Vårutflykt till Julita gård

Huvudbyggnaden på Julita gård.

Huvudbyggnaden på Julita gård.

I år gick Stockholmsföreningens vårutflykt till Julita gård i västra Södermanland beläget vid sjön Öljaren.

Vi började vår färd i strålande sol och vädret höll i sig under hela dagen. När vi kom fram delades vi två grupper av våra guider Adele Björn och Anne Sisak. Den ena gruppen gick en promenad genom trädgården där det finns en genbank av gamla svenska växter som är värda att bevaras. Bl.a. 250 äppelträd av 100 olika sorter.

Mattias Palbitzkij – av polsk släkt.

Mattias Palbitzkij – av polsk släkt.

Den andra gruppen gick direkt till herrgården för en visning. Gården donerades 1941 av den siste ägaren Arthur Bäckström till Nordiska museet. ”Hufvudbyggnaden med flyglar och ekonomibyggnader jemte angränsande område såsom trädgård och park böra så vidt möjligt bibehållas i oförändrat skick för att för kommande slägten gifva en trogen bild, hur en gammal sörmländsk herrgård af betydligen omfång tedde sig under slutet af förra och början af innevarande århundrade.”

Vårt val av Julita gård gjordes med anledning av att där under nästan 200 år bodde och ägdes av en polsk adelsfamilj från Pommern, familjen Palbitzki, i Polen känd som Palubicki. Mattias Palbitzki, diplomat och konsthandlare vid drottning Kristinas hov gifte sig med Anna Regina Khevenhüller och därigenom blir han ägare till gården.

Den siste Mattias Palbitzki dör barnlös på Julita 1851 och därigenom dog släkten ut på svärdssidan. Julita ärvdes av avlägsna släktingar som beslutade att sälja gården. 1877 köptes den av en rik tobaksfabrikör och grosshandlare, Johan Bäckström.

Ett glatt gäng intog sin picknick i parken.

Ett glatt gäng intog sin picknick i parken. Från vänster Ivan och Tuula Toledo, Ewa Styczynska, Krystyna Hellström, Barbara Sellberg, Danka Jaworska, Bozena Jakus, Monika Rzewuski och Elzbieta Sandin.

Efter visningen intog vi medhavd matsäck i parken.

Anna Janina Pieniowska

Tillbaka till Stockholmsföreningen >>