Lyckosamt lotteri på årsmötet

Ordförande Kent Larsson avtackar Jan Axel Stoltz efter föredraget.

Ordförande Kent Larsson avtackar Jan Axel Stoltz efter föredraget.

Svensk-Polska Föreningen i Skåne avhöll på fredagen sitt årsmöte för 2008 på Språk- och Litteraturcentrum i Lund.

Sedan styrelsen beviljats ansvarsfrihet och valen var överstökade (styrelsens sammansättning – se nedan) framträdde först Julita Zelle och läste en egenhändigt skriven dikt. Därefter talade Ela Lovén helt kort om den bok hon nyligen översatt till polska – Det är fortfarande ingen ordning på mina papper av Bodil Malmsten. Det fanns möjlighet för den som var intresserad att köpa boken till förlagspris av Ela.

Kvällens huvudtalare var Jan Axel Stoltz, som gjorde en jämförelse mellan dagens Polen och gårdagens – i första hand före och efter regeringsskiftet hösten 2007. Stämningen inom landet har förändrats märkbart, och relationerna med länderna runtomkring har blivit betydligt mera avspända.

Efter årsmötet bjöds på supé som ställts samman av Bo Bergman med bistånd av Sverker Norén. Menyn bestod av bönsallad med getost, kycklingpaté, marinerad fläskfilé, kronärtskocksbottnar med laxröra, bröd, ost och vin. Därefter kaffe och kaka.

Med anledning av de höga portokostnaderna för medlemstidskriften Svensk-Polsk Bulletin gick Kristina Mårtensson och Ingmar Olander med liv och lust runt och sålde lotter. Vinsterna var skänkta av styrelsen.

Gunilla Lindberg
text&bild

Styrelsen:
Styrelsen består nu (liksom tidigare) av följande personer: Kent Larsson (ordförande), Gunilla Lindberg (vice ordf), Tor Johanson (sekreterare), Janina Ahlgren, Bo Bergman, Ingemar Olander, Jan Axel Stoltz och Göte Svensson. Supplenter: Kristina Mårtensson och Sverker Norén. Revisorer: Kjell Magnusson och Martin Philip, suppleanter: Thomas Davy och Robert Bäckwall. Valberedning: Lars Håkan Larsson och Kristina Sundqvist.

Startsidan >>