Duda fick ett kort samtal med Obama

President Andrzej Duda. Foto: Lukasz Plewnia. wikipedia.

President Andrzej Duda. Foto: Lukasz Plewnia. wikipedia.

Det blev ändå ett kort samtal på tu man hand med Barack Obama för president Duda på torsdagen.

De hälsade på varandra på väg till middagen, stannade till och hade ett kort samtal om Natos toppmöte i Warszawa i sommar och om den konstitutionella krisen i Polen. Det säger Dudas rådgivare Krzysztof Szczerski.

Duda kunde informera Obama om torsdagens möte med partiledarna, som han välkomnade, och möjligheten till en kompromiss vad gäller lagen om Konstitutionsdomstolen, sade Szczerski.

President Duda är i Washington med anledning av det internationella atomsäkerhetsmötet och för att förbereda Natotoppmötet i Warszawa i juli.

Inför resan försökte polska regeringstjänstemän få till stånd ett möte på tu man med den amerikanske presidenten, men förslaget avvisades och man antog allmänt att det berodde på den politiska situationen i Polen. USA har flera gånger tryckt på för att få regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att följa de rekommendationer om Konstitutionsdomstolen som Venedigkommissionen lämnat.

Ett påtryckningsmedel har varit att hota med att flytta Natos toppmöte till något annat land, vilket vore en prestigeförlust för Polen. Det är i juli Nato väntas ta beslut om permanent militär närvaro i Centraleuropa, vilket Polen arbetat för i flera år. (Warsaw Business Journal och wB 1 april 15)

Duda i möte med amerikanska senatorer

Utanför restaurangen i Kraków där president Duda hade möte med en delegation amerikanska senatorer, samlades KOD-anhängare med sorgflor lindat kring grundlagen.

Utanför restaurangen i Kraków där president Duda hade möte med en delegation amerikanska senatorer, samlades KOD-anhängare med sorgflor lindat kring grundlagen. Foto: KOD Facebook

President Andrzej Duda träffade på lördagskvällen en grupp amerikanska senatorer på en restaurang i Kraków. Det var ett inofficiellt möte och samtalen uppgavs handla om Natos topp möte i Warszawa i juli, säkerhetsfrågor och de polsk-amerikanska relationerna. Mötet ska ses som en del av förberedelserna inför Dudas besök i Washington i slutet av mars.

Utanför restaurangen samlades anhängare till medborgarrörelsen Kommittén för Demokratins Försvar (KOD), med var sitt exemplar av grundlagen i handen, försedd med sorgband. Alla var svartklädda och skanderade ”Constitution, Free Poland” och ”I want my Poland back”.

Vare sig presidenten eller någon ur den amerikanska delegationen ville uttala sig efter mötet, men Krzysztof Szczerski från presidentkansliet sade att det var ett ”förträffligt möte” och att man diskuterat den internationella säkerheten.

Ett långt och givande samtal om den internationella politiken, sade Szczerski.

Man kan alltså bara spekulera om syftet med senatorernas besök i Polen. Det är svårt att föreställa sig att den konstitutionella krisen och den hotade yttrandefriheten inte skulle ha tagits upp. USA har visat oro för den politiska utvecklingen i Polen, och det förestående mötet mellan Duda och Obama kommer med säkerhet att åtminstone delvis handla om detta.

Bland senatorerna fanns två med polska rötter; personer som sedan länge lobbat för avskaffandet av visum-tvånget för polacker, och visum-argumentet kan vara ett möjligt påtryckningsmedel på de nya polska makthavarna.

Det är emellertid svårt att föreställa sig att den amerikanska delegationen skulle vara positiv till den politiska situationen i Polen och än mindre att den skulle uttrycka sitt stöd för PiS-regeringens förehavanden.

Att inga detaljer har läckt ut tyder på att samtalen hade en viss tyngd och betydelse. Det är därför som det enda officiella uttalandet är så till brädden fyllt av plattityder.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Publicerat i USA

USA – Kaczyńskis nästa fiende

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: wikipedia.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: wikipedia.

USA kräver att regeringen upphör att lamslå Konstitutionstribunalen. Och det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) politiker svarar med att kritisera USA.

Den amerikanske ambassadören i Warszawa, Paul W. Jones, träffade i början av mars PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, uppger en källa till Gazeta Wyborcza. Mötet hölls bakom stängda dörrar på PiS högkvarter med tolken som enda vittne. Stämningen ska ha varit iskall, uppger källan och när Kaczyński var mycket irriterad när han gick.

Läs vidare >>

USA trycker på om Konstitutionsdomstolen

Washington anser att den polska regeringen ska följa Venedigkommissionens preliminära utlåtande och därmed lösa den konstitutionella krisen i Polen. Det skriver den amerikanska tidningen Wall Street Journal. Frågan riskerar annars att undergräva landets önskemål om att Nato ska utöka sin närvaro i Centraleuropa, en fråga som Polen drivit ända sedan konflikten mellan Ryssland och Ukraina bröt ut.

Amerikanska tjänstemän på besök i Warszawa har påpekat att regeringen bör följa Venedigkommissionens preliminära utlåtande, vilket irriterade regeringen. Det fick också Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) att reagera starkt. Utan att peka ut något särskilt land gick han i ett tal i parlamentet till angrepp mot allierade som lägger sig i landets interna angelägenheter.

Det är ett stort misstag av våra allierade om de gör gemensam sak med oppositionen, sade han. Venedigkommissionens utkast är bara riktlinjer och på intet sätt bindande för oss. Våra allierade försöker blanda sig i våra angelägenheter och gör därmed detta till en fråga om Polens suveränitet.

USA har flera gånger uttryckt oro för den nuvarande situationen, och enligt det amerikanska utrikesdepartementets talesperson Mark Toner har man en öppen diskussion om de demokratiska frågorna. Han sade också att planerna på att Natos toppmöte i juli ska hållas i Warszawa står fast, och att alliansen är intresserad av att öka sin närvaro i bland annat Polen, skriver Wall Street Journal.

Men varje demokrati behöver ett starkt system för kontroll och balans, och ett oberoende domstolsväsende är avgörande för rättssäkerheten, och vi hoppas att vi inom kort ska se utvecklingen gå åt det hållet, sade Toner. (wyborcza.pl 5 mars 16)

Szydło avvisar amerikansk oro

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Premiärminister Beata Szydło.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Jag är förvånad över ert brev och måste förutsätta att er oro beror på brist på tillförlitlig information. Det skrev premiärminister Beata Szydło i ett svar till tre amerikanska senatorer, John McCain, Ben Cardin och Richard J Durbin, som i förra veckan skickat brev till Szydło. I brevet uttryckte de, som vänner till Polen, sin oro för rättssäkerheten och respekten för OSSEs och EUs grundläggande värden – demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, allt det som gjort Polen till en så stark och levande medlem av det demokratiska samhället och en trogen allierad till USA i hjärtat av Centraleuropa.

Även utrikesminister Witold Waszczykowski hänvisade på bristande kunskap när han i Bryssel ombads kommentera senatorernas brev.

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har genomfört en rad kontroversiella lagändringar vad gäller de offentliga medierna, Konstitutionsdomstolen och polisens och underrättelsetjänsternas möjligheter att avlyssna misstänktas telekommunikation. Tidigare i år framträdde Szydło i EU-parlamentet för att förklara regeringens åtgärder, och hon avvisade bestämt att den polska demokratin har urholkats.

Vi genomför nu det som vi gick till val på, sade hon. Det här är vad väljarna vill ha, vi kom till makten efter de demokratiska valen i höstas. (Polskie Radio och wB 15 feb 16)

Publicerat i USA

– Obama bör inte delta i Natomötet i Warszawa!

Varken konflikten om Konstitutionsdomstolen (KD) eller Polens krav på en permanent Nato-närvaro i landet har gått USA förbi, och den amerikanska tidskriften Foreign Policy föreslår nu att president Obama ska vägra delta i Natos toppmöte i Warszawa i sommar om inte det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) löser de konstitutionella problemen på ett förtroendeingivande sätt.

Tidskriften konstaterar att regeringen gjort om KD till en gummistämpel som bara ska bekräfta kommande förändringar i den polska lagboken. Genom att inte låta de tre domare som utsetts av den förra regeringen få tillträda sina platser kränkte president Duda författningen och trots ett tvingande utslag från domstolen har ingen förändring skett.

Detta har medfört att rättssäkerheten i Polen nu granskas av EU-kommissionen, och det är viktigt att Obama sätter ner foten, menar Foreign Policy.

Toppmötet är ett viktigt sätt för PiS att visa hemmaopinionen att Polen, trots manipulationerna med grundlagen, i internationella ögon fortfarande är en respekterad spelare. Obama bör nu tala om att Nato inte bara är en militär allians utan att avsikten är att försvara de demokratiska värdena och de mänskliga rättigheterna. Så länge Polen fortfarande granskas av EU-kommissionen bör Obama inte resa till tippmötet, skriver tidskriften.

KD har framställt ett kompromissförslag som går ut på att de domare som PiS felaktigt utsåg kan tillträda efterhand som nya vakanser uppstår. Men om inte Duda accepterar detta statsmannalika förslag bör Obama inte delta i sommarens toppmöte som väntas omformulera Natos strategiska uppdrag – det vill säga att alliansen bör ha permanenta installationer i sin östliga flank. (Foreignpolicy.com 21 jan 16)

Amerikansk oro över utvecklingen i Polen

En intern diskussion om den polska utvecklingen förs i kretsen närmast president Barack Obama. Det skriver tidningen Gazeta Wyborcza och hänvisar till källor i Washington.

Den politiska utvecklingen i Polen har bland annat kritiserats i tidningen Washington Post och TV-kanalen CNN, men politiska bedömare, som portalen politico.com, anser det för tidigt att dra några slutsatser än. Såväl administrationen som medierna följer emellertid händelserna med stort intresse.

Vid den amerikanska regeringens dagliga presskonferens i Washington passade TVN på att fråga om USA oroar sig för utvecklingen.

Mark Toner, som höll i presskonferensen, svarade diplomatiskt och försiktigt, och vidgick att regeringen ställt frågor till regeringen Szydło om hur man hanterat frågan om Konstitutionsdomstolen.

Jämvikten mellan de enskilda statliga institutionerna och domstolarnas oberoende är viktiga element i en demokratisk rättsstat, sade Toner. USA bryr sig om Polen och ser landet som en värdefull allierad och vän. Därför iakttar vi utvecklingen i Polen med största intresse. Vi tror på den polska demokratin och hoppas att polackerna själva kan reglera allt i enlighet med demokratiska regler.

Det var tydligt att Toner inte ville använda ordet oro, i stället upprepade han frasen om vikten av domstolarnas självständiga ställning i en demokrati.

USA har tidigare antytt att det inte är självklart att det planerade Natomötet ska äga rum i Warszawa, men ingen förändring i planeringen har gjorts än.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Publicerat i USA

Efterlevande kräver skadestånd av rederi

Fem polacker fanns med i besättningen när det amerikanska lastfartyget El Faro gick till botten utanför Bahamas kust. Deras familjer stämmer nu ägarna för den dåliga säkerheten på fartyget.

Rederiets advokater säger att ersättningen kan bli 460 000 dollar per besättningsmedlem. (TVP info 3 nov 15)

Publicerat i USA

Amerikanska baser i Polen

Natos spjutspets med högkvarteret i Szczecin kan komma att bli hotat och då ska ammunitionslager, reservdelar samt utrustning för en hel pansarbataljon i Polen skydda den.

Det enades Polen och USA om i Bryssel på torsdagen. Polen ger USA tillgång till områden och lokaler i Lask, Drawsko Pomorskie, Skwierzyna, Ciechanów och Choszczna. Den amerikanska utrustningen kommer att vara i Polen i mitten av 2016 meddelar försvarsdepartementet.

I Drwsko Pomorskie inrättas ett polskt-amerikanskt övningscenter för pansarsoldater, säger försvarsminister Tomasz Siemoniak till TVN24 Dessutom upplåter Polen flygbasen i Lask, där polska och amerikanska soldater redan nu övar tillsammans samt gamla garnisonen i Ciechanów.

Exakt vilken utrustning som hamnar i Polen vet man inte än, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. Men det  handlar om en tung pansarbataljon med 750 soldater, ca 20 stridsvagnar, pansarfordon, artilleri samt flygförsvar. Hur mycket av det som hamnar i Polen beror på Ungern som fortfarande inte bestämt sig om de vill ha amerikanska baser på sitt territorium eller ej.

Sammanlagt kommer det att finnas utrustning i Centraleuropa för 4700 soldater, ca 60 stridsvagnar och ca 250 fordon. De ska användas för övningar inom ramen för de amerikanska styrkornas ”ständiga rotationsnärvaro” i regionen.

Vid behov ska de amerikanska baserna försvara Polen mot angrepp.

Efter den ryska annekteringen av Krim beslöt Nato att stärka den östra flanken. Istället för att reaktivera de gamla baserna vill man istället – av ekonomiska skäl – skapa militära utrustningsbaser. I fall av överhängande hot ska soldater som kan använda utrustningen fraktas till baserna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Skadade vid uppröjning av Ground Zero får ersättning

Många blev sjuka sedan de arbetat med att röja upp på Ground Zero efter terrorattentatet mot World Trade Center i New York den 9 september 2001. Under röjningsarbetet exponerades de för allehanda giftiga ämnen, vilket påverkat deras hälsa.

Nu har en domstol slagit fast att 82 personer ska få ersättning för sina skador. 47 av dem är polska invandrare.

Beroende på hälsotillstånd och ålder kommer de att få ut mellan 25 000 dollar (217 000 svenska kronor) och 1,45 miljoner dollar (12,5 miljoner kronor).

För många av dem förändrades livet helt och hållet efter arbetet bland rasmassorna, säger advokaten Gregory J Cannata till nyhetsbyrån PAP. Från att ha varit energiska och pigga människor är de nu sjuka och deprimerade, och deras tillstånd förbättras inte.

Det svåra under alla dessa år av förhandlingar har varit att avgöra hur mycket deras försämrade hälsa faktiskt beror på arbetet i Ground Zero och hur mycket som kan ha orsakats av att de tidigare arbetat med till exempel asbest eller varit rökare. (Polskie Radio 25 juni 15)

Publicerat i USA

FBI-chef beklagar uttalande om Polen och Tyskland

FBI-chefen James Comeys handskrivna brev till Polens ambassadör i Washington.

FBI-chefen James Comeys handskrivna brev till Polens ambassadör i Washington.
Foto: UD.

James Comey, chef för den amerikanska federala polisen FBI beklagar formuleringarna i sitt tal på Holocaustmuseet i förra veckan, då han sade att mördarna och deras medbrottslingar i Tyskland, Polen och Ungern och på många andra ställen inte ansåg att de gjorde något ont. De övertygade sig om att detta var rätt sak att göra, detta var vad de hade att göra.

Talet, som publicerades i Washington Post, orsakade stor uppståndelse i Polen.

På onsdagen hade Polens ambassadör i USA, Ryszard Schnepf, hade ett möte med Comey, som därefter sände ett handskrivet brev och beklagade att han kopplat samman Tyskland och Polen eftersom Polen blivit invaderat och ockuperat av Tyskland.

Polen bär inget ansvar för de ohyggligheter som nazisterna begick. Jag önskar att jag inte hade nämnt namnet på några länder, eftersom min poäng var universell och handlade om den mänskliga naturen, skrev Comey.

President Bronisław Komorowski konstaterade efter Comeys ursprungliga tal att den historiska okunnigheten är stor, och att man nu måste bekämpa stereotypa och skadliga uppfattningar om polackerna.

I en kommentar till Comeys ursäktande brev säger premiärminister Ewa Kopacz att varje polack nog vill ha något mer från Comey, men att det å andra sidan är mer än vad man kunde vänta sig efter de första rapporterna.

Saken är över, förkunnade utrikesminister Grzegorz Schetyna. (Warsaw Business Journal, Warsaw Voice 23 april 15)

Brevet ligger utlagt på UDs hemsida.>>

USAs ambassadör beklagar FBI-chefens uttalande

Vice utrikesminster Leszek Soczewica hade på söndagen ett samtal med den amerikanske ambassadören Stephen Mull för att framföra Polens misnöje med ett uppmärksammat uttalande av FBI-chefen James Comey.

Comey sade i veckan ett tal att han ville att hans medarbetare skulle gå på Holocaustmuseet i Washington för att förstå vad som hände under andra världskriget. Han sade också att mördarna och deras medbrottslingar i Tyskland, Polen och Ungern och på många andra platser inte ansåg att de gjorde något som var fel.

De övertygade sig om att detta var rätt väg att gå, sade Comey.

Mull skriver nu i ett pressmeddelande att uttalandet var oacceptabelt och att han har skickat ett brev till FBI-chefen där han protesterar mot dennes historieförfalskning. Mull påpekar i brevet att Comey anklagar polacker för brott som de inte begått utan tvärtom var blev offer för. (Warsaw Business Journal 20 april 15)

Polen protesterar mot FBI-formulering

Jag vill att de förstår vad mänskligheten är i stånd till. Jag vill att de förstår att de sjuka och onda människor som övervakade Förintelsen var människor som älskade sina familjer, hjälpte sina grannar och besökte kyrkan och gav allmosor. Dessa goda människor hjälpte till att mörda miljoner andra. Mördarna och deras medskyldiga i Tyskland, Polen och Ungern, men även i andra länder ansåg att de inte gjorde något ont.

Det sade James B. Comey, chef för den amerikanska federala polisen FBI, när han på onsdagen inför representanter för judiska kretsar på Holocaustmuseet i Washington förklarade varför han vill att hans medarbetare ska besöka museet.

Hans tal publicerades i Washington Post och väckte omedelbart protester, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Polska ambassaden reagerade med en protest från ambassadören.

Formuleringarna om Polen är oacceptabla, skrev utrikesdepartementets talesperson Marcin Wojciechowski på twitter. Herr Comey rekommenderas läsning av några elementära böcker i ämnet, t ex Hannah Arendt och en kurs i andra världskrigets historia. Hur länge ska vi behöva stå ut med denna ignorans, okunnighet och enfald?

Dorota Tubielewicz Mattsson

FBI utreder amerikaners brott i Polen

När det gäller brottslig verksamhet som har anknytning till USA får den polska polisen hjälp av en grupp agenter från amerikanska FBI (Federal Bureau of Investigation). Den polska grenen av FBI består av åtta agenter som arbetar från amerikanska ambassaden i Warszawa.

Gruppens chef är polska Monika Wasiewicz, som tvingades ge upp sitt polska medborgarskap för att kunna arbeta för FBI.

Vi expanderar, säger Wasiewicz till affärstidningen Puls Biznesu, och en ny agent togs nyligen in i gruppen.

FBI i Polen utreder bland annat en korruptionshärva som uppdagades 2012. De amerikanska jättarna Hewlett Packard och IBM misstänks vara inblandade.

FBI har ett avtal samarbetsavtal med de polska underrättelsetjänsterna. (Polskie Radio 8 april 15)

Polen manar USA att lyfta sanktionerna mot Kuba

Utrikesdepartementet gratulerar USA till återupptagandet av de diplomatiska relationerna med Kuba och uppmanar Washington att även lyfta de långvariga sanktionerna mot landet.

Vi har i åratal argumenterat i FNs generalförsamling för att USA ska lyfta sina långvariga sanktioner mot Kuba, skriver UD i ett pressmeddelande.

Polen konstaterar också att påve Franciskus medling blivit en stor framgång.

Vi uppskattar kyrkans roll i försöken att öppna upp Kuba för världen, skriver UD, och påminner om att redan den polske påven Johannes Paulus II vädjade om att sanktionerna skulle lyftas under sin första historiska resa till ön 1998. (Polskie Radio 19 dec 14)

Publicerat i USA

USA vill ha Polański utlämnad

USA har försökt få Roman Polański utlämnad från Polen, sedan det blev känt att han deltog i invigningen av Museet för de polska judarnas historia i Warszawa.

Polański avvek från USA 1978 i samband med en rättegång där han anklagades för sex med en 13-åring i Los Angeles och har varit efterlyst sedan dess, även om ärendet tycks ha blivit mer aktuellt på senare år.

Justitiedepartementet har mottagit en begäran om att Polański skulle gripas, för att man sedan skulle kunna inleda förhandlingar om utlämning, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. Men enligt en tjänsteman på justitiedepartementet ska begäran ha avslagits eftersom den inte var skriven på polska.

Skrivelsen följde inte de formella kraven, sade tjänstemannen, så tills vidare gör vi ingenting. Enligt de internationella överenskommelserna ska sådana handlingar vara översatta till landets språk. Och när det är gjort är Polański tillbaka i Frankrike.

2009 greps Polański på USAs begäran på flygplats i Zürich, men blev aldrig utlämnad av den schweiziska regeringen.

Polański, som föddes i Polen och fick sin utbildning på den berömda filmskolan i Łódź, bor i Paris sedan 1978 men har besökt Polen flera gånger. Han har planerat att spela in sin film om Dreyfusaffären i Polen. (Polskie Radio 30 okt 14)

Polen köper missiler av USA

Den amerikanska kongressen har nu godkänt försäljningen av 30 JASS-missiler till Polen. I april diskuterade försvarsminister Tomasz Siemoniak frågan i Washington med försvarsminister Chuck Hagel, och beslutet fattades den 2 oktober.

Det visar hur starkt USA vill stödja moderniseringen av det polska försvaret, och det kommer satt stärka landets möjligheter att möta nuvarande och kommande hot från fientliga vapensystem, sade USAs ambassadör i Polen, Stephen D Mull.

Missilerna ska användas av de nya polska stridsflygplanen F-16 – även de köpta från USA.

Även uppgradering av stridsflygplanen har godkänts – det handlar om utrustning, reservdelar, utbildning och logistiskt stöd. Hela paketet kommer att kosta 500 miljoner dollar. (Polskie Radio 3 okt 14)

Polen och USA eniga i Ukrainafrågan

Såväl premiärminister Donald Tusk som president Bronislaw Komorowski har i dagarna diskuterat flygkatastrofen i Ukraina med USAs president Obama i telefon.

De är eniga om att Ryssland förser separatisterna i östra Ukraina med vapen och militär utbildning, uppger Vita huset. De är också eniga om vikten av att Natoländerna ökar försvarsanslagen och satsar på Central- och Östeuropa. (Warsaw Business Journal och Warsaw Voice 21-22 juli 14)

Amerikansk jagare på vänbesök i Gdynia

Hamnstaden Gdynia har fått besök av den amerikanska jagaren USS Oscar Austin, som är på turné bland USAs allierade i regionen. Fartyget, som är på sitt tredje besök i Polen, kom närmast från Tallinn och Karlskrona.

Två dagars besök i Gdynia visar hur bra det amerikansk-polska samarbetet fungerar, sade befälhavaren, kapten Brian Diebold, som för övrigt har polska rötter. (Polskie Radio 2 juli 14)

Publicerat i USA

Obama: Gnistan kom från polackerna!

President Obama vid sitt besök i Warszawa den 4 juli. Till vänster om honom Anna Komorowska, Polens första dam, och till höger PResodent Bronislaw Komorowski. Foto: Staffan Herrström.

President Obama vid sitt besök i Warszawa den 4 juni. Till vänster om honom Anna Komorowska, Polens första dam, och till höger president Bronislaw Komorowski.
Foto: Staffan Herrström.

Vi får aldrig glömma att gnistan kom från polackerna. Det sade USAs president Barack Obama i sitt stora tal när Polen firade tjugofem år av frihet och demokrati.

Obama vände sig till Lech Walesa, Solidaritetslegendar och expresident, kallade honom ”mannen som hoppade över muren för att leda nationen till friheten”.

Jag tackar Lech Walesa för hans ledarskap och jag tackar polackerna för det otroligt varma mottagande jag fått här, sade Obama. Valet den 4 juni var början till slutet för kommunismen, inte bara här i landet utan i hela Europa. Det var ett val som den gången verkade omöjligt, det blev en jordskredsseger för friheten. Valsegern var kulmen på århundraden av kamp för polackerna!

Obama påminde om Jan Karski, som riskerade allt för att rädda oskyldiga från Förintelsen, om hjältarna i Warszawas getto som inte gav upp utan strid, om Warszawaupproret och om järnridån. Han pekade också på den polskfödde påven Johannes Paulus II:s uttalande om att Europa inte är fritt utan ett självständigt Polen.

Friheten är ingenting man får gratis, sade Obama, och uttryckte sin tacksamhet mot de polska soldater som kämpat i Irak och Afghanistan och idag patrullerar vid de baltiska staternas gräns.

Det är det fria demokratiska Polen vi firar idag, det var detta era förfäder slogs för. Och vi måste stå sida vid sida med dem som vill ha frihet.

Demokrati är mycket mer än bara fria val. Verklig demokrati måste byggas upp inifrån. Polen påminner om att även små steg kan riva den största vägg och förvandla hela världen. Även Ukraina måste välja friheten och har nu börjat reformernas svåra väg.

Jag vet att polackerna genom hela sin historia i prövningens stund har övergivits av sina vänner. Och jag har kommit för att bekräfta vårt fortsatta engagemang. Polen kommer aldrig mer att stå ensamt. Vi står sida vid sida nu, försäkrade Obama. Ett angrepp på ett land i alliansen är ett angrepp på oss alla. Vi har en helig plikt att försvara er territoriella integritet. (Gazeta.pl 4 juni 14)

Obama: En miljard till Europas säkerhet

USA står fast vid sin avsikt att öka sitt engagemang i Polens säkerhet. Det sade president Barack Obama på tisdagen på en presskonferens tillsammans med president Komorowski.

Den amerikanske presidenten är i Polen för att delta när Polen firar 25-årsjubileum av demokratins införande.

Obama vill satsa en miljard dollar (drygt sju miljarder svenska kronor) på att utöka den amerikanska militära närvaron i Öst- och Centraleuropa. Det gäller både utbildning, övningar och utrustning.

Komorowski meddelade att de polska försvarsanslagen samtidigt ska höjas från 1,95 till 2 procent av bnp, vilket ska ses som en sporre för andra Natoländer att gå samma väg.

Obama sade också att missilförsvarsprogrammet ska fortsätta och att amerikanska luftförsvarstrupper redan anlänt till Polen. (Warsaw Voice 4 juni 14)

Obama i Warszawa för 4-junifestligheterna

I morgon firar Polen 25-årsminnet av de första delvis fria valen som ledde till att kommunismen föll. Den 4 juni 1989 vann den fria fackföreningen Solidaritet en förkrossande seger över kommunisterna. Frigörelsen spred sig till andra länder – mest uppmärksammades Berlinmurens fall i november samma år.

USAs president Barack Obama och utrikesminister John Kerry kom på förmiddagen till Warszawa för att delta i festligheterna.

Obama, som möttes på flygplatsen av president Bronislaw Komorowski, ska också träffa premiärminister Donald Tusk. Idag blir det galamiddag i Kungliga slottet och utdelning av Solidaritetspriset.

Höjdpunkten vid besöket blir den amerikanske presidentens tal till polackerna i morgon, den 4 juni, då Polen firar sin fredliga övergång från kommunism till demokrati. Han ska också träffa Petro Porosjenko, Ukrainas nyvalde president.

På eftermiddagen flyger Obama till Bryssel för G7-mötet.

När utrikesminister Radoslaw Sikorski under dagen träffar Kerry ska han trycka på för att förmå Nato att öka sin militära närvaro i regionen. (Polskie Radio och Warsaw Voice 3 juni 14)

Amerikansk trupp till Polen och Baltikum

Med anledning av krisen i Ukraina kommer amerikanska trupper nu till Polen för ett nytt utbildningsprogram som omfattar flera Natoländer i regionen. De första blir 150 soldater från en luftbrigad som just nu är stationerad i Italien, bekräftar Pentagons talesperson John Kirby.

Under de närmaste dagarna kommer amerikansk trupp också till Estland, Lettland och Litauen. Det finns också planer på att låta trupper rotera runt i regionen under resten av året, säger Kirby.

Budskapet till människorna i de här länderna och till alliansen är att vi tar detta på allvar. Och om det finns ett budskap till Moskva, sade Kirby, så är det exakt detsamma: vi tar våra förpliktelser på den europeiska kontinenten på mycket stort allvar. (Polskie Radio 23 april 14)

USA stannar i Polen året ut

Vi kommer att ha kvar de stridsflygplan som nu finns i Polen till slutet av året. Det sade den amerikanske försvarsministern Chuck Hagel efter samtal med försvarsminister Tomasz Siemoniak i Washington.

Hagel uppmanande också de Natoallierade att fylla på de amerikanska trupperna i Lask-basen i centrala Polen.

I samband med den ryska interveneringen i Ukraina har USA har stationerat ett par hundra soldater och sex F 16-plan i Polen för att stötta Natoländer i Central- och Östeuropa. Polen, som gränsar till både Ryssland och Ukraina, driver på för att Nato permanent ska finnas i landet.

Som svar på Natos begäran kommer Kanada att skicka sex CF-18 stridsflygplan till Polen.

Enligt en färsk opinionsmätning vill två tredjedelar av polackerna att Natos närvaro i Polen ökar. (Polskie Radio 18 april 14)

Visumfrågan alltjämt olöst

Polackerna måste fortfarande ansöka om visum när de vill resa till USA – vi uppfyller fortfarande inte kraven för att komma med i det amerikanska Visa waiver-programmet. Det sade Boguslaw Winid, biträdande minister för internationella frågor.

Enligt amerikansk lag får antalet avslagna visumansökningar från ett land inte vara högre än tre procent, och förra året fick nästan elva procent avslag. År 2007 vägrades en fjärdedel av alla polacker som ansökte om visum att resa in i USA. Under tio procent har Polen bara kommit två gånger de senaste tio åren – nämligen 2009 och 2011.

Den amerikanska kongressen har börjat se över bestämmelserna för att eventuellt höja gränsen till tio procent, men det arbetet har gått i stå. (Warsaw Business Journal 4 april 14)

Publicerat i USA

Obama inbjuden till firandet av 4 juni

President Bronislaw Komorowski har skickat en officiell inbjudan till USAs president Barack Obama att delta i firandet av 25-årsminnet av Polens oberoende, de första delvis fria valen den 4 juni, rapporterar TVP.

Jag har inbjudit president Obama i samband med 25-årsminnet av den polska friheten och inledningen till hela frigörelsen av Central- och Östeuropa, sade presidenten. Och inbjudan togs emot med intresse och sympati. (Warsaw Voice 28 mars 14)

USAs vicepresident i Polen

Vi står skuldra mot skuldra med Polen och det internationella samfundet och fördömer kränkningen av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Det sade USAs vicepresident Joe Biden, som på tisdagen träffade premiärminister Donald Tusk och Estlands president i Warszawa, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Ytterligare sanktioner kommer att träda i kraft när president Putin undertecknat det avtal som ska ansluta Krim till den ryska federationen, sade Biden.

Den exempellösa annekteringen och Rysslands kampanj i Ukraina är inte bara ett problem för vårt grannland utan för hela världen, sade Tusk. (Polskie Radio 18 mars 14)

Amerikanskt stridsflyg till Polen nästa vecka

Tolv F16-plan och 300 tekniker för gemensamma övningar kommer i nästa vecka. Det är USAs svar på Polens oro i samband med den eskalerande krisen i grannlandet Ukraina, sade försvarsminister Tomasz Siemoniak och den amerikanske ambassadören i Polen, Stephen Mull, på en gemensam presskonferens i Warszawa på torsdagen.

Den amerikanske försvarsministern Chuck Hagel sade på onsdagen att USA med tanke på oron i Ukraina skulle utvidga sitt militära samarbete med Polen och de baltiska staterna.

Det visar att USA som en mer nära allierad kan reagera snabbt på sådana önskemål, sade Siemoniak. (Warsaw Voice 7 maras 14)

Komorowski: USA garanterar Polens säkerhet

USA har gett Polen garantier för landets säkerhet om Ukrainakrisen fördjupas. Det sade president Bronislaw Komorowski efter ett möte med nationella säkerhetsrådet. I ett telefonsamtal gav Obama otvetydiga försäkringar, eftersom Polen inte bara gränsar till Ukraina utan också till Ryssland.

Jag har instruerat utrikesminister Radoslaw Sikorski att begära Natosamråd enligt artikel 4 i Natostadgan, sade Komorowski. Det är den artikel som är aktuell när något medlemslands territoriella integritet, politiska självständighet eller säkerhet hotas.

Polen kommer att kräva en beslutsam hållning i fråga om sanktioner, både politiska och ekonomiska, sade presidenten. (Polskie Radio 3 mars 14)

Sikorski: EU bör hjälpa polacker att slippa visum till USA

Polen, som tillhör USAs varmaste anhängare, är ett av få länder i Europa vars invånare måste ha visum för att resa till USA.

Enligt en ny regel som trädde i kraft den 2 december ska EU-länderna agera gemensamt om utländskt land missgynnar invånarna i något medlemsland.

Nu åberopar Polen denna regel för att få ett slut på kravet att polacker ska ha visum för att komma in i USA.

Att införa visum för amerikaner är inte någon lösning. Många amerikaner har polskt ursprung, och många amerikanska affärsmän reser ofta hit,sade Sikorski, som vill att EU ska ta i på skarpen mot USA.

Tidigare har såväl president Obama som utrikesminister John Kerry lovat att släppa på visumkravet för polacker – men det har aldrig sagts när. En av anledningarna ska vara att terrorister kan komma till USA genom att de tar sig in i Polen.

Om problemet inte är löst inom sex månader kan visumtvång införas för amerikanska diplomater, har EU meddelat.

Det är polacker, rumäner, bulgarer och slovaker som idag måste söka visum till USA. (Warsaw Business Journal 14 feb 14)

USA har inte buggat polska toppolitiker

Parlamentet har sammankallat Utskottet för specialtjänster för att försöka ta reda på om högt uppsatta politiker i Polen, liksom i Tyskland och andra europeiska länder, har avlyssnats av amerikanska NSA.

Man har kommit fram till att så inte har varit fallet.

Amerikanska myndigheter har överlämnat officiella dokument som visar att sådan verksamhet inte ägt rum, sade utskottsledamoten Stanislaw Wziatek, från Vänsteralliansen (SLD).

Det kan dock inte uteslutas att andra underrättelsetjänster i Europa och världen bedriver sådan verksamhet, sade utskottets ordförande Elzbieta Radziszewska från regeringspartiet Medborgarplattformen (PO).

Oppositionen är dock skeptisk, och Marek Opiola från oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) meanr att officiella förklaringar från underrättelsetjänster är alltid likadana. Om detta är sant får vi aldrig veta, ingen underrättelsetjänst kommer att erkänna att de bedriver sådan verksamhet, sade Opiola.

Utskottet är sammankallat för en period av tre månader och ska höra med alla chefer för de polska underrättelsetjänsterna. (Warsaw Business Journal 10 jan 14)

Publicerat i USA

John Kerry besöker Polen

Den amerikanske utrikesministern John Kerry är på ett tvådagars besök i Polen. Tillsammans med utrikesminister Radoslaw Sikorski ska han diskutera säkerhetsfrågor, Natosamarbetet, avslutandet av det polska uppdraget i Afghanistan och Polens del i det framtida amerikanska antimissilförsvaret.

Bakgrunden till besöket ligger också i avslöjandet av amerikanska NSA:s övervakning av bland andra tyska kanslern Angela Merkels och franske premiärministers Francois Hollands mobiltelefoner.

Kerry nedlade på måndagen en krans på den nyligen avlidne premiärministern Tadeusz Mazowieckis grav. (Warsaw Voice 5 nov 13)

Publicerat i USA

Reagan vandaliserad i Gdansk

Skärmdump ur gazeta.pl

Skärmdump ur gazeta.pl

Förre amerikanske presidenten Ronald Reagan har förlorat en arm. Det handlar om ett bronsmonument i Gdansk, en staty av Reagan i samspråk med den polskfödde påven Johannes Paulus II.

Vandaler har sågat av Reagans vänstra arm, och reparationerna beräknas kosta runt femton till tjugo tusen zloty – mer än det dubbla i svenska pengar. Polisen söker nu efter förövarna. (gazeta.pl 3 okt 13)

JO manar JK att utreda amerikansk övervakning

Polens ombudsman (JO) Irena Lipowicz uppmanar i ett brev justitiekanslern (JK) Andrzej Seremet att undersöka påståendena om den amerikanska övervakningen av polska medborgare och myndigheter. Det rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Myndigheterna i Polen är skyldiga att göra allt för att utreda och förebygga otillåten behandling av personuppgifter, skriver Lipowicz. Tyska åklagare undersöker redan anklagelserna om den amerikanska övervakningen, och Polen bör göra detsamma.

Övervakningsskandalen avslöjades i juni 2013, när Edward Snowden överlämnade dokument till den brittiska tidningen The Guardian och amerikanska Washington Post. Hans avslöjanden visade att USA spionerat på datatrafiken i de flesta av världens länder, och att sociala medier lämnat ut mycket information om sina användare till den amerikanska säkerhetstjänsten. (Polskie Radio 3 okt 13)

Komorowski har bjudit in Obama till den 4 juni

Jag räknar med att USA deltar aktivt när Polen firar tjugofemårsminnet av de första delvis fria valen den 4 juni 1989. Det sade president Bronislaw Komorowski, som talade med Barack Obama vid sitt besök på FN på tisdagen.

Vi ska försöka övertala den amerikanske presidenten att själv komma, han är medveten om betydelsen av detta jubileum, sade Komorowski. Den 4 juni är en frihetens dag, inte bara i Polen. (Polskie Radio 25 sept 13)

Sikorski talade om visum och skiffergas vid USA-besök

Den amerikanska administrationen stöder Polens önskan att omfattas av Visa Waiver-programmet. Det sade utrikesminister John Kerry vid ett möte med utrikesminister Radoslaw Sikorski i Washington på måndagen. Att göra et lättare för polackerna att besöka USA är förnuftigt i alla avseenden. Det är bra för handeln, för investeringarna, det är bra för att främja banden mellan folken och det binder samman våra länder.

Vi tackar för dessa ord om Visa Waiverprogrammet, som har blivit en symbolisktfråga lika väl som en praktisk, sade Sikorski. Jag blir mycket glad om president Obamas löfte att släppa på visumkravet blir uppfyllt i slutet av valperioden.

Polen, Rumänien och Bulgarien är de enda länderna i EU som inte ingår i programmet.

USA står närmare Polen än tidigare vad gäller både att släppa på visumkravet och att bygga en missilsköld, sade Sikorski senare, när han redogjorde för vad som framkommit i mötet med Kerry. Han prisade också de utmärkta polsk-amerikanska förbindelserna.

I ett samtal med den amerikanske energiministern Ernest Moni diskuterades också möjligheterna för Polen att importera skiffergas från USA. (Warsaw Voice och Polskie Radio 5 juni 13)

Visumfrågan på väg mot en lösning

Jag träffade USA:s vice president Joseph Biden i Rom på tisdagen, och det första han nämnde var visumfrågan, sade president Bronislaw Komorowski till polska medier. Jag tror att en förändring av visumreglerna är nära förestående. Reglerna måste först behandlas av kongressen, men eftersom presidentvalet i USA är över kommer processen förmodligen att gå snabbare.

Komorowski träffade Biden i samband med installationen av påven Franciskus I.

USA har brutit en bilateral överenskommelse med Polen vad gäller visum, sade utrikesminister Radoslaw Sikorski i en TV-intervju. Avsikten var att visum skulle vara gratis för polacker, men vi måste fortfarande betala för dem. President Obama har lovat att avskaffa visum för polacker som vill resa till USA, sade Sikorski. Vi hoppas att han kommer att hålla ord. (Warsaw Business Journal 20 mars 13)

Publicerat i USA

Presidenten gratulerar Obama

President Bronislaw Komorowski har framfört sina gratulationer till Barack Obama. Han hyser stor tillförsikt om samarbetet mellan Polen och USA under Obamas andra period i Vita Huset.

Jag är glad över hans seger, sade Komorowski till radiokanalen TOK FM. Det är lättare att samarbeta med någon som du redan känner.

Ukraina hör till de ämnen jag tidigare har diskuterat med president Obama, sade Komotowski. Polen har oavbrutet arbetat för att övertyga väst om att Ukraina inte får stänga dörren till västvärlden. Den måste tvärtom stå öppen, för den vägen kan leda till att många av Ukrainas problem får en lösning.

Obamas löfte i visumfrågan från 2010 är ju också av stor vikt för oss, sade presidenten. Jag tror att det blir lättare att uppfylla det löftet efter valet. Men det kräver ju att den republikanska majoriteten i senaten också säger ja.

För övrigt är det stor chans att president Obama kommer till Polen för att inviga de Polska Judarnas Historiska museum hösten 2013. Museet har ju sponsorer i både USA och Polen, sade Komorowski. (Polskie Radio 8 nov -12)

Publicerat i USA

Walesa stöder Romney i USA-valet

I det amerikanska valet 2008 stödde Solidaritetslegendaren Lech Walesa Barack Obama. I år tänker han annorlunda.

USA behöver någon ny, sade Walesa till källor i Polen och han förordar den republikanske kandidaten Mitt Romney.

Det är en man med värderingar och en som har en klar uppfattning om verksamheten, sade Walesa. Det skulle vara bra för Amerika och världen om någon med både moraliska och ekonomiska värderingar fick större inflytande. Vi måste diskutera de värderingar som religiösa och icke-troende har, och här har Obama inte mycket att komma med, menar expresidenten.

Romney har i sin kampanj anklagat Obama för att förråda polackerna genom att stoppa det missilförsvar som George W Bushs administration fattat beslut om och som delvis skulle placerats i Polen. På sin Europatur i somras besökte Romney också Polen på inbjudan av Walesa.

Obama anklagade som svar Romney för att återuppliva det kalla krigets retorik.

I USA bor mellan nio och tio miljoner människor som har sitt ursprung i Polen. (Polskie Radio 5 nov 12)

USA-ambassadör hoppfull om visumfrihet för polacker

President Obama är mycket engagerad i det program som ska innebära att polackerna inte behöver söka visum när de reser till USA. Det sade den avgående amerikanske ambassadören Lee Feinstein till Polskie Radio. Men det är kongressen som beslutar, inte Vita Huset, sade ambassadören.

Feinstein är också övertygad om att delar av det nya amerikanska rörliga missilförsvaret kommer att ligga i Polen, som Obama utlovat.

Det är ett program som har starkt stöd inte bara i USA och Polen, utan också i Nato, sade Feinstein. (Polskie Radio 22 okt 12)

Publicerat i USA

Lotteri kan ge polacker visum till USA

Det Green Card-lotteri, som amerikanerna använder till att slumpvis ge visum åt medborgare i länder med låg invandring till USA, har nu öppnats även för polackerna. Detta trots att polska emigranter kommer i en strid ström.

Vid sitt besök i Washington i förra veckan påminde president Bronislaw Komorowski den amerikanske presidenten om hans löfte att släppa visumkravet för polacker.

Polackerna anser sig nära lierade med USA efter att ha skickat trupp till Natos operationer i både Irak och Afghanistan. (Polskie Radio och webb-Bulletinen 3 okt 12)

Publicerat i USA

Komorowski och Sikorski i USA

President Bronislaw Komorowski är på ett fyradagars besök i Washington för att delta i FN:s generalförsamlings möte. Han lyckades få ett kort samtal med den amerikanske presidenten Barack Obama, som egentligen sagt nej till alla enskilda samtal med nationella ledare under mötet.

Samtalet var ett tillfälle för mig att påminna om löftena om visumfrihet för polacker som vill resa till USA, sade Komorowski till journalister på tisdagen.

När Obama valts till president 2008 lovade han att han skulle ta bort visumtvånget för polska medborgare som reser till USA upp till nittio dagar. Polen är ett av fyra länder i Europa där USA fortfarande kräver visum för turister.

Vi ska komma ihåg att inte bara demokrater utan också republikaner måste rösta för att man avskaffar visumtvånget för polackerna, sade Komorowski.

Presidenten har också besökt West Point Military Academy, där han lade blommor vid Kosciuszkomonumentet.

Utrikesminister Radoslaw Sikorski leder amtidigt en polsk delegation i New York, där han bland andra ska träffa USA:s utrikesminister Hillary Clinton. (Polskie Radio 25/26 sept 12)

Amerikansk historiker: Vi bör be Polen om ursäkt

På måndagen publicerades tusen amerikanska dokument om Katynmorden. Innehållet innebär inga nya avslöjanden, men offentliggörandet ses som en gest av välvilja från de amerikanska myndigheterna. Det har länge stått klart att amerikanerna visste att deras allierade Stalin låg bakom avrättningarna av 22 000 polska krigsfångar våren 1940. De planmässiga morden skedde på olika håll i Sovjetunionen, bland annat i Katynskogen utanför Smolensk.

Medan kriget pågick ville Churchill och Roosevelt inte störa alliansen med Stalin som syftade till Hitlers fall. Moskva erkände inte ansvaret för massakern förrän efter kommunismens fall 1989.

Dokumenten visar de interna diskussionerna om ifall USA:s regering borde avslöja sanningen innan Nazityskland förlorat kriget, säger Harvardprofessorn Mark Kramer. Det fanns de som ansåg att sanningen skulle berättas, men Roosevelt sade nej. I en rapport 1952 bekräftades sovjetryssarnas skuld till massakern, men rapporten offentliggjordes inte och USA:s regering teg i flera decennier.

Det är dags att vi ber Polen om ursäkt eller uttrycker vårt djupa beklagande, säger den amerikanske historikern Paul Allen, som själv skrivit ett stort verk om Katyn. Att man dolde sanningen om Katyn innebar att det tog många år innan amerikanerna kunde förstå stalinismens sanna natur, sade Allen. (Polskie Radio 11 sept 12)

Mitt Romney besökte Warszawa

Den amerikanske presidentkandidaten Mitt Romney är på ett tvådagarsbesök i Polen.

Tillsammans med Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz besökte han under dagen Den okände soldatens grav. Journalister som var med för att bevaka besöket ställde frågor om Romneys visit i London, vilket fick hans pressekreterare att fara ut i otidigheter.

Efter ett möte med president Bronislaw Komorowski och utrikesminister Radoslaw Sikorski talade den amerikanske presidentkandidaten på Warszawas universitetsbibliotek.

Jag tror att vi måste vara trogna mot dem som är lojala mot Amerika, sade han, och syftade på de polsk-amerikanska relationerna.

Han hyllade Solidaritet, Warszawaupproret 1944 och kallade Polen en av Natos pelare.

Under måndagen träffade Romney premiärminister Donald Tusk och den förre presidenten Lech Walesa. (Polskie Radio 31 juli 12)

Publicerat i USA

Romney i Polen

Den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney anlände på måndagen till Gdansk för ett tvådagars besök i Polen.

Under eftermiddagen träffade han premiärminister Donald Tusk och förre presidenten Lech Walesa. I Gdansk står varvet, där den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet bildades, och Westerplatte, där andra världskriget inleddes, på agendan.

På tisdag reser han till Warszawa och har bokat ett möte hos president Bronislaw Komorowski.

Romney har i sin valpropaganda anklagat president Obama för att ha övergivit Polen och Tjeckien i och med att han inte fullföljde den förre presidentens, George W Bush, planer på en antimissilsköld i de två länderna. Obama har dock lagt fram en plan på ett mobilt missilförsvar, som inbegriper Polen.

Romney förväntas ta till kalla-krigetretorik och framhålla att han bjudits in av Solidaritetsikonen Lech Walesa. Förra året avslog Walesa en inbjudan att träffa Obama på dennes resa i Polen, eftersom det inte blev ett möte på tu man hand. (Warsaw Business Journal 30 juli 12)

Romney besöker Polen

Den amerikanske republikanske presidentkandidaten Mitt Romney besöker Polen i slutet av juli. Han är inbjuden av förre presidenten Lech Walesa.

Romney kommer också att träffa premiärminister Donald Tusk och president Bronislaw Komorowski, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. (Warsaw Voice 24 juli 12)

Exboxare riskerar utvisas från USA

En av Polens mest framgångsrika boxare, Andrzej Golota, riskerar att bli utvisad från USA. När han nyligen ansökte om amerikanskt medborgarskap befanns han vara med i brottsregistret. Nu kan han istället komma att bli utvisad.

Golota har vid ett tillfälle utgivit sig för att vara polis. Några år senare hittades dussintals illegala vapen i hans hem i USA.

Golota, som vann en bronsmedalj i Polen vid Seoul OS 1988, har inte boxats professionellt sedan 2009.

I rätten försvaras han av sin fru Mariola Golota, som själv är en amerikansk medborgare.

Dom väntas i september. (Polskie Radio 26 juni 12)

Visumfrihet för polacker kan öka hoten mot USA

Frågan om polackers möjlighet att resa till USA utan visum är åter aktuell. Nyligen skrev honorärkonsul Tad Taube i San Fransisco en insändare i den politiska tidskriften Roll Call och pläderade för att Washington ska öppna sitt Visa Waiver-program för polackerna.

Polen är ett av de USA-vänligaste länderna i Europa och har ställt upp med trupp i både Afghanistan och Irak, skrev Taube. Men för att få resa till USA måste polackerna fortfarande ha visum. Bara fyra länder i Europa är i den situationen – Bulgarien, Cypern, Rumänien – och Polen!

Han får svar från en republikanske kongressmannen Lamar Smith, ordförande i representanthusets juridiska kommitté.

Om USA:s Visa Waiver-program utvidgas till att omfatta Polen innebär det ökad risk för terrorism, skriver Smith.

Visa Waiver-programmet har visat sig vara en bakväg in till USA för dem som vill skada oss. Flera terrorister, 11 septembermannen Zacarias Moussaoui, skobombaren Richard Reid och Ahmed Aajaj (bombningen av World Trade Center 1993) har kommit in i landet på det sättet.

För övrigt har det visat sig att hälften av de länder som ingår i Visa Waigerprogrammet inte har uppfyllt programmets säkerhetskrav, skriver Smith. (Warsaw Business Journal 19 juni 12)

Publicerat i USA

Skilda reaktioner på Obamas ursäkt

Reaktionerna på president Obamas brev, där han beklagar att han använde formuleringen polskt dödsläger, är blandade. Vid en ceremoni där Obama delade ut den amerikanska Frihetsmedaljen till motståndskämpen Jan Karski, sade han att Karski besökt ett polskt dödsläger – och menade därvid ett av nazisternas koncentrationsläger i Polen.

President Bronislaw Komorowski välkomnar brevet. Han är nöjd – både med den mycket snabba reaktionen och med att Obama uttryckte beklagande för det som troligen var ett missstag och inte avsiktligt.

Men en del äldre politiker i landet anser att Obama borde ha bett om ursäkt med större empati och dessutom inte i ett brev utan personligen.

Eftersom vi blev förolämpade inför kamerorna borde vi få en ursäkt inför kamerorna, säger Mariusz Blaszczak, en av oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) mer kända medlemmar.

Den polska regeringen har rykte om sig att reagera snabbt på uttalanden som kan tolkas som att Polen bär skulden för Förintelsen. (Warsaw Voice 4 juni 12)

Publicerat i USA

Obama ber polackerna om ursäkt

President Bronislaw Komorowski har nu fått ett brev från Obama som ber om ursäkt för det illa valda uttrycket polska dödsläger. Han ångrar sitt misstag, uppger en talesperson för presidentens kansli till den polska nyhetsbyrån PAP.

Obama konstaterar att Polen rättmätigt kämpat för att eliminera ett sådant ordval i offentliga sammanhang.

Mitt misstag kan bli ett tillfälle att säkerställa att denna och kommande generationer kommer att känna till sanningen, skriver Obama. Han ber om ursäkt för att ha använt de ord, som under årens lopp förorsakat så många polacker så mycken smärta.

Presidenten försäkrar också att han är väl medveten om att läger som byggdes i Auschwitz, Belzec, Treblinka och på annat håll i Polen byggdes och drevs av den nazistiska regimen och inte av Polen.

Såväl amerikanska som polska diplomater hoppas att Obamas brev ska gjuta olja över de upprörda vågor som spritt sig med anledning av presidentens ordval. (Polskie Radio 1 juni 12)