Fantastiska jubileumstid

Peter Eklund, ordförande i Svensk-Polska Samfundet.

Peter Eklund, ordförande i Svensk-Polska Samfundet.

Återigen har vi nöjet av att ha en ny utgåva av vår fantastiska medlemstidning Bulletinen i våra händer. Detta nummer innehåller mycket om jubileer:

Skåne 50 år
Blekinge 40 år
Gotland 10 år

Och nästa år firar vi både 10 årsjubileum i Uppsala och Samfundets 90 år. Ett stort grattis till alla!

Mycket ideell verksamhet har under alla dessa år lagts ned av eldsjälar för att sprida kunskap om vårt södra grannland och många gånger räcka en hjälpande hand. Tänk vad våra länder har förändrats under de här åren! Hur såg det ut i Polen 1965 då Skåneföreningen bildades? Hur såg det ut 1975 då Blekinge drog igång sin verksamhet?

Nästa år fyller Samfundet 90 år och det firar vi i Uppsala med årsmöte, rundvisningar, fest på Slottet. Det blir en heldag med en mängd olika inslag och vi återkommer med detaljer och datum längre fram. Polska ambassaden i Stockholm har lovat att bjuda på någon aktivitet i samband med jubileet.

Samtidigt som lokalföreningarnas långa historia är glädjande finns det ett visst mått av oro. Förnyelse är inget självändamål men vi behöver möta den nya tidens utmaningar. En stor fråga för framtiden är hur vi ska få in nya aktiva medlemmar.

För första gången på mycket länge körde vi bil i somras i Polen. På många ställen blev vi positivt överraskade av den förbättrade vägstandarden. Det finns några besvärande flaskhalsar kvar men att köra 60 mil på halva tiden jämfört med tidigare, är ju positivt. EUs bidrag för investeringar i infrastruktur har gjort stor nytta. Även andra finansiärer är inblandade i många olika projekt. Vi såg ett hus som byggdes i Krynica för provning av ortens olika vattensorter, motionsanläggningar utomhus, herrgårdar som renoverades för museiändamål, parkanläggningar och mycket annat. Listan på projekt är lång och det är glädjande att det skapas så många arbetstillfällen.

Avslutningsvis vill jag även denna gång rikta mitt varma tack till polska ambassaden i Stockholm för deras generösa bidrag för tryckande av detta nummer av Bulletinen.

Jag önskar alla en trevlig läsning och hoppas att vi har en vacker höst och vinter framför oss. På återhörande till våren 2016!