Vårprogrammet 2013

S-P S logo-            PROGRAM VÅREN 2013          

ABF-logga

 

*Hur hitta polska släktingar i Sverige?

Gustaf von Gertten berättar och visar hur Du kan hitta invandrade polska släktingar i svenska arkiv. Det gäller personer som bosatt sig i Sverige under perioden 1900-1960. Sammankomsten avslutas med en kaffestund. Anmälan till Gustaf von Gertten före den 18 januari, e-post: gustaf.vongertten@telia.com . Efter anmälan får Du närmare information av Gustaf. Begränsat antal deltagare.

Måndag 21 januari kl 1300. Genealogiska Föreningen i Huvudsta. Kostnad 40 kr + kostnaderna för kaffet.

*Film ”Roza”

Filmen ”Roza” från 2011 är en kärlekshistoria där en f d officer från den polska Hemmaarmén (AK), Tadeusz, träffar en änka till en tysk soldat, Roza. Hon ber Tadeusz att stanna på hennes gård för att skydda den mot plundrare. Så småningom uppstår respekt och kärlek mellan dem. Filmen visas i samarbete med Polska institutet. Polskt tal, engelsk text.

Lördag 26 januari kl 1100. ABF Stockholm, Sveavägen 41. Entré 60 kr.

*Strålbehandling under 100 år – från Marie Curie-Sklodowska till idag

Under mer än 100 år har man använt strålbehandling för att bota olika cancersjukdomar. Föreläsningen beskriver strålbehandlingens historia från slutet av 1800-talet till idag. Vilken forskning bedrivs nu och hur kan framtiden se ut? Föreläsare: Fil Dr Aris Tilikidis, Karolinska Universitetsjukhuset.

Lördag 23 februari kl 1100. ABF Stockholm, Sveavägen 41. Entré 60 kr.

 PUBAFTON på restaurang Vasa, Norrtullsgatan 15 från kl 1700 onsdag 27 februari. Vi Sitter tillsammans och har trevligt. (Var och en betalar för sig).

*Upproret i Warszawas getto

För 70 år sedan, våren 1943 utkämpades, i hjärtat av Europa ett osannolikt slag. Ett par hundra dödsdömda judiska kämpar i Warszawas getto stod i några veckor emot en tio gånger större, välutrustad SS-styrka. Endast en handfull överlevde. Vi tittar närmare på upprorets militära aspekter och försöker sätta det i ett historiskt sammanhang. Föreläsare: Arthur Sehn och Kaj Wahlberg.

Lördag 16 mars kl 1100. ABF Stockholm, Sveavägen 41. Entré 60 kr.

*Polens järnvägar – från delning på tvären till delning på längden

Järnvägarna i Polen har varit splittrade genom sina olika ursprung. De har samlats och blivit ett välutbyggt, nationellt nät med stor trafik av ledande karaktär inom hela Europa. Liksom övriga järnvägar i Europa, håller de nu på att delas upp i olika parallella bolag på samma spår. Investeringar görs och framtiden ser lovande ut. Föreläsare: Civilekonom Kurt Hultgren.

Lördag 13 april kl 1100. ABF Stockholm, Sveavägen 41. Entré 60 kr.

PUBAFTON på restaurang Vasa, Norrtullsgatan 15 från kl 1700 onsdag 17 april. Vi Sitter tillsammans och har trevligt. (Var och en betalar för sig).

*Årsmöte

Stockholmsföreningens årsmöte. Vid mötet redovisas verksamhetsberättelsen för 2012, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelsen. Medlemmarna beslutar om ansvarsfrihet för de nuvarande styrelsemedlemmarna och därefter väljs en ny styrelse för 2013. En ny valberedning väljs också och inkomna motioner behandlas.

Svensk-Polska Samfundet genomför sitt årsmöte direkt efter vårt möte. Därefter bjuds på ett litet uppträdande följt av enklare förtäring samt dryck. Alla medlemmar är välkomna.

Lördag 27 april kl 1100. ABF Stockholm, Sveavägen 41.

*Vårutflykt till Västerås

Vårens utflykt går till Västerås där vi först beser Domkyrkan samt lyssnar på en orgelkonsert. Därefter äter vi lunch. Efter lunchen får vi en föreläsning om Stiftsbiblioteket och de äldre polska böcker från 1500- till 1600-talet som finns där. Möjligheter finns att beskåda dessa dyrgripar som är ett viktigt polskt kulturarv. Vid 1600-tiden börjar vi återresan mot Stockholm dit vi anländer 1700 – 1730.

Antalet platser är begränsat. Anmälan om deltagande är bindande och görs till Kaj Wahlberg, 070-33 55 079 alternativt till e-post kaj.wahlberg@hotmail.com . Anmälan skall vara gjord senast 30 april. Kostnad meddelas senare under våren.

Lördag 18 maj kl 1000. Samling vid före detta Polska Institutet, Villagatan 2. OBS! Bussen avgår kl 1000.

Välkomna!

Styrelsen

Inför en resa med Herodotos resor och PRO-kultur till Warszawa och Kraków 8-13 april 2013,  anordnas en serie Polenföreläsningar  i ABF-huset i Stockholm.

Kostnad 60 kr.

*1900-talet – Polens dramatiska sekel
Ur innehållet: Kampen för självständighet 1918, krig om gränser, kriget mot Sovjetryssland, mellankrigstidens bräckliga demokrati, andra världskriget, nazistisk och sovjetisk ockupation och terror, Förintelsen, Warszawa-upproret, efterkrigstidens kommunistiska diktatur och motstånd, Solidarnosc, frigörelse 1989, medlemskap i NATO och slutligen, 2004 i EU.

Onsdag 16 januari kl 10.00. ABF-huset, Sveavägen 41.

*Kungliga Kraków
En gång Polens och Polsk-litauiska samväldets stolta huvudstad, idag landets främsta kulturskatt. Härifrån härskade kungar och storfurstar över ett stormaktsrike mellan öst och väst. Vi tar fasta på stadens rika historia, spännande nutid och ett imponerande kulturliv.

Onsdag 13 februari kl 10.00. ABF-huset, Sveavägen 41.

*Warszawa och Polen idag och igår
Vi söker förklara dagens Polen genom att titta tillbaka på hur landets dramatiska förflutna avspeglas i Warszawas stadsbild. Ur innehållet: är alla polacker katoliker? En tradition av uppror och motstånd mot främmande ockupanter. Plågsam resa från flernationell stat till en etniskt, homogen nation. Var har den polska vänstern tagit vägen?

Onsdag 6 mars kl 10.00. ABF-huset, Sveavägen 41.

Arrangör: PRO-kultur i samarbete med Herodotos resor, Svensk-Polska föreningen i Stockholm och ABF Stockholm.