Snillrik professor präglade årsmötet 2009

SOL, Lund den 27 mars 09

Snillrik och originell - Terho Paulsson talar om Sigurd Agrell, Lunds förste professor i slaviska språk.

Snillrik och originell – Terho Paulsson talar om Sigurd Agrell, Lunds förste professor i slaviska språk.

– Om femtio år – vem av oss som lever nu kommer man att berätta om då, undrade Skåneföreningens ordförande Kent Larsson, när han avtackade årsmötets gästtalare Terho Paulsson. Föredraget handlade om den snillrike och djupt originelle Sigurd Agrell, som för drygt hundra år sedan blev Lunds Universitets förste professor i slaviska språk.

Själva årsmötet förlöpte enligt ritningarna. Tre nya ledamöter, Terho Paulsson, Susanne Salomonsson och Gabriel Stille, ersätter avgående Bo Bergman, Tor Johanson och Gunilla Lindberg.

Kent Larsson avtackar Gunilla Lindberg och Bo Bergman som lämnade styrelsen.

Kent Larsson avtackar Gunilla Lindberg och Bo Bergman som lämnade styrelsen.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Kent informerade om att Samfundets Kulturpris tilldelats Bulletinredaktören Gunilla Lindberg.

Buffén avåts som vanligt under muntert glam, och Ingemar Olander sålde lotter – behållningen går till stöd för Bulletinen. Kristina Mårtensson och Susanne Salomonsson ledde allsången – som var mycket uppskattad.

Text: Gunilla Lindberg
Foto: Göte Svensson

Den nya styrelsen ser ut på följande sätt:
Ordförande: Kent Larsson.
Ledamöter: Janina Ahlgren, Ingemar Olander, Terho Paulsson, Susanne Salomonsson, Göte Svensson, Gabriel Stille och Jan Axel Stoltz. Jan Axel blir också föreningens representant i Samfundets styrelse.
Suppleanter: Kristina Mårtensson och Sverker Norén.
Revisorer: Kjell Magnusson och Martin Philip
Revisorssuppleant: Robert Bäckwall
Valberedning: Kristina Sundqvist (sammankallande) och Tomas Eriksson.

Startsidan >>