Krigsskadeståndsutredningen klar i dagarna

Vi är alldeles snart klara med vår rapport om vad nazisternas förstörelse av Polen under andra världskriget ska värderas till.

Det säger Arkadiusz Mularczyk, ansvarig för den utredning som på uppdrag av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) ska bedöma hur mycket krigsskadestånd Polen ska begära av Tyskland, till statligt styrda TVP.

Han vill inte specificera hur stort beloppet blir, men antyder att det kan komma att ligga på runt en biljon dollar (en miljon miljarder dollar).

Inom de närmaste dagarna kommer jag att överlämna rapporten till de viktigaste personerna i landet, president Andrzej Duda, premiärminister Mateusz Morawiecki och PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, säger Mularczyk. Personligen tycker jag att det vore en bra idé att göra den tillgänglig för allmänheten den 1 september, på dagen 80 år efter den tyska invasionen av Polen.

Liksom förra gången när PiS satt vid makten (2005–2007) har frågan om krigsskadestånd från Tyskland varit en viktig fråga. De avtal som slöts 1953 anses inte helt giltiga – då var Polen en lydstat till Sovjetunionen och hade ingen egen åsikt, menar PiS. Och eftersom judarna fått ut skadestånd från Tyskland bör polackerna också få det.

Enligt , sade premiärminister Mateusz Morawiecki har Polen däremot inte för avsikt att betala mer ersättning för förlorad egendom till judar som under och efter kriget lämnat landet.

Under årens lopp har Polen flera gånger bekräftat att man inte skulle begära mer krigsskadestånd, inte bara under kommunisttiden utan också 1990, då Oder-Neisse-linjen fastställdes som polsk-tysk gräns, och Polen fick delar av Östpreussen, Schlesien, Pommern och östra Brandenburg som kompensation för förlorade områden i öst. Fram till dess hade polska offer fått 225 miljoner euro i skadestånd, ytterligare en miljard gick till polacker som skickats på tvångsarbete i Tyskland. Lägerfångar och offer för kvasimedicinska tester fick redan på 1970-talet en halv miljard.

Enligt olika opinionsundersökningar följer polackerna PiS i den här frågan. (TVP och wB 15 maj 19)

Inställt möte sätter fart på spekulationerna

Talman Marek Kuchciński.
Foto: wikipedia.

Med mycket kort varsel ställde talman Marek Kuchciński sent på tisdagskvällen in ett möte mellan talmän och gruppledare i det polska parlamentet och en motsvarande delegation från tyska Bundestag. Mötet, som förberetts i flera månader, skulle äga rum på Hamsbacher slott i västra Tyskland och handla om EU efter Brexit och det bilaterala samarbetet mellan de två parlamenten. Kuchciński hänvisade till den interna politiska situationen i Polen – vilket ska tolkas som ett viktigt möte i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Tyskarna är ganska upprörda, och man undrar vad det är för en viktig fråga som uppstått så plötsligt och som måste gå före ett sedan flera månader planerat möte med Bundestag.

Alla vet att PIS-ledaren Jarosław Kaczyński har problem med hälsan och att det kan behöva utses en kronprins – men har den frågan blivit så akut, frågar man sig.

Eller handlar det om att visa de tyska parlamentarikerna att PiS–frågor alltid har företräde? Man påminner sig EU-toppmötet i Bryssel då nyss utnämnda premiärministern Mateusz Morawiecki åkte hem innan toppmötet var över för att ”ta del av viktiga och hemliga dokument”. Även det mötet var planerat sedan länge och den allmänna meningen var att Kaczyński kallat hem sin nye favorit för att visa Bryssel vad som är viktigast.

På onsdagen uttalade sig Morawiecki lite allmänt och sade att det inte handlar om aversioner mot Berlin, han har just haft ett bra möte med kansler Angela Merkel och ska träffa förbundsdagspresident Wolfgang Schäuble inom kort. Det handlar inte heller om att Tyskland och Frankrike nu enats om att eurozonen ska ha en gemensam budget, försäkrade Morawiecki. Men talman Kuchciński kommer snart med en förklaring.

Oppositionen rasar och menar att tyskarna har all anledning att känna sig kränkta.

I den internationella politiken håller man avtalade möten, på det här viset slutar tyskar och fransmän att prata med oss, säger Małgorzata Kidawa-Błońska från oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO).

Frågan är nu om det är Morawiecki eller Berlin som ska sättas på plats. (wp.pl, natemat.pl, TVN 20 juni 18)

Duda: Berlin bör lyssna på oss

Tysklands president var gäst på president Dudas konferens om den polsk-tyska relationerna.
Foto: KPRP.

Det skulle löna sig för Berlin att lyssna på vad som sägs i Warszawa liksom vi lyssnar på röster från Berlin. Det sade president Andrzej Duda på tisdagen vid en konferens om polsk-tyska relationer i Warszawa, arrangerad med anledning av Polens 100-årsjubileum som suverän stat.

Läxan från de senaste 100 åren är svår men inspirerande, sade Duda och hänvisade till såväl den nazi-tyska invasionen under andra världskriget som till det kommunistiska maktövertagandet efter krigsslutet.

Gäst på konferensen var den tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier som svarade med att understryka Tysklands tacksamhet mot Polen för att partnerskapet mellan länderna överhuvudtaget är möjligt med tanke på de historiska erfarenheterna.

Vi kommer aldrig att glömma de brott mot mänskligheten som Nazi-Tyskland begick mot europeiska judar under ockupationen av Polen, sade Steinmeier, och inte det enorma lidande som tyskarna tillfogade polackerna. Som president i Tyskland är jag tacksam för att vi nu kan lita på varandra i vårt partnerskap och att polacker och tyskar nu kan diskutera EU även när vi har olika uppfattningar.

Han underströk att både Polen och Tyskland frivilligt gått med i EU, inte bara av ekonomiska skäl utan för att svaret på de globala utmaningarna ligger ovanför nationalstaterna. Den europeiska suveräniteten stärker och kompletterar den nationella suveräniteten, och medlemskapet i EU bygger på demokratiska rättigheter och rättsstatsprincipen. Om de undergrävs så påverkar det alla och alla förlorar på om EU försvagas.

På presskonferensen efteråt underströk den tyske presidenten att Europa idag mest av allt behöver en ökad ömsesidigt förtroende och samhörighet med varandra.

Duda i sin tur uttryckte oro över att anti-europeiska krafter går framåt i Europa och hoppades att det inte skulle innebära att det blir oordning i EU.

Under sitt besök i Polen ska Steinmeier bland annat träffa frivilligorganisationerna, vilket i polska medier uppfattas som att Tyskland ogillar inskränkningen av de medborgerliga organisationernas möjligheter att arbeta – att Tyskland alltså lägger sig i Polens inre angelägenheter. (Parlamentarny.pl, natemat.pl, TVN, onet.pl och wB 6 juni 18)

– Tyskland är vår viktigaste ekonomiska partner

Polens nye utrikesminister Jacek Czaputowicz.
Foto: regeringskansliet

Tyskland är Polens viktigaste ekonomiska partner, och vår ekonomi utvecklas bra tack vare ett bra samarbete med Tyskland.

Det säger den nye utrikesministern Jacek Czaputowicz till statskontrollerade TVP. Intervjun äger rum ett par dagar efter det uppmärksammade besöket i Berlin där han tonade ner Polens uppmärksammade krav på krigsskadestånd från Tyskland efter andra världskriget 1939–45.

Det är uppenbart att han nu tonar ner även andra konflikter.

Berlin och vi har olika åsikter i vissa frågor, t.ex. domstolsreformen i Polen, men det är ingenting som ska påverka våra bilaterala relationer, sade Czaputowicz. Vi har samma långsiktiga intressen, vi vill ha ett starkt EU, baserat på de fyra friheterna.

Vad gäller migrationen anser vi i Polen att det viktigaste är att ta bort orsakerna till att människor lämnar sitt land. Det betyder att stärka den ekonomiska utvecklingen och stabiliteten i de länder som flyktingarna kommer ifrån – som Syrien, Irak och norr Afrika, konstaterar Czaputowicz. Och vår argumentation mot kvotfördelningen av de invandrare som kommit till Europa möts med ökad förståelse. Både Tyskland och Polen har intresse av att migrationskrisen ska gå över.

Utrikesministern talade också om Artikel 7 i EU-fördraget, nyligen initierat av EU-kommissionen mot Polen med anledningen av regeringens kontroversiella domstolsreformer. Men han oroade sig inte för utgången av en eventuell omröstning i EU, däremot för att det skulle kunna medföra att EU splittras.

Vi anser inte att domstolsreformerna strider mot EUs värderingar, men för att svara på EUs förväntningar vill vi försöka finna en kompromiss. Vi måste sänka diskussionstemperaturen, betonade han, dock utan att nämna de kompromissförhandlingar som pågått i två år.

När Polen nu tar plats som icke-permanent medlem i FNs säkerhetsråd kommer vi att fokusera på att främja internationell rätt, vårt mål är att stärka folkrätten, säger utrikesministern. Vi blir ett av de länder som bestämmer om globala säkerhetsfrågor, och i maj när Polen är ordförandeland har vi möjlighet att ta initiativ. Det innebär vissa utmaningar och Polen måste förändra sin syn på globala problem och förbereda den diplomatiska kåren för att aktivt delta i den debatten. (TVP och wB 19 jan 18)

Utrikesministern tonar ner frågan om krigsskadestånd

Polens nye utrikesminister Jacek Czaputowicz.
Foto: regeringskansliet

Vi vill inte att frågan om krigsskadestånd för andra världskriget ska belasta relationerna mellan Polen och Tyskland. Det är inget problem som finns mellan våra regeringar. Men vi måste prata om den här svåra frågan, i det polska samhället finns ett behov av den debatten, det finns en känsla av att vara orättvist behandlade.

Det säger den nye utrikesministern Jacek Czaputowicz något oväntat till den tyska tidningen Die Welt.

Men vad Jacek Czaputowicz säger är en sak och vad Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) bestämmer är en annan.

Kaczyński konstaterar i sin tur korthugget att vad gäller kraven på krigsskadestånd från Tyskland har ingenting förändrats.

Kraven på krigsskadestånd från Tyskland kom upp i somras på en politisk kongress med PiS och partiets små samarbetspartier.

Tyskland påpekade snabbt att ett skadestånd redan betalats ut och att Polen 1953 tackade nej till ytterligare skadestånd. Men den polska regeringen anser sig inte bunden av de avtal som kommunistregimen ingick, eftersom den i praktiken var en ockupationsmakt.

En PiS-parlamentariker Arkadiusz Mularczyk har fått i uppdrag att utreda vilket krigsskadestånd som vore relevant med tanke på hur förött landet var efter kriget. Siffran 800 miljarder euro har nämnts.

Det PiS-dominerade parlamentet har satt upp en kommission för krigsskadeståndsfrågan, och Mularczyk ska tillsammans med experter på Polens ekonomiska historia, statistik, befolkningsutveckling och ekonomi beräkna de mänskliga och de materiella förlusterna samt inte minst förlusten av miljontals medborgare.

Under hösten har PiS på offentliga möten och i parlamentet inskärpt vikten av att kräva skadestånd från Tyskland, och när ett opinionsinstitut före jul ställde frågan visade det sig inte oväntat att majoriteten av de svarande anser det är rimligt med en ersättning för den enorma skada Polen led under kriget. (TVP, Die Welt och wB jan 18)

Utrikesministern: Tyskland konspirerar mot Polen!

Tysklands utrikesminister Ursula von der Leyen.
Foto: wikimedia commons.

Vi är upprörda över att tyska politiker, som de senaste åren hävdat att de inte lägger sig i den politiska situationen i Polen, nu erkänner att de trots allt bedriver en politik som syftar till att stärka oppositionen i Polen. Det säger utrikesminister Witold Waszczykowski.

I sitt uttalande hänvisar han till den tyska kollegan Ursula von der Leyen, som i tysk tv sade att Tyskland måste ”stödja det sunda demokratiska motståndet som den unga generationen bjuder i Polen” samt att Tysklands uppgift är att ”upprätthålla dialogen med Polen och Ungern”.

Enligt nyhetsbyrån PAP sade hon också att hon vill ta alla östeuropeiska länder i försvar.

Polen har uppnått så mycket; Polen och Solidaritet var föregångaren och jag vill stå fast vid att vi inte borde ge upp hoppet om de central- och östeuropeiska länderna så lätt, sade von der Leyen.

Detta, menar Waszczykowski, är ett intrång i interna polska angelägenheter.

Försvarsminister Antoni Macierewicz har också agerat – han har kallat till sig Tysklands försvarsattaché i Warszawa och krävt en förklaring till den tyska utrikesministerns uttalande.

Tyska ambassaden i Warszawa har publicerat ett pressmeddelande där man påpekar att de citat som cirkulerar på sociala medier är ryckta ur sitt sammanhang och att Tyskland inte formar sin utrikespolitik under talkshows i tv.

Vad den tyska utrikesministern faktiskt har gjort är uttryckt sin beundran för den polska historien och framhävt Solidaritetsrörelsen viktiga roll. Ursula von der Leyen har betonat EU:s ställning i fråga om att inkludera samtliga medlemsländer och stärka de europeiska värderingarna. Men Witold Waszczykowski är nya sammansvärjningar mot Polen på spåren.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kwaśniewski: Krigsskadestånd är ingen bra idé

Förre presidenten Aleksander Kwaśniewski.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Relationerna mellan Polen och Tyskland har historiskt varit mycket komplicerade, vi är grannar och har haft hundratals år av en gemensam komplicerad och smärtsam historia, säger Aleksander Kwaśniewski, president i Polen under 1995–2005 till den politiska portalen politicalcritique.org.

Jag arbetade hårt för att förbättra dem under min tid, och det vi har uppnått de senaste 27 åren är verkligen fantastiskt. Tyskland är vår största handelspartner och Polen är en viktig handelspartner för Tyskland. Politiskt har vi många intressen gemensamt, och vi är inte bara grannar utan också allierade i Nato och i EU. Försoningsprocessen är mycket viktig, och om vi idag frågar vanliga invånare i gränsområdena i Polen och Tyskland så är de mycket vänligt inställda till varandra.

Men nu har det här med krigsskadestånd kommit emellan, som regeringen tänker begära från Tyskland. Och det är ingen bra idé, säger expresidenten. Först och främst eftersom det är orealistiskt. För det andra döljer Tyskland ingenting, man talar öppet om nazismens brott och om andra världskriget, där Polen var ett av de första offren. Vi förlorade 6 miljoner polska medborgare, bland dem 3 miljoner polska judar. Polska städer blev helt förstörda. Det är bra att tyskarna förstår sitt moraliska ansvar, men uppriktigt sagt så visade de det ansvaret redan under våra förhandlingar om inträde i Nato och EU.

Det var Natos dåvarande generalsekreterare, den tyske medborgaren Manfred Wörner, som föreslog att Nato skulle utvidgas och att det då var Polen som var aktuellt, säger Kwaśniewski. Jag kommer ihåg de där samtalen, tanken på en utvidgning var inte populär men Wörner var modig nog att insistera på att Nato skulle utökas med länderna i Centraleuropa.

Så tanken på krigsskadestånd är orealistisk. Och det är väldigt enkelt att öppna Pandoras ask med alla dessa historiska känslor, men det kan vara farligt och jag är väldigt mycket emot det, säger Kwasniewski. (politicalcritique.org okt 17)

PiS får stöd i krav på krigsskadestånd

Det är rimligt att säga att Polen har rätt att begära krigsskadestånd från Tyskland, och påståendet att den rätten har löpt ut är inte motiverad.

Det skriver Parlamentets analysbyrå, som på begäran av en ledamot från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), undersökt om Polen så som PiS hävdar har rätt till krigsskadestånd från Tyskland efter andra världskriget.

Polen var det land i Europa som drabbades hårdast, både vad gäller befolkning och egendom. Ockupationsmaktens politik med avsiktlig och organiserad utrotning av befolkningen, intensiv exploatering av det polska samhället inklusive tvångsarbete och avsiktlig förstörelse av egendom, inklusive förstörelsen av Warszawa, skriver utredarna.

De menar att det är rimligt att yrka skadestånd från Tyskland, och att man inte kan hävda att den rätten är preskriberad.

Förlusterna kan beräknas till 62 miljarder förkrigs-złoty, och de biologiska förlusterna uppgick till mer än 6 miljoner människor. Antalet polska medborgare som levde under Tredje rikets terror var 10 840 585 personer*.

Frågan om krigsskadestånd aktualiserades i somras av PiS-ledaren Jarosław Kaczyński på partikongressen och såväl premiärminister Beata Szydło som flera av hennes ministrar har gjort liknande uttalanden.

Nyligen fick regeringen kritik av flera biskopar som anser att PiS agerande mot Tyskland är förkastligt. Men enligt en färsk opinionsundersökning tycker majoriteten av polackerna att det inte är mer än rätt att tyskarna betalar skadestånd till Polen, och frågan anses ha gett PiS en viss skjuts i de senaste opinionsmätningarna.

Under kommunisttiden har Polen flera gånger tackat nej till ytterligare skadestånd från Tyskland, dels 1953 på begäran av Sovjetunionen, dels flera gånger under 1970-talet men också efter kommunismens fall.

Den tyska regeringen anser att frågan en gång för alla är juridiskt och politiskt reglerad.

Men PiS menar att polackerna idag inte ska behöva stå för beslut som tvingades på landet av den sovjetiska ockupationsmakten. (TVP, Polskie Radio och wB 11/12 sept 17)

*Den östra delen av Polen ockuperades ju av Sovjet.

Katolska kyrkan och de polsk-tyska relationerna

Flera biskopar reagerar nu på den antityska retoriken från regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och de regimtrogna medierna. I ett brev skriver biskoparna att den polsk-tyska försoningen som varat i ett kvarts sekel har ett mycket stort värde, men är mycket lätt att rasera med ogenomtänkta beslut.

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Brevet är en reaktion på regeringens krav på krigsskadestånd från Tyskland.

Istället för att bråka om oviktiga saker ska man bygga en gemensam framtid, säger prästen och professorn Alfred Wierzbicki till Gazeta Wyborcza. Tyskland är vår närmaste och viktigaste granne inom EU. Visst har vi ett dramatiskt gemensamt förflutet men man måste också kunna bygga en framtid.

Jarosław Makowski, som är statsvetare och filosof, menar att även biskoparna, som utan tvekan gläds åt PiS-regeringens många förehavanden, har lagt märke till att PiS med sina fobier är som barn som leker med tändstickor i en hölada.

Vad ska PiS göra med biskoparnas brev? Ignorera det som man ignorerat påvens uppmaningar om flyktingar? Så blir det förmodligen. Regeringspartiet behandlar påven som en person som en smått förvirrad gudsman som man får bortse ifrån.

Det kommer att leda till en ännu tydligare schism inom kyrkan där fader Rydzyks främlingsfientliga och penninghungriga tro står mot flera biskopars förståndiga tro, som bygger på det arv som påven Johannes Paulus II och kardinal Wyszyński lämnat efter sig.

Men med tanke på att premiärminister Beata Szydło hävdar att ”krigsskadestånd från Tyskland helt enkelt handlar om hederlighet och rättvisa gentemot Polen” kan man nog inte räkna med någon djupare förståelse för vad en långsiktig politisk strategi är.

Berlin ser på saken på ett annat sätt. Nyligen påpekade den tyska regeringens presstalesperson Steffen Seibert att Tyskland till fullo erkänner sin skuld och sitt ansvar för andra världskriget. Tyskland har betalat ut stora skadestånd för skadegörelse som skett under kriget – även till Polen, som avsagt sig ytterligare krav på Tyskland, vilket man bekräftat flera gånger på 1970-talet samt år 2004.

För Berlin är saken juridiskt och politiskt reglerad en gång för alla, sade Seibert.

Allt detta bäddar för en långvarig kris i de polsk-tyska relationerna, för en ökning av antityska stämningar i Polen och för en upptrappning av gamla ressentiment i de båda länderna.

Det är vad regeringspartiet arbetar för. Det är Polens nuvarande utrikespolitik. Om det nu inte är så att PiS med kraven på krigsskadestånd hoppas på att omvärlden ska glömma bort försöken att ta kontroll över domstolarna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Polsk ambassadör hotar tyska journalister

Polens ambassadör i Berlin, Andrzej Przyłębski.
Skärmdump från Polskie Radio.

Vi iakttar er noga! Det säger Polens ambassadör i Berlin, Andrzej Przyłębski, till tyska journalister.

Przyłębski hävdar att tyska medier förvanskar bilden av Polen och hotar att anmäla dem till den religiösa och nationalistiskt färgade organisationen Reduta Dobrego Imienia (Det goda namnets försvar).

Vissa tyska journalister skriver om Polen på ett skandalöst sätt, säger ambassadören till nyhetsbyrån PAP, de fokuserar på oppositionen och redogör inte för regeringens argument. Det ”antipolska narrativet” ger en falsk och ensidig bild av Polen. Det är ett bevis på att pluralismen i de tyska medierna lämnar mycket i övrigt att önska.

Przyłębski utlovar en noggrann granskning och tyska mediers chefredaktörer kommer att informeras om reportrarnas inkompetens, brist på professionalism och slarvighet.

Tidningen Süddeutsche Zeitung går enligt Przyłębski i spetsen för den antipolska och ohederliga tyska pressen. Han gick till frontalattack mot en reporter som skrivit om hans hustru, Julia Przyłębska, av regeringen handplockad till ordförande i Konstitutionsdomstolen (KD), vars kompetens och agerande har ifrågasatts.

Hans uttalande har nu i tysk översättning publicerats på ambassadens hemsida.

Andrzej Przyłębski är en av det regerande partiet Lag och Rättvisas (PiS) påläggskalvar. Misstänkt för att under täcknamnet ”Wolfgang” ha samarbetat med den kommunistiska säkerhetstjänsten och skrivit rapporter om polacker i dåvarande Västtyskland har han, bevisen till trots, frikänts av IPN (Nationella minnesinstitutet). Motiveringen lyder att han visserligen undertecknat ett avtal med säkerhetstjänsten men att han aldrig agerat som hemlig agent. I IPNs arkiv finns det dock ett 30-tal anteckningar, rapporter och kvitton som tyder på det motsatta.

Så när Andrzej Przyłębski säger att han tänker hålla ett öga på de tyska journalisterna så vet han vad han talar om och hur man går till väga. Undrar bara om de berörda tyska journalisterna blev rädda.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Tyska Nationalpriset till Rafał Dutkiewicz

Rafał Dutkiewicz, borgmästare i Wrocław, har tilldelats det tyska Nationalpriset. Foto: National Stiftung.

Borgmästaren i Wrocław, Rafał Dutkiewicz, har tilldelats det tyska Nationalpriset för sina insatser för de tysk-polska förbindelserna.

Dr Rafał Dutkiewicz är en polsk politiker med europeiskt synsätt som har öppnat Wrocław för världen, står det i motiveringen.

Prisutdelningen skedde i Berlin den 13 juni i närvaro av Joachim Gauck och Horst Köhler, f.d. presidenter i Tyskland.

I sitt tacktal påminde Dutkiewicz om kardinal Bolesław Komineks ord: Europa är framtiden, nationalismen tillhör det förgångna.

Kardinal Kominek tog initiativet till de polska biskoparnas brev till de tyska biskoparna 1965, som blev startpunkten för den polsk-tyska försoningen. Brevet, som innehöll de berömda orden Vi förlåter och ber om förlåtelse, uppskattades inte av den kommunistiska regimen.

Det tyska Nationalpriset delades första gången ut 1997 och har tidigare bland annat gått till Polens första demokratiskt valda premiärminister efter kommunismens fall, Tadeusz Mazowiecki. (Polskie Radio, National Stiftung och wB 13 juni 15)

Polen på Hannovermässan

Tysklands förbundskansler Angela Merkel.
Foto: Mark Müller, wikipedia.

Polen är i år officiellt partnerland för den berömda mässan i Hannover, och Tysklands kansler Angela Merkel deltog på måndagen i invigningen av den polska avdelningen.

Merkel talade om möjligheten att lära känna Polen från en ny sida – den digitala – och hoppades att Polens närvaro på mässan ska komma att öppna ett nytt kapitel i det polsk-tyska samarbetet och att dessa kontakter kommer att bli närmare och bättre.

Premiärminister Beata Szydło gladdes åt alla de unga människor som lagt ner hela sin själ i sina projekt och att de kommer att bygga framtiden.

Jag hoppas att Polen och Tyskland ska komma att bygga upp ett närmare samarbete efter Hannovermässan, sade Szydło.

Ett av årets teman på Hannovermässan är Industri 4.0, och över 200 polska landets främsta entreprenörer deltar i utställningen.

Många av oss har redan varit i Polen, lärt känna dess landskap och dess städer, men den digitala sidan av Polen känner vi inte till så väl, sade Merkel. Därför är jag är mycket glad över att nu kunna se en annan, inte så välkänd sida av Polen. (Polskie Radio 24 april 17)

Kaczyński: Berlin får bestämma sig

Tysk satir över den politiska situationen i Polen.
Skärmdump från den tyska tidningen Die Zeit.

Tyskland måste bestämma sig för vilken sorts relationer landet vill ha med Polen. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inför den tyska kanslern Angela Merkels besök i Warszawa den 7 februari.

Man kan inte dra Polens namn i smutsen och samtidigt förvänta sig att relationerna ska vara goda, säger Kaczyński. Polen har angripits i tyska medier, och Merkel har delvis ansvar för. Att Berlin inte har inflytande över medierna är bara sagor.

Besöket ska handla om de polsk-tyska relationerna och EUs framtid i ljuset av att Storbritannien inom kort börjar Brexit-förhandlingarna.

Tyskland vill fjärma Storbritannien från EU när landet nu lämnar unionen, men vi vill att Storbritannien ska stå så nära EU som möjligt och kanske till och med komma tillbaka, säger Kaczyński.

Enligt den tyska regeringens talesperson Steffen Seibert vill Berlin inte bara behålla utan också stärka de mycket goda och nära relationer med Polen som har utkristalliserats under de senaste åren, och som med anledning av vårt gemensamma förflutna inte är givna. Samtidigt påminner han om att det råder pressfrihet i Tyskland.

De tyska mediernas bevakning av Polen faller inte alltid PiS i smaken. Särskilt ogillar man tyska satirer som handlar om Polen – en av de mest uppmärksammade på senare tid noterades förra våren då en bild från karnevalen i Düsseldorf valsade genom medierna. Bilden visade en Kaczyński-liknande militär med stövelfoten på Polens huvud och protester från utrikesminister Witold Waszczykowski väckte inget gehör i Berlin.

För tio år sedan reagerade dåvarande presidenten Lech Kaczyński så starkt på en satirisk bild i en tysk tidning att han vägrade infinna sig på ett möte med Frankrike och Tyskland i Weimar, vilket gav ytterligare spridning åt bilden. (Polskie Radio och wB 16 jan 17)

Polis utreder mordet på polsk chaufför i Berlin

Riksåklagaren har inlett en utredning av mordet på den polska lastbilsförare, vars bil kapades av en terrorist som körde in i en folkmassa i centrala Berlin och dödade minst tolv personer.

Bilen tillhörde ett polskt åkeri och kördes av en polsk förare, och utredning kommer att handla om mordet på chauffören och stölden av bilen.

Åklagaren arbetar nära den tyska underrättelsetjänsten och man vill inte minst ta reda på om föraren var ett slumpmässigt offer eller om attacken var planerad. (TVP 20 dec 16)

Veteraner stämmer tyskt tv-bolag

Den tyska tv-serien Våra mödrar, våra fäder.

Den tyska tv-serien Våra mödrar, våra fäder.

Polska motståndsmän från andra världskriget stämmer nu den tyska tv-stationen ZDF och producenterna UFA Fiction för miniserien Våra mödrar, våra fäder, som för övrigt gick på svensk tv för två år sedan. Veteranerna anser att serien framställer den underjordiska motståndsrörelsen som antisemitisk och säger att vissa scener antyder att Hemmaarmén deltog i brott mot judar, medan tyskarna själva visas upp som krigets offer.

De forna motståndsmännen kräver dels en ursäkt från alla tv-kanaler som visat serien, dels att serien, när den visas i fortsättningen, ska introduceras med ett uttalande om att tyskarna och bara tyskarna var skyldiga till Förintelsen.

Försvaret hävdade att domstolen inte hade jurisdiktion att ta upp målet, men rätten slog fast att domstolen hade både rätt och skyldighet att driva processen eftersom tv-serien visats i Polen.

En av anmälarna, som själv överlevt nazisternas koncentrationsläger i Auschwitz, sade att han uppfattar filmen som en avsiktlig historieförfalskning och att tyskarna försöker lägga över en del av ansvaret för Förintelsen på polackerna.

I Polen har man påmint om det det fanns en gren av den underjordiska Hemmaarmén som särskilt arbetade med att rädda judar undan Förintelsen. (Polskie Radio 18 juli 16)

Genomfart ger inte polska förare rätt till tysk minimilön

Polska lastbilschaufförer som bara kör genom Tyskland för att komma till Frankrike, Österrike eller Belgien måste inte ha den tyska minimilönen. Det säger utvecklingsminister Mateusz Morawiecki, efter samtal med den tyska vicekanslern Sigmar Gabriel i Berlin. Om de däremot transporterar gods till Tyskland gäller den tyska minimilönen.

Förra året beslöt det tyska parlamentet att alla lastbilschaufförer, även utländska, som kör gods i Tyskland ska ha tysk minimilön, 8,5 euro/tim, så länge de befinner sig inom landets gränser.

Polen protesterade och hävdade att det strider mot den fria rörligheten på den inre marknaden. Dåvarande premiärminister Ewa Kopacz var speciellt i Berlin för att utverka ett undantag för polska lastbilsförare, eftersom de nya reglerna annars snabbt skulle slå undan benen på en rad polska transportföretag vars konkurrensfördel är just de låga lönerna.

Förra våren inledde EU en granskning av de tyska bestämmelserna och konstaterade att bestämmelsen är en överträdelse av EU-reglerna.

Frankrike, som inför samma bestämmelser i juli i år, har fått besked om att inte heller fransmännen får bryta reglerna om den fria rörligheten. (Polskie Radio och wB 23 juni 16)

Berlin avvisar protest mot satirisk karnevalsscen

Tysk satir över den politiska situationen i Polen. Skärmdump deån den tyska tidningen Die Zeit.

Tysk satir över den politiska situationen i Polen.
Skärmdump från den tyska tidningen Die Zeit.

I Tyskland har vi konstnärlig frihet och yttrandefrihet. Berlin kommer inte att ingripa mot karnevalsarrangörerna i Düsseldorf som visade upp en kontroversiell bild av Polen. Det säger Steffen Seibert, talesperson för den tyska regeringen, till den tyska webbplatsen Deutsche Welle.

Den satiriska bilden föreställde Polen (en kvinna) med en stövelklädd fot på huvudet. Den nedtryckande foten tillhörde en docka i militär utstyrsel som liknade Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Liksom de andra satiriska scenerna i karnevalståget fördes bilden av Polen runt i staden. Utrikesminister Witold Waszczykowski kallade det en förolämpning mot Polen och de polska politikerna, och initierade en diplomatisk reaktion.

Relationerna mellan Polen och Tyskland har försämrats sedan PiS kom till makten efter valet i oktober förra året. Berlin har reagerat mot de nya medielagarna och Konstitutionsdomstolens (KD) minskade befogenheter. Premiärminister Beata Szydłos motstånd mot EUs kvotfördelning av flyktingar har också påverkat läget.

Men på fredagen träffar Szydło den tyska kanslern Angela Merkel och det är första gången de två har chansen att utbyta åsikter, säger Seibert. (dw.com och wB 11 feb 16)

Polen protesterar mot bild av förtryckande Kaczyński

Tysk satir över den politiska situationen i Polen. Skärmdump deån den tyska tidningen Die Zeit.

Tysk satir över den politiska situationen i Polen.
Skärmdump deån den tyska tidningen Die Zeit.

I ett tyskt karnevalståg i helgen visades en karikatyr av Polen – en uniformsklädd figur med PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis drag, håller med sin stövelklädda fot ner en lidande, röd och vit, kvinnlig gestalt med namnet Polen på ryggen. Även Radio Maryja finns med på ett hörn.

Vi ska på diplomatisk väg begära att få veta avsikten med karikatyren av Polen, säger utrikesminister Witold Waszczykowski. Vi ska närma oss frågan på ett försiktigt och balanserat sätt, vi vill ju inte fingra på vare sig den konstnärliga friheten eller yttrandefriheten. (Polskie Radio 10 feb 16)

Spänningen ökar mellan Polen och Tyskland

Den polska regeringen anser att valsegern i oktober ger mandat att låta statens intressen underordnas det vinnande partiets vilja. Det sade EU-parlamentets talman Martin Schulz i helgen till den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Det är en farlig Putinisering av europeisk politik, sade Schulz. Men under den debatt som EU-parlamentet ska hålla den 19 januari kan hela det demokratiska spektret från vänster till höger göra klart att den polska politiken strider mot EUs grundläggande värderingar.

Även Viviane Reding, EUs förra kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, är bekymrad.

En attack på rättsstaten börjar alltid med en attack på författningsdomstolen, säger hon. Sedan tar man medierna, först de offentliga, sedan de privata. Vi måste stärka det polska civilsamhället innan man ger upp motståndet.

Detta har inte oväntat orsakat irritation i Warszawa och utrikesminister Witold Waszczykowski har bett den tyske ambassadören i Polen komma upp på departementet för ett samtal om tyska politikers antipolska uttalanden.

Justitieminister Zbigniew Ziobro i sin tur har skickat brev till den tyske kommissionären Günther Oettinger, som vill aktivera rättsstatsmekanismen och sätta Polen under bevakning.

Ett sådant uttalande från en tysk politiker väcker de värsta föraningar i Polen, skriver Ziobro. Jag är själv barnbarn till en polsk officer som under andra världskriget deltog i den underjordiska kampen mot ”tysk bevakning”. Den medielag som den polska regeringen arbetat fram, har betydligt fler demokratiska lösningar än den tyska lagstiftningen, skriver han enligt den ultrakonservativa webbportalen fronda.pl. (faz.net 10 jan 16)

Waszczykowski skriver till tyska UD om nyårshändelserna

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski.
Bild wikipedia.

Utrikesminister Witold Waszczykowski har skrivit brev till den tyske utrikesministern Frank-Walter Steinmeier för att få veta om några polska kvinnor fanns med bland offren för de sexuella övergrepp som begicks på nyårsnatten i Köln.

Jag inser att det tyska utrikesdepartementet kanske inte har tillgång till den informationen, och ber att ni skickar mitt brev vidare till behöriga tyska myndigheter, skriver Waszczykowski.

Enligt rapporter från Köln ska ett stort antal män ”som såg ut att vara från Mellanöstern och Nordafrika” under nyårsnatten utsatt ett drygt hundratal kvinnor för angrepp, rån och sexuella övergrepp. Polisen tror att det handlar om organiserade kriminella och inte asylsökande. (TVN 7 jan 16)

Merkel bjuder Szydło till Berlin

Tysklands kansler Angela Merkel har bjudit in blivande premiärministern Beata Szydło till ett besök i Berlin, rapporterar partiet Lag och Rätvisa (PiS) på sin hemsida.

Merkel påpekade att det nästa år är 25 år sedan de tysk-polska förbindelserna normaliserades. (Polskie Radio 5 nov 15)

Tysk tidning föreslår tysk-polsk brigad mot hotet från Kreml

Polen och Tyskland borde bilda en gemensam stridsdivision. Det skriver den tyska tidningen Die Welt på lördagen. Anledningen är det ökande hotet från Ryssland.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

En gemensam polsk-tysk styrka skulle vid behov kunna försvara de baltiska staterna och i framtiden bli till och med början till en europeisk armé.

För litauer, letter och ester är det självklart att den ryske presidenten Vladimir Putins ambition är att skriva in sig i världshistorien. Denna ambition är fortfarande inte uppnådd, trots att han fortfarande inte smält färdigt Krim, skriver die Welt, och understryker att den ryske presidentens mål är att ”återuppbygga det slagna imperiet och ge det en ny storhet”.

Den av NATO utlovade spjutspetsen är inte tillräckligt för att lugna balterna. Balternas och polackernas tragiska erfarenheter ger dem all rätt att känna rädsla inför Ryssland och ett ytterst begränsat förtroende för västmakterna. I Kreml finns en allt tydligare fraktion som hävdar att Väst för närvarande är svagt och att detta faktum bör utnyttjas. En NATO-brigad i de baltiska staterna skulle göra Putin medveten om att Europa och USA kommer att göra allt för att skydda sina östliga allierades frihet, skriver Die Welt.

Därför bör Berlin lägga fram förslag om att skapa en gemensam tysk-polsk militär brigad med förläggning i östra Polen. Brigaden skall kan bestå av 2 500 tyska soldater och 2 500 polska soldater, den kan utrustas med tunga vapen som vid behov kan skydda våra allierade. Om initiativet slår väl ut kan andra länder med tiden ansluta sig till den polsk-tyska brigaden.

Frågan är bara vad president Putin skulle säga om ett sådant förslag? Och om inte det polska motståndet mot Tyskland fortfarande är för starkt för att polackerna skulle acceptera det.

Är vi mogna för ett polskt-tyskt militärt samarbete?

Polsk-tyskt toppmöte hedrade Bartoszewski

De polsk-tyska regeringssamtalen skulle inte ha fungerat så bra om det inte vore för Władysław Bartoszewskis arbete. Det sade Tysklands kansler Angela Merkel, som på måndagen besökte Warszawa för ett toppmöte med premiärminister Ewa Kopacz, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Bartoszewski, regeringens utsände för internationell dialog och då särskilt relationerna med Tyskland, skulle ha hållit ett anförande vid mötet, men eftersom han – 93 år gammal – avled i helgen, läste Kopacz upp hans tal.

Konsultationerna mellan våra regeringar är ett exempel på vad Bartoszewski arbetade med och vad han ville, sade Merkel. Han var alltid redo att resa till Tyskland, och han var djupt involverad i i Polens angelägenheter. Det är därför vi saknar honom. Vi böjer våra huvuden för hans arbete.

Våra båda länder är nära handelspartner och vi möter de stora utmaningarna på kontinenten tillsammans, sade de båda regeringscheferna på en presskonferens efter mötet.

Det är vårt ansvar inför framtiden i EU, sade Kopacz. Och varje aspekt av den politiska sfären omfattas av de polsk-tyska samarbetet.

De två ländernas försvarsministrar diskuterade på samma möte gemensamma relationer och Nato och undertecknade ett dokument om ett bredare samarbete med delard underrättelseverksamhet och utbyte av efarenheter mellan respektive arméer och flottor. (Polskie Radio 27 april 15)

Merkel och Kopacz firade försoningen

Tysklands kansler Angela Merkel och Polens premiärminister Ewa Kopacz träffades på torsdagen i samband med högtidlighållandet av 25-årsminnet av försoningen mellan de två länderna.

Polen och Tyskland vill båda ha säkerhet och frihet, sade Merkel under en ceremoni i Krzyzowa i sydvästra Polen. Det var i Krzyzowa som dåvarande kanslern Helmuth Kohl och Polens nyvalde premiärminister Tadeusz Mazowiecki 1989, efter decennier av misstro, från andra världskriget och framåt, gav varandra en kram som tecken på försoningen.

Kohls och Mazowieckis gemensamma fredsgest var ett kraftfullt tecken på viljan till försoning och viljan att skapa nya, bättre relationer mellan polacker och tyskar”, sade Kopacz.

Årets firande underströk betydelsen av att de två länderna håller ihop med tanke på Ukrainakrisen och EUs sanktioner mot Ryssland.

Vi är medvetna om att vi bara kan skydda EUs säkerhet på lång sikt tillsammans med Ryssland, och vi måste ha en dialog med Ryssland, sade Merkel. (Polskie Radio 20 nov 14)

Ett djärvt och modigt tal!”

Ett mycket klokt, djupborrande och väl avvägt tal! Det sade veteranen från andra världskriget, förre utrikesministern Władysław Bartoszewski, som själv hörde president Bronisław Komorowskis tal i Bundestag, den tyska riksdagen, den 10 september.

Komorowski fann de rätta orden för att uttrycka Polens vilja och stora ansträngningar att återuppbygga de polsk-tyska relationerna bortom alla fördomar och all historisk belastning, sade Bartoszewski till tidningen Gazeta Wyborcza.

Den andra delen av talet, sade Bartoszewski, var en mycket djärv och modig men ärlig kritik av den undanglidande politik som Tyskland fört, istället för att slå vakt om den civiliserade världens värderingar.

Dorota Tubielewicz Mattsson rapporterar om reaktionerna på president Komorowskis tal i Berlin >>

Komorowski talade i Bundestag

Under onsdagen besökte president Bronisław Komorowski det tyska Bundestag där han höll ett tal till åminnelse av andra världskrigets utbrott. En inbjudan till Bundestag är en stor utmärkelse som blivit få politiker förunnat. Den äran har bara två polska fått före Komorowski: motståndsmannen från andra världskriget och förre utrikesministern Władysław Bartoszewski 1995 och Bronisław Geremek, den polska demokratins fader, 2002.

Komorowski framhöll att den polskt-tyska försoningen är en av garantierna för samarbetet i hela Europa.

I Tyskland är ingen som längre ifrågasätter Polens nyckelroll i Europa längre. Tiderna har sannerligen förändrats! skriver Dorota Tubielewicz Mattsson.

Läs artikel >>

Maciejewskis Requiem spelades på konsert för krigets offer

Kompositören Roman Maciejewski. Foto: okf.

Kompositören Roman Maciejewski.
Foto: okf.

I Berlin högtidlighölls på fredagen minnet av offren i första världskriget och andra världskriget med en konsert.

Initiativet har tagits av Poznans Filharmoniska orkester, som tillsammans med Leipzigs Radiokör och polska och tyska solister framförde Roman Maciejewskis requiem Missa pro defunctis. Dirigent var Lukasz Borowicz från Polskie Radios Symfoniorkester i Warszawa.

Roman Maciejewski (1910–1998), som inte spelas så ofta, utbildades på musikkonservatoriet i Warszawa samtidigt som Witold Lutoslawski. På 1930-talet reste han till Paris, hamnade i USA och så småningom i Göteborg.

Det tog honom fjorton år att komponera sitt requiem, som hade premiär i Warszawa 1960. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 6 sept 14)

Läs Michal Wesolowskis artikel om Roman Maciejewski >>

Sikorski kritiserar tysk historieskrivning

Ni känner skam över Förintelsen, och ni vet att ni förlorade vid Stalingrad. Men ni anstränger er knappast för att lära er vad era fäder och förfäder har gjort mot Polen.

Det sade utrikesminister Radoslaw Sikorski i en intervju med den tyska tidningen Die Zeit.

I serien Unsere Mütter, unsere Väter (i svensk TV Krigets unga hjärtan) skildras den underjordiska polska motståndsrörelsen Hemmaarmén (AK) som antisemitisk – ett skandalöst misstag, sade Sikorski. Tyskarna är skyldiga att veta mer om det grannland som ligger bara sjuttio kilometer från deras egen huvudstad.

Samtidigt betonade Sikorski att relationerna mellan de två länderna idag är positiva, och att Tyskland för en vänskaplig politik.

Han kommenterade också sitt uttalande i november 2011, då han sade att Tyskland är oumbärligt i Europa och att han var mindre rädd för tysk makt än för tysk passivitet.

Om ni är den största aktieägaren och har störst nytta av ett företag, då har man också störst skyldighet att lösa problemen när företaget råkar i svårigheter, sade Sikorski. (Polskie Radio 27 sept 13)

Tysk tv-serie väcker anstöt i Polen

Politiker från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) är upprörda över den tyska serien Våra mödrar, våra fäder, som utspelar sig under andra världskriget.

Första avsnittet sändes på måndagen i statliga TVP, och nu kräver man att tv-chefen ska få sparken.

Det är en tysk propagandafilm som innehåller lögner om vårt förflutna, sade PiS-parlamentarikern Mariusz Blaszczak till den polska nyhetsbyrån PAP.

TV-chefen Juliusz Braun framförde i mars själv klagomål till den tyska tv-kanalen ZDF, som producerat den omdiskuterade serien. Beslutet att sända Våra mödrar, våra fäder togs för att polackerna själva skulle kunna bilda sig en uppfattning, meddelar TVP.

I så fall kan man lika gärna göra en tv-serie av Hitlers bok, Mein Kampf, sade en annan PiS-parlamentariker, Maciej Lopinski.

När Våra mödrar, våra fäder sändes i Tyskland protesterade Polens ambassadör mot både bilden av den underjordiska polska motståndsrörelsen och av polacker i allmänhet.

Polackerna framställs som påverkade av antisemitism, nästan på samma sätt som tyskarna, och besatta av en girighet som fick dem att begå avskyvärda handlingar, skrev ambassadören till ZDF.

Den tyska tv-kanalen svarade att det också finns positiva polska karaktärer i serien, och att avsikten inte var att förminska det tyska ansvaret för krigsbrott.

Den sista delen av Våra mödrar, våra fäder, sänds i svensk TV i dag, tisdag. (Polskie Radio 18 juni 13)

Tysk film skildrar polackerna som antisemiter under andra världskriget

Den tyska TV-filmen Unsere Mütter, unsere Väter (Våra mödrar, våra fäder) framställer polackerna som nästan lika antisemitiska som nazisterna. Det skriver Polens ambassadör i Tyskland i ett brev till den tyska TV-stationen ZDF. Både Hemmaarmén (den organiserade motståndsrörelsen) och polacker i allmänhet framställs som nästan lika antisemitiska som de tyska nazisterna, och så giriga att de kunde begå de mest avskyvärda handlingar, skriver ambassadören i ett protestbrev.

Filmen följer fyra unga tyskar och en ung judisk man mellan 1941 och 1945.

Bland annat stoppar polska partisaner i en scen ett tyskt tåg, men när de ser att passagerarna är judar på väg till koncentrationsläger avstår de från att befria fångarna.

Det har under inga omständigheter varit vår avsikt att förminska historiska fakta, inte heller det tyska ansvaret för krigsbrott, svarar ZDF. Och efter TV-filmen visades en dokumentär om polacker som försökte hjälpa judarna dödades av tyskarna.

Hemmaarmén hade en officiell gren, Zegota, med uppgift att hjälpa just judar. Men, Hemmaarméns överbefälhavare, general Stefan Rowecki, skrev 1941 i en not till exilregeringen  i London, att även om ingen rekommenderar tyskarnas metoder, så är övervägande delen av landet antisemitisk. (Polskie Radio 28 mars 13)

Polska Woodstock invigdes av presidenter

Den polska Woodstockfestivalen i Kostrzyn vid floden Oder öppnades på torsdagen av presidenterna Bronislaw Komorowski och Joachim Gauck.

Det här är mycket viktigt, eftersom båda presidenterna förstår att detta är det största mötet mellan polska och tyska ungdomar. Det säger Krzysztof Dobies, talesperson för festivalarrangören Christmas Charity-orkestern.

Förra året kom 700 000 personer till festivalen.

Bland de inbjudna gästerna finns biskop Tadeusz Pieronek, rallystjärnan Krzysztof Holowczyc och fotbollstränaren Andrzej Strejlau.

Machine Head, Asian Dub Foundation, Ministry, The Darkness och Happysad är några av banden som spelar på festivalen. (Polskie Radio 2 aug 12)

Tusen år av gemensam historia

Den polsk-tyska utställningen Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce.

Redan på gatan utanför Martin-Gropius-Bau i Berlin ser man att något polskt är på gång: polsk buss, polsk buss, polsk buss – från Koszalin, från Leszno, från Opole … Inuti den ståtliga byggnaden hörs mer tyska än polska. Utställningen lider mot sitt slut. Salarna är fulla av besökare, överraskade och förtjusta reaktioner hörs i sal efter sal. Recensenterna har höjt utställningen till skyarna. ”Den är så vacker”, skrev Die Welt, ”att man nästan – fast bara nästan – glömmer bort om vilka tragedier dessa stumma verk också vittnar.”

Jan Axel Stoltz har sett den polsk-tyska utställningen Obok/Tür an Tür, om tusen års gemensam historia i konsten.

Läs artikel >>

Michnik fick Goethemedaljen

Adam Michnik, förr Solidaritetsaktivist och numera chefredaktör för tidningen Gazeta Wyborcza, har tilldelats den prestigefyllda tyska Goethe-medaljen för sina insatser för internationella kulturella förbindelser.

Michnik har spelat en viktig roll för att polacker och tyskar nu åter har en positiv gemensam historia att berätta, sade Goethe-institutets ordförande, Klaus-Dietrich Lehmann.

Adam Michnik var en av dem som 1976 grundade KOR, Arbetarnas Försvarskommitté och gav intellektuell tyngd åt Solidaritetsrörelsen.

Han fick medaljen samtidigt som den brittiske författaren Dawid Cornwell, som skriver under namnet John le Carré och den franska regissören Ariane Mnouchkine.(Polskie Radio 29 aug 11)

Merkel i Warszawa om polsk-tyskt samarbete

Tysklands förbundskansler Angela Merkel besökte på tisdagen Warszawa för att tillsammans med premiärminister Donald Tusk underteckna en deklaration till minne av de senaste tjugo årens samarbete mellan länderna.

I deklarationen finns ett hundratal gemensamma projekt för de kommande åren. Bland punkterna finns snabbtåg, gasledningar och undervisning i polska på de tyska universiteten. (Polskie Radio 21 juni 11)

 

Tysklands president vid Warszawas getto

Den tyske presidenten Christian Wulff besökte på tisdagen monumentet över Gettoupproret i Warszawa 1943.

Därmed markerade han att det var fyrtio år sedan dåvarande kanslern Willy Brandt på besök i den polska huvudstaden nedlade en krans för att hedra de judar som dödades under upproret. Brant föll oväntat på knä och förblev knästående under tystnad i mer än tjugo sekunder. Runt omkring honom stod medier från hela världen.

– Under tyngden av den moderna historien gjorde jag det som människor gör när de saknar ord, sade Brandt senare i en intervju.

Gesten sågs både som ett tecken på att Tyskland tog på sig ansvaret för nazismens brott, och som en symbol på ett närmande mellan Polen och Tyskland. Reaktionerna bland polackerna var blandade och är så än idag, skriver Warsaw Business Journal.

Förre utrikesministern Wladyslaw Bartoszewski skrev nyligen i en bok att Brandt inte knäböjde för samtliga offer – han borde ha hedrat andra polacker framför ett monument över kampen för Polens oberoende.

När Wulff nedlagt en krans vid monumentet över Gettoupproret anslöt han sig till den internationella konferensen ”Europa – försoningens kontinent? 40 år efter Willy Brandts besök i Warszawa” som hölls i Kungliga slottet i huvudstaden. Warsaw Business Journal 7 dec 10)

Gång- och cykelväg över gränsen till Tyskland

En milslång strandpromenad byggs nu mellan tyska Ahlbeck och Swinoujscie. Det som idag är en skogsstig utan belysning ska bli en väg där gående och cyklister lätt passerar gränsen.

Tre miljoner euro, kommer det att kosta, åttiofem procent av beloppet kommer från EU, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza. Lite längre in i landet finns en bilväg. (Östersjönytt 5 nov 10)

Komorowski tackade för stöd till Solidaritet

Att försoningsprocessen mellan Polen och Tyskland har fördjupats är en av Solidaritetsgenerationens största framgångar. Det sade president Bronislaw Komorowski, på besök i Berlin under sin första rundresa som polskt statsöverhuvud, skriver den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung. Komorowski tackade för det tyska stödet till Solidaritet på 1980-talet: Ni är delaktiga i vår seger, sade han.

Tillsammans med den tyske talmannen Norbert Lammert fäste han vita rosor på väggen till det tyska parlamentshuset som ett minne av Polens roll i Tysklands och Europas enande. Komorowski besökte också Sachsenhausen Memorial utanför Berlin, koncentrationslägret där tiotusentals polacker internerades mellan 1936 och 1939. (Warsaw Voice 6 sept 10)

Tyskt pris till premiärminister Tusk

Premiärminister Donald Tusk har tilldelats det tyska Charlemagnepriset för år 2010. Pristagaren utses bland de av Europas ledare som arbetat särskilt mycket för att stärka enigheten i EU.

Tusk, som i grunden är historiker från Gdansk, bildade regering 2007. Han har lagt stor vikt vid samarbetet mellan Polen och övriga länder i unionen, särskilt Tyskland.

Priset delas ut i Aachen den 13 maj. (Warsaw Voice 18 jan 10)

Tysk UD-minister på besök i Warszawa

– Mitt besök i Warszawa idag öppnar ett nytt kapitel i Berlins relationer med Polen. Det sade Cornelia Pieper, delstatsminister i det tyska utrikesdepartementet och den nya tyska regeringens samordnare av det polsk-tyska gränssamarbetet, under sitt besök i Warszawa på torsdagen.

Pieper träffade både utrikesminister Radoslaw Sikorski och Wladyslaw Bartoszewski, premiärministerns förtroendeman i tyska frågor. Man diskuterade såväl relationerna mellan de båda staterna som gränssamarbete och sociala relationer. Efter mötet med Bartoszewski sade Pieper att Polen är en lika viktig partner som länderna i Västeuropa. (Warsaw Voice 15 jan 10)

Tyska får skadestånd för konfiskerad egendom

En tysk kvinna har av domstolen i Olsztyn fått rätt till skadestånd för egendom som staten konfiskerade under kommunisttiden. Skadeståndet ska uppgå till drygt en miljon zloty.
Staten kommer att överklaga domen.
Det är första gången en tysk medborgare tilldöms skadestånd för egendom som staten lagt beslag på. (Polskie Radio 18 dec 09)

Andra världskriget skadar fortfarande de polsk-tyska relationerna

Sextio procent av polackerna anser att andra världskriget fortfarande påverkar relationerna mellan Polen och Ryssland på ett negativt sätt. Det framgår av en mätning av opinionsföretaget Pentor, som publiceras i tidningen Gazeta Wyborcza.
Lika många anser att man inte kan uppfatta Polen som en av segrarna i kriget: landet var sönderbombat, det förlorade stora områden i öst, och hamnade efter kriget inom den sovjetiska sfären
Trettio procent tycker tvärtom: visst tillhör Polen segrarmakterna. (Warsaw Voice 2 sept 09)

Upprörda känslor efter Spiegel-artikel

– Tyskland har pressfrihet liksom Polen. Det säger utrikesminister Radoslaw Sikorski i en kommentar till en artikel i den tyska veckotidningen Der Spiegel. Artikeln hänvisar till den nyligen utlämnade lägervakten John Demjanjuk och hävdar att polackerna inte vill inse sin egen skuld i Förintelsen – i Polen finns ett djupt rotat judehat, och pogromerna fortsatte efter andra världskrigets slut, menar Der Spiegel.
PiS-ledaren Jaroslaw Kaczynski däremot är rasande: Tyskarna försöker frita sig från ansvaret för Holocaust, säger Kaczynski. Om det ska fortsätta på det här viset kommer vi att få betala skadestånd för tyska soldater som dog i Warszawaupproret. (Polskie Radio 20 maj 09)

Kommendörskorset till Verheugen

President Kaczynski har tilldelat Günter Verheugen, vice ordförande i EU-kommissionen och kommissionär för näringsliv och industri, kommendörskorset av Polska republikens Förtjänstorden för Polens integration i EU.
– Verheugen var ansvarig för utvidgningen när Polen gick med i EU, sade presidenten. Han är öppen för Polen och tar också upp frågor mellan Polen och Tyskland.
Polens inträde i EU har, liksom inträdet i Nato, varit ett av landets främsta mål.
När utdelningen idag skedde i presidentpalatset i Warszawa sade Verheugen att han var rörd och tacksam mot Polen för så mycket förtroende och vänskap, samt att Europas framsteg inte hade varit möjliga utan Polens kamp mot totalitarianismen. (PR The News 8 maj 09)

Polsk protest påverkar museistyrelse

Efter hårda protester från Polen är Erika Steinbach inte längre påtänkt som styrelseledamot för det museum som ska byggas i Berlin till minne av människor, som i samband med andra världskriget fördrevs från sina hem.
Som stridbar ordförande för Tyska fördrivnas förbund har Steinbach i många år drivit frågan om ett museum för de sex miljoner tyskar som fördrevs från Polen i samband med andra världskriget. Det har varit politiskt otänkbart, i stället har man beslutat om ett museum för alla som fördrevs under kriget – även av de tyska nazisterna.
Förbundet söker också på alla sätt hjälpa efterlevande att resa skadeståndskrav mot Polen för egendom som släkten förlorade när delar av det gamla Tyskland kom på den polska sidan av gränsen.
Steinbach har vägrat acceptera den nuvarande gränsen mellan de två länderna, och polackerna upplever henne som en rabiat motståndare. Förslaget att hon skulle ingå i styrelsen för det nya museet har väckt uppståndelse i Polen, och premiärminister Donald Tusk har försökt påverka Tysklands kansler Angela Merkel att hålla Steinbach utanför styrelsen. De tyska socialdemokraterna och De Gröna har samma åsikt.
Protesterna har alltså haft effekt. På onsdagen drog De fördrivnas förbund tillbaka Steinbachs kandidatur. Polackerna är belåtna – men det finns en oro för att hon i alla fall ska vara den som styr, om än i det fördolda. (SR Ekot och Polskie Radio 4 mars 09)

J. Kaczynski kräver hårda krav mot tysk polis

Oppositionsledaren Jaroslaw Kaczynski begär nu hårda tag mot polisen i München, som tidigare i veckan avhyste PO-politikern Jan Rokita från ett Lufthansaplan. Det rapporterar Rzeczpospolita och flera andra medier.
– Den tyska polisens brutalitet mot Rokita kräver ett kraftfullt ingripande, säger Kaczynski.
Rokita, som reste i ekonomiklass, stoppades av besättningen när han ville hänga sina och hustruns ytterkläder i garderoben i business class. Han blev upprörd och kände sig diskriminerad som polack. Polisen tillkallades, och när Rokita fördes av planet skrek han: Tyskarna slår mig! Senare hävdade han att polisen förolämpat honom och krävt åttatusen euro för att släppa honom. Nelly Rokita säger att maken kommer att stämma Lufthansa. (Warsaw Business Journal 13 feb 09)

Politiker avhyst från Lufthansaplan

Politikern Jan Rokita (PO) arresterades på tisdagen av polisen på ett av tyska Lufthansas plan. Anledningen var en högljudd diskussion med besättningen om var han och hustrun Nelly kunde placera sina ytterkläder – de reste i ekonomiklass men ville hänga kläderna i business class.
Rokita fick tillbringa natten i fängsligt förvar, men släpptes sedan hustrun kontaktat polska konsulatet. Han uppger sig ha blivit utsatt för diskriminering för att han är polack. Enligt polisen avhystes han från planet eftersom han uppträdde störande och dessutom knuffade en ombordanställd.  (Warsaw Voice 12 feb 09)

Merkel och Tusk eniga i mycket

Den tyska kanslern Angela Merkel besökte på måndagen premiärminister Donald Tusk i Gdansk. I första hand diskuterade de EU-frågor, eniga om att ratificeringen av Lissabonfördraget bör fortsätta, trots Irlands nej i folkomröstningen. I Polen väntar man att president Kaczynski ska underteckna parlamentets beslut om ratificering. Merkel stöder det polsk-svenska förslaget om stärkt samarbete med grannarna i öst, i synnerhet Georgien och Ukraina. Hon lovade dessutom att hjälpa Polen att gå över från kol till en mer miljövänlig energi. Angela Merkel, som tycker att Polens planerade museum över andra världskriget i Gdansk är en utmärkt idé, menade att även Tyskland gärna skulle delta i projektet. Vad gäller den gemensamma polsk-tyska historien är relationerna annars något ansträngda – Warszawa gläds inte åt att Erica Steinbach är med i styrelsen för det planerade monumentet över dem som efter andra världskriget fördrevs från det som då var östra Tyskland, nuvarande västra Polen. Steinbach är ordförande i organisationen Tyska fördrivna, som kräver kompensation för förlorad egendom av Polen. (Warsaw Voice 17 juni 08)

Beenhakker ber om ursäkt för avhuggna huvuden

Tabloiden Super Express visar idag på omslaget ett montage där Polens holländske landslagstränare Leo Beenhakker håller upp två tyska fotbollsprofilers avhuggna huvuden. Rubriken är: Leo, ge oss deras huvuden på ett fat! Beenhakker ber på en presskonferens å det polska folkets vägnar om ursäkt för omslaget. Inför söndagens match mellan de två länderna har stämningen blivit upphetsad – och det är inte fansen som eldar på, utan de polska och tyska medierna. (The News 5 juni 08)

Polackerna mer positiva till Tyskland

Trettioåtta procent av polackerna är positiva till de polsk-tyska relationerna. Det är nästan en fördubbling sedan förra året, visar en mätning från opinionsinstitutet CBOS. De som anser att det går åt fel håll har minskat med tretton procent. I mätningen kan man se att yngre polacker ser mer positivt på grannarna än de äldre. Att hedra minnet av de tyskar som fördrevs efter andra världskriget är särskilt stötande för femtioåtta procent av konservativa Lag och Rättvisas (PiS) väljare, och för hälften av Vänsteralliansens (SLD) och Bondepartiets (PSL) stödtrupper. Regeringspartiet Medborgarplattformens (PO) anhängare är kluvna: knappt hälften ser historien som ett hinder för goda relationer mellan länderna, lika många gör det inte. För en fjärdedel är den planerade rysk-tyska gasledningen genom Östersjön det största problemet. (The News 13 maj 08)

Tyskar återfår inte egendom

Tyskar, som förlorade sin egendom till staten under den kommunistiska tiden, kommer inte att omfattas av den kommande reprivatiseringslagen, skriver tidningen Dziennik. Det bekräftas av Hubert Lukaszkiewicz, vice minister på departementet. Tyska ambassaden i Warszawa vill inte göra några kommentarer innan förslaget är färdigt, men inofficiellt påpekar man att detta innebär diskriminering av tyska medborgare. (Warsaw Business Journal 14 april 08)