Solidaritet tackade för stöd och hjälp under 1980-talet

Foto: Polska ambassaden Jan Axel Stoltz och Maria Paulsson var båda under hela 1980-talet aktiva i Svenska Stödkommittén för Solidaritet i Lund, Jan Axel som dess förste ordförande och Maria som delansvarig för kommitténs kulturella verksamhet.

Vid en ceremoni på polska ambassaden i ett februarivintrigt Stockholm fick två av våra aktiva medlemmar i Svensk-Polska föreningen i Skåne motta Europeiska Solidaritetscentrets Tacksamhetsmedalj av ambassadör Adam Hałaciński och centrets direktör Basil Kerski, som för ändamålet kommit till Stockholm. Maria Paulsson och Jan Axel Stoltz var båda under hela 1980-talet aktiva i Svenska Stödkommittén för Solidaritet i Lund, Jan Axel som dess förste ordförande och Maria som delansvarig för kommitténs kulturella verksamhet.

Efter 30-årsjubileet

Bakgrunden är den här: Solidaritets 25-årsjubileum firades storstilat i augusti 2005 framför den världskända grinden till Gdańskvarvet. Också vår svenske statsminister Göran Persson var där. Som en av de prominenta europeiska gästerna bekräftade han liksom bland andra Lech Wałęsa och Vaclav Havel genom sina namnteckningar att i Gdańsk skulle skapas ett Europeiskt Solidaritetscenter, ECS. Efter några års svåra födslovåndor växer nu centret upp också rent fysiskt på det gamla varvsområdet, i form av den byggnad som skall invigas i augusti i år.

Centret är skapat till att vara något mer än bara ytterligare ett museum, det är en plats för utbildning, forskning, idéutbyte och ett ställe där Solidaritets idé- och värdearv ska ihågkommas och spridas. Centret skall också tjäna som en inspiratör för en gränsöverskridande europeisk identitet.

Till icke-polacker

Ett av de bildalbum, Warszawa utan retuscheringar, som skapades av de tusentals bilder som polska fotografer skickade till Solidaritets stödkommitté i Lund, för att visa hur det i verkligheten såg ut i Polen.

Det är nog inte fel att säga, att Polen under sina ”barn- och ungdomsår” som kommunistfritt demokratiskt land lätt glömde bort det stöd som under hela 1980-talet hade kommit från utlandet. Vid Solidaritets 30-årsjubileum i augusti 2010 ville Europeiska Solidaritetscentret reparera detta, och i syfte att uppmärksamma och tacka de många icke-polacker runt om i världen som gett Polen sitt stöd och sin hjälp under kampen för frihet och demokrati instiftade centret Tacksamhetsmedaljen. Medaljen var och är i första hand avsedd att tilldelas utlänningar, personer som inte genom sitt personliga polska ursprung kunde ses som mer eller mindre skyldiga att ge hemlandet sitt stöd.

Första gången medaljen delades ut var vid Solidaritets 30-årsjubileum i Gdańsk, då bl.a. den svenske brottaren Thomas Johansson från Haparanda fick ta emot den ur Lech Wałęsas och president Bronisław  Komorowskis händer. Han fick den för de insatser han gjort för ett polskt brottarlag som råkade befinna sig i Haparanda dagen då krigstillståndet infördes i hemlandet.

Oretuscherat Warszawa

Fram till idag har ett 30-tal svenskar erhållit Tacksamhetsmedaljen. Vid februariceremonin på ambassaden tackade Jan Axel och Maria genom att till ambassadör Hałaciński och direktör Kerski överräcka två exemplar av bild-album producerade i Lund av den avdelning inom Stödkommittén som gick under namnet Independent Polish Agency. Polska fotografer skickade över tjugotusen fotografier till Lund för vidare spridning över världen. Av de bildalbum som producerades visade Warszawa utan retuscheringar en inte bara bokstavlig svart-vit bild av huvudstaden, medan Poetiska landskap med poesi skriven under krigstillståndet av bl.a. Adam Zagajewski gav uttryck för en aldrig krossad kreativitet. Båda bild-
albumen är idag rariteter i Warszawas bokantikvariat.

Skåneföreningen