Information från Samfundet

Stor fest när Samfundet fyllde 90 år

Svensk-Polska Samfundet grundades 1926 av människor som stod Polen nära och ville upprätthålla  goda relationer med landet. Särskilt under andra världskriget och under de svåra åren på 1970- och 1980-talen kom Samfundet och föreningarna att göra stora insamlingar för att hjälpa inte minst de polska barnen.

I djupa källarvalven ... gästerna samlades vid långbord i Vasasalen för att i muntert lag fira Samfundets jubileum. Foto: Waldemar Ostrycharczyk

I djupa källarvalven … gästerna samlades vid långbord i Vasasalen för att i muntert lag fira Samfundets jubileum.

Svensk-Polska Samfundet firade den 16 april 2016 sin 90-nde födelsedag med pomp och ståt i Uppsala. Tidigare på dagen avhölls årsmötet, som sedan avlöstes av jubileumsinslagen.

Läs vidare >>

Mars 2016

Hej, Polenvän!

Uppdatering:

  • vi blir uppåt 100 st på middagen på slottet
  • anmälan förlängd till 4 april. OBS medelst betalning till pg 44 45 83-9!
    Glömn inte ange namn och att betalningen gäller jubileumsfesten.
  • guidning i domkyrkan ersatt av guidad Linnévandring

Se nedan för detaljerad info.

Titta gärna in på vår Facebooksida >>

Med vänliga hälsningar från

Styrelsen

NyInbjudan

 

Februari 2015

SPS 90 år

Oktober 2015

Fantastiska jubileumstid

HAnsVInjett2011.inddÅterigen har vi nöjet av att ha en ny utgåva av vår fantastiska medlemstidning Bulletinen i våra händer. Detta nummer innehåller mycket om jubileer:

Skåne 50 år
Blekinge 40 år
Gotland 10 år

Och nästa år firar vi både 10 årsjubileum i Uppsala och Samfundets 90 år. Ett stort grattis till alla!

Tänk vad våra länder har förändrats under de här åren! Hur såg det ut i Polen 1965 då Skåneföreningen bildades? Hur såg det ut 1975 då Blekinge drog igång sin verksamhet?

Nästa år fyller Samfundet 90 år och det firar vi i Uppsala med årsmöte, rundvisningar, fest på Slottet.

Läs artikel >>

Maj 2015

Många jubileer ska firas i Samfundet i år

HAnsVInjett2011.inddÅterigen kan vi glädjas åt att vi har ett nytt nummer av vår förnämliga föreningstidning Bulletinen i våra händer. Det är tidningen som håller samman de olika lokalföreningarna i landet och vi kan läsa om vad som pågår runt om i landet. Tillsammans med allt annat av intresse som finns.

Många av de aktiviteter som pågår har något slags stöd eller grundar sig på samarbete med den polska ambassaden i Stockholm. Kontakterna är många och de ger resultat i form av aktiviteter av hög kvalitet. Förra året fick vi stöd till tryckning av Bulletinen och även i år kommer vi att erhålla stöd. Vi riktar vårt varma tack till ambassaden för den generositet som visas oss.

Läs artikel >>

8 april 2014

Ordförandebyte i Svensk-Polska Samfundet

Peter Eklund, ny ordförande i Svensk-Polska Samfundet..

Peter Eklund, ny ordförande i Svensk-Polska Samfundet..

Svensk-Polska Samfundet har hållit sitt årsmöte lördagen den 5 april 2014.

Till ny ordförande efter Hans Bjernby valdes Peter Eklund i Uppsala. Hans Bjernby har lett Samfundet sedan 2001.

Övriga styrelseledamöter sitter kvar. Peter Eklund är i Svensk-Polska Föreningen i Uppsala sedan 2005.

Läs artikel >>

2012-04

Hans, Krystyna och Kaj …

Varför hedrades just ni? Varför har ni engagerat er i det svensk-polska samarbetet? och vad ni för idéer inför framtiden?

Läs artikel >>

2011-10-19

Hedrade styrelseledamöter

Den 11 oktober överlämnade Polens ambassadör i Stockholm Adam Halacinski Riddarkorset av Republiken Polens Förtjänstorden till ledningen i Svensk-Polska Samfundet; Hans Bjernby, Kaj Wahlberg och Krystyna Larsson, för deras framstående insatser för främjande av Polen och polskt-svenskt samarbete.

_________________________________________________

Ambassadör Adam Halacinski och Samfundets ordförande Hans Bjernby flankerar kulturpristagaren Karin Maltestam. Foto: Jan Maltestam.

Svensk-Polska Samfundet 85 år – jubileumsmottagningen 2011

Publicerat 2011-05-29

Svensk-Polska Samfundet har fyllt 85 år och firade det på Polska ambassaden i Stockholm. Där utdelades också årets Kulturpris, som gick till Karin Maltestam, mångårig ordförande i Blekinges och Samfundet styrelse.

Läs vidare >>

__________________________________________________

kulturpriset450
foto: Jan Maltestam

Samfundets vice ordförande Karin Maltestam, Kulturpristagaren Gunilla Lindberg och generalkonsul Jaroslaw Lasinski vid utdelningen av Svensk-Polska Samfundets kulturpris på generalkonsulatet i Malmö.

Kulturpriset utdelat i Malmö

Publicerad 2009-05-03

– Bulletinen i hösta grad ett lagarbete, som många bidrar till. Det sade Gunilla Lindberg, redaktör för Svensk-Polsk Bulletin, när hon i kretsen av Skåneföreningens styrelse tog emot Svensk-Polska Samfundets Kulturpris 2008 för just arbetet med Bulletinen.

– Inte minst Karin och Jan Maltestam, som dels rapporterar från Blekingeföreningen, dels bidrar med artiklar och bilder av mer allmänt slag. De har dessutom fixat annonser och hela distributionen, sade Gunilla Lindberg.
Läs vidare >>

__________________________________________________

Jubilerande Wroclaw-förening arrangerade kulturdagar för 15:de gången

Bo Schubert överlämnade Svensk-Polska Samfundets hedersmedalj till Ela Towarnicka, ordförande i 40-årsjubilerande Wroclawföreningen. (foto. G. Lindberg)

Publicerad 2009-04-29

De svenska kulturdagarna i Wroclaw den 14 – 19 mars livade upp en annars regnig och bitande kall stad. Upplägget var som vanligt imponerande – utställningar, konserter, filmer och föreläsningar av olika slag ingick i det digra utbudet. Årets arrangemang var det femtonde – i år firade Wroclawföreningen dessutom sitt 40-årsjubileum.

Gunilla Lindberg rapporterar från kulturdagarna. >>