Gazeta Wyborcza tar tempen på Sverige i coronatider

Skärmdump från Gazeta Wyborcza.

Sveriges hållning i coronapandemin har väckt uppseende över hela världen – inget masktvång och ingen lockdown. Hur har svenskarna det egentligen – är de lyckliga i sina röda hus med vita knutar, frågade man sig. I början av hösten skickade  Gazeta Wyborczas redaktion ut en reporter för att ta reda på detta. 

Det rapporterar Sigge Fedyk, vår korrespondent i Wrocław >>

Henryk Bukowski lever kvar i sitt verk

Namnet Bukowski är välkänt för svenskarna, särskilt för dem som tycker om auktioner. Vad alla kanske inte vet är att Auktionsfirman Bukowskis grundades 1873 av Henryk Bukowski, en invandrare från Polen. En annan polsk invandrare i Sverige, Michał Haykowski, gav nyligen ut en biografi över Bukowski, Imię żyje nadal (Namnet lever kvar). Sigge Fedyk har läst den. 

Henryk Bukowski föddes 1839 som ett av många barn i en fattig adelsfamilj i Litauen. Han studerade juridik i Moskva och efter januariupproret 1863 flydde han tillsammans med två kamrater till Sverige. Han hade tur och fick anställning på Kungliga Biblioteket i Stockholm, där han katalogiserade polska handlingar och böcker som kommit till Sverige som krigsbyte. Sedan fick han i uppgift att katalogisera hovjuveleraren Christian Hammers konstsamlingar. 

1870 öppnade han sin första konst- och antikvitetsaffär på Jakobsgatan i Stockholm där han började med konstauktioner.

Henryk Bukowski gifte sig och fick fyra barn, varav tre dog tidigt och äktenskapet slutade i skilsmässa. Han engagerade sig i sitt arbete och hans namn blev snart en garant för kunskap och hederlighet. När han senare flyttade till Arsenalsgatan kom hovet att bli hans största kund. Han gjorde flera gånger stora klipp – som när han köpte Anders Zorns teckning Barnhuvud för 8 kronor och 5 öre.

När Christian Hammers stora samling såldes i Köln lyckades Bukowski köpa upp flera svenska konstskatter. Han hjälpte Artur Hazelius vid grundandet av Nordiska museet  och sponsrade slavisten Alfred Jensen som översatte Adam Mickiewicz nationalepos Pan Tadeusz.  

År 1900 dog Bukowski. Han var då ensam i Sverige sedan hans enda dotter flyttat till Kraków. Han begravdes i Stockholm, men efter ett par månader flyttades kistan efter hans sista önskan till Schweiz. Efter sig lämnade han ett företag som var det bästa i sin bransch i Norden.

Sigge Fedyk 

PiS syn på den svenska modellen

I Sverige tillämpar man den darwinistiska modellen och sorterar bort de gamla och sjuka, hävdar Polens hälsominister Łukasz Szumanowski och premiärminister Mateusz Morawiecki

– I Sverige tillämpar man – i alla fall gjorde man det i början – en vad vi kallar darwinistisk modell som går ut på att de gamla och svaga faller ifrån, medan de friska går vidare.

Det sade hälsominister Łukasz Szumanowski på en presskonferens om corona-läget i Polen, där han tillfrågades om regeringen aldrig övervägt att använda den svenska modellen.

– Men i Polen, där Solidaritet föddes och där stödet till de svaga alltid varit och alltid ska vara närvarande, är den modellen helt enkelt inte acceptabel, fortsatte hälsoministern. Vi vill hjälpa våra svaga, våra sjuka, våra medborgare, våra patienter ska bli friska, och vi tänker inte säga till dem: Ni måste härda ut, och klarar ni inte av det så må det vara hänt!

Premiärminister Mateusz Morawiecki som också var med på presskonferensen utvecklade vad Szumanowski menade.

– Vi måste vara medvetna om att det finns rika länder, ett av rikaste i världen, där man ägnar sig åt ett urval av patienter som får vård, och resten får inte det med hänvisning till brist på sängplatser, brist på respiratorer, brist på adekvat utrustning, och brist på vårdpersonal, sade regeringschefen.

– Detta är något som bara för några månader sedan var helt otänkbart. Ingen kunde överhuvudtaget ens föreställa sig ett sådant scenario. Det som i idag i världspressen kallas för den svenska modellen, eller som hälsoministern refererade till som den darwinistiska modellen, har aldrig någonsin varit något som vi övervägt eller tänkt på att använda. Vi har försökt och vi fortsätter att försöka rädda varje liv, och det har varit utgångspunkten för alla våra blixtsnabba åtgärder som vi vidtar.

Det är alltså Sverige Morawiecki talar om här. Han använder ordet selekcja (selektion, urval) när han förklarar vad han anser att den svenska modellen innebär för svaga och gamla gentemot den friska befolkningen. För en polsk åhörare har det ordet selekcja en innebörd som går förlorad i översättning. Det för tankarna till nazisternas övergrepp mot den judiska, romska och polska befolkningen i koncentrationslägren där man ofta använde sig av just selekcja när man skulle välja ut arbetsdugliga fångar från dem som inte kunde användas som resurser. De svaga och gamla mördades.

Piotr Kiszkiel

– Mycket är olika i Polen och Sverige

Den svensk-polske filmregissören Magnus von Horn.
Foto: Stanisław Godula.

Det är i år hundra år sedan Polen och Sverige återupprättade sina diplomatiska förbindelser. 1918 blev Polen åter en självständig nation efter att i över hundra år ha varit utraderat från kartan, ockuperat och uppdelat mellan de tre stormakterna Ryssland, Preussen och Österrike-Ungern.

Med anledning av jubileet har Polens största veckotidning Polityka publicerat en artikel om Sverige där man avhandlar våra gemensamma relationer i nutid.

140 000 polacker är fast bosatta i Sverige, medan bara 3 000 svenskar bor i Polen, skriver Polityka, som talat med några av dem.

Den första är Magnus von Horn från Göteborg som kom till den berömda Filmhögskolan i Łódź och fastnade där som filmregissör och akademisk lärare.

Ett viktigt skäl till att våra länder är olika är att svenskarna inte har drabbats av krig på det sätt som polackerna har gjort, säger han.

Magnus von Horn har liksom Lotta Eliasson från Uppsala och Tobias Asplund från Stockholm gift sig i Polen, och barnen i alla tre familjerna är tvåspråkiga.

Det blev förstås en kulturkrock i början, konstaterar de. Svenskarna överraskades av att medborgarna i Polen får göra så mycket själv, sådant som staten tar hand om i Sverige.

I Uppsala har tidningen träffat Małgorzata Packalén Parkman, polsk professor som bor i Sverige sedan 1978.

Det är lättare för en svensk att komma till Polen, hävdar hon. En polack som kommer till Sverige måste hela tiden bevisa sitt värde.

Det funkar inte i Sverige att man berättar mycket om sig själv, som polacker ofta gör, och att man visar att man tjänar pengar, skriver Polityka.

Man har också olika uppfattning om till exempel ord som frihet. Unga svenskar förknippar frihet med naturen (Sol, vind och vatten, som Ted Gärdestad sjunger), men för polackerna är frihet detsamma som demokrati, självständighet, kamp och brist på censur.

Svenska ambassaden i Warszawa har också en utställning med anledning av 100-årsminnet, Chleb i kanelbulle (Bröd och kanelbulle) som illustrerar de svensk-polska relationerna under det gångna seklet.

Sigge Fedyk

Svensk domstol: Stefan Michnik ska inte utlämnas till Polen

Tingsrätten i Göteborg har beslutat att Stefan Michnik inte ska lämnas ut till Polen och det polska utrikesdepartementet har kallat upp Sveriges ambassadör för samtal.

Brott mot mänskligheten kan inte preskriberas enligt internationell rätt, säger vice utrikesminister Szymon Szynkowski till Radio Zet. Michnik är en stalinistisk brottsling som har människoliv på sitt samvete.

Michnik, som är bror till Adam Michnik, chefredaktör på den liberala tidningen Gazeta Wyborcza, var domare i Polen under kommunisttiden. Han anklagas av IPN (Nationella Minnesinstitutet) för ett trettiotal brott under åren 1952–53, då han var anställd på Militärdomstolen i Warszawa och utfärdade dödsdomar mot oppositionella.

I motsats till brodern Adam lämnade Stefan Michnik Polen i samband med den antisemitiska kampanjen 1968. Under 1970-talet stödde han den demokratiska oppositionen i Polen, arbetade med Radio Free Europe och skrev artiklar om Pragvåren i den polska exiltidskriften Kultura.

Michnik är sedan länge svensk medborgare.

Polen har redan flera gånger försökt få honom utlämnad från Sverige, senast 2005. Men svensk domstol avvisade kravet på utlämning eftersom brottet var preskriberat enligt svensk lag.

På den tiden gällde 25 års preskriptionstid för mord, men 2010 ändrades lagen och mord blir inte längre preskriberade. Dock ska brottet ha begåtts efter 1 juli 1985.

Stefan Michnik, som idag är 89 år gammal, har tidigare sagt att han tror att kraven på att få honom utlämnad snarast handlar om att försöka misskreditera halvbrodern Adam Michnik. (Radio Zet och wB 19 feb 19)

Sverige i ruiner

Välfärden i Polen är numera jämförbar med välfärden i väst, tack vare regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS). Men man får vara försiktig så att det inte går som i Sverige, där inkomsterna är höga, korruptionen låg och finanserna stabila. Ändå råder en social och moralisk kollaps i landet och orsaken till den är den välfärd som leder till degenerering.

Det skriver den ultrakonservativa nätportalen Fronda i en artikel som refereras av tidskriften Polityka.

Fronda har valt ett par talande exempel på det eländiga tillståndet i det rika Sverige. Dels det stora antalet utomäktenskapliga barn – familjeliv och religion spelar ingen särskilt stor roll i landet – dels seden att begrava avlidna äldre människor genom att bränna dem i kollektiva ugnar för att utvinna ekologisk värme till hushållen.

Måtte Polen trots vårt växande välstånd aldrig acceptera att bostäder förses med värme från kristna människor även om det är miljövänligt, skriver Fronda. Det är bättre att som vi elda med kol.

Den överdrivna välfärden leder till lidande och våld inom familjen, och det bör bli en varning till den polska regeringen. Konsekvensen av den ansvarslösa politiken är att antalet ensamstående mödrar som fortfarande är kvar på arbetsmarknaden växer lavinartat. Jakten på pengar och rikedom i välfärdsstaten kan i allt högre grad medföra en moralisk kollaps, lidande och fattigdom.

Och dessutom anser vänsterliberala journalister att alltfler homosexuella ska engageras i försvaret eftersom det är det säkraste sättet att hålla Ryssland borta.

Inför det nya året önskar Fronda att Sverige ska försöka lyfta sig moraliskt och mentalt för att nå samma nivå som Polen.

Sigge Fedyk

Stefan Michnik begärs utlämnad från Sverige

Justitieministern och riksåklagaren Zbigniew Ziobro utfärdade på torsdagen en europeisk arresteringsorder för Stefan Michnik, f.d. domare under kommunisttiden, och vill ha honom utlämnad.

Michnik, som bor i Sverige, är halvbror till Adam Michnik, chefredaktör på den liberala tidningen Gazeta Wyborcza.

Statliga IPN (Nationella Minnesinstitutet) anklagar Stefan Michnik för ett trettiotal brott under åren 1952–1953 och vill åtala honom på ett stort antal punkter. Några av dem handlar om de dödsdomar som Michnik utdömt till oppositionella under kommunisttiden.

Michnik, som föddes 1929, gick med i kommunistpartiet 1947 och var under åren 1950-53 anställd vid militärdomstolen i Warszawa. I samband med kommunistregimens antisemitiska kampanj 1968 hoppade han av och flyttade till Sverige. Numera är han sedan länge svensk medborgare. På 1970-talet stödde han liksom sin bror den demokratiska oppositionen i Polen. Han arbetade bland annat med Radio Free Europe och skrev artiklar om Pragvåren 1968 i den polska tidskriften Kultura som gavs ut av exilpolacker i Paris.

Polen har redan flera gånger försökt få honom utlämnad från Sverige, senast 2005. Men svensk domstol avvisade kravet på utlämning eftersom brottet var preskriberat enligt svensk lag.

På den tiden gällde 25 års preskriptionstid för mord, men för åtta år sedan ändrades lagen och mord blir inte längre preskriberade. Dock finns en tidsgräns – brottet ska ha begåtts efter 1 juli 1985.

Stefan Michnik, som idag är 89 år gammal, har tidigare sagt att han tror att kraven på att få honom utlämnad snarast handlar om att försöka misskreditera halvbrodern Adam Michnik. (Natemat.pl och wB 8 nov 18)

Bidrag till Polska Kongressen dras in

Skärmdump från Polska Kongressens i Sverige hemsida.

Polska Kongressen (Kongres Polaków) i Sverige har flörtat med den extrema högern i Sverige samt stöttat främlingsfientligheten i Sverige och får därför nu inga statliga bidrag.

Den svenska regeringen anser att kongressens verksamhet strider mot de demokratiska principerna – men för det polska utrikesdepartementet är Kongressen en ”stöttepelare för den polska traditionen”.

Polska Kongressen är den största och äldsta polska organisationen i Sverige och har under sitt paraply 25 olika föreningar. I början finansierades den med hjälp av statliga pengar.

Men redan för flera år sedan rekommenderade regeringen att Polska Kongressen skulle ta avstånd från de högerradikala grupperna, dock utan synbart resultat, skriver portalen OKO.press. Nu fryser man bidragen då man anser att Kongressen bedriver en farlig och odemokratisk verksamhet. Som exempel citerar man tidskrifterna Katolsk kurir (Goniec Katolicki) och Ord från Kongressen (Słowo Kongresu) som skriver att ”islam är något man bör bekämpa och inte förhandla med”. Här finns också en märklig användning av ord som ”ras” och ”neger”.

Polska Kongressens ordförande Janusz Górczyński slår tillbaka och hävdar att regeringen utövar repressalier gentemot Kongressen för dess åsikter. Kongressen är sedan två år tillbaka kontrollerad, utfrågad om antalet medlemmar och nu drar man in bidragen, säger han.

Redan i februari 2016 uppmärksammades Polska Kongressen eftersom den polska patriotiska organisationen Semper Fidelis hade band till den extrema högern i Sverige och framför allt till den nynazistiska organisationen Nordisk Ungdom. Semper Fidelis är institutionellt knuten till Polska Kongressen och fyra av dess medlemmar finns med bland de 14 polacker som stod anklagade* för att ha planerat ett attentat mot en flyktingförläggning i Nynäshamn. Organisationen Semper Fidelis jämställdes i svenska medier med Sveriges Förenade Muslimer som ansågs stödja IS.

Polska Utrikesdepartementet har enligt OKO.press anslagit 165 000 złoty (ca 500 000 kronor) till polska organisationer i Sverige. Huvudparten av summan går till Polska Kongressen som den största organisationen. Utrikesdepartementet höjer dess verksamhet till skyarna och ser den som ”en stöttepelare för den polska traditionen och frihetstanke” samt en väktare av sanningen om den polska nationens historia”.

Dorota Tubielewicz Mattsson

*Rättelse och förtydligande:
Förundersökningen mot männen lades ner i brist på bevis. Polisen hade hittat påkar, knivar, järnrör och yxor i deras bilar och de misstänktes för förberedelse till grov misshandel.

– Sverige var falukorvens förlovade land

Peter Eklund intervjuar Polens avgående ambassadör i Sverige Wiesław Tarka.
Foto: Klementyna Mateja.

Mycket har förändrats i Sverige sedan jag kom hit första gången i mitten av 1980-talet. Då var det prins- och falukorvens förlovade land och man åt sötat bröd. Den svenska modellen gällde och det var ett paradis på jorden. Idag är det lättare att komma i kontakt med svenskar än det var på den tiden och det finns många flera ostsorter, säger ambassadör Tarka leende. Det sötade brödet var det absolut svåraste att förlika sig med på den tiden.

Läs vidare >>

Polen får konsulat i Göteborg

Fr.v. Honorärkonsul Göran Hult, ambassadör Wiesław Tarka, och regionfullmäktiges ordförande VGR Magnus Berntsson.
Foto: OKF.

Polen är det senaste tillskottet i den digra skaran av konsulat i Göteborg som nu närmar sig 50 till antalet. Ny honorärkonsul är Göran Hult som får hela Västra Götaland som sitt verksamhetsområde.

Den 17 april invigdes officiellt Republiken Polens konsulat i Göteborg i närvaro av Polens ambassadör Wiesław Tarka och företrädare för Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, västsvenskt näringsliv samt konsuler verksamma i Göteborg.

I sitt invigningstal underströk ambassadör Tarka att Göteborg som Sveriges industriella huvudstad är en viktig bro mellan Polen och Sverige.

Jag hoppas att det nya konsulatet i Göteborg ska närma staden och hela Västra Sverige till Polen. Tillsammans ska vi bygga en ännu starkare Östersjö- och Kattegatt-region, förklarade ambassadören.

För underhållningen i form av sång och musik svarade Chorus Polonicus Gothoburgensis under ledning av Wojciech Gluch.

Invigningen besöktes av ett 80-tal personer – representanter från näringslivet, t ex Volvo AB:s östeuropachef, länsledningen, region- och kommunfullmäktige samt svenskar med polsk anknytning på olika sätt.

Närmast fokus är att fånga upp det professionella nätverk som ambassadör Tarka beskrev kring Göteborg som Sveriges industriella huvudstad och en viktig bro mellan Polen och Sverige.

Piotr Kiszkiel

Korta stolpar:
Göran Hult är ursprungligen från Lund men bor numera i Lerum. Gift och två vuxna döttrar. Efter avslutad juristutbildning verksam i Göteborg som managementkonsult med fokus på strategi och organisationsutveckling.
Historieintresserad och ser fram emot att få besöka Kraków under hösten.

Senast det fanns en konsul verksam i Göteborg var i slutet av 1940-talet.

Många polacker blir svenska medborgare varje år

Under årets första fem månader har 700 personer från Polen fått svenskt medborgarskap, och förra året uppgick siffran till 1600 och 2016 till 2000. Det innebär att Polen ligger på sjunde plats bland ursprungsländerna.

Även Storbritannien finns med på listan under senare år – förra året fick nästan 600 britter svenskt medlemskap och 1200 år 2016.

Listan toppas naturligtvis av flyktingar från det krigshärjade Syrien, av statslösa (t.ex. palestinier), somalier, irakier och afghaner. (Migrationsverket 6 juni 18)

Wałęsa: Vi ska alltid bevara Järnmannen från Sverige i våra hjärtan

Sven Järn var en av dem som körde hjälptransporter till Polen under de svåra åren. Samtidigt passade han på att smuggla tryckeriutrustning och informationsmaterial åt Solidaritet.

Peter Brandkvist berättar om Järnmannen från Sverige.

Peter Brandkvist och legendaren Sven Järn vid en sammankomst med Svensk-Polska Föreningen i Stockholm.
Foto: Wiola Jutek

Han lastade av hjälpsändningar från Sverige i Poznań och Szczecin i väster, Bielsko-Biała och Zakopane i söder, Lublin i öster, Giżycko i norr och naturligtvis i Warszawa. Mottagare var barnhem, ålderdomshem, sjukhus, kloster, kyrkor överallt där det fanns behövande, under en svår tid. Polen var stängt men Sven Järn tog sig in överallt med sin lastbil. När han kom till en vårdinrättning i Suwałki fanns det 60 patienter och en rullstol. Nästa gång tog han med sig 60 rullstolar till dem!

Läs vidare >>

Katarina Jagellonicas liv vid det svenska hovet

Fredagen den 20 april släpper författaren och konstvetaren Eva Mattsson sin nya bok Furstinnan, som är den första biografin om Katarina Jagellonicas fascinerande liv.

Eva Mattsson har flera säsonger framställt Katarina Jagellonica i föreställningen Ingen utom döden, på Livrustkammaren. Monologen handlar just om Jagellonica, maken Johan II och deras liv vid det svenska hovet på 1500-talet. Nu har hon skrivit en bok den polska prinsessan som gifte sig med Gustav Vasas andre son och levde ett dramatiskt liv som svensk drottning.

Under bokreleasen signerar Eva Mattsson sin  nya bok, och Polska institutet bjuder på polska bakverk.

Bokreleasen tilldrar sig på Katedralcaféet i Uppsala, bredvid huvudingången till Uppsala domkyrka. (wB 16 april 18)

”Vi är mycket bekymrade över utvecklingen i Polen”

Sverige fick för några månader sedan en ny ambassadör i Polen – Stefan Gullgren. Peter Eklund besökte honom för en intervju på ambassaden i Warszawa.

Samfundets ordförande Peter Eklund tillsammans med Sveriges nya ambassadör Stefan Gullgren på tjänsterummet i Warszawa.
Foto: Iwona Skrobot.

”Vi är mycket bekymrade över utvecklingen i Polen vad avser rättsstaten” säger ambassadör Stefan Gullgren.

Jag har fått tillfälle att samtala med ambassadören en regnig, blåsig och kall februaridag i Warszawa. På hans tjänsterum vid ambassaden som ligger på ul. Bagatela 3, närmast granne med slottet Belweder, dricker vi kaffe och samtalar under trivsamma former.

Stefan Gullgren tillträdde sin tjänst för fem månader sedan och har viss erfarenhet av Polen sedan tidigare: han har ofta färdats genom Polen med bil för att nå färjan i Gdynia under den tid han var stationerad i Ukraina. Han kommer in på den friktion som nu råder mellan de två länderna som främst handlar om de olika tolkningar av historien man gör i Warszawa och Kiev. Länderna har i mångt och mycket en gemensam historia.

Läs vidare >>

Svenska Alice i den polska motståndsrörelsen

Men minnet lever i Żywiec och 2014 sattes en vacker skulptur upp i slottsparken – ”Ławeczka Alicji Habsburg” av Bronisław Krzysztof.

Skulle Alice Ankarcrona född i Hölö kunnat bli drottning i Polen? Frågan låter kanske absurd – men historien tar många oväntade språng, så varför inte.

Alice Ankarcrona (1889-1985) bedårades av den österrikiske envoyén och polske greven Ludwig von Badenis storstilade baler i Stockholm på 1910-talet. 1911 gifte de sig och flyttade till Bryssel där hon kom i kontakt med delar av den europeiska aristokratin. Men maken Ludwig insjuknade mentalt och avled efter fyra plågsamma år. Han lämnade efter sig en minderårig son Kasimir som ärvde hans vidsträckta egendomar i Galizien mellan Lwów och Tarnopol, däribland Badenipalatset i Busk. Alice flyttade till Busk för att förvalta egendomen. Under det polsk-ukrainska kriget 1918 måste hon passera stridslinjerna vid Lwów men lyckas ta sig fram på hästkärror och till fots för att förenas med sin lille son på Busk.

Läs vidare >>

De polska habsburgarna

Alicja Habsburg, född Ankarcrona. Skulptur i parken i Żywiec.
Foto: wikipedia.

Det tyska furstehuset Habsburg regerade i stora delar av Europa under flera århundraden. Med start på 1200-talet i Österrike kom ätten så småningom att styra över stora delar av Europa. 1918 upplöstes det habsburgska riket, men dynastin fanns kvar.

Efter första världskrigets slut fanns planer på att sätta en Habsburg på den polska tronen. Så blev det inte, men delar av familjen Habsburg bodde i Polen, kämpade under andra världskriget för Polen – även i den underjordiska motståndsrörelsen.

Terho Paulsson berättar om 1900-talets habsburgare som har förgreningar även i Sverige.

Läs vidare >>

Polens ambassadör kallas hem

Polens ambassadör i Sverige, Wiesław Tarka (t.h.) tillsammans med Svensk-Polska Samfundets ordförande Pete Eklund. Foto: Klementyna Mateja.

Utrikesminister Jacek Czaputowicz fullföljer sin företrädare Witold Waszczykowskis personalbyte på både landets ambassader och konsulat och på Polska institutet ute i världen. En rad ambassadörer, avdelningschefer och direktörer kallas hem, även från Sverige.

Bland dem som nu lämnar Sverige finns i första hand Wiesław Tarka, som har varit ambassadör i Sverige sedan februari 2015, och Polska institutets direktör Anna Godlewska kallas hem. (Nowa Gazeta Polska 4 jan 18)

Svenska kyrkan får pris för Masurienhjälpen i Polen

Prästen Daniel Cederberg som tog initiativ till att bilda Kyrkliga Masurienhjälpen. Foto: Anna Tykesson

Svenska kyrkan får en utmärkelse av den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen för de insatser som gjordes i Masurien efter andra världskriget. Prästen Daniel Cederberg och hans medarbetare gjorde då stora insatser i ett krigsdrabbat Polen. Detta blev känt som Kyrkliga Masurienhjälpen, ett engagemang som sedan kanaliserades i Lutherhjälpen som bildades 1947.

Efter andra världskriget var levnadsförhållandena svåra i Polen, inte minst för masurerna som levde under tryck från katolska kyrkan och inte ansågs vara lojala polacker utan snarare tyskorienterade på grund av sin evangeliska identitet. Hungersnöden var också svår. Därför tog Daniel Cederberg initiativ till att bilda Kyrkliga Masurienhjälpen. Detta skedde den 18 oktober 1946 efter att ha misslyckats med att få andra organisationer i Sverige att ta sig an masurerna. Invånarna i Masurien fick mat och kläder oavsett nationalitet, bekännelse eller kön. De fick också medicinsk och pastoral vård.

– Det är viktigt och glädjande att den hjälpinsats som Daniel Cederberg tog initiativ till blir ihågkommen. Det stärker också drivkraften i vårt internationella hjälparbete idag och i framtiden. Jag är tacksam för Svenska kyrkans relation till den lutherska kyrkan i Polen som trots sin litenhet bidrar med så mycket i det polska samhället, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Utmärkelsen, Princess Anna Wazówna Church Award

 

delas ut i Warszawa nu på fredag i samband med den Evangelisk-Augsburgska kyrkans firande av reformationen. På plats är då ärkebiskop Antje som ingår i den polska kyrkans hederskommitté för reformationsfirandet, samt Uppsalabiskopen Ragnar Persenius som är i Polen för att under tre dagar medverka i reformationsfirandet. Uppsala stift är sedan 20 år tillbaka vänkyrka med Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen.

Den högtidliga prisutdelningen sker i närvaro av Polens president, Andrzej Duda. Dessutom finns även ett par av Daniel Cederbergs barn på plats.

Princess Anna Wazówna Church Award är ett nyinrättat pris av den lutherska kyrkan i Polen och delas alltså ut för första gången. Det är uppkallat efter prinsessan Anna Wazówna som var en välutbildad protestant, och en person som trots sitt eget lidande hjälpte många andra.

 

IPN: Sven Järn var kommunistregimens agent!

Svensken Sven Järn var en av dem som på 1980-talet kom med hjälpsändningar från Sverige. Samtidigt smugglade han in tryckeriutrustning och papper till Solidaritet.

Två gånger i månaden körde Järn till Polen, officiellt med läkemedel och sjukhussängar men också utrustning för Solidaritetsrörelsens underjordiska verksamhet. Första transporten gick av stapeln i juni 1982: tryckeriutrustning, papper och tryckfärg.

Men Järn greps av säkerhetspolisen och ställdes mot väggen: han måste skriva på en lojalitetsförsäkran annars skulle han inte bli insläppt i landet. Sven Järn skrev på och hela transporten kom säkert fram till Warszawa.

Verksamheten tog abrupt slut 1986 då hans bror Lennart blev anhållen av den polska polisen anklagad för vapensmuggling.

Forna Solidaritetsaktivister har nyligen ansökt hos IPN (Nationella Minnesinstitutet) om att Järn skulle hedras med en utmärkelse för sina insatser för det fria Polen. Men IPN säger nej – dokumenten talar sitt tydliga språk, han var agent hos säkerhetspolisen. Han ska inte ha någon utmärkelse.

Bröderna Järn har tidigare tilldelats Solidaritets Tacksamhetsmedalj.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Stefan Gullgren ny ambassadör i Polen

Regeringen har utsett departementsrådet Stefan Gullgren till ambassadör i Warszawa.

Stefan Gullgren tjänstgör idag som chef för UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien. Han har tidigare varit ambassadör i Kiev och även tjänstgjort vid ambassaden i Moskva.

Stefan Gullgren tillträder sin nya befattning den 1 september i år. (UD 4 aug 17)

Stefan Löfven: EU är ingen bankomat

Stefan Löfven talar för studenterna på Warszawas universitet.
Foto: Victor Svedberg, regeringskansliet.

Samarbetet inom EU innebär att stå upp för gemensamma beslut, inte bara för dem som passar oss bäst. EU kan inte reduceras till någon form av bankomat där man tar ut pengar när det behövs.

Det sade statsminister Stefan Löfven på måndagen vid ett anförande inför studenter och lärare på universitetet i Warszawa.

Han talade om tre centrala värderingar i EU: medlemskapet ska innebära ett mervärde för medborgarna, försvaret av demokratin mot terrorismen, och om att vara trogen EUs grundläggande principer och vikten av sann samarbetsanda.

Han varnade för demonisering av muslimer, påtalade kvinnors rätt till ett jämställt liv och rätten till sina egna kroppar, och manade ledare i alla länder att kraftfullt ta avstånd från alla former av våld, förtryck och extremism.

Att försvara demokratin är också att försvara oberoende medier och pressfrihet, politik gynnas alltid av hård granskning, sade Löfven. Det innebär också att alla har rätt att samlas fritt, att ställas inför rätta i fria och rättvisa rättegångar, att få röra sig fritt i samhället och att älska vem man vill. Respekt för rättsstaten lämnar inget utrymme för kompromisser.

Samarbete innebär att ge och ta, att lyssna och kompromissa och i slutändan göra det som är bäst för alla, sade statsministern. Samarbete är också att stå upp för gemensamma beslut, inte bara för de som passar oss själva bäst. EU kan inte reduceras till en bankomat där man tar ut pengar när det behövs. EU är ett gemensamt projekt med många fördelar men också många skyldigheter. EU är byggt på förtroende.

På tisdagen träffade Stefan Löfven premiärminister Beata Szydło. På agendan stod frågor som migration, arbetslöshet och säkerhet. Löfven betonade vikten av ett gemensamt ansvarstagande inom EU och tog upp betydelsen av EUs grundläggande rättigheter som demokrati och rättsstatens principer.

Han talade också om arbetet inför toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt som äger rum i Sverige den 17 november. Även Brexit och EUs förhandling med Storbritannien avhandlades, liksom det östliga partnerskapet och säkerheten i närområdet samt Ryssland där Sverige och Polen har likartade intressen. (regeringen.se 20 juni 17)

Hela talet till studenterna >>

Svensk hamburgerkedja satsar stort i Polen

Richard Bergfors, vd för Max. Foto: Pressmaterial.

Det blir en sann gastronomisk revolution för Polen! Det säger Richard Bergfors, vd för svenska hamburgerkedjan Max till nyhetssajten InnPoland. I september öppnas den första restaurangen, och tanken är att det så småningom ska bli 200 stycken.

Vi har gett McDonalds en match i Sverige, de blev till och med tvungna att stänga ner några restauranger, säger Bergfors, Och nu är det dags för Polen. Det finns redan bra hamburgerställen här, säger Bergfors vars favorit är Warburgern. Det kommer att tid och marknadsföring, men det viktigaste är den goda kvaliteten. Därför måste vi snabbt öppna flera restauranger så att folk förstår att detta inte är något tillfälligt.

Nu studerar han det polska köket för att kunna smakanpassa Max-burgarna efter polackernas önskemål.

I september öppnar vi den första restaurangen i Wrocław, säger Bergfors, och därnäst blir det Warszawa. (InnPoland maj 17)

Om det svenska Lagom – i Polen

En selfie efter lyckosamt avhållet seminarium. I cerise blus syns ambassadör Inga Eriksson Fogh. Foto: Stanisław Godula

Lagom – eller det svenska receptet på lycka. Det var temat för ett event i Warszawa nyligen, med ambassadör Inga Eriksson Fogh som talare.

Arrangörer var Oberoende Studentföreningen, NZS, vid universitetet i Warszawa, en studentförening som stöder kulturell, vetenskaplig och social utveckling bland studenterna.

Eventet Lagom var ett tillfälle att bredda studenternas kunskap om de polsk-svenska relationerna.

Inga Eriksson Fogh presenterade målen för den svenska politiken idag, hon talade om jämställdhet, Sveriges ekonomi i förhållande till Polen och samarbetet mellan de två länderna i EU. (NZS maj 17)

Vilda Vasar i polsk-svensk historia

Herman Lindqvists bok De vilda Vasarna.

Herman Lindqvist har i sin senaste bok De vilda Vasarna, utgiven på Albert Bonniers förlag, skildrat släkten Vasa från grundaren Gustav I till den sista Vasa-ättlingen, drottning Kristina. Den som är det minsta intresserad av Polens och Sveriges gemensamma historia har en del roligt att hämta här.

Det handlar inte bara om Sigismund, som ju under en kort period var kung i båda länderna i väntan på att pappa Johan III skulle gå bort och lämna plats för sonen på den svenska tronen – nej, det pågick flera sonderingar mellan Stockholm och Kraków om tänkbara äktenskap mellan prinsar och prinsessor från de två länderna.

Det är allom bekant att Sigismunds mor, Katarina Jagellonika, gift med Johan III, var en sådan polsk prinsessa och syster till den regerande polske kungen. Få vet kanske att även Gustav Vasa själv umgicks med planer på att gifta in sig i det polska kungahuset, så också Erik XIV.

Cecilia Vasa, dotter till Gustav I och syster till Erik och Johan, hade en relation med den polske greven Jan Tenczyński, som emellertid dog innan det hann bli giftermål.

Sigismunds liv i Polen får stort utrymme, men hans syster Anna levde också ett intressant liv där.

Lindqvist skriver sedvanligt rappt, lättläst och spännande, texten är full av roliga observationer. I litteraturlistan finns också en rad polska historiska verk, vilket innebär att det i boken förekommer uppgifter som kanske inte tidigare setts i svensk litteratur.

Gunilla Lindberg

UD beklagar terrorattentatet i Stockholm

Polen har varit i kontakt med svenska myndigheter för att få veta om det finns några polacker bland de skadade när en lastbil på fredagen körde in i en människomassa i Stockholm. Det uppger utrikesdepartementet.

Vi är med offrens familjer i deras smärta och framför våra uppriktiga kondoleanser till det svenska folket och myndigheterna i Sverige, skriver departementet i ett uttalande. (Polskie Radio 7 april 17)

Polsk sjuksköterska fick drottnings Silvias stipendium

Sjuksköterskestudenten Natalia Duszeńska och drottning Silvia.
Foto: Medicover.

Sjuksköterskestudenten Natalia Duszeńska som studerar vid Medicinhögskolan i Warszawa har tilldelats Queen Silvia Nursing Reward, och den svenska drottningen delade personligen ut utmärkelsen vid en ceremoni på svenska ambassaden i Warszawa.

Stipendiet, som är på 50 000 kronor, delas ut till sjuksköterskestudenter som har bärande idéer om utveckling inom äldrevård. Årets mottagare av stipendiet, Natalia Duszeńska, har presenterat en idé om som lägger mer fokus på de äldres emotionella behov än enbart de praktiska.

Hennes bidrag Det är aldrig för sent att drömma innebär att t frivilligorganisationer, institutioner och lokala myndigheter ska samverka för att förverkliga seniorernas drömmar. (kungahuset.se och natemat.pl mars 17)

Att lufta Polens smogdrabbade städer

Andrzej Grzyb (EU-parlamentet), Emilia Piotrowska (Warszawski Alarm Smogowy), Christer Ågren (Air Pollution & Climate Secretariat) diskuterar luftföroreningarna i Polen.
Foto: Stanisław Godula

Hur ska vi lufta städerna? Det var temat på en debatt om luftföroreningarna i Polen som i veckan arrangerades av Svenska ambassaden i Warszawa.

Enligt WHO tillhör 33 polska städer de 50 i EU som drabbas hårdast av smog. Gränsvärdena för luftföroreningar överskrids ofta och mycket.

Diskussionerna gällde hur man ska kunna förbättra läget i huvudstaden och vad Polen kan lära av EU och Västeuropa där man kämpat för ren luft i decennier.

I debatten deltog vice borgmästare Michał Olszewski och en rad miljöaktivister och forskare, och debattledare var Magdalena Skłodowska, journalist, redaktör för portalen TVN24 BIS och aktiv miljödebattör. (11 feb 17)

Urban Ahlin i Warszawa

Riksdagens talman Urban Ahlin. Foto: Johan Fredriksson, wikipedia.

Riksdagens talman Urban Ahlin.
Foto: Johan Fredriksson, wikipedia.

Samtidigt som president Andrzej Duda har rest till Sverige befinner sig talman Urban Ahlin i Warszawa för att delta i ett möte om EU utan Storbritannien och säkerheten i Östersjöregionen, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Marek Kuchciński, talman i den polska sejmen, pläderade för att EU måste reformeras.

EUs agerande, även vad gäller utrikespolitiken, måste vara föremål för ett direkt godkännande från medlemsstaterna, sade Kuchciński. Jag tror att det finns ett behov av att stärka de nationella parlamentens roll i förhållande till EU-parlamentet, EU-kommissionen och andra EU-institutioner.

Urban Ahlin sade att Sverige liksom Polen stöder Ukrainas önskan om medlemskap i EU.

Kuchciński följer här regeringens linje att så ofta som möjligt tala om att göra om EU så att de enskilda medlemsstaterna själva får mer att säga till om. Behovet har känts särskilt akut för regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) sedan EU började granska rättssäkerheten, mediesituationen och säkerhetspolisens ökade möjligheter till telefonavlyssning. EUs beslut om kvotering av flyktingar har också stött på stort motstånd i PiS, och Polen har hittills bara tagit emot ett litet fåtal flyktingar.

Även Visegradländernas önskan om att snabbt utöka EU med Albanien, Serbien och ytterligare fyra mer eller mindre korrupta och nationalistiska länder på Balkan kan ses som ett led i den politiken. (Polskie Radio och wB 30 nov 16)

President Duda på besök i Sverige

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

President Andrzej Duda är i Sverige på ett tredagars besök för att bland annat delta i ett ekonomiskt forum på onsdagen, rapporterar nyhetsbyrån IAR.

Presidenten tar med sig nystartade företag och unga polska entreprenörer, säger Krzysztof Szczerski på presidentkansliet. Han vill blåsa nytt liv i de två ländernas samarbete för innovation.

På tisdagen träffade Duda polacker som bor i Sverige och tackade dem för att de stödjer polsk kultur utomlands. (Polskie Radio och wB 30 nov 16)

Abortsökande är välkomna till Blekinge

Om abort förbjuds i Polen är polska kvinnor välkomna att göra abort i Blekinge. I Sverige har vi en lag från 2008 som tillåter kvinnor från andra länder att avbryta sin graviditet här, säger Bodil Ehn, överläkare inom den blekingska mödravården.

När lagen kom till hade vi inte resurser att ta emot så många, säger Ehn, men vi ska se till att vi har resurser till det. Enligt lagen ska vi ta hand om de kvinnor som kommer hit. (Sveriges Radio Blekinge28 sept 16)

Nytt svenskt honorärkonsulat i Katowice

Ambassadör Inga Eriksson Fogh inviger det nya generalkonsulatet i Katowice tillsammans med den nye konsuln Arkadiusz Hołda. Foto: Svenska ambassaden i Warszawa.

Ambassadör Inga Eriksson Fogh inviger det nya generalkonsulatet i Katowice tillsammans med den nye konsuln Arkadiusz Hołda.
Foto: Svenska ambassaden i Warszawa.

På nationaldagen den 6 juni invigde ambassadör Inga Eriksson Fogh Sveriges honorärkonsulat i Katowice, i södra Polen. Det är det fjärde i Polen efter Gdańsk, Kraków och Wrocław. Till honorärkonsul utnämndes Arkadiusz Hołda – grundare av Tekniska Högskolan, affärsman och sedan länge fascinerad av Sverige.

Polen och Sverige är varandras elfte största exportländer. Regionen Schlesien är ett av Polens viktigaste ekonomiska centra med sina 4,6 miljoner invånare och sin starka industri. Här produceras en stor del av landets elektricitet och näringslivet rymmer allt från stora kemiföretag och gruvor till IT-startups. (Ambassaden i Warszawa 10 juni 16)

webb-Bulletinen i Sveriges Radio

P4 Malmöhus ägnar torsdagen åt Polen.

Polsk sexualpolitik både utvecklas och backar. Intervju med sexologen Jack Lukkertz >>

Upprorisk stämning i delar av Polen idag. Intervju med wBs redaktör Gunilla Lindberg >>

En smak av surkål i Lund. Intervju med Ireneusz Sakowicz, som driver ett polskt gatukök i Lund >>

Exkorren: Situationen är allvarlig i Polen. Intervju med Kjell Albin Abrahamson >>

Raoul Wallenberg fick gata i Warszawa

Raoul Wallenbergs gata i Warszawa. Foto G. Lindberg

Raoul Wallenbergs gata i Warszawa. Foto G. Lindberg

Nyligen invigdes Raoul Wallenbergs gata i centrala Warszawa.

Wallenberg var den svenske diplomat som under andra världskriget räddade tiotusentals ungerska judar från Förintelsen. I samband med invigningen öppnades också en Wallenberg-utställning på Plac Grzybowski. (Svenska ambassaden i Warszawa april 16)

Wallenbergs gata2

Svensk konferens om det kontantlösa samhället i Warszawa

Ministerrådet Ulrik Tideström, ambassadör Inga Eriksson Fogh, professor Niklas Arvidsson och senior designer Jenny Fossum del tog i seminariet om det kontantlösa samhället. Foto: Stanisław Godula.

Ministerrådet Ulrik Tideström, ambassadör Inga Eriksson Fogh, professor Niklas Arvidsson och senior designer Jenny Fossum del tog i seminariet om det kontantlösa samhället. Foto: Stanisław Godula.

Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle har kommit långt i Sverige, och vid en konferens i Warszawa nyligen berättade representanter för svensk forskning och svenskt näringsliv om hur 80 % av alla betalningar genomförs elektroniskt och hur betalkorten utvecklats under åren

Föreläsare var Niklas Arvidsson, professor på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, med innovativa betalningar som specialitet, Kurt Gjesten, VD för Pan Nordic Card Association och Erik Lenntorp från Sveriges riksbank.

Konferensen tilldrog sig på utbildningsdepartementet och arrangerades av Institutet för innovativ ekonomi i samarbete med den svenska ambassaden. (swedenabroad.com/pl 17 mars 16)

Marek Prawda kallas hem från Bryssel

UD kallar hem ambassadör Marek Prawda från Bryssel. Foto: A. Fiedler, wikipedia.

UD kallar hem ambassadör Marek Prawda från Bryssel.
Foto: A. Fiedler, wikipedia.

Polens EU- ambassadör, Marek Prawda, kallas hem av utrikesministern Witold Waszczykowski. Waszczykowski har ännu inte motiverat sitt beslut som tycks stå fast – Prawda ska hem i slutet av februari.

Marek Prawda, född 1956, är filosofie doktor i sociologi. Under 1980-talet var han aktiv inom Solidaritet och har sedan 1992 arbetat inom diplomatiska kåren. Prawda var Polens ambassadör i Sverige under åren 2001-2005. Därefter flyttades han till Berlin där han representerade Polen i fyra år. Hösten 2012 utnämndes han av regeringen Tusk till Polens ambassadör i EU.

Enligt tidigare beslut skulle Prawda ha stannat i Bryssel året ut, men nu kallas han alltså hem tidigare än väntat. (wyborcza.pl 18 jan 16)

Polen reagerar på Schyfferts skämt

Jenrik Schyffert skämtade om Nazitysklands ockupation av Polen 1939. Foto: Morgan Norman, myNewsdesk.

Henrik Schyffert skämtade om den tyska ockupationen av Polen 1939.
Foto: Morgan Norman, myNewsdesk.

När Henrik Schyffert i en TV-intervju jämförde förberedelserna för Melodifestivalen med förberedelserna till andra världskriget tog polacker i Sverige illa upp.

Det är också så extremt förberett det här, sade Schyffert. Det är som att kliva rakt in i tyska invasionen av Polen. De har ju tänkt på allt.

Ambassadör Wiesław Tark reagerade med att skriva ett brev till tidningen Metro.

Även om jag förstår att Henrik Schyffert syftar på perfektionen i förberedelserna kan jag inte tycka att jämförelsen är särskilt lyckad, skriver ambassadören. Den nazityska invasionen av Polen skedde under en mörk och inledde en ännu mörkare tid i Europas och världens historia – en av mänsklighetens största tragedier.

Låt humor vara humor, skriver Tarka avslutningsvis. Är det så att någon tar illa upp ska man be om ursäkt och säga att det var ett skämt. Ett mycket dåligt sådant.

Personer med polsk bakgrund har hört av sig till ambassaden och varit upprörda över Schyfferts jämförelse, säger polska ambassadens presstalesperson Klementyna Mateja, till tidningen. Visst är han komiker, men någonstans kanske det finns gränser för vad man säger. (Metro 23 feb 18)

Polacker greps för misshandel i Stockholm

Fjorton personer greps på måndagskvällen utanför ett flyktingboende i Nynäshamn. I deras bilar hittade polisen järnrör, yxor och andra tillhyggen. De är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Polisen hade fått veta att det lagts ut en uppmaning om samling på en högerextrem Facebook-sida.

Alla de gripna är polska medborgare, en del av dem bor här och andra är på besök. Tre av dem var aktiva vid den demonstration mot flyktingar som hölls förra helgen i Stockholm och greps då för misshandel, uppger polisen. (SVT 9 feb 16)

Praktikanter till Warszawa sökes

Svenska ambassaden i Warszawa söker nu praktikanter som ska delta i det politiska, ekonomiska och handelspolitiska arbetet. Fokus ligger på EU-politik och polsk inrikespolitik.

Sökande bör vara inriktade på ekonomi, statskunskap och juridik.

Läs vidare på UDs hemsida >>

Polsk TV om svenskt Absurdistan

Jag lever i ett land jag inte längre känner igen. Jag lever i Absurdistan, säger journalisten Ingrid Carlqvist i Tomasz Sekielskis tv-program Po prostu (Helt enkelt) som sänts i TVP 1 under onsdagskvällen.

TV-teamet begav sig till Malmö för att med egna ögon se hur det svenska samhället förändras genom det stora antal flyktingar som kommer till Sverige.

Läs vidare >>

Fyra omkom i båtbrand i Sölvesborg

Fyra polska sjömän omkom natten till torsdagen när deras bogserbåt började brinna i Sölvesborgs hamn, rapporterar SVT. Båten, som låg vid kaj, var övertänd när räddningstjänsten kom till hamnen. Tre besättningsmän räddades, varav en var skadad i huvudet. Alla är identifierade och deras anhöriga är underrättade.

Polisen genomför en teknisk undersökning och man utreder det som allmänfarlig ödeläggelse. Men det kan också vara en arbetsplatsolycka, säger polisens pressinformatör Calle Persson. (SVT 24 sept 15)

Nej pan Kaczyński, vi har inte sharia i Sverige!

Nej, vi har inte sharialagar i Sverige – här har vi svensk lag. Det skriver svenska ambassaden i Warszawa på twitter som svar på oppositionsledaren Jarosław Kaczyńskis inlägg i dagens flyktingdebatt i parlamentet.

I Sverige har man lokalt infört sharialagar och svenskarna vågar inte hissa sin egen flagga eftersom det finns ett kors på den, sade Kaczynski i ett stort tal där han varnade för flyktingar – men mest för regeringen, som kan tänka sig att ta emot några av dem i Polen.

Det finns många missuppfattningar om invandringen till Sverige, twittrade ambassaden. Men i Sverige följer vi svensk lag. (TVP info 16 sept 15)

Strategisk allians mellan Polen och Sverige

Polen går nu in i en strategisk allians med Sverige för att stärka säkerheten i Östersjöområdet. Det sade de två ländernas försvarsministrar Peter Hultqvist och försvarsminister Tomasz Siemoniak efter ett möte i Warszawa på måndagen.

Vi tror båda att vi inom två år har ett helt annat läge i regionen: aggressionen mot Ukraina och annekteringen av Krim är ett hot mot våra länder. Östersjön var tidigare Fredens hav men är idag Hotets hav, sade Siemoniak.

Ryssland startade konflikten i Ukraina och annekterade Krim, vilket rubbade maktbalansen i vår del av Europa, sade Hultqvist. Vi följer den ökade ryska aktiviteten i Östersjön, och därför har den svenska riksdagen ökat försvarsutgifterna med 11 % på fem år. Sverige stärker också samarbetet med Nato och enskilda länder inom alliansen.

Siemoniak uttryckte också belåtenhet med att Sverige skickat en officer till Natos avdelning i Szczecin. (TVP info 14 sept 15)

Inga Eriksson Fogh ny svensk ambassadör i Polen

Inga Eriksson Fogh. Foto: Paweł Flato, regeringskansliet

Inga Eriksson Fogh. Foto: Paweł Flato, regeringskansliet

Sveriges nya ambassadör i Polen blir Inga Eriksson Fogh som närmast kommer från Köpenhamn, där hon varit ambassadör i fem år.

Den nya ambassadören har tjänstgjort på svenska ambassader runt om i världen och på FN-delegationen i New York.

Ett av hennes första utlandsuppdrag var som andre ambassadsekreterare i Warszawa 1980–82.

Inga Eriksson Fogh tillträder i Warszawa i september. (Regeringskansliet 21 aug 15)

 

 

Kommendörskors med stjärna till Staffan Herrström

Ceremonin i Presidentpalatset i Warszawa

Ambassadörsparet Karin och Staffan Herrström vid ceremonin.
Foto: Presidentkansliet

Vid en ceremoni i Presidentpalatset i Warszawa den 14 juli tog ambassadör Staffan Herrström emot Republiken Polens förtjänstorden (Kommendörskorset med stjärna).

Orden tilldelas utländska medborgare och polacker bosatta utomlands för särskilda insatser för samarbetet mellan Polen och andra länder. Utmärkelsen förlänas genom beslut av Republiken Polens president. Orden instiftades 1974 och har fem grader, där Kommendörskorset med stjärna är den näst högsta.

Presidentens utrikesrådgivare, minister Jaromir Sokołowski betonade i sitt tal att Staffan Herrström haft en central roll i att de polsk-svenska relationerna utvecklats synnerligen positivt under de senaste åren, och underströk att orden inte rutinmässigt tilldelas utländska ambassadörer. Han framhöll också Staffan Herrströms engagemang i den polska samhällsdebatten, inte minst i rättighetsfrågor. I ceremonin deltog också bl.a. vice talman Wanda Nowicka (en av Polens ledande feminister), vice utrikesminister Henryka Mościcka-Dendys och Auschwitz-överlevaren Marian Turski.

– Att överföra det strategiska partnerskapet mellan våra länder från ett undertecknat avtal till en praktisk, hållbar verklighet, bortom våra gemensamma inledande initiativ som det Östliga Partnerskapet och EU:s Östersjöstrategi, har varit en central fråga för mig under dessa 1500 dagar då jag företrätt Sverige i Polen, sade Staffan Herrström i sitt tacktal.

Ambassadör Herrström tillträdde sin tjänst i Polen 2011 och flyttar vidare sommaren 2015. (UD juli 15)

Damberg i Warszawa

När Sveriges näringsminister Michael Damberg besökte fredagen den 11 juni Warszawa för att delta i Svensk-polska Forum of Innovation. Till höger Polens näringsminister Janusz Piechocinski. I talarstolen ambassadör Staffan Herrström. Forumet handlade om hur man ska skapa förutsättningar för ett innovativt samhälle och innovativ ekonomi i de två länderna. (Sveriges ambassadi i Warszawa 12 juni 15)

När Sveriges näringsminister Michael Damberg besökte fredagen den 11 juni Warszawa för att delta i Svensk-polska Forum of Innovation. Till höger Polens näringsminister Janusz Piechocinski. I talarstolen ambassadör Staffan Herrström.
Forumet handlade om hur man ska skapa förutsättningar för ett innovativt samhälle och innovativ ekonomi i de två länderna. (Sveriges ambassad i Warszawa 12 juni 15)

Vita Vitale – Polen tackar sina svenska vänner

Många var närvarande när tacksamhetsmonumentet Vita Vitale återinvigdes i Slottsparken i Malmö. Foto: Karolina Larsson Vogel

Många var med när monumentet Vita Vitale återinvigdes i Slottsparken i Malmö. 
Foto: Kent Larsson.

Tacksamhetsmonumentet Vita Vitale, som tidigare stod vid polska generalkonsulatet i Malmö, fick i fredags en ny plats i Slottsparken i Malmö. Den högtidliga återinvigningen inleddes under Malmös för dagen blåa himmel med en trumpetversion av först den polska och sedan den svenska nationalsången.

Konsul Barbara Sośnicka från polska ambassadens konsulära avdelning i Stockholm ledde ceremonin och bland de närvarande syntes bland annat Malmö kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson och Polens ambassadör i Sverige, Wiesław Tarka.

Konstnären Antonio Pasquini berättade om skulpturen och Jan Axel Stoltz påminde om 1980-talet då han som ordförande i Stödkommittén för Solidaritet såg till att hjälp till oppositionen smugglades in bakom järnridån.

Läs artikel >>

Wiesław Tarka – ny ambassadör i Sverige

Peter Eklund har talat med Polens nya ambassadör i Sverige, Wiesław Tarka. Foto: Klementyna Mateja.

Peter Eklund har talat med Polens nya ambassadör i Sverige, Wiesław Tarka.
Foto: Klementyna Mateja.

Wiesław Tarka är tillbaka i Stockholm, denna gång som ambassadör, för att arbeta med strategiskt partnerskap, generellt samarbete mellan länderna, fortsatt stabilisering av Östersjöområdet, synen på östra Europa, handelsförbindelser med mera.

Första gången Wiesław Tarka tjänstgjorde i Sverige var 1991–1996. Han tillhörde den första kullen som utbildades för att tjänstgöra i statsförvaltningen efter de fria valen 1989.

Läs artikel >>

Känd advokat fälld för koppleri i Sverige

En känd polsk advokat har i Sverige fällts för våldtäkt och koppleri. Domen blev fem och ett halvt års fängelse, skriver Aftonbladet.

Kopplerihärvan uppdagades när en av de tolv kvinnor han lockat till Sverige för prostitution, inte ville vara med längre och blev utkastad.

Kontakt med män har tagits via internet, och han har skjutsat dem till kunderna. Han har också våldtagit en av kvinnorna som berättat att hon kom hit utan några andra kontakter, inte kunde språket och var helt beroende av honom för sitt uppehälle.

Juristen, som har tjänat flera miljoner på koppleriet, har tidigare varit advokat för offer, vars fall togs upp av Polens Ombudsman (motsvarande JO i Sverige). Han har också varit ordförande i en organisation mot brott.

Flera torskar har också dömts. (AB 15 maj 15)

”Kukiz väljare avgör presidentvalet”

Polens nya ambassadör, Wiesław Tarka talade om den politiska situationen i Polen utifrån söndagens presidentval. Foto: Lennart Ilke.

Polens nya ambassadör, Wiesław Tarka talade om den politiska situationen i Polen utifrån söndagens presidentval.
Foto: Lennart Ilke.

När Wieslaw Tarka, Polens nye ambassadör i Sverige, på måndagskvällen gästade Svensk-Polska Föreningen i Uppsala, föll det sig naturligt att tala om det polska presidentvalet som hölls dagen innan.

Tarka gjorde en resumé över det polska politiska landskapet och konstaterade att valresultatet sannolikt kommer att påverka parlamentsvalen i höst.

För att ställa upp i presidentvalet krävs att åtminstone 100 000 personer med sina namnunderskrifter bekräftar sitt stöd för kandidaten. Eftersom all annan finansiering av politiska partier än det statliga partistödet – som bara till de största partierna – är förbjuden upplever många att den rådande maktbalansen är omöjlig att förändra.

Läs artikel >>

Löfven till Warszawa

Stefan Löfven. Foto: Martina Huber.

Stefan Löfven.
Foto: Martina Huber.

Statsminister Stefan Löfven besöker Warszawa den 16 mars för samtal med premiärminister Ewa Kopacz.

Stefan Löfven kommer också med särskilt inbjudna gäster att diskutera jämställdhetens betydelse för tillväxt.

(Regeringskansliet 12 mars 15)