Wajdas film Katyn visades i Stockholm

Andrzej Wajdas film ”Katyn” visades på ABF Stockholm den 17 januari i samarbete med Polska Institutet och Atlantic Film AB. Cirka 250 personer hade kommit till Z-salen i ABF-huset. Filmen är mycket realistisk och gripande. Då den slutade var det alldeles tyst i salen, sedan kom en spontan, stilla applåd. Alla var mycket tagna av visningen.

Den 24 januari gjordes en uppföljning av filmen. Arthur Sehn föreläste om massakern samt vad som hände före och efter mördandet av cirka 22 000 polacker i de västra delarna av Sovjetunionen. Katyn var en av de platser där krigsförbrytelsen genomfördes och har fått ge namn åt hela händelseförloppet. Cirka 50 personer åhörde föredraget och deltog sedan i en livlig diskussion med föreläsaren.