Folkförflyttningar på Skånemötet

Barbara Törnquist-Plewa talade om folkförflyttningar i andra världskrigets skugga.

Barbara Törnquist-Plewa talade om folkförflyttningar i andra världskrigets skugga.

Skåneföreningen höll ett välbesökt medlemsmöte i Lund den 28 november. I sitt inledningstal nämnde ordföranden Kent Larsson 50-årsjubileet som högtidligen firas den 9 maj. Samtidigt, påpekade han, bör vi anstränga oss att värva nya medlemmar.

Kvällens gäst var professor Barbara Törnquist-Plewa, som talade om folkförflyttningar efter andra världskriget och deras konsekvenser för människors identitet och kollektiva minnen. Exemplen var Wrocław och Lviv, två städer som ingått i ett större vetenskapligt projekt som Barbara Törnquist-Plewa arbetade med under 90-talet. Man har intervjuat invånarna och forskat i deras förhållningssätt till det kulturella och historiska arv de har fått med sig.

Barbara Törnquist-Plewa började med att ge en kort historisk bakgrund till 1900-talets Europa dramatiska historia då deportationer, folkförflyttningar och Förintelsen hörde verkligheten till.

Folkförflyttningarna efter andra världskriget har lämnat djupa spår i människornas liv, i det kollektiva minnet och identiteten.

Wrocław har genom tiderna hört mest till det Habsburgska imperiet, Preussen och Tyskland och bara en period under medeltiden till Polen. Medan Lviv, som har slaviska rötter, fram till andra världskriget till största delen befolkats av polsktalande invånare.

Andra världskrigets utbrott och gränsändringar har tvingat miljoner människor i båda städerna att lämna sina hem. Många tidigare invånare i Lviv fick flytta till Wrocław (och även andra polska städer). Efterkrigsåren präglades fortfarande av både mänskligt lidande och etniska och kulturella konflikter mellan den nya befolkningen och dem som fanns kvar. Samtidigt uppstod även ett slags förståelse och empati mellan de drabbade.

Nu har flera nya generationer vuxit upp i båda städerna. Mycket har det gjorts för försoning efter det som har hänt. I både Lviv och Wrocław har man rest symboliska monument för att hedra alla offren och för fredlig framtid.

Gudmund Ahlberg, Ola Mårtensson, Gunnar Olsson

Diskussionen efter föreläsningen blev livlig. Längst fram Gudmund Ahlberg, Ola Mårtensson och Gunnar Olsson.

Ett animerat samtal vidtog efter föreläsningen. Därefter en traditionell polsk måltid och föreningens lotteri, under ledning av Ingemar Olander och Kristina Mårtensson.

Text: Ela Lovén

Bild: Göte Svensson