Stockholmsföreningen

September 2017

Höstprogrammet 2017 >>

December 2016

Arthur Sehn, Kaj Wahlberg, Krystyna Larsson och Tor Johansson fick på torsdagen ta emot den polska medaljen Bene Merito. Foto: Peter Eklund.

Arthur Sehn, Kaj Wahlberg, Krystyna Larsson och Tor Johansson fick på torsdagen ta emot den polska medaljen Bene Merito.
Foto: Peter Eklund.

Augusti 2016

Nu är höstens program klart – läs här >>

Januari 2015

Program för våren 2015

Stockholmsföreningens vårprogram är nu färdigt. Bortsett från årsmötet den 18 april blir det föreläsningar och filmer. Flera pubaftnar är inplanerade, liksom en utflykt till Drottningholm.

Hela programmet >>

Augusti 2014

Stockholmsföreningens höstprogram

Föredragen kommer att handla om Warszawaupproret (13 september) och Kulturpalatset i Warszawa (8 november). Den 25 oktober visas Andrzej Wajdas film Kanal från 1956. Polska jultraditioner – favorit i repris kommer den 13 december. Höstens pubaftnar infaller den 25 september och 18 november.

Läs hela programmet >>

Maj 2014

Äppelträden blommar på Julita gård

Äppelträden blommar på Julita gård

Vårutflykt till Julita gård

I år gick utflykten till Julita gård i västra Södermanland beläget vid sjön Öljaren.

Vi började vår färd i strålande sol och vädret höll i sig under hela dagen. När vi kom fram delades vi två grupper av våra guider Adele Björn och Anne Sisak. Den ena gruppen gick en promenad genom trädgården där det finns en genbank av gamla svenska växter som är värda att bevaras. Bl.a. 250 äppelträd av 100 olika sorter.

Läs artikel >>

Uppdaterat jan 2014

Vårprogrammet finns här >>
Polonäs 400

Om polska jultraditioner

Stockholmsföreningen har nu haft sitt traditionella arrangemang, Polska jultraditioner.

Gruppen Polonäs underhöll med sång och dans efter Artur Sehns föredrag.

Läs artikel >>

 

Uppdaterad okt 2013

Pubafton på restaurang Wasa

Pubkväll400

Svensk-polska föreningens första pubafton i höst. Vi har nu haft ett antal pubaftnar där vi ses och har trevligt. Sista träffen var välbesökt och vi ser redan fram emot nästa.

På bilden ser ni vår ordförande Kaj Wahlberg, Krystyna Larsson, Stenia Svedbark, Elzbieta Szwejkowska-Olsson, Bo Löfgren och Lars-Gunnar Ståhl i glatt samspråk.

Janina Pieniowska.

Uppdaterad 3 maj 13

Krystyna Larsson, Eddie Kurt-Fuentes och Kaj Wahlberg äter lunch på terrassen vid ån.

Krystyna Larsson, Eddie Kurt-Fuentes och Kaj Wahlberg äter lunch på terrassen vid ån.

Stockholmsföreningen besökte Västerås

Lördagen den 18 maj var det dags för vår årliga utflykt denna gång till Västerås, en av Sveriges äldsta städer. Stadens första namn var Aros, sedan Västra Aros som drogs ihop till Västerås. En viktig händelse i stadens och Sveriges historia var Västerås riksdag 1527 då Gustav Vasa avskaffade katolicismen.

Ett besök i domkyrkan med orgelkonsert, promenad längs Svartån och lunch på en solig terrass ingick också i programmet.

Foto: Janina Pieniowska.

Läs artikel >>

Uppdaterad april 2012

Jultraditioner som leder till samarbete

Lördagen 17 december genomfördes för tredje gången ”Polska Jultraditioner” i ABF Stockholms lokaler. Arthur Sehn, i folkdräkt från Zakopane, berättade om vad man äter och dricker samt vilka traditioner som gäller i ett polskt hem under julen. Vi fick höra exempel på vackra polska julsånger.

Läs hela artikeln >>

Uppdaterad  26 mars 2012

Krystyna Larsson tackar Kjell Albin Abrahamson efter föredraget.

Kjell Albin hos Stockholmsföreningen

Den 4 februari kåserade Kjell Albin Abrahamson om dagens Polen på ABF Stockholm inför cirka 175 åhörare.

Kjell Albin började med att konstatera att Polen i dag är ett relativt stabilt land vad avser politiska och ekonomiska förhållanden. Till exempel omvaldes sittande regeringskoalition vilket är första gången sedan frigörelsen från kommunismen. Det innebär att man nu kan tillåta en viss fragmentering. Ett exempel på detta är den så kallade Palikot-rörelsen. Janusz Palikot leder ett antikyrkligt parti som fick 10 procent av rösterna vid det senaste parlamentsvalet. Framför allt unga väljare attraheras av denna rörelse. Polen av idag både konsolideras och spricker upp.

Läs hela artikeln >>

 

Kjell Albin Abrahamson.

Vårprogram 2012

I Stockholmsföreningens ambitiösa vårprogram hittar vi som vanligt både film och föreläsningar.

Kjell Albin Abrahamson talar om Polen under ordförandeskapet i EU, Artur Sehn berättar om polacker i gamla polska Livland och Stefan Ingvarsson föreläser om de hedniska gudar som en gång dyrkades i Polen. Läs hela programmet >>

 

Stefan Ingvarsson. Foto: Krystyna Larsson.

Nedre Schlesien – ett spännande område

Stefan Ingvarsson har föreläst om Nedre Schlesien i Stockholm. Det blev en kulturhistorisk vandring genom ett av Europas mest fängslande gränsområden. Kanske har Schlesien fått sitt namn från berget Sleza, som höjer sig över slätten. Här har vågor av kelter, germaner och slaver dragit fram, skriver Kaj Wahlberg.

Läs hela artikeln >>

Mika Larsson i talarstolen. Foto: Janusz Czechowski.

 Mika Larsson besökte Stockholmföreningen

Den 8 oktober berättade Mika Larsson om sin tid i Polen under de turbulenta händelserna i början av 80-talet. Hon berättade hur hennes liv förändrades under denna period.

Det var de ungas revolt. Man kan dra vissa paralleller till skeendet i Nordafrika. Dagens lugna situation i Polen är ovanlig, eftersom det normala tillståndet för polackerna är upproret.
Läs hela artikeln >> 

 

Slaget om Storbritannien

Artur Sehn och Kaj Wahlberg berättade om Slaget om Storbritannien.

Den 17 september genomförde Arthur Sehn och Kaj Wahlberg en föreläsning om ”Slaget om Storbritannien” på ABF Stockholm. I slaget deltog cirka 150 polska piloter och många fler ur markpersonalen. Arthur berättade hur polackerna efter många turer kom att hamna i Storbritannien, efter Polens fall i september 1939.

Läs hela artikeln >>

 

Uppdaterad Stockholm  5 augusti 2011

Stockholmsföreningens höstprogram >>

 

Margarita Rodriguez och Eduardo Kurt-Fuentes är medlemmar i Stockholmsföreningen. Foto: Krystyna Larsson.

Spännande medlemmar

Margarita Rodriguez (Maggie) och Eduardo Kurt-Fuentes (Eddie) är båda medlemmar i Svensk-Polska Föreningen i Stockholm. De kommer ursprungligen från Chile. Några år efter militärkuppen 1973 blev situationen i hemlandet ohållbar. Efter giftermålet 1976 flydde Eddie till Argentina och efter några månader kom också Maggie dit. De var papperslösa och försörjde sig med olika ströjobb. Sedan blev det militärkupp även i Argentina. Eddies bröder och föräldrar hade då lyckats ta sig till Sverige, där de fick asyl.

Läs hela artikeln >>

 

Artur Sehn och Kaj Wahlberg berättade om striderna vid Narvik. Foto: Krystyna Larsson.

Striderna vid Narvik

Lördag den 9 april i år genomfördes en föreläsning på ABF i Stockholm om striderna i Narvik våren 1940. Som en del av det tyska angreppet mot Norge den 9 april 1940, landsteg tyska bergsjägarförband i Narvik. Innan dess hade tyska jagare sänkt de norska pansarskeppen Eidsvold och Norge i Narviks hamn. Sedan följde hårda strider mellan brittiska och tyska jagarförband, vilka resulterade i att samtliga tyska jagare sänktes. De allierade landsteg på flera platser och ryckte långsamt fram mot Narvik tillsammans med norska förband.

Läs vidare >>

Utflykt till Tyresö

Lördag 14 maj åkte ett fyrtiotal deltagare på en utflykt till Tyresö kyrka och Tyresö slott.

Altartavlan, som sannolikt kommer från Polen. Foto: Krystyna Larsson.

Kyrkan och slottet byggdes av Gabriel Oxenstierna under första hälften av 1600-talet. Kyrkan invigdes den 9 mars 1641. Samma dag begravdes byggherren som avled på hösten 1640 endast 53 år gammal. Vid ceremonin deltog bland andra den blivande drottning Kristina.

I kyrkan finns en altartavla från 1613 som med stor säkerhet kommer från norra Polen. Sverige låg ju i krig med Polen vid denna tid. En av scenerna på tavlan föreställer hur biskop Stanislaw av Krakow mördas 1007. Han blev senare Polens nationalhelgon. Även ytterligare en tavla i kyrkan kommer troligen från Polen. Den föreställer Kristi himmelsfärd.

Läs hela artikeln >>

 

Tack till Stenia Svedbark

Stenia Svedbark. Foto: Krystyna Larsson.

Det här är Stenia Svedbark. Hon är ständig medlem i Stockholmsföreningen och behöver således inte betala någon årsavgift. Trots det har Stenia skänkt 1000 kronor som gåva till föreningen i samband med 85-årsjubiléet. Stenia är en aktiv medlem som deltar i de flesta av våra aktiviteter.

Styrelsen tackar Stenia för gåvan och hoppas att vi med hjälp av den kan ordna ännu bättre arrangemang för våra medlemmar.

Stockholm  10 juni 2011
Kaj Wahlberg

 

Polsk exil

Artur Sehn höll föredrag om polacker i exil.

Lördagen den 19 februari höll Arthur Sehn ett föredrag om polacker i exil på ABF Stockholm. Cirka 35 personer hade samlats för att lyssna på detta intressanta ämne. Att polacker lämnar sitt land beror på många orsaker, kanske främst ekonomiska och politiska. En del tvingades bort från fosterlandet av ockupanter inte minst österut.

Arthur Sehn, själv utvandrad polack, berättade om historiska personer som Kosciuszko och Chopin. Man kan hitta ättlingar till polacker överallt i världen, både på Haiti och i Turkiet. De många upproren mot Ryssland under 1800-talet medförde en omfattande emigration. En stor del hamnade i Frankrike och Paris. Där fanns till och med en inofficiell polsk exilregering under ledning av Czartoryszki. Under Andra världskriget kämpade polacker i flera länders krigsmakter mot tyskarna. Under kommunismen valde också många att vara utomlands, t ex Czeslaw Milosz. Efter inträdet i EU vistas hundratusentals polska medborgare i Unionens olika länder, främst av ekonomiska skäl. Antalet polacker utanför hemlandet bedöms vara 10-15 miljoner (en till tre generationer).

Stockholm 21 feb 2011

Kaj Wahlberg

Polsk Dag i Mariefred

Den 29 maj var det stora festligheter i den lilla mälarstaden Mariefred. Då högtidlighöll man 70-årsminnet av de etthundrasjuttio polska sjömän som internerades i staden på hösten 1940. Tre polska ubåtar hade sökt nödhamn i Sverige i september 1939, efter hårda strider med tyska sjö- och flygstridskrafter. Efter det tyska anfallet på Danmark-Norge i april 1940 beslöt den svenska regeringen att ubåtarna med besättningar skulle baseras i Mälaren. Tanken var att de skulle vara mer skyddade där vid ett eventuellt tyskt anfall mot Sverige. Samtidigt var de så nära havet att de snabbt kunde sättas in i strid på Östersjön om behov uppstod.

Läs hela artikeln >>