Samfundet

Samfundets loggawebb-Bulletinen samarbetar med Svensk-Polska Samfundet, och via den här sidan hittar du information om Samfundet och dess föreningar.

Svensk-Polska Samfundet består av ett antal lokalföreningar med en central samfundsstyrelse.

Adress:
Svensk-Polska Samfundet
Box 3621 103 59 Stockholm
Kontakt >>
Officiell hemsida >>
Artiklar och information om Samfundets arbete >>

Just nu nu har vi följande aktiva föreningar:

Blekingeföreningen (bildad 1975)
Adress:
Svensk-Polska Föreningen i Blekinge
c/o Maltestam
Lingonstigen 5
294 38 Sölvesborg
Kontakt >>
Artiklar och information om Blekingeföreningen >>

Gotlandsföreningen (bildad 2006)
Adress:
Svensk-Polska Föreningen på Gotland
Maciej Onoszko
Stora Väller 410
Romakloster
Mob 0735114817, 0498-50048
Kontakt >>
Artiklar och information om Gotlandsföreningen >>

Göteborgsföreningen (bildad 2006)
Adress:
Svensk-Polska Föreningen i Göteborg
Hans-Göran Tommila
Långedragsvägen 113,
426 74 Västra Frölunda,
Tel 031 739 4100.
Kontakt >>
Artiklar och information om Göteborgsföreningen >>

Skåneföreningen (bildad 1964)
Adress:
Svensk-Polska Föreningen i Skåne
c/o Janina Ahlgren
Betgatan 128
372 39 Simrishamn.

Medlemsavgift:
200 kr/person, familjemedlem och studerande 50 kr/person, företag 1000 kr.
Bankgiro:  807–0575
Kontakt >>
Artiklar och information om Skåneföreningen >>

Stockholmsföreningen (bildad 1926)
Adress:
c/o Kaj Wahlberg, Centralvägen 18 J
184 32 Åkersberga
Plusgiro: 440 50 07-8
Medlem 150 kr, familjemedlem 60 kr
Tel.ordf,: 070-33 55 079
Kontakt >>
Artiklar och information om Stockholmsföreningen >>

Uppsalaföreningen (bildad 2006)
Adress:
Svensk-Polska föreningen i Uppsala
Kontakt >>
Artiklar och information om Uppsalaföreningen >>

Västmanlandsföreningen

Kontaktperson: Barbara Hallström
tel. 0220-434 61 eller 0708-47 09 20
Kontakt >>

Artiklar och information om Västmanlandsföreningen >>

Polsk-svenska föreningen i Polen (bildad 1926)

Artiklar och information om Polsk-svenska föreningen >>