Tyskar återfår inte egendom

2Tyskar, som förlorade sin egendom till staten under den kommunistiska tiden, kommer inte att omfattas av den kommande reprivatiseringslagen, skriver tidningen Dziennik. Det bekräftas av Hubert Lukaszkiewicz, vice minister på departementet. Tyska ambassaden i Warszawa vill inte göra några kommentarer innan förslaget är färdigt, men inofficiellt påpekar man att detta innebär diskriminering av tyska medborgare. (Warsaw Business Journal 14 april 08)2

Gemensam historiebok för polska och tyska barn om några år

Polska och tyska historiker ska i vår tillsammans börja skriva en historiebok för mellan- och högstadiebarn i båda länderna, skriver tidningen Polska. Gamla tvistefrågor ska redas ut, som om Kopernikus var tysk eller polack; hur ska de tyska fördrivnas historia beskrivas, och om Slask/Schlesien i grunden är polskt eller tyskt. – Det här är ett tillfälle att diskutera Polens historia utomlands utan förvrängningar och stereotyper, säger professor Andrzej Chwalba, vice ordförande i Polska Historiska Föreningen. Modellen är en gemensam fransk-tysk historiebok som mottagits väl i Frankrike och Tyskland. Boken ska vara färdig om tre-fyra år. (Polske radio 28 jan 08)

Nazi-stulna böcker återlämnas till Polen

Myndigheterna i Nürnberg har beslutat att återlämna böcker som stals av nazisterna till deras polska ägare eller deras arvingar. Det finns fortfarande nästan tiotusen sådana böcker, som deponerades av den judiska församlingen till biblioteket i Nürnberg efter andra världskriget. En lista på 115 tidigare ägare har gjorts upp – mest förlagshus som övertogs av nazisterna mellan 1933 och 1945. Böckerna tillhörde människor som förföljdes i Tredje Riket, oftast judar, präster och vänsteraktivister. Efter kriget överlämnades böckerna till den lokala judiska församlingen, som deponerade dem på obestämd tid hos stadens myndigheter. (The News 7 jan 08)

Nazi-stulna böcker återlämnas till Polen

Myndigheterna i Nürnberg har beslutat att återlämna böcker som stals av nazisterna till deras polska ägare eller deras arvingar. Det finns fortfarande nästan tiotusen sådana böcker, som deponerades av den judiska församlingen till biblioteket i Nürnberg efter andra världskriget. En lista på 115 tidigare ägare har gjorts upp – mest förlagshus som övertogs av nazisterna mellan 1933 och 1945. Böckerna tillhörde människor som förföljdes i Tredje Riket, oftast judar, präster och vänsteraktivister. Efter kriget överlämnades böckerna till den lokala judiska församlingen, som deponerade dem på obestämd tid hos stadens myndigheter. (The News 7 jan 08)

Tyska arvtagare söker återfå tavlor

Den tyska organisationen Preussische Treuhand har vidtagit rättsliga åtgärder mot Polen för att få tillbaka ett dussin målningar som ägts av familjen von Ingenheim. Den mest berömda är Boticellis Madonna och barn, som befinner sig på Nationalmuseet i Warszawa. Målet, som drivs för en arvtagares räkning, är ett av elva som nyligen förelagts Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Tidigare har 23 liknande fall lämnats in till domstolen. (Warsaw Business Journal 10 okt 07)

Konstskatter i valkampanjen

Polen kan komma att kräva 20 miljarder dollar som kompensation för att nazisterna målmedvetet förstörde största delen av landets konstskatter under andra världskriget.

Det kan bli regeringens svar på Tysklands krav på att få tillbaka kulturskatter från den östra delen av landet, den del som nu är västra Polen. Tyskland har försökt tona ner konflikten, men regeringen Kaczynski tycks vilja göra frågan om de försvunna konstskatterna till ett inslag i den kommande valkampanjen. (International Herald Tribune 30 aug 07)

Giertych underkänner EU:s nya fördrag

Polska Familjeförbundet (LPR) kommer med all kraft att bekämpa såväl det nya EU-fördraget som Polens anslutning till eurosamarbetet. Det sade ordföranden Roman Giertych på ett partimöte på lördagen. Enligt Giertychs uppfattning kommer Tyskland att använda EU-fördraget för att se till att tyskar får tillbaka egendom som de förlorade efter andra världskriget, då delar av östra Tyskland tillföll Polen. Giertych, som även är vice premiärminister, menar att EU:s domstolar i princip är tyska domstolar och att det kommer att påverka utslaget i de marktvister som nu pågår mellan fördrivna tyskar och den polska staten. (Nyhetsbyrån FNB 7 juli 07)

Tyskarna irriterade över det polska motståndet

Tyska medier är irriterade och förundrade över Polens envisa motstånd mot den nya EU-traktaten, rapporterar Kristian Åström på Sveriges Radio, från Berlin. Tidningarna spekulerar i det polska psyket och konstaterar att bröderna Kaczynskis far stred mot tyskarna under andra världskriget. Warszawa har föresatt sig att minska det tyska inflytandet i unionen och kräver ändring i den redan färdigförhandlade röstfördelningen. Merkel dämpar nu förhoppningarna på midsommarens EU-toppmöte – liksom inför G8-mötet för två veckor sedan, då USA till slut accepterade en kompromisslösning i klimatfrågan. (Dagens Eko 19 juni 07)

Giertych: Merkel smartare än Hitler

Angela Merkel följer den tyska traditionen att försöka kontrollera Europa. Och hon är smartare än Hitler. Det säger EU-parlamentarikern Maciej Giertych, i en intervju i Zycie Warszawy. Merkel använder inte maktargument, menar Giertych, men hennes avsikt är att se till att Tyskland blir så starkt som möjligt. Maciej Giertych har tidigare gjort sig känd för sina antisemitiska och homofobiska uttalanden – bland annat i en skrift med EU:s logga på omslaget. (EU-business 18 juni 07)

Tyska arvingar kräver sin arvslott

Polska domstolar har beslutat i sex fall att tyska medborgare ska få ta över fastigheter i Polen. Det uppger den stora dagstidningen Rzeczpospolita. För närvarande väntar flera hundra fall med tidigare tyska ägare som fått lämna sina fastigheter på att nå en lösning. Domslutet beror på en lucka i den polska lagen som säger att tyska medborgare som fått lämna sin egendom i samband med andra världskriget inte har rätt att återfå den. Lagen nämner emellertid ingenting om arvsrätten – alltså söker tyska arvingar nu få tillbaka släktegendomen. (ÖstersjöNytt 8 juni 07)

Parlamentariker larmar om tyska markkrav

EU-parlamentarikern Boguslaw Rogalski har upprättat ett register över tyska medborgares krav på mark i Warmien och Mazurien, och funnit att 170 fall ligger och väntar i domstolarna. Rogalski menar att medierna inte är tillräckligt uppmärksamma på tyska försök att få tillbaka landområden som var tyska före kriget. Om inte Warszawa ingriper kommer Warmien och Mazurien snart att likna en schweizerost, varnar Rogalski, och stora landområden kommer inte längre att lyda under polsk jurisdiktion. (Polskie Radio 5 maj 07)

Tyskland bör betala kompensation för judisk egendom

Det är Tyskland, och inte Polen, som ska kompensera människor som förlorade sina egendomar i landet i slutet av andra världskriget. Det säger Przemyslaw Gosiewski, minister vid premiärministerns kansli. Uttalandet är ett svar på den amerikanska senatorn Hillary Clintons uppmaning till Polen att lösa frågan om ersättning för judisk egendom så snart som möjligt. Gosiewski tillade att mycket redan har gjorts för att återställa judisk egendom i Polen. Kritiker menar att kraven på kompensation också gäller egendom som stals under kommunisttiden. (Polskie Radio 13 april 07)

Ingen enighet om uttalande mot tyskar krav på Polen

Ingen enighet uppnåddes vid det första gemensamma mötet mellan den tyske talmannen Norbert Lammert och den polske Marek Jurek på onsdagen. Frågan gällde de krav som fördrivna tyska grupper ställer på Polen. Polens inställning är att de båda länderna ska göra ett gemensamt uttalande om att kraven inte har något berättigande, medan Tyskland inte anser att det behövs. (Radio Polonia 7 mars 07)

Polsk och tysk talman möttes idag

Talmännen för sejmen, Marek Jurek, och tyska Bundestag, Norbert Lammert, hade idag ett första möte i Berlin. Avsikten är att knyta de två parlamenten närmare varandra, så att relationerna mellan Polen och Tyskland kan bli mindre spända, förjklarade de på en gemensam presskonferens. (Radio Polonia 6 mars 07)

Kaczynski missbelåten med Tyskland

Tyskland försöker skriva om andra världskrigets historia och det antipolska energiprojektet (gasledningen som ska byggas på Östersjöns botten från Ryssland till Tyskland) förstör relationerna mellan de två länderna. Det sade premiärminister Jaroslaw Kaczynski i en intervju nyligen. Anledningen till utbrottet är förutom gasprojektet att Tyskland avvisar förslaget om ett nytt avtal om hur man ska hantera tyska medborgares krav på mark som avträddes till Polen efter andra världskriget. (Euobserver 5 feb 07)

Kaczynski missbelåten med Tyskland

Tyskland försöker skriva om andra världskrigets historia och det antipolska energiprojektet (gasledningen som ska byggas på Östersjöns botten från Ryssland till Tyskland) förstör relationerna mellan de två länderna. Det sade premiärminister Jaroslaw Kaczynski i en intervju nyligen. Anledningen till utbrottet är förutom gasprojektet att Tyskland avvisar förslaget om ett nytt avtal om hur man ska hantera tyska medborgares krav på mark som avträddes till Polen efter andra världskriget. (Euobserver 5 feb 07)

Polskt veto mot rysk-tyska förhandlingarna

Polen har nu inlagt sitt veto mot de rysk-tyska förhandlingarna om samarbete i energi- och handelsfrågor. Det innebär att diskussionerna sannolikt inte börjar om två veckor som planerat. Vetot kommer att gälla tills Ryssland häver sitt importförbud på polska livsmedel och ratificerar avtalet om handel med gas- och olja. (Warsaw Voice 061114)

Avstå från ersättningskraven, manar Kaczynski

Premiärminister Jaroslaw Kaczynski har uppmanat Tyskland att en gång för alla avstå från kompensationskrav mot Polen. Uttalandet, som gjordes i en intervju i den tyska tidningen Bild inför Kacsynskis besök i Tyskland i morgon, syftade på tyska organisationer för fördrivna folkgrupper, som ställer krav på ersättning för den egendom som blev kvar i Polen efter andra världskriget.
— Det är en fråga om politisk vilja, sade premiärministern. Det är hög tid att lägga både oficiella och inofficiella ersättningskrav åt sidan. (Radio Polonia 061029)

Brzezinski manar till bättre relationer med Tyskland

Zbigniew Brzezinski, tidigare rådgivare till USAs president anser att Polen måste anstränga sig att förbättra relationerna med Tyskland. Den aktuella tyska utställningen om fördrivna människor i Berlin har i hög grad aktualiserat frågan om förbättrade relationer, ansåg Brzezinski i en intervju nyligen. (Radio Polonia 060817)

Intellektuella vädjar om samförstånd

Polska och tyska intellektuella vädjar nu till de politikerna att vårda relationerna mellan båda staternas ledare och börja förhandla om de viktigaste frågorna.
Skrivelsen har ställts samman av Kopernikusgruppen, en samling polska och tyska intellektuella.
Johannes Paulus II, Wladyslaw Bartoszewski, Willy Brandt och Helmut Kohl gjorde alla stora insatser för att överbrygga fördomar och hinder mellan länderna, och arvet efter dem får inte förslösas, menar undertecknarna av dokumentet.Poland.pl 060729

Marcinkiewicz vill stoppa kommentarer

Premiärminister Kazimierz Marcinkiewicz uppmanar nu landets debattörer att avhålla sig från ironiska kommentarer om president Lech Kaczynskis hastigt påkomna ohälsa i samband med firandet av Weimardagarna. Det försvårar möjligheterna att föra en politik som är bra för landet, menar premiärministern. Radio Polonia 060707

Polska protester mot utställning om fördrivna

En uställning över fördrivna folkgrupper i Europa har öppnats i Kronprinspalatset på Under den Luinden i Berlin. Där visas många exempel på civila på flykt – också tyskar som fördrevs från Polen och Östeuropa efter andra världskriget. Premiärminister Jaroslaw Kaczynski har dömt ut utställningen, och f d premiärministern Kazimierz har inställt en resa till Berln med anledning av uställningen. (BBC 060813)

Ex-ägare vill ha ersättning

Sedan Europadomstolen för mänskliga rättigheter tillerkände en tidigare ägare 120×000 zl i skadestånd för fastigheter som förstatligades av kommunistregimen, ligger nu 50×000 andra förkrigsägare i startgroparna. De anser att återprivatiseringen av polsk egendom har gått för långsamt. Bara de polska statsobligationer som gavs ut före kriget skulle kosta staten fem miljarder zl att lösa in. (Warsaw Business Journal 060626)

6 miljoner namn ska samlas in

I samband med högtidlighållandet av minnet av krigsutbrottet 1939 tillkännagav tvillingbröderna Kaczynski, presidenten och premiärministern, att man ska samla in namnen på de 6 miljoner polacker som dödades under andra världskriget — eller i alla fall på så många som möjligt. Projektet är en reaktion på utställningen om fördrivna folk i Berlin, som man ser som ett försök att skriva om historien. (Guardian 060904)