Många jubileer ska firas i Samfundet i år

HAnsVInjett2011.inddÅterigen kan vi glädjas åt att vi har ett nytt nummer av vår förnämliga föreningstidning Bulletinen i våra händer. Det är tidningen som håller samman de olika lokalföreningarna i landet och vi kan läsa om vad som pågår runt om i landet. Tillsammans med allt annat av intresse som finns.

Många av de aktiviteter som pågår har något slags stöd eller grundar sig på samarbete med den polska ambassaden i Stockholm. Kontakterna är många och de ger resultat i form av aktiviteter av hög kvalitet. Förra året fick vi stöd till tryckning av Bulletinen och även i år kommer vi att erhålla stöd. Vi riktar vårt varma tack till ambassaden för den generositet som visas oss.

En ny ambassadör har ackrediterats i Stockholm, Wiesław Tarka, som är här för tredje gången, nu som chef för ambassaden. Skämtsamt lovar han att detta blir sista gången. Han har ett stort intresse i föreningarnas verksamhet och han utlovar fortsatt stöd.

Polen och Sverige samverkar nära inom många områden. Det är en viktig uppgift att bibehålla denna höga nivå av samverkan och ytterligare utveckla det strategiska samarbetet mellan våra två länder, sade ambassadör Tarka efter ackrediteringsceremonin.

En intervju med den nye ambassadören finns på annan plats i Bulletinen.

Samfundets årsmöte 2015 är utlyst till den 18 april, som vanligt i ABF-huset i Stockholm. En viktig punkt i år är förslaget till nya stadgar som styrelsen arbetat med under det gångna året. Under arbetet har vi sneglat på hur andra ideella föreningar skriver stadgar, och vi har anpassat dem till den verksamhet vi egentligen bedriver. Lokalföreningarnas styrelser har behandlat frågan och vi hoppas att årsmötet också ska ställa sig bakom dem.

Det är många jubileer på gång. I år firar Blekingeföreningen 40 år och vi framför våra tidiga gratulationer. Återigen vill jag passa på att påminna om att nästa år firar samfundet 90-årsjubileum. Jag tar gärna emot förslag på hur vi ska genomföra detta. Senast det begav sig var det 80-årsfirande på Polska institutet och på Ljunglöfs slott. 40- och 50 årsjubileerna firades storstilat i Stockholms stadshus. Ambassadör Tarka har lovat att stödja oss i vårt jubileumsfirande.

Det finns mycket att minnas och blicka tillbaka på i en gammal anrik förening och vi har mängder att se fram emot. När detta nummer har nått läsarna är våren förhoppningsvis kommen och vi har framför oss en varm och skön sommar.

Alla läsare önskas en glad vår och en trevlig sommar!