Kent Larsson har avlidit

Kent Larsson tillsammans med Göte Svensson inför resan till Wroclaw 2005. Foto: Gunilla Lindberg

Skåneföreningens ordförande Kent Larsson har oväntat avlidit, 65 år gammal. Han var byggnadsingenjören som skapade ett eget system för att mäta energiförbrukningen i fastigheter, ett system som blev en stor framgång. Han var också sedan många år ordförande i Skåneföreningen, med stort engagemang för Polen.

Kent föddes i Norra Rörum, där familjen redan på 1960-talet hade en polsk student som inackordering. Det blev upptakten till hans polska engagemang. Under de svåra åren på 70- och 80-talen ordnade familjen Larsson insamlingar till polska barnfamiljer och till polska barnhem, särskilt i trakten av Wrocław, där Janusz bodde. Han var också med och ordnade så att ett trettiotal barn från barnhemmen fick besöka Skåne i två veckor 1990.

I den vevan värvades han som medlem till Svensk-Polska Föreningen i Skåne, där han snart också blev styrelseledamot och 2001 ordförande. Med stor klokhet, godmodighet och anspråkslöshet ledde han föreningen, och insamlingarna till ett hem för svårt handikappade barn i Wierzbice fortsatte en bra bit in på 2000-talet.

Kent var en stillsamt glad person, och många är de medlemsmöten där han med avspänd finurlighet höll i trådarna och såg till att alla hade trevligt. Han tyckte om att resa, och ordnade många medlemsresor till olika delar av Polen – Warszawa, Kraków, Toruń, Lublin, Białystok och inte minst Wrocław, den polska systerföreningens hemort.

Som god organisatör hade han också andra uppdrag, president i Lions i Södra Sandby och mångårig ordförande i samfällighetsföreningen där han bodde.

Han var sina vänners vän, omtänksam, förutseende; han tvekade aldrig att ställa upp, alltid glad med en enorm förmåga att vända det negativa till det positiva.

För sina humanitära insatser har han också tilldelats en utmärkelse från Polen under Lech Wałęsas tid som president.

För Svensk-Polska Föreningen i Skåne
Janina Ahlgren
Gunilla Lindberg