim al-Nashiri, som hävdar att de torterats av CIA-agenter på en plats i nordöstra Polen.

Leszek Miller och Aleksander Kwasniewski, båda vänsterpolitiker och på den tiden premiärminister respektive president i Polen, förnekar att de kände till eventuella CIA-fängelser i landet.

Domstolen väntas behöva flera månader innan man tar ställning i frågan.

I november kritiserade FN:s kommitté mot tortyr Polens sätt att dra ut på tiden genom allt hemlighetsmakeri i utredningen. (Polskie Radio 3 dec 13)

Polen kritiseras för långsam utredning av CIA-fängelser

Tjugofem europeiska länder hjälpte till när CIA under åren 2002–2006 jagade och förhörde misstänkta terrorister efter attacken mot World Trade Center 2001. Endast en handfull av de länderna har hanterat frågan på ett berömvärt sätt, bland dem Tyskland och Sverige, konstaterar Nils Muiznieks, kommissionär för de mänskliga rättigheterna, i en rapport.

I Polen däremot tog det, sedan trovärdig information kommit fram, tre år innan undersökningar inleddes. Utredningen har pågått i fem år, främst på grund av otillbörlig politisk inblandning av åklagare och ovilja från USA:s sida att samarbeta, skriver Muiznieks.

Enligt en undersökning av organisationen Human Rights Watch 2005 fick CIA tillstånd att använda ett flygfält i Szymany och lokaler i Stare Kiejkuty för att förvara och förhöra misstänkta terrorister.

Samtliga politiker som var aktiva vid den tiden, bland dem dåvarande presidenten Aleksander Kwasniewski och premiärminister Leszek Miller, har förnekat kännedom om CIA-fängelserna i landet.

Det är absolut nödvändigt att vidta brådskande politiska och rättsliga initiativ i medlemsstaterna för att lyfta på de slöjor som regeringar har dragit över sitt ansvar, skriver Muiznieks. Särskilt Polen måste slutföra sina utredningar, offentliggöra resultatet och döma de ansvariga, även om detta drabbar höga statliga tjänstemän. (Polskie Radio 11 sept 13)

Polen anmäls igen för Europadomstolen

Saudiern Abu Zubaydah har stämt Polen inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Han hävdar att han varit internerad i ett CIA-fängelse i Polen, och att myndigheterna håller inne med avgörande bevis som behövs för att utreda hans fall.

Zubaydah greps av USA för mer än tio år sedan och hålls nu fången på Guantanamobasen utan att ha blivit åtalad. Hans advokat hävdar att han varit utsatt för upprepade skendränkningar av dem som stod för förhören.

Tidigare har en annan saudier, Abd al-Rahim al-Nashiri, hävdat att han hållits som fånge i ett CIA-fängelse på polskt territorium.

Polen förnekar tills vidare att CIA drivit förhörscentraler på polsk mark och uppger att de utreder saken på ett öppet och rättssäkert sätt. Men eftersom en del av de aktuella dokumenten är hemligstämplade kan de inte lämnas ut till domstolen.

I oktober 2011 slog Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, att det fanns hemliga CIA-fängelser i Polen mellan december 2002 och september 2003, och att det förekom tortyr där. (Warsaw Business Journal 28 mars 13)

WSI hjälpte CIA

Den militära underrättelsetjänsten WSI hjälpte amerikanska CIA med förhören i de misstänkta fängelserna i Polen. Det rapporterar tidningen Dziennik Gazeta Prawna och hänvisar till dokument som är tillgängliga sedan Europadomstolen för mänskliga rättigheter hävt den hemligstämpel som satts av Polens regering.

Uppgifterna kommer från saudiern Abd al-Rahim al-Nashiris vittnesmål. Han misstänks vara hjärnan bakom självmordsbombningen av det amerikanska krigsfartyget ISS Cole år 2000 och säger sig ha suttit i polskt CIA-fängelse.

WSI, som existerade under åren 1991 till 2006, uppges ha försett CIA med teknisk och underrättelsehjälp under tiden i Polen.

WSI-chefen general Marek Dukaszewski säger att anklagelserna är absurda. (Warsaw Business Journal 5 mars 13)

Polsk debatt om CIA

Studio Ett sysslar idag med debatten där om Polens samarbete med USA i början av 2000-talet. Samarbetet innebar bland annat ett CIA-fängelse i Polen, där fångarna utsattes för tortyrliknande förhörsmetoder.

Den polska regeringen hänvisar till en utredning som pågår sen flera år tillbaka. Och de som styrde Polen vid den aktuella tiden förnekar all kännedom om något CIA-fängelse. Sveriges Radios korrespondent Daniel Alling har träffat politiker och människorättsorganisationer som tycker att Polen mörkar sanningen. 16-timmen, Studio Ett  (Sveriges Radio 28 feb 13)

Ännu en misstänkt terrorist anmäler Polen

Polen anmäls till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna av terrormisstänkte Abu Zubaydah, som för närvarande hålls fängslad i Guantanamo Bay. Zubaydah uppger att han suttit fängslad och torterats av CIA i ett fängelse i Polen.

Anmälan gjordes sedan Europadomstolen beslutat att lyfta hemligstämpeln på dokument som de fått från polska åklagare gällande en misstänkt al-Quaidamedlem, Abd al-Rahim al-Nashiri som också uppger sig ha förhörts av CIA i ett fängelse i Polen.

Både förre premiärministern Leszek Miller och nuvarande justitieministern Jaroslaw Gowin förnekade på tisdagen att det funnits några CIA-fängelser i landet.

Senator Józef Pinior, som varit ledamot av den kommitté som på uppdrag av EU-parlamentet utrett frågan om CIA-fängelser i Polen, Rumänien och Litauen, är av annan uppfattning.

Det är uppenbart för alla som läser tidningarna att det fanns ett CIA-fängelse i nordöstra Polen, sade Pinior på onsdagen.

VI har tillräckligt med bevis för att kunna säga att CIA drev ett hemligt center på polskt territorium under åren 2002/2003, när landet styrdes av Vänsteralliansen (SLD), sade Pinior. (Polskie Radio 6 feb 12)

Miller förnekar åter CIA-fängelser i Polen

Det har samlats tillräckligt mycket bevis för att kunna visa att det fanns ett CIA-fängelse i Polen, upprättat med godkännande av Leszek Millers regering. Det sade senator Józef Pinior, i en TV-intervju på tisdagen, sedan Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna beslutat att häva hemligstämpeln på en del uppgifter som lämnats över av de polska myndigheterna.

Det faktum att vi samarbetade med USA i kampen mot terrorismen innebär inte att vi kan använda olagliga metoder, sade Pinior, ledamot av EU-parlamentets kommitté som i Polen utreder CIA:s hemliga anläggningar (black sites).

Om senator Pinior säger att han har sett ett dokument med min signatur, då är han en lögnare och en skurk, sade Leszek Miller, partiledare i Vänsteralliansen (SLD).

Frågan om ifall CIA haft fängelser i Polen för att förhöra och ibland tortera terroristmisstänkta är känslig för Polen.

Dåvarande presidenten Aleksander Kwasniewski och premiärministern Leszek Miller förnekar båda kategoriskt att sådana fanns – eller i alla fall att de visste om att de skulle ha funnits.

Europadomstolens beslut oroar justitieminister Jaroslaw Gowin.

Det innebär ett hot mot den polska säkerheten som begränsar Polens förmåga att samarbeta med andra länder i framtiden, sade han till Polskie Radio på måndagen.

De aktuella uppgifterna, som tros visa hur myndigheterna försökte undvika att lämna ifrån sig vissa dokument som handlade om de misstänkta CIA-fängelserna, kan bli pinsamma för regeringen.

Organisationen Open Society Justice listar en i ny rapport en lång rad länder som varit involverade i CIA:s utlämningsprogram. I Europa handlar det inte bara om Polen, Rumänien och Litauen utan också Tyskland, Kroatien och Storbritannien. (Polskie Radio 5 feb 13)

Mer om CIA-fängelserna >>

Kwasniewski och Miller informerades om CIAs fängelser

Dåvarande presidenten Aleksander Kwasniewski och premiärministern Leszek Miller informerades av underrättelsetjänsten om att CIA hade en s.k. svart plats i Polen. Åklagarväsendet i Kraków har tillgång till anteckningar från samtalen mellan landets två högsta ledare 2002–2003 och personer från säkerhetstjänsten. Det skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Agenterna förstod att affären stank, så de antecknade för den händelse att det skulle behövas, säger en källa till tidningen. Om det blev en undersökning om vem som hade ansvaret, ville de vara säkra på att det skulle stå klart att landets främsta ledare visste om och accepterade situationen.

Miller har upprepade gånger förnekat att han känt till att CIA haft ett förhörscenter för terrormisstänkta på militärbasen Stare Kiejkut, arton mil norr om Warszawa.

Det skulle jag aldrig acceptera, i demokratiska länder finns en hel rad andra verktyg som effektivt kan användas i sådana situationer, sade Miller i en radiointervju nyligen. Det fanns inga CIA-fängelser, det försäkrar jag.

Kwasniewski tillstod dock i veckan existensen av en svart plats i Polen.

Naturligt pågick alltihop bakom min rygg, sade expresidenten.

Det är ett brott mot den polska grundlagen att hålla människor i fängsligt förvar i mer än tre dagar utan beslut av domstol. Om det visar sig att Kwasniewski och Miller har accepterat CIA-centret kan de komma att åtalas i Konstitutionsdomstolen.

År 2011 sade Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg: Det är klart att Polen härbärgerat hemliga CIA-fängelser mellan december 2002 och september 2003. Vi vet vem som hölls där och vilka förhörsmetoder som användes. De kan beskrivas som tortyr. (Polskie Radio 11 maj 12)

Miller fortsätter förneka CIA-fängelser i Polen

Jag skulle aldrig tillåta ett CIA-fängelse i Polen. Det sade förre premiärministern Leszek Miller, idag ordförande för Vänsteralliansen (SLD), till radiostationen TOK. Han förnekar än en gång att CIA förhört misstänkta terrorister och al-Quaida-medlemmar i landet.

Det skulle jag aldrig godkänna, eftersom demokratiska länder har en hel rad av andra instrument som kan användas när landet är hotat, sade Miller. Jag försäkrar att det aldrig fanns några CIA-fängelser i Polen.

För några veckor sedan avslöjades att landets förre underrättelsechef, Zbigniew Siematowski, åtalas för medhjälp till frihetsberövande och tortyr av krigsfångar.

Men Miller hävdar att Siematowski inte blivit formellt åtalad. Han anser också att han själv inte kan komma att ställas inför Konstitutionsdomstolen.

För det krävs att generaladvokaten lägger fram definitiva bevis, och att parlamentet driver igenom det, sade Miller.

Förra året sade Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, att det står klart att CIA hade hemliga fängelser i Polen mellan december 2002 och september 2003, och det förekom tortyr under förhören.

En officiell polsk utredning beräknas vara klar i sommar. (Polskie Radio 6 apr 12)

Tusk: Vi kan inte ha hemligheter som på 1800-talet

Politiker i Polen kan inte längre göra hemliga överenskommelser och räkna med att de aldrig kommer att se dagens ljus. Det sade premiärminister Donald Tusk till journalister, sedan det blivit offentligt att en f.d. chef för den polska underrättelsetjänsten, Zbigniew Siemiatkowski, åtalats för inblandning i de s.k. CIA-fängelserna för tio år sedan.

Detta kan vara smärtsamt, men ett konkret bevis på att vi inte lever på 1800-talet och att Polen inte är någon bananrepublik, sade Tusk.

Jag har talat flera gånger med justitiekanslern (Andrzej Seremet) om läckorna från utredningen sade Tusk. Men i vissa fall samarbetar åklagaren med eventuella offer och deras ombud, och det kan nog vara är en vanlig orsak till läckor.

Polen var ju också på sätt och vis offer för läckor från den amerikanska administrationen för några år sedan, när ryktena om CIA-fängelserna kom igång sade Tusk. (Polskie Radio 29 mars 12)

F d underrättelsechef åtalas för CIA-fängelser i Polen

Zbigniew Siemiatkowski, som 2002–2004 var chef för den polska underrättelsetjänsten, AW, åtalas nu för att ha ”berövat fångar deras frihet” i samband med utredandet av CIA:s ”svarta platser” där misstänkta terrorister förvarades och förhördes. Siemiatkowski anklagas för att ha överskridit sina befogenheter, brutit mot internationell rätt med olaga frihetsberövande och kroppslig bestraffning mot krigsfångar.

Militärbasen i Stare Kiejkuty i norra Polen anses ha använts som ett av dessa hemliga fängelser mellan december 2002 och september 2003.

Under den aktuella perioden var nuvarande SLD-ledaren Leszek Miller premiärminister i Polen. Han har flera gånger förnekat all kännedom om CIA-affären. Dåvarande presidenten Aleksander Kwasniewski har sagt att han blev misstänksam när den förre amerikanske presidenten George W. Bush översvallande tackade honom för hjälpen i kampen mot terrorismen. Det enda han kände till var trupper i Afghanistan och Irak. När Kwasniewski fick veta att CIA flugit in misstänkta terrorister för förhör i Polen gav han order om att fånglägret skulle stängas. Det sista planet med CIA-fångar ombord ska ha lämnat Polen den 23 september 2003, skriver Gazeta Wyborcza.

Den åtalade AW-chefen Siemiatkowski säger att han hittills vägrat att svara på alla frågor, och att han kommer att fortsätta tiga även i rätten. (Polskie Radio 27 mars 12)

Polen ville samordna besked om CIA-fängelser med USA

USA och den polska regeringen försökte samordna ett svar på anklagelserna om att CIA hade fängelser för misstänkta terrorister i Polen. Det framgår av ett telegram från 2005 som nu publicerats av Wikileaks.

USAs dåvarande ambassadör i Polen, Victor Ashe, informerade i ett telegram utrikesminister Condoleezza Rice om utrikesminister Stefan Mellers resa till Washington veckan därpå.

Mellers stab väntar sig att frågan om CIA-fängelserna kommer att hemsöka den polska regeringen, trots vår och polackernas stora ansträngningar att lägga ärendet till handlingarna, skrev Ashe. /–-/ Som svar på det intensiva medietrycket meddelade premiärminister Kazimierz Marcinkiewicz den 10 december att han tillsätter en intern utredning som ska avsluta frågan. /––/UD har bett att vi fortsätter att hålla nära kontakt för att samordna vår offentliga hållning.

När telegrammet skrevs hade Human Right Watchs misstankar om ett hemligt CIA-fängelse ibland annat nordöstra Polen varit kända sedan en månad, och såväl polska som internationella bevakade frågan intensivt. Inte förrän 2006 erkände president Bush att CIA förhörde terrormisstänkta utomlands, men han lämnade ingen information om var dessa hemliga fängelser fanns. 2009 sade CIA-chefen Leon Panetta att de inte användes mer. (Polskie Radio 4 sept 11)

Tidigare notiser om de hemliga CIA-fängelserna >>

Vittnen: Kwasniewski visste inget

Dåvarande presidenten Aleksander Kwasniewski visste inget om CIAs förhör med misstänkta terrorister i norra Polen. Det säger högt uppsatta politiska källor till tidningen Gazeta Wyborcza.

Tre anonyma medlemmar i Vänsteralliansen (SLD), som hade regeringsmakten under den period när CIA förhörde fängslade medlemmar ur al-Quaida i polska fängelser, säger att Kwasniewski fick en hint om vad som pågått först när president Bush år 2003 under sitt besök tackade Polen för hjälpen med att bekämpa terrorismen. Tacket var så översvallande att Kwasniewski fattade misstankar – såvitt han visste hade Polen bara skickat ett begränsat antal soldater till Afghanistan och Irak. När presidenten senare fick veta att CIA transporterat misstänkta terrorister till och från Polen beordrade han att fånglägret i Stare Kiejkuty skulle stängas, skriver Gazeta Wyborcza.

Det sista planet med CIA-fångar lämnade Polen den 23 september 2003. (Polskie Radio 18 juni 11)

Mer om CIA-fängelserna i Polen >>

 

CIA-fängelser kan dra f.d. premiärminister inför domstol

Åklagarmyndigheten överväger att väcka åtal mot medlemmar av Vänsteralliansen (SLD) för inblandning i de hemliga CIA-fängelserna på polskt territorium under åren 2002–2005, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. CIA ska ha använt fängelserna till att förhöra och tortera misstänkta terrorister från al-Quaida.

Bland andra kan förre premiärministern Leszek Miller komma att åtalas för grundlagsbrott, medhjälp till olagligt fängslande och brott mot mänskligheten. Dokument som Gazeta Wyborcza nu släppt visar att en åklagare som ansåg att man borde åtala politikerna har avlägsnats från utredningen. Åklagarmyndigheten menar att detta inte kommer att påverka undersökningen i sig.

Dåvarande SLD-ledaren Miller hävdade i en radiointervju att en öppen diskussion om CIA-fängelserna kan få al-Quaida att angripa Polen under EM i fotboll nästa år.

Den amerikanska regeringen säger den information som CIA samlade in vid förhören i hemliga fängelser i Östeuropa har hjälpt specilstyrkorna att först hitta och sedan döda Usama bin Laden.

 

USA lägger locket på om CIA-tortyr i Polen

Det amerikanska justitiedepartementet har avslagit en begäran från åklagaren i Warszawa om hjälp i utredningen av tortyr i de misstänkta CIA-fängelserna i Polen 2003.

Åklagarnas förfrågan ingavs i mars sedan en terrormisstänkt bett åklagaren undersöka frågan om tortyr. Mannen befinner sig på amerikanska fånglägret Guantanamo, liksom en annan fånge som också uppger sig ha torterats i en förläggning i norra Polen.

USA meddelade i oktober att begäran avvisats och att amerikanerna betraktar fallet som nerlagt. Enligt Internationella avtalet om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål har ett land rätt att vägra lämna bistånd om det skulle innebära fara för landets säkerhet.

Dåvarande presidenten Aleksander Kwasniewski och premiärministern Leszek Miller förnekar kännedom om att CIA skulle ha förhört terrormisstänkta i norra Polen, men luftfartsverket i Warszawa har publicerat en rapport om att CIA-plan landat på militärflygplatsen Szymany i norra Polen 2003. (Polskie Radio 28 dec 10)

Mer om CIA:s förhör i polska fängelser >>

Hjärnan bakom 11 septemberattentaten torterades i Polen

– Ja, Khalid Mohammed var i Polen, och ja, han blev torterad. Det säger den schweiziske senatorn Dick Marty som utredde CIA:s fängelser i Europa för Europarådet i ett reportage i BBC.

Khalid Mohammed är mannen som anses vara hjärnan bakom attentaten mot USA den 11 september 2001. I BBC-rapporten sägs att Khalid Mohammed greps i Pakistan i mars 2003. Inom bara ett par dagar flögs han ut ut landet och ska senare ha utsatts för 183 simulerade dränkningsförsök i Polen.

Mohammed fördes senare till Guantanamo, och i februari 2008 anklagades han för krigsbrott och mord av en amerikansk militärkommission.

Polska politiker, som var vid makten under perioden 2002 – 2005, förnekar all kännedom om att CIA skulle ha använt ett polskt förhörscenter vid Szymanyflygplatsen. Bland dem finns förre presidenten Aleksander Kwasniewski och förre premiärministern Leszek Miller.

Polska Statstribunalen utreder för närvarande misstankarna om CIA-fängelser i Polen. (Polskie Radio och Warsaw Business Journal 7 okt 10)

Misstänkt terrorist stämmer Polen

En misstänkt Al-Quaida-terrorist drar Polen inför domstol för att ha blivit torterad av CIA i ett polskt fängelse. Hans advokat har begärt att åklagarkammaren i Warszawa ska öppna en utredning för att de, som bär ansvaret för att CIA kunde förhöra fångar i Polen, ska straffas.

Den misstänkte, som för närvarande sitter fängslad på Guantanamobasen, begär också att förhör ska hållas med polska toppolitiker från den tiden – vilket bland annat innebär förre presidenten Aleksander Kwasniewski och förre premiärminister Leszek Miller.

Det pågår sedan 2008 en utredning om CIA:s verksamhet i Polen under åren 2002–2005. Än så länge har det bara bekräftats att ett antal flygplan landade på Szymany-flygplatsen i norra Polen. (Polskie Radio 21 sept 10)

Kaczynski hindrade förhör av Kwasniewski

2009 begärde åklagarkammaren att dåvarande presidenten Lech Kaczynski skulle häva föregångaren Aleksander Kwasniewskis tystnadsplikt så att han skulle kunna höras av Statstribunalen om vad han visste om eventuella CIA-fängelser i Polen. Presidenten sade nej med motiveringen att det vore skadligt för nationen om statshemligheter avslöjades.

Kwasniewski var president under perioden 2002 – 2005, då CIA misstänks ha haft möjlighet att förvara och förhöra terroristmisstänkta i Polen. Åklagaren ville reda ut hur mycket president Kwasniewski och dåvarande premiärminister Jerzy Miller kände till om samarbetet mellan de polska och amerikanska underrättelsetjänsterna.

Kwasniewski har hela tiden hävdat att han inte var informerad om några CIA-anläggningar i landet. Men i en EU-rapport från 2007 säger en amerikansk källa att allt var godkänt från högsta ort – av presidenten.

I förra veckan offentliggjordes en ny rapport från CIA med uppgifter om att en fånge torterats år 2000. Utifrån detta väntas nu åklagaren begära att få hålla förhör med den forne presidenten. Generaladvokaten i Warszawa har begärt att få en kopia från CIA, för att få veta om detta skedde i Polen. USA brukar dock inte lämna ut rapporter om myndigheters verksamhet. (Polskie Radio 13 sept 10)

CIA-center i Polen ingen hemlighet

Det är ingen hemlighet att det fanns ett CIA-center i Polen. Det säger Tadeusz Iwinski, före detta statssekreterare hos dåvarande premiärminister Leszek Miller, till Polskie Radio. Detta är första gången någon uttalar sig från den regering som satt vid makten 2005, då Human Rights Watch och Washington Post framförde sina anklagelser.

I Kiejkuty, nära flygplatsen Szymany i nordöstra Polen, fanns ett interneringsläger där USA förhörde terrormisstänkta efter 11 september 2001. Det kom flygplan från olika länder och en del av passagerarna hölls kvar på en fängelseliknande plats, sade Iwinski.

Iwinski, som representerar SLD (Vänsteralliansen) i parlamentet, påpekade att den dåvarande underrättelsechefen Zbigniew Siemiatkowski förmodligen var den som visste mest om vad som tilldrog sig på Szymany, men att han aldrig nämnde något om att CIA bröt mot de mänskliga rättigheterna i Polen.

Passagerarna kom nog från Marocko och Afghanistan, sade Iwinski.

Senare sade Iwinski i en intervju i en privat radiokanal, att han ville förtydliga vad han sagt i Polskie Radio.

Efter vad jag visste, sade Iwinski, så fanns det ett träningsläger för underrättelsetjänsten där. Det är ingen tvekan om att de plan som landade där gjorde det i samarbete med CIA. Förhörsutrymmen var avsatta åt dem, och det kan inte uteslutas att passagerare som kom med plan från Marocko och Afghanistan kan ha hållits kvar någon tid.

Förre presidenten Aleksander Kwasniewski, som också riskerar att dras inför Statstribunalen, erkänner att CIA-plan landade på Szymany, men säger att det inte fanns några CIA-fängelser.

Förre premiärministern Leszek Miller har inga kommentarer, men har tidigare hävdat att det inte existerade några hemliga CIA-fängelser i Polen.

På onsdagen kom nyheten att åklagarkammaren överväger att dra misstankarna om krigsbrott inför Statstribunalen. Utredningen har pågått sedan 2008 och även förre inrikesministern Krzysztof Janik riskerar åtal eftersom bevisen på att Polen varit involverat i CIA:s hantering av de misstänkta terroristerna växer. (Polskie Radio och Warsaw Voice 5 aug 10)

Kwasniewski och Miller kan komma att åtalas för krigsbrott

Förre presidenten Aleksander Kwasniewski och förre premiärministern Leszek Miller riskerar att dras inför rätta för krigsbrott, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza. Anklagelserna gäller de hemliga fängelser i Polen där CIA kunde förhöra och tortera misstänkta terrorister efter attackerna mot USA den 11 september 2001.

Polen pekades år 2005 av människorättsorganisationen Human Rights Watch ut som ett av de länder där USA hade hemliga fängelser. EU-parlamentets undersökningskommission konstaterade i en rapport att liknande CIA-fängelser funnits i Polen, Litauen och Rumänien. Den polska regeringen förnekade emellertid förekomsten av CIA-fängelser i landet men erkände att CIA-plan fått tillstånd att landa på flygplatsen Szymany i norra Polen.

Sedan man funnit ett hemligt PM från Interna underrättelsetjänsten (AW) som tycktes bekräfta att ett CIA-fängelse existerat, startades en utredning. Nya dokument visar nu att passagerare har förflyttats till och från flygplan som landat på Szymany. Utredningen är hemligstämplad, men åklagaren ska lägga fram sina bevis inför parlamentets talman, skriver Gazeta Wyborcza. Sejmen kan enligt polsk lag fatta beslut om statens högsta ämbetsmän ska dras inför Statstribunalen, ett särskilt organ som tar sig an brott som toppämbetsmän misstänks för. Det kan innebära att Statstribunalen tar upp anklagelserna mot Miller och Kwasniewski.

Kwasniewski har förnekat att några fångar hölls fängslade eller torterades på polsk mark. Miller säger att utredningen inte berör honom och vägrar kommentera frågan ytterligare. (Warsaw Business Journal 4 aug 19)

Tidigare notiser om CIA:s fängelser i Polen >>

Miller kände till CIA:s fängelse i Szymany

Regeringen Miller (2001 – 04) kände inte bara till CIA:s fängelse i Szymany utan medverkade dessutom aktivt för att hålla det hemligt. Det rapporterar tidningen Rzeczpospolita. Fängelset, där CIA förhörde terrormisstänkta efter attentatet mot New York i september 2001, har nu belagts inte bara av tidningens egna reportrar utan också av TVP Info.

TV-kanalen har dokument som visar att de polska myndigheterna ljög när de förnekade att de inte samarbetat med CIA i frågan. Det finns också ett vittne som säger sig ha sett fångar med ögonbindel och handklovar föras ut ur ett flygplan som landade på flygplatsen Szymany. Rzeczpospolita hänvisar till en källa inom försvaret som bekräftar att CIA hade en bas vid flygplatsen i Szymany.

Förre premiärminister Leszek Miller har tidigare sagt att ryktena är en ren saga – i flera år har det diskuterats om CIA hade förhörscentra för misstänkta terrorister i Östeuropa, bland annat Polen.
Europarådet har gjort två utredningar om eventuella CIA-fängelser i EU:s medlemsländer, och i den senaste rapporten som kom sommaren 2007, slogs det fast att CIA hade fängelser i Polen.
Dagens rapporter i Rzeczpospolita och TVP Info är emellertid mer detaljerade och innefattar bland annat loggar om flygtrafiken, när planen landade och varifrån de kom. (PR The News 15 april 09)

Terrormisstänkt säger sig ha torterats i Polen

Khalid Shejk Mohammed, en av dem som misstänks för terrorattacken i New York den 11 september 2001, uppger för Röda Korset att han förts till Polen av CIA för förhör, och att han där blivit misshandlad och torterad.
Att det var just Polen sluter han sig till av en vattenflaska med en epostadress på etiketten – epostadressen slutade på .pl, som är beteckningen på Polen på nätet. Han hade också lagt märke till att värmeledningssystemet var gammalt och av den typen man bara kan förvänta sig i de forna östländerna.
Det har länge diskuterats om CIA hade tillgång till förhörs- och förvaringsplatser till terroristmisstänkta i Polen, vilket den tidens politiker bestämt förnekat. Rapporter från olika håll tyder dock på att så har varit fallet. (Warsaw Business Journal 9 april 09)

Polen erkänner CIA-landningar

CIA-plan har landat på flygfältet i Szczytno-Szymano i nordöstra Polen. Elva gånger har sådana landningar kunnat konstateras, sade Robert Majewski från Riksåklagarämbetet till Radio Zet. Debatten om att CIA efter 11 september 2001 upprättade hemliga förhörscenter för misstänkta terrorister i Centraleuropa var intensiv hela förra året. Dåvarande premiärminister Leszek Miller och president Aleksander Kwasniewski förnekade all kännedom om CIA-förhör på polsk mark. Men informatörer från CIA har i amerikanska medier vittnat om att tre fängelser för terrorister legat i Polen. Även polska underrättelseagenter har trätt fram med uppgifter om att både Miller och Kwasniewski var medvetna om vad som hände – dock visste de kanske inte om att det förekom tortyr vid förhören.
(Östersjönytt och wB 6 feb 09)

Fler vittnesmål om CIA-fängelser i Polen

CIA hade ett hemligt fängelse för misstänkta terrorister i Polen. Det säger två polska underrättelseagenter still tidningen Dziennik. Förhören hölls på en ensligt belägen militärbas i nordöstra Polen, som ligger långt från allmän bebyggelse men nära ett militärt flygfält. Både premiärminister Leszek Miller och president Aleksander Kwasniewski kände till verksamheten, men det är inte troligt att de visste om fångarna torterades eller ej, säger de anonyma agenterna, eftersom den polska underrättelsetjänsten inte hade någon kontroll över CIA. Amerikanska källor har nyligen bekräftat att viktiga fångar förhörts i Polen, bland andra Khalid Shejk Mohammed, som misstänks ha varit ledare för de cell som angrep New York den 11 september 2001. (Warsaw Voice 8 sept 08)

Giertych informerade Tusk före valet

– Jag sade till Tusk att om han vinner valet så kommer jag att informera honom om en viktig fråga som berör statens säkerhet. Det säger förre vice premiärminister Roman Giertych till Gazeta Wyborcza, och syftar på det hemligstämplade dokumentet om CIA-fängelser i Polen. Giertych var samordnare av underrättelsetjänsterna i den förra PiS-regeringen. (Warsaw Business Journal 5 sept 08)

Bevis för CIA-fängelse funna

Åklagaren har nu fått fram ett dokument som visar att det faktiskt funnits en hemlig CIA-anläggning i Polen, skriver Gazeta Wyborcza. Man kan dock inte utläsa att det var ett fängelse där misstänkta terrorister förhördes. Dokumentet består av två sidor som skrevs 2005-2006 av den förre underrättelsechefen till två ministrar i regeringen Kaczynski. Polska politiker har hela tiden förnekat kännedom om hemliga CIA-anläggningar, men en EU-utredning slog förra året fast att det finns bevis för att Polen hyst ett CIA-fängelse. Enligt New York Times valde CIA Polen för att det finns så få muslimer i landet, vilket skulle minska risken för infiltration och angrepp. (Göteborgs-Posten 5 sept 08)

Ministrar kände till hemliga CIA-fängelser

Framstående medlemmar av regeringen kände 2006 till en rapport om CIA:s hemliga fängelser i Polen. Det avslöjar den privata radiostationen Zet på torsdagen. Justitieminister Zbigniew Ziobro i den förra PiS-regeringen, riksåklagaren Janusz Kaczmarek och underrättelsetjänsternas samordnare Zbigniew Wasserman fick se en rapport som författats av Roman Giertych, då chef för en kommitté som utredde de polska underrättelsetjänsterna. Giertych var då partiledare i Polska Familjeförbundet (LPR), vice premiärminister och utbildningsminister. Alltsedan misstankarna om hemliga CIA-fängelser i Polen avslöjats har aktuella ministrar tvärt förnekat all kännedom om ett fängelse vid Szymon-flygplatsen nära Warszawa. De första misstankarna kom från organisationen Human Rights Watch, och förra året fastslog en EU-rapport att det nu fanns tillräckliga bevis för att konstatera att CIA under åren 2003 – 2006 hade hemliga fängelser för misstänkta terrorister, särskilt i Polen och Rumänien. (The News 4 sept 08)

Polen utreder uppgifter om CIA-fängelser

Åklagarmyndigheten har nu inlett en utredning av om den amerikanska underrättelsetjänsten CIA haft ett fängelse i Polen, rapporterar nyhetsbyråerna TT och AFP. Undersökningen är hemligstämplad, meddelar justitiedepartementet. I flera år har det förekommit påståenden om att regeringen 2003 – 2005 skulle ha låtit CIA driva ett förhörscenter i landet. En utredning från Europarådet har anklagat såväl Polen som Rumänien för att ha härbärgerat ett CIA-fängelse, men myndigheterna har hela tiden förnekat uppgifterna. (DN 25 aug 08)

EU: Polen bör förklara CIA-fängelser

EU-kommissionen har än en gång begärt en förklaring till Europarådets uppgifter om CIA-fängelser i Polen. Bryssels första uppmaning kom i juli men har inte besvarats. I en undersökning av kommissionens särskilde utredare Dick Marty rapporteras att ett antal länder, bl.a. Polen låtit USA förhöra misstänkta terrorister i fängelser inom det egna landet. EU understryker att det är av största intresse att få ett klarläggande i frågan. (The News 16 nov 07)