Nedre Schlesien – ett spännande område

Stefan Ingvarsson. Foto: Krystyna Larsson.

Lördag 12 november föreläste översättaren och skribenten Stefan Ingvarsson om Nedre Schlesien på ABF i Stockholm.

Vi fick följa med på en kulturhistorisk vandring genom ett av Europas mest fängslande gränsområden. Kanske har Schlesien fått sitt namn från berget Sleza, som höjer sig över slätten. Här har vågor av kelter, germaner och slaver dragit fram.

Staden Wroclaw växte upp i knutpunkten mellan den s k Bärnstensleden från Östersjön till Venedig och den Kungliga vägen mellan Paris och Kraków. Schlesien har varit ett slagfält för religiösa krig.

Efter Westfaliska freden 1648 tvingades de katolska furstarna tillåta protes- tantiska kyrkor.

Det tyska inflytandet upphörde i slutet av Andra världskriget. Då flydde eller deporterades den tyska befolkningen västerut. Cirka två miljoner polackerna från områdena i öster bl a från Lwów kom till Schlesien. Dessutom anlände polacker från Jugoslavien och Rumänien samt före detta tvångsarbetare från Frankrike och Belgien.

Området har idag en brokig befolkning. Stefan berättade kunnigt och på ett mycket intresseväckande sätt om detta fascinerande område.

 Kaj Wahlberg