Kåseri och piroger på årsmötet

Svensk-Polska Föreningen i Skåne har den 15 maj avhållit sitt årsmöte på Spexaregården i Lund.

Under årsmötesförhandlingarna blev det omval över hela linjen. Föreningen har sedan förra årsmötet firat sitt 50-årsjubileum, deltagit i Blekingeföreningens 40-årsjubieum, och gjort en medlemsresa till Szczecin där vi guidades av Karolina Fogel Larsson.

Gunilla Lindberg har tidigare i år av polska ambassaden tilldelats medaljen Bene Merito som en hedersbevisning och ett erkännande av hennes förtjänster att främja Polen utomlands. Medaljen överlämnades av ordförande Kent Larsson.

Kent Larsson överlämnar medaljen Bene Merito till Gunilla Lindbegr. Foto: Ela Lovén.

Kent Larsson överlämnar medaljen Bene Merito till Gunilla Lindberg. Foto: Ela Lovén.

Kent Larsson och Janina Ahlgren, som i april deltagit i Samfundets 90-årsfirande i Uppsala, berättade och visade bilder därifrån. Sedan kåserade Gunilla Lindberg om den svensk-polska författaren och journalisten Marika Stiernstedt, som var med och grundade Svensk-Polska Föreningen i Stockholm 1926. Med sina rötter i Polen engagerade hon sig i det polska folkets öde, och särskilt för de krigsdrabbade barnen. Politiskt stod hon, trots sina adliga föräldrar, tydligt till vänster och var positiv till socialismens införande i Polen.

I en lång rad böcker och debattartiklar pläderade Marika Stiernstedt för att självförsörjande kvinnor skulle ha samma frihet som männen – feminist var hon dock inte.

Efter en trevlig polsk buffé med flera olika sorters piroger vidtog lotteriet, och intäkterna går som vanligt till bestridande av utgifter för Samfundets medlemstidning Svensk-Polsk Bulletin.

Styrelsen ser liksom tidigare ut på följande sätt:

Ordförande: Kent Larsson.

Ledamöter: Janina Ahlgren, Ela Lovén Ingemar Ohlander, Terho Paulsson, Gabriel Stille, Jan-Axel Stoltz, Göte Svensson.

Suppleanter: Karolina Fogel Larsson, Sverker Norén.

Revisorer: Bo Bergman, Lars Håkan Larsson, suppleant: Thomas Davy.

Valberedning: Bo Bergman, Gunilla Lindberg.

Gunilla Lindberg