90-årsjubileet

Svensk-Polska Samfundet firar idag, lördag, sin 90-årsdag, med nästan 150 deltagare.

Här pågår årsmötet.

Här pågår årsmötet. Foto: Kent Larsson.

Först var det årsmöte på Träffpunkten i Uppsala.

Sedan blir det orgelkonsert i domkyrkan, en guidad tur i Botaniska trädgården och därefter jubileumsmiddag.

Bulletinen uppdaterar efterhand som bilderna kommer fram.