Svensk-Polska Samfundet 85 år – jubileumsmottagningen 2011

Ambassadör Adam Halacinski och Samfundets ordförande Hans Bjernby flankerar kulturpristagaren Karin Maltestam. Foto: Jan Maltestam.

 

Svensk-Polska Samfundets jubileumsmottagning lördagen den 21 maj skedde på polska ambassaden i Stockholm med närmare 90-talet deltagare. Polens ambassadör, Adam Halacinski, öppnade mottagningen med ett vänligt och värmande tal om svensk-polska relationer i allmänhet och om relationerna till Samfundet och dess föreningar i synnerhet. Det framgick med all tydlighet att man uppskattar vår verksamhet och gärna stöder dess utveckling. Ambassadören avslutade, med glimten i ögat, med att hälsa oss välkomna tillbaka även då vi fyllde de 100.

Efter ambassadörens välkomnande tal höll ordföranden Hans Bjernby sitt tal till Svensk-Polska Samfundets ära. 85-års verksamhet är fantastiskt och allt beröm förtjänar föreningarna med sina medlemmar under dessa gångna år. Ordföranden avslutade med att trycka på den framtidstro han känner för Samfundet och önskade alla medlemmar ett stort lycka till med framtida verksamhet.

Kulturpriset 2011

Efter talen ovan utdelades kulturpriset 2011. Prisets historik, dess utformning och krav på pristagare beskrevs inledningsvis av ordförande.

Därefter presenterades årets pristagare, Karin Maltestam och hennes mångåriga gärning för polsk kultur i Sverige. Karin Maltestam har varit ordförande för Blekingeföreningen sedan den bildades 1975.

Hennes engagerade och aktiva arbete är känt och uppskattat i Blekinge, vilket också setts och hörts i lokala media. Utställningar och kulturevenemang i hela Blekinge och det polska deltagandet i Östersjöfestivalen, Karlshamn kan nämnas som goda praktiska exempel på insatser. Karin Maltestam har också som vice ordförande i Samfundets styrelse arbetet för Samfundets roll och utveckling nationellt. Sammanfattningsvis en högst värdig pristagare.

Priset, i form av en för Samfundet unikt framtagen statyett, överlämnades därefter med tillhörande diplom och blommor.

Karin Maltestam tackade för den uppskattning och ära som priset innebär för hennes del och för sitt stora stöd i arbetet nämligen maken Jan.

Vidare gav hon exempel på den omfattande verksamheten i Blekinge under åren och underströk vikten av ett nära och utökat samarbete med vårt grannland i söder. Kulturen behöver inget språk och känner inga gränser. Den är därför ett utomordentligt medel för att bygga broar mellan människor på båda sidor Östersjön. Priset kommer att sporra till fortsatt arbete i föreningen och i Samfundet

Hon avslutade med gratulationer till Samfundet och ett lycka till i framtiden.

Hans Bjernby